ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -匙-, *匙*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[匙, chí, ㄔˊ,shī] spoon; surname
Radical: Decomposition: 是 (shì ㄕˋ)  匕 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] spoon,  Rank: 2,476

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yào shi, ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] key; CL:把[ba3], #5,876 [Add to Longdo]
[chí, ㄔˊ, ] spoon, #16,013 [Add to Longdo]
[tāng chí, ㄊㄤ ㄔˊ, / ] soup spoon; tablespoon, #25,178 [Add to Longdo]
[chá chí, ㄔㄚˊ ㄔˊ, ] teaspoon, #38,019 [Add to Longdo]
[yào shi liàn, ㄧㄠˋ ㄕ˙ ㄌㄧㄢˋ, / ] keychain, #76,101 [Add to Longdo]
[yī chí, ㄧ ㄔˊ, ] spoonful [Add to Longdo]
公开钥[gōng kāi yào shi, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] public key (in encryption) [Add to Longdo]
现在是过去钥[xiàn zài shì guò qu yào shi, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩ˙ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] Today is the key to the past. [Add to Longdo]
私人钥[sī rén yào shi, ㄙ ㄖㄣˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] private key (in encryption) [Add to Longdo]
万能钥[wàn néng yào shi, ㄨㄢˋ ㄋㄥˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] master key; skeleton key; passkey [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);匕[さじ(P);しゃじ;かい(ok), saji (P); shaji ; kai (ok)] (n) spoon; (P) [Add to Longdo]
を投げる[さじをなげる, sajiwonageru] (exp,v1) to give up (something as hopeless); to throw in the towel [Add to Longdo]
加減;さじ加減[さじかげん, sajikagen] (n) prescription; consideration; making allowances for [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I have given up on that case.私はその事件ではもうを投げた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just two drops just before bed.[JA] 寝る前に2 Pan's Labyrinth (2006)
That way I'll have both hands free for signaling.[CN] - 你给我钥? Driving Frank (1998)
Oh, that's right.[CN] 我一跳舞, 人家都以为我在找钥 The Wedding: Part 1 (1998)
- No, it's the Lovin 'Spoonful.[JA] あれはかのSpoonful(小=黒人音楽)よ。 What's Up, Tiger Lily? (1966)
Sorry. I should just give you a spare key.[CN] 不好意思,我应该给你一把备用钥 The Apartment (1998)
Where's the key?[CN] 锁在哪儿 The Count of Monte Cristo (1998)
Bring me the key[CN] 把我的钥拿来. The Quiet Family (1998)
"Take two chopped hard-boiled eggs, 2 tablespoons of mayonnaise...[JA] "2つに切った堅ゆでの卵に、マヨネーズを大2杯ー What's Up, Tiger Lily? (1966)
You don't even bring the keys[CN] 連鎖都不帶 Your Place or Mine (1998)
I left the keys on the table[CN] 鎖我就留在桌上 Your Place or Mine (1998)
What's wrong with you?[CN] 把钥给我 Driving Frank (1998)
My test is at 7:30! What? What test?[CN] 你怎么从妈那里拿到钥的? Driving Frank (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top