ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -椎-, *椎*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[椎, chuí, ㄔㄨㄟˊ] spine, vertebra; hammer, mallet
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  隹 (zhuī ㄓㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 2,455

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, ] a hammer, #9,207 [Add to Longdo]
[zhuī, ㄓㄨㄟ, ] spine, #9,207 [Add to Longdo]
[jǐng zhuī, ㄐㄧㄥˇ ㄓㄨㄟ, / ] cervical vertebra; the seven cervical vertebrae in the neck of humans and most mammals, #14,140 [Add to Longdo]
[yāo zhuī, ㄧㄠ ㄓㄨㄟ, ] lumbar vertebra (lower backbone), #17,311 [Add to Longdo]
[jǐ zhuī, ㄐㄧˇ ㄓㄨㄟ, ] vertebra; backbone, #23,875 [Add to Longdo]
间盘[zhuī jiān pán, ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄢ ㄆㄢˊ, / ] intervertebral disk, #29,939 [Add to Longdo]
[xiōng zhuī, ㄒㄩㄥ ㄓㄨㄟ, ] thoracic vertebra; the twelve thoracic vertebras behind the ribcage of humans and most mammals, #47,590 [Add to Longdo]
动物[jǐ zhuī dòng wù, ㄐㄧˇ ㄓㄨㄟ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ, / ] vertebrate, #58,788 [Add to Longdo]
[jǐ zhuī gǔ, ㄐㄧˇ ㄓㄨㄟ ㄍㄨˇ, ] vertebra, #69,130 [Add to Longdo]
[zhuī gǔ, ㄓㄨㄟ ㄍㄨˇ, ] vertebra, #70,693 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しい;シイ, shii ; shii] (n) (uk) any beech tree of genus Castanopsis [Add to Longdo]
の木[しいのき;シイノキ, shiinoki ; shiinoki] (n) (uk) (See ) any beech tree of genus Castanopsis [Add to Longdo]
間板[ついかんばん, tsuikanban] (n) intervertebral disk [Add to Longdo]
間板ヘルニア[ついかんばんヘルニア, tsuikanban herunia] (n) disk herniation; herniated disk; hernia of intervertebral disk; slipped disk [Add to Longdo]
[ついこつ, tsuikotsu] (n,adj-no) vertebra; vertebrae [Add to Longdo]
茸;香蕈[しいたけ, shiitake] (n) shiitake mushroom (Lentinula edodes) [Add to Longdo]
[しいにび;しいにぶ, shiinibi ; shiinibu] (n) (obsc) jet black [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Shiitake" is a sort of mushroom.茸」はキノコの一種だ。
I have a slipped disc.間板ヘルニアをわずらっています。
We keep shiitake mushrooms dry.茸を乾燥させて保存します。
Disk herniation is when cartilage, called 'intervertebral disk' and found between each vertebra, slips out.間板ヘルニアは背骨の間にある間板という軟骨が飛び出すものです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wanted to help, do something... so I designed a serum to treat his spine... derived from the same formula that helps me control my mutation.[CN] 我想帮帮他 所以我用帮我控制变身的配方 发明了一种血清治疗他的脊 X-Men: Days of Future Past (2014)
The spine, yeah.[CN] 脊,是的。 Jamesy Boy (2014)
I invented a laminectomy procedure.[JA] 発案した弓切除術 Doctor Strange (2016)
Either you snapping my spine or me snapping yours.[CN] 要么你折断我的脊 要么你折断我的 The Expendables 3 (2014)
There appear to be bilateral neural arch fractures on the victim's C5, 6 and 7.[JA] 神経弓骨折が見られます 第5から第7頸 The Puzzler in the Pit (2014)
I'm going to be bald in a wheelchair with this spine of mine.[CN] 我要成为秃头 轮椅 这种脊矿。 The Humbling (2014)
My tailbone is killing me and I can see my to-do list.[CN] 我知道我的尾骨疼死了 我想到了幾種方法 Sex Tape (2014)
C7-c8 spinal cord injury, complete.[JA] 「脊骨C7、8を全損」 Doctor Strange (2016)
It's called spina bifida occulta.[JA] 潜在性二分脊です I Saw the Light (2015)
The new thoracic vertebrae show signs of multiple stab wounds.[JA] - 新胸には 複数の刺し傷があります The Mutilation of the Master Manipulator (2014)
From the nature of the fractures and the splintering of the vertebrae, it seems like somebody just picked her up and snapped her over his knee like a piece of firewood.[CN] 从她骨折状况来看 脊骨完全断开 像是有人把她举起来 Jessabelle (2014)
Okay, C6, C6.[JA] 第6頸は... これかな The Bicameral Mind (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top