Search result for

*top*

(750 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: top,-top-, *top*.
Longdo Dictionary อังกฤษ (EN) - ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N)
stop (vi, vt ) เซา

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
dystopia (n ) 1. state in which the conditions of life are extremely bad as from deprivation or oppression or terror 2. a work of fiction describing an imaginary place where life is extremely bad because of deprivation or oppression or terror

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
gerontophobia (n ) โรคกลัวความชรา, โรคกลัวคนแก่
roof topดาดฟ้า,ชั้นบนสุด There have been many incidents of misuse of the roof top including leaving rubbish,broken glass, loud parties with bad behavior.

English-Thai: Longdo Dictionary
laptop(n jargon) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตัก หรือพกพา , notebook
to be on the top of the worldเป็นสำนวนแปลได้สองแบบ คือ มีความสุขอย่างล้นหลาม มีความสุขที่สุด หรือประสบความสำเร็จอย่างสูง
cherry on topของพิเศษ, สิ่งพิเศษ เช่น All of a sudden, the awards come along and it's like a cherry on top of a great season.
tube top(n) เสื้อเกาะอก เช่น This seamless tube top is made with a delicately soft microfibre that gently caresses your body like a second skin.
halter top(n) เสื้อคล้องคอ เช่น This backless halter top features back ribbing and straps that tie at the neck for the best fit.
estoppel(n ) การถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก เช่น That decision was based on the legal concept of estoppel.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
autopart (n ) ชิ้นส่วนรถยนต์/ชิ้นส่วนยานยนต์
autopilot (n ) เครื่องยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
boom stop แขนยก
dermatophyte (n) เชื้อราที่เป็นปรสิตบนผิวหนังทำให้เกิดโรคผิวหนังบางชนิดเช่น กลาก
dermatophytosis (n) โรคผิวหนังชนิดหนึ่งแสดงโดยอาการอักเสบของผิวหนังและกล้ามเนื้ออ่อนแรง
doorstopper (n ) กันชนประตู
epitopeพื้นผิวบริเวณที่เข้าทำปฏิสัมพันธ์กัน
halter top (n) เสือโชว์แผ่นหลัง
pit stop[พิท สตั๊ป] ช่วงหยุดพักสั้นๆ ระหว่างการเดินทางยาวๆ เพื่อพักผ่อน หรือทานอาหาร
sandra hasn't a laptop[ไทย] (n ) ไทย
stop and think to stay as beforeหยุดและคิดอยู่กับฉัน
top (n ) ลูกข่าง
top hatหมวกทรงสูง, หมวกทรงกระบอกสูง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
top    [SL] สุดยอด, See also: เจ๋งเป้ง
top    [N] จุดสูงสุด, See also: ตำแหน่งสูงสุด, Syn. peak, summit, head, tip, apex
top    [N] ด้านบน, See also: พื้นผิวด้านบน
top    [N] ฝา, See also: ที่ปิด
top    [N] เสื้อ (โดยเฉพาะของสตรี)
top    [N] ตำแหน่งหน้าที่หรือคนในตำแหน่งหน้าที่ที่สูงสุด
top    [N] ส่วนที่ดีที่สุด
top    [N] ส่วนเริ่มต้น
top    [N] ส่วนบนสุดของศีรษะ
top    [N] หลังคารถ
top    [ADJ] สูงที่สุด, See also: ที่ระดับสูงสุด, Syn. topmost, uppermost, highest, Ant. bottommost, lowest
top    [ADJ] ที่ประสบความสำเร็จสูงสุด, See also: ที่มีคุณภาพดีที่สุด, Syn. prime, first, best
top    [VT] เสริมยอด, See also: เพิ่มข้างหน้า
top    [VT] เด็ดยอด, See also: ขลิบ, เล็ม, Syn. prune, amputate
top    [VT] อยู่ในระดับต้นๆ
top    [VT] ไปจนถึงยอด, Syn. spread, superimpose
top    [N] ลูกข่าง, See also: ไม้หมุน
atop    [PREP] บนยอด, Syn. on the top of
atop    [ADV] บนยอด, Syn. on the top, at the top
stop    [VI] หยุด, See also: ยุติ, เลิก, Syn. cease, discontinue, pause
stop    [VT] หยุด, See also: ยุติ, เลิก, Syn. cease, discontinue, pause
stop    [VT] ระงับ, See also: ยั้ง, ยับยั้ง, ป้องกัน, Syn. hinder, impede, prevent
stop    [VT] ปิดกั้น, See also: อุด, จุก, ปิด, Syn. block, obstruct, plug, stem
stop    [N] การหยุด, See also: การยุติ, การเลิก, Syn. end, finish, standstill
stop    [N] การแวะพัก, See also: การแวะ, การพัก, การค้าง, Syn. break, rest, stay
stop    [N] ป้ายหยุดรถประจำทางหรือรถไฟ, See also: สถานีรถประจำทาง, สถานีรถไฟ, Syn. depot, station, terminus
stop    [N] สิ่งกีดขวาง, Syn. blockage, obstruction
stop    [N] ที่ปิด, See also: ฝาปิด, จุก, ฝา
topi    [N] หมวกน้ำหนักเบาใส่เพื่อกันความร้อนจากแสงอาทิตย์, Syn. turban
topo    [PRF] สถานที่, See also: เฉพาะแห่ง
tops    [ADJ] ที่ระดับสูงสุด (คำที่ไม่เป็นทางการ), Syn. excellent
tops    [ADV] ในระดับสูงสุด (คำที่ไม่เป็นทางการ)
estop    [VT] ขัดขวาง (ภาษาโบราณ), See also: กัน, หยุดยั้ง, Syn. bar, prevent, stop
estop    [VT] ขัดขวางโดยใช้กฎหมาย
topaz    [N] บุษราคัม
topee    [N] หมวกน้ำหนักเบาใส่เพื่อกันความร้อนจากแสงอาทิตย์, Syn. turban, topi
toper    [N] คนที่ดื่มเหล้าอย่างหนัก
topic    [N] หัวข้อ, See also: หัวข้อเรื่อง, เรื่อง, หัวเรื่อง, Syn. theme, subject, theorem, point
laptop    [N] เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดที่เป็นแบบกระเป๋าหิ้วที่ใช้แบตเตอรี่
on top    [IDM] สุดยอด, See also: เหนือทุกสิ่ง
tiptop    [ADJ] สุดยอด
tiptop    [N] จุดที่สูงที่สุด, See also: ระดับที่สูงที่สุด
tiptop    [ADV] ดีที่สุด
topple    [VI] โค่น, See also: ล้มลง, Syn. tumble, plunge, overthrow
topple    [VT] ทำให้โค่น, See also: ทำให้ล้มลง, Syn. tumble, plunge, overthrow
topple    [VI] ง่อนแง่น, See also: ไม่มั่นคง
topple    [VT] โค่นล้มอำนาจ
unstop    [VT] นำสิ่งที่ปิดไว้ออกมา, See also: เอาจุกออก, Syn. romove
Utopia    [N] ดินแดนในอุดมคติ, See also: ดินแดนในฝัน, รัฐในอุดมคติ, Syn. Shangri-la
utopia [N] ดินแดนในอุดมคติ, See also: ดินแดนในฝัน, รัฐในอุดมคติ, Syn. Shangri-la

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paracyesis; eccyesis; exfetation; pregnancy, ectopic; pregnancy, extrauterineการตั้งครรภ์นอกมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panphobia; panophobia; pantaphobia; pantophobiaอาการกลัวสารพัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, homotopicอาการปวดตรงที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, referred; pain, heterotopic; telalgiaอาการปวดต่างที่, อาการเจ็บตู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
point set topologyทอพอโลยีเซตของจุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
protophloemโพรโทโฟลเอ็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
protoplasmโพรโทพลาซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
protoplastโพรโทพลาสต์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
protopsis; exophthalmos; exophthalmus; ophthalmocele; ophthalmoptosis; proptosisตาโปน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumatophore; aerating root; breathing rootรากหายใจ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
panhaematopenia; pancytopenia; panhematopeniaภาวะพร่องเม็ดเลือดทุกชนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panhaematopoietic; panhematopoietic-การสร้างเลือดทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panhematopenia; pancytopenia; panhaematopeniaภาวะพร่องเม็ดเลือดทุกชนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panophobia; panphobia; pantaphobia; pantophobiaอาการกลัวสารพัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photopathyโรคเหตุแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photoperceptive-รับแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photoperiodช่วงแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
photoperiodismการตอบสนองช่วงแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
photophilic-ชอบแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photophilic; heliophilicชอบแดด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
photophobiaอาการกลัวแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photophobic-กลัวแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photophobicไม่ชอบแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
photophthalmiaอาการตาเจ็บเหตุแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photophygous; heliophobic; sciophilousชอบที่ร่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
photopia; vision, day; vision, photopicการเห็นในเวลากลางวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photopic vision; photopia; vision, dayการเห็นในเวลากลางวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photoptarmosisอาการจามเหตุแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancytopenia; panhaematopenia; panhematopeniaภาวะพร่องเม็ดเลือดทุกชนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctoparalysis; proctoplegiaอัมพาตไส้ตรงและทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctopexy; rectopexyการเย็บตรึงไส้ตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctoplasty; rectoplastyศัลยกรรมตกแต่งไส้ตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctoplegia; proctoparalysisอัมพาตไส้ตรงและทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patatopharyngeal arch; palatopharyngeal arch; posterior pillarรอยนูนโค้งหลังทอนซิล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
parasitophobiaอาการกลัวปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phytoparasiteปรสิตพืช [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phytopathologyพฤกษพยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phytopathyโรคพืช [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phytophagous-กินอาหารพืช [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phytopharmacologyพฤกษเภสัชวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phytoplanktonแพลงก์ตอนพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
postoperative-หลังผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phanerogam; spermatophyteพืชมีเมล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pantophobia; panophobia; panphobia; pantaphobiaอาการกลัวสารพัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pantophobic-กลัวสารพัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proptosis; exophthalmos; exophthalmus; ophthalmocele; ophthalmoptosis; protopsisตาโปน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panhematopoietic; panhaematopoietic-การสร้างเลือดทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmtop computerคอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ, พาล์มท็อปคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
palmtop computerคอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ, พาล์มท็อปคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterior pillar; palatopharyngeal arch; patatopharyngeal archรอยนูนโค้งหลังทอนซิล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Phytopathogenic bacteriaแบคทีเรียโรคพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Laptop computerแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Autopsyการตรวจศพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Laptop computer คอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก [คอมพิวเตอร์]
Unstable isotopeไอโซโทปไม่เสถียร, ไอโซโทปที่มีการสลายกัมมันตรังสี (ดู Radioisotope ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Stable isotopeไอโซโทปเสถียร, ไอโซโทปที่ไม่มีการสลายกัมมันตรังสี (ดู radioisotope ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Desktop publishing การจัดพิมพ์ตั้งโต๊ะ [คอมพิวเตอร์]
Radioisotopeไอโซโทปกัมมันตรังสี, ไอโซโทปของธาตุที่ไม่เสถียร มีการสลายเพื่อลดระดับพลังงานโดยการปลดปล่อยรังสีออกมา มักใช้แทนคำว่า นิวไคลด์กัมมันตรังสี (ดู radionuclide ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Radioactive isotope ไอโซโทป(กัมมันต)รังสี, ไอโซโทปของธาตุที่ไม่เสถียร มีการสลายเพื่อลดระดับพลังงานโดยการปลดปล่อยรังสีออกมา มักใช้แทนคำว่า นิวไคลด์กัมมันตรังสี
(ดู radionuclide ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Desktopโปรแกรมเดสก์ทอป
โปรแกรมใดๆ ที่จัดแสดงเนื้อที่บนจอไว้ให้ทำงานเหมือนเนื้อที่บนโต๊ะ [คอมพิวเตอร์]
Desktop publishingการจัดพิมพ์ตั้งโต๊ะ
โปรแกรมที่ยอมให้ผู้ใช้ผสมผสานข้อความกับภาพลงบนจอเดียวกัน หรือในหน้ากระดาษแผ่นเดียวกันได้ โปรแกรมประเภทนี้มีประโยชน์สำหรับการจัดทำ จดหมายข่าว แผ่นพับ เอกสาร รายงาน หรือนามบัตร [คอมพิวเตอร์]
Isotopic enrichmentการเสริมสมรรถนะไอโซโทป, กระบวนการเพิ่มสัดส่วนของไอโซโทปหนึ่งให้สูงข้นกว่าเดิม เช่น การเพิ่มสัดส่วนของยูเรเนียม-235 ให้สูงขึ้นกว่าที่พบตามธรรมชาติ
(ดู isotope separation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Isotope separationการแยกไอโซโทป, กระบวนการแยกไอโซโทปออกจากกัน โดยอาศัยความแตกต่างของมวลไอโซโทป ด้วยวิธีการแยกด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีการแพร่แก๊ส การแยกไอโซโทปเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการการเสริมสมรรถนะไอโซโทป
[นิวเคลียร์]
Topologyโทโพโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
top-downจากบนสู่ล่าง/จากหยาบไปละเอียด
เทคนิคในการทำงานหรือแก้ปัญหา โดยการให้ความสนใจต่อภาพรวมกว้างๆ ก่อนที่จะลงลึกไปสู่รายละเอียด [คอมพิวเตอร์]
topologyรูปแบบการเชื่อมต่อ
ลักษณะการนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันให้เป็นระบบเครือข่าย โดยดูว่าเป็นการเชื่อมต่อสถานีงานหลายเครื่องเข้าสู่คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเครื่องเดียวกันเรียกว่า เป็นรูปแบบดาว (star network) ถ้าเชื่อมต่อสถานีงานและข่ายงานต่อๆกันไปเป็นวงกลม ก็เรียกว่ารูปแบบวงแหวน (ring network) หรือเชื่อมต่อโดยให้มีสายเคเบิลหลักหนึ่งเส้นเดินเป็นกระดูกสันหลัง แล้วนำสถานีงาน และเครื่องแม่ข่ายมาเกาะกับสายเคเบิลหลักนี้ก็เรียกว่าเป็นรูปแบบบัส (bus network) [คอมพิวเตอร์]
Isotope ไอโซโทป, อะตอมของธาตุเดียวกัน ซึ่งในนิวเคลียสมีจำนวนโปรตอนเท่ากัน แต่จำนวนนิวตรอนต่างกัน เช่น ธาตุไฮโดรเจนมี 3 ไอโซโทป ได้แก่ $ ^{1}_{1} H $ , $ ^{2}_{1} H $ , $ ^{3}_{1} H $ ไอโซโทปของธาตุเดียวกัน จะมีสมบัติทางเคมีเหมือนกัน แต่สมบัติทางฟิสิกส์ต่างกัน [นิวเคลียร์]
Hematopoietic syndromeกลุ่มอาการทางระบบเลือด, กลุ่มอาการป่วยจากการได้รับรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงจากภายนอกทั่วร่าง กายในระยะเวลาสั้นๆ ปริมาณตั้งแต่ 1 เกรย์ ขึ้นไป ทำให้เกิดการลดลงของเม็ดเลือดและก่อให้เกิดอาการต่างๆ เช่น อ่อนเพลีย โลหิตจาง ร่างกายติดเชื้อง่าย เลือดไหลไม่หยุด (ดู Radiation syndrome, Gastrointestinal syndrome และ Cerebrovascular syndrome ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Alpha fetoproteinsแอลฟา ฟีโตโปรตีน [TU Subject Heading]
Autopsyการตรวจศพ [TU Subject Heading]
Captoprilแคปโทพริล [TU Subject Heading]
Contributions in [specific field or topic]ผลงานในด้าน... [TU Subject Heading]
Corneal Topographyรายละเอียดเฉพาะส่วนกระจกตา [TU Subject Heading]
Desktop publishingการจัดพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ [TU Subject Heading]
Differential topologyโทโพโลยีเชิงอนุพันธ์ [TU Subject Heading]
Estoppelกฎหมายปิดปาก [TU Subject Heading]
Hematopoiesis, Extramedullaryการสร้างเลือดนอกไขกระดูก [TU Subject Heading]
Hematopoietic stem cell transplantationการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด [TU Subject Heading]
Ketoprofenคีโตโพรเฟน [TU Subject Heading]
Knowledge--[Topic]ความรู้--[หัวเรื่องเจาะจง] [TU Subject Heading]
Laptop computersคอมพิวเตอร์วางตัก [TU Subject Heading]
Mechanical desktopเมแคนนิเคิล เดสทอป [TU Subject Heading]
Norton Destop (Computer file)นอร์ตัน เดสก์ทอป [TU Subject Heading]
Notopterus blanciปลาตองลาย [TU Subject Heading]
Notopterus chitalaปลากราย [TU Subject Heading]
Notopterus notopterusปลาสลาด [TU Subject Heading]
Pain, Postoperativeความเจ็บปวดหลังศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Photopolymersโพลิเมอร์ทางภาพ [TU Subject Heading]
Phytoplanktonแพลงค์ตอนพืช [TU Subject Heading]
Plant protopastsโปรโตพลาสต์พืช [TU Subject Heading]
Postoperative careการดูแลภายหลังศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Postoperative complicationsภาวะแทรกซ้อนหลังศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Postoperative hemorrhageภาวะเลือดออกหลังศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Postoperative periodระยะหลังศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Pregnancy, Ectopicครรภ์นอกมดลูก [TU Subject Heading]
Hematopoietic Stem Cellsเซลล์ต้นตอเม็ดโลหิต
เซลล์ต้นตอที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์เม็ดเลือดขาวได้ทุกชนิดรวมทั้งเกล็ดเลือด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Protoplastsโปรโตพลาสต์ [TU Subject Heading]
Radioisotopesรังสีไอโซโทป [TU Subject Heading]
SWIMTOPสวิมทอป [TU Subject Heading]
Thrombocytopeniaภาวะเกล็ดเลือดต่ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
top"Will it stop raining soon?" "I'm afraid not."
top"I'm hungry," said the small white rabbit, so they stopped and ate the flower from a large hyacinth.
topAfter ten minutes, they passed on to a new topic.
topTen minutes' walk brought us to the bus stop.
topYou want the Number 11. It stops in front of the post office.
topAfter walking for an hour, we stopped to take a rest.
topA monster lay on a rock near the top of the mountain.
topI had an ectopic pregnancy two years ago.
topAfter six hours' climbing, we finally succeeded in reaching the top of the mountain.
topThe top leaders of seven countries attended the meeting.
topDesktop publishing lets you produce books quickly and cheaply. It's like killing two birds with one stone.
topPlease go away and stop annoying me!!
topI'm troubled with atopic dermatitis.
topStop playing tricks on your brother.
topYou had better stop smoking.
topIt's about time you stopped watching television.
topI cannot stop that noisy cat from getting into my garden.
topThe view from the top of that building was magnificent.
topThere's a great view from the rooftop of that building. Want to go see?
topThe company stopped losing money.
topThe top of that mountain is flat.
topChange buses at that stop.
topLook at the top of that tree.
topIf he is corrected too much, he will stop talking.
topAt the top of one's voice.
topA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
topThat is the bus stop.
topStop pestering me, I'm busy.
topHow many stops from here?
topAt any rate I will go out when it stops raining.
topOnce she starts talking, there is no stopping her.
topWhen are you going to stop laughing like an idiot?
topStop being such a hard-ass. Come on over.
topI'd stop worrying about it and take some action. The anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face.
topIf you always travel by subway, you seldom surface other than at your stop.
topTell me when to stop.
topWhen it comes to snoring, no one can top Mr Snore.
topNo one has been able to reach the top of the mountain.
topThere's no stopping now.
topStop pushing me from behind!
topOur company is too top-heavy.
topWould you please stop singing so loudly? This is not a cheap (karaoke) joint.
topI went past my stop absent-mindedly.
topAIDS can be stopped only if every person decides to take action against it.
topEriko worked so long and so hard, without stopping to eat, that I feared she would faint.
topStop chattering and finish your work.
topStop talking and listen to me.
topStop arguing about money.
topLet's stop finding fault with each other.
topLet's stop finding fault with each other.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetophenetiden(แอสซิดทฟิเนท' ทิดิน) chem. ยาลดไข้และบรรเทาปวด., Syn. phenacetin
acetophenone(แอสซฺโทฟะโนน') chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้แต่งกลิ่นเครื่องหอม., Syn. phenyl methyl ketone, acetylbenzene, hypnone
apple desktop busตัวนำข้อมูลเข้า <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ADB หมายถึง ตัวประสาน (interface) ที่ทำหน้าที่ประสานการทำงานของแป้นพิมพ์ เมาส์ (mouse) แทร็กบอลล์ (trackball) ฯ และอุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่น ๆ ให้สามารถนำข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้ (เฉพาะแมคอินทอช)
atop(อะทอพ') adj.,adv.,prep. บนยอด
autophyte(ออ'โทไฟท) n. พืชที่สร้างอาหารของมันเอง. -autophyitc adj.
autoplast(ออ'โทพลาสทฺ) n. = autograft
autoplasty(ออโทพลาส'ทิ) n. ศัลยกรรมย้ายเพาะเนื้อเยื่อจากส่วนหนึ่งของร่างกายไปยังอีก ส่วนหนึ่ง. -autoplastic adj.
autopsy(ออ'ทอพซี) n. การชันสูตรศพ,การผ่าศพ. -autopsic (al) adj. -autopsist n.
catoptricadj. เกี่ยวกับแสงสะท้อนหรือกระจก
cytoplasm(ไซ'ทะพลาสซึม) n. โปรโตปลาสซึมของเซลล์ (ไม่นับนิวเคลียส), See also: cytoplasmic adj.
cytoplastn. ส่วนประกอบของไซโตปลาสซึมของเซลล์
dermatoplastyn. การปลูกผิวหนัง
desktop(เดส'ทอพ) adj. เล็กพอสำหรับตั้งบนโต๊ะ -n. ภาพหลังฉากบนจอระบบพีซี พื้นหลังจอภาพหมายถึง พื้นหลังของจอภาพ ศัพท์นี้ใช้ทั้งกับแมคอินทอชและพีซี เมื่อใช้ระบบวินโดว์ หรือ โอเอส/ทู เราอาจกำหนดเลือกให้พื้นหลังของจอภาพมีสีใด ๆ หรือมีภาพใด ๆ ก็ได้ เช่น เราอาจกำหนดลวดลาย (pattern) ภาพเคลื่อนไหว (screen saver) ภาพ (wallpaper) ฯ ส่วนของแมคอินทอช ก็อาจกำหนดเลือกเองได้เช่นเดียวกันใน Control Panel ซึ่งอยู่ใน System Folder ดู pattern, wallpaper และ screen saver ประกอบ
desktop computerคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหมายถึง ไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดพอที่จะวางอยู่บนโต๊ะทำงานได้สบาย ๆ ในปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงทุกที โดยปกติ เราจะถือว่า คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนั้นมีขนาดใหญ่กว่าขนาดกระเป๋าหิ้ว (portable) ซึ่งก็ยังใหญ่กว่าขนาดวางตัก (laptop) และขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook)
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้ตัวย่อว่า DTP (อ่านว่า ดีทีพี) หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
ectopicadj. ซึ่งเกิดขึ้นในตำแหน่งหรือสถานที่ที่ผิดปกติ
f-stop(เอฟ'สทอพ') n. ความกว้างของม่านปิดเลนส์กล้องถ่ายรูป
haematopoiesisn. การเกิดโลหิต,การสร้างโลหิต., See also: hematopoietic adj.
hardtopn. แบบหลังคาแข็งที่ไม่มีเสายึดค้ำระหว่างหน้าต่างรถ
hematopoiesisn. การเกิดโลหิต,การสร้างโลหิต., See also: hematopoietic adj.
hilltop(ฮิล'ทอพ) n. ยอดเขา
isotope(ไอ'โซโทพฺ) n. ธาตุที่มีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกันแต่ต่างกันที่น้ำหนักอะตอมและประจุไฟฟ้าisotopeหลายชนิดที่มีกัมมันตภาพรังสี
laptopขนาดวางตัก <คำแปล>แล็ปทอป <คำแปล>ใช้บอกขนาดของคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ที่มีขนาดเล็กจนวางบนตักได้ในขณะใช้ ปัจจุบัน นิยมเรียกคอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนี้ว่า ขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) เพราะสามารถนำติดตัวไปไหนมาไหนได้เหมือนสมุดบันทึก มีน้ำหนักน้อย และทำได้บางลงมาก
nonstop(นอน'สทอพ') adj.,adv. ไม่หยุดระหว่างทาง
octopus(ออค'ทะพัส) n. ปลาหมึก pl. octopuses,octopi
onomatopoeia(ออนนะแมท'ทะพี'อะ) n. การสร้างคำ,การประกอบเป็นคำ,การเลียนเสียงในการใช้สำนวน,ศัพท์ที่เหมือนเสียง, See also: onomatopoetic,onomatopotic adj.
palmtop computerคอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์หมายถึง คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพียงเท่าฝ่ามือ เล็กกว่าขนาดวางตัก (laptop) หรือ ขนาดสมุดโน้ต (notebook) แต่ก็มีลักษณะของคอมพิวเตอร์ครบถ้วนกล่าวคือ มีทั้งหน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ และหน่วยแสดงผล
pancytopeniaภาวะขาดเม็ดเลือดทุกชนิด
photophobia(โฟโทโฟ'เบีย) n. ความกลัวแสง
protoplasm(โพร'ทะแพลส'ซึม) n. โปรโตปลาสซึม,ส่วนข้นที่เป็นส่วนสำคัญของเซลล์รวมทั้งcytoplasmและ neuroplasm., See also: protoplasmic adj.
stop(สทอพ) vt.,vi.,n. (การ) หยุด,ห้าม,ยับยั้ง,ยุติ,จอด,เลิก,ขัดขวาง,ป้องกัน,ตัดขาด,อุด,จุก,ปิด,พัก, (มวย) ชนะน็อคเอ๊าท์,หรี่แสง,หยุดชำระ,ใส่จุด,ใส่เครื่องหมาย '.',จุก,ที่อุด,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,อุปกรณ์หยุดการเคลื่อนที่,การยุติการชำระ,สลักเสียงหีบเพลง,เครื่องอุด,
stop bitบิตหยุดหมายถึง บิตสัญญาณสั่งบอกว่าให้หยุด เพราะการถ่ายโอนข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
stopcockn. ก๊อกปิดเปิดน้ำ,สลักท่อ,ลูกสูบ
stopover(สทอพ'โอเวอะ) n. การหยุดพักระหว่างทาง
stoppage(สทอพ'พิจฺ) n. การหยุด,การยุติ,การเลิก,การห้าม,การอุด,การกีดขวาง,สิ่งกีดขวาง,การถูกหยุด,การถูกห้าม, Syn. impediment
stopper(สทอพ'เพอะ) n. ผู้หยุด,ผู้ห้าม,สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่ทำให้อุดตัน,จุก. vt. ปิด,อุด,จุก., Syn. plug
stopwatch(สทอพ'วอทชฺ) n. นาฬิกาจับเวลา
thrombocytopeniaภาวะเกล็ดเลือดน้อย
tiptop(ทิพ'ทอพ) n.,adj.,adv. สุดยอด,สุดขีด,จุดสูงสุด,ชั้นยอด., Syn. summit
top(ทอพ) n. ส่วนบน,ยอด,บน,มุมบน,ข้างบน,ด้านบน,หลังคา,ฝา,ประทุน,หัว,ส่วนแรกสุด adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า vi. ขึ้นเหนือ,เพิ่ม,ติดตาม,ควบคุมได้สมบูรณ์ adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า on top ประสบความสำเร็จ,มีชัยชนะ
top bootn. รองเท้ายาวที่หุ้มข้อเท้าสูงขึ้นมา,รองเท้าท้อปบู๊ท
top hitn. เพลงละครหรือภาพยนตร์ยอดนิยม
top-dress(ทอพ'เดรส) vt. ใส่ปุ๋ยที่ผิวพื้นดิน
top-secret(ทอพ'ซีคริท) adj. ลับสุดยอด,ลับเฉพาะ, Syn. top secret
topaz(โท'แพซ) n. บุษราคัม, See also: topazine adj.
topee(โทพี',โท'พี) n. หมวกเหล็กขนาดเบาหรือหมวกกันแดดในอินเดีย
topflight(ทอพ'ไฟลทฺ) adj. ดีเลิศ,ดีเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,มีความชำนาญ., Syn. first-rate
topfull(ทอพ'ฟูล) adj. เต็มที่,เต็มขอบ
topi(โทพี',โท'พี) n. หมวกเหล็กขนาดเบาหรือหมวกกันแดดในอินเดีย
topiary(โท'พิเออรี) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ศิลปะการตัดพุ่มไม้ เป็นรูปต่าง ๆ นานา,พุ่มไม้ดังกล่าวที่ถูกตัด,สวนที่มีพุ่มไม้ดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
atop(adv,pre) บนยอด
autopsy(n) การชันสูตรศพ,การผ่าศพ
hilltop(n) ยอดเขา
housetop(n) หลังคาบ้าน
octopus(n) ปลาหมึกยักษ์
overtop(vt) อยู่สูงกว่า,เอาชนะ,ทำได้ดีกว่า
protoplasm(n) สิ่งมีชีวิตอยู่ในเซลล์ของสัตว์และพืช
stop(n) เครื่องกั้น,การหยุด,การยุติ,การเลิก,อุปสรรค,การยับยั้ง,การจอด
stop(vi) ยุติ,หยุด,เลิก,พักไว้
stopgap(n) สิ่งขาดแคลน,สิ่งชดเชย
stoppage(n) เครื่องกีดขวาง,การหยุด,การยุติ,การห้าม,การเลิก,การอุด
stopper(n) สิ่งกีดขวาง,จุก,ผู้หยุด,ผู้ห้าม
stopwatch(n) นาฬิกาจับเวลา
tiptop(adj) เลิศ,ดีเยี่ยม,ชั้นยอด,สุดยอด,สูงสุด
tiptop(n) จุดสูงสุด,จุดสุดยอด
TOP top boot(n) รองเท้าหุ้มแข้ง
top(adj) สูงสุด,ข้างบน,เหนือกว่า,ยอดเยี่ยม
top(adv) อยู่เหนือ,อยู่บนยอด,ต่อยอด,เด็ดยอด
top(n) ยอด,ลูกข่าง,หลังคา,ฝา,ประทุนรถ,กระหม่อม,หัว,หัวกะทิ
topaz(n) พลอยสีเหลือง,บุษราคัม
topcoat(n) เสื้อคลุม
topic(n) หัวข้อเรื่อง,ญัตติ,กฎเกณฑ์
topical(adj) เกี่ยวกับหัวข้อ,เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่
topknot(n) ผมจุก,มวยผม
topmost(adj) สูงสุด,ยอดสุด
topographical(adj) เกี่ยวกับภูมิประเทศ,ว่าด้วยภูมิประเทศ
topography(n) สภาพของท้องที่,ภูมิประเทศ
topple(vi) ล้มลง,คะมำ,หกคะเมน,คว่ำ
TOPSY-topsy-turvy(adj) สับสน,อลหม่าน,ยุ่งเหยิง,หัวหกก้นขวิด
TOPSY-topsy-turvy(adv) สับสน,ยุ่งเหยิง,กลับตาลปัต
TOPSY-topsy-turvy(n) ความสับสน,ความอลหม่าน,ความยุ่งเหยิง
utopia(n) แดนสุขารมณ์,โลกพระศรีอาริย์,โลกในอุดมคติ
utopian(adj) เหมือนแดนสุขารมณ์,เหมือนโลกพระศรีอาริย,เหมือนกับโลกในอุดมคติ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุ๊กดิ๊ก    [ADV] ceaselessly, See also: non-stop, continuously, without cease, Example: สุนัขแกว่งหางดุ๊กดิ๊กเมื่อเห็นเจ้าของของมัน, Thai definition: ลักษณะอาการไม่อยู่นิ่ง
ยอดไม้    [N] treetop, See also: top of a tree, Ant. รากไม้, Example: สมันชอบกินหญ้าโดยเฉพาะหญ้าอ่อน ผลไม้ ยอดไม้ และใบไม้หลายชนิด, Count unit: ยอด, Thai definition: ส่วนปลายสุดของต้นไม้
ทะลุเป้า    [V] top, See also: break, surpass, Example: ยอดเทปทะลุเป้าอยู่ที่ล้านกว่าตลับในเวลาอันรวดเร็ว, Thai definition: เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้
นาฬิกาจับเวลา    [N] stopwatch, See also: digital timer, Example: นาฬิกาจับเวลา เป็นนาฬิการะบบดิจิตอล ที่สามารถวัดค่าได้ละเอียดถึง 1 ใน 100 ของวินาที, Count unit: เรือน, Thai definition: นาฬิกาซึ่งมีเครื่องกดให้หยุดการทำงานของเครื่องชั่วคราวเพื่อตรวจนับเวลาที่ได้ใช้ไป
ปิดกั้น    [V] obstruct, See also: hinder, check, block, stop, impede, Syn. ห้าม, ขวาง, กีดกัน, ขัดขวาง, Example: ประชาชนถูกปิดกั้นทางเสรีภาพอย่างมาก
เปรี้ยงปร้าง [ADV] onomatopoeia from the sound of thunder or an explosion, Example: กระเบื้องหลังคาของศาลาใหญ่ร่วงกราวราวกับมีมือยักษ์ตะกุยหล่นแตกเปรี้ยงปร้างไปทั่ว, Thai definition: เสียงดังเปรี้ยง โดยปริยายหมายถึงกระทำรุนแรงให้เกิดเสียงเช่นนั้น เช่น ตบตีเป็นต้น
นาฬิกาจับเวลา    [N] stopclock
มหัพภาค    [N] full stop, See also: full point
นอกทาง    [ADV] out of the topic, See also: beside the topic/point/issue, Syn. นอกลู่นอกทาง, นอกกฎ, Example: ตอนนี้คุณอย่าเพิ่งพูดนอกทาง, Thai definition: ไม่อยู่ในกรอบที่วางไว้
หยุดกึก    [V] stop suddenly, See also: stop abruptly, Syn. หยุดนิ่ง, Example: เสียงกลองและฉาบดังสนั่นหวั่นไหวสุดขีดแล้วก็หยุดกึกพร้อมกัน ทำให้หัวใจของผู้ยืนล้อมวงสะดุ้งตื่น, Thai definition: หยุดนิ่งในทันทีทันใด
แม่บท [N] topic, See also: subject, Syn. หัวข้อใหญ่, Count unit: บท
สะดุด    [V] discontinue, See also: cease, stop, Syn. หยุด, ชะงัก, ติดขัด, Ant. ราบรื่น
สิ้นสุด    [V] end, See also: finish, stop, Syn. จบ, หมด, ถึงที่สุด, Ant. เริ่มต้น, แรกเริ่ใ
จบสิ้น    [V] finish, See also: end, stop, complete, Syn. จบ, สิ้นสุด, เสร็จสิ้น, เสร็จ, สำเร็จ, ยุติ, Ant. เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งต้น, Example: การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ 16 ได้จบสิ้นลงไปแล้ว
ผู้บริหารระดับสูง    [N] chief executive, See also: top executive, Example: ผู้บริหารระดับสูงในบริษัทต่างๆ จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประชุมปรึกษางาน
หยุดยั้ง    [V] stop, See also: cease, halt, intercept, prevent, hinder, hold back, impede, restrain, Syn. หยุด, ยับยั้ง, สกัดกั้น, สกัด, ระงับ, ห้าม, Ant. ปล่อย, Example: เจ้าหน้าที่ป่าไม้พยายามหยุดยั้งไม่ให้ชาวบ้านบุกรุกเข้ามาในแนวกันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
สู่    [V] visit, See also: call on, drop in on, stop by, look someone up, Example: ฉันก็ไปหาไปสู่ยายกับตาอยู่เรื่อยๆ, Thai definition: ไปเยี่ยม
หน่วงเหนี่ยว    [V] hold (someone) back, See also: stop, prevent, obstruct, delay, Syn. รั้ง, ถ่วง, เหนี่ยวรั้ง, ยื้อ, หน่วง, ฉุดรั้ง, Example: เธออย่าไปหน่วงเหนี่ยวเขาไว้เลย มันไม่มีประโยชน์อะไรกับคนที่ไม่รักเรา, Thai definition: ดึงถ่วงไว้, ฉุดรั้งเอาไว้
อุด    [V] plug, See also: stop, block, fill a hole, seal, close, cork, Syn. อัด, จุก, ปิด, Example: แม่ใช้กาบมะพร้าวห่อใบตองอุดปากกระบอกข้าวหลามก่อนนำไปเผาจนสุก, Thai definition: อาการที่นำของบางสิ่งไปจุกช่องให้แน่น เช่น อุดรู
ระดับสูง    [ADJ] high-grade, See also: high-altitude, high-level, top-level, Syn. ชั้นสูง, ขั้นสูง, Ant. ระดับพื้นฐาน, ระดับต้น, Example: ที่นี่รับสอนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานถึงระดับสูงแบบตัวต่อตัว
เบรก [V] brake, See also: stop, Syn. หยุด, Ant. ไป, Example: การขับรถบนถนนที่ลื่นทำให้เบรกยาก จึงต้องขับด้วยความระมัดระวัง, Thai definition: ทำให้หยุดทันที, Notes: (อังกฤษ)
หัวข้อเรื่อง    [N] topic, See also: subject, Syn. หัวข้อ, หัวเรื่อง, ต้นเรื่อง, Example: การปราศรัยครั้งนี้เนื้อหาไม่ตรงกับหัวข้อเรื่องสักนิด, Count unit: หัวข้อ, Thai definition: ส่วนสำคัญของเรื่องที่แยกออกเป็นส่วนๆ
ยั้ง    [V] halt, See also: cease, pause, restrain, stop, discontinue, Syn. คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง, Example: ทางผู้ดำเนินงานจะต้องยั้งโครงการไว้จนกว่าจะแน่ใจว่างบประมาณมีเพียงพอจึงจะดำเนินการต่อไป
เป็นใหญ่เป็นโต [V] be the boss, See also: be on top, be the top man, have power and authority, be head of, be a big shot, Syn. ยิ่งใหญ่, Example: พ่อแม่ส่วนใหญ่อยากให้ลูกรับราชการเพื่อจะได้เป็นใหญ่เป็นโต, Thai definition: มีอำนาจ, มีอิทธิพล, มีความสำคัญ, มีฐานะที่ดีในหน้าที่การงาน
ชันสูตรศพ    [V] perform an autopsy, See also: perform a postmortem, Syn. ชันสูตรพลิกศพ, Example: คดีนี้ยังไม่มีนายตำรวจไปชันสูตรศพ
ยั้ง    [V] stop, See also: halt, restrain, cease, pause, withhold, curb, Syn. หยุดชะงัก, ขยัก, ระงับ, หักห้าม, Example: พอได้ยินถ้อยคำนั้นเขาถึงกับยั้งอารมณ์ไม่อยู่
เย็บปาก [V] shut up, See also: stop speaking, keep quiet, remain silent, be tongue-tied, Syn. ห้ามพูด, Example: กรมตำรวจยุติศึกสีกากีครั้งนี้ได้อย่างทันควันเพราะสั่งเย็บปากห้ามทั้งสองฝ่ายให้สัมภาษณ ์ฉะ กัน, Notes: (สำนวน)
รา    [V] cease, See also: stop, give up, abate, reduce, die down, Syn. หยุด, เลิก, ร้างไป, Example: ทั้งสองฝ่ายต่างรากันไป และไม่มีใครกล้าข่มกันอย่างหักหาญ, Thai definition: ค่อยๆ เลิกไป
เว้ย [INT] onomatopoeia from the sound of calling attention, expressing familiarity, Syn. โว้ย, Example: อย่าลืมกรอกรายการตามแบบฟอร์มเสียภาษีเงินได้นะเว้ย, Thai definition: คำลงท้ายของการร้องเรียก ถาม หรือขานรับเป็นต้น ใช้ในลักษณะที่ไม่สุภาพหรือเป็นกันเอง
แวะ [V] stop, See also: call at, call on, drop in, break the journey, Example: บ้านหลังนี้เปรียบเสมือนศาลาประชาคม ที่ชาวบ้านพากันแวะเวียนมาพบปะสังสรรค์เสวนาปัญหาต่างๆ, Thai definition: หยุดชั่วคราวระหว่างทาง
โว้ย [INT] onomatopoeia from the sound of calling attention, expressing familiarity, Example: อย่าทะเลาะกันนะโว้ย ย่าเตือน, Thai definition: คำลงท้ายของการร้องเรียก ถาม หรือขานรับเป็นต้น ใช้ในลักษณะที่ไม่สุภาพหรือเป็นกันเอง
สลบไสล    [V] be unconscious, See also: lose conscious, faint, swoon, pass out, sleep like tops, be lying unconscious, Syn. แน่นิ่ง, Example: เขาพูดขณะคิดถึงตอนถูกซุงทับเท้าจนสลบไสล ไม่มีทางหลีกหนี, Thai definition: แน่นิ่งไม่ติงกาย
สลบไสล    [ADV] (sleep) like tops, See also: unconsciously, Syn. แน่นิ่ง, Example: ผมนอนสลบไสลอยู่ที่บ้านถึง 3 วันเต็มๆ, Thai definition: แน่นิ่งไม่ติงกาย
สลบเหมือด    [V] become unconscious, See also: lose conscious, faint, swoon, pass out, sleep like tops, be lying unconscious, Syn. สลบไสล, Example: เขาถูกตีจนสลบเหมือด
เสื้อกันหนาว [N] coat, See also: overcoat, topcoat, Syn. เสื้อหนาว, Example: ผู้คนเตรียมหาซื้อเสื้อกันหนาวเพราะใกล้ฤดูหนาวแล้ว, Count unit: ตัว
เสื้อหนาว [N] coat, See also: overcoat, topcoat, Syn. เสื้อกันหนาว, Example: พอย่างเข้าฤดูหนาว แม่ค้าต่างพานำเสื้อหนาวสีสันสดใสมาวางขาย, Count unit: ตัว
หย่า    [V] stop, See also: cease, wean, withdraw, halt, give up, Syn. เลิก, หยุด, Example: แม่ทัพผู้พ่ายแพ้ขอหย่าทัพ
หลังคา    [N] roof, See also: rooftop, Example: บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มีโครงสร้างแบบเล็กๆ เป็นบ้าน 4 เสา มีหลังคาพอคุ้มฝน มีหน้าต่างเจาะไว้หยาบๆ 2 บาน, Count unit: หลังคา, Thai definition: ส่วนเบื้องบนของเรือนเป็นต้น สำหรับบังแดดและฝน
ล้ม    [V] overthrow, See also: overturn, bring down, destroy, depose, unseat, topple, Syn. โค่น, ทำลาย, Ant. จัดตั้ง, Example: พวกเขาทำเช่นนี้ก็เพื่อจะล้มโครงการ
ล้ม    [V] fall, See also: tumble, drop, plummet, stumble, topple, flop, Syn. หกล้ม, Example: เด็กที่อยู่ในวัยหัดเดินมักล้มบ่อย เนื่องจากการทรงตัวยังไม่ดี, Thai definition: กิริยาที่ตั้งอยู่แล้วเอนลงหรือทอดลงถึงพื้นหรือทลายลง, ตั้งอยู่ไม่ได้
สุดยอด    [ADJ] topmost, See also: highest, leading, foremost, supreme, paramount, uppermost, top, Syn. สูงสุด, Example: การเปลี่ยนแปลงของนายทหารระดับสุดยอดของกองทัพเรือดำเนินไปด้วยความคึกคั
หย่าศึก    [V] stop fighting, See also: halt the fighting, Example: สหรัฐฯ ใช้กำลังเข้าบังคับให้อิรักยอมหย่าศึก, Thai definition: เลิกสู้รบกัน
หยิบยก    [V] bring up (e.g. a topic), See also: raise, put forward (e.g. a suggestion), advance, present, Syn. เสนอ, แสดง, กล่าวถึง, Example: ที่ประชุมได้หยิบยกปัญหายาเสพติดขึ้นมาเป็นหัวข้อใหญ่ เพราะการลักลอบค้ายากำลังเป็นปัญหาใหญ่สุดในช่วงนั้น, Thai definition: ยกขึ้นอ้าง
หยุดพัก    [V] break, See also: have/take a break, stop for a break, Syn. พัก, พักผ่อน, Example: บริษัทอนุญาตให้ลูกจ้างที่ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่สัปดาห์ละ 26 ชั่วโมงขึ้นไปหยุดพัก 15 นาที ทุกๆ 3ชั่วโมง, Thai definition: หยุดชั่วคราว เพื่อพักผ่อน
หัวจุก    [N] topknot, Syn. ผมจุก, Example: ปัจจุบันได้มีการนำแป้งขนมปังมาปั้นเป็นตุ๊กตาต่างๆ เช่น ตุ๊กตาชาววัง ตุ๊กตาเด็กหัวจุก และตุ๊กตาแม่อุ้มลูก เป็นต้น, Thai definition: ลักษณะผมที่ขมวดไว้ตรงขม่อม
เหนือ [ADV] over, See also: above, beyond, upon, on top of, Example: ในสมัยโบราณผู้เป็นนายมีอำนาจเหนือทาสตามกฎหมายโดยมีสิทธิใช้ให้ทำงานได้ทุกอย่าง, Thai definition: ที่อยู่ในที่หรือฐานะสูงกว่าสิ่งอื่นเมื่อมีการเปรียบเทียบกัน, ที่มีความรู้ความสามารถเป็นต้นสูง
เหนือ [PREP] over, See also: above, on, upon, on top of, Syn. ข้างบน, บน, Ant. ใต้, Example: ดวงอาทิตย์สีแดงเข้มกำลังคล้อยลงเหนือยอดไม้
ผงะหงาย    [V] stop short, See also: be taken aback, draw back, Example: เขาวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วทำให้ผมตกใจแทบผงะหงาย, Thai definition: แสดงอาการชะงักงันเมื่อประสบเหตุการณ์ประจันหน้าโดยกะทันหันไม่ทันรู้ตัวหรือคาดหมายมาก่อน
ด้านบน    [N] top, See also: apex, Syn. ข้างบน, ส่วนบน, Example: ที่นั่งของบัตรราคานี้อยู่ทางด้านบนของโรงละคร, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: ส่วนต้นหรือส่วนหัว, ในที่ซึ่งอยู่สูงหรือเหนือกว่า
จุดสุดยอด    [N] peak, See also: summit, zenith, top, pinnacle, apex, Syn. จุดสูงสุด, Example: ผลงานของเขาถือว่าเป็นจุดสุดยอดของการขาย, Count unit: จุด, Thai definition: ความสูงสุด, ความเหนือสุดกว่าสิ่งใดๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอโซโทป[n.] (aisōthōp) EN: isotope   FR: isotope [m]
อันดับ 1 = อันดับที่หนึ่ง [n. exp.] (andap neung) EN: top spot ; first   FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m]
บัตรเติมเงิน[n. exp.] (bat toēm ngoen) EN: calltime refill card; prepaid card ; top-up card   FR: carte prépayée [f] ; carte rechargeable [f]
บินตรงไปยัง ...[v. exp.] (bin trong pai yang ...) EN: fly nonstop to ...   FR: voler sans escale à destination de ...
บน[prep.] (bon) EN: on ; upper ; above ; on top of   FR: sur ; dessus ; au-dessus ; supérieur
บุษย์น้ำทอง[n.] (butnāmthøng) EN: topaz   
บุษราคัม[n.] (butsarākham) EN: topaz   FR: topaze [m]
ชะงัก[v.] (cha-gnak) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt   
ช่าง[v.] (chang) EN: leave alone ; stop minding   FR: oublier ; laisser tomber
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off   FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ชันสูตรพลิกศพ[v. exp.] (channasut phlik sop) EN: perform an autopsy ; do a postmortem examination   FR: autopsier ; pratiquer une autopsie
ชั้นหนึ่ง [adj.] (chan neung) EN: first class ; first grade ; top-flight ; top-notch   FR: de première classe
ชั้นเยี่ยม[adj.] (chan yīem) EN: first-class ; top-flight ; top-notch ; excellent ; super ; superb   FR: de première qualité ; excellent
ช่องกุด[n.] (chǿngkut) EN: topless door of a wall   
ชุน[v.] (chun) EN: darn ; mend ; repair ; make embroidery   FR: raccommoder ; repriser ; stopper
ด้านบน[n.] (dān bon) EN: top ; apex ; above   FR: sommet [m] ; face supérieure [f] ; dessus [m]
ดับ[v.] (dap) EN: extinguish ; put out ; stop ; put an end to ; quell ; put down ; quench ; turn off ; stamp out   FR: arrêter ; éteindre ; s'éteindre ; disparaître
เอ้[adj.] (ē) EN: important ; significant ; top ; leading   FR: important
เอก[X] (ēk) EN: first ; top ; principal ; chief ; first class ; first-rate ; top-notch ; leading ; without peer ; star   FR: principal ; premier ; de première classe ; de première catégorie
เอก-[pref. (adj.)] (ēkka-) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary   
ไฟเบรค[n. exp.] (fai brēk) EN: brake light   FR: feux stop [mpl]
ฝักเพกา[n.] (fakphēkā) EN: nine tops pagoda   
ฝนขาดเม็ด[v. exp.] (fon khātmet) EN: stop raining   
แห่ง[n.] (haeng) EN: place ; location ; spot ; stop ; point   FR: place [f] ; endroit [m] ; lieu [m] ; site [m]
ห้ามล้อ [v.] (hāmlø) EN: brake ; stop ; cease   FR: freiner
หัว[n.] (hūa) EN: top ; end ; extremity ; tip   FR: extrémité [f] ; bout [m] ; haut [m] ; sommet [m]
หัวบันได[n. exp.] (hūa bandai) EN: head of the stairs ; top of the stairs   
หัวจุก[n.] (hūajuk) EN: topknot   
หัวกบาล[n.] (hūakabān) EN: pate ; top of the head   
หัวกะทิ[X] (hūakathi) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality   FR: crème (fig.) [f] ; élite [f] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [f] (litt.)
หัวคิว[v.] (hūakhiū) EN: take off the top ; subtract ; remove ; deduct   
หัวข้อ[n.] (hūakhø) EN: content ; subject ; topic ; heading ; article, point   FR: sujet [m] ; thème [m] ; rubrique [f] ; point [m] ; contenu [m]
หัวข้อเรื่อง[n. exp.] (hūakhø reūang) EN: topic ; subject   FR: sujet [m] ; titre [m]
หัวข้อย่อย[n. exp.] (hūakhø yøi) EN: subtopic ; secondary subject ; subheading   
หัวเรื่อง[n.] (hūareūang) EN: topic ; subject ; head ; headline ; title   FR: sujet [m] ; titre [m] ; en-tête [m]
แจะ [interj.] (jae) EN: onomatopoeia from the sound of chewing   
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip ; top ; end   FR: extrémité [f] ; bout [m]
จบชีวิต[v. exp.] (jop chīwit) EN: die ; pass away ; stop living   FR: terminer sa vie ; mourir ; mettre fin à ses jours
จบสิ้น[v.] (jopsin) EN: finish ; end ; stop ; complete   
จอด[v.] (jøt) EN: park ; stop   FR: garer ; stationner ; parquer ; ranger ; aborder
จุก[X] (juk) EN: topknot   FR: toupet [m] ; houppe [f] ; petit chignon [m]
จุก[n.] (juk) EN: plug ; stopper ; cork   FR: bouchon [m] ; bonde [f]
จุก[v.] (juk) EN: stop ; block ; fill   FR: boucher
จุด[X] (jut) EN: point ; full stop ; period (Am.) ; “.”   FR: point ; “.”
จุติ[v.] (juti) EN: die ; pass away ; stop living   FR: mourir ; s'éteindre
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist   FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
การชันสุตรศพ[n.] (kān channasut sop) EN: autopsy   FR: autopsie [f]
การประชุมสุดยอด[n. exp.] (kān prachum sutyøt) EN: summit ; top level talks   FR: sommet [m] (ellipt.) ; conférence au sommet [f] ; réunion au sommet [f]
การยุติ[n.] (kān yuti) EN: end ; termination ; stop ; close ; finish ; halt ; abandonment   
ขม่อม[n.] (khamǿm) EN: crown ; top of the head ; vertex   

CMU English Pronouncing Dictionary
TOP    T AA1 P
STOP    S T AA1 P
ATOP    AH0 T AA1 P
TOPP    T AA1 P
TOPE    T OW1 P
TOPS    T AA1 P S
TOPSY    T AA1 P S IY0
STOPA    S T OW1 P AH0
TOPPS    T AA1 P S
ETOPS    IY1 T AA0 P S
TOPOR    T AA1 P ER0
TOPOL    T OW1 P AA0 L
TOPIX    T AA1 P IH2 K S
TOPIX    T OW1 P IH2 K S
TOPEL    T OW1 P AH0 L
STOPS    S T AA1 P S
TOPIC    T AA1 P IH0 K
TOPAZ    T OW1 P AE2 Z
TOPEKA    T OW0 P IY1 K AH0
TOPEKA    T AH0 P IY1 K AH0
LAPTOP    L AE1 P T AA2 P
TOPPED    T AA1 P T
OCTOPI    AA1 K T AH0 P AY0
TOPHAM    T AA1 F AH0 M
TOPETE    T AA1 P IY0 T
STOPKA    S T OW1 P K AH0
TOPICS    T AA1 P IH0 K S
TOPPER    T AA1 P ER0
ALLTOP    AO1 L T AA2 P
TOPPLE    T AA1 P AH0 L
UTOPIA    Y UW0 T OW1 P IY0 AH0
DAYTOP    D EY1 T AA2 P
TOPPIN    T AA1 P IH2 N
UTOPIAN    Y UW0 T OW1 P IY0 AH0 N
ROOFTOP    R UW1 F T AA2 P
TOPKNOT    T AA1 P N AA2 T
TOPKAPI    T AA2 P K AA1 P IY0
TOPPLED    T AA1 P AH0 L D
STOPGAP    S T AA1 P G AE2 P
STOPHER    S T AA1 F ER0
TOPSOIL    T AA1 P S OY2 L
TREETOP    T R IY1 T AO2 P
TOPLESS    T AA1 P L AH0 S
TOPICAL    T AA1 P IH0 K AH0 L
TOPEKAN    T AH0 P IY1 K AH0 N
STOPPEL    S T AA1 P AH0 L
STOPPER    S T AA1 P ER0
AUTOPSY    AO1 T AA2 P S IY0
TOPIARY    T OW1 P IY0 EH2 R IY0
UTOPIAS    Y UW0 T OW1 P IY0 AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
top    (v) (t o1 p)
atop    (a) (@1 t o1 p)
stop    (v) (s t o1 p)
tope    (v) (t ou1 p)
topi    (n) (t ou1 p ii)
tops    (v) (t o1 p s)
stops    (v) (s t o1 p s)
topaz    (n) (t ou1 p a z)
toped    (v) (t ou1 p t)
toper    (n) (t ou1 p @ r)
topes    (v) (t ou1 p s)
topic    (n) (t o1 p i k)
topis    (n) (t ou1 p i z)
Utopia    (n) (y uu1 t ou1 p i@)
topers    (n) (t ou1 p @ z)
topics    (n) (t o1 p i k s)
toping    (v) (t ou1 p i ng)
topped    (v) (t o1 p t)
topper    (n) (t o1 p @ r)
topple    (v) (t o1 p l)
Utopian    (j) (y uu1 t ou1 p i@ n)
Utopias    (n) (y uu1 t ou1 p i@ z)
autopsy    (n) (oo1 t o p s ii)
flattop    (n) - (f l a1 t - t o p)
foretop    (n) (f oo1 t o p)
hardtop    (n) (h aa1 d t o p)
isotope    (n) (ai1 s @ t ou p)
nonstop    (j) (n o1 n s t o p)
octopus    (n) (o1 k t @ p @ s)
overtop    (v) (ou2 v @ t o1 p)
stopgap    (n) (s t o1 p g a p)
stopped    (v) (s t o1 p t)
stopper    (n) (s t o1 p @ r)
tip-top    (j) - (t i1 p - t o p)
topazes    (n) (t ou1 p a z i z)
topcoat    (n) (t o1 p k ou t)
topiary    (n) (t ou1 p i@ r ii)
topical    (j) (t o1 p i k l)
topknot    (n) (t o1 p n o t)
topless    (j) (t o1 p l @ s)
topmast    (n) (t o1 p m aa s t)
topmost    (j) (t o1 p m ou s t)
toppers    (n) (t o1 p @ z)
topping    (v) (t o1 p i ng)
toppled    (v) (t o1 p l d)
topples    (v) (t o1 p l z)
topsail    (n) (t o1 p s ei l)
flattops    (n) - (f l a1 t - t o p s)
foretops    (n) (f oo1 t o p s)
hardtops    (n) (h aa1 d t o p s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
凸版[とっぱん, toppan] (n) การพิมพ์โดยการกดด้วยตัวนูน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
立ち寄る[たちよる, tachiyoru] Thai: แวะ English: to stop by
止む[やむ, yamu] Thai: หยุด เลิก English: to stop
重なる[かさなる, kasanaru] Thai: วางทับ English: lie on top of one another

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*topfleber {f}; Gänsestopfleber {f}; Entenstopfleb*fatty liver
estoppel (n ) การถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konstruktionswasserlinie {f}design waterline (DWL); boot top [Add to Longdo]
Kontopflege {f}account maintenance [Add to Longdo]
auf den Kopf gestellttopsyturvy [Add to Longdo]
Kopfeinspeisung {f}top entry [Add to Longdo]
Kopfende {n}top [Add to Longdo]
Kopfzeile {f}topline [Add to Longdo]
Kraut {n} (das Grüne)leaves; top [Add to Longdo]
wie Kraut und Rüben [übtr.]higgledy-piggledy; topsy-turvy [Add to Longdo]
Kreisel {m} | Kreisel {pl}spinning top; whipping top | whipping tops [Add to Longdo]
Kreisel {m}; Spielkreisel {m}pegtop; top [Add to Longdo]
Kreuzung vierer gleichranginger Straßenfour-way stop [Am.] [Add to Longdo]
Küchenarbeitsfläche {f}countertops [Am.] [Add to Longdo]
Kugeltopf {m}rounded jar [Add to Longdo]
Kurslimit {n} (zur Vermeidung weiterer Verluste) [fin.]stop-loss [Add to Longdo]
Landkarte {f}topographic map [Add to Longdo]
Laptop {m} [comp.]laptop (computer) [Add to Longdo]
Lebensraum {m}; Biotop {m}biotop [Add to Longdo]
vom Leder ziehen [übtr.]to pull out all the stops [Add to Longdo]
Leichenobduktion {f}autopsy [Add to Longdo]
Leinenstopper {m} [naut.]linestopper [Add to Longdo]
ein Loch mit dem anderen zustopfen [übtr.]to rob Peter to pay Paul [Add to Longdo]
automatisches Löschenautopurge [Add to Longdo]
Lötstopplack {m}solder resist [Add to Longdo]
Lötstoppmaske {f}solder resist mask [Add to Longdo]
Lückenbüßer {m} | Lückenbüßer {pl}stopgap | stopgaps [Add to Longdo]
Luftbildvermessung {f}aerial photogrammetry; phototopography [Add to Longdo]
Marmorplatte {f}marble slab; marble top [Add to Longdo]
Marssegel {n}; Toppsegel {n} [naut.]topsail [Add to Longdo]
Masttop {m}; Masttopp {m} [naut.]masthead [Add to Longdo]
Molchstopper {m}pig trap station [Add to Longdo]
Moratorium {n}; Stillhalteabkommen {n}; Stopp {m}moratorium [Add to Longdo]
Musterschüler {m}; Musterschülerin {f}model pupil; top pupil [Add to Longdo]
Mutterboden {m}; Muttererde {f} | Abtragen von Mutterbodentopsoil | topsoil stripping [Add to Longdo]
Nachschaltheizfläche {f}top heating surface [Add to Longdo]
Nachttopf {m}; Nachtgeschirr {n}chamber pot [Add to Longdo]
Nachttopf {m}jerry [Add to Longdo]
Nettopreis {m}net price [Add to Longdo]
Netzwerkarchitektur {f}network topology [Add to Longdo]
Notausschalter {m}; Nothaltschalter {m}emergency stop switch [Add to Longdo]
Notoperation {f}emergency operation [Add to Longdo]
Nyktophobie {f}; Angst vor der Nacht oder Dunkelheitnyctophobia [Add to Longdo]
Obererde {f}topsoil [Add to Longdo]
Oberflansch {m}; Obergurt {m} [techn.]upper flange; top flange [Add to Longdo]
Obergeschoss {n} | erstes Obergeschoss (1. OG); erste Etagetop floor | first floor (1st floor) [Br.]; second floor (2nd floor) [Am.] [Add to Longdo]
Oberkante {f}top edge; upper edge [Add to Longdo]
Oberprofil {n}top profile section [Add to Longdo]
Oberrohr {n} | abfallendes Oberrohrtop tube | sloping top tube [Add to Longdo]
Oberseite {f}top side; topside; top surface [Add to Longdo]
Oberteil {n}upper part; top part [Add to Longdo]
Obertransport {m} [techn.]top feed [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de l'auto-stopโบกรถให้หยุด

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
TOPIX[トピックス, topikkusu] (n) (See 東証株価指数) Tokyo Stock Price Index; TOPIX [Add to Longdo]
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
あげくの果て;挙げ句の果て;挙句の果て;揚げ句の果て;揚句の果て[あげくのはて, agekunohate] (adv,n) finally; in the end; on top of all that [Add to Longdo]
いなくなる[, inakunaru] (exp) (from いる and なる) (See 居る・いる・1,成る・1) to disappear; to stop being; to leave [Add to Longdo]
いりがしら[, irigashira] (n) (See いりやね) kanji "enter" radical at top (radical 11) [Add to Longdo]
いりやね[, iriyane] (n) (See いりがしら) kanji "enter" radical at top (radical 11) [Add to Longdo]
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]
えんこ[, enko] (n,vs) (1) squatting; sitting; (2) breaking down; stopping (e.g. of car engine) [Add to Longdo]
およしなさい[, oyoshinasai] (exp) please stop [Add to Longdo]
かてて加えて[かててくわえて, katetekuwaete] (exp) moreover; besides; in addition; on top of; to make matters worse [Add to Longdo]
こだま[, kodama] (n) regular (stops at every station) Toukai-line Shinkansen [Add to Longdo]
こまを回す;独楽を回す[こまをまわす, komawomawasu] (exp,v5s) to spin a top [Add to Longdo]
さては[, sateha] (conj) (1) and then; besides; on top of that; (2) in that case; that being the case; if so [Add to Longdo]
じゃんじゃん[, janjan] (adv) clanging noise of a bell; something happening non-stop [Add to Longdo]
すき焼き(P);すき焼(P);鋤焼き;鋤焼;剥焼;寿喜焼[すきやき, sukiyaki] (n) {food} thin slices of beef, cooked with various vegetables in a table-top cast-iron pan; sukiyaki; (P) [Add to Longdo]
その上(P);其の上[そのうえ, sonoue] (conj) (1) in addition; furthermore; (2) above (which); on top of (which); (P) [Add to Longdo]
その場しのぎ;その場凌ぎ;其の場凌ぎ[そのばしのぎ, sonobashinogi] (n,adj-no) stopgap; makeshift; temporary measure [Add to Longdo]
その場逃れ;其の場逃れ[そのばのがれ, sonobanogare] (n) makeshift; stopgap [Add to Longdo]
それはさておき[, sorehasateoki] (exp) (See 扠置く) apart from that; to return to the topic; enough of that; (P) [Add to Longdo]
たこ焼き;蛸焼[たこやき, takoyaki] (n) octopus dumplings [Add to Longdo]
たるや[, taruya] (exp,adv) (after a noun) speaking of... (used to introduce a topic emphatically) [Add to Longdo]
てんやわんや[, tenyawanya] (adj-no) hectic; topsy-turvy; chaotic [Add to Longdo]
でんぐり返る[でんぐりがえる, dengurigaeru] (v5r,vi) to turn a somersault; to turn over (topsy-turvy); to turn head over heels [Add to Longdo]
とき[, toki] (n) regular (stops at every station) Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
として[, toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) [Add to Longdo]
とっぷり[, toppuri] (adv,adv-to) (on-mim) completely; fully; entirely [Add to Longdo]
とっぽい[, toppoi] (adj-i) (col) pompous; affected; fresh [Add to Longdo]
とどまるところを知らない;止まるところを知らない;留まるところを知らない[とどまるところをしらない, todomarutokorowoshiranai] (exp) knowing no bounds; showing no signs of stopping or slowing down [Add to Longdo]
とんぼ返り;蜻蛉返り;トンボ返り[とんぼがえり(とんぼ返り;蜻蛉返り);トンボがえり(トンボ返り), tonbogaeri ( tonbo kaeri ; tonbo kaeri ); tonbo gaeri ( tonbo kaeri )] (n,vs) (1) somersault; (2) returning from a destination right after arriving there; non-stop round trip; round trip without an overnight stop; (3) abrupt change of direction [Add to Longdo]
どう[, dou] (int) (See どうどう) whoa (command used to stop a horse, etc.) [Add to Longdo]
どうどう[, doudou] (int) (See どう) whoa, whoa (command used to stop or quiet down a horse, etc.) [Add to Longdo]
なら(P);ならば(P)[, nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) [Add to Longdo]
ねた(P);ネタ[, neta (P); neta] (n) (1) (from たね, kana reversed) (See 種・たね) material; joke material; contents; proof; (2) topping of nigiri sushi; (P) [Add to Longdo]
のべつ幕無し;のべつ幕なし[のべつまくなし, nobetsumakunashi] (adv) without a break; without stopping; incessantly; ceaselessly [Add to Longdo]
[, ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) [Add to Longdo]
はっけよい[, hakkeyoi] (int) phrase shouted by a sumo referee when both rikishi have stopped moving [Add to Longdo]
ぱたり[, patari] (adv) clink; sudden stop [Add to Longdo]
ひとっ走り;一っ走り[ひとっぱしり, hitoppashiri] (n,vs) spin (as in 'take a car for a spin'); run [Add to Longdo]
ぴたっと[, pitatto] (adv,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping) [Add to Longdo]
ぴたり[, pitari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping) [Add to Longdo]
ぴったり[, pittari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping); (adv,adv-to,vs,adj-na) (4) (on-mim) perfectly (suited); ideally; (P) [Add to Longdo]
ふざけんなよ[, fuzakennayo] (exp) (vulg) stop bullshitting me; you're fucking kidding me; you're full of shit [Add to Longdo]
ふっつり;ぷっつり;ぶっつり;ふつり[, futtsuri ; puttsuri ; buttsuri ; futsuri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) breaking off; snapping off; (2) (ふっつり, ぷっつり, ふつり only) (on-mim) suddenly stopping [Add to Longdo]
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
べらべら[, berabera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) non-stop talking; speaking indiscreetly; chattering; (2) thin; flimsy [Add to Longdo]
ぺちゃんこ;ぺしゃんこ;ぺっちゃんこ;ぺったんこ;ペッタンコ;ぺたんこ[, pechanko ; peshanko ; pecchanko ; pettanko ; pettanko ; petanko] (adj-na,adj-no) (1) crushed flat; flattened; squashed; flat-topped; (n) (2) (col) (m-sl) flat-chested girl; (3) (on-mim) sound of a sticky rice cake sticking to something [Add to Longdo]
ぽたぽた焼[ぽたぽたやき, potapotayaki] (n) pota pota yaki (var. of senbei (rice cracker) coated with a sweet soy-sauce glaze on top) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一流[yī liú, ㄧ ㄌㄧㄡˊ, ] top quality; front ranking [Add to Longdo]
三角恐龙[sān jiǎo kǒng lóng, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄎㄨㄥˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] triceratops (dinosaur) [Add to Longdo]
[shàng, ㄕㄤˋ, ] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua [Add to Longdo]
上下[shàng xià, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, ] up and down; top and bottom; old and new [Add to Longdo]
上位[shàng wèi, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ, ] top seat; person occupying leading position [Add to Longdo]
上同调[shàng tóng diào, ㄕㄤˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄧㄠˋ, / 調] cohomology (invariant of a topological space in math.) [Add to Longdo]
上将军[shàng jiàng jūn, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤˋ ㄐㄩㄣ, / ] top general; commander-in-chief [Add to Longdo]
上等[shàng děng, ㄕㄤˋ ㄉㄥˇ, ] highest quality; top-notch [Add to Longdo]
上边[shàng bian, ㄕㄤˋ ㄅㄧㄢ˙, / ] the top; above; overhead; upwards; the top margin; above-mentioned; those higher up [Add to Longdo]
上边儿[shàng bian r, ㄕㄤˋ ㄅㄧㄢ˙ ㄖ˙, / ] erhua variant of 上邊|上边, the top; above; overhead; upwards; the top margin; above-mentioned; those higher up [Add to Longdo]
上面[shàng mian, ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢ˙, ] on top of; above-mentioned [Add to Longdo]
上头[shàng tou, ㄕㄤˋ ㄊㄡ˙, / ] above; on top of; on the surface of [Add to Longdo]
下至上[xià zhì shàng, ㄒㄧㄚˋ ㄓˋ ㄕㄤˋ, ] bottom to top [Add to Longdo]
不到黄河心不死[bù dào huáng hé xīn bù sǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄣ ㄅㄨˋ ㄙˇ, / ] lit. do not stop until one reaches the Yellow River (成语 saw); fig. to persevere until one reaches one's goal; to keep going while some hope is left [Add to Longdo]
不着陆飞行[bù zhuó lù fēi xíng, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨˋ ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ, / ] nonstop flight [Add to Longdo]
不过[bù guò, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] only; merely; no more than; but; however; anyway (to get back to a previous topic) [Add to Longdo]
世外桃源[shì wài táo yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, ] the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la) [Add to Longdo]
世外桃花源[shì wài táo huā yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, ] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la) [Add to Longdo]
丫髻[yā jì, ㄧㄚ ㄐㄧˋ, ] bun (of hair); topknot [Add to Longdo]
中止[zhōng zhǐ, ㄓㄨㄥ ㄓˇ, ] to cease; to suspend; to break off; to stop; to discontinue [Add to Longdo]
中气层顶[zhōng qì céng dǐng, ㄓㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄘㄥˊ ㄉㄧㄥˇ, / ] mesopause; top of mesosphere [Add to Longdo]
乱糟糟[luàn zāo zāo, ㄌㄨㄢˋ ㄗㄠ ㄗㄠ, / ] chaotic; topsy turvy; a complete mess [Add to Longdo]
代数拓扑[dài shù tuò pū, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄊㄨㄛˋ ㄆㄨ, / ] algebraic topology (math.) [Add to Longdo]
令行禁止[lìng xíng jìn zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ, ] lit. if he orders you go, he forbids you stop (成语 saw); fig. to demand exact compliance with instructions; to ensure strictly obedience [Add to Longdo]
伊於胡底[yī yú hú dǐ, ㄧ ㄩˊ ㄏㄨˊ ㄉㄧˇ, / ] when will it stop [Add to Longdo]
休止[xiū zhǐ, ㄒㄧㄡ ㄓˇ, ] to stop [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, ] to live; to dwell; to stay; to reside; to stop [Add to Longdo]
住口[zhù kǒu, ㄓㄨˋ ㄎㄡˇ, ] shut up; shut your mouth; stop talking [Add to Longdo]
住手[zhù shǒu, ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ, ] to desist; to stop; to stay one's hand [Add to Longdo]
来看[lái kàn, ㄌㄞˊ ㄎㄢˋ, / ] to come and see; to interpret a topic from a certain point of view [Add to Longdo]
来说[lái shuō, ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, / ] to interpret a topic (from a certain point of view); now we come to talk about it, ... [Add to Longdo]
[dǎo, ㄉㄠˇ, ] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer [Add to Longdo]
倒下[dǎo xià, ㄉㄠˇ ㄒㄧㄚˋ, ] to collapse; to topple over [Add to Longdo]
倒塌[dǎo tā, ㄉㄠˇ ㄊㄚ, ] collapse; topple [Add to Longdo]
倒挂[dào guà, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] lit. to hang upside down; fig. topsy-turvy and inequitable, e.g. manfacturing and trading costs exceed the sale price (of some goods); to borrow more than one can ever repay [Add to Longdo]
借题发挥[jiè tí fā huī, ㄐㄧㄝˋ ㄊㄧˊ ㄈㄚ ㄏㄨㄟ, / ] to use the current topic to put over one's own ideas [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, ] surname Yan; to lie supine; to stop; to fall down [Add to Longdo]
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] to stop; to halt; to park (a car) [Add to Longdo]
停下[tíng xià, ㄊㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˋ, ] to stop [Add to Longdo]
停下来[tíng xià lái, ㄊㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞˊ, / ] to stop [Add to Longdo]
停工[tíng gōng, ㄊㄧㄥˊ ㄍㄨㄥ, ] to stop work; to shut down; to stop production [Add to Longdo]
停业[tíng yè, ㄊㄧㄥˊ ㄧㄝˋ, / ] to stop business; to close down [Add to Longdo]
停机[tíng jī, ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ, / ] to stop machine; to stop printing; parking place (for plane at airport); to park (a plane) [Add to Longdo]
停止[tíng zhǐ, ㄊㄧㄥˊ ㄓˇ, ] to stop; to halt; to cease [Add to Longdo]
停产[tíng chǎn, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄢˇ, / ] stop production [Add to Longdo]
停留[tíng liú, ㄊㄧㄥˊ ㄌㄧㄡˊ, ] stay somewhere temporarily; stop over [Add to Longdo]
停站[tíng zhàn, ㄊㄧㄥˊ ㄓㄢˋ, ] bus stop [Add to Longdo]
停航[tíng háng, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄤˊ, ] to stop running (of flight of shipping service); to suspend service (flight, sailing); to interrupt schedule [Add to Longdo]
停课[tíng kè, ㄊㄧㄥˊ ㄎㄜˋ, / ] to stop classes; to close (of school) [Add to Longdo]
停车[tíng chē, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ, / ] to stop; to park [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アウトプットポート[あうとぷっとぽーと, autoputtopo-to] output port [Add to Longdo]
インクジェットプリンタ[いんくじえっとぷりんた, inkujiettopurinta] ink jet printer [Add to Longdo]
インターネットプロトコル[いんたーねっとぷろとこる, inta-nettopurotokoru] Internet protocol (IP) [Add to Longdo]
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider [Add to Longdo]
インパクトプリンタ[いんぱくとぷりんた, inpakutopurinta] impact printer [Add to Longdo]
インプットポート[いんぷっとぽーと, inputtopo-to] input port [Add to Longdo]
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
コンピュートピア[こんぴゅーとぴあ, konpyu-topia] computopia (from [Add to Longdo]
コンピュートポルス[こんぴゅーとぽるす, konpyu-toporusu] computopolis [Add to Longdo]
ストップビット[すとっぷびっと, sutoppubitto] stop bit [Add to Longdo]
ストップ信号[すとっぷしんごう, sutoppushingou] stop signal [Add to Longdo]
スプレッドシートプログラム[すぷれっどしーとぷろぐらむ, supureddoshi-topuroguramu] spreadsheet program [Add to Longdo]
セットトップ[せっととっぷ, settotoppu] set-top (box, device) [Add to Longdo]
セットトップボックス[せっととっぷぼっくす, settotoppubokkusu] set-top box [Add to Longdo]
ソフトパッチ[そふとぱっち, sofutopacchi] soft patch (vs) [Add to Longdo]
ソフトページブレーク[そふとぺーじぶれーく, sofutope-jibure-ku] soft page break [Add to Longdo]
タブストップ[たぶすとっぷ, tabusutoppu] tabulation stop, tab stop [Add to Longdo]
タブ停止位置[たぶていしいち, tabuteishiichi] tabulation stop [Add to Longdo]
ツイストペア[ついすとぺあ, tsuisutopea] twisted pair [Add to Longdo]
デスクトップ[ですくとっぷ, desukutoppu] desktop [Add to Longdo]
デスクトップコンピュータ[ですくとっぷこんぴゅーた, desukutoppukonpyu-ta] desktop computer [Add to Longdo]
デスクトップパブリッシング[ですくとっぷぱぶりっしんぐ, desukutoppupaburisshingu] desktop publishing (DTP) [Add to Longdo]
デスクトップ会議[デスクトップかいぎ, desukutoppu kaigi] desktop conferencing [Add to Longdo]
デスクトップ環境[デスクトップかんきょう, desukutoppu kankyou] desktop environment [Add to Longdo]
デスクトップ出版[デスクトップしゅっぱん, desukutoppu shuppan] desktop publishing [Add to Longdo]
トップダウン[とっぷだうん, toppudaun] top-down [Add to Longdo]
トップダウン設計[トップダウンせっけい, toppudaun sekkei] top-down design [Add to Longdo]
トピック[とぴっく, topikku] topic [Add to Longdo]
トポロジー[とぽろじー, toporoji-] topology [Add to Longdo]
ドットプリンタ[どっとぷりんた, dottopurinta] dot (matrix) printer, matrix printer [Add to Longdo]
ネットワークトポロジー[ねっとわーくとぽろじー, nettowa-kutoporoji-] network topology [Add to Longdo]
ネットワーク接続形態[ネットワークせつぞくけいたい, nettowa-ku setsuzokukeitai] network topology [Add to Longdo]
ノンインパクトプリンタ[のん'いんぱくとぷりんた, non ' inpakutopurinta] nonimpact printer [Add to Longdo]
バーストページ[ばーすとぺーじ, ba-sutope-ji] burst page [Add to Longdo]
パームトップ[ぱーむとっぷ, pa-mutoppu] palm top [Add to Longdo]
パームトップコンピュータ[ぱーむとっぷこんぴゅーた, pa-mutoppukonpyu-ta] palmtop computer [Add to Longdo]
パイロットプログラム[ぱいろっとぷろぐらむ, pairottopuroguramu] pilot program [Add to Longdo]
パイロットプロジェクト[ぱいろっとぷろじえくと, pairottopurojiekuto] pilot project [Add to Longdo]
ヒューレットパッカード[ひゅーれっとぱっかーど, hyu-rettopakka-do] HP, Hewlett Packard [Add to Longdo]
ビットパターン[びっとぱたーん, bittopata-n] bit-pattern [Add to Longdo]
ビットパリティ[びっとぱりてい, bittoparitei] bit parity [Add to Longdo]
ビットプレーン[びっとぷれーん, bittopure-n] bit plane [Add to Longdo]
ファットパイプ[ふぁっとぱいぷ, fattopaipu] fat pipe (i.e., a high bandwidth connection) [Add to Longdo]
フォントプログラム[ふぉんとぷろぐらむ, fontopuroguramu] font program [Add to Longdo]
フットプリント[ふっとぷりんと, futtopurinto] footprint [Add to Longdo]
フラットパネル[ふらっとぱねる, furattopaneru] flat panel (monitor, e.g.) [Add to Longdo]
フラットパネルディスプレイ[ふらっとぱねるでいすぷれい, furattopanerudeisupurei] flat panel display [Add to Longdo]
フラットパネルモニター[ふらっとぱねるもにたー, furattopanerumonita-] flat panel monitor [Add to Longdo]
ブートプログラム[ぶーとぷろぐらむ, bu-topuroguramu] boot(strap) program [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
便秘[べんぴ, benpi] (Stuhl) Verstopfung [Add to Longdo]
凸版[とっぱん, toppan] Relief [Add to Longdo]
凸版印刷[とっぱんいんさつ, toppan'insatsu] Reliefdruck [Add to Longdo]
切株[きりかぶ, kirikabu] Baumstumpf, Getreidestoppeln [Add to Longdo]
地誌[ちし, chishi] Topographie [Add to Longdo]
太っ腹[ふとっぱら, futoppara] grossmuetig, grossherzig, kuehn [Add to Longdo]
植木[うえき, ueki] Gartenpflanze, Topfpflanze [Add to Longdo]
植木鉢[うえきばち, uekibachi] Blumentopf [Add to Longdo]
水晶[すいしょう, suishou] Bergkristall, Rauchtopas [Add to Longdo]
炊飯器[すいはんき, suihanki] Reiskochtopf [Add to Longdo]
盆栽[ぼんさい, bonsai] Bonsai, Miniaturbaum (Topfpflanze) [Add to Longdo]
突破[とっぱ, toppa] durchbrechen, ueberwinden [Add to Longdo]
繕う[つくろう, tsukurou] ausbessern, reparieren, flicken, stopfen [Add to Longdo]
解剖[かいぼう, kaibou] Obduktion, Autopsie [Add to Longdo]
詰まる[つまる, tsumaru] sich_verstopfen, voll_sein, vollgestopft_sein, schrumpfen, einschrumpfen, ratlos_sein [Add to Longdo]
詰め込む[つめこむ, tsumekomu] hineinstopfen [Add to Longdo]
[はち, hachi] SCHLUESSEL, TOPF, GEHIRNSCHALE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (20 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Top \Top\, n. [CF. OD. dop, top, OHG., MNG., & dial. G. topf;
   perhaps akin to G. topf a pot.]
   1. A child's toy, commonly in the form of a conoid or pear,
    made to spin on its point, usually by drawing off a string
    wound round its surface or stem, the motion being
    sometimes continued by means of a whip.
    [1913 Webster]
 
   2. (Rope Making) A plug, or conical block of wood, with
    longitudital grooves on its surface, in which the strands
    of the rope slide in the process of twisting.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Top \Top\, n. [AS. top; akin to OFries. top a tuft, D. top top,
   OHG. zopf end, tip, tuft of hair, G. zopf tuft of hair,
   pigtail, top of a tree, Icel. toppr a tuft of hair, crest,
   top, Dan. top, Sw. topp pinnacle, top; of uncertain origin.
   Cf. {Tuft}.]
   1. The highest part of anything; the upper end, edge, or
    extremity; the upper side or surface; summit; apex;
    vertex; cover; lid; as, the top of a spire; the top of a
    house; the top of a mountain; the top of the ground.
    [1913 Webster]
 
       The star that bids the shepherd fold,
       Now the top of heaven doth hold.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The utmost degree; the acme; the summit.
    [1913 Webster]
 
       The top of my ambition is to contribute to that
       work.                 --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. The highest rank; the most honorable position; the utmost
    attainable place; as, to be at the top of one's class, or
    at the top of the school.
    [1913 Webster]
 
       And wears upon his baby brow the round
       And top of sovereignty.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. The chief person; the most prominent one.
    [1913 Webster]
 
       Other . . . aspired to be the top of zealots.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. The crown of the head, or the hair upon it; the head.
    "From top to toe" --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       All the stored vengeance of Heaven fall
       On her ungrateful top !        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. The head, or upper part, of a plant.
    [1913 Webster]
 
       The buds . . . are called heads, or tops, as
       cabbageheads.             --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   7. (Naut.) A platform surrounding the head of the lower mast
    and projecting on all sudes. It serves to spead the
    topmast rigging, thus strengheningthe mast, and also
    furnishes a convenient standing place for the men aloft.
    --Totten.
    [1913 Webster]
 
   8. (Wool Manuf.) A bundle or ball of slivers of comkbed wool,
    from which the noils, or dust, have been taken out.
    [1913 Webster]
 
   9. Eve; verge; point. [R.] "He was upon the top of his
    marriage with Magdaleine." --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   10. The part of a cut gem between the girdle, or
     circumference, and the table, or flat upper surface.
     --Knight.
     [1913 Webster]
 
   11. pl. Top-boots. [Slang] --Dickens.
     [1913 Webster]
 
   12. (Golf)
     (a) A stroke on the top of the ball.
     (b) A forward spin given to the ball by hitting it on or
       near the top.
       [Webster 1913 Suppl.]
 
   Note: Top is often used adjectively or as the first part of
      compound words, usually self-explaining; as, top stone,
      or topstone; top-boots, or top boots; top soil, or
      top-soil.
      [1913 Webster]
 
   {Top and but} (Shipbuilding), a phrase used to denote a
    method of working long tapering planks by bringing the but
    of one plank to the top of the other to make up a constant
    breadth in two layers.
 
   {Top minnow} (Zool.), a small viviparous fresh-water fish
    ({Gambusia patruelis}) abundant in the Southern United
    States. Also applied to other similar species.
 
   {From top to toe}, from head to foot; altogether.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Top \Top\, v. t.
   1. To cover on the top; to tip; to cap; -- chiefly used in
    the past participle.
    [1913 Webster]
 
       Like moving mountains topped with snow. --Waller.
    [1913 Webster]
 
       A mount
       Of alabaster, topped with golden spires. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To rise above; to excel; to outgo; to surpass.
    [1913 Webster]
 
       Topping all others in boasting.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Edmund the base shall top the legitimate. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To rise to the top of; to go over the top of.
    [1913 Webster]
 
       But wind about till thou hast topped the hill.
                          --Denham.
    [1913 Webster]
 
   4. To take off the or upper part of; to crop.
    [1913 Webster]
 
       Top your rose trees a little with your knife.
                          --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   5. To perform eminently, or better than before.
    [1913 Webster]
 
       From endeavoring universally to top their parts,
       they will go universally beyond them. --Jeffrey.
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.) To raise one end of, as a yard, so that that end
    becomes higher than the other.
    [1913 Webster]
 
   7. (Dyeing) To cover with another dye; as, to top aniline
    black with methyl violet to prevent greening and crocking.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. To put a stiffening piece or back on (a saw blade).
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   9. To arrange, as fruit, with the best on top. [Cant]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   10. To strike the top of, as a wall, with the hind feet, in
     jumping, so as to gain new impetus; -- said of a horse.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   11. To improve (domestic animals, esp. sheep) by crossing
     certain individuals or breeds with other superior.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   12. (Naut.) To raise one end of, as a yard, so that that end
     becomes higher than the other.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   13. To cut, break, or otherwise take off the top of (a steel
     ingot) to remove unsound metal.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   14. (Golf) To strike (the ball) above the center; also, to
     make (as a stroke) by hitting the ball in this way.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {To top off},
     (a) to complete by putting on, or finishing, the top or
       uppermost part of; as, to top off a stack of hay;
       hence, to complete; to finish; to adorn.
     (b) to completely fill (an almost full tank) by adding
       more of the liquid it already contains.
       [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Top \Top\, v. i. [imp. & p. p. {Topped}; p. pr. & vb. n.
   {Topping}.]
   1. To rise aloft; to be eminent; to tower; as, lofty ridges
    and topping mountains. --Derham.
    [1913 Webster]
 
   2. To predominate; as, topping passions. "Influenced by
    topping uneasiness." --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. To excel; to rise above others.
    [1913 Webster]
 
       But write thy, and top.        --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. (Golf) To strike a ball above the center.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   5. (Naut.) To rise at one end, as a yard; -- usually with up.
    [Webster 1913 Suppl.]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TOP
     Technical and Office Protocols
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TOP
     The OS-9 Project (OS-9)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 top
   peak; point; tip; summit
   summit; surface; top
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 top [tɔp]
   agreed; okay
   peak; point; tip; summit
   summit; surface; top
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ball
 
 1. top, küre
 2. bilye
 3. yumak
 4. top oyunu
 5. (beysbol) istenilen şekilde ve yönde atılmayan top
 6. (ask.) gülle
 7. yumak haline koymak
 8. yumak haline gelmek, top top olmak. be on the ball (A.B.D.), (argo) uyanık olmak, açıkgöz olmak. play ball top oynamak
 9. (A.B.D.), (k.dili.) beraber çalışmak. ball up (argo) şaşırtmak, (işi) bozmak. ball-and- socket joint kalça eklemi tipindeki eklem. ball bearing bilye
 10. bilyeli yatak. ball cock yüzen top ile işleyen kapama valfı. ball of the foot ayak parmaklarının kökü. ball peen hammer bir ucu yarım küre biçiminde olan çekiç. ball valve toplu valf. ball and chain ayak kösteği, pranga. ballpoint ballpoint pen tükenmez, tükenmez kalem. balls (argo) husyeler.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cannon
 
 1. top
 2. (mak.) bir şaft üzerinde serbestçe hareket eden (mil)
 3. bilardo oyununda karambol
 4. koşum takımında bir çeşit gem
 5. (zool.) incik kemiği
 6. topa tutmak, top atmak, bombardıman etmek
 7. gülle gibi fırlatmak. cannon ball gülle. cannon bone incik kemiği. cannon fodder (ölmek ihtimali ile) savaşa giden askerler. cannon shot top ateşi
 8. top menzili.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bolus
 
 1. normalden daha büyük olan hap, kapsül
 2. topak, top.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 charge
 
 1. yüklemek, tahmil etmek
 2. doldurmak (tüfek, top, ocak vb)
 3. doyurmak
 4. (havayı) gerginleştirmek
 5. (elek.) şarj etmek
 6. emretmek, vazifelendirmek, itham etmek, mesul tutmak
 7. mükellef addetmek
 8. fiyat talep etmek
 9. hücum etmek, hamle yapmak, saldırmak
 10. hesaba kaydetmek, geçirmek
 11. emir verilince yere yatmak (köpek) charge off gözden çıkarmak
 12. elden çıkarmak. charge with yüklemek
 13. itham etmek, suçlamak
 14. borçlandırmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 congeries
 
 1. (topluluk ismi) yığın, küme, top.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 globe
 
 1. küre, top, yuvarlak
 2. arz küresi, dünya
 3. yetkisini belirtmek üzere hükümdarların taşıdığı altın top
 4. dünya küresi modeli
 5. küre haline koymak, küre şeklini almak. globefish kirpi balığı. globe flower (bot.) altın top. globetrotter durmadan dünyayı dolaşan kimse.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mass
 
 1. parça, top, kütle, külçe, yığın, küme
 2. çokluk
 3. hacim, cisim
 4. (fiz.) herhangi bir cisimde bulunan madde miktarı, kütle
 5. yığın halinde toplamak
 6. (ask.) asker yığmak. mass media kitle iletişim, halka bilgi dağıtmak için çeşitli vasıtalar. mass meeting çoğunlukla siyasi tartışma gayesiyle düzenlenmiş halka açık genel toplantı. mass movement geniş halk hareketi. mass production toptan üretim .the masses halk küt lesi, avam.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 piece
 
 1. parça, (kıs.)ım, bölüm
 2. dama taşı
 3. (satranç) piyadeden yüksek taş
 4. tüfek, top
 5. (müz.) parça
 6. piyes
 7. resim
 8. numune, örnek
 9. madeni para. piece goods (tic.) metreyle satılan kumaş. piece of eight İspanyol doları, sekiz riyal'(den.) ibaret dolar. give one a piece of one' mind paylamak, azarlamak. break to pieces parça parça etmek
 10. parçalanmak. by the piece parça başına. go to pieces parçalanmak
 11. (k. dili) (kendini) dağıtmak. of a piece with aynı, tıp(kıs.)ı, benzer. speak one' piece kendi fikrini belirtmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 roll
 
 1. yuvarlanış, yuvarlayış, tekerleme
 2. devirme, devrilme
 3. silindir, yuvak, merdane
 4. tomar şeklinde şey
 5. liste, defter, sicil, kayıt
 6. top, rulo
 7. bir çeşit küçük ekmek
 8. gümbürtü, gök gürlemesi
 9. kabarıklık
 10. bükülüp tomar haline konabilen tuvalet takımı çantası
 11. geminin sallaması, yalpa
 12. (argo) para tomarı, para
 13. (hav.) tono
 14. yere indikten sonra uçağın pistte bir müddet gitmesi. roll call yoklama. rolltop desk çubuklardan yapılmış kapağı kıvrılarak açılıp kapanan yazı masası, Amerikan yazıhanesi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 round
 
 1. yuvarlak, değirmi
 2. top, toparlak, küresel
 3. silindir şeklinde
 4. yuvarlak (hesap)
 5. çok, hayli
 6. çabuk, atik, süratli
 7. dolgun
 8. açık, çekinmesiz
 9. tam. round clam yenilir bir deniz tarağı, (zool.) Venus mercenaria. round dance vals gibi dönerek yapılan dans. round number yuvarlak sayı. round robin grup arasında sıra ile yazılan mektup zinciri. round table conference yuvarlak masa toplantısı. round trip gidiş dönüş
 10. tur. a round oath okkalı küfür. round'ly yuvarlakça
 11. açıkça, çekinmeyerek, dobra dobra. round'ness yuvarlaklık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 total
 
 1. (-ed, -ing veya -led, -ling ) bütün, tam tamam
 2. top yekun
 3. toplam, yekun, tutar
 4. top, hepsi
 5. toplamak, yekununu bulmak
 6. tutmak, etmek
 7. (argo) tamamen harap etmek. total abstinence alkolden kaçınma, Yeşilaycılık. total eclipse güneşin tam tutulması. total loss tam zarar. total war top yekun savaş. totality bütünlük, tümlük
 8. (astr.) ay veya gün tutulmasının tam olduğu süre. totally tamamen bütün bütün.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tuft
 
 1. küme, öbek, top
 2. tepe, sorguç
 3. püskül
 4. kümelemek, demet demet yapmak: püskül ile süslemek. tuft'ed kümeli
 5. tepeli. tuft'y perçem gibi püskül püskül veya küme küme olan, öbek öbek.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top