Search result for

*unkind*

(83 entries)
(0.1126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unkind, -unkind-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unkind[ADJ] ไม่เมตตา, See also: ไม่ปราณ, โหดร้าย, ใจร้าย, เหี้ยมโหด, Syn. hurtful, mean, Ant. kind
unkindly[ADV] โดยไม่ปราณี, See also: ีอย่างเหี้ยมเกรียม, อย่างโหดร้าย, อย่างไม่เมตตา, Ant. kindly
unkindness[N] ความไม่มีเมตตาปรานี, Syn. cruelty, Ant. kindness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unkind(อันไคนดฺ') adj. ไม่ปรานี,ไม่เมตตา,รุนแรง,เหี้ยม,ไม่เห็นอกเห็นใจ., See also: unkindness n., Syn. harsh inhuman
unkindly(อันไคน์ดฺ'ลี) adj.,adv. ไม่เมตตา,ไม่ปรานี,เหี้ยม, See also: unkindliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
unkind(adj) โหดร้าย,ไม่กรุณา,เหี้ยมโหด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That was unkind.นั่นมันไม่น่ารักเลยนะ Chuck in Real Life (2008)
"Or utter a word unkindOr utter a word unkind Did You Hear About the Morgans? (2009)
I'm sure she said unkind things to you too.ผมว่าเธอต้องเคย พูดทำร้ายจิตใจคุณมาแล้ว Yougashiten koandoru (2011)
Do you target people who have been mean to you or unkind?เธอพุ่งเป้าไปที่คน พวกที่ ร้ายกับเธอหรือใจร้ายหรือเปล่า Pilot (2011)
♪ don't think of me as unkind# don't think of me as unkindIt's Gonna Kill Me, But I'll Do It (2011)
I suppose that was unkind.ฉันคิดว่า พูดแรงไป Afterbirth (2011)
Used to bring us presents when he came to visit and never had an unkind word to say to anybody.ที่ทำดีกับทุกคน เอาของขวัญมาให้เราทุกครั้ง ที่เขามาเยี่ยม Choke (2012)
I didn't tell you because... it was an unkind visit.ผมไม่ได้บอกคุณ เพราะ.. มันไม่ใช่การมาเยี่ยมที่ดีเท่าไหร่ Get Out of My Life (2012)
Mother, I'm just saying, maybe it's not a good idea to ask an important favor of someone who's been so... unkind to you in the past.แม่ครับ ผมก็แค่จะพูดว่า คงไม่ใช่ความคิดที่ดี ที่จะขอให้คนที่ใจร้ายใส่ A Dance with Death (2012)
Trip told me where to find you, because I wanted to apologize for my unkind words.ฉันรอไอ้ขี้โกงนั่นมา 6 อาทิตย์ ให้เปิดม่าน ฉันขอโทษ The People Will Hear (2012)
This is unkind, Jebediah.-เธอเป็นศัตรูเรา เจบาได The Host (2013)
- Let's go. Life is unkind, Magnolia.ไปกันเถอะ ชีวิตมันก็โหดร้ายแบบนี้แหละ แม็กโนเลีย The Host (2013)
she was often unkind to me, but she did once love me, in her way.แต่ครั้งหนึ่งหล่อนก็รักฉัน ในแบบของหล่อน The Blind Fortune Teller (2015)
Although he had everything his heart desired... the prince was selfish and unkind.แม้ว่าจะมีทุกสิ่งที่ปรารถนา พระองค์ก็เห็นแก่ตัว ไม่มีความเมตตา Beauty and the Beast (2017)
So unkind.ใจร้ายกันจัง Absolute (2017)
Our knowledge has made us cynical, our cleverness, hard and unkind.ความรู้ทำให้เราเหยียดหยามผู้อื่น ความฉลาดทำให้เราโหดเหี้ยม The Great Dictator (1940)
By the way, my dear, don't think that I mean to be unkind, but you were just a teeny-weeny bit forward with Mr. De Winter.อ้อ อย่าหาว่าฉันไม่มีเมตตา เเต่ที่เธอเสนอหน้าไปนิดกับคุณเดอ วินเทอร์ Rebecca (1940)
The idea that he'd line his pockets in this pursuit is the unkindest cut of all.ความคิดเรื่องที่เขาหากิน เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง เป็นสิ่งที่ไร้ความเมตตาอย่างที่สุด Oh, God! (1977)
That is unkind.ลิซซี่ นั่นไม่ดีเลยนะ Episode #1.5 (1995)
-That was unkind.- พูดแรงไป Mona Lisa Smile (2003)
Deeply unkind.พูดแรงมาก Mona Lisa Smile (2003)
What would you say if I told you that Philip's been quite unkind to me?เรด Shaun of the Dead (2004)
We are the wives of nightfall. And yet to learn of kindness after so much unkindness.เราเป็นภรรยาแค่ตอนกลางคืน เรียนรู้ความเมตตาอย่างไม่มีวันสิ้นสุด Memoirs of a Geisha (2005)
The world is often unkind to new talent, new creations.บ่อยครั้งที่โลกไม่เมตตา ต่อคนหน้าใหม่ งานสร้างสรรค์ใหม่ Ratatouille (2007)
That's very unkind.ใจร้ายจังเลย RocknRolla (2008)
- Don't I?- Rede ich unkindlich? Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
# Life was so unkind #Life was so unkind S1m0ne (2002)
♪ When everybody seems unkind♪ When everybody seems unkind ♪ Levon (2014)
Place transistorized-radio-induction unit on the side of the junction box.Befestige die Funkinduktionseinheit an der Seite des Schaltkastens. Thunderbirds Are GO (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unkindDon't be unkind to your friends.
unkindHe is rich, but he is unkind.
unkindHer unkind words boomeranged.
unkindHe thinks me unkind, too.
unkindHis unkindness made her angry.
unkindI think him unkind.
unkindShe was unkind to him.
unkindSome people were kind and others were unkind.
unkindThough he is rich, he is unkind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หิน[ADJ] cruel, See also: brutal, callous, inhumane, ruthless, heartless, malevolent, unkind, vicious, Syn. เหี้ยม, หินชาติ, โหดเหี้ยม
โหดร้าย[V] be cruel, See also: be ruthless, be heartless, be brutal, be callous, be inhumane, be malevolent, be unkind, b, Syn. โหดเหี้ยม, ใจร้าย, Ant. ใจดี, Example: พฤติกรรมของทหารนาซีโหดร้ายดุจคนเถื่อน
โหดร้าย[ADV] brutally, See also: cruelly, ruthlessly, heartlessly, callously, inhumanely, malevolently, unkindly, viciously, Syn. ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, อำมหิต, Example: รัฐมนตรีอินเดียก็ถูกระเบิดสังหารอย่างโหดร้าย
ใจจืด[ADJ] indifferent, See also: callous, unfeeling, unsympathetic, heartless, unkind, harsh, inconsiderate, insensate, Syn. ใจดำ, ใจแคบ, Ant. ใจดี, Example: เขาช่างเป็นคนใจจืดกับคนยากไร้เหลือเกิน
ใจจืดใจดำ[ADJ] unsympathetic, See also: callous, unfeeling, heartless, unkind, harsh, inconsiderate, insensate, Syn. ใจดำ, ใจร้าย, Example: ข่าวว่าผู้สมัครคนนี้เป็นคนใจจืดใจดำพึ่งไม่ได้ จึงทำให้ประชาชนเสื่อมความนิยม, Thai definition: ไร้น้ำใจ, ไม่มีแก่ใจ, ไม่เอื้อเฟื้อใคร
แล้งน้ำใจ[V] be without kindness, See also: treat someone ungenerously/unkindly, not be helpful or considerate, Example: การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแสดงให้เห็นว่าคนไทยยังไม่แล้งน้ำใจ, Thai definition: ไม่มีน้ำใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless   FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
โหดร้าย[adj.] (hōtrāi) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind   FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless   FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved   FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
ใจร้าย[adj.] (jairāi) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean   FR: mauvais ; méchant
ความไม่มีเมตตาปรานี[n. exp.] (khwām mai mī mēttā prānī) EN: unkindness   
แล้งน้ำใจ[v. exp.] (laēng nāmjai) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate   FR: manquer de générosité
ไม่เมตตา[adj.] (mai mēttā) EN: unkind   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNKIND    AH0 N K AY1 N D
UNKINDEST    AH0 N K AY1 N D AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unkind    (j) (uh1 n k ai1 n d)
unkindly    (a) (uh1 n k ai1 n d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lieblosigkeit {f}unkindness; coldness [Add to Longdo]
Unfreundlichkeit {f}unkindliness [Add to Longdo]
grausam; hart {adj}unkind [Add to Longdo]
Verhalten {n} | sein unfreundliches Verhalten | elektrisches Verhalten [electr.]behavior [Am.]; behaviour [Br.] | the unkindness of his behavior (behaviour) | electrical behaviour [Add to Longdo]
Tier schlecht behandelnto be unkind to animals [Add to Longdo]
nicht gewecktunkindled [Add to Longdo]
herzlos; gemein; lieblos {adv}unkindly [Add to Longdo]
lieblos {adj} | liebloser | am lieblosestenunkind | more unkind | most unkind [Add to Longdo]
unfreundlich; ungefällig {adj}unkind [Add to Longdo]
unfreundlich; nicht nett {adv}unkindly [Add to Longdo]
unkindlichunchildlike [Add to Longdo]
Das Schicksal meinte es nicht gut mit ihm.Fate treated him unkindly. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つれない[, tsurenai] (adj-i) cold; indifferent; unfriendly; unsympathetic; unkind [Add to Longdo]
意地悪[いじわる, ijiwaru] (adj-na,n) malicious; ill-tempered; unkind; (P) [Add to Longdo]
邪険[じゃけん, jaken] (adj-na,n) hard hearted; cruel; unkind [Add to Longdo]
不親切[ふしんせつ, fushinsetsu] (adj-na,n) unkindness; unfriendliness; (P) [Add to Longdo]
不人情[ふにんじょう, funinjou] (adj-na,n) unkindness; inhumanity; heartlessness [Add to Longdo]
風樹の嘆[ふうじゅのたん, fuujunotan] (exp) regretting one's unkindness to one's deceased parents when they were alive [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刻薄[kè bó, ㄎㄜˋ ㄅㄛˊ, ] unkind; harsh; cutting; mean; acrimony; to embezzle by making illegal deductions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unkind \Un*kind"\, a. [See {Kin} kindred.]
   Having no race or kindred; childless. [Obs. & R.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unkind \Un*kind"\, a.
   1. Not kind; contrary to nature, or the law of kind or
    kindred; unnatural. [Obs.] "Such unkind abominations."
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Wanting in kindness, sympathy, benevolence, gratitude, or
    the like; cruel; harsh; unjust; ungrateful.
    [1913 Webster]
 
       He is unkind that recompenseth not; but he is most
       unkind that forgetteth.        --Sir T.
                          Elyot.
    [1913 Webster] -- {Un*kind"ly}, adv. -- {Un*kind"ness}, n.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top