Search result for

*uhf*

(70 entries)
(0.0705 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: uhf,-uhf-, *uhf*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
UHF    [ABBR] คำย่อของ ultrahigh frequency
uhf [ABBR] คำย่อของ ultrahigh frequency

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ultra high frequency (UHF)ความถี่สูงยิ่ง (ยูเอชเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
UHF (ultra high frequency)ยูเอชเอฟ (ความถี่สูงยิ่ง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Handschuhfach {n} ( ) ลิ้นชักหน้ารถ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
UHF data adapter.UHF data adapter Speak of the Devil (2013)
I actually bought this. It blocks UHF frequencies.ผมซื้อนี่มา มันบล็อคคลื่นความถี่สูง Snowden (2016)
There's some paper cups in the glove compartment. Would you mind stopping at the service station for a minute?Pappbecher sind im Handschuhfach. That Touch of Mink (1962)
There's a bottle of whiskey in the dash.Im Handschuhfach ist eine Whiskeyflasche. Hud (1963)
UN One to Only Child on H.F. UN One to Only Child.U.N. an Einziges Kind auf UHFFirst Men in the Moon (1964)
- Rice on U.H.F. High.Hier spricht Rice auf UHF. Verstehen Sie mich? First Men in the Moon (1964)
The alarm's in the glove boxIm Handschuhfach ist eine Diebstahlsicherung, die musst Du erst abschalten. Schön Blood and Black Lace (1964)
Yes, it's at the back of the glove box.Doch, hier am Armaturenbrett im Handschuhfach Blood and Black Lace (1964)
Miss Nicole's murderer had been in Peggy's car since he knew where the car alarm was hidden.Der Mörder von Nicole muß den Wagen Peggys genau gekannt haben, denn er hat gewusst, dass die Diebstahl- sicherung im Handschuhfach versteckt war Blood and Black Lace (1964)
The murder weapon was registered in the name of the deceased, Miguel Ostos, and was kept, mark you, in the glove compartment of the Ballon Rolls-Royce.Diese war auf den Namen des Toten, Miguel Ostos, eingetragen und wurde im Handschuhfach von Ballons Rolls-Royce aufbewahrt. A Shot in the Dark (1964)
They're in the glove department.An der Grenze brauchen Sie die Papiere im Handschuhfach. Topkapi (1964)
Glove department.Handschuhfach. Topkapi (1964)
How about a nice do-it-yourself hari-kari kit?- Vier Kuhfelle für eine Jacke? Art for Hogan's Sake (1966)
Give me that crowbar.- Geben Sie mal den Kuhfuß. Hello, Zolle (1966)
Right.- Kuhfuß. Hello, Zolle (1966)
There's a factory on the outskirts of Hammelburg. Uh-huh. They used to make shoes.Am Rand von Hammelburg liegt sie, eine ehemalige Schuhfabrik. Information Please (1966)
Get the doctor's g-- From the glove compartment.Hol die Betäubungspistole. Sie ist im Handschuhfach. Little Miss Nightingale (1967)
First, I worked in a shoe factory.Zuerst arbeitete ich in einer Schuhfabrik. Nanami: The Inferno of First Love (1968)
He reached for the glove compartment.Er griff zum Handschuhfach. The Detective (1968)
- What's a shoe fetishist?- Was ist ein Schuhfetischist? I Love You, Alice B. Toklas! (1968)
- A shoe fetishist?- Ein Schuhfetischist? I Love You, Alice B. Toklas! (1968)
Well, generally speaking, a shoe fetishist is a person who has a sexual problem in relation to shoes.Ganz allgemein ist ein Schuhfetischist jemand mit einem sexuellen Problem in Bezug auf Schuhe. I Love You, Alice B. Toklas! (1968)
It will be in the glove compartment.Sie finden die Fahrkarte im Handschuhfach. House of Cards (1968)
I'm a shoe eater.Ich bin ein Schuhfresser. Husbands (1970)
Better search it.- Das Handschuhfach. Takeover (1971)
It's all in the folder right there in the glove compartment, if you wanna take a look at it.Steht alles im Prospekt im Handschuhfach. Two-Lane Blacktop (1971)
You'd do better on a plate of hot cow chips.- Dann iss lieber gleich warmen Kuhfladen. Emperor of the North (1973)
Uh, cow catchers creeping upKuhfänger nähern sich den Kommandotürmen. The Light Entertainment War (1974)
A fetish.Das ist ein Schuhfetisch. Successive Slidings of Pleasure (1974)
I keep a spare in the glove compartment anyways.Es sind auf jeden Fall welche im Handschuhfach. The Drowning Pool (1975)
When I wanted to find the gloves, your mother had used themUnd als ich meine Handschuhe suchte, waren sie nicht im Handschuhfach. Vermutlich hat sie Deine Mutter rausgenommen. The Old Gun (1975)
But I want you to know, it's tough. Roller skating is very, very difficult.Aber Rollschuhfahren ist wirklich schwierig. Lou Rawls (1977)
[ Marvin ] You remember that night Up in the Catskills... When you ran away and You came back an hour later...Weißt du noch, die Nacht in den Bergen, als du wegliefst und nach einer Stunde zurückkamst, weil du in einen Kuhfladen getreten bist? California Suite (1978)
I put his gun in the car.Im Handschuhfach seines Wagens liegt ein Revolver. The Grapes of Death (1978)
And step on cow dung, that brings good luck.Und steh in einen Kuhfladen, das bringt Glück. Les petites fugues (1979)
I almost forgot.Guck mal ins Handschuhfach. Elvis (1979)
I told my wife, putting them in the glove compartment's not the same as paying them.Ich hab meiner Frau gesagt, sie ins Handschuhfach zu legen ist was anderes, als sie zu bezahlen. Over the Edge (1979)
I usually sit in the car and write it out on the glove compartment lid.Ich sitze normalerweise im Wagen und schreibe auf der Handschuhfach-Klappe. The Blues Brothers (1980)
Excuse me, I wanna get something right out of this glove box here.Entschuldige, ich hol nur schnell etwas aus dem Handschuhfach hier. Dead & Buried (1981)
Panty-sniffers, weenie-flashers, guys who fall in love with their shoes, guys who belt their hog on the No.43 bus.Höschenschnüffler, Exhibitionisten, Schuhfetischisten, Typen, die sich im Bus einen runterholen. True Confessions (1981)
Günther's business cards are in the glove compartment.Geh mal schnell runter zu seinem Wagen. Im Handschuhfach ist seine Visitenkarte. Ace of Aces (1982)
The murder weapon was registered in the name of the deceased, Miguel Ostos, and was kept in the glove compartment of the Ballon Rolls-Royce.Die Mordwaffe war auf den verstorbenen Miguel Ostos angemeldet und wurde im Handschuhfach des Rolls-Royce der Ballons aufbewahrt. Trail of the Pink Panther (1982)
Look in the glove compartment.Sieh ins Handschuhfach. White Bird (1983)
Landed like a cowpatty!Gelandet wie 'n Kuhfladen! Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
Come on, give me some acid for Sister Manure.Sei nicht so geizig! Gib mir ein paar LSD-Pillen für Schwester Kuhfladen. Dark Habits (1983)
Sister Manure.Schwester Kuhfladen. Dark Habits (1983)
Sister Manure made it.Die hat Schwester Kuhfladen gemacht. Dark Habits (1983)
- No. Only Sister Manure takes acid occasionally.Nein, nur Schwester Kuhfladen nimmt ab und zu LSD. Dark Habits (1983)
They're robes for the Virgins, designed by Sister Snake.Das sind Kleider für die Jungfrauen, von Schwester Kuhfladen entworfen. Dark Habits (1983)
I cleaned the kitchen this morning and now look at it.Schwester Kuhfladen hat schon wieder die ganze Küche versaut! Dark Habits (1983)

CMU English Pronouncing Dictionary
NUHFER    N UW1 F ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handschuhfach {n}glove compartment [Add to Longdo]
Handschuhfach {m}glove locker [Add to Longdo]
Kuhfladen {m}cow pat [Add to Longdo]
Raufasertapete {f}; Rauhfasertapete {f} [alt]woodchip wallpaper [Add to Longdo]
Raufutter {n}; Rauhfutter {n} [alt]; grobe Nahrung {f}roughage [Add to Longdo]
Rauhfußbussard {m} [ornith.]Rough-legged Buzzard (Buteo lagopus) [Add to Longdo]
Rauhfußkauz {m} [ornith.]Tengmalm's Owl (Aegolius funereus) [Add to Longdo]
Südliche Rauhflügelschwalbe {f} [ornith.]Southern Rough-winged Swallow [Add to Longdo]
Nördliche Rauhflügelschwalbe {f} [ornith.]Northern Rough-winged Swallow [Add to Longdo]
UHF : UltrahochfrequenzUHF : ultrahigh frequency [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
UHF[ユーエッチエフ, yu-ecchiefu] (n) ultrahigh frequency; UHF [Add to Longdo]
極超短波[ごくちょうたんぱ;きょくちょうたんぱ, gokuchoutanpa ; kyokuchoutanpa] (n) ultrahigh frequency; UHF; ultrashort waves [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
超短波[chāo duǎn bō, ㄔㄠ ㄉㄨㄢˇ ㄅㄛ, ] ultra short wave (radio); UHF [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  UHF
         Ultra High Frequency
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top