ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -廛-, *廛*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *廛*)
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[廛, chán, ㄔㄢˊ] store, shop
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  里 (lǐ ㄌㄧˇ)  八 (bā ㄅㄚ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] building,  Rank: 5,753
[躔, chán, ㄔㄢˊ] to follow, to imitate; path, rut
Radical: Decomposition: 足 (zú ㄗㄨˊ)  廛 (chán ㄔㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] foot,  Rank: 7,321
[纏, chán, ㄔㄢˊ] to wrap, to entangle; to involve; to bother, to annoy
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  廛 (chán ㄔㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 9,466

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chán, ㄔㄢˊ, ] market place, #126,878 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top