ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蔦-, *蔦*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, / ] grossulariaceae, #100,384 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つた, tsuta] (n) (uk) ivy (esp. Boston ivy, Parthenocissus tricuspidata) [Add to Longdo]
紅葉[つたもみじ, tsutamomiji] (n) maple; scarlet-tinged ivy [Add to Longdo]
[つたうるし;ツタウルシ, tsutaurushi ; tsutaurushi] (n) (uk) Asian poison ivy (Rhus ambigua) [Add to Longdo]
蔓;蘿;[つたかずら, tsutakazura] (n) ivy and vines; creepers [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top