Search result for

*thigh*

(122 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: thigh,-thigh-, *thigh*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thigh    [N] ต้นขา, See also: โคนขา, ขาอ่อน, Syn. femur, proximal segment, ham
thighbone    [N] กระดูกต้นขา, See also: กระดูกโคนขา, Syn. thigh bone
thigh bone    [N] กระดูกต้นขา, See also: กระดูกโคนขา, Syn. thighbone
thunderthighs    [SL] คนที่มีขาอ้วนและใหญ่มาก (มักใช้กับผู้หญิง)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
posterior aspect of thighขาอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bone, thighกระดูกต้นขา [มีความหมายเหมือนกับ femur ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thighต้นขา [มีความหมายเหมือนกับ femur ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thigh boneกระดูกต้นขา [มีความหมายเหมือนกับ femur ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thigh, upperโคนขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
upper thighโคนขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thigh(ไธ) n. ต้นขา,โคนขา,ขาอ่อน,ปล้องต้นขาแมลง,กระดูกต้นขา
thighbone(ไธ'โบน) n. กระดูกต้นขา,กระดูกโคนขา

English-Thai: Nontri Dictionary
thigh(n) ขาอ่อน,ต้นขา,โคนขา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Saved it, took it home and put in on his stomach, holding it between belly and thigh, and went to bed.บันทึกไว้เอาไว้ที่บ้าน และใส่ในท้องของเขา ถือมันแน่นระหว่างหน้าท้อง และต้นขา How I Won the War (1967)
Supple, pouting breasts, firm thighs.อรชร, อกอวบอั๋น, ต้นขาแน่นเปรี๊ยะ Airplane! (1980)
He said my thighs are too fat.หล่อนว่าต้นขาของเค้าน่ะอ้วนเกินไป! Mannequin (1987)
-Do my thighs look too fat to you? -No.-แล้วตัวล่ะ คิดว่าต้นขาเค้าน่ะ มันอ้วนไปไหม ฮึ? Mannequin (1987)
I don't know about men's thighs. They look fine to me. They really do.ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องต้นขาของผู้ชายมากนัก แต่ผมว่ามันก็ดูโอเคนะ จริง ๆ Mannequin (1987)
..it only works on your hips. You need a whole 'nother exercise for your thighs.เอาละ Big (1988)
Tell me I won't be Just another skull under the ahu. Tell me you won't be making fishhooks from my thighbones.ตายรึบอกซิว่าข้าจะไม่เป็นโครงกระดูกฝังไว้ในดิน บอกซิว่าเจ้าจะไม่เอากระดูกข้าไปทำเบ็ด Rapa Nui (1994)
When you touch their knuckles, it is like passing your hands along their knees... and this... tender, fleshy part of their finger... is the same as brushing your hands around their thighs... and... finally...และเมื่อคุณสัมผัสหัวเข่าเธอ มันเหมือนแล่นผ่านมือคุณไปที่หัวเข่าเธอ และความนุ่มนวลนี้ ซึมเข้าไปในนิ้วมือ Don Juan DeMarco (1994)
Her lover is kissing the contours of her bottom... just where it folds onto her upper thighs.คู่รักของเธอ กำลังจูบแก้มก้นเธอ ที่มันล้นขึ้นมาถึงโคนขาอ่อน Don Juan DeMarco (1994)
- Ugly Naked Guy got a ThighMaster.- ชีเปลือยอัปลักษณ์มีเครื่องออกกำลังกายใหม่ The One with the Sonogram at the End (1994)
She put her hand on my thigh and felt me up.เธอจับต้นขาฉัน มันทำให้ฉันรู้สึกเร่าร้อน Show Me Love (1998)
Detective Vaughn, please remove your hand from my thigh.ความตึง? Valentine (2001)
-What happened? -After you left he put his hand on my thigh.บาย Valentine (2001)
He said no one'd fancy a girl with thighs the size of tree trunks.เขาบอกว่า ใครจะอยากอยู่กับผู้หญิงตัวเบ้อเริ่ม Love Actually (2003)
I think there's a pretty sizeable arse there, yes, sir. Huge thighs.ฉันคิดว่านั่นค่อนข้างจะ เป็นไซส์ใหญ่เชียวล่ะค่ะ ไซส์ใหญ่ยักษ์ Love Actually (2003)
The silk, heavy on her thighs.เนื้อผ้าที่ไล้ไปตามหน้าแข้งของหล่อน Girl with a Pearl Earring (2003)
How else would I know that you have twin moles on your inner thigh?How else would I know you have twin moles on your inner thighThe Butterfly Effect (2004)
Vanish your blemishes, tooth decay say light thighs we'll pay the way a roll in the the hay a new chauffeur's dayความเจ็บป่วย หรือแม้ ฟันผุ ก็สลายไป say light thighs we'll pay the way หรืออยากสนุกทั้งวันกับ chauffeur คนใหม่ Shrek 2 (2004)
You have to hold her like the skin on her thigh is your reason for living,คุณต้องจับเธอเหมือนกับว่า ผิวที่ขาอ่อนของเธอคือเหตุผลที่คุณมีชีวิตอยู่ Shall We Dance (2004)
"Thighs and abs: 10 minutes a day to a perfect you."ความยาวประมาณ 10 นาที มันเป็นของที่ต้องการส่งถึงพ่อ Mr. Monk and the Game Show (2004)
Each Spartan protects the man to his left from thigh to neck with his shield.จากเข่าถึงคอ อีฟิอาลเตส 300 (2006)
From thigh to neck, Ephialtes.ข้ากลับ... 300 (2006)
Now, externally his body was completely normal - apart from one small item on the inside of the left thigh.ดูจากข้างนอกตัวเขาก็ปรกติดี นอกจากจุดเล็กๆด้านในต้นขานี้ The Omen (2006)
I'm starving as it is, so I'd love to slit your stomach and slather some sauce on it with the meat from your thighs and gobble it up with some fried eggs and ketchup...ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว จนอยากแหวะท้องคุณ แล้วเอาซ๊อสทา พร้อมเนื้อตรงท้อนขาเธอ Art of Fighting (2006)
Last year, he bit a chunk out of my thigh.เมื่อปีที่แล้ว มันกัดเนื้อต้นขา ข้าไปก้อนนึง American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Jackie Escott, 25 years old-- dislocated shoulder lac to her thigh, vital signs are stable.เจ็คกี้ เอสก๊อต อายุ 25 ปี ไหล่หลุด มีเลือดคั่งใต้ต้นขา,สัญญาณชีพคงที่ Kung Fu Fighting (2007)
A thigh with a whipไม่ใช่! แข้ง ๆ Sex Is Zero 2 (2007)
# I live my life on scotch and rye, # # splinters in my inner thigh. #ฉันมีชีวิตอยู่ด้วยเหล้ายา ทำให้ชีวิตฉันแตกละเอียด The Ten (2007)
On his thighs, arms and buttocks.เขามีรอยเข็ม ทั้งตรงบริเวณต้นขาทั้งสอง แขนทั้งสองข้าง และสะโพกทั้งสองข้างของเขา Ending Happy (2007)
Maudette had fang marks on her inner thigh.มอเด็ทท์มีรอยกัดตรงต้นขา The First Taste (2008)
I daresay you could not seduce a beggar if you heaped gold coins between your thighs.ข้ากล้าพูดได้เลยว่า ขอทานยังไม่มองเจ้า ถ้ามีเหรียญกองเต็มตักของเจ้า The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
I have very weak thighs.ฉันเกาะได้ไม่นานนะ เข้าไปข้างในก่อน Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
"is moving its slow thighs,กำลังเคลื่ยนตัวช้าๆ Chapter One 'The Second Coming' (2008)
She only wiped her slit up your thigh for the highlights reel, you chimp.อีนี่แม่งก็แต่เอารูถูๆ มึงเพื่อให้ได้ คะแนนละวะ ไอ้ลิงโง่ Episode #1.5 (2008)
Your thighs look like cottage cheese someone threw up on a hot sidewalk.ต้นขาของคุณเผละ ดูเหมือนก่อนเนยแข็งเละๆ ตกอยู่ตามทางเท้ายังไงยังงั้น Superhero Movie (2008)
With my thighs.ด้วยปลีน่องของหม่อมฉัน The Other Boleyn Girl (2008)
She loves me She loves my thighsเธอรักฉัน เธอชอบต้นขาฉัน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
And what about the upper leg, the higher inside thigh area?แล้วขาท่อนบนล่ะคะ ต้นขาด้านในน่ะค่ะ Burn After Reading (2008)
The body just tells it to go there, but the thighs will respond to toning exercises.ร่างกายจะสะสมไขมันที่นั่น แต่ต้นขาใช้วิธีออกกำลังเฉพาะส่วนเอาได้ Burn After Reading (2008)
Specifically... three square inches of upper groin thigh meat.โดยเฉพาะ ท่อนเนื้อยาวสามนิ้ว Five the Hard Way (2008)
-"Wash the thighs." -No, "bathe." Bathe the thighs.ล้างขา / ไม่ๆ..."แช่" แช่ขา Julie & Julia (2009)
"Bathe the thighs in butter and then stuff the... ""จุ่มของลงในเนย จากนั้นยัดมัน..." Julie & Julia (2009)
We need short enough to see some thigh, but not so short to see vag.มันต้องสั้นพอที่จะให้เห็นต้นขา แต่ไม่ต้องถึงกับเห็นน้องนาง The Ugly Truth (2009)
She's still got a slug in her thigh;หล่อนยังมีกระสุนในต้นขาหล่อน The Good Wound (2009)
Mom, he was making fun of my thighs.แม่ค่ะ เขาเคยทำ\ กับต้นขาหนูอย่างสนุก The Pickle Jar (2009)
* she had dumps like a truck, truck-truck * * thighs like what, what-what?# เธอหักอกชายมานักต่อนัก # # เรียวขาแบบนั้น # Mash-Up (2009)
* * baby, move you butt, butt-butt * * uh, I think I'll sing it again * * she had dumps like a truck, truck-truck * * thighs like what, what-what?# ที่รัก ส่ายก้นหน่อย # # ฉันร้องอีกทีดีกว่า # # เธอหักอกชายมานักต่อนัก # Mash-Up (2009)
Incision to her thigh.มีรอยตัดที่ต้นขาเธอ Living the Dream (2009)
- well, i could be your thigh man. [chuckles] - don't press your luck.หาทางสนุกแบบอื่นกันก็ได้นะ อย่ามาทะลึ่ง Hungry Man (2009)
Wait till you're thigh-deep in warm corpses.รอให้นายกลายเป็นขี้เถ้าก่อนนะ Good God, Y'All (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thighYou need to have strong thigh muscles to skate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคนขา [N] top of the thigh, See also: ham, Syn. ต้นขา, Example: เขาถูกฟันที่โคนขาหน้าข้างขวาเป็นแผลใหญ่, Count unit: ข้าง, ขา, Thai definition: ส่วนข้างต้นของเรียวขาเหนือหัวเข่าขึ้นไป
ขาอ่อน    [N] thigh, Syn. โคนขา, Example: พวกที่นั่งหน้าๆ ตั้งใจจะมาดูขาอ่อนของนางงามกันทั้งนั้น, Thai definition: ส่วนหลังของขานับตั้งแต่โคนขาถึงขาพับ
เพลา [N] legs, See also: thighs, lap, Syn. ตัก, ขา, พระเพลา, Example: พระพุทธนวราชบพิตรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าพระเพลากว้าง 23 ซม. สูง 40 ซม., Notes: (ราชา)
อูรุ    [N] thigh, Syn. โคนขา, ขาอ่อน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ต้นขา    [N] thigh, Example: ต้นขาของเธอใหญ่มาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บะหมี่น่องไก่[xp] (bamī nøng kai) EN: egg noodles with chicken thigh   
ขาอ่อน[n.] (khā-øn) EN: thigh   FR: cuisse [f]
โคนขา[n. exp.] (khōn khā) EN: top of the thigh ; thigh   
น่องไก่[n. exp.] (nøng kai) EN: chicken thigh   
ปัตคาต [n.] (pattakhāt) EN: blood vessels in the thigh   
เพลา[n.] (phēlā = phlao) EN: legs ; thighs ; lap   
ต้นขา[n.] (ton khā) EN: thigh   FR: cuisse [f]
เหยี่ยวแมลงปอขาดำ[n. exp.] (yīo malaēng pø khā dam) EN: Black-thighed Falconet   FR: Fauconnet moineau [m] ; Fauconnet à pattes noires [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
THIGH    TH AY1
THIGHS    TH AY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thigh    (n) (th ai1)
thighs    (n) (th ai1 z)
thighbone    (n) (th ai1 b ou n)
thighbones    (n) (th ai1 b ou n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oberschenkel {m} [anat.]thigh [Add to Longdo]
Oberschenkelknochen {m}; Oberschenkel {m} [anat.] | Oberschenkelknochen {pl}femur; thighbone | femurs [Add to Longdo]
Schenkel {m} | Schenkel {pl}thigh | thighs [Add to Longdo]
Schenkelknochen {m} | Schenkelknochen {pl}thighbone | thighbones [Add to Longdo]
Finkenfälkchen {n} [ornith.]Black thighed Falconet [Add to Longdo]
Borstenbrachvogel {m} [ornith.]Bristle-thighed Curlew [Add to Longdo]
Blauschenkellori {m} [ornith.]Blue-thighed Lory [Add to Longdo]
Schwarzhöschen {n} [ornith.]Black-thighed Puffleg [Add to Longdo]
Rotschenkelpitpit {m} [ornith.]Scarlet-thighed Dacnis [Add to Longdo]
Schwarzschenkel-Kernknacker {m} [ornith.]Black-thighed Grosbeak [Add to Longdo]
Gelbschenkel-Buschammer {f} [ornith.]Yellow-thighed Sparrow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
運び足[はこびあし, hakobiashi] (n) walking with bent knees to strengthen thighs and improve balance (sumo) [Add to Longdo]
外股;外腿[そともも, sotomomo] (n) outer thigh [Add to Longdo]
外小股[そとこまた, sotokomata] (n) over-thigh scooping body drop (sumo) [Add to Longdo]
外無双[そとむそう, sotomusou] (n) outer-thigh-propping twist down (sumo) [Add to Longdo]
掛け投げ;掛投げ[かけなげ, kakenage] (n) hooking inner thigh throw (sumo) [Add to Longdo]
股(P);腿[もも, momo] (n) (1) thigh; (adj-no) (2) femoral; (P) [Add to Longdo]
股(P);胯;叉;俣[また, mata] (n) (1) crotch; crutch; groin; thigh; (2) fork (in a tree, road, river, etc.); tines (of a fork); (P) [Add to Longdo]
小股[こまた, komata] (n) (1) short steps; mincing stride; (2) crotch; groin; thigh [Add to Longdo]
小股掬い[こまたすくい, komatasukui] (n) over-thigh scooping body drop (sumo) [Add to Longdo]
上腿[じょうたい, joutai] (n) thigh [Add to Longdo]
赤肉[あかにく, akaniku] (n) (1) red meat; (2) dark meat on poultry (leg, thigh) [Add to Longdo]
素股[すまた, sumata] (n) (1) bare thighs; inner thigh; (2) intercrural sex [Add to Longdo]
太もも(P);太股;太腿[ふともも(P);フトモモ, futomomo (P); futomomo] (n) (1) thigh; (2) (col) buttocks; arse; ass; butt; (P) [Add to Longdo]
太ももを出す;太腿を出す[ふとももをだす, futomomowodasu] (exp,v5s) to expose one's thighs; to bare one's buttocks [Add to Longdo]
大股[おおまた, oomata] (n,adj-no) (1) straddle; (2) long (great, swinging) stride; long (big) steps; (3) thigh-scooping body drop (sumo) [Add to Longdo]
大腿[だいたい, daitai] (n,adj-no) thigh [Add to Longdo]
大腿骨[だいたいこつ, daitaikotsu] (n) thighbone; femur [Add to Longdo]
渡し込み[わたしこみ, watashikomi] (n) technique of throwing one's opponent by pushing his chest while holding his thigh (sumo); thigh-grabbing push down [Add to Longdo]
内股;内腿[うちまた(内股);うちもも, uchimata ( uchimata ); uchimomo] (n) (1) inner thigh; (n,vs) (2) (うちまた only) (walking) pigeon-toed; one's toes turned inward; (3) (うちまた only) uchimata (judo); throwing an opponent by putting one's leg between their legs [Add to Longdo]
内無双[うちむそう, uchimusou] (n) inner-thigh-propping twist down (sumo) [Add to Longdo]
櫓投げ[やぐらなげ, yaguranage] (n) inner thigh throw (sumo) [Add to Longdo]
髀肉;脾肉[ひにく, hiniku] (n) round meat; meat from a pig's thigh (from which ham is made) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大腿[dà tuǐ, ㄉㄚˋ ㄊㄨㄟˇ, ] thigh [Add to Longdo]
搏髀[bó bì, ㄅㄛˊ ㄅㄧˋ, ] to beat time by slapping one's thighs [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] share; portion; section; part; thigh; (classifier for smells, electric currents, spirals etc); whiff [Add to Longdo]
[kuà, ㄎㄨㄚˋ, ] thigh; leg [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] buttocks; thigh [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thigh \Thigh\ (th[imac]), n. [OE. thi, [thorn]ih, [thorn]eh, AS.
   [thorn]e['o]h; akin to OFries. thiach, D. dij, dije, OHG.
   dioh, thioh, Icel. [thorn]j[=o] thigh, rump, and probably to
   Lith. taukas fat of animals, tukti to become fat, Russ. tuke
   fat of animals. [root]56.]
   1. (Anat.) The proximal segment of the hind limb between the
    knee and the trunk. See {Femur}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The coxa, or femur, of an insect.
    [1913 Webster]
 
   {Thigh bone} (Anat.), the femur.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top