Search result for

*rabbits*

(74 entries)
(2.4262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rabbits,-rabbits-, *rabbits*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rabbitsกระต่าย [TU Subject Heading]
Rabbits as laboratory animalsกระต่ายที่เป็นสัตว์ทดลอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I snuck 'em out a window. They took off through the bushes like scared rabbits.ฉันแอบดูทางหน้าต่าง พวกมันเอาตัวพวกเค้าออกไปข้างนอก ทำอะไรไม่รู้ Phantasm (1979)
Worse than rabbits.แย่ยิ่งกว่ากระต่ายซะอีก. Cinema Paradiso (1988)
I remember about the rabbits.ฉันจำเรื่องกระต่ายได้นะ Of Mice and Men (1992)
The hell with them rabbits. That's all you can remember.ไอ้กระต่ายบ้า นายจำได้แค่นี้เหรอไง Of Mice and Men (1992)
- About the rabbits.- เรื่องกระต่าย Of Mice and Men (1992)
We gonna live off the fat of the land, and have rabbits.จะมีชีวิตที่สบาย มีกระต่ายด้วย Of Mice and Men (1992)
And have rabbits.มีกระต่ายด้วย Of Mice and Men (1992)
- OK. Then tell about the rabbits in winter, and about the stove and, uh...แล้วก็เรื่องกระต่ายในฤดูหนาว... Of Mice and Men (1992)
Tell, um, what... how I get to tend the rabbits.เล่าสิว่าฉันต้องเลี้ยงกระต่ายยังไง Of Mice and Men (1992)
...little field of alfalfa for the rabbits.- ... ต้นอัลฟัลฟ่าให้กระต่าย Of Mice and Men (1992)
- And I get to tend the rabbits.- และฉันต้องดูแลพวกกระต่าย Of Mice and Men (1992)
- Yeah, you get to tend the rabbits.- ใช่ นายต้องดูและกระต่าย Of Mice and Men (1992)
If you do get in trouble, I ain't gonna let you tend the rabbits.แต่ถ้านายไปก่อเรื่อง ฉันจะไม่ให้นายเลี้ยงกระต่าย Of Mice and Men (1992)
I... I think we should get them different color rabbits.ฉันว่าน่าจะเลี้ยงกระต่ายหลายสีนะ Of Mice and Men (1992)
Red rabbits and blue rabbits and green rabbits.กระต่ายสีแดง กระต่ายสีน้ำเงิน และกระต่ายสีเขียว Of Mice and Men (1992)
If I get in any trouble, I don't get to tend them rabbits.ถ้ามีเรื่องจะไม่ได้เลี้ยงกระต่าย Of Mice and Men (1992)
Got rabbits, George?มีกระต่ายรึเปล่า Of Mice and Men (1992)
And rabbits, George. And that... But I tend 'em.แล้วกระต่ายล่ะ จอร์จ ฉันจะเลี้ยงพวกมันยังไง Of Mice and Men (1992)
We'd have a dog and a couple of cats, but you got to make sure them cats don't get them rabbits.เราจะเลี้ยงหมาหนึ่งตัว และ แมวสองตัว แต่นายต้องคอยดูไม่ให้แมวกินกระต่าย แต่... Of Mice and Men (1992)
I get to tend the rabbits. Tell him, George. Tell him he can't do it.และฉันจะได้เลี้ยงกระต่าย บอกเขาสิว่าห้ามยุ่งนะ Of Mice and Men (1992)
Do... do I still get to tend the rabbits?ฉันจะยังได้เลี้ยงกระต่ายมั้ย Of Mice and Men (1992)
All but old Candy. He just sat in the bunkhouse, figuring about the rabbits.หมดเลยยกเว้นตาแก่แคนดี้ เอาแต่นั่งในบ้าน คิดเรื่องกระต่าย Of Mice and Men (1992)
What rabbits you talkin' about?นายพูดถึงกระต่ายอะไร Of Mice and Men (1992)
The rabbits we're gonna get, and I get to tend 'em.กระต่ายที่เราจะหามา และฉันจะเลี้ยงมัน Of Mice and Men (1992)
We're gonna get a little place of land and rabbits and windmill.เราจะซื้อที่ผืนเล็ก ๆ และพวกกระต่ายและกังหันลม Of Mice and Men (1992)
You ain't seen so little as the mice. George is never gonna let me tend my rabbits if he finds out you got killed.แกไม่ได้ตัวเล็กเหมือนหนูสักหน่อย จอร์จจะไม่ให้ฉันเลี้ยงกระต่าย ถ้าเขารู้ว่าแกตาย Of Mice and Men (1992)
Well, it ain't that so much, but George ain't gonna let me tend them rabbits now.มันก็ไม่มีอะไรมาก แต่จอร์จจะ ไม่ให้ฉันเลี้ยงพวกกระต่ายแล้ว. Of Mice and Men (1992)
I did any bad things, then I wouldn't be able to tend them rabbits.ถ้าฉันทำอะไรไม่ดี ก็จะอดเลี้ยงกระต่าย Of Mice and Men (1992)
Say, we were supposed to get a little place and then get rabbits.เราจะซื้อที่เล็ก ๆ และหากระต่ายมา Of Mice and Men (1992)
Maybe if you took this pup and you throwed him away, then George would never know and I'd get to tend them rabbits with no trouble.บางทีถ้าเธอเอาลูกหมาตัวนี้ไป เธอโยนมันทิ้ง จอร์จก็จะไม่มีทางรู้ และฉันก็จะเลี้ยง พวกกระต่ายได้ โดยไม่มีปัญหาอะไร Of Mice and Men (1992)
What makes you so nuts about rabbits?ทำไมนายถึงบ้าเรื่องกระต่ายจัง Of Mice and Men (1992)
- Field of alfalfa for the rabbits.- ต้นอัลฟัลฟ่า... Of Mice and Men (1992)
- For the rabbits...- สำหรับพวกกระต่าย - และฉันต้องดูแลพวกกระต่าย Of Mice and Men (1992)
- Rabbits!- กระต่าย The Education of Little Tree (1997)
I feel like I'm being stalked. You'll be boiling rabbits next.ผมรู้สึกเหมือนกำลังถูกไล่ล่า แล้วก็จะถูกคุณต้มเหมือนกระต่าย Hope Springs (2003)
- "Protect the rabbits!-"คุ้มกันกระต่ายด้วย" Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
- "Protect the rabbits!-"คุ้มกันกระต่ายด้วย" Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
- Protect the rabbits!"-"คุ้มกันกระต่ายด้วย" Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
- Protect the rabbits!"-"คุ้มกันกระต่ายด้วย" Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
All I've got at home is one pony and two dogs and four cats and six bunny rabbits and two parakeets and three canaries and a green parrot and a turtle and a silly old hamster.ที่บ้านก็มี ลูกม้าหนึ่งตัว สุนัขสองตัว แมวสี่ตัว และก็กระต่ายหกตัว นกแก้วเล็กสองตัว นกคานารี่สามตัว แล้วก็นกแก้วเขียว และก็เต่าอีกหนึ่ง Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Whoa! Whoa, rabbits!เฮ้ย เฮ้ย กระต่ายน้อย Purple Giraffe (2005)
Why doesn't he stay with the rabbits?ทำไมเค้าไม่อยู่กับกระต่าย? Ice Age: The Meltdown (2006)
My father was hunting rabbits, Captain.พ่อของผมเป็นพราน ล่ากระต่ายครับ, ผู้กอง. Pan's Labyrinth (2006)
To hunt for rabbits.เพื่อล่ากระต่าย. Pan's Labyrinth (2006)
Rabbits, uh?กระต่าย, เหรอ? Pan's Labyrinth (2006)
Captain, if my father says so, he was hunting rabbits.ผู้กองครับ, อย่างที่พ่อผมบอก, พ่อแค่มาล่ากระต่าย. Pan's Labyrinth (2006)
Mercedes, prepare these rabbits for dinner tonight.เมอร์เซเดส, เอากระต่ายนี่ ไปทำอาหารเย็น. Pan's Labyrinth (2006)
"George, you said that I could take care of those rabbits, George."จอร์จนายบอกว่าฉัน สามารถดูแลกระต่ายพวกนั้นได้ จอร์จ 65 Million Years Off (2007)
- Well, the mice and rabbits did help with the sewing.-อ่อ เพื่อนข้าทุกตัว ช่วยกันเย็บหน่ะจ๊ะ Enchanted (2007)
Yeah, unless the jackrabbits turn us in.แน่สิ ยกเว้นแต่จะมีกระต่ายไปฟ้อง High School Musical 2 (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rabbitsAll the other little rabbits came out to see how happy they both were, and they danced in a wedding circle around the little black rabbit and little white rabbit.
rabbitsAnd so the two little rabbits lived together happily in the big forest; eating dandelions, playing Jump The Daisies, Run Through The Clover and Find The Acorn all day long.
rabbitsHe baited the trap for rabbits.
rabbitsI cared for the rabbits when I was at school.
rabbitsI must look after the rabbits.
rabbitsRabbits are related to beavers and squirrels.
rabbitsRabbits breed quickly.
rabbitsRabbits like to eat carrots.
rabbitsThey are the next to be on duty for taking care of the rabbits.
rabbitsTwo little rabbits, a white rabbit, and a black rabbit, lived in a large forest.
rabbitsYou can see some wild rabbits in the forest.

CMU English Pronouncing Dictionary
RABBITS    R AE1 B IH2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rabbits    (v) (r a1 b i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Karnickel {n} | Karnickel {pl}bunny; rabbit | bunnies; rabbits [Add to Longdo]
Kaninchen {n} [zool.] | Kaninchen {pl}rabbit | rabbits [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[わ(P);ば;ぱ, wa (P); ba ; pa] (ctr) counter for birds and rabbits; (P) [Add to Longdo]
亀毛兎角[きもうとかく, kimoutokaku] (exp) (obsc) {Buddh} fur on turtles and horns on rabbits (used as a metaphor for things that do not exist) [Add to Longdo]
兎角亀毛[とかくきもう, tokakukimou] (exp) (obsc) {Buddh} horns on rabbits and fur on turtles (used as a metaphor for things that do not exist) [Add to Longdo]
二兎[にと, nito] (n) (arch) two rabbits [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
啮齿目[niè chǐ mù, ㄋㄧㄝˋ ㄔˇ ㄇㄨˋ, 齿 / ] order of rodents (rats, rabbits etc) [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] net for catching rabbits [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hare \Hare\, n. [AS. hara; akin to D. haas, G. hase, OHG. haso,
   Dan. & Sw. hare, Icel. h[=e]ri, Skr. [,c]a[,c]a. [root]226.]
   [1913 Webster]
   1. (Zool.) A rodent of the genus {Lepus}, having long hind
    legs, a short tail, and a divided upper lip. It is a timid
    animal, moves swiftly by leaps, and is remarkable for its
    fecundity.
    [1913 Webster]
 
   Note: The species of hares are numerous. The common European
      hare is {Lepus timidus}. The northern or varying hare
      of America ({Lepus Americanus}), and the prairie hare
      ({Lepus campestris}), turn white in winter. In America,
      the various species of hares are commonly called
      {rabbits}.
      [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) A small constellation situated south of and
    under the foot of Orion; Lepus.
    [1913 Webster]
 
   {Hare and hounds}, a game played by men and boys, two, called
    hares, having a few minutes' start, and scattering bits of
    paper to indicate their course, being chased by the
    others, called the hounds, through a wide circuit.
 
   {Hare kangaroo} (Zool.), a small Australian kangaroo
    ({Lagorchestes Leporoides}), resembling the hare in size
    and color,
 
   {Hare's lettuce} (Bot.), a plant of the genus {Sonchus}, or
    sow thistle; -- so called because hares are said to eat it
    when fainting with heat. --Dr. Prior.
 
   {Jumping hare}. (Zool.) See under {Jumping}.
 
   {Little chief hare}, or {Crying hare}. (Zool.) See {Chief
    hare}.
 
   {Sea hare}. (Zool.) See {Aplysia}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top