หรือคุณหมายถึง %shameleß%?
Search result for

*shameless*

(113 entries)
(0.5763 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: shameless,-shameless-, *shameless*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shameless    [ADJ] ซึ่งไม่อับอาย, See also: ซึ่งไม่ละอายใจ, น่าเสื่อมเสีย, Syn. disrespectful, immodest, rude, Ant. respectful, courteous

English-Thai: Nontri Dictionary
shameless(adj) ไร้ยางอาย,ไม่ละอายใจ,หน้าด้าน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How shameless!น่าไม่อาย! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
What did you do with all the money you've shamelessly earned?คุณทำอะไรกับเงินทั้งหมดที่คุณหาได้ อย่างไม่อับอาย, บ้าง? Episode #1.8 (2008)
That's-That's shameless.-หน้าด้านชิบเป๋ง Marley & Me (2008)
No, you're a shameless bitch.ไม่ ยายตัวแสบหน้าไม่อาย The Age of Dissonance (2009)
Shamelessly plucked from the headlines.มันขึ้นพาดหัวข่าวไว้นี่ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Whore! Shamelessly shoving your meatballs in my husband's face.น่าไม่อาย เอาสองเต้ามาดันใส่หน้าผัวชั้น A Little Night Music (2010)
You know you're asking a total stranger for 100,000 rather shamelessly, don't you?คุณน่าจะอายบ้างนะเวลาขอยืมเงินคนแปลกหน้าตั้ง 100,000 วอน Prosecutor Princess (2010)
So right now, I am the one shamelessly hanging onto you.ดังนั้นตอนนี้ ผมก็จะหน้าด้านตามคุณอยู่แบบนี้ Episode #1.11 (2010)
So right now, I am the one shamelessly hanging onto you.ตอนนี้ ผมจะหน้าด้านตามคุณอย่างนี้ Episode #1.12 (2010)
And why are you so shameless?ทำไมไม่ละอายใจบ้าง Episode #1.12 (2010)
As you know, I'm shameless and shrewd, so it's not a big deal for me to get married to Woo Young's cousin.อย่างที่คุณรู้ ฉันร้ายกาจและก้าวร้าว การพบวูยองหลังจากที่แต่งงานแล้วมันไม่ยากสำหรับฉัน Episode #1.7 (2010)
I would get angry at the employees very often and act arrogant and shameless, right?ฉันโกรธลูกจ้างบ่อยๆ ทำตัวหยิ่งแล้วก็ไร้ยางอาย ใช่ไหม ? Episode #1.8 (2010)
You shameless thing.ผู้หญิงอย่างเธอ... Episode #1.9 (2010)
You're even more shameless.ฉันว่ามันกำลังจะหายไปล่ะ Episode #1.7 (2010)
You gumihos are really shameless.กูมิโฮ , เธอนี่ไม่รู้จักความพอดีเลย Episode #1.6 (2010)
You're really shameless, asking for beef on a day like this.ถามถึงแต่เนื้อวัวในสถานการณ์แบบนี้ เธอนี่ไม่มีมารยาทจริงๆ Episode #1.4 (2010)
You're not just shameless, you're rude, too.ถ้าเธอจะไม่มีมารยาท อย่างน้อยเธอก็ควรจะรู้บ้าง Episode #1.4 (2010)
You're really shameless. Give it back, it's mine.เธอนี่ไม่มีมารยาทเอาซะเลย Episode #1.4 (2010)
I'd like to be shameless enough to just receive Do Sang's generosity, but I'm not.ฉันไม่หน้าหนาพอที่จะ รับความใจดีของ โด ซาง ได้ Episode #1.2 (2010)
That he's shameless?เพราะเขาหน้าด้านมั้ง Episode #1.11 (2010)
You're an animal, materialistic, hypocritical, arrogant, shameless.แกมันเหมือนสัตว์ ตลบแตลง เสแสร้ง ใจแคบ หน้าด้าน Episode #1.11 (2010)
That's what a shameless guy that doesn't know how to be grateful would say.คนหน้าด้าน ไม่รู้ทำไมถึงไม่สำนึกบุญคุณ Episode #1.11 (2010)
You're an animal, materialistic, hypocritical, arrogant, shameless.แกมันเหมือนสัตว์ ตลบแตลง เสแสร้ง ใจแคบ หน้าด้าน Episode #1.12 (2010)
Shameless.น่าเสียดายจริง The Flowers of War (2011)
I thought it was gonna be stupid too... but he was so shameless.ฟังนะ ฉันก็เคยคิดว่ามันงี่เง่าเหมือนกัน แต่เขาดู... หน้าด้านดี Comeback (2011)
Jeff, we're dealing with heavier things right now than your shameless lobbying.เจฟ พวกเรามีเรื่องใหญ่กว่า การล็อบบี้หน้าไม่อายของคุณ ที่ต้องจัดการอยู่นะ Asian Population Studies (2011)
Now they walk among us, shameless in their lust, their hunger.ตอนนี้ พวกมันกล้าเดินในหมู่เราแล้วนะ ราคะและกระหายหิว อย่างไร้ยางอาย Spellbound (2011)
You're so shameless Do you know that?มันไม่ได้บอกเป็นนัยหรอว่าเธอต้องการที่จะเป็นเหมือนฉัน? ไม่ใช่หรอ? Little Black Dress (2011)
♪ or shamelessor shameless Shape Shifted (2012)
Lifestyles of the rich and shameless.การดำเนินชีวิตของคนรวยและไร้ยางอาย Illusion (2012)
The depths you'll go to stay in power are shameless.ส่วนที่ลึกที่สุดที่แม่จะยังอยู่ในอำนาจได้ก็คือการไร้ยางอาย Revelations (2012)
You're really shameless.ให้ตายเถอะ... . Episode #1.7 (2012)
You're shameless! When did I take photos of you?ถามจริงเหอะ ฉันไปถ่ายรูปเธอตั้งแต่เมื่อไหร่กัน? Episode #1.7 (2012)
"is only surpassed by his shameless cowardice.""นั้นเกินขึ้นเพียงเพราะแค่ ความขึ้ขลาดตาขาวของเขา" Power of Persuasion (2013)
Are you are a very shameless so talk on.คุณจะไร้ยางอายมากเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับ Decline of an Empire (2014)
Your mothers know you're a couple of shameless junkies?แม่พวกเธอรู้รึเปล่าว่าพวกเธอเป็นอีขี้ยาไร้ยางอาย Checking In (2015)
Why wasn't messing with my work in a way that was absolutely shameless considered inadequate but this thing was?ทำไมการฉีกรูปแบบผลงาน ในแบบที่หน้าไม่อายที่สุด เพราะมันไม่ดีพอ แต่กลับเป็นสิ่งนี้  ()
Crying shamelessly.ร้องไห้ออกมาอย่างไม่ต้องอับอาย... Mannequin (1987)
Reports are pouring in from all over the globe... that an impostor is shamelessly impersonating Santa Claus... mocking and mangling this joyous holiday.รายงานกำลังส่งเข้ามา จากทุกแห่งบนโลก นั่นมันพวกนักต้มหน้าด้าน ปลอมตัวเป็นซานต้า ลบหลู่และทำลายชื่อเสียง เป็นวันหยุดที่ดีแท้ๆ The Nightmare Before Christmas (1993)
Oh, my God. Men are shameless.ตายแล้ว คนอะไรไม่รู้หน้าด้าน Good Will Hunting (1997)
How can they be so shameless?ทำไมถึงไม่รู้จักอายกันบ้าง American Beauty (1999)
- You shameless girl!- ยัยเด็กหน้าด้าน Malèna (2000)
Let's go give that shameless whore what she deserves.ไปจัดการยัยโสเภณีคนนั้นให้สาสม Malèna (2000)
I'm shameless.ฉันนี่น่าละอายจริงๆ Autumn in My Heart (2000)
You're shameless as alwaysคุณไม่อายหรือไงกัน Uninvited (2003)
Shameless?อาย? Uninvited (2003)
Nowadays homosexual shamelessly hug and kiss each other on the street and now they are getting married... this is more than I can bear.ทุกวันนี้พวกเกย์ไม่อายที่จะทำอะไร กอดจูบกัน ในที่สาธารณะ ทุกวันนี้พวกเกย์ยัง แต่งงานกันได้ Go Go G-Boys (2006)
I approve of your shamelessness.ผมให้คุณผ่านเลย เรื่องการไม่มียางอายนี่ The Right Stuff (2007)
shameless!น่าขายหน้า! Namastey London (2007)
There is no difference between being decent or shameless..ไม่ต่างกันระหว่างน่าอายกับความเหมาะสม Namastey London (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shamelessA shameless liar speaks smilingly.
shamelessHe's such a shameless jerk.
shamelessIs she an innocent, or is she just shameless?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงคอ    [ADV] heartlessly, See also: without remorse, hardheartedly, shamelessly, Example: เขามาทุบตีดิฉันได้ลงคอ, Thai definition: อาการที่ทำได้โดยไม่ตะขิดตะขวงหรือไม่น่าจะทำเลย
ไร้ยางอาย [V] be thick-skinned, See also: be shameless, be unabashed, be brazen-faced, be unashamed, Syn. หน้าไม่อาย, หน้าด้าน, Ant. อาย, Example: ผมไม่เคยเห็นใครไร้ยางอายเท่านี้มาก่อน
แบกหน้า [V] be shameless to, See also: be constantly gazed by the public, endure shame, Syn. ตากหน้า, Example: ผมไม่ยอมแบกหน้าไปขอความกรุณาจากเขา, Thai definition: จำใจกลับมาแสดงตัวหรือติดต่อกับผู้ที่ตนเคยทำไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมมาก่อนอีก, Notes: (สำนวน)
มีหน้า    [V] dare to, See also: be unashamed, be shameless, be brazen-faced, have the cheek to do sth., Syn. ไม่อาย, กล้า, หน้าด้าน, ด้าน, Ant. อาย, Example: ของเก่ายังไม่ใช้ยังมีหน้ามายืมกันอีก, Thai definition: ไม่รู้สึกอาย
หน้าหนา    [V] be shameless, See also: be brazen, be barefaced, be brash, Syn. หน้าด้าน, หน้าทน, Ant. หน้าบาง, Example: เขาช่างหน้าหนาเหลือเกินที่กล้ามาขอยืมเงินเธอ
ตากหน้า    [V] endure shame, See also: be constantly gazed by the public, be shameless enough to (go and ask his mercy), Syn. แบกหน้า, บากหน้า, Example: เขาไม่ยอมตากหน้าไปขอความช่วยเหลือจากใคร, Thai definition: ทนขายหน้า, สู้ทนอาย
ด้านหน้า    [V] shameless, See also: bear shame, brazen-faced, impudent, Syn. บากหน้า, หน้าทน, หน้าหนา, หน้าด้าน, Example: เขาด้านหน้ามาขอเงินพ่อแม่ของเขาไปซื้อรถยนต์, Thai definition: ดื้อเข้าไปหาโดยไม่รู้สึกอาย
หน้าไม่อาย    [V] feel unashamed, See also: feel unembarrassed, feel no shame, feel shameless, Example: คนอะไร หน้าไม่อาย ทำได้แม้กระทั่งโกงชาติบ้านเมือง, Thai definition: ไม่มีความอาย, ไม่รู้สึกละอายใดๆ ต่อสิ่งที่ทำ
อลัชชี    [ADJ] shameless, See also: unashamed, brazen, Thai definition: ไม่อาย, Notes: (บาลี)
ออกนอกหน้า    [ADV] openly, See also: shamelessly, undisguisedly, noticeably, Example: เธอไม่พอใจอย่างออกนอกหน้าไปหน่อย, Thai definition: แสดงความรู้สึกให้ปรากฏทางสีหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame   
ลงคอ[adv.] (longkhø) EN: heartlessly ; without remorse ; hardheartedly ; shamelessly ; without compunction ; without a qualm   FR: sans remords ; sans scrupule
หน้าด้าน[adj.] (nādān) EN: inured to shame ; shameless   FR: effronté ; éhonté
หน้าหนา[v.] (nānā) EN: be shameless   
หน้าทน[adj.] (nāthon) EN: shameless   
ออกนอกหน้า[adv.] (øknøknā) EN: openly ; shamelessly ; undisguisedly ; noticeably   FR: ouvertement
ตากหน้า[v.] (tāknā) EN: endure shame ; be constantly gazed by the public ; be shameless enough to   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHAMELESS    SH EY1 M L AH0 S
SHAMELESSLY    SH EY1 M L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shameless    (j) (sh ei1 m l @ s)
shamelessly    (a) (sh ei1 m l @ s l ii)
shamelessness    (n) (sh ei1 m l @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schamlosigkeit {f}shamelessness [Add to Longdo]
schamlos {adj} | schamloser | am schamlosestenshameless | more shameless | most shameless [Add to Longdo]
schamlos {adv}shamelessly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけしゃあしゃ[, ikeshaasha] (adv) shamelessly; brazenly [Add to Longdo]
いけ図図しい[いけずうずうしい, ikezuuzuushii] (adj-i) (uk) impudent; shameless [Add to Longdo]
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
お婆はる[おばはる, obaharu] (v5r) (sl) to shamelessly demand one's rights [Add to Longdo]
しゃあしゃあ[, shaashaa] (adv,n,vs) shamelessly [Add to Longdo]
のめのめ[, nomenome] (adv,adv-to,vs) (on-mim) shamelessly [Add to Longdo]
厚かましい[あつかましい, atsukamashii] (adj-i) impudent; shameless; brazen; (P) [Add to Longdo]
厚顔無恥[こうがんむち, kouganmuchi] (adj-na,n) shameless; brazen and unscrupulous [Add to Longdo]
厚皮[あつかわ, atsukawa] (adj-na,n) thick hide; shamelessness [Add to Longdo]
擦れっ枯らし;擦れっ枯し[すれっからし, surekkarashi] (n) shameless person; sophisticated person; brazen hussy [Add to Longdo]
図々しい(P);図図しい[ずうずうしい, zuuzuushii] (adj-i) impudent; shameless; (P) [Add to Longdo]
図太い[ずぶとい, zubutoi] (adj-i) bold; shameless; cheeky; brash; impudent [Add to Longdo]
太々しい;太太しい[ふてぶてしい, futebuteshii] (adj-i) (uk) impudent; brazen; shameless; bold [Add to Longdo]
太い[ふとい, futoi] (adj-i) (1) fat; thick; (2) deep (of a voice); (3) daring; shameless; brazen; (4) (sl) lucky (billiards); (P) [Add to Longdo]
恥知らず[はじしらず, hajishirazu] (adj-na,n) shameless (person); (P) [Add to Longdo]
鉄面皮[てつめんぴ, tetsumenpi] (adj-na,n) arrogance; audacity; nerve; effrontery; brazenness; shamelessness; impudence [Add to Longdo]
破廉恥[はれんち, harenchi] (adj-na,n) infamy; shameless [Add to Longdo]
破廉恥漢[はれんちかん, harenchikan] (n) shameless man; knave [Add to Longdo]
白々しい;白白しい[しらじらしい, shirajirashii] (adj-i) (1) barefaced (e.g. lie); shameless; transparent; (2) pure white; very clear [Add to Longdo]
抜け抜け[ぬけぬけ, nukenuke] (adv,adv-to) (uk) freely; impudently; brazenly; shamelessly; however one wishes [Add to Longdo]
無恥[むち, muchi] (adj-na,n) shameless; (P) [Add to Longdo]
無愧[むぎ;むき, mugi ; muki] (n,adj-na) shameless [Add to Longdo]
面の皮が厚い[つらのかわがあつい, tsuranokawagaatsui] (exp) shameless; bold; brazen [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不要脸[bù yào liǎn, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˇ, / ] have no sense of shame; shameless [Add to Longdo]
厚脸皮[hòu liǎn pí, ㄏㄡˋ ㄌㄧㄢˇ ㄆㄧˊ, / ] brazen; shameless; impudent; cheek; thick-skinned [Add to Longdo]
死皮赖脸[sǐ pí lài liǎn, ㄙˇ ㄆㄧˊ ㄌㄞˋ ㄌㄧㄢˇ, / ] brazen faced (成语 saw); shameless [Add to Longdo]
[xián, ㄒㄧㄢˊ, ] saliva; shamelessly [Add to Longdo]
无耻[wú chǐ, ˊ ㄔˇ, / ] without any sense of shame; unembarrassed; shameless [Add to Longdo]
臭美[chòu měi, ㄔㄡˋ ㄇㄟˇ, ] to show off one's good looks shamelessly [Add to Longdo]
荒淫无耻[huāng yín wú chǐ, ㄏㄨㄤ ˊ ˊ ㄔˇ, / ] shameless [Add to Longdo]
识羞[shí xiū, ㄕˊ ㄒㄧㄡ, / ] to know shame; to feel shame (often with a negative, shameless) [Add to Longdo]
赖皮[lài pí, ㄌㄞˋ ㄆㄧˊ, / ] shameless; (slang) rascal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shameless \Shame"less\, a. [AS. scamle['a]s.]
   1. Destitute of shame; wanting modesty; brazen-faced;
    insensible to disgrace. "Such shameless bards we have."
    --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Shame enough to shame thee, wert thou not shameless.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Indicating want of modesty, or sensibility to disgrace;
    indecent; as, a shameless picture or poem.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Impudent; unblushing; audacious; immodest; indecent;
     indelicate.
     [1913 Webster] -- {Shame"less*ly}, adv. --
     {Shame"less*ness}, n.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top