ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*switch out*

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: switch out, -switch out-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
switch out[PHRV] ดับไฟ, See also: ปิดการทำงาน (เครื่องจักร, เครื่องไฟฟ้า), Syn. put off

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't switch out patients,karev.ฉันไม่เปลี่ยนคนไข้ คาเรฟ A Change Is Gonna Come (2007)
Hi, there, doll. Let's switch out the shorts.ว่าไงคนสวย/ เปลี่ยนรถเลยดีกว่า Public Enemies (2009)
And Neal will switch out the real ball for the fake ball.และนีลก็จะเข้าไปสลับของจริง กับของปลอม Stealing Home (2012)
I'll go switch out that keg.ผมจะไปเปลี่ยนถังเบีนร์นั่นแล้วกัน Infamy (2012)
- Hey, you wanna switch out?ก้ไม่ต่างกันหรอก Avengers: Age of Ultron (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top