ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*relevant*

R EH1 L AH0 V AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: relevant, -relevant-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relevant(adj) เข้าประเด็น, See also: ซึ่งเกี่ยวเนื่องกัน, ตรงประเด็น, ซึ่งสัมพันธ์กัน, Syn. pertinent, Ant. irrelevant
relevant(adj) สำคัญ, See also: มีความหมาย, Syn. essential, significant
irrelevant(adj) ไม่สัมพันธ์กัน, See also: ไม่เกี่ยวเนื่องกัน, Syn. unconnected, unrelated, Ant. relevant
irrelevantly(adv) อย่างไม่สัมพันธ์กัน, See also: อย่างไม่เกี่ยวเนื่องกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
irrelevant(อิเรล'ละเวินท.) adj. ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่ถูกจุด,ไม่ตรงประเด็น.
relevant(เรล'ลิเวินทฺ) adj. เข้าประเด็น,ตรงประเด็น,สัมพันธ์กัน,เข้าเรื่องกัน, See also: relevantly adv., Syn. pertinent, apt, related

English-Thai: Nontri Dictionary
irrelevant(adj) นอกเรื่อง,ไม่ถูกจุด,ไม่ตรงประเด็น
relevant(adj) สัมพันธ์กัน,เข้าเรื่อง,ตรงประเด็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relevantเกี่ยวกับประเด็น, เกี่ยวเนื่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relevantเกี่ยวเนื่อง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
relevant evidenceพยานหลักฐานเกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relevant factข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [ดู evidential fact] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact, evidential; fact, relevantข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact, irrelevantข้อเท็จจริงที่ไม่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact, relevant; fact, evidentialข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
irrelevantนอกประเด็น [ดู relevant ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
irrelevant factข้อเท็จจริงที่ไม่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Information, Irrelevantข้อมูลที่ไม่เข้ากับเหตุการณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relevantAn irrelevant remark.
relevantI hope this expense report contains all the relevant business expenses because I'm not paying a cent more after this.
relevantIn order to distract the others, we brought up this irrelevant issue as a red herring.
relevantMy grandfather, being hard of hearing, often makes an irrelevant answer.
relevantThe content of his speech is not relevant to the subject.
relevantThey found out truth while examining a pile of relevant documents.
relevantWe can eliminate C and D since they are irrelevant to the generation of the arcs.
relevantWhat he said is irrelevant to the matter.
relevantYour question is not relevant to the subject.
relevantYour remark is irrelevant to our argument.
relevantYour suggestion seems irrelevant to our discussion here.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถูกจุด(v) be pertinent, See also: be right to the point, be relevant, Syn. ตรงเป้า, ตรงประเด็น, Example: นักข่าวตั้งคำถามได้ถูกจุดมาก, Notes: (ปาก)
ปัจจัยภายนอก(n) external factor, See also: irrelevant factor, Ant. ปัจจัยภายใน, Example: ปัจจัยภายนอกที่ทำให้ผิวเราเสื่อม นอกจากอาหารการกินแล้วยังมีแสงแดด ซึ่งมีรังสี UV ไปทำลายคอลลาเจน และอิลัสติน, Thai Definition: เหตุภายนอกที่ทำให้เกิดผล
ปัจจัยภายใน(n) internal factor, See also: relevant factor, Ant. ปัจจัยภายนอก, Example: ปัจจัยภายในที่ทำให้ผิวคนเราเสื่อมนั้น เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายตามกาลเวลา, Thai Definition: เหตุภายในที่ทำให้เกิดผล
ไม่เกี่ยว(v) be unrelated, See also: be unconnected, be irrelevant, Example: เขายืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวกับคดีจ้างฆ่าหัวคะแนนของพรรคการเมืองใหญ่, Thai Definition: ไม่มีส่วนในเรื่องนั้น, ไม่เกี่ยวข้องกัน
สัมพันธ์กัน(v) be related, See also: be involved, have to do with, be relevant to, concern, Syn. เกี่ยวข้องกัน, Example: ข้อมูลทั้งสองชุดนี้ต้องสัมพันธ์กัน, Thai Definition: ผูกพันกัน, เกี่ยวข้องกัน
นอกบาลี(v) be unconventional, See also: not in any book, outlandish, irrelevant, Syn. นอกครู, นอกรีต, นอกรีตนอกรอย, Thai Definition: ปฏิบัติไม่ตรงตามธรรมเนียมที่เคยทำมา, กระทำนอกแบบฉบับ
ออกนอกเรื่อง(adv) divergently, See also: divertingly, irrelevant, Example: พ่อเล่านิทานออกนอกเรื่องจนทำให้ฉันงงไปหมด, Thai Definition: พูดไปถึงเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่เกี่ยวข้อง[mai kīokhøng] (adj) EN: irrelevant
นอกประเด็น[nøk praden] (adj) EN: irrelevant ; beside the point ; not pertinent ; not germane ; inapposite ; immaterial  FR: pas pertinent
ออกนอกเรื่อง[øk nøk reūang] (adv) EN: divergently ; divertingly ; irrelevant  FR: hors de propos
ผิดฝาผิดตัว[phitfā-phittūa] (adj) EN: mismatched ; mistaken ; unrelated ; irrelevant ; in the wrong way
สัมพันธ์กัน[samphan kan] (v, exp) EN: be related ; be involved ; have to do with ; be relevant to ; concern  FR: interagir
ตรงประเด็น[trong praden] (v, exp) EN: be relevant ; be pertinent

CMU English Pronouncing Dictionary
RELEVANT R EH1 L AH0 V AH0 N T
IRRELEVANT IH2 R EH1 L AH0 V AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relevant (j) rˈɛləvənt (r e1 l @ v @ n t)
irrelevant (j) ˈɪrˈɛləvənt (i1 r e1 l @ v @ n t)
relevantly (a) rˈɛləvəntliː (r e1 l @ v @ n t l ii)
irrelevantly (a) ˈɪrˈɛləvəntliː (i1 r e1 l @ v @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相应[xiāng yìng, ㄒㄧㄤ ㄧㄥˋ, / ] to correspond; answering (one another); to agree (among the part); corresponding; relevant; appropriate; (modify) accordingly, #1,836 [Add to Longdo]
有关系[yǒu guān xi, ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ ㄒㄧ˙, / ] to relate to; to be relevant; to have involvement; to have connections, #11,386 [Add to Longdo]
不相干[bù xiāng gān, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄢ, ] be irrelevant; have nothing to do with, #29,063 [Add to Longdo]
不着边际[bù zhuó biān jì, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄛˊ ㄅㄧㄢ ㄐㄧˋ, / ] not to the point; wide of the mark; neither here nor there; irrelevant, #42,452 [Add to Longdo]
答非所问[dá fēi suǒ wèn, ㄉㄚˊ ㄈㄟ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄣˋ, / ] to answer beside the point; irrelevant answer, #54,891 [Add to Longdo]
闲言碎语[xián yán suì yǔ, ㄒㄧㄢˊ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄟˋ ㄩˇ, / ] idle gossip; irrelevant nonsense; slanderous rumor, #66,378 [Add to Longdo]
挨边[āi biān, ㄞ ㄅㄧㄢ, / ] to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant), #159,990 [Add to Longdo]
挨边儿[āi biān r, ㄞ ㄅㄧㄢ ㄦ˙, / ] erhua variant of 挨邊|挨边; to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant), #571,856 [Add to Longdo]
着边[zháo biān, ㄓㄠˊ ㄅㄧㄢ, / ] relevant; to the point; has sth to do with the matter (also used with negative) [Add to Longdo]
着边儿[zháo biān r, ㄓㄠˊ ㄅㄧㄢ ㄦ˙, / ] erhua variant of 著邊|着边, relevant; to the point; has sth to do with (also used with negative) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umständein the light of all the relevant circumstances [Add to Longdo]
Gefahrensymbole {pl}relevant hazard symbols and warnings [Add to Longdo]
belanglos {adv}irrelevantly [Add to Longdo]
berufsbezogen {adj}relevant to one's job [Add to Longdo]
einschlägigrelevant [Add to Longdo]
irrelevant; bedeutungslos; belanglos; unerheblich {adj}irrelevant [Add to Longdo]
irrelevant {adv}irrelevantly [Add to Longdo]
irrelevant; beziehungslos {adj}inconsequential [Add to Longdo]
relevant; erheblich {adj} | besonders relevant sein (für)relevant | to be of particular relevance (to) [Add to Longdo]
sachbezogen {adv}with reference to the relevant issue/issues [Add to Longdo]
sachdienlich; sachbezogen {adj}pertinent; relevant [Add to Longdo]
sachdienlich {adv}relevantly [Add to Longdo]
sachdienliche Daten; relevante Datenrelevant data [Add to Longdo]
sicherheitsrelevantsecurity related [Add to Longdo]
unwesentlich {adj}irrelevant; unimportant [Add to Longdo]
unwichtignonrelevant [Add to Longdo]
wichtig; bedeutsam; wesentlich; passend; themabezogen {adj}relevant [Add to Longdo]
zuständig; betreffend {adj}relevant [Add to Longdo]
Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.The police are looking for any relevant information. [Add to Longdo]
einschl. : einschlägigrelevant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
該当事項[がいとうじこう, gaitoujikou] (n) relevant (applicable) information (items) [Add to Longdo]
関係書類[かんけいしょるい, kankeishorui] (n) relevant documents; (all) the documents related (to the matter) [Add to Longdo]
関係省庁[かんけいしょうちょう, kankeishouchou] (n) the concerned government agencies; the ministries and agencies that are relevant to the matter at hand; the relevant authorities [Add to Longdo]
関連事項[かんれんじこう, kanrenjikou] (n) related (relevant) matters; matters relevant to the subject [Add to Longdo]
取捨分別[しゅしゃふんべつ, shushafunbetsu] (n,vs) make a choice among many; select the good (desirable, necessary, relevant) and discard the rest; decision to adopt or reject [Add to Longdo]
政策関連[せいさくかんれん, seisakukanren] (adj-no) policy-related; policy based; policy relevant [Add to Longdo]
珍問[ちんもん, chinmon] (n) irrelevant question [Add to Longdo]
要領を得る[ようりょうをえる, youryouwoeru] (exp,v1) to be to the point; to hit the mark; to be relevant [Add to Longdo]
蒟蒻問答[こんにゃくもんどう, konnyakumondou] (n) an irrelevant and incoherent dialogue; dialogue at cross purposes; an off-the-beam response [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
該当[がいとう, gaitou] relevant_sein, passen, zutreffen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relevant \Rel"e*vant\ (-vant), a. [F. relevant, p. pr. of
   relever to raise again, to relieve. See {Relieve}.]
   1. Relieving; lending aid or support. [R.] --Pownall.
    [1913 Webster]
 
   2. Bearing upon, or properly applying to, the case in hand;
    pertinent; applicable.
    [1913 Webster]
 
       Close and relevant arguments have very little hold
       on the passions.           --Sydney
                          Smith.
    [1913 Webster]
 
   3. (Scots Law) Sufficient to support the cause.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 relevant
   adj 1: having a bearing on or connection with the subject at
       issue; "the scientist corresponds with colleagues in
       order to learn about matters relevant to her own
       research" [ant: {irrelevant}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top