ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -羔-, *羔*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[羔, gāo, ㄍㄠ] lamb
Radical: Decomposition: 羊 (yáng ㄧㄤˊ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] sheep,  Rank: 3,604

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gāo yáng, ㄍㄠ ㄧㄤˊ, ] sheep; lamb, #24,110 [Add to Longdo]
[yáng gāo, ㄧㄤˊ ㄍㄠ, ] lamb, #26,428 [Add to Longdo]
[gāo, ㄍㄠ, ] lamb, #42,640 [Add to Longdo]
代罪[dài zuì gāo yáng, ㄉㄞˋ ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄧㄤˊ, ] a scapegoat, #171,515 [Add to Longdo]
天主的[Tiān zhǔ de Gāo yáng, ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ ㄉㄜ˙ ㄍㄠ ㄧㄤˊ, ] the Lamb of God [Add to Longdo]
替罪[tì zuì gāo yáng, ㄊㄧˋ ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄧㄤˊ, ] scapegoat; sacrificial lamb; same as 替罪羊 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# We're poor little lambs who have lost our way #[CN] 我们是迷途的羊 找不到回家的路 Twelve O'Clock High (1949)
No lambs.[CN] 也没有挨宰的 The Naked City (1948)
# We're little black sheep who have gone astray ##[CN] 我们是迷途的羊 找不到回家的路 Twelve O'Clock High (1949)
A humble soul, he is, with a heart as gentle as a lamb.[CN] 他有谦虚的灵魂 性情象小羊一样温顺 The Adventures of Robin Hood (1938)
You're not going to harm my lamb, my honeysuckle.[CN] 你不会伤害我的小羊 我的宝贝 The Adventures of Robin Hood (1938)
A lamb loose in our big, stone jungle.[CN] 她是迷失在石头丛林中的 All About Eve (1950)
# We're poor little lambs #[CN] 我们是迷途的 Twelve O'Clock High (1949)
- He was after some lost sheep.[CN] -他是在追迷路的 The Uninvited (1944)
You don't want to hurt me, to make me cry, to make me as tender as a little lamb?[CN] 你不想讓我再憂傷一次吧? 你不想再聽我哭一次吧? 你不想讓我像哺乳羊般溫順吧? Les Visiteurs du Soir (1942)
And you deal mostly in sheep, don't you, Cambreau?[CN] And you deal mostly in sheep, don't you, Cambreau? 而你主要是做羊生意的,是不是,坎布鲁? Strange Cargo (1940)
A lambled to slaughter.[CN] 待宰的 The Naked City (1948)
Oh, Juanito, could it be a Persian lamb coat?[CN] 哦, Juanito, 能换成波斯羊皮大衣吗? Bordertown (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top