ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*unending*

AH0 N EH1 N D IH0 NG   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unending, -unending-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unending[ADJ] ไม่มีที่สิ้นสุด, See also: ถาวร, อมตะ, Syn. eternal, incessant, perceptual, undying, endless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unending(อันเอน'ดิง) adj. ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่หยุด,ถาวร,อมตะ,ไม่มีขอบเขต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The human interest in the unending woe pouring from the wounded metropolis.ชั้นได้ยินเรื่องของคุณเยอะเลยจากแจอิน Hero (1992)
In the best of worlds, all I could bring her was unending grief and the need for constant reassurance that I wouldn't lose my mind.ในโลกนี้ ทุกสิ่งที่ผมนำมาให้เธอได้ ก็คือความเศร้าใจไม่จบไม่สิ้น แถมยังต้องทำให้แน่ใจให้ได้ว่า ผมจะไม่กลายเป็นคนบ้า Numb (2007)
- and her unending love.และความรักที่ไม่สิ้นสุดของเธอ Superhero Movie (2008)
It is a testament to my unending mercyนั่นคือหลักฐานความมีเมตตาอันไม่รู้จบของข้า Free to Be You and Me (2009)
♫ I wish that the unending dreams will one day conclude perfectly ♫Hate nai yume ga chanto Owari masu you ni สุดท้ายความฝันไม่มีวันจบสิ้น ก็ได้จบลงไป Hanamizuki (2010)
♫ so that the unending waves will stop properly ♫Hate nai nami ga chanto สุดท้ายเกลียวคลื่นใต้น้ำที่ไม่มีวันจบสิ้น Hanamizuki (2010)
♫ I wish that the unending dreams will one day conclude perfectly ♫Hate nai yume ga chanto Owari masu you ni สุดท้ายความฝันไม่มีวันจบสิ้น ก็ได้จบลงไป Hanamizuki (2010)
♫ so that the unending waves will stop perfectly ♫Hate nai nami ga chanto สุดท้ายเกลียวคลื่นใต้น้ำที่ไม่มีวันจบสิ้น Hanamizuki (2010)
The Hong Byuk Seo's aggression and killing are unending?การรุนแรงและการฆ่าคนของฮองบุคโซ ยังไม่จบใช่ไหม? Sungkyunkwan Scandal (2010)
Which means for the last 5 years, her only reality was his unending abuse.ซึ่งหมายถึงว่า กว่า 5 ปีแล้ว ความเป็นจริงเพียงอย่างเดียวของเธอ คือการถูกทำร้ายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด The Company (2012)
In the face of unending pain and...ในการเผชิญกับความเจ็บปวดและไม่มีที่สิ้นสุด ... Monsters University (2013)
All this rerouted traffic seems to be coming from an unending number of networks belonging to... the government.เส้นทางทั้งหมดดูเหมือนจะเข้ามา จากหมายเลยอนันต์ของเครือข่าย ซึ่งเป็นของ... Trojan Horse (2013)
I've done a lot of things in this unending lifetime of mine that I regret, but waiting for you is not one of them.ผมได้ทำอะไรต่างๆมามากมายในช่วงชีวิตที่ไม่จบสิ้นของผม แต่ผมขอบอกไว้เลย Don't You Feel Me (2013)
Your rings represent your unending love for each other.แหวนของคุณจะเป็นตัวแทน ของความรักที่คุณมีให้กัน Wedding in Red (2013)
"Unending notes.""Unending notes." Find Your Happy Place (2008)
If the victims had their invitations made at unending notes, I'm pretty sure we know some of the people they sent them to.Wenn die Opfer ihre Einladungen bei "Unending notes" machen ließen... bin ich mir ziemlich sicher, wir kennen einige Leute, die sie bekommen haben. Find Your Happy Place (2008)
Unending notes."Unending notes". Find Your Happy Place (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ้อย[ADV] incessantly, See also: endlessly, continuously, unendingly, Syn. คล่อง, Example: เด็กอายุแค่ 3 ขวบเท่านั้นพูดจ้อยทั้งวัน

CMU English Pronouncing Dictionary
UNENDING    AH0 N EH1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unending    (j) ˈʌnˈɛndɪŋ (uh1 n e1 n d i ng)
unendingly    (a) ˈʌnˈɛndɪŋliː (uh1 n e1 n d i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
源源不断[yuán yuán bù duàn, ㄩㄢˊ ㄩㄢˊ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] a steady flow (成语 saw); an unending stream, #15,208 [Add to Longdo]
[mián, ㄇㄧㄢˊ, / 綿] silk down; silky smooth; cotton (used for 棉); to continue uninterrupted; unending; soft and weak; weak (e.g. my humble efforts, as humility expr.); (dial.) mild-mannered, #17,516 [Add to Longdo]
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] unending exertion, #810,454 [Add to Longdo]
慢长[màn cháng, ㄇㄢˋ ㄔㄤˊ, / ] extremely long; unending [Add to Longdo]
香火不绝[xiāng huǒ bù jué, ㄒㄧㄤ ㄏㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] an unending stream of pilgrims [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
endlosunending [Add to Longdo]
endlos {adv}unendingly [Add to Longdo]
unendlich {adv}unendingly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
果てしのない[はてしのない, hateshinonai] (exp,adj-i) interminable; unending; endless; boundless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Unending \Unending\
     See {ending}.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top