Search result for

*peculiar*

(167 entries)
(8.4303 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: peculiar, -peculiar-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peculiar[ADJ] ประหลาด, See also: แปลกประหลาด, Syn. strange, singular, unique, Ant. normal, average
peculiar[N] ลักษณะเฉพาะ
peculiarly[ADV] อย่างแปลกประหลาด, See also: อย่างประหลาด, Syn. particularly
peculiarity[N] คุณสมบัติเฉพาะ, See also: นิสัยส่วนตัว, คุณลักษณะเฉพาะ
peculiarity[N] พฤติกรรมประหลาด, See also: นิสัยประหลาด, Syn. idiosyncrasy
peculiarity[N] สิ่งประหลาด, Syn. irregularity
peculiarity[N] ความมหัศจรรย์, See also: ความแปลกประหลาด
funny peculiar[IDM] แปลก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ประหลาด, พิลึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peculiar(พิคิว'เลีย) adj. ประหลาด
peculiarity(พิวคิวลิแอ'ริที) n. ลักษณะเฉพาะ,นิสัยประหลาด,สิ่งที่แปลกประหลาด

English-Thai: Nontri Dictionary
peculiar(adj) แปลก,พิกล,ประหลาด,เป็นพิเศษ,เฉพาะ,อย่างยิ่ง
peculiarity(n) ความแปลกประหลาด,ความพิกล,ลักษณะพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lacelike Appearance, Peculiarลักษณะคล้ายลายฉลุแบบริมผ้าลูกไม้ที่แปลก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ahh... but it's peculiar, all right.แล้ว... \ ความสำเร็จโดยมบูรณ์ The Kingdom of the Winds (2008)
Our relationship is so peculiar.ความสัมพันธ์ของเรามันประหลาด My Sassy Girl (2008)
He looked frightened and he... put his head on the desk in the most peculiar way.เขาดูตกใจกลัวและเขา... วางหัวบนโต๊ะในท่าที่ประหลาดที่สุด และก็.. Doubt (2008)
I visited Japan earlier this year, and I discovered that there was another peculiar reason for the Japanese position at the IWC.ทางการบอกพวกเขาว่า โลมากินปลาในทะเลมากเกินไป ตั้งแต่ปี 2003 ญี่ปุ่นยกข้อมูลมาอ้างโดย กล่าวหาว่าการทำประมงที่ลดลงไปทั่วโลก มีสาเหตุจากพวกโลมากับวาฬ The Cove (2009)
Terry, please quit being so much more peculiar than you usually are.เทอร์รี่ ช่วยเลิกทำตัวพิลึกกว่าที่เคยเป็นทีเถอะ I Will Rise Up (2009)
I didn't mean to be peculiar at you.ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำตัวพิลึกกับเธอ I Will Rise Up (2009)
What a peculiar thing you are.นายนี่ประหลาดอะไรอย่างนี้ Abandon All Hope (2009)
He has a peculiar effect on the inmates.เขาทำให้ ... เพื่อนนักโทษ คุ้มคลั่งขึ้นมาได้ Sherlock Holmes (2009)
Peculiar.พิลึกจริง Sherlock Holmes (2009)
Peculiar.มีพฤติกรรมออกประหลาดๆ Bad Blood (2010)
It was most peculiar.มันแปลกที่สุดเลย Questions and Antlers (2010)
- Because you're peculiar."ดี พี่ของฉัน พูดกับฉันว่า.. The King's Speech (2010)
I thought it was peculiar so I analyzed it.ฉันว่ามันแปลกมากจึงทำการวิเคราะห์ดู Airiseu: Deo mubi (2010)
A very peculiar thing to do...การกระทำที่ประหลาดมาก... My Bloody Valentine (2010)
Making rash decisions in everything is his peculiar trait.ด่วนตัดสินใจกับทุกเรื่องนั่นละนิสัยของมันล่ะ Hanamizuki (2010)
That's a peculiar conclusion.เธอทั้งสองคนไม่มีอะไรที่เหมาะสมกันเลย The Zazzy Substitution (2010)
He's definitely peculiar.หมอนี่ ประหลาด Hello, Bandit (2010)
- That's peculiar.นี่มันประหลาดมาก Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
Did Jin Soo say something peculiar to you after he came back?หลังจากที่เค้ากลับมา จินซูได้พูดอะไรกับคุณเป็นพิเศษไหม? Episode #1.16 (2010)
What something peculiar?อะไรพิเศษเหรอ? Episode #1.16 (2010)
They're willing to put up with any number of peculiarities.พวกนั้นก็จะหุบปาก และมองข้ามได้ทั้งนั้น Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
There is one peculiarity with which I will not put up with.แต่มีเรื่องแปลกอย่างนึง ที่ข้ามองข้ามไม่ได้ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
The most peculiarเธอคือสิ่งน่าประหลาดใจ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
It's a peculiar garnish.(เคาะประตู) Hop (2011)
Did he look.... Peculiar?แปลกๆอีกแล้วหรอ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
He's okay with your peculiar fashion sense.เขาโอเคกับแนวแฟชั่น ที่แปลกประหลาดของเธอ Last Temptation (2011)
It's peculiar?มันแปลกประหลาดรึ? Last Temptation (2011)
Hmm. That's peculiar.เดี๊ยวน่ะ นี่แปลกมาก Mea Makamae (2011)
Charles, I've just had the most peculiar conversation.ชาร์ลฉันเพิ่งจะได้คุยเรื่องประหลาดที่สุดมา Halloween: Part 1 (2011)
But as peculiar as it may sound,แต่อย่างที่มันอาจฟังดูประหลาด Charade (2011)
As peculiar and annoying as you can be, you're still my little buddy.ฉันว่ามันแปลกๆ ไปหน่อย นายยังคงเป็นเพื่อนตัวเล็กของชั้นอยู่ The Russian Rocket Reaction (2011)
Jeepers, the more I dig, the more peculiar it gets.ทุกคน ยิ่งฉันเจาะลึกเท่าไหร่ มันก็ยิ่งแปลก Epilogue (2011)
Now, there's another peculiarity about the brain.มีลักษณะพิเศษอีกอย่างเกี่ยวกับสมอง Source Code (2011)
Uh, there was something very peculiar.ผมว่ามันมีอะไรแปลกๆ Sucker Punch (2011)
What is this peculiar liquid?นี่มันของเหลวประเภทไหนกัน The Adventures of Tintin (2011)
That's a very peculiar birthmark.Τhаt'ѕ bеаutіful. Cloud Atlas (2012)
Something very peculiar.มีบางอย่างแปลกมาก Battleship (2012)
I feel peculiar.ฉันรู้สึกแปลกๆ Snow White and the Huntsman (2012)
Very peculiar.แปลกมาก My Brother's Keeper (2012)
It's a peculiar wedding gift, I know, but then we are living under peculiar circumstances.มันเป็นของขวัญแต่งงานที่แปลก ฉันรู้ แต่แล้วเราจะใช้ชีวิตภายใต้ สถานการณ์ที่แปลกประหลาด Illusion (2012)
No more peculiar than Aiden's choice.ไม่ได้แปลกไปกว่าของ เอเดนท์ Illusion (2012)
That's peculiar, Karen, to bring a date to your father's funeral.พิลึกนะแคเรน พาคู่ควงมางานศพพ่อแบบนี้ August: Osage County (2013)
Don't you find it peculiar that Interpol would send you a first timer off the desk to be your assistant?คุณไม่พบว่ามันแปลก ๆ ตำรวจสากลที่จะส่ง จับเวลาแรกที่ออกโต๊ะ เพื่อเป็นผู้ช่วยของคุณ Now You See Me (2013)
Like his peculiar brain, dear♪ Like his peculiar brain, dear สมองเขาแปลกๆนะที่รัก Frozen (2013)
The doctor might find it peculiar that we're dressed up as cricket players, that we're playing with equipment that looks like cricket equipment, but we have absolutely no idea how to play cricket!หมออาจผิดสังเกตที่เราแต่งตัว เหมือนนักกีฬาคริกเก็ต และใช้อุปกรณ์เหมือนคริกเก็ต แต่เราดันเล่นคริกเก็ตไม่เป็น The Grand Seduction (2013)
But mostly, anything peculiar.อะไรก็ได้ ที่ผิดปกติ Apéritif (2013)
What is it about Garrett Jacob Hobbs you find so peculiar?ทำไมคุณถึงสนใจเรื่องของกาเร็ท จาคอป ฮอปส์นักล่ะ มีอะไรน่าสงสัยเกี่ยวกับเขาเหรอ Apéritif (2013)
You find my fascination with hotels to be peculiar, don't you?คุณพบเสน่ห์กับโรงแรมประหลาดนี่ ใช่ไหม Booked Solid (2013)
You sharing anything personal is peculiar.แค่คุณแชร์อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องส่วนตัว ก็แปลกแล้ว Booked Solid (2013)
I was curious why I could only find one photo of Mr. Thornhill, so I did some investigating, inside the photo that we already have, and I uncovered some peculiar information within the file.ผมสงสัยว่าทำไมผมถึง หารูปถ่ายของคุณธอร์นฮิลล์ได้แค่รูปเดียว ดังนั้นผมก็เลยตรวจสอบเพิ่มเติม จากภายในรูป ที่เรามีอยู่ Zero Day (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peculiarCan you name any plants peculiar to Japan?
peculiarDressed in a loud and peculiar outfit, she stood out in the crowd.
peculiarEvery nation has its peculiar character.
peculiarFeathers are peculiar to birds.
peculiarFor instance, bowing is peculiar to us, the Japanese.
peculiarHe is very peculiar in his behavior.
peculiarLanguage is peculiar to man.
peculiarSending year-end gifts is one of the customs peculiar to Japan.
peculiarSuch a custom is not peculiar to the Americans.
peculiarThat way of speaking is peculiar to people in this part of the country.
peculiarThe custom of bowing is peculiar to the islanders.
peculiarThe humor of his speech is derived from his peculiar local accent.
peculiarThe koala is an animal peculiar to Australia.
peculiarThe odd custom is peculiar to the region.
peculiarThe plants are peculiar to the district.
peculiarThe practice is peculiar to Japan.
peculiarThere seems to be something peculiar about the boy.
peculiarThe surface of the peculiar object is fairly rough.
peculiarThis custom is peculiar to Japan.
peculiarThis is a custom peculiar to Japan.
peculiarThis is a weakness peculiar to young people.
peculiarThis milk has a peculiar smell.
peculiarThis milk has a peculiar taste.
peculiarThis style of cooking is peculiar to China.
peculiarWas Nazism peculiar to Germany?
peculiarWhat is peculiar to Japan at mealtimes is that people eat rice out of little bowls.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผิดปรกติ[ADV] abnormally, See also: deviantly, anomalously, oddly, peculiarly, unnaturally, irregularly, Example: ปีใดถ้าฝนมาล่าและแล้งผิดปรกติชาวบ้านก็วิตกร้อนใจกลัวจะทำนาไม่ได้, Thai definition: อย่างแปลกไปจากธรรมดา, อย่างไม่เป็นไปตามที่เคยเป็น
ลักษณะเฉพาะ[N] particularities, See also: peculiarity, unique, specific characteristic, Syn. เอกลักษณ์, คุณสมบัติเฉพาะ, Example: เจดีย์ทรงนี้มีลักษณะเฉพาะของศิลปะล้านนา, Count unit: ลักษณะ
กึกกือ[V] be strange, See also: be miraculous, be peculiar, be eccentric, be odd, be queer, Syn. พิลึกกึกกือ, แปลก, ประหลาด, Example: ความคิดของเขาพิลึกกึกกือกว่าชาวบ้านปกติอยู่แล้ว, Thai definition: แปลกประหลาดมาก, ผิดปกติมาก, ชอบกลมาก
แผลง[ADV] peculiarly, See also: eccentrically, differently, queerly, strangely, Example: นักเรียนบางคนชอบขัดจังหวะครู ก่อความวุ่นวายหรือทำอะไรแผลงๆ ผิดปกติอยู่เสมอ, Thai definition: อย่างแตกต่างไปจากปกติ
พิลึก[ADJ] queer, See also: odd, strange, bizarre, peculiar, Syn. ชอบกล, ประหลาด, แปลก, พิกล, Example: ฉันไม่เชื่อเรื่องพิลึกที่เขาเล่าให้ฟังแน่นอน, Thai definition: ที่ผิดปกติ, ที่แปลกประหลาดไปจากธรรมดา
แปลกประหลาด[ADJ] strange, See also: odd, uncommon, queer, weird, peculiar, Syn. พิศดาร, เพี้ยน, พิลึก, ผิดปกติ, Ant. ธรรมดา, ปกติ, Example: คนบ้านนี้มีรสนิยมแปลกประหลาดไม่เหมือนชาวบ้านเขา, Thai definition: ที่ผิดปกติหรือมิได้คิดคาดหมายว่าจะเป็นไปได้
วิตถาร[ADJ] strange, See also: weird, odd, abnormal, eccentric, peculiar, queer, Syn. พิสดาร, แปลก, แผลง, Example: คนโบราณมีความเชื่อว่า ถ้าทำสิ่งวิตถารแล้วฝนจะตกติดกันไม่หยุด, Thai definition: ที่ทำนอกแบบเกินวิสัยปกติ, Notes: (บาลี)
วิตถาร[V] be strange, See also: be weird, be odd, be abnormal, be eccentric, be peculiar, be queer, Syn. พิสดาร, แผลง, Thai definition: ทำนอกแบบเกินวิสัยปกติ, Notes: (บาลี)
ประหลาด[ADJ] strange, See also: uncommon, unusual, odd, queer, peculiar, bizarre, extraordinary, Syn. แปลก, ผิดธรรมดา, น่าพิศวง, พิกล, พิสดาร, Example: สัตว์ตัวนี้รูปร่างประหลาด, Thai definition: แปลกผิดปกติหรือมิได้คิดคาดหมายว่าจะเป็นไปได้
เฉพาะ[V] be specific, See also: be particular, be peculiar to, be limited, Syn. โดยเจาะจง, เพ่งตรง, ตรงตัว, Ant. โดยรวม, Example: ที่นั่งตรงนี้เขาเฉพาะไว้สำหรับพระภิกษุและคนชราเท่านั้น
ความไม่ชอบมาพากล[N] suspiciousness, See also: strangeness, oddness, queerness, peculiarity, Syn. ความผิดปกติ, Example: สื่อมวลชนนำเสนอความไม่ชอบมาพากลในการประมูลอย่างครึกโครม
ความผิดปกติ[N] strangeness, See also: abnormality, queerness, peculiarity, Syn. ความผิดแผก, Ant. ความปกติ, ความปกติ, Example: หัวหน้าพบความผิดปกติในเอกสารแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของบริษัท
ชอบกล[ADJ] strange, See also: peculiar, queer, odd, Syn. แปลก, Ant. ธรรมดา, Example: งบประมาณยุงลายเป็นเรื่องที่ดูจะชอบกลอยู่มาก, Thai definition: แปลก
ส่วนบุคคล[ADJ] individual, See also: personal, peculiar, characteristic, idiosyncratic, particular, own, unique, distinctive, Syn. เฉพาะบุคคล, Example: ทศวรรษที่ 70 เป็นช่วงที่เริ่มจะมีการใช้คอมพิวเตอร์ในงานส่วนบุคคลกันบ้างแล้ว
ไม่ธรรมดา[ADJ] uncommon, See also: strange, unusual, odd, peculiar

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบพิเศษ[n. exp.] (baēp phisēt) EN: peculiar style ; singular style   FR: style particulier [m] ; genre particulier [m]
เฉพาะ[v.] (chaphǿ) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted   FR: être particulier ; être spécifique
เฉพาะ[adj.] (chaphǿ) EN: specific ; particular ; peculiar   FR: spécifique ; particulier ; exclusif
ชอบกล[adj.] (chøpkon) EN: strange ; peculiar ; queer ; odd   FR: original ; curieux ; particulier
ความไม่ชอบมาพากล[n.] (khwām maichøpmāphākøn) EN: suspiciousness ; strangeness ; oddness ; queerness ; peculiarity   
ความผิดปกติ[n. exp.] (khwām phitpakati = khwām phitpokkati) EN: strangeness ; abnormality ; queerness ; peculiarity ; disorder   FR: anomalie [f]
ลักษณะเฉพาะ[n. exp.] (laksana chaphǿ) EN: particularities ; peculiarity ; unique ; specific characteristic   FR: spécificité [f] ; particularité [f] ; caractéristique particulière [f]
ไม่ปกติ[adj.] (mai pakati = mai pokkati) EN: abnormal ; deviant ; anomal ; odd ; peculiar ; unnatural ; irregular   FR: anormal
ไม่ธรรมดา[adj.] (mai thammadā) EN: uncommon ; strange ; unusual ; odd ; peculiar   FR: inhabituel
เป็นการเฉพาะ[adv.] (pen kān chaphǿ) EN: peculiarly   
พิกล[adj.] (phikon) EN: weird ; unusual ; peculiar ; not normal ; queer ; odd ; strange ; funny   FR: singulier ; inhabituel ; étrange ; mystérieux , bizarre ; loufoque
พิเศษ[adj.] (phisēt) EN: special ; particular ; peculiar ; extraordinary ; distinctive ; extra ; exceptional ; unusual ; singular   FR: spécial ; particulier ; exceptionnel ; remarquable ; inhabituel ; singulier ; extra (inv.)
ผิดปรกติ[adv.] (phitprokkati) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly   
แปลกประหลาด[adj.] (plaēk pralāt) EN: unusual ; strange ; queer ; odd ; uncommon ; weird ; peculiar   FR: étonnant ; surprenant ; inhabituel ; étrange
ส่วนบุคคล[adj.] (suanbukkhon) EN: private ; personal ; individual ; peculiar   FR: privé ; particulier ; personnel ; individuel
อุตริ[adj.] (uttari) EN: queer ; odd ; weird ; strange ; bizarre ; unusual ; peculiar ; out of the ordinary ; unconventional ; beatnik ; eccentric   FR: curieux ; bizarre
วิตถาร[adj.] (wittathān) EN: excessive ; superfluous ; strange ; queer ; fantastic ; eccentric ; oddball ; weird ; odd ; abnormal ; peculiar   FR: excessif ; excentrique ; anormal
วิตถาร[adj.] (witthān) EN: strange ; weird ; odd ; abnormal ; eccentric ; peculiar ; queer   FR: curieux ; fantasque

CMU English Pronouncing Dictionary
PECULIAR    P AH0 K Y UW1 L Y ER0
PECULIARLY    P IH0 K Y UW1 L Y ER0 L IY0
PECULIARITY    P IH0 K Y UW2 L IY0 EH1 R AH0 T IY0
PECULIARITIES    P IH0 K Y UW2 L IY0 EH1 R AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peculiar    (j) (p i1 k y uu1 l i@ r)
peculiarly    (a) (p i1 k y uu1 l i@ l ii)
peculiarity    (n) (p i1 k y uu2 l i a1 r i t ii)
peculiarities    (n) (p i1 k y uu2 l i a1 r i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eigenheit {f}; Eigenart {f}; Eigentümlichkeit {f}; Ausprägung {f} | Eigenheiten {pl}peculiarity | peculiarities [Add to Longdo]
eigenartig; eigen {adv}peculiarly [Add to Longdo]
eigentümlich; besonders; eigenartig; eigen {adj} | eigentümlicher; eigenartiger | am eigentümlichsten; am eigenartigstenpeculiar | more peculiar | most peculiar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一風変わった;一風変った[いっぷうかわった, ippuukawatta] (adj-f) eccentric; queer; unconventional; peculiar; original [Add to Longdo]
一癖[ひとくせ, hitokuse] (n) trait; peculiarity; idiosyncrasy [Add to Longdo]
一味[ひとあじ, hitoaji] (adv,n) unique or peculiar flavor (flavour) [Add to Longdo]
一流[いちりゅう, ichiryuu] (adj-no,n) (1) first-class; top grade; foremost; top-notch; leading; (2) characteristic; peculiar; unique; (n) (3) school (e.g. of a performance art); (4) (also written as 一旒) one flag; one banner; one streamer; (P) [Add to Longdo]
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P) [Add to Longdo]
歌舞伎者;傾奇者;かぶき者[かぶきもの, kabukimono] (n) dandy; peacock; early-17th-century equivalent of present-day yakuza; Edo-period eccentric who attracted public attention with their eye-catching clothes, peculiar hairstyle, and weird behavior [Add to Longdo]
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter [Add to Longdo]
固有[こゆう, koyuu] (adj-no,adj-na) characteristic; traditional; peculiar; inherent; native; eigen-; (P) [Add to Longdo]
時艱[じかん, jikan] (n) problems that affect a period of time; hardships peculiar to an age; hard problems of the times [Add to Longdo]
手加減[てかげん, tekagen] (n,vs) going easy on someone; take situational peculiarities into consideration; rough estimate; making an allowance for [Add to Longdo]
珍獣[ちんじゅう, chinjuu] (n) rare (or peculiar) animal [Add to Longdo]
特異性[とくいせい, tokuisei] (n) singularity; peculiarity; idiosyncrasy; specificity [Add to Longdo]
特殊性[とくしゅせい, tokushusei] (n) special characteristics; peculiarity; distinctiveness [Add to Longdo]
特性[とくせい, tokusei] (n) special characteristic; special quality; trait; idiosyncrasy; peculiarity; (P) [Add to Longdo]
特有[とくゆう, tokuyuu] (adj-na,n,adj-no) characteristic (of); peculiar (to); (P) [Add to Longdo]
独自[どくじ, dokuji] (adj-na,adj-no,n) original; peculiar; characteristic; proprietary; (P) [Add to Longdo]
独特[どくとく, dokutoku] (n,adj-no,adj-na) peculiarity; uniqueness; characteristic; (P) [Add to Longdo]
読み癖[よみくせ, yomikuse] (n) idiomatic pronunciation or peculiar reading of a kanji or compound [Add to Longdo]
彼なり[かれなり, karenari] (adj-no,adv) his way; peculiar to him [Add to Longdo]
病癖[びょうへき, byouheki] (n) bad habit; peculiarity; weakness [Add to Longdo]
[くせ(P);へき, kuse (P); heki] (n) (1) habit (often a bad habit, i.e. vice); (2) peculiarity; idiosyncrasy; mannerism; (3) crease; wrinkle; curl; kink; (P) [Add to Longdo]
変(P);變(oK)[へん, hen] (adj-na,n) (1) strange; odd; peculiar; weird; curious; queer; eccentric; funny; suspicious; fishy; (2) unexpected; (3) change; (4) incident; disturbance; disaster; accident; (n-pref) (5) (See 変ロ短調) flat (music); (P) [Add to Longdo]
変わった[かわった, kawatta] (adj-f) (See 変わる・かわる・3) another; different; various; particular; unusual; novel; peculiar; (P) [Add to Longdo]
変わっている;変わってる[かわっている(変わっている);かわってる(変わってる), kawatteiru ( kawa tteiru ); kawatteru ( kawa tteru )] (exp,v1) (sometimes derogatory) (See 変わる・かわる・3) to be unusual (of a person or of a thing); to be uncommon; to be peculiar; to be crazy; to be eccentric; to be different [Add to Longdo]
無くて七癖[なくてななくせ, nakutenanakuse] (exp) Every man has his own peculiar habits [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奇特[qí tè, ㄑㄧˊ ㄊㄜˋ, ] peculiar; queer; strange [Add to Longdo]
怪僻[guài pì, ㄍㄨㄞˋ ㄆㄧˋ, ] peculiarity [Add to Longdo]
怪里怪气[guài lǐ guài qì, ㄍㄨㄞˋ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄞˋ ㄑㄧˋ, / ] eccentric; odd-looking; peculiar [Add to Longdo]
特有[tè yǒu, ㄊㄜˋ ㄧㄡˇ, ] distinctive; special feature; peculiar [Add to Longdo]
特异[tè yì, ㄊㄜˋ ㄧˋ, / ] exceptionally good; excellent; clearly outstanding; distinctive; peculiar; unique [Add to Longdo]
异样[yì yàng, ㄧˋ ㄧㄤˋ, / ] difference; peculiar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peculiar \Pe*cul"iar\, a. [L. peculiaris, fr. peculium private
   property, akin to pecunia money: cf. OF. peculier. See
   {Pecuniary}.]
   1. One's own; belonging solely or especially to an
    individual; not possessed by others; of private, personal,
    or characteristic possession and use; not owned in common
    or in participation.
    [1913 Webster]
 
       And purify unto himself a peculiar people. --Titus
                          ii. 14.
    [1913 Webster]
 
       Hymns . . . that Christianity hath peculiar unto
       itself.                --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Particular; individual; special; appropriate.
    [1913 Webster]
 
       While each peculiar power forgoes his wonted seat.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       My fate is Juno's most peculiar care. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Unusual; singular; rare; strange; as, the sky had a
    peculiar appearance.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Peculiar}, {Special}, {Especial}.
 
   Usage: Peculiar is from the Roman peculium, which was a thing
      emphatically and distinctively one's own, and hence
      was dear. The former sense always belongs to peculiar
      (as, a peculiar style, peculiar manners, etc.), and
      usually so much of the latter as to involve feelings
      of interest; as, peculiar care, watchfulness,
      satisfaction, etc. Nothing of this kind belongs to
      special and especial. They mark simply the relation of
      species to genus, and denote that there is something
      in this case more than ordinary; as, a special act of
      Congress; especial pains, etc.
      [1913 Webster]
 
         Beauty, which, either walking or asleep,
         Shot forth peculiar graces.    --Milton.
      [1913 Webster]
 
         For naught so vile that on the earth doth live,
         But to the earth some special good doth give.
                          --Shak.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peculiar \Pe*cul"iar\, n.
   1. That which is peculiar; a sole or exclusive property; a
    prerogative; a characteristic.
    [1913 Webster]
 
       Revenge is . . . the peculiar of Heaven. --South.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eng. Canon Law) A particular parish or church which is
    exempt from the jurisdiction of the ordinary.
    [1913 Webster]
 
   {Court of Peculiars} (Eng. Law), a branch of the Court of
    Arches having cognizance of the affairs of peculiars.
    --Blackstone.
 
   {Dean of peculiars}. See under {Dean}, 1.
    [1913 Webster]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 peculiar
   apart; particular; separate; special
   own; personal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top