ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*soloist*

S OW1 L OW2 AH0 S T   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: soloist, -soloist-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soloist[N] นักร้องเดี่ยว
soloist[N] คนเล่นดนตรีชิ้นเดียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
soloist(โซ'โลอิสทฺ) n. ผู้แสดงเดี่ยว,ผู้เล่นเดี่ยว,ผู้บรรเลงเดี่ยว, See also: soloistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
soloist(n) ศิลปินเดี่ยว,ผู้แสดงเดี่ยว,ผู้บรรเลงเดี่ยว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think there's an issue with the soloist.ผมว่าคงเป็นเรื่องคนเล่นเดี่ยวครับ Beethoven Virus (2008)
The young soloist step down stage sings from La Bohème.นักร้องเดี่ยวสาว ก้าวลงบันไดสู่เวที ด้วยเพลง ลา บอร์เม่ Hachi: A Dog's Tale (2009)
I was a featured soloist at Kings Island... in the Doodledy-Do Musical Review.ได้ร้องนำในละครเวที ดูเบิล-ดี-ดู Dream On (2010)
All the soloists I tapped:นักเต้นทุกคนที่ฉันเลือกไว้ Black Swan (2010)
And I came here to tell you that you're going to be the featured soloist at Nationals in New York.แล้วฉันมาที่นี่เพื่อจะบอกเธอว่า เธอจะได้เป็นคนร้องเดี่ยว ในการแข่งระดับชาติที่นิวยอร์ค Funeral (2011)
We perform the song for Artie, he makes his choice, we go to Mr. Shue as a group, and we tell him who the new lead soloist is.เราจะเตรียมเพลงให้อาร์ตี้ และให้เขาเลือก แล้วเราจะไปหามิสเตอร์ชูด้วยกัน และเราจะบอกเขาว่าใครจะเป็นคนร้องเดี่ยวคนใหม่ The New Rachel (2012)
Of course, I think you should be the lead soloist.แน่นอน ฉันคิดว่านายควรเป็น คนที่ร้องนำ The New Rachel (2012)
Rhythm and soloists, bar 45 we gonna pick up the tempo there alright?ริทึ่มและส่วนโซโล่ ห้องที่ 45 จังหวะจะเพิ่มขึ้นตรงนี้เข้าใจนะ Whiplash (2014)
Okay, soloists!เอ้า นักร้องเดี่ยว! Sing (2016)
Soloist last year at absolutely tampastic. You can'tSie gewann den Titel "herrausagender Soloist" letztes Jahr beim "absolutely tampastic". Acafellas (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLOIST    S OW1 L OW2 AH0 S T
SOLOIST    S OW1 L OW2 IH0 S T
SOLOISTS    S OW1 L OW2 AH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soloist    (n) sˈoulouɪst (s ou1 l ou i s t)
soloists    (n) sˈoulouɪsts (s ou1 l ou i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Solist {m} | Solisten {pl}soloist | soloists [Add to Longdo]
Solotänzer {m}; Solotänzerin {f}principal dancer; soloist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソリスト(P);ソロイスト[, sorisuto (P); soroisuto] (n) soloist (fre [Add to Longdo]
独奏者[どくそうしゃ, dokusousha] (n) soloist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Soloist \So"lo*ist\, n. (Mus.)
     One who sings or plays a solo.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top