Search result for

*on record*

(84 entries)
(1.3646 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: on record,-on record-, *on record*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on record    [IDM] ถูกบันทึกไว้เป็นสถิติ (อ้างอิงในอนาคต)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
registration recordบันทึกทะเบียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
deletion recordระเบียนสั่งลบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
voter registration recordทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
transaction recordระเบียนรายการเปลี่ยนแปลง [มีความหมายเหมือนกับ change record] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-What about his prison record?- สิ่งที่เกี่ยวกับการบันทึกคุกของเขา? The Godfather (1972)
I'm president of Clarion Records... the largest recording company on the eastern seaboard.ผมเป็นประธานของแคลริโนเรคขอด บริษัทที่ใหญ่ที่สุดบนชายฝั่งทะเลทิศตะวันออก The Blues Brothers (1980)
They got immigration records, census reports, and they got official accounts of all the wars and plane crashes... and volcano eruptions and earthquakes and fires and floods... and all the other disasters that interrupted the flow of things... in the good old U.S. Of A.ยังมีบันทึกคนเข้าเมือง สำมะโนประชากร มีรายงานเกี่ยวกับสงคราม เครื่องบินตก.. ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ำท่วม Day of the Dead (1985)
But I just want to go on record one more time.แต่ฉันแค่อยากที่จะ ไปหนึ่งบันทึกเวลามากขึ้น Contact (1997)
And a special thanks to my brother, Joe who gave me my first Dragon record because he hated it....ผู้ที่มอบเพลงดราก้อนแผ่นแรกกับผม เพราะว่าเขาไม่ชอบมัน และแด่พ่อกับแม่ ที่อนุญาตให้ผมเล่น ดนตรีเสียงดังได้เท่าที่ผมต้องการ Rock Star (2001)
The coldest weather on record has thrown the city into chaos...อากาศหนาวที่สุดในประวัติศาสตร์ ก่อความโกลาหล... The Day After Tomorrow (2004)
Just a few weeks ago, I monitored the strongest hurricane on record.อาทิตย์ที่แล้ว ฉันติดตามพายุเฮอร์ริเคนที่แรงที่สุด The Day After Tomorrow (2004)
-... the worst storm season on record.-... พายุเลวร้ายที่สุด The Day After Tomorrow (2004)
Agent Michaels, get FAA flight plans and authorization records on that craft.เจ้าหน้าที่ ไมเคิล, ดูแผนการบินของ FAA และแผนการบินของเครื่องบินนั่น. National Treasure (2004)
If you need me to go on record about this, sir, I will.ถ้าหากคุณต้องการให้ผมรายงาน เรื่องนี้ ผมจะทำครับ Crash (2004)
Hottest April on record.เมษาปีนี้ร้อนสุดเลย Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
"Worst harvest on record."เราเก็บเกี่ยวพืชผลได้น้อยที่สุด The Wicker Man (2006)
Our daughter is part of your worst harvest on record.ลูกสาวเรามีส่วนในการเก็บเกี่ยวที่แย่ที่สุด The Wicker Man (2006)
There's only been one actual smile on record, and that was Tom Ford in 2001.เคยมีสถิติการยิ้มแค่หนเดียว ของทอม ฟอร์ดปี 2001 The Devil Wears Prada (2006)
I'll try to find the old JoSeon records that you're looking for.ข้าจะพยายามสืบหาข้อมูลโจซอนยุคเก่า ที่ท่านกำลังตามหาดู The Book of the Three Hans (2006)
Niki's immunization records.เพื่อดูความก้าวหน้าของลูก Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
Missing people with records -- prison records.คนหายที่มีประวัติ ประวัติจากเรือนจำ An Inconvenient Lie (2007)
And who typically has a prison record?และใครที่ปกติจะมีประวัติจากเรือนจำ ไม่รู้ An Inconvenient Lie (2007)
I want to have their faces on record just in case.อยากเก็บภาพใบหน้าไว้เผื่อต้องใช้น่ะ Bang, Bang, Your Debt (2007)
(ON RECORDER) Noah Vosen.(โนอาห์ โวเซ่น) The Bourne Ultimatum (2007)
Shortly after, he left, taking the last three songs we'd written together and putting them on his solo album which went on to sell eight million records.หลังจากนั้นไม่นาน เขาก็ออกจากวงแล้วก็เอาสามเพลงล่าสุด ที่เราแต่งด้วยกันไปด้วย และอัดเพลงพวกนั้นลงในอัลบั้มเดี่ยวของเขา ทำยอดขายได้เจ็ดล้านแผ่น Music and Lyrics (2007)
Got on record you said you wanted him dead.มีบันทึกไว้ชัด คุณเคยบอกว่าอยากให้เขาตาย Mr. Brooks (2007)
Would you be willing to go on record with this?ให้ป๋าลงบันทึกเลยมั้ย Escape from Dragon House (2008)
Well, let me just go on record as saying that I would never shoot a cat.งั้นขอผมพูดหน่อยนะครับว่า ไม่มีทางเลยที่ผมจะยิงแมว Ghosts (2008)
Look,there's nothing on recordดูสิ ไม่มีอะไรในประวัติเลย Art Imitates Life (2008)
Tell them she hit her head or something. Just get on record being there.บอกพวกเขาว่าหัวเธอโดนกระแทกหรืออะไรซักอย่าง แค่บันทึกประวัตินั่น Pilot (2008)
Twenty million records sold already and she's not even 25.20 ล้านตลับขายหมดเกลี้ยงและเธออายุยังไม่ถึง 25 ด้วยซ้ำ Taken (2008)
The president has gone on record that torture is unacceptable under any circumstances.ปธน. ยังคงยืนยันว่า การทรมานต่าง ๆ นั้นใช้ไม่ได้ในทุกสถานการณ์ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I'm gonna need to go on record about everythingผมต้องการดูบันทึกทุกอย่าง Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Yes,but daniel's willing to go on record that ultima national doctored his report and committed fraud.ก็ใช่,แต่เป็นความตั้งใจของแดเนี่ยลเอง ที่จะบันทึกข้อมูลนั่น UNR ปลอมแปลงรายงานของเค้า และถือว่าเป็นการโกง Hey! Mr. Pibb! (2009)
It is one of the worst times on record for America.ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ - ของอเมริกา Up in the Air (2009)
REAL ABEL ON RECORDING You don't think you might need more time?คุณไม่คิดหรือ ว่าคุณต้องการเวลา The Fourth Kind (2009)
REAL ABBEY ON RECORDING No, this is something I have to do thisไม่ นี่เป็นอะไรที่... ฉันจำเป็นต้องทำ ฉัน... The Fourth Kind (2009)
WILL ON RECORDING A small number continue to experience debilitating sleep disorders, and this seems to be the trend throughout Nome, and a cause remains unknownบันทึกเสียงจริง ผู้คนจำนวนหนึ่งเกิดภาวะทรุดโทรมเพราะนอนไม่หลับอย่างต่อเนื่อง ดูจะเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโนม The Fourth Kind (2009)
REAL AUGUST ON RECORDING I'm having a hard time understanding what happened hereฉันกำลังเผชิญเวลาที่แย่มาก กำลังเข้าว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่. The Fourth Kind (2009)
(ABBEY ON RECORDING)(ABBEY ON RECORDING) The Fourth Kind (2009)
Now, we're talking about the oldest language in human history for whatever reason recorded in your room.ตอนนี้, เรากำลังพูดถึงภาษา เก่าแก่ของประวัติศาตร์มนุษย์ สำหรบ The Fourth Kind (2009)
I just wanna go on record, man.ฉันจะไปแจ้งความ Peekaboo (2009)
You record. Keep on recording. Make way!มึงถ่ายไป หลบกู! [Rec] 2 (2009)
The Government of Brazil wants to put on record that to us it certainly amounts to what only can be described as biological nonsense.- ผมจะคุยกับเขา - ครับ? OPS อยากคุยกับผม ผมก็คุยกับเขา The Cove (2009)
Two city council members came out on record.พวกเขาเป็นผู้ซื้อในตลาดหลักๆ ทุกแห่งในโลก The Cove (2009)
You're missing immunization records,คุณขาดประวัติทางการแพทย์ Pilot (2009)
Did you check the ship's navigation records?เจ้าตรวจสอบบันทึกการเดินทางของยานรึยัง? Children of the Force (2009)
Looks like Bane erased his navigation records, but not his fuel computer.ดูเหมือนว่าเบนจะลบบันทึกการเดินทาง แต่ไม่ใช่ระบบเชื้อเพลิง Children of the Force (2009)
garcia, did the baby's dna turn up in new mexico's adoption records?ปรากฎในบันทึกการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม ของนิวเม็กซิโกมั๊ย Cradle to Grave (2009)
so why not run her dna against adoption records in surrounding states?คุณเล่นตลกอะไร ฉันคิดว่าคุณฉลาดล้ำเลิศซะอีก Cradle to Grave (2009)
Thomas Jerome Newton was the name on record at Laston-Hennings Cryonics.โทมัส เจอโรม นิวตัน อยู่บนรายชื่อ ในที่ แลนตัน-เฮนนิงส์ ไครโยนิคส์ Grey Matters (2009)
Bring me his witness examination record.เอาบันทึกการสอบพยานของเขามาให้ผม The Case of Itaewon Homicide (2009)
ALEXANDER ON recording:ที่บราวนิ่ง-ออร์วิส RED (2010)
ALEXANDER ON recording: How many CEOs can say that?จะมีซีอีโอกี่คนพูดแบบนั้นได้ RED (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
on recordHis competition record was the worst among the five.
on recordI am willing to go on record as opposing nuclear tests.
on recordIt was the greatest earthquake on record.
on recordSteel production of the year was the highest on record.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschreibungssatz {m}amortization record [Add to Longdo]
Änderungssatz {m}transaction record [Add to Longdo]
Anlagenbewegungssatz {m}asset transaction record [Add to Longdo]
Spurkennsatz {m}track description record [Add to Longdo]
aktenkundig {adj}on record [Add to Longdo]
aktenkundig werdento be put on record [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
位相コード化[いそうコードか, isou ko-do ka] (n) {comp} phase modulation recording; phase encoding [Add to Longdo]
位相符号化[いそうふごうか, isoufugouka] (n) {comp} phase modulation recording; phase encoding [Add to Longdo]
位相変調記録[いそうへんちょうきろく, isouhenchoukiroku] (n) {comp} phase modulation recording; phase encoding [Add to Longdo]
過去最多[かこさいた, kakosaita] (n) record highest (in number); most on record [Add to Longdo]
外国人登録原票記載事項証明書[がいこくじんとうろくげんぴょうきさいじこうしょうめいしょ, gaikokujintourokugenpyoukisaijikoushoumeisho] (n) certification of information recorded on foreign resident registration file [Add to Longdo]
記録に載せる[きろくにのせる, kirokuninoseru] (exp,v1) to put on record [Add to Longdo]
周波数変調記録[しゅうはすうへんちょうきろく, shuuhasuuhenchoukiroku] (n) {comp} frequency modulation recording; FM recording [Add to Longdo]
初回生産限定盤[しょかいせいさんげんていばん, shokaiseisangenteiban] (n) first-run limited edition production recording [Add to Longdo]
書留(P);書き留め(io);書留め(io)[かきとめ, kakitome] (n,vs,adj-no) (1) (abbr) (See 書留郵便) registered mail; (2) registration (e.g. of mail); writing down; putting on record; recording; making a note of; (P) [Add to Longdo]
変形周波数変調記録[へんけいしゅうはすうへんちょうきろく, henkeishuuhasuuhenchoukiroku] (n) {comp} modified frequency modulation recording; MFM recording [Add to Longdo]
暦注[れきちゅう, rekichuu] (n) various information recorded in the almanac (as regards astronomy, astrology, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
备案[bèi àn, ㄅㄟˋ ㄢˋ, / ] put on record; enter (a case) in the records [Add to Longdo]
单据[dān jù, ㄉㄢ ㄐㄩˋ, / ] receipts; invoices; transaction records [Add to Longdo]
高学历[gāo xué lì, ㄍㄠ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄧˋ, / ] higher education record; record including Master's or Doctoral degree [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
位相コード化[いそうコードか, isou ko-do ka] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]
位相符号化[いそうふごうか, isoufugouka] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]
位相変調記録[いそうへんちょうきろく, isouhenchoukiroku] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]
周波数変調記録[しゅうはすうへんちょうきろく, shuuhasuuhenchoukiroku] frequency modulation recording, FM recording (abbr.) [Add to Longdo]
変形周波数変調記録[へんけいしゅうはすうへんちょうきろく, henkeishuuhasuuhenchoukiroku] modified frequency modulation recording, MFM recording (abbr.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top