Search result for

*upside*

(144 entries)
(0.2866 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: upside,-upside-, *upside*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upside    [N] ด้านบน, Syn. upper side
upside    [ADJ] ซึ่งสูงหรือเพิ่มขึ้น
upside down    [IDM] พลิกเอาด้านบนลงล่าง, See also: กลับหัวกลับหาง, (เต่า) หงายท้อง, (หนังสือ) คว่ำอยู่
upside down    [ADV] คว่ำลง, Ant. right side up
upside-down    [ADJ] คว่ำ, See also: พลิกกลับ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Centrifugation, Upside downการปั่นแยกโดยกลับถุงบรรจุเลือด [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upside downvi. คว่ำลง,พลิกกลับ,สับสน,กลับหัว,กลับกัน., See also: upside-down adj. upside-downness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
UPSIDE upside down(adv) หกคะเมน,คว่ำ,กลับหัวกลับหาง,ยุ่งเหยิง
upside(n) ด้านบน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's sorta the upside.มันเป็นการมองมาจากข้างบน Emancipation (2008)
You can't take risks with no upside at all.คุณไม่ได้เสี่ยง กับผลข้างเคียงต่างๆ Last Resort (2008)
With three missing, turned upside downถ้าขาดไปสาม ประเทศชาติจะอยู่ในขั้นคับขัน Portrait of a Beauty (2008)
The upside-down ones are always in the wrong place.ตั้งแต่ชั้นบนจนถึงล่างอยุ่ผิดที่ไปหมด Heartbreak Library (2008)
Probably. But the upside is that I'm single now.ก็อาจจะใช่ แต่ข่าวดีก็คือ ผมโสดอยู่ New York, I Love You (2008)
No, that I was wearing it upside down.เปล่า เป็นเพราะฉันใส่หน้ากากไม่ถูกที่ต่างหาก The House Bunny (2008)
I just feel as if everything is upside down.ฉันแค่รู้สึกว่าทุกอย่างมันกลับตาลปัตร์ไปหมด Doubt (2008)
# World that's upside downโลกที่กลับหัว High School Musical 3: Senior Year (2008)
Don't say that unless you mean it. 'Cause I'll turn this world upside down to get back to you.อย่าพูดแบบนั้นสิจ๊ะ Scylla (2008)
No switching, no treating. Let's turn that upside-down, okay?ห้ามเปลี่ยน, ห้ามแลก เลิกทำหน้ายุ่งได้แล้ว, โอเค? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- Alright, alright. - Oh my God, I'm upside-down!-โอ้พระเจ้า, ฉันกำลังกลับหัว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The driver was having trouble breathing, and he slumped over, and all of a sudden, we were upside down.คนขับมีปัญหาเรื่องการหายใจ และเขาก็ทรุดตัวลง และทั้งหมดมันก็เกิดขึ้น รถเราคว่ำลง Dead Like Me: Life After Death (2009)
Now, maybe you're so used to having your legs in the air you don't realize it, but you're upside down, sister.ตอนนี้ น่าจะรู้ไว้ด้วยว่าขาของคุณ กำลังลอยพ้นพื้น เพียงแต่มันชี้ขึ้นฟ้า,น้องสาว Duplicity (2009)
Now, maybe you're so used to having your legs in the air you don't realize it, but you're upside down, sister.บางทีคุณอาจยังไม่รู้ตัว ว่าตอนนี้ขาของคุณลอยพ้นพื้นแล้ว เพียงแต่มันชี้ขึ้นฟ้าน่ะ น้องสาว Duplicity (2009)
You hand them over to us willingly or we turn this place upside down till we find them.คุณคืนมันให้เราโดยสมัครใจหรือ เราค้นที่นี่จนกว่าเราจะพบมัน Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Seriously though, I always wondered why birds flew over the state of west virginia upside down.คิดดูดีสิ,ผมสงสัยมาตลอดว่าทำไมนกที่ บินเหนือเวสต์ เวอจิเนียถึงบินหงายท้อง I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Why do birds fly upside down over the state of west virginia?ทำไมนกถึงบินหงายท้องเมื่อผ่าน เวสต์ เวอจิเนีย I Agree, It Wasn't Funny (2009)
You know, it's a pretty upside down world when this guy's the one picking up on the emotional nuances around here.รู้มั้ย, มันเหมือนโลกกลับตาลปัตร เมื่อ ผู้ชายคนนี้ อารมณ์เปลี่ยนแปลไป Chuck Versus the Best Friend (2009)
Look... what's my upside?ฟังนะ แล้วฉันล่ะ? Lucifer Rising (2009)
I can turn his algorithm upside-down and let us hear what he really sounds like.ผ่านขั้นตอนที่ทำให้เราได้ยินเสียงจริงๆ Saw VI (2009)
From quantico, and they'll turn your offices upside downจาก ควอนติโค และเค้าจะค้นสำนักงานของคุณ Pleasure Is My Business (2009)
We both know why shit's upside down.พวกเราทั้งคู่ต่างรู้ว่าเรื่องระยำนี้มันกลับตาลปัตร Fa Guan (2009)
Upside down.มันกลับหัว Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Without getting permission, how could you turn my house upside down?นายมาเปลี่ยแปลงบ้านชั้นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ยังไง? Episode #1.5 (2009)
It has to be turned upside down, stepped on, and able to withstand the heat in a kiln. That's what you said.พี่บอกเองว่าฉันต้องผ่านการหล่อ ขึ้นรูปแล้วก็เผาในเตาอบ เพื่อที่จะได้มีความอดทน Episode #1.22 (2009)
- No upside to that.ไม่มีด้านดีนะนั่น Living the Dream (2009)
- well, the upside is there's no longerงั้น ข้อดีก็ดี จะไม่มีส่วนเกี่ยวพันระหว่างเธอ Road Kill (2009)
Okay, if he was left upside dowlong enough, congestion of the head and brain would lead to asphyxiation.โอเค ถ้าเขาถูกแขวนตีลังกานาน ๆ เลือดจะไหลไปคั่งที่หัวและสมอง ทำให้หมดสติ The Bond in the Boot (2009)
He was suspended upside dn, ve similar to this.เขาถูกแขวนตีลังการแบบนี้ The Bond in the Boot (2009)
I'll bake you a pineapple upside down cake.ฉันจะทำเค้กสับปะรดให้คุณ Don't Walk on the Grass (2009)
I'd have slapped him upside the head.ฉันคงตบกะบาลเขาไปแล้ว Advanced Criminal Law (2009)
The picture's upside down.กรอบรูปถ่ายตั้งกลับหัว There Is No Normal Anymore (2009)
That's weird. picture's upside down. who's cyrus?นั่นแปลกจัง ภาพถ่ายวางกลับหัว ใครคือไซรัส? A Bright New Day (2009)
I think it's great how you're concentrating on the upside of this.ฉันคิดว่ามันเยี่ยมมากเลยที่คุณไม่ได้คำนึงถึงข้อเสียของมัน The Coffee Cup (2009)
From 7:00 sharp till upside-down spanish question mark?ตั้งแต่ 1 ทุ่มไปจนถึงช่วงตอบคำถามเป็นภาษาสเปน? Introduction to Statistics (2009)
This place is turned upside down by the internal investigation crew.ที่นี่ยุ่งเหยิงไปหมด เพราะพวกพนักงานสืบสวนภายใน Iris (2009)
Hey, I'm nine inches tall. I only see the upside.ขอบคุณ G-Force (2009)
Oh, no, no, not upside down, not upside down.- ไปกันเถอะ นิ่งไว้ G-Force (2009)
Crossed keys, but those were upside down.บุตร ... Angels & Demons (2009)
The first pope was crucified upside down.วิทยาลัยจะไม่ผิดที่ประชุมสงฆ์. ฉันขอแนะนำให้ ฉันช่องพลังงาน Angels & Demons (2009)
Car upside down, go.กลับลำรถ! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Don't know how I had my first baby on the kitchen floor with my momma kicking me upside my head.ไม่รู้ว่าหนูคลอดลูกคนแรกได้ยังไง บนพื้นห้องครัว ในตอนที่แม่เตะหนู เข้าที่หัว Precious (2009)
I had no upside for that.ฉันไม่มีข้อต่อเถียงสำหรับมันหรอก 17 Again (2009)
Why are you upside down?ทำไมถึงกลับหัวอย่างนั้นล่ะ? Alice in Wonderland (2010)
Upside down and I can't stop it nowโลกกลับตาลปัตร ฉันต้องปล่อยเลยตามเลย Alice in Wonderland (2010)
Did you have fun watching my life turn upside down because of love?ตลกนักใช่ไหม ที่เห็นชีวิตฉันต้องตกต่ำเพราะความรัก When in Rome (2010)
There's probably not too much upside to scaring a senator... except to provide some perspective.เรามีชีวิตอยู่ขณะหนึ่ง... ...และเมื่อเราตาย เร็วกว่าที่เราวางแผนไว้ Edge of Darkness (2010)
We think that these new numbers show a much more optimistic upside for us.เราคิดว่า ตัวเลขใหม่นี้เป็นแนวโน้มที่ดีมาก Sex and the City 2 (2010)
Then three little kittens came around and turned his whole life upside down."แมวน้อยสามตัวปรากฏขึ้น และเปลี่ยนชีวิตมันอย่างสิ้นเชิง Despicable Me (2010)
And on the upside, his recent activities have given us a bit of an advantage.ในทางตรงข้าม ปฏิบัติการของเขา มีข้อได้เปรียบเล็กน้อย Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
upsideAfter he died, my life was turned upside down.
upsideAfter the accident, the car lay in the street upside down.
upsideAll our things were turned upside down.
upsideBob mounted the portrait in a fancy frame, but it was upside down.
upsideDon't hold it upside down.
upsideDon't put the books in the shelf upside down.
upsideHe turned the bottle upside down and shook it, but still the honey wouldn't come out.
upsideHe turned the table upside down.
upsideHe was reading a paper upside down.
upsideHe was surprised to find the great artist's masterpiece hung on the wall upside down.
upsideHis book was upside down.
upsideI didn't know hummingbirds could even fly upside down when frightened.
upsideI turned the table upside down to fix it.
upsideMy brother hung the picture upside down.
upsideNobody noticed that the picture was hung upside down.
upsideShe hung the picture upside down.
upsideSo much has happened it's as if the whole world is flipped upside down.
upsideTake care not to turn the box upside down.
upsideThat evening I left my tip under a coffee cup, which I left upside down on the table.
upsideThe boy pretended he could read, but he was holding the book upside down.
upsideThe map on page 11 looks very strange. Turn it upside down. Then it becomes a familiar map to you.
upsideThe picture is hung upside down.
upsideThe picture was hung upside down.
upsideThe ship turned upside down and many passenger were thrown into the sea.
upsideWhat was the idea of leaving the cup upside down last time?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลับด้าน    [V] reverse, See also: turn upside down, turn inside out, invert, Syn. พลิกด้าน, Example: เวลาจะรีดผ้า เราจะต้องกลับด้านเอาผ้าที่เป็นด้านในออกมา, Thai definition: พลิกหน้าเป็นหลัง
คว่ำ    [V] invert, See also: turn upside down, capsize, Ant. หงาย, Example: การขายปลากระเบนตัวใหญ่ๆ คนขายจะคว่ำปลาเอาส่วนหลังขึ้นเสมอ เขาจะไม่หงายเอาท้องปลาขึ้นเลย, Thai definition: กริยาที่เอาหน้าลง, กริยาที่เอาข้างบนลงล่าง, พลิกเอาด้านบนลงล่าง
พลิกคว่ำ    [V] turn over, See also: capsize (boat), turn upside-down, overturn, turn turtle, Syn. คว่ำ, Example: รถจักรยานยนต์สีแดงพลิกคว่ำอยู่ข้างทาง, Thai definition: หงายเอาข้างบนลงล่าง, กลับเอาหน้าลง
กลับ    [V] reverse, See also: turn upside down, turn inside out, invert, Syn. พลิก, กลับด้าน, Example: แม่ครัวกลับปลาที่ทอดอยู่ในกระทะ, Thai definition: พลิกหน้าเป็นหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คว่ำ[v.] (khwam) EN: invert ; turn upside down ; capsize ; turn over ; overturn   FR: chavirer ; se renverser ; se retourner ; retourner
ผลได้ผลเสีย[n. exp.] (phondāi phonsīa) EN: advantages and disadvantages ; upsides and downsides ; pros and cons   FR: le pour et le contre

CMU English Pronouncing Dictionary
UPSIDE    AH1 P S AY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
upside-down    (a) - (uh2 p s ai d - d au1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auf den Kopf stellen; umkrempelnto turn upside down [Add to Longdo]
Oberseite {f} | Oberseiten {pl}upside; upper side | upsides [Add to Longdo]
das oberste zuunterst kehrento turn everything upside down [Add to Longdo]
oberhalbupside [Add to Longdo]
umgedreht; verkehrtupside down [Add to Longdo]
Es hebt die Welt aus den Angeln.It's turning the world upside down. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s,vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse [Add to Longdo]
アップサイドダウンケーキ[, appusaidodaunke-ki] (n) upside-down cake [Add to Longdo]
シノドンティス[, shinodonteisu] (n) squeaker (upside-down catfish of family Mochokidae, esp. members of genus Synodontis) (lat [Add to Longdo]
下駄[げた, geta] (n) (1) geta; Japanese wooden clogs; (2) (later printed as 〓, resembling the teeth of a geta) (See 伏せ字・ふせじ・2) turn (in set-type proofing); upside-down character; (P) [Add to Longdo]
逆さ(P);倒さ(P)[さかさ, sakasa] (n,adj-no) (See 逆様) reverse; inversion; upside down; (P) [Add to Longdo]
逆さ海月;逆さくらげ[さかさくらげ, sakasakurage] (n) (because the Japanese hot spring symbol looks like an upside-down jellyfish) (See 連れ込み宿,温泉マーク・2) traditional love hotel; traditional Japanese inn specially for couples [Add to Longdo]
逆さ鯰[さかさなまず;サカサナマズ, sakasanamazu ; sakasanamazu] (n) (uk) upside-down catfish (Synodontis nigriventris) [Add to Longdo]
逆しま(P);倒[さかしま, sakashima] (n,adj-na) (1) reverse; inversion; upside down; (2) unreasonable; absurd; wrong; (P) [Add to Longdo]
逆になる[さかになる, sakaninaru] (exp,v5r) to turn upside down [Add to Longdo]
逆様(P);逆さま;倒様;倒さま[さかさま, sakasama] (adj-na,n,adj-no) inversion; upside down; (P) [Add to Longdo]
傾覆[けいふく, keifuku] (n,vs) turning upside down [Add to Longdo]
上下[じょうげ, jouge] (n) (1) top and bottom; up and down; high and low; above and below; upper and lower ends; (adj-no,n) (2) (See 上下になる) upside-down; (P) [Add to Longdo]
上下になる[うえしたになる, ueshitaninaru] (exp,v5r) (See 上下・うえした・2) to be upside-down [Add to Longdo]
上下逆様;上下さかさま[じょうげさかさま, jougesakasama] (n,adj-na) upside down [Add to Longdo]
倒懸[とうけん, touken] (n) hanging (someone) upside down [Add to Longdo]
倒置[とうち, touchi] (n,vs,adj-no) turning upside down; placing nonessentials before essentials; (P) [Add to Longdo]
同構え[どうがまえ, dougamae] (n) (See 冏構え) kanji radical 13 ("upside-down box") [Add to Longdo]
反様[かいさま, kaisama] (n) upside down; inside out [Add to Longdo]
伏せる[ふせる, fuseru] (v1,vt) to lay something upside down; to turn something over; to cover; to lay (pipes); to lay (an ambush); to hide; (P) [Add to Longdo]
伏せ字;伏字(io)[ふせじ, fuseji] (n) (1) symbol used in place of a censored word (e.g. blank, circle, X, asterisk); (2) (later printed as 〓) turn (in set-type proofing); upside-down character [Add to Longdo]
返す(P);反す(P)[かえす, kaesu] (v5s,vt) (1) (esp. 返す) (See 帰す・かえす) to return (something); to restore; to put back; (2) to turn over; to turn upside down; to overturn; (3) (esp. 返す) to pay back; to retaliate; to reciprocate; (suf,v5s) (4) (after the -masu stem of a verb) to repeat ...; to do ... back; (P) [Add to Longdo]
翻倒[ほんとう, hontou] (n,vs) (obsc) turning upside-down [Add to Longdo]
裏返し[うらがえし, uragaeshi] (n) inside out; upside down; (P) [Add to Longdo]
俯き;俯向き[うつむき, utsumuki] (n,adj-no) lying face down; upside down; prone [Add to Longdo]
俯け;俯向け[うつむけ, utsumuke] (n) lying face down; upside down; prone [Add to Longdo]
俯ける;俯向ける[うつむける, utsumukeru] (v1,vt) to turn upside down; to turn (face) downward [Add to Longdo]
俯せ[うつぶせ, utsubuse] (n,adj-no) lying on one's face; upside-down; (P) [Add to Longdo]
冂構え[まきがまえ, makigamae] (n) (uk) (See 冏構え) kanji radical 13 ("upside-down box") [Add to Longdo]
冏構え[けいがまえ, keigamae] (n) (uk) kanji radical 13 ("upside-down box") [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒像[dào xiàng, ㄉㄠˋ ㄒㄧㄤˋ, ] inverted image; reversed image (e.g. upside-down) [Add to Longdo]
倒影[dào yǐng, ㄉㄠˋ ˇ, ] inverted image; reversed image (e.g. upside-down) [Add to Longdo]
倒悬[dào xuán, ㄉㄠˋ ㄒㄩㄢˊ, / ] lit. to hang upside down; fig. in dire straits [Add to Longdo]
倒悬之危[dào xuán zhī wēi, ㄉㄠˋ ㄒㄩㄢˊ ㄓ ㄨㄟ, / ] lit. the crisis of being hanged upside down (成语 saw); fig. extremely critical situation; dire straits [Add to Longdo]
倒悬之急[dào xuán zhī jí, ㄉㄠˋ ㄒㄩㄢˊ ㄓ ㄐㄧˊ, / ] lit. the crisis of being hanged upside down (成语 saw); fig. extremely critical situation; dire straits [Add to Longdo]
倒悬之苦[dào xuán zhī kǔ, ㄉㄠˋ ㄒㄩㄢˊ ㄓ ㄎㄨˇ, / ] lit. the pain of being hanged upside down (成语 saw); fig. extremely critical situation; dire straits [Add to Longdo]
倒挂[dào guà, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] lit. to hang upside down; fig. topsy-turvy and inequitable, e.g. manfacturing and trading costs exceed the sale price (of some goods); to borrow more than one can ever repay [Add to Longdo]
倒放[dào fàng, ㄉㄠˋ ㄈㄤˋ, ] to turn upside down; to upend [Add to Longdo]
倒立[dào lì, ㄉㄠˋ ㄌㄧˋ, ] a handstand; to turn upside-down; to stand on one's head; upside-down [Add to Longdo]
倒立像[dào lì xiàng, ㄉㄠˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, ] inverted image; reversed image (e.g. upside-down) [Add to Longdo]
[fǎn, ㄈㄢˇ, ] contrary; in reverse; inside-out or upside-down; to reverse; to return; to oppose; opposite; against; anti-; to rebel; to use analogy; instead; abbr. for 反切 phonetic system [Add to Longdo]
反转[fǎn zhuǎn, ㄈㄢˇ ㄓㄨㄢˇ, / ] reversal; inversion; to reverse; to invert (upside-down, inside-out, back-to-front, white to black etc) [Add to Longdo]
[zhē, ㄓㄜ, ] to turn sth over; to turn upside-down; to tip sth out (of a container) [Add to Longdo]
神魂颠倒[shén hún diān dǎo, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄣˊ ㄉㄧㄢ ㄉㄠˇ, / ] lit. spirit and soul upside-down (成语 saw); infatuated and head over heels in love; fascinated; captivated [Add to Longdo]
解民倒悬[jiě mín dào xuán, ㄐㄧㄝˇ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄠˋ ㄒㄩㄢˊ, / ] lit. to rescue the people from hanging upside down (成语 saw, from Mencius); to save the people from dire straits [Add to Longdo]
颠倒[diān dǎo, ㄉㄧㄢ ㄉㄠˇ, / ] to turn upside-down; to reverse; back-to-front; confused; deranged; crazy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Upside \Up"side`\, n.
   1. The upper side; the part that is uppermost.
    [1913 Webster]
 
   2. the benefits; the positive features; -- said of a
    situation or event that has both positive (good) and
    negative (bad) aspects.
    [PJC]
 
   {To be upsides with}, to be even with. [Prov. Eng. & Scot.]
    --Sir W. Scott. --T. Hughes.
 
   {Upside down}. [Perhaps a corruption of OE. up so down,
    literally, up as down.] With the upper part undermost;
    hence, in confusion; in complete disorder; topsy-turvy.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       These that have turned the world upside down are
       come hither also.           --Acts xvii.
                          6.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top