Search result for

*transfers*

(62 entries)
(0.0279 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: transfers, -transfers-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electronic funds transfersบริการโอนเงินด้วยเครื่อง [TU Subject Heading]
Cycle Electron Transfersวัฎจักรของขนส่งอิเล็กตรอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The guy's demanding that you do all the transfers.ชายคนนี้ต้องการแบบนั้น คุณเป็นคนทำการแลกเปลี่ยน Last Resort (2008)
But you have to make two bus transfers.แต่เธอ ต้องขึ้นรถ 2 ต่อ. Episode #1.7 (2008)
So what if I have to make four or five transfers.งั้น.. ถ้าฉันต้องต่อรถถึง 4-5 ต่อ Episode #1.7 (2008)
You're going to use your security code to access the records for prisoner transfers and tell me where they sent Michael Scofield and Lincoln Burrows.ใช้รหัสผ่านของคุณ ไปเอาข้อมูลการย้ายตัวนักโทษมา และบอกมาว่าเขาส่งตัวไมเคิล สกอฟิลด์ กับลินคอล เบอร์โรวส์ไปที่ไหน Breaking and Entering (2008)
That's gonna be like a billion transfers to get back to my house.สงสัยต้องควักเข้าควักออกจนเมื่อย กว่าจะกลับถึงบ้าน Up (2009)
The bank that we use in Switzerland just e-mailed him, rejecting one of the transfers we made in Al-Zarian's name.แบงค์ที่เราใช้ที่สวิส เพิ่งจะส่งเมล์หาเขา ยกเิลิกการโอนในชื่อบัญชีอัลซาบร่าน Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
So I started looking at international wire transfers targeting banks in the regions of several high-profile assassinations.ฉันเลยเริ่มเฝ้าดูการโอนเงินออนไลน์ โดยมุ่งเป้าไปที่ธนาคารที่อยู่ในพื้นที่ที่มีคดีฆ่ากันตายสูง Ninja Assassin (2009)
Here are the transfers. Gas up here.นี่เส้นทาง เติมน้ำมันตรงนี้ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Got wire transfers to a Cayman Island Bank and that's where the trace ends.ผู้พิพากษาชูลเลอร์ คงจะมี ค่าตอบแทนที่งดงาม ในการโอนเงิน มีการโอนไปที่ธนาคารในเกาะเคย์แมน Reckoner (2009)
I get it. You guys are transfers from the Hollywood store.ฉันจะขัดเล็บ ทาลิปส์ แล้วก็แต่งตัวให้เธอ G-Force (2009)
The transfers will be begun by tomorrow morning.เราจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีให้ ตั้งแต่เช้าวันพรุ่งนี้ The International (2009)
The transfers just stopped.การโอนถ่ายข้อมูลเพิ่งหยุดไป Incursion: Part 2 (2010)
And your friend nick lane's empathic transfersและนิค เลน เพื่อนคุณที่ความรู้สึกของตนมีอิทธิพลต่อคนอื่น Over There: Part 1 (2010)
'Well, first rule of evidence - 'limit the amount of transfers.'อ้อ อันดับแรกกฎของหลักฐาน จำกัดการโยกย้าย Episode #1.6 (2010)
Hope he transfers to hell.หวังว่าเขาจะถูกโอนไปนรก Pascal's Triangle Revisited (2010)
Oh, this is confidential, but he said he would like to discuss... next year's promotions with staff transfers with me.เขากำลังทำงานอยู่น่ะ เขาต้องการให้ผมช่วยเกี่ยวกับโปรเจคของปีหน้า Episode #1.7 (2010)
How many transfers will I have to make now?ฉันต้องต่อรถอีกกี่ครั้งล่ะ Episode #1.9 (2010)
They put in for transfers.พวกเขาขอโอนย้ายไปแล้ว While You Weren't Sleeping (2011)
There's been some big stock transfers, like Miyashta.มีการโอนหุ้นล็อตใหญ่ อย่างของมิยาชิตะ The Long Way Down Job (2011)
Sabbaticals, transfers, reassignments.วันหยุดพักผ่อน การย้ายหน่วยงาน การกลับมาทำงาน It Takes a Village (2011)
It's a one-hour round trip excluding transfers.มันเป็นทริป 1 ชั่วโมงรวมการเปลี่ยนเครื่องด้วย Episode #1.16 (2011)
We have examined his finances, Look at that international transfers.พวกเราตรวจสอบสถานะทางการเงินของเขาแล้ว /N ดูการโอนเงินข้ามประเทศนี่สิ The Mechanic (2011)
It temporarily transfers them to a mortal.มันเป็นการยืมพลังมาใช้ชั่วคราว จนกว่าพวกเขาจะตายไป Lucky (2012)
This is what transfers power from witches to mortals.นี่คือของที่ใช้ถ่ายโอนพลัง จากแม่มดไปยังมนุษย์ Traitor (2012)
The rift in their friendship would carry their school into a conflict lasting days, costing hundreds of dollars and resulting in over 12 transfers.ความแตกแยกในมิตรภาพนี้ ทำให้เกิดการต่อสู้ ในวิทยาลัยของพวกเขานานนับวัน ก่อให้เกิดความเสียหายหลายร้อยดอลลาร์ Pillows and Blankets (2012)
Everything's going out as cash or wire transfers.ทั้งหมดถูกจ่ายเป็นเงินสด หรือด้วยการโอนผ่านตู้ Flesh and Blood (2012)
We could use those transfers to track down the men working for him, but...เราสามารถตามรอยการโอนเหล่านั้น ไปยังคนที่ทำงานให้กับเขา แต่ว่า... Flesh and Blood (2012)
Withdrawals, unusual transfers?การถอน การโอนเงินผิดปกติ? The Good Shepherd (2012)
No significant money transfers when the murder charge was withdrawn.ไม่พบอะไรที่บ่งบอกว่ามีการเคลื่อนย้ายเงิน ตอนที่ข้อหาฆาตรกรรมถูกยกเลิก Red Dawn (2012)
Wire transfers?โอนสาย? บริษัท Intel? Elysium (2013)
A woman I'd never even heard of. She's amazing. She's in charge of all the wire transfers.คนที่ผมไม่เคยรู้จัก American Hustle (2013)
She transfers pleasure from her constant stream of sex with all those eager humans straight to my every neuron.เขาเอาความสุขจากเซ็กซ์ของเขา กับพวกมนุษย์เข้าสู่ เซลล์ประสาทของฉัน Faes Wide Shut (2013)
Those transfers didn't come from Hezbollah.พวกที่ส่งของเหล่านั้น \ ไม่ได้มาจาก Hezbollah Relevance (2013)
Mike sent over details of wire transfers to a nuclear engineer named Daniel Aquino.ไมค์ส่งเรื่องรายละเอียด \ เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแผงโลหะ ของวิศวกรนิวเคลีย \ ที่ชื่อ Daniel Aquino Relevance (2013)
They appeared to originate out of accounts affiliated with Hezbollah, but... someone had electronically spoofed the transfers.พวกแสดงการสร้าง นอกเหนือจากบัญชีการร่วมของ Hezbollah, \ แต่... ช่างอิเล็กทรอนิกส์บางคนตบตาเรื่องเคลื่อนย้ายนั้น Relevance (2013)
All the forensic evidence, your e-mails, the account transfers...หลักฐานทางกฏหมายทั้งหมด อีเมลล์ของคุณ บันทึกการโอนเงินในบัญชี Illumination (2013)
Ask them about wire transfers from these three branches.สอบสวนการโอบเงินระหว่าง 3 สาขานี้ Uh... Oh... Ah... (2013)
So you proceeded to accept wire transfers from an Iranian trading company to the tune of $900 million over that time period.ดังนั้นคุณก็ยังทำการถ่ายโอน จากบริษัทที่อิหร่านมาถึง 900 ล้านเหรียญ จากช่วงเวลานั้น Uh... Oh... Ah... (2013)
We have the phony wire transfers-- thousands of them.เรามีการถ่ายโอนปลอมแปลง ประมาณ 1000 รายการ Uh... Oh... Ah... (2013)
He hacks into the security system and transfers millions back to the people that they stole it from.แฮ็คเข้าปิดระบบ รปภ. โอนเงินหลายล้านคืนบรรดาเหยื่อ Ant-Man (2015)
We know the origin of the transfers?เรารู้แหล่งโอนหรือเปล่า? Clear and Wesen Danger (2015)
Transfers happen on collection now.การส่งถ่ายถูกเก็บไว้แล้ว Snowden (2016)
"He transfers the full £100,000"เขาโอนเงินทั้งหมด 100,000 ปอนด์ T2 Trainspotting (2017)
From there, the thief takes the Orient Express, where he transfers to a steamer, from Istanbul to India.โจรจะนั่งรถไฟจากที่นั่นไปต่อเรือกลไฟ จากอิสตันบูลไปอินเดีย เดือนกว่าๆ ก็ถึงเมืองจีน Around the World in 80 Days (2004)
Collect additional samples from Relical transfers 5.88...เก็บตัวอย่างเพิ่ม/nจากการโอนย้ายจากการกำจัด5.88... Æon Flux (2005)
Officer Bellick is in charge of cell transfers.เบลลิก เป็นคนดูแลการย้ายนักโทษ Cute Poison (2005)
Since first year, 5 transfers then 3 then 6 then another 11.ตั้งแต่เรียนปีหนึ่งก็ย้ามา5ครั้ง ปี2 3ครั้ง ตอนนี้ย้ายมา11ครั้งแล้วเหรอ Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
That's odd. These land transfers they left behind.ประหลาด รายการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่พวกเขาทิ้งไว้ Bandidas (2006)
And you need to move past Fourier transfers and start considering quantum mechanics.คูณควรจะลืมเรื่อง ฟูเรียร์ ไปซะ และหันมามองเรื่องหลักกลศาสตร์ควอนตั้ม Transformers (2007)
Federal wire transfers.รัฐบาลกลางโอนเงินจ่ายให้ Capybara (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
transfersRecent overseas transfers show that productivity improvements in Japanese manufacturing industry have almost reached their limit.

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSFERS    T R AE0 N S F ER1 Z
TRANSFERS    T R AE1 N S F ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transfers    (n) (t r a1 n s f @@ z)
transfers    (v) (t r a1 n s f @@1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übertragungslänge {f}transfersize [Add to Longdo]
Übertragung {f}; Transfer {m} | Übertragungen {pl}; Transfers {pl}transfer; transference | transfers; transferences [Add to Longdo]
transferieren; überführen | transferierend; überführend | transferiert; überführt | transferiert; überführt | transferierte; überführteto transfer | transfering | transferred | transfers | transferred [Add to Longdo]
übertragen | übertragend | übertragen | überträgt | nicht übertragento transfer | transferring | transferred | transfers | untransferred [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
回向文[えこうもん, ekoumon] (n) {Buddh} closing recital that transfers the merit of the service to a buddha, a bodhisattva, or the dead [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top