Search result for

*secretly*

(105 entries)
(0.89 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: secretly,-secretly-, *secretly*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
secretly    [ADV] อย่างลับๆ, See also: อย่างแอบแฝง, อย่างเป็นส่วนตัว, อย่างลึกลับ, อย่างปิดบัง, Syn. confidentially, conspiratorially, privately

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We want to get Switcher's mannequin out of the store and bring her here, secretly of course.เราต้องการให้นายนำหุ่นของสวิทช์เชอร์... ...ออกมาจากห้าง และนำมันมาที่นี่... ...อย่างลับ ๆ Mannequin (1987)
All boys secretly want to dress up like girls, but only a few like Tom have got the guts to admit it.เด็กชายทุกคน ลึกๆแล้ว อยากแต่งเป็นผู้หญิง แต่น้อยคนที่จะยอมรับ แบบทอม The Cement Garden (1993)
But secretly you'd love to know what it's like, wouldn't you?แต่ลึกๆแล้ว เธอก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไง ใช่ไหมล่ะ? The Cement Garden (1993)
Meeting secretly with sinister types much?มาประชุมลับๆ ล่อๆ อะไรกันจ๊ะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Right now, poised at the edge of the galaxy, Emperor Zurg... has been secretly building a weapon... with the destructive capacity to annihilate an entire planet!ตอนนี้ ความมั่นคงของ กาแลกซี่จะหายหมด จักรพรรดิ์ เซิร์ก... กำลังสร้างอาวุธลับ... ซึ่งมีพลังการทำลายมาก สามารถทำลายประตูทางเข้าดาวเคราะห์ได้! Toy Story (1995)
Dear Max, I am sorry to say that I have secretly found out that Mr. Blume is having an affair with Miss Cross.ถึงแม็กซ์ เสียใจที่ต้องบอกว่า ฉันบังเอิญรู้ว่าคุณบลูมมีความสัมพันธ์ กับคุณครอส Rushmore (1998)
I've been secretly raising Mido since she was threeชั้นแอบเลี้ยงดูมิโดอย่างลับๆ ตั้งแต่เธอ 3 ขวบ Oldboy (2003)
You went to the school again to secretly learn?ไปโรงเรียนมาอีกแล้วเหรอ The Great Jang-Geum (2003)
When Ben Franklin was only 15 years old he secretly wrote 14 letters to his brother's newspaper pretending to be a middle-aged widow named Silence Dogood.ตอน เบน แฟรงคลินอายุ 15 เขาเขียนอักษรลับ 14 ตัว ไปให้หนังสือพิมพ์ของพีชาย โดยปลอมเป็นหม้ายวัยกลางคน ชื่อ ไซเรนท์ ดูกู๊ด. National Treasure (2004)
Secretly, your grandpa had feelings for Sangmin's grandma.ความลับเชียวนะ ปู่นะ เคยแอบชอบย่าของซังมิน My Little Bride (2004)
Senior U.N. officers claim that the Rwandan army is secretly training and arming the Hutu militia called the hterhamwe.นายทหารของ U.N. อ้างว่า กองกำลังทหารในราวันดาแอบฝึก และส่งอาวุธให้กับกองทัพฮูตู ที่เรียกว่า hterhamwe Hotel Rwanda (2004)
How could you go to his house secretly?ทำไมแกถึงแอบไปบ้านเขา! Sweet 18 (2004)
Wanna secretly go out with me?ฉันไม่ดีพอใช่ไหม? A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Wanna secretly go out with me?แต่นั่น ก็เพราะว่า เขาจริงจังกับเธอไม่ใช่เหรอ? A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
I've been secretly videotaping them doing all this crazy shit.ผมมีวีดีโอลับนะ อย่าทำอะไรบ้าๆหล่ะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Why, so you can smoke secretly some more?ทำไมล่ะ เดี๋ยวเธอก็แอบเอาไปสูบอีก Ing (2006)
Prince Young-Po and Do-Chi are secretly training many swordsmen.องค์ชายยองโพ และโดชิแอบซุ่มฝึกซ้อมทหารดาบจำนวนมาก Episode #1.41 (2006)
Prince Dae-So came back secretly.องค์ชายแดโซกลับมาอย่างลับๆ Episode #1.43 (2006)
He's secretly in love with me.เราคบกันแบบลับๆน่ะ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
That's why we had been dating secretly for 2 years.นั่นละทำไมเราถึงต้องไปเดทกันโดยที่ไม่ให้ใครรู้มาตั้ง 2ปี Princess Hours (2006)
But it was a surprise. The ultimate beginners at romance were secretly living together.แต่ว่ามันน่าประหลาดใจนะ ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องโรมานก็คือแอบอยู่ด้วยกันลับๆ Heavenly Forest (2006)
Secretly.อย่างลับๆ 65 Million Years Off (2007)
I escaped from class and rushed home secretly.ฉันหลบหนีชั้นเรียนและเร่งไปบ้านอย่างลับๆ The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
You, ma'am, secretly.คุณนั่นแหละ Becoming Jane (2007)
The funny thing is that Steve Rendazo secretly wants me.ที่ตลกก็คือ สตีฟ เรนดาโซ่ แอบชอบฉันอยู่อย่างลับๆ Juno (2007)
I secretly hoped those critics... were right.ฉันต้องซ่อนความคิดเหล่านั้น ซึ่งมันถูก The Nanny Diaries (2007)
It is possible that he's secretly playing for the British.เขาอาจแอบเล่นให้กับอังกฤษก็ได้นะ Namastey London (2007)
And they're all secretly infecting themselvesพวกมัน ปล่อยเชื้อให้ตัวเอง The Ten (2007)
I was following her secretly.ผมแอบเดินตามเธอ A Good Day to Have an Affair (2007)
So we secretly went into the closet.แล้วก็เข้าไปในที่ลับ A Good Day to Have an Affair (2007)
He secretly loved a woman for 3 years.แกก็มีชู้มาตั้ง 3 ปี A Good Day to Have an Affair (2007)
A vaccine secretly developed by WilPharma.วัคซีนนั้นถูกพัฒนาอย่างลับๆโดยวิลฟาร์มา Resident Evil: Degeneration (2008)
Yeah. Guy secretly worked for Japanese military.ใช่,เขาทำงานลับทางทหารให้กับญี่ปุ่น Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Guy learned that our company secretly sells the influenza bioweapon.กีได้รู้ว่าบริษัทของเรา มีการขายอาวุธนี้อย่างลับๆ Chuck Versus the Ex (2008)
Yes, it was secretly given to him by the supreme executive of the banking clan himself.แน่ใจสิ มันถูกส่งมาให้เขาในทางลับ จากประธานกรรมการสมาพันธ์ธนาคารเองเลย Destroy Malevolence (2008)
This is a special dish I secretly made.นี่คือจานพิเศษ ฉันทำเองเลยนะ Heartbreak Library (2008)
You think that your client one of the wealthiest, most powerful men in the world, is secretly a vigilante who spends his nights beating criminals to a pulp with his bare hands and your plan is to blackmail this person?นายคิดว่าลูกค้าของนายเป็นเศรษฐี 1 ในมหาเศรษฐีที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก แอบตั้งตนเป็นศาลเตี้ย The Dark Knight (2008)
He kept one secretly.มันเก็บไว้เองเล่มนึง Inkheart (2008)
Some of the representatives of this activity has secretly made contact with the Opposition Party.ตัวแทนบางคนของกิจกรรมนี้ ได้ตกลงอย่างลับๆ กับพวกฝ่ายค้าน Episode #1.9 (2008)
Many countries are secretly undertaking the development of virus weapons.มีมากมายหลายประเทศ ที่พัฒนาอาวุธเชื้อโรคกันอย่างลับๆ Death Note: L Change the World (2008)
Maki is a perfect vessel for secretly carrying the virus.มากิเป็นภาชนะที่เหมาะสมที่สุด ในการแอบขนย้ายไวรัส Death Note: L Change the World (2008)
He secretly recorded his marching band in a parade.เขาแอบบัณทึกเสียงด้วยเครื่องของเขา ในขบวนพาเหรด Hachi: A Dog's Tale (2009)
There are reports that the government has been secretly providing arms to these groups, contributing to the violence that has erupted throughout the country.มีรายงานว่า ทางรัฐบาลเอง.. เป็นผู้สนับสนุนอาวุธอย่างลับๆ ให้แก่กลุ่มเคลื่อนไหวเหล่านี้.. Invictus (2009)
You know, I'd be lying if I didn't say, secretly I wanted you to win.นายรู้ไหมฉันโกหกถ้าฉันไม่พูด ความลับนะฉันต้องการให้นายชนะ Fighting (2009)
Knowles was loyal to Hodges for almost 20 years and now he's secretly helping the senator take down Starkwood?โนวเลสซื่อสัตย์กับ ฮอดเจสมาเกือบ20ปี แต่ตอนนี้เขาช่วยท่านสว.อย่างลับๆ เพื่อปิดสตาร์ควูดยังงั้นหรอ? Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
He and the others have been brought in secretlyเขาและคนอื่นที่พาเขามาอย่างลับๆ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
And let everyone at Gardening Today know I've secretly arranged an interview at Alette magazine?แล้วให้ทุกคนที่ นิตรสารสวนสวย รู้ว่าฉันแอบนัดสัมภาษณ์งานที่นิตยสาร อัลเล็ต หรอไง Confessions of a Shopaholic (2009)
Like you secretly pray that he'll be taller than you.เหมือนกับว่าเธอจะอธิษฐานแค่ว่า ให้เขาสูงกว่าเธอ Up in the Air (2009)
And secretly gay.และแอ๊บแมน Sir Lancelot's Litter Box (2009)
We date secretly behind Jun Pyo's back?เรามาแอบเดทกันลับๆ ไม่ให้จุนพโยรู้ ดีไหม ? Episode #1.5 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
secretlyAs a disinterested third-party I can declare that she secretly loves him.
secretlyEven during work I secretly indulge my Internet addiction.
secretlyHe entered the garden secretly.
secretlyHe was seen to eat a piece of cake secretly.
secretlyHe was seen to take out the book secretly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ่องสุม    [V] gang up, See also: meet secretly, assemble, Example: เขาซ่องสุมผู้คน เพื่อเริ่มการรบแบบกองโจร, Thai definition: เกลี้ยกล่อมผู้คนให้มารวมกันเพื่อกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซ่อนตัว    [V] hide one's self, See also: conceal one's self, keep one's self secretly, Syn. ซ่อนกาย, Example: โจรซ่อนตัวอยู่ในบ้านร้างกลางป่า
ซ่อน    [V] hide, See also: conceal, keep secretly, Syn. ปกปิด, แอบซ่อน, ซุกซ่อน, แอบ, หลบ, อำพราง, ปิดบัง, หลบซ่อน, Example: โจรซ่อนเพชรที่ปล้นมาไว้ในท่อระบายน้ำ, Thai definition: หลบไว้ในที่ลับตา
ดอด    [V] steal, See also: go stealthily, do secretly, do covertly, sneak in/away, Syn. แอบ, ด้อม, แวบ, ย่อง, เดินหลบ, แอบไป, หลบฉาก, Example: เขาดอดไปหาเธอเวลากลางคืน, Thai definition: อาการที่ไปมาหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งโดยอีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้หรือโดยไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้
ลอบ    [ADV] stealthily, See also: secretly, furtively, sneakily, on the sly, Syn. แอบ, Example: หลายคนคาดว่าอิรักอาจลอบโจมตีที่ตั้งทหารอังกฤษ, Thai definition: ทำโดยไม่ให้ผู้อื่นรู้เห็น
แอบซ่อน [V] hide, See also: conceal, keep secretly, dodge, make a hint, veil, shroud, Syn. ซ่อน, แอบ, Ant. เปิดเผย
ลอบ    [ADV] stealthily, See also: secretly, furtively, sneakily, on the sly, Syn. แอบ, Example: หลายคนคาดว่าอิรักอาจลอบโจมตีที่ตั้งทหารอังกฤษ, Thai definition: ทำโดยไม่ให้ผู้อื่นรู้เห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
ดอด[v.] (døt) EN: steal ; go stealthily ; do secretly ; do covertly ; sneak in/away   FR: se glisser ; se faufiler
ลอบ[adv.] (løp) EN: furtively ; secretly ; on the sly ; stealthily   FR: en cachette ; clandestinement ; secrètement ; furtivement ; sournoisement

CMU English Pronouncing Dictionary
SECRETLY    S IY1 K R AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
secretly    (a) (s ii1 k r i t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hand {f} | Hände {pl} | mit der Hand | sich die Hand geben | unter der Hand | unter der Hand; klammheimlich | unter der Hand | unter der Hand | eine ruhige Hand | aus erster Hand | aus zweiter Hand | aus zweiter Hand kaufen | bei der Hand; zur Hand | mit leeren Händen | jdm. freie Hand lassen | etw. aus den Händen geben | ohne Hand und Fuß [übtr.] | von der Hand in den Mund leben [übtr.] | zwei linke Hände haben [übtr.] | mit sicherer Handhand | hands | by hand; manual; manually | to shake hands | secretly | on the quiet | underhand | underhandly; backhandedly | a steady hand | at first hand; firsthand | secondhand | to buy secondhand | at hand | empty-handed | to give someone plenty of rope | to let sth. out of one's hands | without rhyme or reason | to lead a hand-to-mouth existence | to be all thumbs | with sure touch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こっそり[, kossori] (adv-to) (on-mim) (See こそこそ) stealthily; secretly; (P) [Add to Longdo]
すり替える;摩り替える;擦り替える;掏り替える;掏替える(io);摺り替える[すりかえる, surikaeru] (v1,vt) to switch (secretly); to substitute; to sidestep (an issue) [Add to Longdo]
そっと(P);そうっと;そおっと;そーっと[, sotto (P); soutto ; sootto ; so-tto] (adv,vs) (on-mim) softly; gently; quietly; secretly; (P) [Add to Longdo]
暗暗裡;暗々裡;暗暗裏;暗々裏[あんあんり, an'anri] (n) gloomy; tacitly; secretly [Add to Longdo]
陰乍ら;陰ながら[かげながら, kagenagara] (adv) (uk) secretly; behind someone's back; unbeknownst to the parties involved [Add to Longdo]
隠し撮り[かくしどり, kakushidori] (n,vs) taking pictures secretly; peeping photo [Add to Longdo]
隠退蔵物資[いんたいぞうぶっし, intaizoubusshi] (n) secretly hoarded goods [Add to Longdo]
款を通ずる[かんをつうずる, kanwotsuuzuru] (exp,vz) to communicate secretly; to form a close friendship [Add to Longdo]
君側の奸[くんそくのかん, kunsokunokan] (n) someone who curries favor with their master while secretly plotting against him [Add to Longdo]
心密かに[こころひそかに, kokorohisokani] (adv) inwardly; secretly [Add to Longdo]
泥棒猫[どろぼうねこ, dorobouneko] (n) (1) a cat that enters someone's house (other than its owner's) to steal food; (2) someone who secretly does bad things (i.e. an adulterer) [Add to Longdo]
盗伐[とうばつ, toubatsu] (n,vs) secretly felling trees [Add to Longdo]
乳繰り合う;乳くり合う[ちちくりあう, chichikuriau] (v5u,vi) (See 密会) to have a secret affair; to meet secretly (for two persons); to flirt with one another [Add to Longdo]
乳繰る[ちちくる, chichikuru] (v5r,vi) (See 密会,乳繰り合う) to have a secret affair; to meet secretly (for two persons); to flirt with one another [Add to Longdo]
白湯文字[しろゆもじ, shiroyumoji] (n) (arch) ordinary woman secretly engaged in prostituion (Edo period) [Add to Longdo]
密密[みつみつ, mitsumitsu] (adv) secretly; privately [Add to Longdo]
面従腹背[めんじゅうふくはい, menjuufukuhai] (n) pretending to obey but secretly betraying (someone) [Add to Longdo]
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偷偷[tōu tōu, ㄊㄡ ㄊㄡ, ] stealthily; secretly; covertly; furtively; on the sly [Add to Longdo]
偷听[tōu tīng, ㄊㄡ ㄊㄧㄥ, / ] to eavesdrop; to monitor (secretly) [Add to Longdo]
夹带[jiā dài, ㄐㄧㄚ ㄉㄞˋ, / ] to smuggle; to carry secretly; notes smuggled into an exam [Add to Longdo]
戳咕[chuō gū, ㄔㄨㄛ ㄍㄨ, ] to stir up behind sb's back; to incite secretly [Add to Longdo]
明修栈道,暗渡陈仓[míng xiū zhàn dào, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄡ ㄓㄢˋ ㄉㄠˋ, an4 du2 Chen2 cang1, / ] lit. repair the plank road by day while secretly crossing the Wei river 渭河 at Chencang (成语 saw, refers to a stratagem used by Liu Bang 劉邦|刘邦 in 206 BC against Xiangyu 項羽|项羽 of Chu); fig. fein one thing while doing another; to cheat under cover of a divers [Add to Longdo]
暗地[àn dì, ㄢˋ ㄉㄧˋ, ] secretly [Add to Longdo]
暗地里[àn de lǐ, ㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄧˇ, / ] secretly; inwardly; on the sly [Add to Longdo]
暗害[àn hài, ㄢˋ ㄏㄞˋ, ] kill secretly; stab in the back [Add to Longdo]
暗暗[àn àn, ㄢˋ ㄢˋ, ] secretly; inwardly [Add to Longdo]
暗渡陈仓[àn dù Chén cāng, ㄢˋ ㄉㄨˋ ㄔㄣˊ ㄘㄤ, / ] secretly crossing the Wei river 渭河 at Chencang (成语 saw, refers to a stratagem used by Liu Bang 劉邦|刘邦 in 206 BC against Xiangyu 項羽|项羽 of Chu); fig. fein one thing while doing another; to cheat under cover of a diversion [Add to Longdo]
暗自[àn zì, ㄢˋ ㄗˋ, ] inwardly; to oneself; secretly [Add to Longdo]
潜移默化[qián yí mò huà, ㄑㄧㄢˊ ㄧˊ ㄇㄛˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] imperceptible influence; to influence secretly [Add to Longdo]
秘传[mì chuán, ㄇㄧˋ ㄔㄨㄢˊ, / ] secretly transmitted; esoteric lore [Add to Longdo]
私自[sī zì, ㄙ ㄗˋ, ] private; personal; secretly; without explicit approval [Add to Longdo]
米夫[Mǐ fū, ㄇㄧˇ ㄈㄨ, ] Pavel Aleksandrovich Mif (1901-1938), Ukrainian Soviet expert on Chinese affairs, secretly executed in Stalin's purges [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Secretly \Se"cret*ly\, adv.
     In a secret manner.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top