ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*tardily*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tardily, -tardily-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tardily(adv) ช้ากว่ากำหนด, Syn. late
tardily(adv) อย่างเชื่องช้า, See also: อย่างอืดอาด, อย่างชักช้า, Syn. slowly

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gay, gay, gay, tardily gay.เกย์.. เกย์... เกย์ว่ะ โคตรเกย์.. Gamer (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มะงุมมะงาหรา(adv) slowly, See also: sluggishly, tardily, clumsily, awkwardly, Syn. งุ่มง่าม, ชักช้า, ล่าช้า, Ant. รวดเร็ว, ว่องไว, Example: เขาทำงานอย่างมะงุมมะงาหรา
เนิบนาบ(adv) slowly, See also: unhurriedly, tardily, gently, leisurely, Syn. เนิบๆ, เอื่อย, ยืดยาด, Ant. รวดเร็ว, Example: เขาเดินเนิบนาบไปยังแท่นบูชา, Thai Definition: มีจังหวะยืดยาด, ค่อนข้างช้า
พิรี้พิไร(adv) tardily, See also: sluggishly, Syn. ร่ำไร, ร่ำรี้ร่ำไร, อ้อยอิ่ง, Example: เขารู้สึกรำคาญพี่สาวที่เลือกของพิรี้พิไรอยู่นานแล้ว, Thai Definition: มัวทำโน่นนิดนี่หน่อยทำให้เกิดความล่าช้า
อืด(adv) slowly, See also: dilatorily, tardily, sluggishly, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืดอาด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว, Example: รถบัสเลี้ยวเข้าวัดตรงปากซอย ผ่านหล่มผ่านบ่อ แล้วคลานอืดๆ มาจอดหน้าโรงครัว
อืดอาด(adv) tardily, See also: slowly, dilatorily, sluggishly, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว, Example: ราชสีห์เดินอืดอาดส่ายพุงกระเพื่อมอยู่กลางทุ่ง และวางสีหน้าท่าทางดูน่าเกรงขามยิ่งนัก
เอื่อย(adv) slowly, See also: leisurely, unhurriedly, tardily, dilatorily, sluggishly, Syn. เอื่อยๆ, เฉื่อยๆ, เรื่อยๆ, Example: ในเกาะพะงันมีเสน่ห์แห่งความงามของสายลำธารที่ไหลเอื่อยจากเทือกเขาสูงสู่ทะเลถึง 14 สายด้วยกัน, Thai Definition: ตามสบายไม่รีบร้อน
เอื่อยๆ(adv) slowly, See also: leisurely, unhurriedly, tardily, dilatorily, sluggishly, Syn. เอื่อย, เรื่อยๆ, เฉื่อยๆ, Example: แม่กกเป็นกระแสน้ำที่ไหลเอื่อยๆ มาจากต้นน้ำบนเทือกเขาสูงในเมืองกก รัฐเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์, Thai Definition: ตามสบายไม่รีบร้อน
ต้วมเตี้ยม(adv) awkwardly, See also: slowly, tardily, leisurely, unhurriedly, Syn. เชื่องช้า, อืดอาด, ยืดยาด, Ant. รวดเร็ว, ว่องไว, Example: คนอ้วนมักจะทำอะไรต้วมเตี้ยมไม่ทันใจ, Thai Definition: อย่างช้าๆ ค่อยๆ เคลื่อนไหว
ช้าๆ(adv) slowly, See also: unhurriedly, leisurely, tardily, Syn. เรื่อยๆ, ไม่รีบร้อน, ค่อยๆ, Ant. เร็ว, ไว, รีบร้อน, Example: เขาพยายามเดินช้าๆ เพื่อถ่วงเวลา
เชื่องช้า(adv) slowly, See also: torpidly, unhurriedly, tardily, Syn. อืดอาด, ยืดยาด, เฉื่อย, อ้อยอิ่ง, ชักช้า, ช้า, Ant. รวดเร็ว, Example: คนแก่มักทำอะไรเชื่องช้าเสมอ
เชือน(adv) slowly, See also: tardily, Syn. ชักช้า, Ant. เร็ว
เทิบทาบ(adv) slack, See also: ponderous, loosely, relaxedly, tardily, Syn. หย่อนยาน, ไม่รัดกุม, Example: กระโปรงของหล่อนยาวเทิบทาบไม่เหมาะกับตัว
เทิบๆ(adv) slowly, See also: with measured steps, tardily, slackly, gradually, languidly, leisurely, deliberately, slug, Syn. เทิบ, Example: เขาชอบเดินเทิบๆ เมื่อเข้าหาผู้ใหญ่
เรื่อยๆ(adv) slowly, See also: unhurriedly, leisurely, tardily, Syn. เรื่อย, Ant. รีบร้อน, Example: การค้นคว้าวิจัยของค่ายญี่ปุ่นเริ่มมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างน่ากลัว, Thai Definition: ไม่รีบร้อน
ไม่รีบร้อน(adv) slowly, See also: unhurriedly, leisurely, tardily, Syn. เรื่อยๆ, ช้าๆ, ค่อยๆ, Example: เธอเดินเลือกซื้อของอย่างไม่รีบร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้า ๆ[chā-chā] (adv) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily  FR: doucement ; lentement ; tranquillement
เอื่อย[eūay] (adv) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily  FR: nonchalamment
เนิบนาบ[noēpnāp] (adv) EN: slowly ; unhurriedly ; tardily ; gently ; leisurely

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tardily (a) tˈaːdɪliː (t aa1 d i l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
langsam { adv }tardily [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐじぐじ[gujiguji] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) mumblingly; grumblingly; (2) tardily; slowly [Add to Longdo]
愚図愚図[ぐずぐず, guzuguzu] (adj-na, adv, vs) (uk) (on-mim) slowly; tardily; hesitatingly; lingering; complaining; (P) [Add to Longdo]
遅ればせながら;後ればせながら;遅れ馳せながら;後れ馳せながら;遅ばせながら(io)[おくればせながら;おそればせながら(ik), okurebasenagara ; osorebasenagara (ik)] (exp) (See 遅まきながら) belatedly; tardily [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tardily \Tar"di*ly\, adv.
   In a tardy manner; slowly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tardily
   adv 1: without speed (`slow' is sometimes used informally for
       `slowly'); "he spoke slowly"; "go easy here--the road is
       slippery"; "glaciers move tardily"; "please go slow so I
       can see the sights" [syn: {slowly}, {slow}, {easy},
       {tardily}] [ant: {apace}, {chop-chop}, {quickly},
       {rapidly}, {speedily}]
   2: later than usual or than expected; "the train arrived late";
     "we awoke late"; "the children came late to school"; "notice
     came so tardily that we almost missed the deadline"; "I
     belatedly wished her a happy birthday" [syn: {late},
     {belatedly}, {tardily}] [ant: {ahead of time}, {early}, {too
     soon}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top