ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*you

Y UW1   
816 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: you, -you-, *you*
Possible hiragana form: *よう
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
young brotheryounger brother
young sister (n ) younger sister

English-Thai: Longdo Dictionary
Give me your five!เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)
Keep your shirt on!ใจเย็นๆ, สงบสติอารมณ์ซะนะ, S. Calm down!,
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย
look forward to seeing you soon(phrase) ตั้งตารอคอยที่จะพบกัน
suit yourselfเรื่องของคุณ, เอาที่สบายใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
your[DET] ของคุณ, See also: ของท่าน, ของพวกท่าน
bayou[N] สาขาของแม่น้ำทางใต้ของอเมริกาที่ไหลเอื่อยๆ, See also: ลำธาร, Syn. swamp
young[ADJ] เยาว์วัย, See also: อ่อนวัย, ยังไม่สมบูรณ์, ยังไม่โตเต็มที่, อายุยังน้อย
young[ADJ] ระยะแรกเริ่ม, See also: เพิ่งเริ่มต้น
young[N] คนหนุ่มคนสาว, See also: คนที่มีอายุน้อย
young[N] ลูกอ่อน (ของสัตว์และนก)
yours[PRON] ของคุณ, See also: ของท่าน, สิ่งที่เป็นของคุณ, สิ่งที่เป็นของท่าน
youth[N] วัยหนุ่มสาว, See also: วัยหนุ่ม, วัยสาว
youth[N] เด็กหนุ่มสาว, See also: วัยรุ่น
youth[N] คนหนุ่มคนสาว, See also: เยาวชน
youth[N] ความเป็นหนุ่มสาว, See also: พลังหนุ่มสาว
buyout[N] การซื้อขายหุ้นของบริษัท
joyous[ADJ] สนุกสนาน, See also: เบิกบาน, มีความสุข, Syn. joyful, merry, Ant. joyless, sad, unhappy
layout[N] โครงงาน, See also: แผนงาน, Syn. plan, sketch
payout[N] การจ่ายเงิน, Syn. paycheck
tryout[N] การพิสูจน์ความสามารถ (ก่อนเข้าสู่ทีมกีฬาหรือการแสดง)
tryout[N] การแสดงก่อนรอบจริงเพื่อดูปฏิกิริยาของผู้ชม
younger[ADJ] ลูกสาวหรือลูกชายที่ใช้ชื่อเดียวกับพ่อแม่
younger[ADJ] มีอายุน้อยกว่า, See also: ี่อ่อนกว่า
carryout[ADJ] ที่พร้อมรับประทานเมื่อซื้อ
carryout[N] อาหารที่พร้อมรับประทานเมื่อซื้อ, Syn. takeaway
fuck you[SL] คำอุทานแสดงความโกรธมาก
mind you[IDM] คุณคิดดูว่า, See also: คุณต้องไตร่ตรองให้ดี
yourself[PRON] ตัวคุณเอง, See also: ตัวคุณ, ตัวท่าน, ตัวเอง, ตัวท่านเอง
thank you[N] การแสดงความขอบคุณ, Syn. thanks
thank-you[N] การแสดงความขอบคุณ, Syn. thanks
youngster[N] คนหนุ่มคนสาว, See also: เด็ก
youngster[N] ลูกม้า
youngster[N] นักเรียนนายเรือปีที่ 2 ของอเมริกา
youngberry[N] ผลไม้รสหวานสีม่วงเข้มของต้น blackberry
be yourself[IDM] เป็นตัวของตัวเอง, See also: เป็นธรรมชาติ, เป็นปกติ
same to you[IDM] ขอให้คุณได้ด้วยเช่นกัน
in-your-face[SL] กล้าเผชิญหน้า
on your bike[SL] ออกไป!
on your bike[SL] ล้อเล่นน่า!
On your Todd[SL] ด้วยตนเอง, Syn. Todd
off your face[SL] เมามาก
pay as you go[IDM] จ่ายค่าสินค้า (เพราะไม่ยอมติดหนี้หรือลงบัญชีไว้ก่อน), See also: จ่ายสด, จ่ายเงิน
suit yourself[IDM] ตามใจคุณ, See also: ตามใจ
Bag your face![SL] ไปให้พ้น, See also: ไปไกลๆ
go on with you[PHRV] ไม่เชื่อหรอก, See also: ไม่เชื่อ, Syn. come on
pump your nads[SL] สิ่งที่กระตุ้นความรู้สึก (ทางเพศหรืออื่นๆ)
Catch you later[SL] เอาไว้ค่อยคุยกัน, See also: คุยกันคราวหน้า
off your rocker[SL] บ้า, Syn. off your trolley
nice meeting you[SL] ดีใจที่ได้พบกัน, See also: ดีจังที่ได้รู้จักกัน
not on your life[IDM] ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตาม, See also: ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม
off your trolley[SL] บ้า, Syn. off your rocker
out of your tree[SL] บ้า
out of your tree[SL] เมา, See also: เมาเหล้า, เมายา
powder your nose[SL] สูดโคเคน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bayou(เบ'โอ) n. ลำธาร,สาขาแม่น้ำ
by-your-leaven. การขอขมาที่ไม่ได้ขออนุญาต
graphic layoutการออกแบบงานพิมพ์หมายถึง การออกแบบหน้าหนังสือหรือเอกสารที่ประกอบด้วยข้อความ (text) และภาพประกอบ (graphics) ให้แลดูสวยงาม ตามสมัยนิยม
joyous(จอย'เอิส) adj. เบิกบานใจ,ปลื้มปีติ,ดีอกดีใจ,รื่นเริง., See also: joyousness n., Syn. merry,festive
layout(เล'เอาทฺ) n. โครงงาน,แผนงาน,การแผ่ออก,การออกแบบ,สถานที่,สถานการณ์,สภาพ,ชุดเครื่องมือหรืออุปกรณ์, Syn. laying out,plan
page layoutการกำหนดหน้าหมายถึง การออกแบบหน้ากระดาษ โดยกำหนดจัดเรียงข้อความและภาพประกอบในแต่ละหน้าให้แลดูสวยงาม เริ่มตั้งแต่กำหนดขอบหน้ากระดาษ (margin) จำนวนบรรทัด การแบ่งคอลัมน์ ฯ วิธีการดังกล่าวอาจใช้โปรแกรมประเภทงานพิมพ์ตั้งโต๊ะช่วยก็ได้ เป็นต้นว่า PageMaker, Ventura Publisher, QuarkXpress เพราะมีคำสั่งเฉพาะในเรื่องการจัดหน้าแบบต่าง ๆ การโปรยอักษรรอบภาพ รวมทั้งการดึงเอาภาพ กราฟ ตารางจัดการ ฯ จากโปรแกรมอื่นมาแทรกใส่ให้สะดุดตา การลด/ขยายขนาดของภาพให้เหมาะกับเนื้อที่ได้ ดู desktop publishing ประกอบ
payout(เพ'โลด) n. น้ำหนักบรรทุกที่ให้รายได้หรือกำไร
thank-you(แธงคฺ'ยู) adj. ซึ่งแสดงความขอบคุณ
tryout(ไทร'เอาทฺ) n. การทดสอบ,การทดลอง
what you see is what youwhat you see is what you get ได้อย่างที่เห็นใช้ตัวย่อว่า WYSIWIG (อ่านว่า วิซิวิก) เป็นสมรรถนะอย่างหนึ่งของโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ หรือโปรแกรมการจัดพิมพ์ ซึ่งมีการนำภาพและข้อความ (text) มาผสมกัน หมายความว่า ถ้ามองเห็นบนจอภาพอย่างไร สั่งพิมพ์ออกมา ก็จะได้ผลอย่างที่เห็นนั้น ทั้งนี้เป็นเพราะเมื่อก่อนนี้ โปรแกรมไม่สามารถสั่งให้แสดงผลบนจอภาพได้ เช่น ถ้าสั่งให้พิมพ์ตัวเข้ม ตัวเอน ฯ จะไม่สามารถมองเห็นได้บนจอภาพ แต่จะเห็นเมื่อสั่งพิมพ์ลงกระดาษแล้ว เท่านั้น ปัจจุบัน โปรแกรมใหม่ ๆ จะมีลักษณะ " ได้อย่างที่เห็น " หมดแล้ว
you(ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน
you'd(ยูดฺ) abbr. you had,you would
you'll(ยูลฺ) abbr. you will,you shall
you're(ยัวร์) abbr. you are
you've(ยูว) abbr. you have
you-all(ยูออล') pron. ท่าน,คุณ
young(ยัง) adj. หนุ่ม,สาว,อายุน้อย,เยาว์,อ่อน,ระยะแรกเริ่ม,ลูก,เด็ก,อ่อนหัด,ด้อยประสบการณ์,เกี่ยวกับผู้เยาว์,เกี่ยวกับสมาชิกใหม่ n. คนหนุ่มคนสาว -Phr. (with young ตั้งครรภ์)
young brothern. น้องชาย
young mann. คนหนุ่ม,ชายคู่รัก,ชายคู่หมั้น
young onen. สัตว์,สัตว์ยังมีอายุน้อย,เจ้าหนุ่ม
young sistern. น้องสาว
youngbloodn. ความหนุ่มความสาว,วัยหนุ่มวัยสาว,ความคิดใหม่ ๆ ,เลือดสด ๆ ,คนหัวใหม่,คนทันสมัย,หนุ่มที่ห้าวหาญ
younger(ยัง'เกอะ) n. คนที่มีอายุอ่อนกว่า,คนเล็กกว่า. adj. อายุน้อยกว่า
youngling(ยัง'ลิง) n. คนหนึ่งคนสาว,ลูกสัตว์,สัตว์ที่ยังมีอายุน้อย,ผู้หัดใหม่,มือใหม่
youngster(ยัง'สเทอะ) n. คนหนุ่มคนสาว,ลูกสัตว์,สัตว์ที่ยังมีอายุน้อย, Syn. child,fledgling,minor
younker(ยัง'เคอะ) n. ขุนนางหนุ่ม,สภาพบุรุษหนุ่ม,คนหนุ่ม,คหบดีหนุ่ม, Syn. youngster
your(ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ
your'n(ยวน) =yours
yourn(ยวน) =yours
yours(ยัวร์ซ) pron. ของคุณ,ของท่าน
yours trulyn. วลีท้ายจดหมายโดยทั่วไป,ฉัน,ของฉัน
yourself(ยัวร์เซลฟฺ') n. คุณเอง,ท่านเอง,ตนเอง,ตัวเอง pl. yourselves
youse(ยูซ) pron. ท่าน (มักใช้กับบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป), Syn. you)
youth(ยูธ) n. ความเป็นหนุ่มเป็นสาว,วัยหนุ่มวัยสาว,ยุวชน,เด็กหนุ่มสาว,คนหนุ่มคนสาว,ระยะแรกเริ่ม pl. youths
youthen(ยูธ'เธิน) vt.,vi. (ทำให้,กลายป็น) หนุ่มเป็นสาว,
youthful(ยูธ'ฟูล) adj. หนุ่ม,สาว,อ่อนอายุ,เยาว์,อายุน้อย,ดรุณ, See also: youthfulness n., Syn. young,juvenile

English-Thai: Nontri Dictionary
joyous(adj) ยินดี,ปีติ,สนุกสนาน,ร่าเริง,เบิกบาน
layout(n) แผนผัง,แผนงาน,โครงการ,แบบ,สถานการณ์,สภาพ,สถานที่
you(pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ
young(adj) หนุ่ม,สาว,อ่อนวัย,ใหม่,เยาว์,อ่อนหัด
young(n) ลูก,เด็กหนุ่มสาว,ผู้เยาว์
youngling(n) เด็กหนุ่มสาว,สัตว์อ่อน,ต้นไม้อ่อน,มือใหม่,ผู้หัดใหม่
youngster(n) เด็กหนุ่มสาว,ลูกสัตว์
younker(n) คนหนุ่มสาว,ลูกผู้ดี,คนหนุ่ม,ขุนนางหนุ่ม
your(adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ
yours(pro) สิ่งของของท่าน,สิ่งของของคุณ
yourself(pro) ตัวท่านเอง,ตัวคุณเอง
yourselves(pro) pl ของ yourself
youth(n) วัยหนุ่มสาว,เด็กหนุ่มสาว,ยุวชน
youthful(adj) หนุ่ม,สาว,เยาว์,อ่อนเยาว์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pyoumbilicusสะดือเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyoureterท่อไตมีหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pay as you earnชำระภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
layout๑. การวางผัง๒. ผัง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
layout planแผนผังบริเวณ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
record layoutผังระเบียน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
angry young manกลุ่มหนุ่มเจ้าโทสะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
young personเยาวชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
young personเยาวชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
young plantไม้พันธุ์, กล้าไม้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
young populationประชากรเยาว์วัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
young streamธารปฐมวัย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Young's modulusมอดุลัสของยัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
youngingเยาว์วัยลง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
youthวัยหนุ่มสาว, เยาวชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
youthวัยรุ่น, วัยหนุ่มสาว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
youthful offendersผู้กระทำความผิดวัยรุ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
file layoutผังแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
I owe you (IOU)หนังสือรับสภาพหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
IOU (I owe you)หนังสือรับสภาพหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
uropyoureterท่อไตมีปัสสาวะปนหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
what you see is what you get (WYSIWYG)ได้อย่างที่เห็น (วิซิวิก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
WYSIWYG (what you see is what you get)วิซิวิก (ได้อย่างที่เห็น) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Youth unemploymentการว่างงานของเยาวชน [เศรษฐศาสตร์]
what-you-see-is-what-you-getเห็นอะไรได้อย่างนั้น
WYSIWIG อ่านว่า วิสสิวิก วิธีการแสดงผลทางจอภาพให้เหมือนกับงานที่จะพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
Youths' writings, American งานเขียนของเยาวชนอเมริกัน [TU Subject Heading]
Youths' periodicals วารสารสำหรับเยาวชน [TU Subject Heading]
Young adults วัยหนุ่ม-สาว [TU Subject Heading]
Young women เยาวสตรี [TU Subject Heading]
Youth and violence เยาวชนกับความรุนแรง [TU Subject Heading]
Youth centers ศูนย์เยาวชน [TU Subject Heading]
Youth hostels บ้านพักเยาวชน [TU Subject Heading]
Youth in mass media เยาวชนในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Youth participation การมีส่วนร่วมของเยาวชน [TU Subject Heading]
Youth volunteers in community development อาสาสมัครเยาวชนในการพัฒนาชุมชน [TU Subject Heading]
Advertising and youthโฆษณากับวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Advertising layout and typographyการจัดหน้าและการใช้ตัวพิมพ์ในงานโฆษณา [TU Subject Heading]
Aggressiveness in youthความก้าวร้าวในเยาวชน [TU Subject Heading]
Arts and youthศิลปกรรมกับเยาวชน [TU Subject Heading]
Buddhist youthเยาวชนชาวพุทธ [TU Subject Heading]
Childhood and youthวัยเด็กและเยาวชน [TU Subject Heading]
Church work with youthคริสตจักรสงเคราะห์เยาวชน [TU Subject Heading]
Church youth workersผู้ทำงานด้านเยาวชนของคริสตจักร [TU Subject Heading]
Do-it-yourself workงานทำเองได้ [TU Subject Heading]
Exercise for youthกายบริหารสำหรับเยาวชน [TU Subject Heading]
Exercise for youthกายบริหารสำหรับเยาวชน [TU Subject Heading]
Layout (Printing)การจัดหน้า (การพิมพ์) [TU Subject Heading]
Managing your bossการจัดการผู้บังคับบัญชา [TU Subject Heading]
Mass media and youthสื่อมวลชนกับเยาวชน [TU Subject Heading]
Motion pictures and youthภาพยนตร์กับเยาวชน [TU Subject Heading]
Music and youthดนตรีกับเยาวชน [TU Subject Heading]
Muslim youthเยาวชนชาวมุสลิม [TU Subject Heading]
Newspaper layout and typographyการจัดหน้าและการใช้ตัวพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ [TU Subject Heading]
Office layoutการวางผังสำนักงาน [TU Subject Heading]
Plant layoutการวางผังโรงงาน [TU Subject Heading]
Poor youthเยาวชนยากจน [TU Subject Heading]
Problem youthเยาวชนที่เป็นปัญหา [TU Subject Heading]
Room layout (Dwellings)การวางผังห้อง (ที่อยู่อาศัย) [TU Subject Heading]
Rural youthเยาวชนในชนบท [TU Subject Heading]
Sex instruction for youthเพศศึกษาสำหรับเยาวชน [TU Subject Heading]
Social work with youthสังคมสงเคราะห์สำหรับเยาวชน [TU Subject Heading]
Technology and youthเทคโนโลยีกับเยาวชน [TU Subject Heading]
Television and youthโทรทัศน์กับเยาวชน [TU Subject Heading]
Television programs for youthรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชน [TU Subject Heading]
Theater and youthละครกับเยาวชน [TU Subject Heading]
ASEAN Sub-Committee on Youthคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านเยาวชน [การทูต]
Young Ambassador of Virtueยุวทูตความดี " เป็นโครงการของกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงศึกษา- ธิการ เริ่มโครงการตั้งวันที่ 5 ธันวาคม 2542 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม จริยธรรมและคุณธรรมในบรรดาเยาวชนไทย อันเป็นการเสริมคุณภาพของเยาวชนไทยให้มีครบทั้งความเก่ง ความดี และมีความสุข โดยหวังผลในที่สุดว่าคุณภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ของไทยจะเป็นการเสริมสร้างพื้น ฐานความแข็งแกร่งแก่สังคมไทยและส่งเสริมให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยใน โลกอนาคตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในยุคโลกา- ภิวัฒน์ นอกจากการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความรู้คู่คุณธรรมแล้ว โครงการยุวทูตความดียังส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนของ ประเทศต่าง ๆ โดยผ่านทางโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (Sister schools - โรงเรียนในประเทศที่ต่างกันที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน) " [การทูต]
Friends of Young Ambassador of Virtueเพื่อนยุวทูตความดี " หมายถึง สถานทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ สถานทูตต่าง ประเทศในประเทศไทย องค์กรหรือภาคเอกชนทั้งของไทยและของต่างประเทศ ที่ตอบรับเป็นผู้สนับสนุนและสนใจที่จะทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในโครงการยุว ทูตความดี " [การทูต]
Younglingผู้หัดใหม่, มือใหม่ [การบัญชี]
Adult Life, Youngวัยหนุ่มสาว [การแพทย์]
Adult, Youngผู้ใหญ่อ่อนวัย, วัยผู้ใหญ่อ่อนวัย, วัยผู้ใหญ่ระยะแรก, ผู้ใหญ่เยาว์วัย, คนวัยหนุ่มสาว [การแพทย์]
Child, Youngเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปี [การแพทย์]
Children, Youngเด็กที่โตขึ้นมา,เด็กเล็ก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bob's your uncleสบายมาก, ไม่มีปัญหา
buyouts
cut your losses (phrase ) ลดความสูญเสียของคุณ
Did you often change your job (questions ) Did you often change your job
Excuse me, Somchai. Can you help me? I need some advice on job searching.[อิอิ] ไม่รู้
See also: S. raycity, A. raycity, R. raycity
Forwarded for your informationจึงเรียนมาเพื่อทราบ
freak out; go crazy; lose control of your mind (phrase ) สติแตก
get your head around something ( ) สามารถเข้าใจเรื่องนั้นได้ to be able to understand something (โดยปกติจะใช้ใ นเชิงลบ)
get your own house in order (phrase ) สะสางแก้ไขปัญหาของตัวเองก่อน
hang in there you gonna be alrightพยายามต่อไป แล้วคุณจะดีขึ้นแน่นอน
Has you been in contact after maintenance (phrase slang )
I avail myself of this opportunity to renew to your Excellency the assurance of my hในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งมายัง ฯพณฯ ท่านด้วย
I beg your pardon (phrase ) ฉันขอโทษ
I love youI love you
I love youI love you
I love you[ไอ เลิฟ ยู] ฉันรักคุณ
i owe you (n) หนังสือรับสภาพหนี้
See also: S. IOU,
i told you so[ไอ โทล ยู โซ] (jargon) ฉันบอกคุณแล้ว
I'll let you know moreI'll let you know more.
I'll let you know moreจะแจ้งให้ทราบอีกที
i'm here for you (phrase ) ฉันอยู่ที่นี่เพื่อคุณ
look yourself ( ) ดูมีสุขภาพดีเหมือนเช่นเคย
none of your business (n vi vt abbrev or) เกี่ยวอะไรกับคุณ
See also: S. tact, A. anin,
Pull Yourself Together [พูลยัวเซลฟทูเก๊เตอร์] (vt ) สงบจิตสงบใจ, สงบอารมณ์, เตรียมตัวเตรียมใจ
See you[ซี ยู] (colloq) แล้วเจอกัน
serve you right (slang) สมน้ำหน้า
sincerely yours ( ) ด้วยความจริงใจ
See also: S. yours sincerely,
To get your act together (slang ) เริ่มทำตัวให้เหมาะสม หรือทำอะไรได้เรื่องได้ราว หรือทำตัวให้เข้ารูปเข้าลอย หรือเตรียมตัวให้พร้อม ex. Get dressed, Molly, get your act together. The show will begin at 9 p.m., so we really need to go. He thought i needed to get my act together if i wanted to win.
we had brough you to testifiedได้นำท่านขึ้นเบิกความต่อศาบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
What did you major in (n vt ) What did you major in
what is you name (n ) คุณชื่ออะไร
Wish you well (slang ) เป็นคำที่ใช้อวยพร ขอให้โชคดี เจอแต่สิ่งที่ดี
you (adj ) คุณ
you always seem to duckyou always seem to duck
you bet (colloq ) แน่นอน
you can say it again (phrase ) พูดอีกก็ถูกอีก
You rock!คุณสุดยอดมาก!
You're close (phrase ) (ที่คุณพูดนั้น) ใกล้เคียง
young sisteryounger sister
yours sincerely ( ) ด้วยความจริงใจ
See also: S. sincerely yours, yours truly,
่้่i love you[fdf] fdfdf

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Youคุณ... Robots (2005)
Hey youนี้ นายยย Attack on the Pin-Up Boys (2007)
Youนี่แก่.. Dead Space: Downfall (2008)
Is youIs you Shock Corridor (1963)
FUCK YOUFUCK YOU Wanted (2008)
Now that I've found youตอนนี้ที่ฉันได้พบคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
One song onlу for youเพลงหนึ่งเฉพาะสำหรับคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Onlу for youสำหรับคุณคนเดียว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Rejoiсing with youปีติยินดีกับคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Onlу for youเท่านั้น? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-For youสำหรับคุณสำหรับคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
This is the Pari-Mutual network, bringing youผู้นำของคุณ The Great Dictator (1940)
Will come to youจะมาให้คุณ Pinocchio (1940)
That I'm mighty proud of youว่าฉันยิ่งใหญ่ภูมิใจในตัวคุณ Pinocchio (1940)
I'd bust my strings for youฉันต้องการหน้าอกสตริงของ ฉันให้คุณ Pinocchio (1940)
I'd cut my strings for youฉันตัดสายของฉันให้คุณ Pinocchio (1940)
# I'll make a point of taking her away from youฉันจะทำให้จุดที่จะพาเธอ ออกไปจากคุณ Help! (1965)
# I'll make a point of taking her away from youของพาเธอออกไปจากคุณ Help! (1965)
(Over speaker) '# I'll make a point of taking her away from youฉันจะทำให้จุดที่จะพาเธอ ออกไปจากคุณ Help! (1965)
"I Need You") # You don't realise how much I need youคุณไม่ได้ตระหนักถึงวิธีการที่ฉัน ต้องการคุณมาก Help! (1965)
# Love you all the time and never leave youรักคุณตลอดเวลาและไม่เคยปล่อย ให้คุณ Help! (1965)
# Please remember how I feel about youโปรดจำไว้ว่าฉันรู้สึกเกี่ยวกับคุณ Help! (1965)
# I could never really live without youฉันจะไม่เคยอยู่โดยไม่มีคุณ Help! (1965)
# Please remember how I feel about youโปรดจำไว้ว่าฉันรู้สึกเกี่ยวกับคุณ Help! (1965)
# I could never really live without youฉันจะไม่เคยอยู่โดยไม่มีคุณ Help! (1965)
# I need youฉันต้องการคุณ Help! (1965)
# I need youฉันต้องการคุณ Help! (1965)
# You're making me say that I've got nobody but youที่ฉันได้มีแค่คุณไม่มีใคร Help! (1965)
# I don't wanna say that I've been unhappy with youฉันไม่อยากพูด ที่ฉันได้รับความสุขกับคุณ แค่ในขณะที่ตั้งแค่วันนี้ Help! (1965)
# I don't wanna say that I've been unhappy with youฉันไม่อยากพูด ที่ฉันได้รับความสุขกับคุณ แค่ในขณะที่ตั้งแค่วันนี้ Help! (1965)
I'll wait for youฉันจะรอคุณ How I Won the War (1967)
I love youฉันรักคุณ Yellow Submarine (1968)
I love youฉันรักคุณ Yellow Submarine (1968)
I could stay with youฉันจะอยู่กับคุณ Yellow Submarine (1968)
Some kind of solitude is measured out in youชนิดของความเหงาบางวัดออกมาใน ตัวคุณ Yellow Submarine (1968)
The love that's shining all around youความรักที่ส่องแสงรอบ ๆ ตัวคุณ Yellow Submarine (1968)
Without youโดยที่ไม่มีเธอ The Little Prince (1974)
Why, you Why, youเด็กเอ๊ย เด็กน้อย The Little Prince (1974)
Too bewildering for the children And that, of course, means youยุ่งยากสับสนเกินไป สำหรับเด็กวัยอย่างเธอ The Little Prince (1974)
Means you Means youวัยอย่างเธอ วัยอย่างเธอ The Little Prince (1974)
Come, no one will harm youเอาน่าไม่มีใครทำร้ายเธอหรอก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
No, thank youไม่, ซึ่งแสดงความขอบคุณ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
My Lord, I feel ready to satisfy youเจ้าศักดินาของฉัน, ฉันรู้สึกอย่างพร้อมเพื่อทำให้ทำให้พอใจคุณ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The gentleman are not satisfied with youสุภาพบุรุษไม่ใช่ satisfied with ที่คุณ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Little Sergio, we're proud of youเล็กน้อยSergio, เรา'ภูมิใจในคุณ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We expect only the best tales of youเราหวังว่านิทานที่ดีที่สุดเท่านั้นของคุณ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Come here, let me console youมาที่นี่, ให้ฉันอุปกรณ์ควบคุมระบบที่คุณ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Our girls abstained from relieving themselves all day in compliance with your decree that we produce this for youเด็กผู้หญิงของเราที่ละเว้นจาก relieve themselves ทั้งวัน... ...ในการร่วมมือกับคำสั่งของคุณ ... ... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
No more intoxicating desire exists endowing you with the vigour to meet the challenge awaiting youไม่การทำให้มึนเมามากกว่าปราถนาคงอยู่... ...ที่บริจาคที่คุณกับแรง... ...เพื่อการพบที่กำลังคอยการท้าทายที่คุณ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Don't kill me. I have secrets to tell youไม่ฆ่าฉัน ฉันมี secret to บอกคุณ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
youI am not foolish any more than you
youI'm living every moment, girl, for you
youI'll be watching you
youWho is that girl waving to you

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้องเขย[N] younger brother-in-law, Example: บ้านของน้องสาวน้องเขยอยู่ในรั้วเดียวกันกับบ้านคุณพ่อคุณแม่, Thai definition: สามีของน้องสาว
น้ำหน้า[N] someone like you, Syn. หน้า, Example: ฉันจะคอยดูว่าน้ำหน้าอย่างเธอจะเลี้ยงลูกได้ดีแค่ไหน, Thai definition: ใช้ในความแดกดัน รังเกียจ หรือ ดูหมิ่น เป็นต้น
วัยหนุ่มวัยสาว[N] teen-age, See also: adolescent, young, Syn. วัยรุ่น, วัยกำดัด, วัยหนุ่มสาว, วัยเอ๊าะ, วัยแรกรุ่น, Ant. วัยชรา, วัยแก่, Example: ปัญหาที่เกิดในครอบครัวมักเป็นปัญหาระหว่างผู้ใหญ่กับวัยหนุ่มวัยสาวที่ไม่ลงรอยกัน, Count unit: วัย, Thai definition: ระยะเวลาของอายุที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นซึ่งมีอายุมากกว่าวัยเด็กแต่ยังไม่ถึงวัยผู้ใหญ่
ห่า[INT] Damn you!, See also: what the hell!, what the heck!, Example: ไอ้ห่ากำลังฝันว่าเหาะอยู่ทีเดียวเสือกปลุกขึ้นมาได้, Thai definition: คำอุทานที่เป็นคำหยาบคาย
อ่อนเยาว์[V] be young, See also: be juvenile, Syn. อ่อนวัย, Example: ผิวพรรณสดใสของเธอทำให้เธอดูอ่อนเยาว์กว่าอายุจริง, Thai definition: อายุยังไม่มาก
อ่อนวัย[V] be young, Example: เธออ่อนวัยเกินไปสำหรับตำแหน่งสำคัญเช่นนั้น, Thai definition: อายุยังไม่มาก
สยช.[N] National Youth Bureau, See also: NYB, Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
ไอซีคิว[N] I Seek You, See also: ICQ, Syn. วงจรเบ็ดเสร็จ, วงจรรวม
ช่วยตัวเอง[V] help oneself, See also: do it yourself, Example: พ่อแม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักช่วยตนเองเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยของเขา, Thai definition: กระทำกิจใดๆ ด้วยตนเอง
ขอแสดงความนับถือ[V] Yours truly, Example: ผมขอแสดงความนับถือในความพยายามของคุณ
สบายใจ[V] be happy, See also: be pleasure, be joyous, Syn. สุขใจ, พอใจ, บันเทิงใจ, เพลิดเพลินใจ, Ant. กังวลใจ, ทุกข์ใจ
สืบพันธุ์[V] reproduce, See also: beget young, multiply, procreate, produce offspring, Syn. แพร่พันธุ์, ขยายพันธุ์
สุดท้อง[ADJ] youngest
ไอ้[PRON] you
วัยหนุ่มสาว[N] youth, See also: boyhood, girlhood, adolescence, salad days, Syn. วัยหนุ่มวัยสาว, Example: เราได้เห็นอิทธิพลของความรัก และการเป็นเจ้าของจากความรักในวัยหนุ่มสาวอย่างมากมาย ในวรรณกรรมจำนวนมาก
รุ่นหลัง[ADJ] next generation, See also: young generation, Syn. รุ่นลูก, รุ่นหลาน, Ant. รุ่นก่อน, Example: เราต้องสงวนทรัพยากรเอาไว้ให้คนรุ่นหลังใช้บ้าง, Thai definition: เกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่เดิม
ลื้อ[PRON] you, Syn. คุณ, มึง, ท่าน, เอ็ง, แก, Ant. อั๊ว, Example: กล้องที่ลื้อใช้อยู่นี่ยี่ห้ออะไร ถ่ายดีไหม, Thai definition: สรรพนามที่ 2 ใช้เมื่อพูดกับผู้เสมอกันหรือผู้น้อย, Notes: (จีน)
อนุชา[N] brother, See also: younger brother, Syn. น้องชาย, Example: อนุชาของพระรามชื่อพระลักษณ์, Thai definition: ผู้เกิดทีหลัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นงเยาว์[N] beautiful woman, See also: young girl, Syn. โฉมเฉลา, วนิดา, นงคราญ, นงพะงา, อนงค์, Count unit: คน, Thai definition: หญิงงามวัยน้อย
ไปให้พ้น[V] Go away!, See also: Off with you!, Syn. ออกไปให้พ้น, Thai definition: เป็นคำแสดงความไม่พอใจ และต้องการไล่ออกไปให้พ้นจากที่นั้น
รถเช่า[N] rented car, See also: hired car, self-drive car, drive-yourself car, taxi, Example: เขาซื้อรถตู้มาไว้สำหรับเป็นรถเช่า, Count unit: คัน
แรกรุ่น[N] adolescent, See also: budding youth, Syn. วัยแรกรุ่น, รุ่นกระเตาะ, Example: สิทธิ์ได้เข้าร่วมวงสนทนาดังกล่าวมาตั้งแต่แรกรุ่น
สมพรปาก[V] May the blessing be as was said, See also: May it be as you said, Thai definition: คำรับความหวังดีต่อผู้ที่พูดอวยพรให้เป็นมงคล
สุดท้อง[ADJ] youngest, See also: last-born, Syn. สุดท้าย, Example: เด็กที่อยู่ในฐานะบุตรคนสุดท้องมีความโน้มเอียงที่จะมีปัญหาการปรับตัวทางบุคลิกภาพได้, Thai definition: เกิดทีหลังเพื่อน, เกิดสุดท้าย
รื่น[V] be happy, See also: be joyful, be joyous, be merry, be jubilant, be pleased, Syn. ระรื่น, สดชื่น, Ant. ห่อเหี่ยว, Example: หลังจากเล่าจบแล้ว ใบหน้าห่อเหี่ยวของแกก็รื่นขึ้น
เรา[PRON] you, Example: เราน่ะ เรียนอยู่ชั้นไหนแล้ว, Thai definition: สรรพนามบุรุษที่ 2 ใช้แทนชื่อผู้ที่เราพูดด้วย
วัยกำดัด[ADJ] teenage, See also: adolescent, boyish, girlish, juvenile, immature, young, Syn. รุ่นหนุ่ม, รุ่นสาว, วัยรุ่น, Example: ในนิตยสารมีรูปนางเอกหนังวัยกำดัดที่ดังระเบิดเถิดเทิงในสมัยนั้น, Thai definition: ที่มีอายุเข้าสู่ช่วงหนุ่มสาวหรืออายุรุ่นหนุ่มสาว
วัยรุ่น[ADJ] teenage, See also: adolescent, boyish, girlish, juvenile, immature, young, Example: มีผู้กล่าวว่านักแสดงนักร้องวัยรุ่นในบ้านเรานั้นส่วนมากจะเป็นผู้มีปัญหามาก่อน, Thai definition: ที่มีอายุเข้าสู่ช่วงหนุ่มสาว
วัยรุ่น[N] teenager, See also: adolescent, youth, juvenile, Example: เมื่อตำรวจตรวจค้นห้องพักจึงพบวัยรุ่นชายหญิงอีก 8 คนล้วนอยู่ในอาการมึนเมา, Thai definition: ระยะที่เข้าสู่ช่วงหนุ่มสาว
วัยสาว[N] young girl, See also: adolescent, teenage, juvenile, Syn. สาว, วัยแรกรุ่น, Example: สีสันของงานนี้คงหนีไม่พ้นเหล่าดาราวัยสาวที่มาร่วมงาน, Thai definition: ผู้หญิงที่มีอายุพ้นวัยเด็ก
สาว[ADJ] young, See also: adolescent, juvenile, youthful, Ant. แก่, Example: เธอคือนางเอกสาวซึ่งเพิ่งก้าวเข้ามาในวงการ, Thai definition: เกี่ยวกับหญิงที่มีอายุพ้นวัยเด็ก นับตามความนิยมตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
สาวแรกแย้ม[N] teenage girl, See also: young girl, Syn. สาวแรกรุ่น, สาววัยกำดัด, Count unit: คน
สาวแรกรุ่น[N] teenage girl, See also: young girl, Syn. สาวแรกแย้ม, สาววัยกำดัด, Example: รูปนี้แม่ถ่ายตั้งแต่สมัยยังเป็นสาวแรกรุ่น, Count unit: คน
หนุ่ม[ADJ] young, See also: adolescent, youthful, juvenile, Syn. ชายหนุ่ม, Ant. สาว, ผู้หญิง, สตรี, Example: นักสะสมผู้นี้เริ่มต้นเก็บรวบรวมของเก่าแก่ต่างๆ มาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่ม, Thai definition: เรียกชายที่ยังไม่แก่ตามวัย
หนุ่ม[N] lad, See also: laddie, boy, youth, adolescence, Syn. ชายหนุ่ม, Ant. สาว, ผู้หญิง, สตรี, Example: หล่อนกลับบ้านมาพร้อมด้วยหนุ่มชาวกรุงแต่งตัวโก้เหมือนพระเอกหนัง, Thai definition: ชายที่มีอายุพ้นวัยเด็ก นับตามความนิยม อายุ 15 ปีขึ้นไป
หนุ่มน้อย[N] young man, See also: lad, Example: หล่อนรู้สึกสนใจหนุ่มน้อยคนนี้ เพราะความช่างซักช่างถามของเขา, Thai definition: ชายที่มีอายุพ้นวัยเด็ก นับตามความนิยม อายุ 15 ปีขึ้นไป
หนุ่มสาว[N] teenager, See also: youth, teen, youngster, Syn. วัยรุ่น, Example: นักศึกษาโดยส่วนใหญ่เป็นหนุ่มสาวที่มีความคิดเร่าร้อน รักความเป็นธรรม และเกลียดชังความอยุติธรรม, Thai definition: คนที่อยู่พ้นวัยเด็กมาแล้ว แต่ยังไม่เข้าวัยผู้ใหญ่ อายุอยู่ในช่วงวัยรุ่น
มะพร้าวอ่อน[N] young coconut, Ant. มะพร้าวแก่, Example: แม่ซื้อมะพร้าวอ่อนมาทำขนม, Count unit: ผล, ลูก, ใบ
มกุล[ADJ] budding, See also: young, close, Syn. ตูม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เอ็ง[PRON] you, Syn. มึง, เธอ, แก, Example: ถ้าเอ็งรักแม่เอ็งสาบานกับแม่ได้ไหมว่าเอ็งจะไม่ไปปล้นเขากินอีก, Thai definition: คำใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย มักใช้พูดกับผู้น้อยหรือใช้พูดกับเพื่อนฝูงที่อยู่ในวัยเดียวกัน, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2
ตามใจชอบ[ADV] as you like it, See also: as you please, Example: พ่ออนุญาตให้ลูกเลือกของเล่นได้ตามใจชอบ คนละไม่เกิน 5 ชิ้น, Thai definition: แล้วแต่ใจจะต้องการหรือปรารถนา
มีชีวิตชีวา[V] be jolly, See also: be merry, be mirthful, be jubilant, be joyous, Syn. ครึ้กครื้น, รื่นเริง, เบิกบานใจ, สดชื่น, กระปรี้กระเปร่า, Example: บ้านกลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งเพราะเสียงร้องหลานชายคนใหม่ของครอบครัว, Thai definition: มีความสดชื่นรื่นเริงกระฉับกระเฉง, ไม่เป็นทุกข์
มึง[PRON] you, Syn. แก, เอ็ง, ลื้อ, Example: ป่านนี้เมียอาจจะห่วงมึงอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้ รีบกลับเถอะ, Thai definition: คำใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยเป็นสรรพนามบุรุษที่ 2 มักถือกันว่าไม่สุภาพหรือหยาบคาย
เยาวชน[N] youth, See also: juvenile, Example: เยาวชนพวกนี้เขาคุ้นกับท่านมาแต่งานอนุสรณ์อยุธยาแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลอายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และมิใช่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วด้วยการสมรส, Notes: (กฎหมาย)
แผนผัง[N] diagram, See also: plan, layout, scheme, plot, Example: หน้าบันไดเลื่อนจะมีแผนผังบอกที่ตั้งร้านค้าต่างๆ ที่อยู่บนชั้นนั้น, Count unit: ผัง, Thai definition: แบบเขียนย่อหรือขยายจากสิ่งของต่างๆ
พันธุ์ไม้[N] seedling, See also: young plant, Syn. พืชพันธุ์ไม้, พันธุ์พืช, Example: คุณตาชอบเสาะหาพันธุ์ไม้แปลกๆ ที่หายากๆ มาปลูกที่บ้าน, Count unit: ต้น, พันธุ์, Thai definition: เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป
เพลิน[ADV] jubilantly, See also: joyously, merrily, Syn. เพลิดเพลิน, Example: ฉันเดินซื้อของเพลินจนลืมเวลานัดหมาย, Thai definition: อย่างสนุกสบายใจ, อย่างที่ไม่น่าเบื่อ
แก[PRON] you, Syn. เอ็ง, มึง, Example: แกไม่ต้องแก้ตัวถึงอย่างไรแกก็ยังผิดอยู่ดี, Thai definition: สรรพนามบุรุษที่ 2 ใช้แทนผู้ที่สนิทสนม อาจอยู่ในฐานะต่ำกว่า หรืออายุน้อยกว่า
กล้าไม้[N] seedling, See also: sprout, young plant, Syn. ต้นกล้า, กล้า, Example: โดยทั่วไปสภาพความหนาแน่นของไม้นั้นพบว่า มีลูกไม้และกล้าไม้หนาแน่นตอนเชิงเขาหรือลาดเขา แต่จะมีไม้ใหญ่บริเวณที่เป็นยอดเขา, Count unit: ต้น, Thai definition: พืชที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกในที่อื่น
สาวน้อย[N] girl, See also: young woman, Syn. สาวรุ่น, Ant. สาวแก่, Example: เธอเปลี่ยนบุคลิกจากทอมบอยเป็นสาวน้อยไปเสียแล้ว, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
ไอ้[X] (ai) EN: fellow ; guy ; you   FR: camarade [m]
ไอ้ถ่อย[X] (ai thǿi) EN: you shit !   
ไอ้เวร[n.] (aiwēn) EN: bastard ; You bastard !   FR: démon [m]
อนุชา[n.] (anuchā) EN: younger brother of a prince ; younger brother   
เอาอย่างไร[X] (ao yāngrai) EN: what do you want ? ; what's the answer ?   
อะไรนะ[X] (arai na) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !   FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
ใบจาก [n. exp.] (bai jāk) EN: dried leaves of the nipa palm ; young nipa leaves   
ใบมะขามอ่อน[n. exp.] (bai makhām øn) EN: young tamarind leaves   
บัดสี[xp] (batsī) EN: for shame ! ; shame on you !   
บรมบพิตร[pr.] (børommabøphit) EN: Your Majesty   
ฉันรักคุณ[xp] (chan rak khun) EN: I love you (m., f.)   FR: je vous aime (m., f.)
ฉันรักเธอ[xp] (chan rak thoē) EN: I love you ; I am in love with you   FR: je t'aime
เช่นกัน[adv.] (chen kan) EN: also ; as well ; too ; likewise ; alike ; the same to you ; me too   FR: de même
ชินกับ...หรือยัง[xp] (chin kap ... reū yang) EN: are you getting used to ... ?   
เชิญก่อนครับ [ค่ะ][xp] (choēn køn khrap [kha]) EN: after you   
ช่วยตัวเอง[v. exp.] (chūay tūa-ēng) EN: help oneself ; do it yourself   FR: se débrouiller tout seul
ดรุณ[n.] (darun) EN: boy ; youngster ; teenage boy ; youth   FR: adolescent [m] ; jeune homme [m]
ดรุณ[adj.] (darun) EN: youthful ; adolescent ; young   FR: adolescent ; jeune
ดรุณี[n.] (darunī) EN: young girl ; girl ; lass ; teenage girl   FR: jeune fille [f] ; adolescente [f]
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl   FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
เด็ก[n.] (dek) EN: young boy ; young girl ; teenage boy ; teenage girl   FR: jeune garçon [m] ; jeune fille [f] ; adolescent [m] ; adolescente [f] ; jeune [m, f]
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี[xp] (dek āyu tam kwā sip-søng pī) EN: children younger than 12   FR: les enfants de moins de 12 ans
เด็กประถม[n. exp.] (dek prathom) EN: pupil ; children at primary school ; young boy   FR: enfant de l'école primaire [m, f] ; écolier [m] ; écolière [f]
เด็กหญิง ; ด.ญ[n.] (dekying) EN: girl ; young girl ; teenager   FR: fille [f] ; fillette [[f] ; adolescente [f] ; gamine [f]
ดิฉันรักคุณ[xp] (dichan rak khun) EN: I love you   FR: je vous aime
ดีใจ[adj.] (dījai) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous   FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
ดีใจที่ได้พบคุณ[xp] (dījai thī dāi phop khun) EN: glad to have met you ; so glad to see you   FR: content de vous avoir rencontré ; ravi d'avoir fait votre connaissance
ดิบ[adj.] (dip) EN: unripe ; green ; young   FR: vert ; pas mûr ; brut
ด้วยความนับถือ[xp] (dūay khwām naptheū) EN: yours sincerily ; yours faithfully   
เอ็ง[pr.] (eng) EN: you   FR: tu ; toi
ห่า[interj.] (hā) EN: Damn you ! ; what the hell ! ; what the heck !   
ให้หน่อย[X] (hai nøi) EN: please ; will you ?   FR: s'il vous plait
เห็นด้วย[xp] (hendūay) EN: right ; that's right ; you're right   FR: c'est exact ; vous avez raison ; d'accord
จ๊ะ[X] (ja) EN: would you ; [terminal particle to soften a question or command]   FR: [particule d'atténuation utilisée à la fin d'une question ou d'une directive]
ใจร้ายจัง[xp] (jairāi jang) EN: you are wicked ! ; how could you !   
เจ้า[pr.] (jao = jāo) EN: you   FR: tu ; toi
เจ้าคุณ[pr.] (jāokhun) EN: you ; he ; she   FR: tu ; il ; elle
เจอกัน[v. exp.] (joē kan) EN: see you again !   FR: a la prochaine fois !
จงระวังตัวให้ดี[X] (jong rawang tūa hai dī) EN: Take good care of yourself   FR: prenez bien soin de vous !
แก[pr.] (kaē) EN: you   FR: tu ; toi
ไก่กระทง[n. exp.] (kai krathong) EN: young chicken ; chick ; pullet   
กรรมตามสนอง[xp] (kam tām sanøng) EN: you get what you deserve ; the wages of sin   
การใช้จ่าย[n.] (kān chaijāi) EN: spending ; expenditure ; disbursement ; payout   
กนิษฐ์[n. exp.] (kanit) EN: younger brother ; younger sister ; darling   FR: frère cadet [m] ; soeur cadette [f] ; chéri [m] ; chérie [m]
การซื้อกิจการทั้งหมด[n. exp.] (kān seū kitjakān thangmot) EN: buyout   
กันยา[n.] (kanyā) EN: young girl ; beautiful girl ; maiden   
ข้าวโพดอ่อน[n. exp.] (khāophōt øn) EN: baby corn ; young corn   FR: petit maïs [m]
ขาไป[X] (khāpai) EN: on the way ; on the way out ; when you go   FR: à l'aller
ขิงอ่อน[n. exp.] (khing øn) EN: young ginger ; fresh ginger   

CMU English Pronouncing Dictionary
YOU Y UW1
YOUN Y AH1 N
YOUR Y AO1 R
YOUS Y UW1 S
YOUR Y UH1 R
YOUTH Y UW1 TH
YOUNG Y AH1 NG
YOUNT Y AW1 N T
YOU'D Y UH1 D
YOU'D Y UW1 D
BAYOU B AY1 UW0
YOURS Y AO1 R Z
YOURS Y UH1 R Z
AYOUB EY1 AW0 B
YOUTZ Y AW1 T S
YOUSE Y UW1 Z
YOURI Y UH1 R IY0
YOUSE Y AW1 S
YOUNAN Y AH1 N AH0 N
YOUNCE Y AW1 N S
YOUNES Y AH1 N Z
YOUSIF Y UW1 S IH0 F
YOUSEF Y UW1 S EH0 F
YOUNTS Y AW1 N T S
YOUNGS Y AH1 NG Z
YOUTHS Y UW1 DH Z
YOUREE Y AO0 R IY1
YOUNGE Y AH1 N JH
YOUMAN Y UW1 M AH0 N
BAYOUS B AY1 UW0 Z
BUYOUT B AY1 AW2 T
YOUTHS Y UW1 TH S
JOYOUS JH OY1 AH0 S
KYOUNG K Y AO1 NG
YOUNIS Y AH1 N IH0 S
LAYOUT L EY1 AW2 T
PAYOUT P EY1 AW2 T
TRYOUT T R AY1 AW2 T
YOUSIF Y AW1 S IH0 F
YOUKER Y AW1 K ER0
YOUELL Y AA1 UW0 L
YOU'VE Y UW1 V
YOU'RE Y UW1 R
YOU'RE Y UH1 R
YOU'LL Y UW1 L
YOUGHAL Y OW1 AH0 L
BUYOUTS B AY1 AW2 T S
PAYOUTS P EY1 AW2 T S
BAYOUTH B AY1 UW0 TH
YOUMANS Y UW1 M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
you (prp) juː (y uu)
dyou (n) ʤˈou (jh ou1)
your (j) jˈɔːr (y oo1 r)
bayou (n) bˈaɪuː (b ai1 uu)
you'd (v) juːd (y uu d)
young (n) jˈʌŋ (y uh1 ng)
yours (j) jɔːz (y oo z)
youth (n) jˈuːθ (y uu1 th)
buyout (n) bˈaɪaut (b ai1 au t)
bayous (n) bˈaɪuːz (b ai1 uu z)
joyous (j) ʤˈɔɪəs (jh oi1 @ s)
you'll (v) juːl (y uu l)
you're (v) juəʳr (y u@ r)
you've (v) juːv (y uu v)
youths (n) jˈuːðz (y uu1 dh z)
buyouts (n) bˈaɪauts (b ai1 au t s)
younger (j) jˈʌŋgər (y uh1 ng g @ r)
joyously (a) ʤˈɔɪəsliː (jh oi1 @ s l ii)
youngest (j) jˈʌŋgɪst (y uh1 ng g i s t)
youngish (j) jˈʌŋɪʃ (y uh1 ng i sh)
yourself (prp) jˈɔːsˈɛlf (y oo1 s e1 l f)
youthful (j) jˈuːθfəl (y uu1 th f @ l)
youngster (n) jˈʌŋstər (y uh1 ng s t @ r)
joyousness (n) ʤˈɔɪəsnəs (jh oi1 @ s n @ s)
youngsters (n) jˈʌŋstəz (y uh1 ng s t @ z)
yourselves (prp) jˈɔːsˈɛlvz (y oo1 s e1 l v z)
youthfully (a) jˈuːθfəliː (y uu1 th f @ l ii)
youthfulness (n) jˈuːθfəlnəs (y uu1 th f @ l n @ s)
pay-as-you-earn (n) pˌɛɪ-əz-juː-ˈɜːʳn (p ei2 - @ z - y uu - @@1 n)
go-as-you-please (j) gˌou-əz-juː-plˈiːz (g ou2 - @ z - y uu - p l ii1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] to have; there is; there are; to exist; to be, #8 [Add to Longdo]
[, ㄋㄧˇ, ] you, #9 [Add to Longdo]
没有[méi yǒu, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ, / ] haven't; hasn't; doesn't exist; to not have; to not be, #46 [Add to Longdo]
[yòu, ㄧㄡˋ, ] (once) again; also; both... and...; again, #60 [Add to Longdo]
[xiǎo, ㄒㄧㄠˇ, ] small; tiny; few; young, #77 [Add to Longdo]
[gāo, ㄍㄠ, ] high; tall; fig. above average; height; (honorific) your, #128 [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, ] to follow; from; it is for...to; reason; cause; because of; due to; to; to leave it (to sb); by (introduces passive verb), #134 [Add to Longdo]
还有[hái yǒu, ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ, / ] furthermore; in addition; still; also, #185 [Add to Longdo]
由于[yóu yú, ㄧㄡˊ ㄩˊ, / ] due to; as a result of; thanks to; owing to; since; because, #197 [Add to Longdo]
你们[nǐ men, ㄋㄧˇ ㄇㄣ˙, / ] you (plural), #210 [Add to Longdo]
有关[yǒu guān, ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ, / ] to have sth to do with; to relate to; related to; to concern; concerning, #255 [Add to Longdo]
只有[zhǐ yǒu, ㄓˇ ㄧㄡˇ, ] only, #263 [Add to Longdo]
所有[suǒ yǒu, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ, ] all; to have; to possess; to own, #324 [Add to Longdo]
具有[jù yǒu, ㄐㄩˋ ㄧㄡˇ, ] have; possess, #387 [Add to Longdo]
朋友[péng you, ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙, ] friend, #395 [Add to Longdo]
有些[yǒu xiē, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄝ, ] some; somewhat, #401 [Add to Longdo]
[shào, ㄕㄠˋ, ] young, #464 [Add to Longdo]
[nín, ㄋㄧㄣˊ, ] you (formal), #488 [Add to Longdo]
[a, ㄚ˙, ] (final particle expressing approval or doubt); (interjection equivalent to punctuating sentence with "you see"), #499 [Add to Longdo]
左右[zuǒ yòu, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ, ] about; approximately; left and right; around, #526 [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, ] surname Tai; (classical) you (in letters); platform; Taiwan (abbr.), #530 [Add to Longdo]
有人[yǒu rén, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ, ] someone; people; anyone; there is someone there; occupied (as in restroom), #564 [Add to Longdo]
游戏[yóu xì, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ, / ] game; play, #609 [Add to Longdo]
拥有[yōng yǒu, ㄩㄥ ㄧㄡˇ, / ] to have; to possess, #649 [Add to Longdo]
有效[yǒu xiào, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ, ] effective; in effect; valid, #701 [Add to Longdo]
有的[yǒu de, ㄧㄡˇ ㄉㄜ˙, ] (there are) some (who are...); some (exist), #735 [Add to Longdo]
有点[yǒu diǎn, ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ, / ] a little, #747 [Add to Longdo]
优势[yōu shì, ㄧㄡ ㄕˋ, / ] superior; dominant, #789 [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, ] oil; sly, #799 [Add to Longdo]
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] friend, #809 [Add to Longdo]
最好[zuì hǎo, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄠˇ, ] best; (you) had better (do what we suggest), #822 [Add to Longdo]
[ěr, ㄦˇ, / ] thus; so; like that; you; thou, #830 [Add to Longdo]
旅游[lǚ yóu, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ, / ] trip; journey; tourism; travel; tour, #845 [Add to Longdo]
青年[qīng nián, ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ, ] youth, #1,191 [Add to Longdo]
自由[zì yóu, ㄗˋ ㄧㄡˊ, ] freedom; free; liberty, #1,327 [Add to Longdo]
年轻[nián qīng, ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄥ, / ] young, #1,374 [Add to Longdo]
[yòu, ㄧㄡˋ, ] right (-hand), #1,400 [Add to Longdo]
有限公司[yǒu xiàn gōng sī, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] limited company; corporation, #1,428 [Add to Longdo]
加油[jiā yóu, ㄐㄧㄚ ㄧㄡˊ, ] to make an extra effort; to cheer sb on; to oil; to refuel, #1,441 [Add to Longdo]
[hán, ㄏㄢˊ, ] to keep; to contain; to suck (keep in your mouth without chewing), #1,451 [Add to Longdo]
[chūn, ㄔㄨㄣ, ] spring (time); gay; joyful; youthful; love; lust; life, #1,459 [Add to Longdo]
有所[yǒu suǒ, ㄧㄡˇ ㄙㄨㄛˇ, ] somewhat; to some extent, #1,470 [Add to Longdo]
尤其是[yóu qí shì, ㄧㄡˊ ㄑㄧˊ ㄕˋ, ] especially, #1,477 [Add to Longdo]
优秀[yōu xiù, ㄧㄡ ㄒㄧㄡˋ, / ] outstanding; excellent, #1,534 [Add to Longdo]
有着[yǒu zhe, ㄧㄡˇ ㄓㄜ˙, / ] have; possess, #1,544 [Add to Longdo]
理由[lǐ yóu, ㄌㄧˇ ㄧㄡˊ, ] reason; grounds; justification, #1,688 [Add to Longdo]
[mèi, ㄇㄟˋ, ] younger sister, #1,731 [Add to Longdo]
[qīng, ㄑㄧㄥ, ] nature's color; green or blue; greenish black; youth; young (of people); abbr. for Qinghai province 青海, #1,844 [Add to Longdo]
石油[shí yóu, ㄕˊ ㄧㄡˊ, ] oil; petroleum, #1,849 [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, ] to walk; to tour; to roam; to travel; to swim; surname You, #1,910 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
発表[はっぴょう, happyou] (n) บรรยาย,แสดงให้เห็น
提供[ていきょう, teikyou] (n) ให้, จัดหาให้
料金[りょうきん, ryoukin] ค่าบริการ,ค่าธรรมเนียม,ค่าตอบแทน
無料[むりょう, muryou] (n) ฟรี
利用[りよう, riyou] (n) ใช้ประโยชน์
用意[ようい, youi] เตรียมไว้
採用[さいよう, saiyou] (n) ประยุกต์ใช้
容量[ようりょう, youryou] (n) ความจุ
公表[こうひょう, kouhyou] (n) แจ้งให้สาธารณชนทราบ
太平洋[たいへいよう, taiheiyou] (n) มหาสมุทรแปซิฟิก
大西洋[たいせいよう, taiseiyou] (n) มหาสมุทรแอตแลนติก
診療所[しんりょうじょ, shinryoujo] (n) สถานีอนามัย
要請[ようせい, yousei] (n) ความต้องการ
目標[もくひょう, mokuhyou] (n) เป้าหมาย
費用[ひよう, hiyou] (n) ค่าใช้จ่าย
多神教[たしんきょう, tashinkyou] (n) ศาสนาประเภทพหุเทวนิยม (นับถือพระเจ้าหลายองค์)
宗教[しゅうきょう, shuukyou] (n) ศาสนา
一神教[いっしんきょう, isshinkyou] (n) ศาสนาประเภทเอกเทวนิยม (นับถือพระเจ้าองค์เดียว)
イスラム教[いすらむきょう, isuramukyou] (n) ศาสนาอิสลาม
仏教[ぶっきょう, bukkyou] (n) พระพุทธศาสนา
教授[きょうじゅ, kyouju] (n) ศาสตราจารย์
ヨーロッパ[ようろっぱ, youroppa] (n) ยุโรป, See also: 欧州
協力[きょうりょく, kyouryoku] (vt) ให้ความร่วมมือ
大統領[だいとうりょう, daitouryou] (n) ประธานาธิบดี
失業率[しつぎょうりつ, shitsugyouritsu] (n) อัตราการว่างงาน
就業[しゅうぎょう, shuugyou] (n) อยู่การจ้างงาน
企業[きぎょう, kigyou] (n) ธุรกิจ,กิจการ,บริษัท
用心[ようじん, youjin] (n) ระมัดระวัง
中小企業[ちゅうしょうきぎょう, chuushoukigyou] (n) บริษัทขนาดกลางและเล็ก
保険料[ほけんりょう, hokenryou] (n) ค่าประกัน(ชีวิต,สุขภาพ)
教官[きょうかん, kyoukan] (n) ข้าราชการที่ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ในโรงเรียนหรือสถาบันของรัฐ
共感[きょうかん, kyoukan] (n) ความรู้สึกร่วม
自由貿易協定[じゆうぼうえききょうてい, jiyuubouekikyoutei] (n) เขตการค้าเสรี (Free Trade Area)
開票[かいひょう, kaihyou] (vt) เปิดหีบนับคะแนน
伝票[でんぴょう, denpyou] (n) ใบสั่งอาหาร สินค้า
代表団[だいひょうだん, daihyoudan] (n) คณะผู้แทน
ハンセン病[はんせんびょう, hansenbyou] (n) โรคเรื้อน
総領事館[そうりょうじかん, souryoujikan] (n) สถานกงสุล
八日[ようか, youka] (n) วันที่แปดของเดือน,แปดวัน
[りょう, ryou] (n) หอพัก
競争[きょうそう, kyousou] (n) การแข่งขัน
料理[りょうり, ryouri] (n) อาหาร
料理[りょうり, ryouri] (n) การปรุงอาหาร
西洋[せいよう, seiyou] (n) ชาติตะวันตก
工業[こうぎょう, kougyou] (n) อุตสาหกรรม
給料[きゅうりょう, kyuuryou] (n) เงินเดือน
病気[びょうき, byouki] (adj) ป่วย, ไม่สบาย
両方[りょうほう, ryouhou] (n) ทั้งคู่, ทั้งสองฝ่าย
用事[ようじ, youji] (n) กิจ, ธุระ, สิ่งที่ต้องทำ
朝鮮人民共和国[ちょうせんじんみんきょうわこく, chousenjinminkyouwakoku] (n name) สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี (หมายถึง เกาหลีเหนือ)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
通う[かよう, kayou] (vi) เดินทางไปมาระหว่างบ้านกับสำนักงาน
着用[ちゃくよう, chakuyou] สวมใส่
腫瘍[しゅよう, shuyou] (n) เนื้องอก
腫瘍[しゅよう, shuyou] (n) เนื้องอก
起用[きよう, kiyou] การแต่งตั้ง , การว่าจ้าง , การเลือกใช้(คน)
仕様[しよう, shiyou] 1.วิธีการ 2.หนทาง
適用[てきよう, tekiyou] 1.การนำ(กฏ)มาใช้ 2.การประยุกต์ใช้
要項[ようこう, youkou] หัวข้อหลัก, หัวข้อสำคัญ
太陽光[たいようこう, taiyoukou] แสงอาทิตย์
[よう, you] (n adj) พระอาทิตย์, แสงแดด
乗用車[じょうようしゃ, jouyousha] รถเก๋ง, รถยนต์
昂揚[こうよう, kouyou] ทำให้สูงขึ้น ยกยอ
培養器[ばいようき, baiyouki] (n) เครื่องอบ เครื่องฟักไข่ เครื่องเพาะเชื้อ
模様[もよう, moyou] ลวดลาย
養殖場[ようしょくじょう, youshokujou] สถานที่เพาะเลี้ยง
溶接工[ようせつこう, yousetsukou] ช่างเชื่อม
用船[ようせん, yousen] การเช่าเรือ
用途[ようと, youto] การใช้ประโยชน์
溶着[ようちゃく, youchaku] (n) การเชื่อมติด
用語[ようご, yougo] (n) ศัพท์เฉพาะ
応用[おうよう, ouyou] (n) การประยุกต์ใช้
西洋建築[せいようけんちく, seiyoukenchiku] (n) สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก,รูปแบบการก่อสร้างแบบตะวันตก
様式[ようしき, youshiki] รูปแบบ
洋館[ようかん, youkan] บ้านสไตล์ยุโรป
洋風[ようふう, youfuu] แบบฟรั่ง,ไสตล์ฟรั่ง
洋風建築[ようふうけんちく, youfuukenchiku] สถาปัตยกรรม,รูปแบบการก่อสร้างแบบฟรั่ง
爪楊枝[つまようじ, tsumayouji] ไม้จิ้มฟัน
多様性[たようせい, tayousei] (n ) ความหลากหลาย
変わりよう[かわりよう, kawariyou] (n ) การเปลี่ยนแปลง
要素[ようそ, youso] (n ) [N] องค์ประกอบ, See also: ส่วนประกอบ, ปัจจัย, ปัจจัยสำคัญ, ส่วนสำคัญ, Syn. component, constituent, portion
御機嫌よう[ごきげんよう, gokigenyou] สวัสดี (คำทักทายแบบสุภาพ ภาษาผู้ดี) , See also: S. こんにちは,
特性要因図[とくせいよういんず, tokuseiyouinzu] (n ) แผนภูมิก้างปลา
月曜日[げつようび, getsuyoubi, getsuyoubi , getsuyoubi] (n ) วันจันทร์
火曜日[かようび, kayoubi, kayoubi , kayoubi] (n ) วันอังคาร
水曜日[すいようび, suiyoubi, suiyoubi , suiyoubi] (n ) วันพุธ
木曜日[もくようび, mokuyoubi, mokuyoubi , mokuyoubi] (n ) วันพฤหัสบดี
金曜日[きんようび, kinyoubi, kinyoubi , kinyoubi] (n ) วันศุกร์
土曜日[どようび, doyobi, doyoubi , doyobi] (n ) วันเสาร์
日曜日[にちようび, nichiyoubi, nichiyoubi , nichiyoubi] (n ) วันอาทิตย์
ニューヨーク[にゅうようく, nyuuyouku] (n ) นิวยอร์ก
信用状[しんようじょう, shinyoujou] (n ) หนังสือจากธนาคารหนึ่งไปยังอีกธนาคารหนึ่ง ให้จ่ายเงินในจำนวนที่ระบุไว้แก่บุคคลที่ระบุไว้
被服溶接棒[ひふくようせつぼう, hifukuyousetsubou] (n ) ลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์
被覆溶接棒[ひふくようせつぼう, hifukuyousetsubou] (n ) ลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์
溶接機[ようせつき, yousetsuki] (n ) ตู้เชื่อม
手溶接[てようせつ, teyousetsu] (n ) การเชื่อมอาร์คด้วยมือ
被覆アーク溶接[ひふくアークようせつ, hifuku a^ku yousetsu] (n ) การเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ หรือเรียกสั้นๆว่า การเชื่อมอาร์ค
返信用封筒[へんしんようふうとう, henshinyoufuutou] (n ) ซองจดหมายสำหรับตอบกลับ
栄養[えいよう, eiyou] (n ) โภชนาการ
費用便益分析[ひようべんえきぶんせき, hiyouben'ekibunseki] การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ , See also: R. cost-benefit analysis
葉酸[ようさん, yousan] (n ) กรดโฟลิก , See also: R. folic acid

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
酔う[よう, you] Thai: เมา English: to get drunk
酔う[よう, you] Thai: มึนเมา English: to become intoxicated
[りょう, ryou] Thai: ปริมาณ English: quantity (suf)
標準[ひょうじゅん, hyoujun] Thai: เกณฑ์ English: level
標準[ひょうじゅん, hyoujun] Thai: มาตรฐาน English: standard
あなた[あなた, anata] Thai: คุณ English: you
病院[びょういん, byouin] Thai: โรงพยาบาล English: hospital
採用[さいよう, saiyou] Thai: นำมาใช้ English: use
採用[さいよう, saiyou] Thai: นำมาประยุกต์ใช้ English: adapt
利用[りよう, riyou] Thai: การใช้ English: use (vs)
利用[りよう, riyou] Thai: การใช้ประโยชน์ English: utilization
利用[りよう, riyou] Thai: การประยุกต์ใช้ English: application
[びょう, byou] Thai: วินาที English: second (.016 min)
優良[ゆうりょう, yuuryou] Thai: ยอดเยี่ยม ดีเลิศ English: superior (an)
優良[ゆうりょう, yuuryou] Thai: เยี่ยมยอด English: excellent
優良[ゆうりょう, yuuryou] Thai: ดี English: fine
発表会[はっぴょうかい, happyoukai] Thai: งานสัมมนารายงานผล
行事[ぎょうじ, gyouji] Thai: งานหรือพิธีการที่จัดขึ้นเป็นประจำเป็นประเพณีหรือธรรมเนียมของสังคม
東京発[とうきょうはつ, toukyouhatsu] Thai: ที่ออกจากโตเกียว
大名[だいみょう, daimyou] Thai: ยศของขุนนางญี่ปุ่นในสมัยโบราณ English: Japanese feudal lord
評価[ひょうか, hyouka] Thai: การประเมิน English: valuation
東京行き[とうきょういき, toukyouiki] Thai: (รถเมล์หรือรถไฟ)สายที่ไปโตเกียว English: Tokyo-bound
医療[いりょう, iryou] Thai: การรักษาพยาบาล English: medical treatment
境界線[きょうかいせん, kyoukaisen] Thai: แนวหรือเส้นแบ่งเขต English: boundary line
京大[きょうだい, kyoudai] Thai: ชื่อย่อของมหาวิทยาลัยเกียวโต English: Kyoto University (abbr)
曜日[ようび, youbi] Thai: วัน(ในสัปดาห์) English: day of the week
領事館[りょうじかん, ryoujikan] Thai: สถานกงศุลที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องของประเทศตนในต่างแดน English: consulate
京都大学[きょうとだいがく, kyoutodaigaku] Thai: มหาวิทยาลัยเกียวโต
回教[かいきょう, kaikyou] Thai: มุสลิม
必要[ひつよう, hitsuyou] Thai: ความจำเป็น English: necessity (an)
必要[ひつよう, hitsuyou] Thai: จำเป็น English: need
営業[えいぎょう, eigyou] Thai: การค้า English: business
営業[えいぎょう, eigyou] Thai: การซื้อขาย English: trade
営業[えいぎょう, eigyou] Thai: การบริหารการตลาด English: management
重量上げ[じゅうりょうあげ, juuryouage] Thai: กีฬาประเภทยกน้ำหนัก English: weight lifting
東京[とうきょう, toukyou] Thai: โตเกียว(เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น) English: Tokyo (pl)
資料[しりょう, shiryou] Thai: ข้อมูล English: materials
概要[がいよう, gaiyou] Thai: เค้าโครง
強敵[きょうてき, kyouteki] Thai: ศัตรูตัวฉกาจ English: formidable enemy
洋式[ようしき, youshiki] Thai: แบบตะวันตก English: Western style
協会[きょうかい, kyoukai] Thai: องค์กร English: organization
協会[きょうかい, kyoukai] Thai: สมาคม English: association
官僚[かんりょう, kanryou] Thai: ข้าราชการ English: bureaucrat
業務[ぎょうむ, gyoumu] Thai: งาน English: work
業務[ぎょうむ, gyoumu] Thai: ภาระหน้าที่ English: duties
提供[ていきょう, teikyou] Thai: เสนอ English: offer (vs)
状況[じょうきょう, joukyou] Thai: สภาพการณ์ English: circumstances
状況[じょうきょう, joukyou] Thai: สถานการณ์ English: situation
使用[しよう, shiyou] Thai: การใช้ English: use (vs)
使用[しよう, shiyou] Thai: การประยุกต์ใช้ English: application

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laune {f} | nur so eine Laune | ganz nach Lust und Launefancy | a passing fancy | just as the fancy takes me / you [Add to Longdo]
außer; neben {prp; +Dativ}; abgesehen von | außer dirapart from; aside from [Am.] | apart from you; aside from you [Add to Longdo]
deinetwegenbecause of you [Add to Longdo]
deinetwillenfor you [Add to Longdo]
ihr; Sie; euchyou [Add to Longdo]
nur; einzig {adv} | nur zu gut | nur zum Spaß | nur dir zuliebeonly; just | only too well | just for fun | just to please you [Add to Longdo]
wohlgemerktmind you [Add to Longdo]
man sieht sich; wir sehen unsBCNU : be seeing you [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
鱫鱜[あいきょう, aikyou] (n) salted (pickled) ayu eggs baked in mother ayu [Add to Longdo]
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
2変量補間[にへんりょうほかん, nihenryouhokan] (n) {comp} bivariable interpolation [Add to Longdo]
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
HII領域[エイチツーりょういき, eichitsu-ryouiki] (n) H II region [Add to Longdo]
K−T境界;KT境界[ケイーティーきょうかい(K−T境界);ケイティーきょうかい(KT境界), kei-tei-kyoukai ( K-T kyoukai ); keitei-kyoukai ( KT kyoukai )] (n) K-T boundary (between the Cretaceous Period and the Tertiary Period) [Add to Longdo]
MOX燃料[モックスねんりょう, mokkusu nenryou] (n) mixed oxide fuel; MOX fuel [Add to Longdo]
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training) [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
NHK教育テレビ;エヌエッチケー教育テレビ[エヌエッチケーきょういくテレビ, enuecchike-kyouiku terebi] (n) NHK Educational TV [Add to Longdo]
NHK教育テレビジョン;エヌエッチケー教育テレビジョン[エヌエッチケーきょういくテレビジョン, enuecchike-kyouiku terebijon] (n) NHK Educational TV [Add to Longdo]
NHK受信料[エヌエッチケーじゅしんりょう, enuecchike-jushinryou] (n) (See NHK) NHK fees [Add to Longdo]
N響[エヌきょう, enu kyou] (n) (abbr) NHK Symphony Orchestra [Add to Longdo]
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
WYSIWYG[ウィジウィグ, uijiuigu] (n) what you see is what you get; WYSIWYG [Add to Longdo]
あーた[, a-ta] (n) (sl) (See あんた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband) [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル;曖昧な内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] (n) {comp} ambiguous content model [Add to Longdo]
あいまい量;曖昧量[あいまいりょう, aimairyou] (n) {comp} equivocation [Add to Longdo]
あざーす;あざーっす[, aza-su ; aza-ssu] (exp) (abbr) (sl) (See 有り難う御座います) thank you [Add to Longdo]
あなた方;貴方がた;貴方方;貴方々[あなたがた, anatagata] (pn,adj-no) (hon) you (plural) [Add to Longdo]
あのね(P);あんね;あのさあ[, anone (P); anne ; anosaa] (int) Excuse me ...; You see; (P) [Add to Longdo]
あのように[, anoyouni] (exp) in that way; like that; that way [Add to Longdo]
ありがと(ik)[, arigato (ik)] (conj,exp) (misspelling of ありがとう) Thank you [Add to Longdo]
あんこ[, anko] (n) daughter (in Izu Oshima dialect); young lady [Add to Longdo]
いい気味;好い気味[いいきみ;いいきび, iikimi ; iikibi] (n,adj-na) (See 気味・きみ・1) it serves you (him) right; it's what you (he) deserves [Add to Longdo]
いい線;良い線;好い線[いいせん, iisen] (exp) (See いい線行く) more or less right; you are on the right track; getting warm [Add to Longdo]
いかがお過ごしですか[いかがおすごしですか, ikagaosugoshidesuka] (exp) How are things with you?; How are you doing? [Add to Longdo]
いって来る;行って来る;行ってくる[いってくる, ittekuru] (vk) (1) (See 行ってきます) I'm off; see you later; (2) to go (and then come back) [Add to Longdo]
いつの間にやら;何時の間にやら[いつのまにやら, itsunomaniyara] (n) unawares; unnoticed; before you know it [Add to Longdo]
いようが[, iyouga] (exp) (from いるようが) (See ようが) (following te-form verb) regardless of; whether (or not) [Add to Longdo]
うどんこ病;ウドンコ病;饂飩粉病[うどんこびょう(うどんこ病;饂飩粉病);ウドンコびょう(ウドンコ病), udonkobyou ( udonko byou ; udon kona byou ); udonko byou ( udonko byou )] (n) powdery mildew [Add to Longdo]
うま味調味料;旨み調味料;旨味調味料[うまみちょうみりょう, umamichoumiryou] (n) flavour enhancer (e.g. MSG); flavor enhancer [Add to Longdo]
うようよ[, uyouyo] (adv,vs) (on-mim) in swarms; crawling with [Add to Longdo]
うら若い;末若い;裏若い(iK)[うらわかい, urawakai] (adj-i) young; youthful [Add to Longdo]
おととい来やがれ;一昨日来やがれ[おとといきやがれ, ototoikiyagare] (exp) (sl) Don't you ever come here again! [Add to Longdo]
お安いご用;お安い御用[おやすいごよう, oyasuigoyou] (n) easy task; no problem [Add to Longdo]
お蔭;御蔭;お陰;御陰[おかげ, okage] (n) (your) backing; assistance; thanks or owing to [Add to Longdo]
お蔭様;御蔭様[おかげさま, okagesama] (n) (your) backing; assistance [Add to Longdo]
お蔭様で(P);お陰様で;御蔭様で;御陰様で[おかげさまで, okagesamade] (exp) (pol) (I'm fine) thank you; under the gods' shadow; (P) [Add to Longdo]
お眼鏡;御眼鏡[おめがね, omegane] (n) (See 眼鏡にかなう) (your) judgment; discernment [Add to Longdo]
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister [Add to Longdo]
お経[おきょう, okyou] (n) {Buddh} (See 経) Buddhist sutra [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
はん用体[はんようたい, hanyoutai] generic unit [Add to Longdo]
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
アクセス料金[アクセスりょうきん, akusesu ryoukin] access charge, access fee [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アドレス構成要素[アドレスこうせいようそ, adoresu kouseiyouso] address component [Add to Longdo]
アナログ表現[アナログひょうげん, anarogu hyougen] analog representation [Add to Longdo]
アナログ表示[アナログひょうじ, anarogu hyouji] analog representation [Add to Longdo]
アラーム重要度[アラームじょうようど, ara-mu jouyoudo] alarm severity [Add to Longdo]
アルファニューメリック表記法[アルファニューメリックひょうきほう, arufanyu-merikku hyoukihou] alphanumeric notation [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation [Add to Longdo]
アンダフロー表示[アンダフローひょうじ, andafuro-hyouji] underflow indication [Add to Longdo]
アンパック10進表記法[あんぱっく10しんひょうきほう, anpakku 10 shinhyoukihou] unpacked decimal notation [Add to Longdo]
インフィックス表記法[インフィックスひょうきほう, infikkusu hyoukihou] infix notation [Add to Longdo]
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS) [Add to Longdo]
エコー領域[エコーりょういき, eko-ryouiki] echo area, echo volume [Add to Longdo]
エスケープ要素[エスケープようそ, esuke-pu youso] escape elements [Add to Longdo]
エラー表示[エラーひょうじ, era-hyouji] error indication [Add to Longdo]
エリア境界[エリアきょうかい, eria kyoukai] area boundary [Add to Longdo]
エントリ状況[エントリじょうきょう, entori joukyou] entry-status [Add to Longdo]
オーバーフロー表示[オーバーフローひょうじ, o-ba-furo-hyouji] overflow indication [Add to Longdo]
オペレーティング環境[オペレーティングかんきょう, opere-teingu kankyou] operating environment [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
クロック供給源[クロックきょうきゅうげん, kurokku kyoukyuugen] clock source [Add to Longdo]
グラフィック基本要素[グラフィックきほんようそ, gurafikku kihonyouso] graphical primitive elements [Add to Longdo]
グラフィック基本要素の表示要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] aspects of primitives [Add to Longdo]
グラフ領域[ぐらふりょういき, gurafuryouiki] graph area [Add to Longdo]
グリフ座標系[ぐりふざひょうけい, gurifuzahyoukei] glyph coordinate system [Add to Longdo]
グリフ配置量[ぐりふはいちりょう, gurifuhaichiryou] glyph metrics [Add to Longdo]
グリフ表現[ぐりふひょうげん, gurifuhyougen] glyph representation [Add to Longdo]
グループ料金制[グループりょうきんせい, guru-pu ryoukinsei] group rate system [Add to Longdo]
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain [Add to Longdo]
コード化表現[コードかひようげん, ko-do kahiyougen] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード要素[コードようそ, ko-do youso] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コネクション容量[コネクションようりょう, konekushon youryou] connection capacity [Add to Longdo]
コネクション要求[コネクションようきゅう, konekushon youkyuu] connection request [Add to Longdo]
コマンド行[コマンドぎょう, komando gyou] command line [Add to Longdo]
コマンド行引数[コマンドぎょういんすう, komando gyouinsuu] command line argument [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ひょう窃[ひょうせつ, hyousetsu] Plagiat [Add to Longdo]
ドイツ連邦共和国[どいつれんぽうきょうわこく, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]
一俵[いっぴょう, ippyou] ein_Sack [Add to Longdo]
一分二十秒[いっぷんにじゅうびょう, ippunnijuubyou] 1 Minute und 20 Sekunden [Add to Longdo]
一票[いっぴょう, ippyou] eine_Stimme [Add to Longdo]
一覧表[いちらんひょう, ichiranhyou] tabellarische_Uebersicht, -Tafel [Add to Longdo]
万葉集[まんようしゅう, manyoushuu] japanische_Gedichtsammlung a.d.8.Jh. [Add to Longdo]
三面鏡[さんめんきょう, sanmenkyou] dreiteiliger_Spiegel [Add to Longdo]
上京[じょうきょう, joukyou] nach_Tokyo_fahren [Add to Longdo]
不況[ふきょう, fukyou] Rezession, wirtschaftliche_Flaute [Add to Longdo]
不良[ふりょう, furyou] schlecht [Add to Longdo]
丘陵[きゅうりょう, kyuuryou] -Huegel [Add to Longdo]
丘陵地帯[きゅうりょうちたい, kyuuryouchitai] huegelige_Gegend [Add to Longdo]
[りょう, ryou] BEIDE, ALTE JAPANISCHE MUENZEINHEIT [Add to Longdo]
両凸[りょうとつ, ryoutotsu] bikonvex [Add to Longdo]
両手[りょうて, ryoute] beide_Haende [Add to Longdo]
両方[りょうほう, ryouhou] beide, beides [Add to Longdo]
両替[りょうがえ, ryougae] Geldwechsel [Add to Longdo]
両氏[りょうし, ryoushi] beide (Herren) [Add to Longdo]
両眼[りょうがん, ryougan] beide_Augen [Add to Longdo]
両立[りょうりつ, ryouritsu] sich_vertragen, nebeneinander_bestehen [Add to Longdo]
両翼[りょうよく, ryouyoku] beide_Fluegel [Add to Longdo]
両親[りょうしん, ryoushin] Eltern [Add to Longdo]
両陛下[りょうへいか, ryouheika] Ihre_Majestaeten, der_Kaiser_und_die_Kaiserin [Add to Longdo]
両院[りょういん, ryouin] beide_Haeuser (Parlament) [Add to Longdo]
両雄[りょうゆう, ryouyuu] zwei_grosse_Maenner (Rivalen) [Add to Longdo]
中小企業[ちゅうしょうきぎょう, chuushoukigyou] mittlere_u.kleinere_Unternehmen [Add to Longdo]
中庸[ちゅうよう, chuuyou] mittlerer_Weg, goldene_Mitte [Add to Longdo]
中華人民共和国[ちゅうかじんみんきょうわこく, chuukajinminkyouwakoku] VR China, Volksrepublik_China [Add to Longdo]
中華料理[ちゅうかりょうり, chuukaryouri] chinesisches_Gericht, chinesische_Kueche [Add to Longdo]
中距離競走[ちゅうきょりきょうそう, chuukyorikyousou] Mittelstreckenlauf [Add to Longdo]
主要[しゅよう, shuyou] Haupt-, wesentlich [Add to Longdo]
乗用車[じょうようしゃ, jouyousha] Personenkraftwagen, PKW [Add to Longdo]
[りょう, ryou] BEENDEN, VERSTEHEN [Add to Longdo]
了承[りょうしょう, ryoushou] Kenntnisnahme [Add to Longdo]
了解[りょうかい, ryoukai] Verstaendnis [Add to Longdo]
事業[じぎょう, jigyou] Unternehmen, Betrieb [Add to Longdo]
交響曲[こうきょうきょく, koukyoukyoku] Symphonie [Add to Longdo]
交響楽[こうきょうがく, koukyougaku] Symphonie [Add to Longdo]
[きょう, kyou] SICH ERFREUEN AN, GENIESSEN, BEKOMMEN [Add to Longdo]
享受[きょうじゅ, kyouju] geniessen, haben, bekommen [Add to Longdo]
享年75歳[きょうねんななじゅうごさい, kyounennanajuugosai] gestorben_im_Alter_von_75_Jahren [Add to Longdo]
享有[きょうゆう, kyouyuu] Genuss, Besitz [Add to Longdo]
享楽[きょうらく, kyouraku] Genuss [Add to Longdo]
享楽主義[きょうらくしゅぎ, kyourakushugi] Genusssucht, Hedonismus [Add to Longdo]
京都[きょうと, kyouto] Kyoto [Add to Longdo]
京都市[きょうとし, kyoutoshi] (die Stadt) Kyoto [Add to Longdo]
京都府[きょうとふ, kyoutofu] Praefektur_Kyoto [Add to Longdo]
人形[にんぎょう, ningyou] Puppe [Add to Longdo]
今暁[こんぎょう, kongyou] heute_in_aller_Fruehe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 thou \thou\ ([th]ou), pron. [Sing.: nom. {Thou}; poss. {Thy}
   ([th][imac]) or {Thine} ([th][imac]n); obj. {Thee}
   ([th][=e]). Pl.: nom. {You} (y[=oo]); poss. {Your} (y[=oo]r)
   or {Yours} (y[=oo]rz); obj. {You}.] [OE. thou, [thorn]u, AS.
   [eth][=u], [eth]u; akin to OS. & OFries. thu, G., Dan. & Sw.
   du, Icel. [thorn][=u], Goth. [thorn]u, Russ. tui, Ir. & Gael.
   tu, W. ti, L. tu, Gr. sy`, Dor. ty`, Skr. tvam. [root]185.
   Cf. {Thee}, {Thine}, {Te Deum}.]
   The second personal pronoun, in the singular number, denoting
   the person addressed; thyself; the pronoun which is used in
   addressing persons in the solemn or poetical style.
   [1913 Webster]
 
      Art thou he that should come?      --Matt. xi. 3.
   [1913 Webster]
 
   Note: "In Old English, generally, thou is the language of a
      lord to a servant, of an equal to an equal, and
      expresses also companionship, love, permission,
      defiance, scorn, threatening: whilst ye is the language
      of a servant to a lord, and of compliment, and further
      expresses honor, submission, or entreaty." --Skeat.
      [1913 Webster]
 
   Note: Thou is now sometimes used by the Friends, or Quakers,
      in familiar discourse, though most of them corruptly
      say thee instead of thou.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 You \You\ ([=u]), pron. [Possess. {Your} ([=u]r) or {Yours}
   ([=u]rz); dat. & obj. {You}.] [OE. you, eou, eow, dat. &
   acc., AS. e['o]w, used as dat. & acc. of ge, g[=e], ye; akin
   to OFries. iu, io, D. u, G. euch, OHG. iu, dat., iuwih, acc.,
   Icel. y[eth]r, dat. & acc., Goth. izwis; of uncertain origin.
   [root]189. Cf. {Your}.]
   The pronoun of the second person, in the nominative, dative,
   and objective case, indicating the person or persons
   addressed. See the Note under {Ye}.
   [1913 Webster]
 
      Ye go to Canterbury; God you speed.   --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Good sir, I do in friendship counsel you
      To leave this place.           --Shak.
   [1913 Webster]
 
      In vain you tell your parting lover
      You wish fair winds may waft him over.  --Prior.
   [1913 Webster]
 
   Note: Though you is properly a plural, it is in all ordinary
      discourse used also in addressing a single person, yet
      properly always with a plural verb. "Are you he that
      hangs the verses on the trees, wherein Rosalind is so
      admired ?" --Shak. You and your are sometimes used
      indefinitely, like we, they, one, to express persons
      not specified. "The looks at a distance like a
      new-plowed land; but as you come near it, you see
      nothing but a long heap of heavy, disjointed clods."
      --Addison. "Your medalist and critic are much nearer
      related than the world imagine." --Addison. "It is
      always pleasant to be forced to do what you wish to do,
      but what, until pressed, you dare not attempt." --Hook.
      You is often used reflexively for yourself of
      yourselves. "Your highness shall repose you at the
      tower." --Shak.
      [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 YOU
     YAST Online Update (YAST, Linux, SuSE)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top