ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*registered bond*

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: registered bond, -registered bond-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
registered bondพันธบัตรจดทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Orderschuldverschreibung {f}registered bond [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
無記名債権[むきめいさいけん, mukimeisaiken] (n) unregistered bond [Add to Longdo]
無記名社債[むきめいしゃさい, mukimeishasai] (n) unregistered bond [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 registered bond
   n 1: a bond whose owner is recorded on the books of the issuer;
      can be transferred to another owner only when endorsed by
      the registered owner

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top