Search result for

*peg*

(314 entries)
(0.1716 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: peg, -peg-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peg[VT] ตอกหมุด, See also: ตรึง, ติดหมุด, Syn. hold, clip, staple, Ant. unpin, unclip
peg[VT] จำแนก, See also: แยกแยะ
peg[VT] ขว้าง
peg[N] หมุด, See also: เข็มหมุด, ตะปู, สิ่งที่ใช้ยึดให้อยู่กับที่
peg[N] รอยตอก, See also: รอยบาก
peg[N] ขา (ขาจริงของคนและขาที่ทำด้วยไม้)
peg[N] ตะขอ (สำหรับแขวนเสื้อ)
peg as[PHRV] เห็นว่าเป็น, See also: เข้าใจว่าเป็น
peg leg[N] ขาไม้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ขาเทียม
peg leg[N] คนใส่ขาไม้หรือขาเทียม
peg out[PHRV] ตอกหมุดทำเครื่องหมาย
peg out[PHRV] ยึดด้วยหมุดเพื่อให้แผ่ออก
peg out[PHRV] หมดสติ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตาย, ไม่ทำงาน (เครื่องจักร), Syn. pass away
Pegasus[N] ม้ามีปีกและบินได้เกิดจากร่างของ Medusa (นิยายกรีกโบราณ), Syn. winged horse
peg down[PHRV] ตรึงด้วยตะปู, See also: ยึดด้วยตะปู, Syn. nail down, pin down
peg down[PHRV] ควบคุมดูแล, Syn. nail down, pin down
peg down[PHRV] กำหนดราคาต่ำ
scapegoat[N] ผู้รับเคราะห์แทนคนอื่น, Syn. dupe, sacrifice, substitute
scapegrace[N] คนเกเร (โดยเฉพาะเด็ก เป็นคำโบราณ), See also: คนเสเพล, คนไม่รับผิดชอบ, Syn. rogue, scamp
peg away at[PHRV] มุทำงาน, See also: มุ่งมั่นทำงาน, Syn. plod away, plug away at
mubblety-peg[N] เกมปามีด, Syn. mubble-the-peg
mubble-the-peg[N] เกมปามีด, Syn. mubble-the-peg
bring someone down a peg or two[IDM] ทำให้ต้อยต่ำกว่าเดิม, See also: ทำให้ต่ำต้อยลง, Syn. take down
take someone down (a peg or two)[IDM] ทำให้ถ่อมตัว, See also: ทำให้ลดความยโส, Syn. bring down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arpeggio(อาร์เพจ'จีโอ) n. เสียงดนตรีชนิดมีความถี่ตามกัน แทนที่จะพร้อมกัน, การบรรเลงซอชนิดหนึ่ง. -arpeggiated, arpeggioed adj.
peg(เพก) n. หมด,ตอหมุด,ตะปู,เดือย,สลัก,หลัก,ไม้ปักที่สั้น,จุกไม้,แกนซอ,ขอแขวนหมวก,ที่หนีบเสื้อผ้า,หัวข้อ,ข้ออ้าง,ขาไม้,ขา,กางเกง -Phr. (take down a peg ถ่อมตัว) . vt. ตรึงหรือตอกติดด้วยหมุด,ตะปู เดือยหรืออื่น ๆ ,ขว้างลูกเบสบอล,จำแนกชนิด,เข้าใจ คำที่มีความหม
scapegoat(สเคพ'โกท) n. แพะรับบาป,ผู้รับเคราะห์แทนคนอื่น, Syn. whipping boy,goat
scapegrace(สเคพ'เกรส) n. อันธพาลที่ใช้การไม่ได้,คนที่ใช้การไม่ได้,คนเสเพลที่ใช้การไม่ได้, Syn. rogue,rascal
unpeg(อันเพก') vt. เอาหมุดออก,ถอนหมุดออก

English-Thai: Nontri Dictionary
clothespeg(n) ไม้หนีบผ้า
peg(n) ขอ,เดือย,หมุด,หลัก,จุกไม้,แขน
peg(vt) ตรึงไว้,ตอกติด
scapegoat(n) แพะรับบาป,คนรับเคราะห์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peg-shaped toothฟันรูปหมุด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pegmatiteหินเพกมาไทต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Joint Photographic Experts Group (JPEG)กลุ่มรวมผู้เชี่ยวชาญภาพถ่าย (เจเพ็ก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Joint Photographic Experts Group (JPEG)กลุ่มรวมผู้เชี่ยวชาญภาพถ่าย (เจเพ็ก) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
JPEG (Joint Photographic Experts Group)เจเพ็ก (กลุ่มรวมผู้เชี่ยวชาญภาพถ่าย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
JPEG (Joint Photographic Experts Group)เจเพ็ก (กลุ่มรวมผู้เชี่ยวชาญภาพถ่าย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Motion Picture Experts Group (MPEG)กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์ (เอ็มเพ็ก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Motion Picture Experts Group (MPEG)กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์ (เอ็มเพ็ก) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
MPEG (Motion Picture Experts Group)เอ็มเพ็ก (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MPEG (Motion Picture Experts Group)เอ็มเพ็ก (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth, peg-shapedฟันรูปหมุด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dermal Pegเดอร์มัลเปก [การแพทย์]
Graft, Pegกระดูกปลูกรูปหมุด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
peg (vt) ตราหน้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Peggy.- Peggy. A Class Act (1984)
Peg!PegIf I Were a Rich Man (1987)
No, Peg.Nein, Peg'Tis Time to Smell the Roses (1993)
Pegah!Pegah! Free Rainer (2007)
Peggy.Peggy. The Color Blue (2009)
Peggy?Peggy? Joy (2015)
The men imprisoned in the Tribunal will have to be scapegoats of this incident.คนที่ถูกตัดสินโทษเหล่านั้นจะต้องเป็นแพะรับบาปในเหตุที่เกิดขึ้น Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Alastair should have killed Dean and escaped and you should have gone on happily scapegoating the demons.ใช่ฉันแค่หมุนวาล์วนิดหน่อย อลิสแตร์ควรจะฆ่าดีน แล้วก้อหนีไปซะ On the Head of a Pin (2009)
I should warn Peggy before she serves Kevin those divorce papers.ฉันควรเตือน เพ๊กกี้ ก่อนที่เธอจะเซ็นใบหย่ากับเควิน The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Blair is being Horribly scapegoated.เพื่อมาถกเรื่องมาตราการเว็บไซด์ใหม่ของพวกนักเรียนซะอีก Carrnal Knowledge (2009)
That was pegasus.นั้นมัน กาแล๊คซี่พีกาซัสนี่ Air: Part 1 (2009)
Like Chimera. Pegasus.เหมือนไคเมร่า เพกาซัส Episode #3.1 (2009)
And maybe want to knock her down a peg or two?แล้วอยากจะตอกตะปู ใส่หล่อนสักตัวสองตัวเหรอ? Hairography (2009)
Huh. i never pegged susan as a gun owner.เฮอะ ฉันไม่คิดว่าซูซานจะมีปืน Everybody Ought to Have a Maid (2009)
I never would've pegged you for the babysitting type.ไม่เคยคิดว่าจะเรียกคุณว่าเพื่อเลี้ยงเด็กได้ Invest in Love (2009)
Hmm, didn't peg you for a yam man.อืืม.. หวังว่ามันจะไม่ทำให้คุณเป็น มนุษย์แยมนะ Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
corporate freaked and made Tim the scapegoat.บริษัทตกใจเลยทำให้ทิมเป็นแพะรับบาป The Coffee Cup (2009)
It was the right one. I always pegged you for a southpaw.นมขวาหล่ะซิ อย่างที่ฉันชอบขอให้เธอปล่อยมัดซ้าย Easy A (2010)
And Peggy Haplin office left six messagesและทางสำนักงานเพ็กกี้ ฮาพลิน ได้ฝากข้อความเอาไว้ 6 ข้อความ In This Home on Ice (2010)
Actually, many advanced alien civilizations found in the Milky Way and Pegasus galaxies lived in what appeared to be primitive stone architecture that concealed extremely powerful technology.จริงแล้ว ๆ มีหลายอารธรรมของเอเลี่ยน ที่ค้นพบทางช้างเผือกและเปกาซัสแกแล็คซี่ อาศัยอยู่ในที่ที่ควรจะเป็น Human (2010)
Hoffman just sent an e-mail with an MPEG attachment.ฉันพยายามตามหา IP คุณหาได้ไหมว่ามันมาจากไหน Saw 3D: The Final Chapter (2010)
- I found where that MPEG came from. - A business called Pete's Auto Body on 58th Street.รัว 58 ที่เก็บขยะตรงนั้นไง Saw 3D: The Final Chapter (2010)
I pegged you as a professional, but clearly, you lack the necessary artistry.ผมจัดคุณไว้ในหมู่ของพวกมืออาชีพ แต่เห็นได้ชัด คุณยังขาดชั้นเชิงทางศิลปะ 9 Crimes (2010)
But politically I'm a much cleaner scapegoat.คุณกลายเป็นแพะรับบาป ใครง่ายที่จะถูกใส่ความล่ะ Everything Is Broken (2010)
To tell Peggy Haplin she should have made you sheriff.ไปบอกเพ็กกี้ ฮาพลิน เธอควรสถาปนาให้คุณ เป็นนายอำเภอ Polly Wants a Crack at Her (2010)
Peggy Haplin.เพ็กกี้ ฮาพลิน Polly Wants a Crack at Her (2010)
Peggy'll get rid of both of you.เพกจี้จะกำจัดคุณทั้งสองคน Questions and Antlers (2010)
Now I don't know who you are or what your game is, but if you're just some little pint-sized grifter trying to pull one over on Peggy Haplin, you just went up against the wrong broad.ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใคร และคุณเล่นเกมอะไรอยู่ แต่ถ้าคุณเป็นแค่ คนขี้โกงกระจอกๆ ที่พยายามจะเอาอะไร ไปจาก เพ็กจี้ ฮาพลิน แล้วล่ะก็ Questions and Antlers (2010)
Why won't Peggy let me leave town?ทำไมเพกจี้ถึงไม่ให้ฉัน ออกไปนอกเมือง? Questions and Antlers (2010)
Peggy just asked me to do her a favor.เพกจี้ขอร้องผมให้ช่วยเธอ Questions and Antlers (2010)
You gonna tell me what Peggy wants from me, huh?คุณต้องบอกมา เพกจี้ต้องการอะไรจากฉัน? Questions and Antlers (2010)
Look, Peggy knows about the hammer.ฟังน่ะ เพกจี้รู้เรื่องฆ้อนตัวนั้น Questions and Antlers (2010)
Because whoever sent you here knows why that hammer's valuable to Peggy, and as long as that person's out there,ไม่ว่าจะเป็นก็ตามที่ส่งคุณมาที่นี่ รู้ดีว่าทำไมฆ้อนตัวนั้นถึงมีคุณค่า กับเพกกี้มากแค่ไหน และตราบเท่าที่มีคนนั้นยังอยู่ที่นั้น Questions and Antlers (2010)
Peggy's gonna be looking over her shoulder.เพกจี้ก็เฝ้าสงสัย ระวังตัวอยู่ตลอด Questions and Antlers (2010)
You're just trying to pull one over Peggy Haplin.คุณแค่พยายามลากคอ เพกจี้ ฮาพลิน ออกมา Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
Here. Consider it a repayment for helping me crash Peggy Haplin's party tonight.คิดเสียว่าเป็นการตอบแทน บุญคุณที่คุณพาฉันไปงานปาร์ตี้ ของเพกจี้ในคืนนี้ Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
Well I'm sure I can get you through the front door alright and keep Peggy Haplin properly distracted.เอาล่ะ ผมแน่ใจว่า ผมจะพาคุณเข้าไปทางประตูหน้าได้ และทำให้เพกจี้ ฮาพลิน ไม่สนใจคุณ ได้เนียนพอ Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
Peggy Haplin is going down.เพกจี้ ฮาพลิน จะเริ่มตกต่ำ Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
Do right by Peggy Haplin and Peggy Haplin does right by you.ทำเรื่องที่ถูกใจเพ็กจี้ ฮาพลิน แล้วเธอก็ทำเรื่องถูกใจให้เราสิ Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
I think Peggy Haplin's a witch.ฉันว่า เพ็กจี้ ฮาพลิน หล่อนเป็นแม่มดว่ะ Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
I think it's unfair for Peggy Haplin to shoulder all the blame.ฉันคิดว่าไม่เป็นธรรมกับเพ็กจี้ ฮาพลิน อยู่สักหน่อย ที่ต้องแบกอกรับ คำบ่นนินทาทั้งหลาย Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
Our Mr. Grieves is too much a gentleman to deflect a full frontal assault from Peggy Haplin.คุณกรีฟส์ของเรา เขาเป็นสุภาพบุรุษเกินไป ที่จะหักเหความสนใจจากการรุม ประชาทัณฑ์ของเพ็กจี้ ฮาพลิน Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
Peggy Haplin can have him, for all I care.เพ็กจี้จะได้มีเขาไปเลย นั้นแหละที่ฉันสนใจ Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
Peggy Haplin get her just deserts, but, uh, the game seems to have changed for me for the time being.เพกจี้ ฮาพลินทานอาหารหวานแล้ว เกมของผมดูจะเปลี่ยนแปลง ไปแล้ว นับจากนี้ไป Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
This is the hammer that Peggy Haplin used to kill your mother.นี้เป็นฆ้อนที่เพกจี้ ฮาพลิน ใช้สังหารแม่ของคุณ Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
I always pegged you as a chinoiserie type.นึกว่านายชอบ แบบเอเชียซะอีก Home (2010)
This is the hammer that Peggy Haplin used to kill your mother.นี้คือฆ้อนที่เพกจี้ ฮาพลิ้นใช้ สังหารแม่ของคุณ Blame It on Rio Bravo (2010)
Peggy Haplin killed your mother.เพ็กจี้ ฮาพลินฆ่าแม่ของคุณ Blame It on Rio Bravo (2010)
Peggy Haplin killed my mother?เพ็กจี้ ฮาพลิน ฆ่าแม่ของผมหรือเปล่า? Blame It on Rio Bravo (2010)
That night they got into that argument at Weeping Wall, and Peggy took that hammer.ในคืนนั้นที่พวกเขาถกเถียงกัน ที่วิปปิ้ง วอลล์ แล้วเพ็กจี้ก็เอาฆ้อนนั้นมา แล้วทันทันพวกเขาก็เรียกหาพ่อ Blame It on Rio Bravo (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pegOperator, I'd like to place a call to Winnipeg, Canada, but I can't quite remember the number..
pegIt is difficult to peg the direction of interest deregulation.
pegThe meaning of the 'dollar peg' is "stick with the strong countries."
pegHe might, however, have seen a wooden peg of a different size or color.
pegI hung my hat on the peg.
pegJohn and Mary have different tastes and different characters; trying to couple them is like putting a square peg in a round hole.
pegThe wooden pieces are fastened with a peg.
pegIn the midst of the dollar falling hard against the yen and other major Eastern currencies the Chinese yuan, with China effectively taking a 'dollar peg' policy, has become cheap.
pegI had him pegged for a one-rounder at most.
pegJack and Peggy were married by the Rev. John Smith.
pegFor example, Pepperberg would show Alex an object, such as a green wooden peg or a red paper triangle.
pegPeggy did not go to see the drama, and neither did I.
pegJohn and Cathy have different tastes and different characters; trying to couple them is like putting a square peg in a round hole.
pegWhy am I the only one they complain of? They're just making an example out of me and using me as a scapegoat.
pegPeter, who is always "broke", is not fit to be a cashier at the bank; it would be like trying to put a square peg into a round hole.
pegA round peg in a square hole. [Idiom]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสื้อสำเร็จรูป[N] ready-made dress, See also: ready-to-wear dress, off-the-peg dress
รับบาป[V] be a scapegoat, See also: be a whipping boy, hold the baby, undergo sufferings, Example: เด็กไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่ได้เป็นผู้ก่อ แต่กลับต้องมารับบาปที่พ่อแม่ประทับตราไว้ให้, Thai definition: พบกับเคราะห์กรรม
ล้ม[V] die, See also: perish, croak, pass away, kick the bucket, peg out, snuff it, , Syn. give up the ghost, Ant. ตาย, Thai definition: จากเหตุไฟป่าทำให้ช้างล้มจำนวนหลายเชือก
ลาจาก[V] die, See also: pass away, perish, kick the bucket, peg out, sniff it, Syn. ตาย, Ant. กำเนิด, เกิด, Example: คุณปู่ท่านลาจากพวกเราไปแล้ว
วายปราณ[V] die, See also: breathe one's last, pass away, kick the bucket, croak, sniff it, perish, peg out, Syn. ตาย, สิ้นลม, สิ้นใจ, ถึงแก่กรรม, Example: แม้ว่าท่านจะวายปราณไปนานแล้ว แต่ผลงานของท่านก็ยังคงเป็นที่กล่าวขวัญอยู่, Thai definition: สิ้นสุดสภาพของการมีชีวิต
สิ้นใจ[V] die, See also: pass away, perish, breathe one's last, croak, kick the bucket, peg out, sniff it, Syn. สิ้นชีพ, สิ้นชีวิต, สิ้นบุญ, สิ้นลม, ตาย, สิ้นลมปราณ, หมดลม, Example: เจ้าพ่อต้องสิ้นใจไปทั้งๆ ที่ในมือยังกำไพ่อยู่, Thai definition: อาการที่แสดงว่าตาย
สิ้นบุญ[V] die, See also: pass away, perish, breathe one's last, croak, kick the bucket, peg out, sniff it, Syn. สิ้นชีพ, สิ้นชีวิต, สิ้นใจ, สิ้นลม, ตาย, สิ้นลมปราณ, หมดลม, Example: ท่านสิ้นบุญหลังพ่อผมราว 2 ปีเห็นจะได้, Thai definition: อาการที่แสดงว่าตาย
สิ้นลมหายใจ[V] die, See also: pass away, perish, breathe one's last, croak, kick the bucket, peg out, sniff it, Syn. สิ้นชีพ, สิ้นชีวิต, สิ้นบุญ, สิ้นลม, ตาย, สิ้นลมปราณ, หมดลม, สิ้นใจ, Example: ท่านสิ้นลมหายใจลงเมื่ออายุ 55 ปี, Thai definition: อาการที่แสดงว่าตาย
แพะรับบาป[N] scapegoat, Example: เขาต้องกลายเป็นแพะรับบาปไปโดยที่เขาเองไม่ได้ทำผิดอะไรเลย, Thai definition: คนที่รับเคราะห์กรรมแทนผู้อื่นที่ทำกรรมนั้น, Notes: (สำนวน)
เป๊ก[N] peg, See also: pin, thumbtack, Syn. หมุด, เข็มหมุด, Example: เขาเอาเป๊กไม้หนีบผ้าที่ซักแล้ว, Count unit: ตัว, Notes: (ทับศัพท์)
เป๊ก[CLAS] peg, Example: คุณตากินเหล้าวันละเป๊กเป็นประจำ, Thai definition: มาตราตวงเหล้า
ลิ่ม[N] wedge, See also: wooden pin, peg, Example: การทอนไม้ด้วยเลื่อยตัดมักใช้ลิ่มช่วยเพื่อให้ชักเลื่อยได้สะดวก, Thai definition: ไม้หรือเหล็กเป็นต้นที่มีสันหนาปลายบาง สำหรับจีมหรือขัดให้แน่น หรือตอกลงไปบนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นท่อนไม้เพื่อให้แตกแยกออกจากกัน
ตาย[V] die, See also: pass away, decease, perish, expire, be dead, croak, kick the bucket, peg out, breathe one', Syn. ม้วยมรณ์, เสียชีวิต, ถึงแก่กรรม, มรณะ, สิ้นใจ, Ant. เป็น, มีชีวิตอยู่, Example: พ่อของเขาตายด้วยโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร, Thai definition: สิ้นชีวิต, ไม่เป็นอยู่ต่อไป, สิ้นสภาพของการมีชีวิต
ตรึงราคา[V] peg the price, See also: fix the price, Example: กระทรวงศึกษาธิการขอให้สำนักพิมพ์เอกชนตรึงราคาหนังสือไว้, Thai definition: ทำให้ราคาอยู่ตัวหรือคงที่
ก๊ง[CLAS] cup, See also: measuring glass, peg, Syn. ถ้วยตวง, Example: เหล้า 1 ก๊งจะมีปริมาณเท่ากับ 1 ถ้วยเล็ก, Thai definition: หน่วยตวงเหล้าโรงเป็นต้นตามวิธีประเพณี 1 ก๊งเท่ากับ 50 ลูกบาศกเซ็นติเมตร
เหยื่อ[N] victim, See also: prey, sacrifice, sufferer, dupe, gull, scapegoat, Syn. ผู้รับเคราะห์, ตัวรับเคราะห์, Example: ชายหนุ่มขยับตัวเข้าไปใกล้เหยื่ออีกนิด เพื่อจะได้กระชากสร้อยให้สะดวกมือยิ่งขึ้น, Count unit: คน
ผู้รับบาป[N] scapegoat, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับเอาความผิด หรือรับเอาเคราะห์กรรมแทนผู้อื่น หรือผู้ที่ต้องได้รับความลำบากเพราะการกระทำของผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก๊ง[n.] (kong) EN: peg of liquor   
ลิ่ม[n.] (lim) EN: wedge ; wooden pin ; peg   FR: coin [m] ; cale [f]
ไม้หนีบ[n.] (māinīp) EN: clothes peg ; clothespin (Am.)   FR: pince à linge [f]
ไม้หนีบผ้า[n. exp.] (māinīp phā) EN: clothes peg ; clothespin (Am.)   FR: pince à linge [f]
มอญ[n. prop.] (Møn ) EN: Mon ; Peguan   
หมุด[n.] (mut) EN: peg ; drawing pin ; cotter pin ; tin tack ; knot   FR: cheville [f] ; clavette [f]
นกแก้ว[n.] (nok kaēo) EN: parrot   FR: perroquet [m] ; papegai [m] (vx)
เป๊ก[n.] (pek = pēk) EN: peg ; drawing pin ; thumbtack   FR: punaise [f] ; petit clou [m]
พะโค[n. prop.] (Phakhō) EN: Pegu   
ผู้รับบาป[n.] (phūrapbāp) EN: scapegoat   FR: bouc émissaire [m]
รับบาป[v.] (rapbāp) EN: be a scapegoat ; be a whipping boy ; hold the baby   
สลัก[n.] (salak) EN: bolt ; latch ; bar ; lock ; hasp ; pin ; peg   
ตาย[v.] (tāi) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last   FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever ; crever (fam.)
ตรึง[v.] (treung) EN: nail ; pin ; impale ; transfix ; peg   FR: clouer ; punaiser
ตรึงราคา[v. exp.] (treung rakhā) EN: peg the price ; fix the price ; freeze the price   FR: stabiliser le prix ; geler le prix
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: victim ; prey ; sacrifice ; sufferer ; dupe ; gull ; scapegoat   FR: proie [f] ; victime [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEG    P EH1 G
MPEG    EH1 M P EH2 G
PEGG    P EH1 G
PEGS    P EH1 G Z
PEGGY    P EH1 G IY0
PEGGS    P EH1 G Z
PEGUES    P EY1 G EH0 S
SPEGAL    S P IY1 G AH0 L
PEGRAM    P EH1 G R AE2 M
PEGLOW    P EH1 G L OW2
PEGGIE    P EH1 G IY0
PEGGED    P EH1 G D
PEGGING    P EH1 G IH0 NG
PEGASUS    P EH1 G AH0 S AH0 S
PEGUERO    P EY0 G EH1 R OW0
PEGBOARD    P EH1 G B AO2 R D
WINNIPEG    W IH1 N AH0 P AH0 G
PEGBOARDS    P EH1 G B AO2 R D Z
SCAPEGOAT    S K EY1 P G OW2 T
PEGMATITE    P EH1 G M AH0 T AY2 T
SCAPEGOATS    S K EY1 P G OW2 T S
SCAPEGOATED    S K EY1 P G OW2 T AH0 D
SCAPEGOATING    S K EY1 P G OW2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Peg    (n) (p e1 g)
peg    (v) (p e1 g)
pegs    (v) (p e1 g z)
Peggy    (n) (p e1 g ii)
pegged    (v) (p e1 g d)
pegging    (v) (p e1 g i ng)
Winnipeg    (n) (w i1 n i p e g)
arpeggio    (n) (aa1 p e1 jh i@ @)
tent-peg    (n) - (t e1 n t - p e g)
arpeggios    (n) (aa1 p e1 jh i@ u z)
scapegoat    (n) (s k ei1 p g ou t)
tent-pegs    (n) - (t e1 n t - p e g z)
scapegoats    (n) (s k ei1 p g ou t s)
scapegrace    (n) (s k ei1 p g r ei s)
clothes-peg    (n) - (k l ou1 dh z - p e g)
scapegraces    (n) (s k ei1 p g r ei s i z)
clothes-pegs    (n) - (k l ou1 dh z - p e g z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adresspegel {m}address level [Add to Longdo]
Adresspegelzähler {m}location counter [Add to Longdo]
Beißerchen {pl} (Kindersprache für Zähne)toothy-pegs [Add to Longdo]
jdm. einen Dämpfer gebento take sb. down; to bring sb. down a peg or two [Add to Longdo]
Druckluftpegel {m}bubble gauge [Add to Longdo]
Ebene {f}; Niveau {n}; Pegel {m}; Stand {m}; Stufe {f}; Höhe {f} | Ebenen {pl}; Niveaus {pl}; Pegel {pl}; Stände {pl}; Stufen {pl}; Höhen {pl}level | levels [Add to Longdo]
Einpegelung {f}; Richten {n}levelling [Add to Longdo]
Einpresszapfen {m}push-fit peg [Add to Longdo]
Geräuschpegel {m}noise level [Add to Longdo]
Geräuschpegel {m}; Tonstärke {f}level of sound [Add to Longdo]
Haken {m}peg [Add to Longdo]
Haltestift {m}peg [Add to Longdo]
die Höchstpreise festsetzento peg the market price [Add to Longdo]
Holzbein {n}wooden leg; peg leg [Add to Longdo]
Klammer {f}; Pflock {m}peg [Add to Longdo]
Konfektionskleidung {f}off-the-peg clothes [Add to Longdo]
Kreisel {m}; Spielkreisel {m}pegtop; top [Add to Longdo]
Lattenpegel {m}; Pegellatte {f}staff gauge; gauge staff [Add to Longdo]
Mehr-Pegel-Unterbrechung {f}multilevel interrupt [Add to Longdo]
Pegel {m}; Maß {n}gauge; gage [Am.] [Add to Longdo]
Pegel {m}; Wasserpegel {m}level; water-gauge; water-gage [Am.] [Add to Longdo]
Pegel {m} | absoluter Pegellevel | absolute level [Add to Longdo]
Pegelnullpunkt {m}gauge datum [Add to Longdo]
Pegelregelung {f}level control [Add to Longdo]
Pegelstand {m}water level [Add to Longdo]
Pegelstandort {m}gauging site [Add to Longdo]
Präzisionsschallpegelmesser {m}precision sound level meter [Add to Longdo]
Raumgeräuschpegel {m}ambient noise level [Add to Longdo]
Raumgeräuschpegel {m}room noise [Add to Longdo]
Registrierpegel {m}recording gauge [Add to Longdo]
Schalldruckpegel {m}sound pressure level [Add to Longdo]
Schallleistungspegel {m}acoustic capacity; sound power level [Add to Longdo]
Schallpegel {m}sound level; sound volume [Add to Longdo]
Schallpegelmesser {m}sound level meter [Add to Longdo]
Schrägpegel {m}inclined gauge [Add to Longdo]
jdn. in eine bestimmte Schublade steckento peg sb. as sth. [Add to Longdo]
Spannungspegel {m} | absoluter Spannungspegelvoltage level | absolute voltage level [Add to Longdo]
von der Stange | von der Stange kaufenoff the peg; off-the-peg; off-the-rack; off the rack | to buy off the peg [Add to Longdo]
Stechpegel {m} | Stechpalmen {pl}; Stechpalmenzweige {pl}hook gauge | hollies [Add to Longdo]
Stecktafel {f}pegboard [Add to Longdo]
Stöpsel {m} | Stöpsel {pl}peg | pegs [Add to Longdo]
Sündenbock {m} | Sündenböcke {pl}scapegoat; fall guy | scapegoats [Add to Longdo]
Taugenichts {m} | Taugenichtse {pl}scapegrace | scapegraces [Add to Longdo]
Zapfen {m}; Spund {m}peg [Add to Longdo]
Zeltpflock {m}; Hering {m} | Zeltpflöcke {pl}tent peg | tent pegs [Add to Longdo]
abkratzen; verrecken; den Löffel abgeben [ugs.]to peg out [Add to Longdo]
jdn. abstempeln alsto have sb. pegged as [Add to Longdo]
anklammern; anheften | anklammernd; anheftend | angeklammert; angeheftetto peg | pegging | pegged [Add to Longdo]
annageln | annagelnd | angenageltto peg | pegging | pegged [Add to Longdo]
anpflocken; festpflocken | anpflockend; festpflockend | angepflockt; festgepflocktto peg | pegging | pegged [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しっぺ返し;竹箆返し;竹篦返し[しっぺがえし;しっぺいがえし(竹箆返し;竹篦返し), shippegaeshi ; shippeigaeshi ( take hera kaeshi ; take sukigushi kaeshi )] (n) returning tit for tat; retaliating [Add to Longdo]
アルペジオーネ[, arupejio-ne] (n) arpeggione (ita [Add to Longdo]
アルペッジョ;アルペジオ;アルペッジオ[, arupejjo ; arupejio ; arupejjio] (n) arpeggio (ita [Add to Longdo]
エムペグ[, emupegu] (n) {comp} MPEG [Add to Longdo]
エムペグツー[, emupegutsu-] (n) {comp} MPEG2 [Add to Longdo]
エムペグプラスプラス[, emupegupurasupurasu] (n) {comp} MPEG++ [Add to Longdo]
クローリングペッグ[, kuro-ringupeggu] (n) crawling peg [Add to Longdo]
ジェイペグ[, jieipegu] (n) {comp} JPEG [Add to Longdo]
スケープゴーティング[, suke-pugo-teingu] (n) scapegoating [Add to Longdo]
スケープゴート[, suke-pugo-to] (n) scapegoat; (P) [Add to Longdo]
ドルペッグ[, dorupeggu] (n) dollar peg; being pegged to the dollar [Add to Longdo]
ハーケン[, ha-ken] (n) (1) piton (metal support peg used when climbing) (ger [Add to Longdo]
ピトン[, piton] (n) (See ハーケン) piton (metal support peg used when climbing) (fre [Add to Longdo]
プログレッシブJPEG[プログレッシブジェーペッグ, puroguresshibujie-peggu] (n) {comp} progressive Joint Photographic Expert Group [Add to Longdo]
ペガサス[, pegasasu] (n) Pegasus [Add to Longdo]
ペガススベニハゼ[, pegasusubenihaze] (n) greybearded pygmy goby (Trimma annosum, from the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
ペガスス座[ペガススざ, pegasusu za] (n) (constellation) Pegasus [Add to Longdo]
ペギング[, pegingu] (n) {comp} pegging [Add to Longdo]
ペグ[, pegu] (n) peg [Add to Longdo]
ペグマタイト[, pegumataito] (n) pegmatite [Add to Longdo]
ペッグ[, peggu] (n) peg [Add to Longdo]
モーションJPEG[モーションジェーペッグ, mo-shonjie-peggu] (n) {comp} motion JPEG [Add to Longdo]
悪玉化[あくだまか, akudamaka] (n,vs) scapegoating [Add to Longdo]
引っ剥がす;引っぺがす[ひっぱがす(引っ剥がす);ひっぺがす, hippagasu ( hitsu gasu ); hippegasu] (v5s,vt) to tear off; to rip off; to peel off [Add to Longdo]
海天狗[うみてんぐ;ウミテング, umitengu ; umitengu] (n) (uk) short dragonfish (Eurypegasus draconis) [Add to Longdo]
角釘;角くぎ[かくくぎ, kakukugi] (n) square nail; square peg [Add to Longdo]
掛け釘[かけくぎ, kakekugi] (n) (obsc) peg [Add to Longdo]
犠牲[ぎせい, gisei] (n) victim; sacrifice; scapegoat; (P) [Add to Longdo]
困り者[こまりもの, komarimono] (n) good-for-nothing; scapegrace; nuisance; trouble [Add to Longdo]
止めくぎ;留めくぎ;止め釘;留め釘[とめくぎ, tomekugi] (n) stop peg; toggle; tack [Add to Longdo]
糸倉;糸蔵[いとぐら, itogura] (n) pegbox (of a shamisen, etc.) [Add to Longdo]
身代わり(P);身代り[みがわり, migawari] (n) substitute (for); sacrifice (of, to); scapegoat (for); (P) [Add to Longdo]
生け贄;生贄[いけにえ, ikenie] (n) sacrifice; scapegoat [Add to Longdo]
洗濯挟み;洗濯ばさみ[せんたくばさみ, sentakubasami] (n) clothes-pin; clothespin; clothes peg [Add to Longdo]
停止価格[ていしかかく, teishikakaku] (n) pegged price [Add to Longdo]
天柱[てんちゅう, tenchuu] (n) (obsc) (See 転手) tuning peg (of a shamisen, etc.) [Add to Longdo]
天馬[てんば;てんま, tenba ; tenma] (n) flying horse; Pegasus [Add to Longdo]
転手;点手;伝手[てんじゅ, tenju] (n) tuning peg (of a shamisen, etc.) [Add to Longdo]
転軫[てんじん, tenjin] (n) (also written with the ateji 天神) (See 転手) tuning peg (of a shamisen, etc.) [Add to Longdo]
入れ子;入れ籠[いれこ, ireko] (n) (1) nest (of boxes); nesting; (2) concealed information; (3) (入れ子 only) adopting a child after one's own has died; child adopted in this manner; (4) (See 櫓杭) cavity in an oar (fitted onto a peg as part of a traditional oarlock) [Add to Longdo]
不適任者[ふてきにんしゃ, futekininsha] (n) unqualified (incompetent) person; square peg in a round hole [Add to Longdo]
木釘[きくぎ, kikugi] (n) wooden peg [Add to Longdo]
留木;留め木[とめぎ, tomegi] (n) (1) fragrant wood; (2) wooden peg; toggle [Add to Longdo]
櫓;艪[ろ, ro] (n) Japanese scull (oar attached to the rear of the boat by a traditional peg-in-hole oarlock) [Add to Longdo]
櫓杭;艪杭[ろぐい, rogui] (n) (See 入れ子) fulcrum peg (fitted into the cavity in an oar as part of a traditional oarlock) [Add to Longdo]
櫓臍;艪臍[ろべそ, robeso] (n) (obsc) (See 櫓杭) fulcrum peg (fitted into the cavity in an oar as part of a traditional oarlock) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代罪羔羊[dài zuì gāo yáng, ㄉㄞˋ ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄧㄤˊ, ] a scapegoat [Add to Longdo]
伟晶岩[wěi jīng yán, ㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄧㄢˊ, / ] pegmatite [Add to Longdo]
勃固[Bó gù, ㄅㄛˊ ㄍㄨˋ, ] Pegu city in south Myanmar (Burma) [Add to Longdo]
勃固山脉[Bó gù shān mài, ㄅㄛˊ ㄍㄨˋ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, / ] Pegu Yoma (mountain range) of south central Myanmar (Burma), separating Irrawaddy and Sittang basins [Add to Longdo]
勃固河[Bó gù hé, ㄅㄛˊ ㄍㄨˋ ㄏㄜˊ, ] Pegu river of south central Myanmar (Burma) [Add to Longdo]
四人帮[sì rén bāng, ㄙˋ ㄖㄣˊ ㄅㄤ, / ] Gang of Four: Jiang Qing 江青, Zhang Chunqiao 張春橋, Yao Wenyuan 姚文元, Wang Hongwen 王洪文, who served as scapegoats for the excesses of the cultural revolution [Add to Longdo]
替死鬼[tì sǐ guǐ, ㄊㄧˋ ㄙˇ ㄍㄨㄟˇ, ] person blamed for sb else's faults; scapegoat; fall-guy [Add to Longdo]
替罪[tì zuì, ㄊㄧˋ ㄗㄨㄟˋ, ] to cancel out a crime; to receive punishment as a scapegoat [Add to Longdo]
替罪羊[tì zuì yáng, ㄊㄧˋ ㄗㄨㄟˋ ㄧㄤˊ, ] scapegoat [Add to Longdo]
替罪羔羊[tì zuì gāo yáng, ㄊㄧˋ ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄧㄤˊ, ] scapegoat; sacrificial lamb; same as 替罪羊 [Add to Longdo]
替身[tì shēn, ㄊㄧˋ ㄕㄣ, ] stuntman (in theatre); to work as substitute for sb else; scapegoat; fall-guy [Add to Longdo]
木钉[mù dìng, ㄇㄨˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] peg [Add to Longdo]
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, / ] bamboo conduit; wooden peg; spout; same as 筧|笕 [Add to Longdo]
杨玉环[Yáng Yù huán, ㄧㄤˊ ㄩˋ ㄏㄨㄢˊ, / ] Yang Yuhuan or Yang Guifei 楊貴妃|杨贵妃 (719-756), famous Tang beauty, consort of Emperor Xuanzhong 唐玄宗, blamed for extravagance and killed as a scapegoat during the Anshi rebellion 安史之亂|安史之乱 [Add to Longdo]
杨贵妃[Yáng Guì fēi, ㄧㄤˊ ㄍㄨㄟˋ ㄈㄟ, / ] Yang Yuhuan 楊玉環|杨玉环 or Yang Guifei (719-756), famous Tang beauty, consort of Emperor Xuanzhong 唐玄宗, blamed for extravagance and killed as a scapegoat during the Anshi rebellion 安史之亂|安史之乱 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] a peg; tally; score [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] a peg; low post [Add to Longdo]
温尼伯[Wēn ní bó, ㄨㄣ ㄋㄧˊ ㄅㄛˊ, / ] Winnipeg, capital of Manitoba, Canada [Add to Longdo]
背黑锅[bēi hēi guō, ㄅㄟ ㄏㄟ ㄍㄨㄛ, / ] to be made a scapegoat; be unjustly blamed [Add to Longdo]
衣夹[yī jiā, ㄧ ㄐㄧㄚ, / ] peg [Add to Longdo]
销子[xiāo zi, ㄒㄧㄠ ㄗ˙, / ] a peg; a pin; dowel [Add to Longdo]
飞马座[fēi mǎ zuò, ㄈㄟ ㄇㄚˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] Pegasus (constellation) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エムペグツー[えむぺぐつー, emupegutsu-] MPEG2 [Add to Longdo]
エムペグプラスプラス[えむぺぐぷらすぷらす, emupegupurasupurasu] MPEG++ [Add to Longdo]
エムペグ[えむぺぐ, emupegu] MPEG [Add to Longdo]
ペガサス[ぺがさす, pegasasu] Pegasus [Add to Longdo]
ジェイペグ[じえいぺぐ, jieipegu] JPEG [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peg \Peg\ (p[e^]g), v. t. [imp. & p. p. {Pegged}; p. pr. & vb.
   n. {Pegging}.]
   1. To put pegs into; to fasten the parts of with pegs; as, to
    peg shoes; to confine with pegs; to restrict or limit
    closely.
    [1913 Webster]
 
       I will rend an oak
       And peg thee in his knotty entrails. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Cribbage) To score with a peg, as points in the game; as,
    she pegged twelwe points. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   3. To identify; to recognize; as, she pegged him as a good
    carpenter; he was pegged as a blowhard as soon as he
    started speaking; he was pegged as a exceptional player
    even in high school.
    [PJC]
 
   4. (Baseball) To throw (a ball); as, he pegged the runner out
    at second.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peg \Peg\ (p[e^]g), n. [OE. pegge; cf. Sw. pigg, Dan. pig a
   point, prickle, and E. peak.]
   1. A small, pointed piece of wood, used in fastening boards
    together, in attaching the soles of boots or shoes, etc.;
    as, a shoe peg.
    [1913 Webster]
 
   2. A wooden pin, or nail, on which to hang things, as coats,
    etc. Hence, colloquially and figuratively: A support; a
    reason; a pretext; as, a peg to hang a claim upon.
    [1913 Webster]
 
   3. One of the pins of a musical instrument, on which the
    strings are strained. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. One of the pins used for marking points on a cribbage
    board.
    [1913 Webster]
 
   5. A step; a degree; esp. in the slang phrase "To take one
    down a peg."
    [1913 Webster]
 
       To screw papal authority to the highest peg.
                          --Barrow.
    [1913 Webster]
 
       And took your grandees down a peg.  --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
   6. A drink of spirits, usually whisky or brandy diluted with
    soda water. [India]
 
       This over, the club will be visited for a "peg,"
       Anglice drink.            --Harper's
                          Mag.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   7. (Baseball) a hard throw, especially one made to put out a
    baserunner; as, the peg to the plate went wild.
    [PJC]
 
   {peg board}, a board with multiple small holes into which
    pegs can be inserted in different arrays so as to form
    hooks from which to hang tools or other objects for
    convenient access; it is typically hung from a wall in a
    workshop.
 
   {Peg ladder}, a ladder with but one standard, into which
    cross pieces are inserted.
 
   {Peg tankard}, an ancient tankard marked with pegs, so as
    divide the liquor into equal portions. "Drink down to your
    peg." --Longfellow.
 
   {Peg tooth}. See {Fleam tooth} under {Fleam}.
 
   {Peg top}, a boy's top which is spun by throwing it.
 
   {Screw peg}, a small screw without a head, for fastening
    soles.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peg \Peg\, v. i.
   To work diligently, as one who pegs shoes; -- usually with
   on, at, or away; as, to peg away at a task.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PEG
     PCI Express for Graphics (PCIe, Intel)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PEG
     Platform European Grid [conference] (grid)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top