Search result for

*tracey*

(51 entries)
(0.0726 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tracey, -tracey-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tracey...เทรซี่... Signs (2002)
I don't want any one of you spending time with Tracey Abernathy alone.ฉันอยากเตือนทุกคนว่า อย่าอยู่ตามลำพังกับเทรซี่ อเบอร์นาธี่ Signs (2002)
In seven days, reporter Tracey Pendergrass will arrive on campus, and my new star singer will have lost ten pounds, and be in a gende r-appropriate cheerleading uniform, or she is off the team.อีก 7 วัน นักข่าวจะมาที่นี่ เธอต้องลดน้ำหนัก 5 กิโล และใส่ชุดทีมให้ถูก Home (2010)
Like tracey cain, 9,อย่างเทรซี่ เคน 9 ขวบ Mosley Lane (2010)
We're fine, Tracey.ยังไม่เป็นไรหรอกแทรซี่ The Couple in the Cave (2010)
Tracey, that's the sun, so that's South and that's west!- แทรซี่ ตรงนั้นคือพระอาทิตย์ ทางนี้คือทิศใต้ และทางนั้นคือทิศตะวันตก! The Couple in the Cave (2010)
I went over to Tracey's.หนูไปค้างบ้านเทรซี่ Pilot (2011)
Plus, I do The Tracey Anderson Method in the comfort and privacy of my own bedroom.แถมฉันยังทำวิธีของTracey Anderson ในที่ที่สบายและเป็นส่วนตัว ในห้องฉันเอง The Spanish Teacher (2012)
You can't keep dressing like Tracey Gold.คุณไม่สามารถเก็บน้ำสลัด เช่นทอง TraceyThe To Do List (2013)
Yo, Josh, what the fuck? What the fuck, Tracey?ไง จอช มีไรวะ Office Christmas Party (2016)
Thank you for this. - TRACEY:โอเค ขอบใจสำหรับไอ้นี่ Office Christmas Party (2016)
So you can focus on Tracey, right?ฉลาดโคตร จะได้จีบเทรซี่ด้วย Office Christmas Party (2016)
- what's your name again? - Tracey Hughes.โทษที คุณชื่ออะไรแล้วนะ Office Christmas Party (2016)
Yeah, we're a family business. TRACEY:เราทำธุรกิจแบบครอบครัว Office Christmas Party (2016)
TRACEY AND JOSH: No. But my girlfriend does P.R. for the Bulls.ใครรู้จักคนที่รู้จัก คานเย เวสต์บ้าง Office Christmas Party (2016)
- (TRACEY TALKING INDISTINCTLY) - Hey, Josh!- มันคือเครี่องนวดจริงๆนะ Office Christmas Party (2016)
- Well, I'm not much on eggnog. TRACEY:น่าสนุก สุภาพสตรีก่อนเลย Office Christmas Party (2016)
TRACEY: You've never been up here?ทุกคนในชิคาโก Office Christmas Party (2016)
Tracey!เอาสิ! Office Christmas Party (2016)
Hey! Tracey?เทรซี่! Office Christmas Party (2016)
Tracey, are you in here?เทรซี่! เฮ้ Office Christmas Party (2016)
Hey, Tracey, which one are you in?จอช เจ๋งป่ะล่ะ ดีใจด้วย Office Christmas Party (2016)
There's a real human centipede situation happening in the men's room. Tracey, please.เอางั้นใช่มะ ให้ผมไปนิวยอร์ก? Office Christmas Party (2016)
- I don't care. - TRACEY: What?ถ้าเสียเคลย์ไปอีก คุณจะไม่เหลือใคร Office Christmas Party (2016)
- (MAN GRUNTS) - (TRACEY GASPS)เห็นผู้ชายในชุดซานต้ามั้ย Office Christmas Party (2016)
- I buy in bulk! - TRACEY:ก็มานั่งหน้าแล้วช่วยสิ Office Christmas Party (2016)
Tracey, hey.จอช? ให้เวลามันอีกหน่อย Office Christmas Party (2016)
- Tracey! - You did it!- ของคุณใช่มั้ย Office Christmas Party (2016)
I gotta tell you, I was always like, "Tracey, this doesn't make any sense,"ขอต้อนรับสู่เอนี่แวร์ รัก จอช และ เทรซี่ Office Christmas Party (2016)
Get us something to drink, Tracey.Bringen Sie was zu trinken, TraceyLawrence of Arabia (1962)
And Tracey, all troops to remain quartered until further orders.Und Tracey, alle Truppen bleiben bis auf weiteres in ihren Unterkünften. Lawrence of Arabia (1962)
Captain's log, aboard the USS Exeter, commanded by Ron Tracey, one of the most experienced captains in the Starfleet.Computerlogbuch. Wir sind an Bord der USS Exeter, die von Ron Tracey kommandiert wird, einem der erfahrensten Captains. The Omega Glory (1968)
Captain Tracey is...Captain Tracey ist... The Omega Glory (1968)
That's Ron Tracey.Das ist Ron TraceyThe Omega Glory (1968)
The growing belief that Captain Tracey has been interfering with the evolution of life on this planet.Ich glaube, Captain Tracey beeinflusst die Entwicklung auf diesem Planeten. The Omega Glory (1968)
Captain Tracey is being quite factual in several statements.Einiges, was Tracey sagt, entspricht den Tatsachen. The Omega Glory (1968)
A smaller attack on this village a week ago, driven off by Captain Tracey with his phaser.Vor einer Woche wurde ein Angriff auf das Dorf von Captain Tracey abgewehrt. The Omega Glory (1968)
Captain Tracey of the Exeter. Yes, sir.Captain Tracey von der Exeter. The Omega Glory (1968)
Captain Ronald Tracey, as per Starfleet Command Regulation 7, Paragraph 4...Captain Ronald Tracey, gemäß Sternenflottenkommandovorschrift... The Omega Glory (1968)
Captain Tracey mentioned there was once a considerable civilisation here.Laut Captain Tracey gab es hier einst eine beachtliche Zivilisation. The Omega Glory (1968)
Tracey is of the opinion that these immunizing agents can become a fountain of youth.Tracey meint, die Immunisierungsstoffe könnten ein Jungbrunnen werden. The Omega Glory (1968)
We can beam up, Tracey.Wir können hochbeamen, TraceyThe Omega Glory (1968)
- Put Captain Tracey under arrest.Nehmen Sie Captain Tracey fest. The Omega Glory (1968)
Tracey.TraceyMastermind (1969)
This man, Tracey.Dieser Mann hier, TraceyRobot (1969)
Now... Tracey?TraceyThe Falcon: Part 1 (1970)
ANOTHER MAN WHO HAD HIS HEAD NAILED TO THE FLOOR WAS STIG O'TRACEY.Ein weiterer Mann, dessen Kopf festgenagelt wurde, war Stig O'TraceyDinsdale! (1970)
ISN'T THAT RIGHT, MRS. O'TRACEY?- Ist das wahr, Mrs. O'TraceyDinsdale! (1970)
August 18-- fell off near bovey tracey.18. August. Gestürzt bei Bovey TraceyThe Cycling Tour (1972)
Take Tracy and get out of here.Nimm Tracey und verschwinde. Rollercoaster (1977)

CMU English Pronouncing Dictionary
TRACEY    T R EY1 S IY0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top