ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*pervaded*

P ER0 V EY1 D IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pervaded, -pervaded-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pervadedThe room was pervaded with the scent of perfume.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PERVADED P ER0 V EY1 D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pervaded (v) pˈəvˈɛɪdɪd (p @1 v ei1 d i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
durchdrangpervaded [Add to Longdo]
durchdrungenpervaded [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pervade \Per*vade"\ (p[~e]r*v[=a]d"), v. t. [imp. & p. p.
   {Pervaded}; p. pr. & vb. n. {Pervading}.] [L. pervadere,
   pervasum; per + vadere to go, to walk. See {Per-}, and
   {Wade}.]
   1. To pass or flow through, as an aperture, pore, or
    interstice; to permeate.
    [1913 Webster]
 
       That labyrinth is easily pervaded.  --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   2. To pass or spread through the whole extent of; to be
    diffused throughout.
    [1913 Webster]
 
       A spirit of cabal, intrigue, and proselytism
       pervaded all their thoughts, words, and actions.
                          --Burke.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top