Search result for

*valuable*

(211 entries)
(0.2463 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: valuable,-valuable-, *valuable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
valuable    [ADJ] มีคุณค่า, See also: มีความหมาย, มีราคา, สำคัญ, มีประโยชน์มาก, Syn. meanuseful, important, significant, Ant. insignificant, unimportant
valuable    [ADJ] ซึ่งมีราคา, Syn. priceless, Ant. cheap, common
valuable    [N] ของมีค่า, See also: ของล้ำค่า, ของแพง, เครื่องประดับราคาแพง
invaluable    [ADJ] ซึ่งประมาณค่ามิได้, See also: ซึ่งหาค่ามิได้, Syn. precious, priceless, valuable, Ant. worthless, cheap
valuableness    [N] ความมีคุณค่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
less valuableเสื่อมราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consideration, good; consideration, valuableค่าตอบแทนที่มีคุณค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consideration, valuable; consideration, goodค่าตอบแทนที่มีคุณค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuableมีค่า, มีราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuable considerationค่าตอบแทนที่มีคุณค่า [ดู good consideration] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuable improvementsการปรับปรุงที่มีมูลค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuable papersเอกสารสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuable securityหลักทรัพย์ที่มีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuablesของมีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invaluable(อินแวล'ลิวอะเบิล) adj. หาค่ามิได้,ล้ำค่า,สุดที่จะประเมินค่าได้,มีค่าเหลือล้น., See also: invaluableness n. invaluably adv.
valuable(แวล'ลิวเบิล) adj. มีค่า,มีคุณค่า,มีค่าเป็นเงินมาก,มีราคา,มีประโยชน์มาก,มีความสำคัญมาก. n. ของมีค่า,ของที่มีค่าเป็นเงินมาก., See also: valuableness n. valuably adv., Syn. costly,valued,worthy

English-Thai: Nontri Dictionary
invaluable(adj) ราคาสูง,ล้ำค่า
valuable(adj) มีคุณค่า,มีราคา,มีประโยชน์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It appears that Mrs. Danvers has accused Robert of stealing a valuable ornament from the morning room.คุณนายแดนเวอร์สกล่าวหาว่าโรเบิร์ต ขโมยของประดับมีค่าในห้องนั่งเล่นเช้า Rebecca (1940)
And that's something that's very valuable in our system.And that's something that's very valuable in our system. 12 Angry Men (1957)
Johnny Fontane ruined one of Woltz International's most valuable protГ©gГ©s.จอห์นนี่ฟอนทำลายหนึ่งในprotégésที่มีค่าที่สุด Woltz สากล The Godfather (1972)
She really is an invaluable teacher.หล่อนเป็นครูที่มีคุณค่าจริงจริง. Suspiria (1977)
You can learn many valuable skills there.เจ้าสามารถเรียนอะไรหลายๆอย่างจากที่นั่น. Return of the Condor Heroes (1983)
She stole my ruby key, my powder of life and valuable antiques which she made into a flying sofa, and she's headed this way.เธอขโมยกุญแจทับทีม และผงสร้างชีวิตของข้าไป และก็ทำให้โซฟาบินได้ แล้วเธอก็ตรงมาที่นี่ Return to Oz (1985)
What makes you so valuable to him?Nทำไมแกมีค่ากับมันนัก? Rambo III (1988)
Precious valuables, Your Highness, donated by some of the finest families in all of Germany.สิ่งที่ล้ำค่ามาก,พะยะค่ะ, บริจาคโดย ครอบครัวที่สูงศักดิ์บางแห่ง ในเยอรมันทั้งหมด. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
You need to convince them you have a trade, something valuable to the war effort.เราต้องแสดงตัวว่ามีมูลค่าใช้งาน Schindler's List (1993)
One was marked "Cloak Room," and the other "Valuables."มีป้าย "เสื้อผ้า" กับ "ทรัพย์สินมีค่า" Schindler's List (1993)
It's unimportant. I came here to give you some valuable advice.นั่นไม่สำคัญ ผมมานี่ เพื่อให้คำแนะนำที่มีค่า Squeeze (1993)
These men can learn the value of an honest day's labor, while providing a valuable service to the community and... at a bare minimum of expense to Mr. and Mrs. John Q Taxpayer.คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้คุณค่าของการใช้แรงงานวันที่ซื่อสัตย์ของ ขณะที่การให้บริการที่มีคุณค่าให้กับชุมชนและ ... ที่ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่ายให้กับนายและนางจอห์น Q ตัวผู้เสียภาษีอากร The Shawshank Redemption (1994)
Ned, we're providing a valuable community service here.เน็ดเรากำลังให้บริการชุมชนที่มีคุณค่าที่นี่ The Shawshank Redemption (1994)
He might try accidentally breaking something valuable of hers.ก็ควรจะลองแกล้ง ทำของมีค่าเธอให้แตก The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
There must be something valuable in this equation....อะไรวะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I consider you one of my most valuable long-term investments.ฉันคิดว่าคุณเป็นหนึ่งในที่สุด ของฉันที่มีค่าเงินลงทุนระยะยาว Contact (1997)
- Is it very valuable?-ราคาแพงมาก ใช่มั๊ย The Red Violin (1998)
Look, Mr. Blume, your comments are valuable, but let's get to the point. - Son?คำวิจารณ์ของคุณมีค่ามาก แต่พูดตรง ๆ Rushmore (1998)
And if you've got valuables, keep them in the hotel safe.ถ้าท่านมีของมีค่า โปรดเก็บไว้ในตู้นิรภัยของโรงแรม The Story of Us (1999)
... reallyinteresting,theywon 't waste their valuable time...... น่าสนใจจริงๆ ไม่อย่างงั้นพวกนั้น จะไม่ยอมเสียเวลา... The Story of Us (1999)
That way management can assess who's valuable...วิธีนี้ทำให้ฝ่ายจัดการ ประเมินได้ว่าใครมีคุณค่า American Beauty (1999)
And everybody learns a valuable lesson.และแล้วทุกคนก็ได้บทเรียนที่มีคุณค่า Death Has a Shadow (1999)
Now, one of us has made a gross error... and wasted the other person's valuable time.พวกเราคนนึงทำผิดพลาดอย่างแรง และทำให้อีกฝ่ายเสียเวลาที่มีค่า Unbreakable (2000)
You can do something more valuable with your time.คุณน่าจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่เหมาะกับตัวคุณมากกว่า Legally Blonde (2001)
I'll show you how valuable Elle Woods can be!ฉันจะทำให้เห็นว่าแอล วู้ด มีคุณค่าอะไรบ้าง Legally Blonde (2001)
Germans go into Jewish homes and they just take what they want, furniture, valuables, anything.เยอรมันบุกบ้านยิว มันอยากยกก็ยกเอาไป เฟอร์นิเจอร์ ของมีค่า ยกไปหมด The Pianist (2002)
I went undercover to follow up on a valuable lead concerning where's Claw abouts...ฉันปลอมตัวมาตามร่องรอยสำคัญ... ที่จะบอกแหล่งกบดานของคลอว์... Inspector Gadget 2 (2003)
And I was right. We just got a valuable lead.และฉันพูดถูก เราได้ร่องรอยสำคัญ Inspector Gadget 2 (2003)
Yeah, a very valuable lead.ใช่ ร่อยรอยสำคัญ Inspector Gadget 2 (2003)
Father's work with the Pasadena republican Youth Group has truly been invaluable.งานที่คุณพ่อทำให้ ค่ายเยาวชน"พาซาดีน่า รีพับลิกัน" หาค่ามิได้จริง ๆ ค่ะ Bringing Down the House (2003)
The power that comes with that kind of difficult realization will be invaluable after you leave us.พลังที่คุณจะได้จากการตระหนักเรื่องยากๆแบบนั้นได้ จะมีค่ามากมายมหาศาล หลังจากที่คุณออกไปจากที่นี่ The O.C. (2003)
Seeing that it was a cold blooded murder with nothing valuable stolen police suspect that the motive was out of hatredเห็นได้ชัดว่าฆาตกรเป็นคนเลือดเย็นมาก นอกจากนี้ยังไม่พบว่าของมีค่าโดนขโมยแต่อย่างใด ตำรวจคาดว่า สาเหตุน่าจะมาจากความโกรธแค้นส่วนตัว Oldboy (2003)
valuable services.ในบริการอันคุ้มค่ายิ่ง. Shrek 2 (2004)
He was a valuable asset to the corporation.เขาเป็นสิ่งมีค่ามากสำหรับบริษัท Resident Evil: Apocalypse (2004)
I may have discovered a valuable new anesthetic agent for Wexell-Hall.บางทีผมอาจจะค้นพบของมีค่าตัวใหม่ ยาที่ทำให้หมดความรู้สึกของแว็กเซลล-ฮอลล์ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
It's actually quite valuable.นัมแพงพอสมควร. National Treasure (2004)
Do you imagine any one of your lives is more valuable to me than Shaw's?นายคิดว่าชีวิตพวกนาย มีค่ามากกว่าชอว์หรือ? National Treasure (2004)
This is a valuable archaeological find.มันเป็นการค้นหาที่มีค่าทางโบราณคดี AVP: Alien vs. Predator (2004)
So if it's an incubatorforfungus, is that valuable?งั้นถ้าบอกว่ากล่องเป็นเครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อรา มันจะได้ราคาไหม Primer (2004)
We are only as valuable as the money we give to him.เรามีค่ากับเขา แค่เงินที่เราให้เขานั่นแหละ Hotel Rwanda (2004)
- Was it valuable?- มันมีความหมายสำคัญอะไรไหม Mr. Monk Gets Fired (2004)
Hmm. Were they valuable?อืม เหรียญพวกนั้นมีค่าไหม Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Here in Narnia? That's a valuable bit of information, don't you think?มันต้องเป็นข้อมูลที่มีค่ามากๆ \ สิ่งที่แกตามหา The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
I've given a number of valuable kimono to Mameha. I like to give presents to beautiful girls.ผมยกกิโมโนที่มีค่าตัวหนึ่งให้มาเมฮะ ผมชอบยกกิโมโนให้ผู้หญิงสวยๆ Memoirs of a Geisha (2005)
That knowledge is valuable, but he won't cooperate.เค้ามีข้อมูลที่เราต้องการ แต่คงไม่ยอมร่วมมือแน่ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
It is for protecting valuable things.แต่มันมีไว้ปกป้องสิ่งที่มีค่า Shadowless Sword (2005)
Rather, it's for protecting something valuable.แต่มันมีไว้สำหรับปกป้องสิ่งที่ล้ำค่าและสำคัญ Shadowless Sword (2005)
The true sword is the valuable spirit of Soha's.ดาบที่แท้จริง คือจิตใจมีค่าของโซฮา Shadowless Sword (2005)
I saved something more valuable than my life.ข้าได้รักษาสิ่งที่มีค่า มากกว่าชีวิตของข้า Shadowless Sword (2005)
They're telling us to recover the valuable things the things they lost.พวกเขากำลังบอกเรา นำสิ่งที่มีค่ากลับมา สิ่งที่พวกเขาได้สูญเสียไป Shadowless Sword (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
valuableAnimals lives are no less valuable than our lives are.
valuableAntique carpets are especially valuable.
valuableA perfect knowledge of a few writers and a few subjects is more valuable than a superficial one of a great many.
valuableA valuable object decreases in value if it is damaged.
valuableCan I deposit valuables here?
valuableCan you spare me a few minutes of your valuable time?
valuableChris could not conceal his sadness when he heard that Beth had been unable to find his valuable watch.
valuableCleared, the site will be valuable.
valuableCould you give me back my valuables?
valuableCould you hold these valuables?
valuableFurther investigation will offer many opportunities to obtain more valuable knowledge of the ocean.
valuableGood health is more valuable than anything else.
valuableGood health is the most valuable of all things.
valuableHe has quite a few valuable paintings.
valuableHe is a valuable acquisition to our company.
valuableHe is the most valuable player in our team.
valuableHe made a very valuable discovery.
valuableHis help been invaluable.
valuableI am sorry to have taken up your valuable time.
valuableI'd like to check some of my valuables.
valuableI don't think that they are valuable just because they have a large crop, but I'm glad when they sprout in great numbers - even when they are poison mushrooms.
valuableI'm sure you'll be a valuable asset to our company.
valuableIn those day sugar was less valuable salt.
valuableI regard his advice as valuable.
valuableIt is silence that is valuable now.
valuableI try to read as many valuable books as I can.
valuableJack broke his mother's valuable vase, but he didn't do it on purpose, so she wasn't angry.
valuableNothing is more valuable than good health.
valuableNothing is more valuable than health.
valuableNothing is more valuable than time, but nothing is less valued.
valuableNothing is so valuable as friendship.
valuableOf course, to be valuable, an old carpet must be in good condition.
valuableOlder carpets are more valuable than newer carpets.
valuableOnce gold was less valuable than silver in Japan.
valuablePlease check your valuables at the front desk.
valuablePlease don't leave valuable things here.
valuablePut your valuables in the safe.
valuableReal friendship is more valuable than money.
valuableShe has many valuable books.
valuableShe kept her valuables in the bank for safety.
valuableShe wears a valuable ring.
valuableSo valuable were books that the greatest care was taken of them.
valuableSo valuable were the books that they were handled with the greatest care.
valuableTaking care of animals is a valuable experience.
valuableThat was a valuable experience.
valuableThat was the first time I had seen such a serious play so it was a valuable experience.
valuableThe gold coin was much more valuable than was supposed.
valuableThe Internet is an invaluable source of information.
valuableThe most valuable skill one can acquire is the ability to think for oneself.
valuableThe mountain is not valuable because it is high.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรงคุณค่า    [V] be valuable, Example: พิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานศิลปวัตถุที่ทรงคุณค่าเพื่อให้เป็นศูนย์การศึกษาค้นคว้างานศิลปกรรมและวัฒนธรรม, Thai definition: มีคุณค่า
คู่บ้านคู่เมือง    [ADJ] respectable, See also: national, priceless, invaluable, Syn. ประจำเมือง, Example: แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำคู่บ้านคู่เมือง, Thai definition: ที่เป็นของประจำบ้านเมืองหรือที่มีมาพร้อมกับบ้านเมือง ถือว่าเป็นของที่มีค่ามาก
มือขวา    [N] right-hand man, See also: valuable assistant, Syn. คนสนิท, Example: หมอนี่ถือว่าเป็นมือขวาของเจ้าพ่อคนดัง เลยทำกร่างใหญ่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการหรือผู้ใกล้ชิดที่ไว้วางใจให้ทำหน้าที่แทนได้หรือเป็นกำลังสำคัญ
มีค่า    [ADJ] valuable, See also: precious, costly, dear, expensive, high-priced, Syn. มีราคา, Example: ครูห้ามนักเรียนใส่ของมีค่าไปเข้าค่ายด้วย, Thai definition: ที่มีคุณประโยชน์ซึ่งอาจคำนวณหรือประเมินเป็นราคาได้
มีราคา    [V] be valuable, See also: be precious, Syn. มีค่า, Example: ของตกแต่งในห้องนี้มีราคาอยู่ในหลักพันขึ้นไปทุกชิ้น, Thai definition: มีมูลค่าของสิ่งของที่คิดเป็นเงินตรา
มีประโยชน์    [V] be valuable, See also: be precious, Example: กิจกรรมเสริมสำหรับนักเรียนมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างยิ่ง, Thai definition: มีผลใช้ได้ดีสมกับที่คิดมุ่งหมายไว้, มีผลที่ได้ตามต้องการ
มีค่า    [V] be valuable, See also: be precious, Syn. มีราคา, Example: หินโบราณก้อนนี้มีค่ามากกว่าทองคำหนัก 1 บาทเสียอีก, Thai definition: คุณประโยชน์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจคำนวณหรือประเมินเป็นราคาได้
เป็นเงินเป็นทอง [V] be valuable, See also: be precious, Syn. มีประโยชน์, มีค่า, มีราคา, Example: ลายเซ็นของนักเขียนมีชื่อบางคนนำไปขายแล้วคงจะเป็นเงินเป็นทองอยู่มาก
ตัวเงินตัวทอง    [N] money spinner, See also: milch cow, ready source of income, valuable person, fortune bringer, Example: นักร้องคนนี้เป็นตัวเงินตัวทองที่ดึงลูกค้าเข้าร้าน, Thai definition: ผู้ที่มีค่า, สิ่งที่จะนำโชคลาภมาให้
ตัวเงินตัวทอง    [N] money spinner, See also: milch cow, ready source of income, valuable person, fortune bringer, Example: นักร้องคนนี้เป็นตัวเงินตัวทองที่ดึงลูกค้าเข้าร้าน, Thai definition: ผู้ที่มีค่า, สิ่งที่จะนำโชคลาภมาให้
มหรรฆ    [ADJ] precious, See also: valuable, costly, Thai definition: มีค่ามาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ของล้ำค่า    [N] valuables, See also: treasure, Syn. ของยิ่งค่า
ควรค่า    [V] be worthy of, See also: deserve, be worthwhile, be valuable, Syn. มีค่า, มีคุณค่า, สมควร, Example: นิยายเรื่องนี้ควรค่าที่จะได้รางวัลชนะเลิศ, Thai definition: มีคุณสมบัติเหมาะสม
หาค่ามิได้    [ADJ] invaluable, See also: priceless, Example: กวีได้ปูความคิดเกี่ยวกับบุญคุณของพ่อแม่อันหาค่ามิได้, Thai definition: มีค่ามากจนประมาณไม่ได้
ของมีค่า    [N] valuables, See also: valuable thing, asset, precious thing, treasured object, Syn. ทรัพย์สมบัติ, Ant. ของไร้ค่า, Example: บ้านหลังนี้ไม่มีของมีค่าเลย, Count unit: ชิ้น
ลํ้าค่า    [ADJ] precious, See also: priceless, invaluable, Syn. สูงค่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของมีค่า[n. exp.] (khøng mī khā) EN: valuables ; object of value   FR: objet de valeur [m]
มือขวา[n.] (meūkhwā) EN: right-hand man ; valuable assistant   FR: bras droit [m] ; principal assistant [m]
มีค่า[adj.] (mī khā) EN: valuable ; precious ; costly ; dear; expensive ; high-priced   FR: précieux ; de valeur ; onéreux
มีคุณค่า[adj.] (mī khunkhā = mī khunnakhā) EN: valuable ; worthy   
มีประโยชน์[adj.] (mī prayōt) EN: useful ; valuable ; precious   FR: utile ; avantageux ; précieux
มีราคา[v. exp.] (mī rākhā) EN: be valuable ; be precious   FR: avoir de la valeur ; être précieux
สำคัญ[adj.] (samkhan) EN: important ; essential ; main ; primary ; outstanding ; significant ; valuable ; special   FR: important ; essentiel ; primoridal ; principal ; fondamental ; significatif
สูงค่า[adj.] (sūngkhā) EN: priceless ; valuable   FR: qui n'a pas de prix

CMU English Pronouncing Dictionary
VALUABLE    V AE1 L Y UW0 B AH0 L
VALUABLES    V AE1 L Y AH0 B AH0 L Z
VALUABLES    V AE1 L Y UW0 B AH0 L Z
INVALUABLE    IH2 N V AE1 L Y AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
valuable    (n) (v a1 l y u@ b l)
valuables    (n) (v a1 l y u@ b l z)
invaluable    (j) (i1 n v a1 l y u@ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kostbarkeit {f}valuableness [Add to Longdo]
Kostbarkeiten {pl}valuables [Add to Longdo]
Preziosen {pl}valuables [Add to Longdo]
Wertsachen {pl}valuables [Add to Longdo]
auswertbar; berechenbar; evaluierbar {adj}evaluable [Add to Longdo]
berechenbare Funktion {f}evaluable function [Add to Longdo]
unbezahlbar; unschätzbar {adj} | unbezahlbarer | am unbezahlbarsteninvaluable | more invaluable | most invaluable [Add to Longdo]
wertvollvaluable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つぶしが利く;潰しが利く[つぶしがきく, tsubushigakiku] (exp,v5k) to be valuable as scrap; to be able to do other work; to have marketable skills [Add to Longdo]
に連れ[につれ, nitsure] (conj) (uk) (See に連れて) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.) [Add to Longdo]
に連れて[につれて, nitsurete] (conj) (uk) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.) [Add to Longdo]
価千金[あたいせんきん, ataisenkin] (adj-no) priceless; invaluable [Add to Longdo]
価値高い[かちたかい, kachitakai] (adj-i) valuable [Add to Longdo]
価値有る[かちある, kachiaru] (adj-f) valuable [Add to Longdo]
貴重[きちょう, kichou] (adj-na,n) precious; valuable; (P) [Add to Longdo]
貴重品[きちょうひん, kichouhin] (n) valuables; treasures; (P) [Add to Longdo]
極め付き;極めつき[きわめつき, kiwametsuki] (adj-no) (See 極め付きの品) guaranteed (to be genuine, valuable, etc.); certified (as genuine, valuable, etc.) [Add to Longdo]
[きん, kin] (n,n-suf) (1) gold; golden (color); metaphor for (most) valuable; gold (medal, cup); (2) money (written before an amount); (3) (abbr) (See 金曜) Friday; (4) (See 五行・1) metal (fourth of the five elements); (5) Jin (dynasty of China; 1115-1234 CE); (6) (abbr) (See 金将) gold general (shogi); (7) (abbr) (col) (See 金玉・きんたま) testicles; (suf,ctr) (8) karat; carat; (P) [Add to Longdo]
金目のもの;金目の物[かねめのもの, kanemenomono] (n) valuable article; valuables [Add to Longdo]
高直[こうじき;こうちょく, koujiki ; kouchoku] (adj-na,n) expensive; valuable [Add to Longdo]
最優秀[さいゆうしゅう, saiyuushuu] (adj-no) best; most (valuable player); top (quality); grade A; ace; finest [Add to Longdo]
最優秀選手[さいゆうしゅうせんしゅ, saiyuushuusenshu] (n) (the) most valuable player; MVP [Add to Longdo]
至宝[しほう, shihou] (n,adj-no) most valuable asset; pride of ...; most important person [Add to Longdo]
手箱[てばこ, tebako] (n) (small) box to keep valuables, etc. [Add to Longdo]
重器[じゅうき, juuki] (n) treasure; invaluable person [Add to Longdo]
正倉[しょうそう, shousou] (n) public storehouse used to store grain or valuables collected for taxation (ritsuryo system) [Add to Longdo]
惜しい[おしい, oshii] (adj-i) (1) regrettable; disappointing; (2) precious; dear; valuable; (3) too good for; deserving better; (4) almost but not quite; (P) [Add to Longdo]
尊い(P);貴い(P)[とうとい(P);たっとい(P), toutoi (P); tattoi (P)] (adj-i) precious; valuable; priceless; noble; exalted; sacred; (P) [Add to Longdo]
大事[だいじ(P);おおごと, daiji (P); oogoto] (adj-na,n) important; valuable; serious matter; (P) [Add to Longdo]
大切[たいせつ, taisetsu] (adj-na,n) important; valuable; worthy of care; (P) [Add to Longdo]
板の間稼ぎ[いたのまかせぎ, itanomakasegi] (exp,n) bathhouse thievery; stealing someone else's clothes and valuables at a bathhouse [Add to Longdo]
宝鑑[ほうかん, houkan] (n) superb or valuable book [Add to Longdo]
目ぼしい[めぼしい, meboshii] (adj-i) (uk) main; chief; important; valuable [Add to Longdo]
有意義[ゆういぎ, yuuigi] (adj-na) significant; useful; meaningful; worthwhile; valuable; of interest; (P) [Add to Longdo]
有価[ゆうか, yuuka] (n,adj-no) valuable (object); negotiable (instrument) [Add to Longdo]
有価物[ゆうかぶつ, yuukabutsu] (n) valuables [Add to Longdo]
良い資料[いいしりょう, iishiryou] (n) valuable material [Add to Longdo]
良書[りょうしょ, ryousho] (n) good book; valuable work [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不吝珠玉[bù lìn zhū yù, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄩˋ, ] lit. do not begrudge gems of wisdom (成语 saw, humble expr.); fig. Please give me your frank opinion.; Your criticism will be most valuable. [Add to Longdo]
值钱[zhí qián, ㄓˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] valuable; costly; expensive [Add to Longdo]
出货[chū huò, ㄔㄨ ㄏㄨㄛˋ, / ] to take money or valuables out of storage; to recover; to ship goods; to extract (chemicals from solution) [Add to Longdo]
分神[fēn shén, ㄈㄣ ㄕㄣˊ, ] to give attention to sth; please give (some of your valuable) attention to my task [Add to Longdo]
功高不赏[gōng gāo bù shǎng, ㄍㄨㄥ ㄍㄠ ㄅㄨˋ ㄕㄤˇ, / ] high merit that one can never repay (成语 saw); invaluable achievements [Add to Longdo]
千金[qiān jīn, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, ] thousand jin 斤 (pounds) of gold; money and riches; (honorific) invaluable (support); (honorific) your daughter [Add to Longdo]
名贵[míng guì, ㄇㄧㄥˊ ㄍㄨㄟˋ, / ] famous and valuable; rare; precious [Add to Longdo]
宝贵[bǎo guì, ㄅㄠˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] valuable; precious; value; treasure; set store by [Add to Longdo]
凭单[píng dān, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄢ, / ] bill of warrant (certificate, allowing one to collect money or valuables) [Add to Longdo]
卷逃[juǎn táo, ㄐㄩㄢˇ ㄊㄠˊ, / ] to bundle up valuables and abscond [Add to Longdo]
敬悉[jìng xī, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧ, ] (honorific) revered news; the most valuable information (in your recent letter, book etc); Thank you for your letter. [Add to Longdo]
有价值[yǒu jià zhí, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, / ] valuable [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, ] sandalwood (Santalum album), a Nepalese tree producing valuable fragrant oil; comet [Add to Longdo]
无价[wú jià, ˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] invaluable; priceless [Add to Longdo]
珍品[zhēn pǐn, ㄓㄣ ㄆㄧㄣˇ, ] valuable object; curio [Add to Longdo]
珍藏[zhēn cáng, ㄓㄣ ㄘㄤˊ, ] collection; collect (valuables) [Add to Longdo]
珍重[zhēn zhòng, ㄓㄣ ㄓㄨㄥˋ, ] precious; extremely valuable; (honorific) Please take good care of yourself! [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] curio; valuable stone [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, / ] cowries; shell; valuables; shellfish; surname Bei [Add to Longdo]
[cái, ㄘㄞˊ, / ] money; wealth; riches; property; valuables [Add to Longdo]
财宝[cái bǎo, ㄘㄞˊ ㄅㄠˇ, / ] money and valuables [Add to Longdo]
露白[lòu bái, ㄌㄡˋ ㄅㄞˊ, ] to reveal one's valuables inadvertently; to betray one's silver (money) when traveling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Valuable \Val"u*a*ble\, a.
   1. Having value or worth; possessing qualities which are
    useful and esteemed; precious; costly; as, a valuable
    horse; valuable land; a valuable cargo.
    [1913 Webster]
 
   2. Worthy; estimable; deserving esteem; as, a valuable
    friend; a valuable companion.
    [1913 Webster]
 
   {Valuable consideration} (Law), an equivalent or compensation
    having value given for a thing purchased, as money,
    marriage, services, etc. --Blackstone. --Bouvier.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Valuable \Val"u*a*ble\, n.
   A precious possession; a thing of value, especially a small
   thing, as an article of jewelry; -- used mostly in the
   plural.
   [1913 Webster]
 
      The food and valuables they offer to the gods. --Tylor.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top