Search result for

*ok*

(997 entries)
(0.156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ok,-ok-, *ok*.
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
look a gift horse in the mouth1. to be ungrateful to someone who gives you something; to treat someone who gives you a gift badly. (Usually with a negative.), 2.to criticize or refuse to take something that has been offered to you

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
psychokinesis[ไซ-โค-คิ-เน-ซิส] (n ) การเคลื่อนย้ายวัตถุด้วยอำนาจจิต
pyrokinesis[ไพ-โร-คิ-เน-ซิส] (n ) ความสามารถในการสร้าง หรือควบคุมไฟด้วยอำนาจจิต
肖る(oK)[あやかる] (vi ) พลอยได้รับโชคไปด้วย

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
โรคประจำตัว[rook-pra-cam-tua] (n ) 持病(じびょう)

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
โลกส่วนตัวสูง[Lok Suan Tua Sung] (n adj ) private person, introvert
See also: S. คนเก็บตัว,คนเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน, R. คนมีโลกส่วนตัวสูง

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ได้แรงอก[dai rang ok] (vt ) สมใจอยาก ,พอใจมาก

Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
お粥[おかゆ,okayu] (n ) gruel, porridge
大きくする[おおきくする、ookikusuru] (vt ) enlarge

English-Thai: Longdo Dictionary
phrase book(n) หนังสือรวมวลี
grok(vt jargon) ดื่มด่ำ, เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง [เริ่มใช้โดย Robert A. Heinlein ในนิยายเรื่อง Stranger in a Strange Land.]
hooky(n jargon) |Amer.| การโดดเรียน, การขาดเรียน, S. truant (Brit.),
play hooky(jargon) |Amer.| โดดเรียน, ไม่ไปโรงเรียน, S. play truant (Brit.),
Lok Sabha(uniq) โลกสภา ชื่อเรียกสภาผู้แทนราษฎรของอินเดีย ส่วนวุฒิสภาของอินเดียนั้น เรียกว่า ราชย์สภา (Rajya Sabha)
bookstore(n) ร้านหนังสือ
book keeping(n) การทำบัญชี, การบัญชี
book keeper(n) ผู้ทำบัญชี, นักบัญชี
acute stroke(n phrase) อาการเส้นโลหิตในสมองแตกอย่างเฉียบพลัน
phrase bookหนังสือรวมบทสนทนาหรือสำนวนภาษาต่างประเทศ
spooky(adj colloq) น่ากลัว เช่น spooky movie, S. creepy,
heatstroke(n) ลมแดด
Bangkok Metropolisกรุงเทพมหานคร
audiobook(n) หนังสือเสียง, หนังสือที่มีคนอ่านให้เราฟัง เช่น I’m a latecomer to this whole Harry Potter thing, but am no less enthusiastic about the recent release of the final volume of Harry Potter audiobooks., S. audio book
look forward to seeing you soon(phrase) ตั้งตารอคอยที่จะพบกัน
cooking gas cylinder(n) ถังแก๊สหุงต้ม
rice cooker(n ) หม้อหุงข้าว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
OK    [INT] เห็นด้วย, See also: ตกลง, Syn. yes, all right, okay, Ant. no
OK    [INT] ใช้วางหลังประโยคบอกเล่าเพื่อถามว่าเห็นด้วยหรือตกลงหรือไม่
OK    [ADJ] ที่พอให้ผ่านได้, See also: ที่ดีพอควร, พอใช้ได้
OK    [ADJ] ที่ยอมให้ได้
OK    [ADV] อย่างดีพอสมควร
OK    [VT] ยินยอม, See also: อนุมัติ, ยอมรับ
OK    [N] การเห็นด้วย, See also: การอนุมัติ, การยอมรับ
OK    [SL] ตกลง, Syn. okay
wok    [N] กระทะเหล็กบางขนาดใหญ่, See also: ส่วนล่างเป็นรูปโค้ง ใช้สำหรับทำอาหารจีนหรืออาหารทางตะวันออกไกล
amok    [ADJ] ที่คลุ้มคลั่ง, Syn. amuck, crazed
amok    [N] ภาวะจิตฟุ้งซ่านที่มีการซึมเศร้าก่อนแล้วตามด้วยอารมณ์ที่ต้องการฆ่าคน
boku    [SL] มาก, See also: จำนวนมาก
book    [N] หนังสือ
book    [VT] จอง, See also: บุ๊ค, จองล่วงหน้า, สั่งจองล่วงหน้า, Syn. reserve
book    [VT] บันทึกข้อหา, See also: เขียนใบสั่ง, Syn. charge, record
coke    [N] ถ่านหินที่เผาจนหมดควัน, See also: ถ่านโค้ก, Syn. coal
coke    [VT] ทำให้เผาไหม้จนเป็นถ่านโค้ก
coke    [VI] เผาไหม้จนเป็นถ่านโค้ก
coke    [N] โคเคน (คำสแลง), Syn. cocaine, snow
coke    [SL] โคเคน
cook    [VI] เกิดขึ้น
cook    [VI] ทำอาหาร, See also: หุงต้ม, เตรียมอาหาร
cook    [VT] ทำอาหาร, See also: หุงต้ม, เตรียมอาหาร, Syn. prepare, make, fix
cook    [VT] ปลอมแปลง
cook    [N] พ่อครัว, See also: คนทำอาหาร, Syn. chef
cook    [VI] อึดอัดเพราะอากาศร้อน, See also: รู้สึกร้อนระอุ
gook    [N] คนผิวเหลือง, See also: คนเอเชีย
gook    [SL] หญิงโสเภณี, See also: ผู้หญิงขายตัว
hook    [VI] เกี่ยว, See also: ติดตะขอ
hook    [VT] เกี่ยว, See also: ติดตะขอ
hook    [VT] ขโมย (คำสแลง), See also: ฉก, ชิง, วิ่งราว
hook    [VI] งอ, See also: โค้ง, งุ้ม
hook    [VT] งอ, See also: โค้ง, งุ้ม, Syn. arch, bend, crook
hook    [N] ตะขอ, See also: ที่เกี่ยว, ตะขอแขวน, ขอ
hook    [VI] เป็นโสเภณี
hook    [SL] ทำให้ติดบางอย่าง (อาจไม่ใช่ยา)
joke    [VI] พูดตลก, See also: เย้าแหย่, ล้อเลียน, Syn. jest, banter, tease
joke    [N] เรื่องของคนหรือสถานการณ์ที่น่าหัวเราะ, See also: ตัวตลก, Syn. clown, buffon, laughing stock
joke    [N] เรื่องตลก, See also: เรื่องขบขัน, คำพูดตลก, Syn. jest, gag, wisecrack
kook    [N] คนประหลาด (คำสแลง), Syn. eccentric, madman, nut
look    [N] การค้นหา, See also: การตรวจสอบ, Syn. search, inspection
look    [N] การมอง, See also: การดู, การมองดู
look    [VI] ค้นหา, See also: มองหา, Syn. search
look    [VT] ดู, See also: แล, มอง, มองดู, เพ่ง, Syn. watch
look    [VI] ดู, See also: แล, มอง, มองดู, เพ่ง, Syn. watch
look    [VT] ตัดสิน
look    [VI] เผชิญหน้า, See also: เผชิญหน้า, Syn. face, front
look    [VI] พิจารณา, See also: ให้ความสนใจ, เอาใจใส่, Syn. consider
look    [VI] มีท่าทาง, See also: ดูเหมือน, ปรากฏ, ดูราวกับว่า, Syn. seem, appear
look    [VI] มีแนวโน้ม, See also: โน้มเอียง, Syn. tend

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poke gun; push gunปืนกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
procaryote; prokaryoteโพรแคริโอต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pneumonokoniosis; pneumoconiosis; pneumokoniosis; pneumonoconiosis๑. ภาวะฝุ่นจับปอด๒. โรคฝุ่นจับปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prokaryote; procaryoteโพรแคริโอต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pawnbrokerผู้ประกอบธุรกิจรับจำนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
papilledema; disc, choked; disk, choked; papilloedemaจานประสาทตาบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papilloedema; disc, choked; disk, choked; papilledemaจานประสาทตาบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psoriasis linguae; keratosis linguae; leucokeratosis; leucoplakia, oral; psoriasis buccalisฝ้าขาวในปาก (อาจกลายเป็นมะเร็ง) [มีความหมายเหมือนกับ leucoplakia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumoconiosis; pneumokoniosis; pneumonoconiosis; pneumonokoniosis๑. ภาวะฝุ่นจับปอด๒. โรคฝุ่นจับปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralytic strokeโรคลมอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
power strokeจังหวะกำลัง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
power strokeจังหวะกำลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pintle hookสลักตะขอต่อพ่วง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
psychokinesia; psychokinesisภาวะจิตพล่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychokinesis; psychokinesiaภาวะจิตพล่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psoriasis buccalis; keratosis linguae; leucokeratosis; leucoplakia, oral; psoriasis linguaeฝ้าขาวในปาก (อาจกลายเป็นมะเร็ง) [มีความหมายเหมือนกับ leucoplakia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacokineticsเภสัชจลนศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precision denture; articulated partial denture; broken-stress partial denture; Lee denture; precision retained dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
precision retained denture; articulated partial denture; broken-stress partial denture; Lee denture; precision dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pneumokoniosis; pneumoconiosis; pneumonoconiosis; pneumonokoniosis๑. ภาวะฝุ่นจับปอด๒. โรคฝุ่นจับปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumonoconiosis; pneumoconiosis; pneumokoniosis; pneumonokoniosis๑. ภาวะฝุ่นจับปอด๒. โรคฝุ่นจับปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
push gun; poke gunปืนกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Lloyd's Brokerนายหน้าประกันภัยของสถาบันลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
leucoplakia, oral; keratosis linguae; leucokeratosis; psoriasis buccalis; psoriasis linguaeฝ้าขาวในปาก (อาจกลายเป็นมะเร็ง) [มีความหมายเหมือนกับ leucoplakia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
look aheadดูล่วงหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
look-up; table look-upการค้นตาราง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Lee denture; articulated partial denture; broken-stress partial denture; precision denture; precision retained dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
look-up tableตารางค้นหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
look-up tableตารางค้นหา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leucokeratosis; keratosis linguae; leucoplakia, oral; psoriasis buccalis; psoriasis linguaeฝ้าขาวในปาก (อาจกลายเป็นมะเร็ง) [มีความหมายเหมือนกับ leucoplakia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, Cheyne-Stokesการหายใจแบบเชน-สโตกส์ [ดู respiration, periodic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rachiocyphosis; humpback; hunchback; kyphosis; rachiokyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rachiokyphosis; humpback; hunchback; kyphosis; rachiocyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinokyphosisสันจมูกโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reinsurance brokerนายหน้าประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
revokeเพิกถอน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
splenoceratosis; splenceratosis; splenokeratosisม้ามกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splenokeratosis; splenceratosis; splenoceratosisม้ามกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sunstroke; heliosis; siriasis๑. การเป็นลมเหตุแดด [มีความหมายเหมือนกับ insolation ๒]๒. ไข้แดด [มีความหมายเหมือนกับ insolation ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
slokaโศลก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
siriasis; heliosis; sunstroke๑. การเป็นลมเหตุแดด [มีความหมายเหมือนกับ insolation ๒]๒. ไข้แดด [มีความหมายเหมือนกับ insolation ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stroke volumeปริมาตรเลือดหัวใจบีบต่อครั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stroke, apoplecticโรคลมเหตุหลอดเลือดสมองแตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stroke, heat; apoplexy, heat; thermoplegiaโรคลมเหตุร้อน [ดู heliosis; siriasis; sunstroke ประกอบ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stroke, paralyticโรคลมอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stroker kitชุดเพิ่มระยะชัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
splenceratosis; splenoceratosis; splenokeratosisม้ามกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spokeซี่ล้อ, กำ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
stockbrokerนายหน้าค้าหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
strangler; chokeโช้ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subject reference booksหนังสืออ้างอิงเฉพาะวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
General reference booksหนังสืออ้างอิงทั่วไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book-wormหนอนหนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bookหนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reference bookหนังสืออ้างอิง [เทคโนโลยีการศึกษา]
International Standard Book Numberเลขมาตรฐานหนังสือสากล

ISBN [เทคโนโลยีการศึกษา]

Nonbook materialวัสดุไม่ตีพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Rare bookหนังสือหายาก [เทคโนโลยีการศึกษา]
Banned bookหนังสือต้องห้าม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Book exhibitionนิทรรศการหนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Textbookหนังสือตำรา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Nonfiction bookหนังสือสารคดี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Comic bookหนังสือการ์ตูน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accession bookสมุดทะเบียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Banned bookหนังสือต้องห้าม
Banned book หมายถึง หนังสือต้องห้าม เป็นหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่ถูกห้ามหรือถูกระงับโดยสถาบันทางศาสนาหรือโดยรัฐบาลด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง เนื่องจากมีเนื้อหาที่ต้องคัดค้านหรือเป็นอันตราย โดยทั่วไปเป็นด้วยเหตุผลทางศาสนา ทางการเมือง หรือทางสังคม (เช่น The Grapes of Wrath, Leaves of Grass การปฏิวัติของจีน หลักลัทธิเลนิน) หนังสือต้องห้ามเป็นหนังสือที่ถูกห้ามนำเข้าไปไว้ในห้องสมุด ร้านหนังสือ หรือห้องเรียน เนื่องจากมีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการโต้แย้ง การท้าทายในทางการเมือง ทางศาสนา หรือทางสังคม ในอดีตหนังสือต้องห้ามหลาย ๆ เล่มถูกเผาหรือถูกปฏิเสธการพิมพ์ การครอบครองหนังสือต้องห้ามถูกมองว่าเป็นการกระทำที่เป็นกบฏ หรือเป็นผู้มีความคิดเห็นนอกรีต ซึ่งบางครั้งอาจมีโทษทางกฎหมายถ้าละเมิด อย่างไรก็ตาม บางครั้งการห้ามก็อาจได้รับการยกเลิกได้เมื่อมีการท้าทายกันในศาล และศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกการห้าม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fiction bookหนังสือบันเทิงคดี
หนังสือบันเทิงคดี เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน ซึ่งต้องการให้ความบันเทิงและความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านเป็นหลัก อาจสอดแทรกความรู้และความคิดต่างๆ ไว้ด้วย แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

1 นวนิยาย เป็นหนังสือที่ผู้เขียน เขียนขึ้นเพื่อให้เกิดความบันเทิงแก่ผู้อ่าน โดยไม่เน้นความเป็นจริงหรือเนื้อหาสาระ

2 เรื่องสั้น เป็นหนังสือที่ผู้เขียน เขียนขึ้นตามวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับนวนิยาย แต่มีเนื้อหาน้อยกว่านวนิยาย มักรวมหลายเรื่อง อยู่ในเล่มเดียวกัน

3 หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่มีเนื้อหาง่ายๆ หรือ เป็นหนังสือ ภาพการ์ตูน หนังสือประเภทนี้จะให้ความรู้ คติสอนใจ และสนองความต้องการอยากรู้อยากเห็นของเด็ก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Rare bookหนังสือหายาก
หนังสือหายาก Rarebook บทคัดย่อ หนังสือหายากกับการสืบค้น หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกหนังสือหายากคือ

1 เป็นเอกสารปฐมภูมิ

2 มีประวัติการพิมพ์ที่สำคัญ เช่น ยุคสมัยของการพิมพ์ พิมพ์จำกัด ฉบับพิมพ์ครั้งแรก

3 มีความโดดเด่นทางด้านเนื้อหา

4 สภาพรูปเล่มสมบูรณ์หรือคงสภาพสวยงามตามต้นฉบับ

5 เป็นหนังสือที่มีประวัติในการครอบครอง เช่นมีบุ๊คเพลตหรือบรรณสิทธิ์ มีลายมือของผู้เขียนหรือเจ้าของเดิม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Reference bookหนังสืออ้างอิง

Reference bo<b>ok</b>

หนังสืออ้างอิง คือ หนังสือที่มุ่งเสนอเรื่องราวความรู้พื้นฐาน ข้อเท็จจริงต่างๆ ในหลายสาขาวิชาอย่างกว้างขวาง แต่กระทัดรัด ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งเล่มแต่ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเฉพาะเนื้อหาบางส่วนที่ต้องการเท่านั้น โดยเป็นหนังสือที่เขียนและรวบรวมขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ เนื้อหาจึงเป็นที่น่าเชื่อถือและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ ขณะที่รูปเล่มส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่ และหนากว่าหนังสือทั่วๆ ไป รวมถึงมีการพิมพ์ออกมาเป็นชุดๆ พร้อมทั้งมีการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงเนื้อหาของผู้อ่าน เช่น การเรียงตามลำดับอักษร เหตุการณ์ เขตภูมิศาสตร์ หมวดหมู่ นอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษเพื่อความสะดวกในการค้นหาเนื้อหา เช่น อักษรนำเล่ม คำนำนาง ดัชนีหัวแม่มือ สารบัญ ดัชนี ส่วนโยง

ประเภทของหนังสืออ้างอิง แบ่งได้ 2 ประเภทหลัก คือ เนื้อหาวิชา และ หน้าที่

1. เนื้อหาวิชา คือ หนังสืออ้างอิงทั่วไป ที่ให้ข้อเท็จจริงในสาขาวิชาต่างๆ อย่างกว้างขวาง ไม่จำกัดสาขาวิชา ซึ่งตรงข้ามกับหนังสืออ้างอิงเฉพาะสาขาวิชา ที่ให้ข้อเท็จจริงเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

2. หน้าที่ คือ หนังสืออ้างอิงที่ให้ข้อเท็จจริงภายในเล่ม และ หนังสืออ้างอิงที่เป็นเครื่องชี้โยงไปหาข้อเท็จจริงในเล่มอื่น เช่น ดัชนีวารสารและบรรณานุกรม

หนังสืออ้างอิงประเภทต่างๆ

พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ เช่น ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2549.

สารานุกรม เช่น โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โครงการ, 2548-

หนังสือรายปี เช่น สยามออลมาแนค : สารนิเทศและปูมปฎิทินการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และข้อมูลสำคัญ. กรุงเทพฯ : บริษัทสยามบรรณ, 2527-

อักขรานุกรมชีวประวัติ เช่น คณะกรรมการรวบรวมและค้นคว้าเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์ ฯลฯ ของพระบาทสม เด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. อักขรานุกรมนามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์, 2534.

นามานุกรม เช่น สีดา สอนศรี. นามานุกรมหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2528-

หนังสืออ้างอิงภูมิศาสตร์ เช่น Britannica Altas. Chicago : Encyclopedia Britannica, 1987.

หนังสือคู่มือ เช่น ทวี แก้วมณี, ธนญา ตรึงตราจิตกุล, ชัยยา ศรีอำไพ. หนังสือคู่มือมาตรฐานและการทดสอบเครื่องเรือน. กรุงเทพฯ : ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและคอมโพสิท สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2549.

ดัชนีวารสาร เช่น ธำรงค์ ชูทัพ, สุดาวรรณ เครือพานิช. ดัชนีวารสารการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2535.

บรรณานุกรม เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด. บรรณานุกรม ดร.ป๋วย. [กรุงเทพฯ] : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529.

แหล่งข้อมูล:

Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed MArch 27, 2011).

เพชรรัตน์ บริสุทธิ์. หนังสืออ้างอิง. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. http://human.tru.ac.th/elearning/tec_ban/tinfo04/index.html (สืบค้นเมื่อ 27 มีนาคม 2554). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Yearbookหนังสือรายปี

หนังสือรายปี (Yearbooks, Annuals, Almanacs) คือ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่มีกำหนดออกเป็นรายปี โดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

1. หนังสือรายปีของสารานุกรม (Encyclopedia Yearbook) เป็นหนังสือรายปีที่จัดทำขึ้นเพื่อเติมเนื้อหาของสารานุกรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น American Annual, Britainnica Book of the Year

2. หนังสือรายปีที่สรุปข่าวและเหตุการณ์ในรอบปี ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยเสนอในรูปของสรุปความเสนอเป็นรายสัปดาห์ เช่น World Almanac and Book of Facts, Siam Directory

Almanac ภาพจาก http://www.worldalmanac.com/world-almanac.aspx

3. หนังสือรายปีที่สรุปผลงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการสรุปผลงานประจำปีของหน่วยงานต่างๆ เช่น รายงานประจำปี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

NSTDA-Annual-Report [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Book of quotationหนังสืออัญพจน์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book cardบัตรหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book caseตู้หนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book clothผ้าเย็บปกหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book displayการแสดงหนังสือ, นิทรรศการหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book endที่กั้นหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book exhibitionการแสดงหนังสือ, นิทรรศการหนังสือ

ตัวอย่างการจัดนิทรรศการอ่านงานเขียนเรื่องสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ :

Bo<b>ok</b> exhibition        Bo<b>ok</b> exhibition [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Book fairงานแสดงหนังสือ, งานนิทรรศการหนังสือ
Book fair หมายถึง งานแสดงหนังสือ หรือ งานนิทรรศการหนังสือที่จัดขึ้นในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูง หรือในสถานที่ที่ทีประชาชนสามารถไปร่วมงานได้โดยสะดวก

ความมุ่งหมายของงานนิทรรศการหนังสือเพื่อแสดงหนังสือใหม่ เพื่อเร้าใจให้ผู้ชมเกิดความสนใจในหนังสือได้รู้จักหนังสือใหม่ และอยากอ่านหนังสือต่างๆ มากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ต่อเนื่องให้เกิดกับผู้ชมต่อไป นอกจากนั้นในงานอาจมีการจำหน่ายหนังสือใหม่ และมีกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบ เช่น การสนทนา การอภิปราย การโต้วาที การสาธิต การแสดงละคร การเล่าเรื่องหนังสือ เกมและการแข่งขันต่าง ๆ การทายปัญหา ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีงานนิทรรศการหนังสือที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสำนักพิมพ์ ผู้ผลิตหนังสือ และร้านหนังสือร่วมออกร้านเป็นจำนวนมาก เช่น งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ งานนิทรรศการหนังสือแฟรงค์เฟิร์ต ที่เป็นแหล่งตลาดสำคัญสำหรับสำนักพิมพ์ที่ต้องการซื้อและขายลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในการแปลและเอกสิทธิ์อื่น ๆ ให้กับต่างประเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Book jacketใบหุ้มปก
แผ่นหุ้มปกนอกของหนังสือ เป็นกระดาษมีสีสันสวยงาม มีรูปภาพประกอบหรือไม่มีก็ได้ ด้านหน้ามีชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ส่วนที่พับเข้าข้างในและด้านหลัง อาจมีคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์ หรือมีภาพ และประวัติโดยสังเขปของผู้แต่ง และรายชื่อเล่มอื่น ๆ ของผู้แต่งอีกด้วย ใบหุ้มปกเป็นเครื่องตกแต่งหนังสือให้สวยงาม ดึงดูดสายตาผู้อ่านให้เกิดความสนใจ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยรักษาปกนอกให้ใหม่อยู่เสมอ

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ที่ใบหุ้มปกเสมอ ได้แก่ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง และนอกจากนี้ อาจจะมีข้อมูลอื่นๆ เช่น ชื่่อสำนักพิมพ์ ฉบับพิมพ์ เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ราคาหนังสือ ข้อความแนะนำจากผู้เขียน เรื่องย่อของหนังสือ บทวิจารณ์หนังสือ รายชื่อผลงานอื่นๆ ของผู้เขียนหรือของสำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือนั้นๆ และอาจมีรายชื่อหนังสืออื่ืนๆ ในชุดเดียวกัน

Bo<b>ok</b>Jacket1
ภาพใบหุ้มปกหนังสือ จะมีภาพประกอบ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้เขียน ปรากฏอยู่

Bo<b>ok</b>Jacket2
ภาพลักษณะทางกายภาพของใบหุ้มปกหนังสือ

Bo<b>ok</b>Jacket3
ภาพใบหุ้มปกหนังสือ จะมีคำวิจารณ์หนังสือ เลข ISBN เป็นข้อมูลอยู่ด้านหลัง ส่วนด้านหน้า มีภาพประกอบ ชื่อหนังสือ และชื่อผู้แต่ง
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Book listรายชื่อหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book markที่คั่นหนังสือ
Book mark หมายถึง ที่คั่นหนังสือ ใช้เพื่อคั่นหน้าหนังสือที่กำลังอ่านอยู่ เพื่อจะได้กลับมาอ่านหนังสือนั้นในคราวต่อไปได้ต่อเนื่องกัน ที่คั่นหนังสืออาจทำด้วยกระดาษแข็งหรือด้วยวัสดุอื่น เช่น ผ้า หนัง ริบบิ้น พลาสติก เหล็ก เป็นต้น โดยทำเป็นแถบยาว ที่คั่นหนังสือบางอันประดิษฐ์ตกแต่งทำด้วยมือมีลวดลายสวยงาม บางอันอาจมีคำขวัญเกี่ยวกับการอ่านหนังสือหรือข้อความอื่น ๆ ประกอบ ในหนังสือฉบับพิมพ์ที่มีราคาแพงมาก ใช้แถบริบบิ้นยาวกว่าหน้ากระดาษติดกาวไว้กับส่วนบนสุดของสันหนังสือเพื่อเป็นที่คั่นหนังสือของหนังสือเล่มนั้น ที่คั่นหนังสือเริ่มมีการผลิตออกมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบันด้วยจุดมุ่งหมายต่าง ๆ ทั้งในด้านการโฆษณาหนังสือ หรือเป็นของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ เป็นสินค้า และเป็นของสะสม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book numberเลขหนังสือ

Book number หมายถึง เลขหนังสือ หรือเลขผู้แต่งหนังสือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเลขเรียกหนังสือ (Call number) ประกอบด้วยเลขหมู่หนังสือ (Class number) และเลขหนังสือ โดยเลขหนังสือจะเป็นส่วนท้ายของเลขเรียกหนังสือ เลขหนังสือนี้ประกอบด้วยตัวอักษรจากชื่อผู้แต่งกับตัวเลขจำนวนหนึ่ง และบางครั้งรวมทั้งตัวอักษรซึ่งได้มาจากชื่อหนังสือด้วย เลขหนังสือมีประโยชน์ คือ ทำให้เลขเรียกหนังสือของหนังสือแต่ละเล่มมีความแตกต่างกัน และสามารถจัดเรียงตามลำดับบนชั้นได้ไม่ซ้ำกัน

ในต่างประเทศได้จัดทำเลขผู้แต่งหนังสือมานานแล้ว โดยเริ่มจาก ชาร์ล เอ คัตเตอร์ (Charle A Cutter) ได้จัดทำ Cutter’s Two Figure Author Table ขึ้นในปลายศตวรรษที่ 19 ต่อมาเคท อี. แซนบอร์น (Kate E. Sanborn) ได้จัดทำ Three Figure Table ขึ้นจากคำแนะนำของคัตเตอร์ โดยใช้ชื่อว่า Cutter-Sanborn Three Figure Author Table ดังนั้น จึงนิยมเรียกตารางเลขผู้แต่งที่แซนบอร์น คิดขึ้นนี้ว่า Cutter-Sanborn Table และใช้เป็นพื้นฐานสำหรับเลขผู้แต่งสมัยปัจจุบัน

ในประเทศไทยหอสมุดแห่งชาติได้นำแนวคิดจากตารางเลขผู้แต่ง Cutter-Sanborn Three Figure Author Table มาพัฒนาตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสำเร็จรูปของหอสมุดแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 และเผยแพร่ไปยังห้องสมุดต่างๆ อย่างแพร่หลาย จนในปี พ.ศ. 2528 หอสมุดแห่งชาติ จึงได้จัดพิมพ์เผยแพร่อย่างเป็นทางการใช้ชื่อว่า ตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสำเร็จรูป (Thai Author Table) จากนั้นได้จัดพิมพ์เผยแพร่อีก 3 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2531, 2538 และ 2547 ตารางเลขผู้แต่งของหอสมุดแห่งชาติ ได้รับความนิยมแพร่หลาย เนื่องจากเป็นคู่มือที่มีการกำหนดเลขไว้แน่นอน เรียงชื่อผู้แต่งตามพจนานุกรม โดยกำหนดเลข 3 หลักควบคู่กับชื่อผู้แต่ง นับเป็นคู่มือที่ให้ความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงานมาก เมื่อเทียบกับการกำหนดเลขผู้แต่งโดยการบวกตัวเลขระหว่างตัวอักษรและสระประจำตัวผู้แต่ง

นอกจากนี้ยังมีเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยอื่น ๆ ที่ห้องสมุดหลายแห่งได้พัฒนาขึ้นใช้เอง ได้แก่

1) เลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยแบบของหอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2) เลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยแบบของ หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3) เลขผู้แต่งภาษาไทยของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

เลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยที่ห้องสมุดต่างๆ ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือ เลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยของหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันจัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 5 แล้ว

โดยทั่วไปเลขหนังสือประกอบด้วย เลขผู้แต่ง In general, book number = author number + title (or work) mark + edition mark + date of publication + volume number + copy number + anything else library policy dictates ตัวอย่างการให้เลขหนังสือ

หนังสือเล่มหนึ่ง เมื่อจัดหมวดหมู่ในระบบ LC (ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน) ได้เลขเรียกหนังสือ ดังนี้

BF 408 เลขหมู่หนังสือ (Class Number)

ว716 เลขหนังสือ (Book number)

เมื่อหนังสือมีเลขหมู่หนังสือซ้ำกัน เลขหนังสือจะช่วยจัดลำดับหนังสือที่มีเลขหมู่หนังสือซ้ำกันบนชั้นได้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น มีหนังสือที่มีเลขหมู่เดียวกันบนชั้น 5 เล่ม แต่มีผู้แต่งต่างกัน เมื่อจัดวางหนังสือบนชั้น จะนำมาจัดเรียงได้ ดังนี้

BF 408 BF 408 BF 408 BF 408 BF

ว 716 ว 447 ส 282 อ 113 อ 459

ในกรณีที่ห้องสมุดมีหนังสือของผู้แต่งคนเดียวกันที่มีเลขหมู่หนังสือซ้ำกันและมีอยู่บนชั้นหลายเล่ม เกิดปัญหาในการจัดวางหนังสือบนชั้น จะใช้วิธีเพิ่มตัวอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องต่อท้ายเลขหนังสือ เช่น

BF 408 BF 408 ดังนั้น จึงทำให้หนังสือสองเล่มนี้มีตำแหน่งที่วางโดยเฉพาะบนชั้นหนังสือ

อ 968 ค อ 968 จ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Book pocketซองบัตร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book reviewบรรณนิทัศน์, การวิจารณ์หนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book and readingหนังสือและการอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book scoutพ่อค้าหนังสือเก่า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book selectionการเลือกหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book shelfชั้นหนังสือ , ชั้นหนังสือ
Book shelf หมายถึง ชั้นหนังสือ เป็นอุปกรณ์ใช้จัดเก็บหนังสือและสิ่งพิมพ์อื่นในห้องสมุด ชั้นหนังสืออาจมีทั้งแบบยึดตายตัวและแบบปรับระดับชั้นวางได้ ชั้นหนังสือในห้องสมุดและหอจดหมายเหตุควรปรับขยายช่วงชั้นได้ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและจัดชั้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยให้มีที่ว่างจากขอบบนของชั้นหนังสือห่างจากหนังสือเล่มที่สูงที่สุดบนชั้นอย่างน้อยที่สุด 1 นิ้ว และ ไม่มีขอบหยาบหรือยื่นออกมาที่อาจสร้างความเสียหายให้กับการเย็บเล่มหนังสือในพื้นที่ที่ไม่สกปรก ในพื้นที่ที่มีมลพิษมากชั้นหนังสือควรเป็นแบบมีกระจกปิดด้านหน้า ด้านล่างของชั้นหนังสือควรให้สูง เหนือพื้นอย่างน้อย 6 นิ้ว เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและป้องกันความเสียหายจากน้ำในกรณีที่เกิดน้ำท่วม ชั้นหนังสือควรตั้งอยู่ห่างจากแหล่งความร้อนต่างๆ เช่น หม้อน้ำ เป็นต้น เพื่อหลีกเลี่ยงความชื้น การจัดชั้นไม่ควรวางติดกับผนังหรือใต้น้ำหรือท่อไอน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หนังสือถูกรังสีอัลตราไวโอเลต ชั้นหนังสือไม่ควรได้รับแสงแดดโดยตรง ห้องสมุดหลายแห่ง ๆ ใช้ชั้นเหล็กที่ปรับระดับได้และมีสีต่าง ๆ ในการจัดชั้นหนังสือ ส่วนชั้นเอียงใช้ในการจัดแสดงวารสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book talkการเล่าเรื่องหนังสือ
Book talk หมายถึง การเล่าเรื่องหนังสือ เป็นกิจกรรมที่จัดในห้องสมุด ร้านหนังสือ หรือสถาบันการศึกษาโดยมีผู้เขียนหนังสือ บรรณารักษ์ หรือบุคคลที่น่าสนใจอื่น ๆ มาอภิปรายเกี่ยวกับหนังสือและอ่านข้อความที่ตัดตอนมาจากหนังสือ จุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือ เพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านสนใจในการอ่านหนังสือ

ประเภทของหนังสือที่พิจารณาสำหรับนำมาใช้ในกิจกรรมการเล่าเรื่องหนังสืออาจประกอบด้วยหนังสือวรรณกรรม กีฬา นิยายอิงประวัติศาสตร์ นิยายวิทยาศาสตร์และจินตนาการ นิยายโรมานซ์ เทพนิยาย เรื่องสั้น เรื่องลึกลับ ผจญภัย สารคดี เรื่องสยองขวัญ ฯลฯ จำนวนหนังสือที่นำมาเล่าเรื่องขึ้นอยู่กับอายุของผู้ฟัง

แต่เดิมการเล่าเรื่องหนังสือทำกันในห้องเรียนสำหรับนักเรียน อย่างไรก็ตามการเล่าเรื่องหนังสือสามารถทำได้นอกห้องเรียนและทำได้กับกลุ่มอายุต่าง ๆ ทั้งเด็กเล็ก เด็กโต วัยรุ่นและผู้ใหญ่ การเล่าเรื่องหนังสือทำให้ผู้ฟังสนใจเกี่ยวกับเนื้อหาของหนังสือที่ต้องการอ่านโดยทั่วไปการเล่าเรื่องหนังสือแบบยาวใช้เวลา 5 – 7 นาที และการเล่าเรื่องหนังสือแบบสั้นใช้เวลา 30 วินาที - 2 นาที [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Book truckรถเข็นหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book-wormหนอนหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookbindingการเย็บเล่มหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookletจุลสาร, อนุสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book mobile libraryห้องสมุดเคลื่อนที่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookplateบรรณสิทธิ์ (หมายถึง ป้ายหรือตราประจำตัวของเจ้าของหนังสือ)
Bookplates เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์บอกประวัติการครอบครองหนังสือ คำว่า Bookplates นิยมใช้ในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ส่วนประเทศอื่นๆ ในยุโรปจะเรียกว่า เอ็กซ์ ลิบรีส์ (ex libris) ในภาษาละติน แปลว่า "จากห้องสมุดของ..." แล้วต่อด้วยอักษรย่อชื่อ ตราประจำตัว หรือตราประจำตระกูลของผู้เป็นเจ้าของหนังสือ

ห้องสมุดในประเทศไทยนิยมการประทับตราเพื่อแสดงกรรมสิทธิ์ในหน้ารหัส (secret page) ของหนังสือเป็นส่วนมาก กลุ่มผู้ที่เริ่มใช้ bookplate ในประเทศไทย ได้แก่ พระบรมวงศานุวงศ์

ตัวอย่างภาพ การแสดงกรรมสิทธิ์ของห้องสมุดหรือเจ้าของหนังสือ

Bo<b>ok</b>-Plate

กรมพระจันทบุรีนฤนาท ทรงใช้พระนาม "กิติยากรวรลักษณ์" เขียนแล้วซับให้เป็นรูปตะขาบ ด้านบนมีข้อความว่า "สุวิชาโน ภวํ โหติ"

ตัวอย่าง ภาพ Book plate ในกรมพระจันทบุรีนฤนาท

Bo<b>ok</b>-Plate2

รายการอ้างอิง

อัมพร ทีขะระ. 2523. ห้องสมุดหนังสือหายาก. กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Make your own book plate. 2010. http://sew-thrifty.blogspot.com [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Bookseller and booksellingผู้ขายและการขายหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookstoreร้านขายหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Comic bookหนังสือการ์ตูน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Guide bookหนังสือนำเที่ยว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Handbookหนังสือคู่มือ

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้นิยามความหมาย "คู่มือ" ว่า หมายถึง สมุดหรือหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้เพื่อใช้ประกอบตำรา เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาหรือการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อแนะนำวิธีใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง [1]

คู่มือ จัดเป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่ง ที่รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง เฉพาะเรื่อง เพื่อใช้เป็นคู่มือตอบคำถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว หรือเพื่อใช้เป็นคู่มือในการศึกษาและปฏิงานหนึ่งๆ ทั้งนี้คู่มือมักจะมีการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ใช้

ตัวอย่างคู่มือ

CRC handbook of chemistry and physics. Boca Raton : CRC Press, 1992.

Stine, G. Harry and Stine, Bil. Handbook of model rocketry. 7th ed. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2004.

Handbook of nanoscience, engineering and technology. Boca Raton : CRC Press, 2003.

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. คู่มือการขอรับทุนสนับสนุน การวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน ด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : ฝ่ายสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2544.

สำนักงานข้าราชการพลเรือน. สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน. คู่มือการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในส่วนราชการ. กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2541.

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545.

แหล่งข้อมูล

[1] ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 หน้า 256.

Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed MArch 27, 2011). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-ok.(เอ'โอเค') adj. สมบูรณ์, ยอดเยี่ยม
abeokuta(เอ' บีออ' คูทา) n. ชื่อเมืองหนึ่งในไนจีเรีย (SW Nigeria)
adam strok syndromeอาการอ่อนเพลียอย่างกระทันหัน บางครั้งเกิดการชัก
afro lookชื่อทรงผมแบบขาวอาฟริกา
amok(อะมัด' , อะมอค') = amuck, ภาวะจิตฟุ้งซ่านที่มีการซึมเศร้าก่อน แล้วตามด้วยอารมณ์ที่ต้องการฆ่าคน อาละวาด, Syn. madly
artichoke(อาร์'ทิโชค) n. พืชมีใบเป็นหนามจำพวกหนึ่งชึ่งหัวและดอกใช้รับประทานได้
awoke(อะโวค') v. อดีตกาลของ awake
backstroke(แบค'สโทรค) {backstroked,backstroking,backstrokes} vt.,n. พลิกมือตบหรือตี,ว่ายน้ำท่าหงายหลัง
bangkok(แบง'คอค) n. กรุงเทพ,บางกอก
bank bookn. สมุดเงินฝากธนาคาร
bazooka(บะซู'คะ) n. ปืนยิงรถถัง,เครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง
bespoke(บิสโพค') กริยาช่อง 3 ของ bespeak adj. ทำตามที่ลูกค้าสั่ง,ทำโดยเฉพาะ,ซึ่งหมั้นไว้แล้ว, Syn. custom-made
bespoken(บิสโพ'เคิน) กริยาช่อง 3 ของ bespeak
betoken(บิโท'เคิน) {betokened,betokening,betokens} vt. เป็นหลักฐาน,ล่อแสดง,แสดงถึง,เป็นลาง,เป็นนิมิต,บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าว่า
betook(บิทุค') v. อดีตกาลของbetake
bill brokern. นายหน้าซื้อขายตั๋วเงิน
black bookn. สมุดรายชื่อคนที่ต้องได้รับโทษ,สมุดรายชื่อคนที่มีความผิด
blank bookn. สมุดที่ว่างเปล่า
bloke(โบลค) n. คน,มนุษย์,อ้ายหมอนี่,คนโง่,ขี้เมา, Syn. guy
boko(โบ'โด) n. จมูก
book(บุค) n. หนังสือ v.จอง, การจอง
book jacketn. ปกหุ้มหนังสือ
book palmn. ใบลาน
bookbindery(บุค'ไบเดอรี) n. ร้านเข้าปกหนังสือ,ร้านทำปกหนังสือ
bookbinding(บุค'ไบดิง) n. การเข้าปกหนังสือ,การทำปกหนังสือ
bookcase(บุค'เคส) n. ตู้หรือชั้นสำหรับใส่หนังสือ
bookend(บุค'เอนดฺ) n. ที่หนีบค้ำแถวหนังสือให้ตั้งตรง, Syn. bookend
bookie(บุค'คี) n. คนทำหนังสือ,เจ้ามือรับแทงม้า, Syn. bookmaker
booking(บุค'คิง) n. สัญญา,การตกลง,การจอง
booking clerkn. คนขายตั๋ว
booking halln. ห้องขายตั๋ว
booking officen. ห้องขายตั๋ว
bookish(บุค'คิช) adj. ชอบอ่านหนังสือ,ชอบศึกษา,หนอนหนังสือ,เกี่ยวกับหนังสือ,เกี่ยวกับอักษรศาสตร์, See also: bookishness n., Syn. erudite
bookkeepern. คนทำบัญชี
bookkeepingn. วิชาการทำบัญชี,การทำบัญชี
booklearned(บุด'เลิร์นดฺ) adj. ซึ่งเชื่อถือความรู้ในหนังสือ,การศึกษา
bookletn. หนังสือเล่มเล็ก ๆ
bookmakern. คนทำหนังสือ,เจ้ามือรับแทงม้า, See also: bookmaking n. การทำหนังสือ
bookmarkn. ที่คั่นหนังสือ,ริบบิ้นหรือกระดาษคั่นหนังสือ ที่คั่นหนังสือคั่นหน้า1. การใช้ที่คั่นหนังสือนั้นเพื่อประโยชน์ในการกลับมาหาที่เก่าได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาค้นหา ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ทำไว้ให้ง่ายในการกลับมาค้นหา 2. เป็นคำสั่งในโปรแกรมบางโปรแกรมที่ช่วยให้กลับมาค้นหาง่าย กล่าวคือนำข้อความหรือคำสั่งมารวมไว้ หากต้องการสั่งก็จะหาพบได้ง่าย เช่น ในโปรแกรมเน็ตสเคป (ใช้อินเตอร์เน็ต) การเลือกคำสั่ง bookmark หมายถึงการนำชื่อโฮมเพจที่จะใช้บ่อย ๆ ไปเก็บรวมไว้ เมื่อต้องการกลับไปใช้อีก จะได้สั่งได้สะดวก
bookplaten. ป้ายชื่อเจ้าของหนังสือหรือห้องสมุดที่ติดกับหนังสือ
bookrackที่ค้ำหนังสือที่เปิดอ้า
bookshelf(บุค'เชลฟฺ) n. หิ้งหนังสือ,ที่ตั้งหนังสือ
bookstall(บุค'สทอล) n. ที่สำหรับตั้งหนังสืออ่าน
bookstandร้านขายหนังสือเล็ก,แผงหนังสือ,หิ้งหนังสือ
bookstoren. ร้านขายหนังสือ
bookworm(บุค'เวิร์ม) n. ผู้ที่ชอบอ่านหนังสือมาก,คนที่ชอบเรียนหนังสือมาก,หนอนหนังสือ,หนอนกัดกินหนังสือ,ปลวกหนังสือ
breaststroken. การว่ายน้ำท่าผีเสื้อ
broke(โบรค) กริยาช่อง 2 ของ break adj. ไร้เงิน,ล้มละลาย, Syn. impoverished
broken(โบร'เคิน) vi. กริยาช่อง 3 ของ break adj. เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ไม่เรียบ,อ่อนกำลัง,ยอมเชื่อ,พูดอย่างไม่สมบูรณ์,ขรุขระ,แตกแยก, See also: brokenness n. ดูbroken, Syn. split,damaged,sudued
broken diskหน่วยบันทึกเสียเป็นคำสะแลง ใช้หมายถึง หน่วยบันทึกที่เสียหรือใช้การไม่ได้ แล้ว (ไม่ใช่จานบันทึก)

English-Thai: Nontri Dictionary
awoke(vt) pt ของ awake
backstroke(n) การว่ายน้ำท่ากรรเชียง
betoken(vt) เป็นลาง,เป็นเครื่องแสดง,เป็นนิมิต,ส่อแสดง
billhook(n) ง้าว,มีดขอ
book(n) หนังสือ,ตำรา,สมุด,คัมภีร์
book(vt) จองล่วงหน้า,สำรองที่นั่ง,ลงบัญชี,ลงชื่อ,ลงรายการ,ลงบันทึก
bookcase(n) ตู้หนังสือ
bookie(n) คนทำหนังสือ,เจ้ามือรับแทงม้า
booking(n) การจอง,การสำรองที่นั่ง,การตกลง,สัญญา
bookish(adj) เป็นหนอนหนังสือ
bookkeeper(n) คนทำบัญชี
bookkeeping(n) การทำบัญชี
booklet(n) หนังสือเล่มเล็ก
bookmaker(n) คนทำหนังสือ,เจ้ามือรับแทงม้า
bookmark(n) ที่คั่นหนังสือ
bookmobile(n) ห้องสมุดเคลื่อนที่
bookseller(n) คนขายหนังสือ
bookshop(n) ร้านขายหนังสือ
bookstall(n) แผงขายหนังสือ
bookstand(n) แผงหนังสือ,ร้านขายหนังสือ,หิ้งหนังสือ
bookstore(n) ร้านขายหนังสือ
bookworm(n) หนอนหนังสือ
broke(vt) pp ของ break
broken(adj) เป็นเศษเล็กเศษน้อย,เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
broker(n) นายหน้า,ตัวแทน
brokerage(n) การเป็นนายหน้า,ค่านายหน้า
brook(n) ลำธาร,ห้วย
brook(vt) ยอม,ยินยอม,ยอมทน
brooklet(n) ลำธารเล็กๆ
choke(n) การสำลัก,การอุดตัน
choke(vi) สำลัก,ตัน,อุด,หายใจไม่ออก
choke(vt) ทำให้สำลัก,ทำให้หายใจขัด,ทำให้หายใจไม่ออก
coke(n) เถ้าถ่าน,ถ่านหิน,ถ่านโค้ก
COMIC comic book(n) หนังสือการ์ตูน
convoke(vt) เรียกชุมนุม,เรียกประชุม
cook(n) คนครัว,กุ๊ก,คนทำอาหาร,วิเสท
cook(vi,vt) ทำอาหาร,ทำกับข้าว,ปรุงอาหาร,ประกอบอาหาร
cookbook(n) ตำราอาหาร,ตำรากับข้าว,คู่มือประกอบอาหาร
cookery(n) การปรุงอาหาร,การทำกับข้าว,การหุงต้ม,วิธีการปรุงอาหาร
cookie(n) ขนมคุกกี้
cooking(n) การปรุงอาหาร,การทำกับข้าว,การหุงต้ม,การประกอบอาหาร
cooky(n) ขนมคุกกี้
copybook(n) สมุดลอกแบบ,สมุดคัดลายมือ
crook(n) ขอ,ไม้เท้า,ทางโค้ง,คนโกง,โจร
crooked(adj) คด,งอ,หลังค่อม,โก่ง,โค้ง,โกง,ทุจริต
evoke(vt) นำมาซึ่ง,ทำให้เกิดขึ้น,ทำให้ออกมา,เรียก
fishhook(n) เบ็ดตกปลา
forsook(vt) pt ของ forsake
GOOD-good-looking(adj) งาม,สวย,สวยงาม,ดูดี,หน้าตาดี,หล่อ
guidebook(n) คู่มือการเดินทาง,หนังสือคู่มือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Abnahmebescheinigung {f}; Abnahmeprotokoll {n} (n ) หนังสือรับรองการรับรอง
See also: S. การยินยอม, A. ไม่ยอมรับ, R. เห้นด้วย
Bangkok[แบง ค๊อก] (n) กรุงเทพ เมืองหลวงของประเทศไทย
Bangkok Mass Transit Authority (BMTA)[แบงคอก ทรานซิท อาธอริตี] (n ) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
Bankgok Bank (org ) ธนาคารกรุงเทพ
bokeh (n) การถ่ายรูปให้เป็นแบบชัดตื้น (หน้าชัดหลังเบลอ)
book (n ) หนังสือ
breaststroke (n ) การว่ายน้ำท่ากบ
broken line (n) เส้นประ
brokenness (n ) การแตกสลาย, การแตกหัก, ภาวะที่ถูกทำให้แตกหัก หรือพังทลาย
choko (n ) ผลฟักแม้ว
cookies girl (n ) เด็กผู้หญิง
cytokine (n ) สารน้ำ
cytokinesis (n) การแบ่งไซโทพลาสซึม
enoki mushroom (n ) เห็ดเข็มทอง
good-looking (adj ) ดูดี (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีรูปร่างที่ดี)
governor of Bangkok Metropolitanผู้ว่ากทม.
logbookสมุดปูมเรือ เป็นสมุดสำหรับบันทึกเหตุการณ์ และรายละเอียดต่าง ๆ ในการเดินเรือไว้ ตามลำดับเวลา
look (n ) รูปร่างหน้าตา = appearance; ท่าที = aspect
See also: S. appearance, aspect, A. -,
look and feel (n) รูปลักษณ์และการใช้งาน
look yourself ( ) ดูมีสุขภาพดีเหมือนเช่นเคย
looking forward to (phrase ) คาดหวัง , หวังว่า
off-hook (vt ) ยกหู(โทรศัพท์)
official-looking[ออฟฟิ้เชียล ลุ้กกิ่ง] (adj ) ดูเป็นทางการ, เหมือนจะเป็นทางการ, ท่าทางเป็นทางการ, คล้ายทางการ, ออกจะเป็นทางการ
passbookสมุดคู่ฝาก
phrase book (n) หนังสือสอนภาษาฉบับย่อ
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis[นุ-โม-โน-อัล-ตรา-ไม-โคร-สะ-โก-ปิก-ซิ-ลิ-โค-โวล-คา-โน-โค-นิ-โอ-ซิส] (name ) โรคปอดชนิดหนึ่ง
pokie (n slang) คุก
See also: S. jail,
sawn wookแปรรูปไม้
strokeระยะการขึ้น-ลงของลูกสูบ
the good book (n) พระคัมภีร์ไบเบิล
See also: S. bible,
thought-provoking (adj ) กระตุ้นความคิดหรือสิ่งที่สนใจ
took the evidence นำสืบ
ิิฺBookหนังสือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay.Okay. God Bless the Child (2010)
First you have to find out if the kid is really missing, okay?Findet erstmal heraus, ob das Kind wirklich vermisst wird, okay? God Bless the Child (2010)
She's okay, but I'm a wreck, and my wife cannot stop crying.Sie ist okay, aber ich bin ein Wrack, und meine Frau kann nicht aufhören zu weinen. God Bless the Child (2010)
It's unofficial, okay?Das ist inoffiziell, okay? God Bless the Child (2010)
Yeah, I want the money, okay?Ja, ich will das Geld, okay? God Bless the Child (2010)
He's gonna be okay.- Er wird wieder okay. God Bless the Child (2010)
Okay, well, we'll definitely check that out, then.Okay, also, wir werden das ganz bestimmt überprüfen. God Bless the Child (2010)
She had a little accident, but she's okay now, and, uh, she told me to look after you.Sie hatte einen kleinen Unfall, aber sie ist jetzt okay, und sie hat mich gebeten nach dir zu schauen. God Bless the Child (2010)
Okay.Okay. God Bless the Child (2010)
Just a sip, okay?Nur einen Schluck, okay? God Bless the Child (2010)
Let me see that picture, okay?Lassen Sie mich das Bild sehen, okay? God Bless the Child (2010)
Okay.Okay. God Bless the Child (2010)
If you remember anything, then please call us, okay?Wenn Sie sich an etwas erinnern, rufen Sie uns bitte an, okay? God Bless the Child (2010)
Okay.Okay. God Bless the Child (2010)
Okay, look, I got to go.Okay, schau, ich muss los. God Bless the Child (2010)
Okay.Okay. God Bless the Child (2010)
Okay, so he could have an accomplice.Okay, also könnte er einen Komplizen haben. God Bless the Child (2010)
Okay.Okay. God Bless the Child (2010)
Okay, take a look at this.Okay, sieh dir das an. God Bless the Child (2010)
Okay, here we go. We got the address book.Okay, los geht's. Wir haben ihr Adressbuch. God Bless the Child (2010)
Okay, what about those two guys who are working for you?Okay, was ist mit den beiden Kerlen die für Sie arbeiten? God Bless the Child (2010)
I - I'm okay.Ich bin okay. God Bless the Child (2010)
It's okay.Das ist okay. God Bless the Child (2010)
It's okay.Das ist okay. God Bless the Child (2010)
- Okay.- Okay. Drug Olympics (2010)
All right, I've asked you here tonight because it think we need to clear the air.Okay, ich habe euch heute hergebeten, weil ich meine, wir müssten reinen Tisch machen. Drug Olympics (2010)
All right, I'll go first.Okay, dann ich. Drug Olympics (2010)
This is good.Okay, das ist gut. Drug Olympics (2010)
Okay, you're drunk.Okay, du bist betrunken. Drug Olympics (2010)
Well, all right, then.Okay. Viel Spaß! Drug Olympics (2010)
All right.Okay. Drug Olympics (2010)
Hey, I'm gonna go ahead and pee from up here, so look out, all right?Hey, ich werde vorgehen und von hier runterpinkeln, also pass auf, okay? Drug Olympics (2010)
All right.Bitte. Okay. Drug Olympics (2010)
All right, we're gonna play football with no teams.Okay, wir werden Football ohne Teams spielen. Drug Olympics (2010)
Okay, next touchdown wins.Okay, nächster Touchdown gewinnt. Drug Olympics (2010)
All right.- Gut. - OkVeterans (2010)
Okay.- OkVeterans (2010)
Any of you.OkVeterans (2010)
You ever hear of the o.Haben Sie je vom OK Corral gehört? Veterans (2010)
All right.OkVeterans (2010)
Oh, no doubt a violation of your parole.Ok. Ein Verstoß gegen deine Auflage. Veterans (2010)
Okay.- OkVeterans (2010)
You okay?Bist du okVeterans (2010)
Hold on.- Ok. Wartet. The Devil You Know (2010)
Okay?OkThe Devil You Know (2010)
- It's good.- Ist okThe Devil You Know (2010)
Okay.OkThe Devil You Know (2010)
All right.Okay. Marathon Monday (2010)
- All right.- Okay. Marathon Monday (2010)
Okay.Okay. Marathon Monday (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ok4. Heat the sesame oil in the wok and melt the butter.
ok67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
okA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
okA Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
okA bat flying in the sky looks like a butterfly.
okA beam of light through the window woke the professor up out of a deep sleep.
okA big earthquake occurred in Tokyo.
okA big fire broke out after the earthquake.
okA book bound in leather.
okA book can be compared to a friend.
okA book descriptive of the wonders of nature.
okA book dropped from the shelf.
okA book, if read through, may be said to be cheaper than anything else.
okA book is lying on the desk.
okA book is made of paper.
okA bookkeeper computes all the company's income and expenses each week.
okA book not worth reading is not worth buying in the first place.
okA bookstore in that location wouldn't make enough money to survive.
okA book worth reading is worth reading twice.
okA book written in a colloquial style.
okA boy and a girl came in. I spoke to the boy, who seemed to be older than the girl.
okA boy needs a father he can look up to.
okA boy spoke to me.
okA broken-down car was standing in the middle of the road.
okA burglar broke into his house.
okA burglar broke into my house while I was away on a trip.
okA burglar broke into the bank last night.
okA burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.
okA burglar broke into the house.
okA burglar broke into the shop last night.
okA burglar broke into the shop yesterday.
okA burglar broke into your house while you were away on vacation.
okA burglar broke in while he was asleep.
okA Californian policeman pulled a car over and spoke to the driver.
okAccording to informed sources, ____ Ltd. is preparing for the move up to the first section of the Tokyo Stock exchange.
okAccording to the guidebook, this is the best restaurant around here.
okAccording to the newspaper, the cost of living in Tokyo is the highest in the world.
okAccording to the weather forecast, the typhoon is approaching Okinawa.
okAccording to What I heard, they have broken up.
okA child-oriented book.
okA chimney carries smoke from a fireplace to the outside.
okA coke, please.
okA cookie almost choked the baby.
okActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
okAdam was furious with me when I broke his watch.
okA dictionary is an excellent reference book.
okA face with too much make-up looks strange.
okA fire broke out after the earthquake.
okA fire broke out at the inn that they were staying.
okA fire broke out during that night.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดูแลเอาใจใส่    [V] take care of, See also: look after, nurture, raise, sustain, bring up, foster, Syn. เอาใจใส่ดูแล, Example: ลูกน้อยใจที่แม่ไม่ดูแลเอาใจใส่
ตำรับ    [N] text, See also: textbook, subject matter, Syn. ตำรับตำรา, หนังสือเรียน, Example: ลูกๆ ควรมีห้องเป็นของตนเองเพื่อใช้ทำงานท่องบ่นตำรับตาราได้ตามใจ
ถือได้ว่า    [V] be held to be, See also: be looked upon as, Syn. ถือว่า, Example: การซื้อภาพสีน้ำมันที่มีชื่อเสียงนั้นอาจถือได้ว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง
ถือตน    [V] hold oneself to be, See also: evaluate oneself, look down on others, Example: ในสมัยแรกเริ่มอารยธรรมตะวันตกนั้นพวกกรีกถือตนว่าฉลาดเฉลียวยิ่งกว่าชนชาติอื่น, Thai definition: คิดเอาว่าตนเป็นอย่างไร
ทุกแง่ทุกมุม    [N] every aspect, See also: looked at from all directions, seen from all angles, Example: เขาได้เห็นชีวิตมาทุกแง่ทุกมุมแล้ว
ผู้แถลงข่าว    [N] spokesperson, See also: spokesman, Syn. คนแถลงข่าว, Example: กำนันเป๊าะเป็นผู้แถลงข่าวเปิดตัวผู้สมัครส.ส.จังหวัดชลบุรีของพรรคกิจสังคมทั้งสองเขต, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่ให้ข่าวอย่างเป็นทางการ
ผู้เลี้ยงดู    [N] one who looks after/takes care of, Syn. คนเลี้ยงดู, Ant. ผู้ถูกเลี้ยงดู, Example: สุวรรณสามกล่าวว่าตนเองจะเป็นผู้เลี้ยงดูบิดามารดา ทำให้บิดามารดารู้สึกตื้นตันใจ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เลี้ยงอย่างเอาใจใส่
มองดู    [V] watch, See also: stare, look at, Syn. มอง, ดู, มุ่งดู, Example: หลายคนหันไปมองดูนายทหารที่นั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีอย่างพินิจพิจารณา
มองโลก    [V] have the perspective of, See also: have a (e.g. happy) outlook, Example: การมีสุขภาพจิตที่ดี มองโลกในแง่ดีเสมอๆ ส่งผลให้ใบหน้าแลดูผ่องใสไปด้วย
ยักย้ายถ่ายเท    [V] search for a remedy, See also: look for a solution, Example: ถึงตอนนี้เราต้องยักย้ายถ่ายเทเพื่อเอาตัวรอดแล้ว, Thai definition: หาวิธีแก้ไขเหตุการณ์
ระวังตัว    [V] be alert, See also: be watchful, be vigilant, be on one's guard, be wide-awake, be on the lookout, Syn. ระวังเนื้อระวังตัว, รักษาตัว, ดูแลตัว, Example: ตลาดหลักทรัพย์ฯเริ่มมีมาตรการบางอย่าง เพื่อเตือนนักลงทุนให้ระวังตัวอยู่เสมอ
อุปถัมภ์ค้ำชู    [V] support, See also: help, take care of, look after, sustain, Syn. ช่วยเหลือ, อุ้มชู, เลี้ยงดู, Example: เขาขอบคุณบิดามารดาที่เป็นผู้ช่วยอุปการะค้ำชูให้สามารถสร้างงานกวีประดับโลกไว้ได้
แก๊ก [N] joke, Syn. มุข, Example: นักเขียนการ์ตูนคนใดไม่มีแก๊กก็เขียนการ์ตูนไม่ได้, Count unit: แก๊ก, Notes: (อังกฤษ)
ของรับไหว้    [N] token of a bride and bridegroom's respect, Example: พ่อแม่เจ้าสาวมอบรถยนต์เป็นของรับไหว้แก่คู่บ่าวสาว, Count unit: อย่าง, ชนิด, ชิ้น, Thai definition: ของที่ผู้ใหญ่ให้ตอบแทนเมื่อคู่บ่าวสาวมาไหว้
จับมือใครดมไม่ได้    [V] cannot look for the one who makes trouble, Example: อำนาจป่าเถื่อนคุกคามเอาชีวิตผู้คนไปทิ้งโดยยังจับมือใครดมไม่ได้, Thai definition: หาคนทำผิดไม่ได้, Notes: (สำนวน)
ดูไม่จืด    [V] does not look good, Syn. ดูไม่ได้, ดูไม่ดี, Example: งานนี้ดูไม่จืดเลย, Thai definition: ดูไม่ดีเท่าที่ควร, Notes: (ปาก)
เตาไฟฟ้า [N] electric stove, See also: electric cooker, Example: แม่บ้านเริ่มนิยมใช้เตาไฟฟ้าหุงหาอาหารแทนเตาแก๊ส, Thai definition: เตาหุงต้มอาหารแบบใช้ไฟฟ้า
แตกกลุ่ม [V] be broken off from a group, See also: divided or split into factions, Syn. แตกเหล่าแตกก๊ก, แตกความสามัคคี, Example: ผู้ชุมนุมแตกกลุ่มกันเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน, Thai definition: ไม่สามัคคีกัน
ธนานุบาล    [N] pawn-shop, See also: name of Bangkok Municipality's pawn-shop, Syn. โรงรับจำนำ, สถานธนานุบาล, Example: ช่วงเปิดเทอมผู้ปกครองมักนำของไปจำนำที่ธนานุบาลเพื่อเอาเงินมาจ่ายค่าเทอมให้ลูก, Count unit: แห่ง, Thai definition: เรียกโรงรับจำนำในสังกัดขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
พลิกลิ้น    [V] break one's word, See also: go back on one's word, revoke one's word, Syn. กลับคำ, Example: ผู้ต้องหาพลิกลิ้นไม่ยอมรับคำให้การ ทำให้คดียืดเยื้อออกไป
กทม.    [N] Bangkok, See also: BKK, Syn. กรุงเทพมหานคร
ขส.มก.    [N] Bangkok Mass Transit Authority, Syn. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ร.ศ. [N] Bangkok Era, Syn. รัตนโกสินทร์ศก
ไอเอสบีเอ็น [N] International Standard Book Number, See also: ISBN, Syn. หมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
เครื่องดูดควัน    [N] cooker hood, Example: ข้อที่ควรระวังสำหรับครัวที่อยู่ติดกับห้องรับประทานอาหารก็คือ เรื่องของกลิ่นอาหารขณะที่กำลังปรุงจะเข้ามารบกวนได้ ดังนั้นการใช้เครื่องดูดควันจึงกลายเป็นเรื่องจำเป็น
เครื่องดูดควัน    [N] cooker hood
ชั้นวางหนังสือ    [N] bookshelf
ร้านขายหนังสือ    [N] bookshop
เเหงนมอง [V] look up at, Syn. แหงนหน้ามอง, Ant. ก้มหน้า, ก้มหน้าก้มตา, Example: เด็กผู้หญิงตัวเล็กแหงนมองมาที่เขาอย่างแปลกใจ, Thai definition: เงยหน้าขึ้นมอง
ดูดี    [V] look good, See also: have good appearance, Ant. ดูไม่ดี, ดูแย่, Example: ใครมั่นใจว่ารูปหล่อ ดูดี เชิญมาคุยกันก่อนนะคะ
ถอนอำนาจ    [V] take away one's authority, See also: revoke authority, Syn. ถอดถอนอำนาจ, ริบอำนาจ, Ant. มอบอำนาจ, ให้อำนาจ, Example: ที่ประชุมเสนอให้ถอนอำนาจของนายทหารท่านหนึ่งลง, Thai definition: ไม่ให้มีอำนาจ
รักษาสุขภาพ    [V] maintain one's health, See also: keep healthy, look after oneself, Ant. ทำลายสุขภาพ, Example: ทุกคนต้องรักษาสุขภาพให้ดีและทำงานให้ดี ชาติบ้านเมืองจึงจะแข็งแรงและเจริญมั่นคง
เรียกคืน [V] revoke, See also: regain, request the return of something, retrieve, Syn. ขอคืน, Ant. คืนให้, Example: ธนาคารมีสิทธิเรียกคืนบัตรเครดิตเป็นการชั่วคราวได้ทันที เมื่อผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต, Thai definition: ขอกลับคืนมาเป็นของตน
แส่หาเรื่อง [V] make trouble, See also: look for trouble, stir up trouble, Syn. แกว่งเท้าหาเสี้ยน, หาเรื่อง, Example: ทางที่ดีผมว่าคุณอย่าเข้าไปแส่หาเรื่องเลย, Thai definition: เข้าไปยุ่งจนทำให้เกิดเรื่องขึ้น
หนังสือโป๊    [N] pornographic book, See also: porno book, obscene book, Syn. หนังสือลามก, Example: รัฐบาลตั้งท่าขึงขังที่จะเอาโทษคนขายหนังสือโป๊, Count unit: เล่ม
ให้จังหวะ [V] keep strokes, Example: ครูให้จังหวะนักเรียนในการร้องเพลงประสานเสียง, Thai definition: คอยบอกจังหวะเป็นระยะที่สม่ำเสมอต่อเนื่องไป
ขาดระยะ    [V] broken off, Syn. ขาดตอน, ขาดช่วง, Example: รถโดยสารสาธารณะขาดระยะและแน่นมาก ทำให้คนหันมาใช้บริการรถตู้กันมาก, Thai definition: ไม่ต่อเนื่องกัน, ไม่ติดต่อกัน
จงดู    [V] look!, Example: เจ้าจงดูอมนุษย์ที่ต้องคำสาปพวกนั้น มันทรมานแสนสาหัสแค่ไหน, Thai definition: สั่งให้มองดู
โฉมใหม่ [N] new look, Syn. รูปแบบใหม่, Example: เดือนหน้าบริษัทผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่จะเผยโฉมใหม่ของรถกระบะในยุค 2000, Thai definition: ลักษณะหรือรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น
โฉมใหม่ [N] new look, Thai definition: ลักษณะหรือรูปแบบที่ทันสมัย หรือการเปลี่ยนนโยบาย วิธีการหรืออื่นๆ ให้ใหม่หรือทันสมัยมากขึ้น
โบรกเกอร์ [N] broker, Syn. นายหน้า, Example: ลูกค้าจะได้รับการวิเคราะห์หลักทรัพย์จากโบรกเกอร์ โดยที่โบรกเกอร์จะได้รับค่านายหน้าจากลูกค้าเป็นผลตอบแทน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสินค้าแทนคนอื่น
สมุด    [N] notebook, Count unit: เล่ม
สมุดบันทึก    [N] note book, Syn. สมุด, ไดอารี่, อนุทิน, บันทึกประจำวัน, Count unit: เล่ม
สมุดปกขาว    [N] white book, Count unit: เล่ม
สมุดเยี่ยม    [N] visiting book, Count unit: เล่ม
สรรหา    [V] search for, See also: look through, examine, Syn. เลือกสรร, คัดสรร, คัดเลือก, ค้นหา
สำลัก    [V] choke, See also: suffocate, smother, stifle
สืบสวนคดี    [V] investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบคดี, สอบสวนคดี
สืบสวนสอบสวน    [V] investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบสวน, สอบสวน
สืบสาว    [V] investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบสาวราวเรื่อง, สืบ, สืบสวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอก[n.] (aēk) EN: yoke   
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
ไอเอสบีเอ็น[X] (Ai.Ēs.Bī.En.) EN: ISBN (International Standard Book Number)   FR: ISBN [m]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตแค้น[v. exp.] (ākhāt khaēn) EN: feud ; spite ; look upon with hatred   
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: invoke   
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious   FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
เอาละ[interj.] (aola) EN: ok ; all right ; well   FR: bon ! ; parfait !
เอาสิ[v. exp.] (ao si) EN: ok   FR: d'accord ; c'est entendu ;O.K.
เอาเถอะ[interj.] (ao thoe) EN: okay ; all right   FR: c'est bien !
อภิบาล[v.] (aphibān) EN: protect ; guard ; take care of ; look after   FR: protéger ; défendre ; prendre soin
อโศก[n.] (asōk ) EN: Asoka ; Jonesia Asoka ; Sorrowless Tree   
อโศก[n. prop.] (Asōk) EN: Asok   FR: Asok
อโศกอินเดีย [n. exp.] (asōk Indīa) EN: Asoke tree ; Cemetary tree ; Mast tree   
อาร์ติโชก [n.] (ātichōk) EN: artichoke   
แบบขำ ๆ[n. exp.] (baēp kham-kham) EN: jokingly   FR: avec humour ; par amusement
แบบเรียน[n. exp.] (baēprīen) EN: school book ; textbook   FR: livre scolaire [m] ; manuel scolaire [m]
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers   
บรรณ[n.] (ban) EN: book ; work ; literature   FR: livre [m] ; ouvrage [m]
บัญชี[n.] (banchī) EN: account ; account book   FR: compte [m] ; livre de compte [m]
บัญชีผี[n. exp.] (banchī phī) EN: phoney account ; phoney list ; cooked account   
บางกอก[n. prop.] (Bāngkøk) EN: Bangkok   FR: Bangkok
บางกอกโพสต์[TM] (Bāngkøk Phōt) EN: Bangkok Post   FR: Bangkok Post [m]
บ้านแตก[n. exp.] (bān taēk) EN: broken home   
บ้านแตกสาแหรกขาด[n. exp.] (bān taēk sāraēk khāt) EN: broken family   
บรรพ[n.] (bap) EN: book ; chapter ; part   FR: livre [m] ; section [f] ; partie [f]
เบ็ด[n.] (bet) EN: fishhook ; hook ; barbed hook   FR: hameçon [m]
เบือนหนี[v.] (beūoen nī) EN: turn away ; turn round and not look   FR: se détourner ; détourner les yeux
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting   FR: déformé ; tordu
บีบแตร[v. exp.] (bīp traē) EN: stroke woman's breast ; squeeze woman's breast   
เบิ่ง[v.] (boēng) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze   FR: regarder fixement
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce   FR: annuler ; décommander ; dénoncer
บ้อง[n.] (bǿng) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle   FR: section de bambou [f]
บ้องกัญชา[n. exp.] (bǿngkanchā) EN: pipe for smoking marijuana   
บริบาล[v.] (børibān) EN: tend ; have charge of ; take care ; look after   FR: avoir la charge de
บริษัทนายหน้า[n. exp.] (børisat nāinā) EN: broker   
โบรกเกอร์[n.] (brōkkoē) EN: broker ; stockbroker   
บวบเหลี่ยม[n. exp.] (būap līem) EN: sponge gourd ; Angled Gourd ; vegetable gourd ; Chinese oka   
บุ๊คเซ็นเตอร์[n.] (buk-sentoē) EN: book center   FR: librairie
ฉบับกระเป๋า[n. exp.] (chabap krapao) EN: pocket edition ; pocket book   FR: édition de poche [f] ; livre de poche [m]
ไม่ได้[v. exp.] (chakchā mai dāi) EN: brook no delay   
ชำเลือง[v.] (chamleūang) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye   FR: lorgner ; reluquer
ชำเลืองตา[v. exp.] (chamleūang tā) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye   FR: lorgner ; reluquer
ชะโงก[v.] (cha-ngōk) EN: lean out ; poke   FR: se pencher au dehors ; se pencher par ; s'incliner
ช่างเย็บเล่ม[n. exp.] (chang yep lem) EN: bookbinder   
ชั้นหนังสือ[n.] (chan nangseū) EN: bookcase   FR: bibliothèque [f] (meuble) ; tablette [f]
ชาวกรุงเทพฯ[n. prop.] (Chāo Krungthēp) FR: Bangkokois [m] ; Bangkokoise [f[ ; Bangkokien [m] ; Bangkokienne [f]
ชาวพระนคร[n. exp.] (chāo phra nakhøn) EN: the people of Bangkok ; Bangkok man ; Bangkok woman   
เฉ[adj.] (chē) EN: slanting ; leaning ; inclined ; crooked ; oblique ; sloping ; slanted ; askew   FR: oblique ; incliné ; penché ; de travers

CMU English Pronouncing Dictionary
OK    OW1 K EY1
WOK    W AA1 K
BOK    B AA1 K
OKI    OW1 K IY0
OKA    OW1 K AH0
MOK    M AA1 K
LOK    L AA1 K
KOK    K AA1 K
SOK    S AA1 K
KOKE    K OW1 K
KOOK    K UW1 K
BLOK    B L AA1 K
NOOK    N UH1 K
KOKI    K OW1 K IY0
MOOK    M UH1 K
MOKA    M OW1 K AH0
OKEY    OW1 K IY0
OKWU    AO1 K W UW0
SKOK    S K AA1 K
POKE    P OW1 K
COOK    K UH1 K
ZOOK    Z UH1 K
KOKO    K OW1 K OW0
HOOK    HH UH1 K
TOOK    T UH1 K
OKEN    OW0 K EY1 AH0 N
BOOK    B UH1 K
ROKA    R OW1 K AH0
OKUN    OW1 K UW0 N
JOKE    JH OW1 K
AMOK    AH0 M AH1 K
OKAY    OW1 K EY1
OKAZ    OW0 K AA0 Z
OKON    OW1 K OW0 N
OKRA    OW1 K R AH0
OKIN    OW1 K IH2 N
POKY    P OW1 K IY0
KROK    K R AA1 K
OKIE    OW1 K IY0
AOKI    EY0 OW1 K IY0
DOKE    D OW1 K
JOKI    JH OW1 K IY0
BROK    B R AA1 K
ROOK    R UH1 K
CHOK    CH AA1 K
OKDO    AO1 K D OW2
COKE    K OW1 K
LOOK    L UH1 K
OKPO    AA1 K P OW0
HOKE    HH OW1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
OK    (uh) (ou2 k ei1)
amok    (a) (@1 m o1 k)
book    (v) (b u1 k)
coke    (v) (k ou1 k)
cook    (v) (k u1 k)
hook    (v) (h u1 k)
joke    (v) (jh ou1 k)
look    (v) (l u1 k)
moke    (n) (m ou1 k)
nook    (n) (n u1 k)
okay    (v) (ou2 k ei1)
okra    (n) (ou1 k r @)
poke    (v) (p ou1 k)
poky    (j) (p ou1 k ii)
rook    (v) (r u1 k)
took    (v) (t u1 k)
woke    (v) (w ou1 k)
yoke    (v) (y ou1 k)
Crook    (n) (k r u1 k)
Tokay    (n) (t ou1 k ei1)
Tokyo    (n) (t ou1 k y ou)
awoke    (v) (@1 w ou1 k)
bloke    (n) (b l ou1 k)
books    (v) (b u1 k s)
broke    (v) (b r ou1 k)
brook    (v) (b r u1 k)
choke    (v) (ch ou1 k)
choky    (n) (ch ou1 k ii)
coked    (v) (k ou1 k t)
cokes    (v) (k ou1 k s)
cooks    (v) (k u1 k s)
cooky    (n) (k u1 k ii)
crook    (v) (k r u1 k)
evoke    (v) (i1 v ou1 k)
hooks    (v) (h u1 k s)
hooky    (n) (h u1 k ii)
joked    (v) (jh ou1 k t)
joker    (n) (jh ou1 k @ r)
jokes    (v) (jh ou1 k s)
kapok    (n) (k ei1 p o k)
looks    (v) (l u1 k s)
mokes    (n) (m ou1 k s)
nooks    (n) (n u1 k s)
okapi    (n) (ou1 k aa1 p ii)
okays    (v) (ou2 k ei1 z)
poked    (v) (p ou1 k t)
poker    (n) (p ou1 k @ r)
pokes    (v) (p ou1 k s)
rooks    (v) (r u1 k s)
shook    (v) (sh u1 k)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
高速[こうそく, kousoku] (n) ความเร็วสูง
登録[とうろく, touroku] (n) ลงทะเบียน
国防[こくぼう, kokubou] (n) ป้องกันประเทศ
目標[もくひょう, mokuhyou] (n) เป้าหมาย
弾力性[だんりょくせい, danryokusei] (n) ความยืดหยุ่น
不足[ふそく, fusoku] (n) ไม่เพียงพอ
二足[にそく, nisoku] (n) สองเท้า
歩行[ほこう, hokou] (n) การเดิน
歩行者[ほこうしゃ, hokousha] (n) คนเดินถนน
接続[せつぞく, setsuzoku] (n vt) เชื่อมต่อ
英国[えいこく, eikoku] (n) สหราชอาณาจักร, อังกฤษ
国内[こくない, kokunai] (n) ภายในประเทศ
国連[こくれん, kokuren] (n abbrev) สหประชาชาติ, See also: 国際連合
国際連合[こくさいれんごう, kokusairengou] (n) สหประชาชาติ, See also: 国連
常任理事国[じょうにんりじこく, jouninrijikoku] (n) ประเทศสมาชิกถาวรประจำคณะมนตรีความมั่นคง
協力[きょうりょく, kyouryoku] (vt) ให้ความร่วมมือ
韓国[かんこく, kankoku] (n) ประเทศเกาหลีใต้
電力[でんりょく, denryoku] (n) พลังงานไฟฟ้า
起こる[おこる, okoru] (vt) เกิดขึ้น
[おとこ, otoko] (n) ผู้ชาย
大きい[おおきい, ookii] (adj) ใหญ่
特急[とっきゅう, tokkyuu] (n) รถด่วนพิเศษ
除く[のぞく, nozoku] (vt) ยกเว้น
時速[じそく, jisoku] (n) ความเร็วต่อชั่วโมง
生命保険[せいめいほけん, seimeihoken] (n) ประกันชีวิต
保険料[ほけんりょう, hokenryou] (n) ค่าประกัน(ชีวิต,สุขภาพ)
職員[しょくいん, shokuin] (n) บุคลากรในหน่วยงาน(โรงเรียน,ส่วนราชการ,บริษัทเอกชน)
日独[にちどく, nichidoku] (n) ญี่ปุ่นและเยอรมนี
東南アジア諸国連合[とうなんあじあしょこくれんごう, tounan'ajiashokokurengou] (org) อาเซียน, See also: ASEAN
国会[こっかい, kokkai] (n) รัฐสภา
現職[げんしょく, genshoku] (n) ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน
食堂[しょくどう, shokudou] (n) โรงอาหาร,ห้องอาหาร
食事[しょくじ, shokuji] (n) การรับประทานอาหาร
食材[しょくざい, shokuzai] (n) เครื่องปรุง,ส่วนประกอบ
食卓[しょくたく, shokutaku] (n) โต๊ะอาหาร
飲食[いんしょく, inshoku] (n) การดื่มกิน
食欲[しょくよく, shokuyoku] (n) ความอยากอาหาร
朝食[ちょうしょく, choushoku] (n) อาหารเช้า
昼食[ちゅうしょく, chuushoku] (n) อาหารกลางวัน
夕食[ゆうしょく, yuushoku] (n) อาหารเย็น
食パン[しょくぱん, shokupan] (n) ขนมปังแถว
[どく, doku] (n) ยาพิษ, สารพิษ
残酷[ざんこく, zankoku] การกระทำที่โหดร้าย
牧師[ぼくし, bokushi] (n) บาทหลวง,ผู้สอนศาสนา
国籍[こくせき, kokuseki] (n) สัญชาติ
身代金[みのしろきん, minoshirokin] (n) เงินค่าไถ่
翌日[よくじつ, yokujitsu] (n) วันรุ่งขึ้น
九つ[ここのつ, kokonotsu] (n) เก้าชิ้น/อย่าง
四日[よっか, yokka] (n) วันที่สี่ของเดือน,สี่วัน
七日[なのか, nanoka] (n) วันที่เจ็ดของเดือน,เจ็ดวัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
進捗[shinchoku, shinchoku] (n) ความคืบหน้า
あの方[あのかた, anokata, anokata , anokata] (n ) คนนั้น, เขา, เธอ (あの方 เป็นคำสุภาพของ あの人) , See also: S. あの人,
時計[とけい, tokei, tokei , tokei] (n ) นาฬิกา
チョコレート[ちょこれいと, chokoreito, chokoreito , chokoreito] (n ) ช็อกโกแลต
ここ[ここ, koko, koko , koko] (pron. ) ที่นี่, ตรงนี้ (สถานที่ที่ตัวผู้พูดอยู่)
そこ[そこ, soko, soko , soko] (pron. ) ที่นั่น, ตรงนั้น (สถานที่ที่ตัวผู้ฟังอยู่)
ここ[ここ, koko, koko , koko] (pron. ) ที่นี่, ตรงนี้ (สถานที่ที่ตัวผู้พูดอยู่) , See also: S. こちら,
そこ[そこ, soko, soko , soko] (pron. ) ที่นั่น, ตรงนั้น (สถานที่ที่ตัวผู้ฟังอยู่) , See also: S. そちら,
あそこ[あそこ, asoko, asoko , asoko] (pron. ) ที่โน่น, ตรงโน้น (สถานที่ที่อยู่ไกลจากทั้งตัวผู้พูดและผู้ฟัง) , See also: S. あちら,
どこ[どこ, doko, doko , doko] (pron. ) ที่ไหน, ตรงไหน , See also: S. どちら,
食堂[しょくどう, shokudou, shokudou , shokudou] (n ) โรงอาหาร, ร้านขายอาหารในโรงเรียน/บริษัท
起きます[おきます, okimasu, okimasu , okimasu] (vi ) ตื่นนอน
郵便局[ゆうびんきょく, yuubinkyoku, yuubinkyoku , yuubinkyoku] (n ) ที่ทำการไปรษณีย์
図書館[としかん, toshokan, toshikan , toshokan] (n ) ห้องสมุด
木曜日[もくようび, mokuyoubi, mokuyoubi , mokuyoubi] (n ) วันพฤหัสบดี
バンコク[ばんこく, bankoku, bankoku , bankoku] (n ) กรุงเทพมหานคร
家族[かぞく, kazoku, kazoku , kazoku] (n ) ครอบครัว
特急[とっきゅう, tokkyuu, tokkyuu , tokkyuu] (n ) รถด่วนพิเศษ
時々[ときどき, tokidoki, tokidoki , tokidoki] (adv ) บางครั้ง
お粥[おかゆ,okayu, okayu ,okayu] (n ) ข้าวต้ม
濡れた所[Nureta tokoro, Nureta tokoro] สถานที่เปียก
元の所[Motto no tokoro, Motto no tokoro] ที่เดิม , See also: S. オリジナル,
置かない[Okanai, Okanai] อย่าวาง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
続行[ぞっこう, zokkou] Thai: ดำเนินต่อไป English: resuming
動く[うごく, ugoku] Thai: เคลื่อนที่ English: to move
残る[のこる, nokoru] Thai: ยังเหลือ
残る[のこる, nokoru] Thai: ค้างอยู่ English: to be left
取り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: ขจัดออก English: to remove
取り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: กำจัดออกไป English: to take away
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: ติดตั้ง
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: บริจาค English: to donate
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: ให้
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: ดำเนินการ
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: หันหลัง English: to look over one's shoulder
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: มองย้อนหลังไปในอดีต English: to look back
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: ชิ้น ๆ English: a slice
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: เศษเล็ก ๆ English: small piece
犯す[おかす, okasu] Thai: ก่อ(อาชญากรรม) English: to commit
犯す[おかす, okasu] Thai: ฝ่าฝืน English: to violate
犯す[おかす, okasu] Thai: ข่มขืน English: to rape
属する[ぞくする, zokusuru] Thai: สังกัด English: to belong to
手掛ける[てがける, tegakeru] Thai: ดูแลเอาใจใส่ English: to look after
見上げる[みあげる, miageru] Thai: แหงนมอง English: look up at
女権[じょけん, joken] Thai: สิทธิสตรี English: women's rights
大蔵省[おおくらしょう, ookurashou] Thai: กระทรวงการคลัง English: finance ministry
軽んじる[かろんじる, karonjiru] Thai: ดูถูกหรือไม่ให้ความสำคัญ English: to look down on
食塩[しょくえん, shokuen] Thai: เกลือสำหรับปรุงอาหาร English: table salt
過不足[かふそく, kafusoku] Thai: ขาดหรือเกิน มักใช้ในรูปปฏิเสธ ไม่ขาดไม่เกิน พอดี English: excess or deficiency
効力[こうりょく, kouryoku] Thai: ผล English: effect
効力[こうりょく, kouryoku] Thai: ประสิทธิผล English: efficacy
驚く[おどろく, odoroku] Thai: ตกใจ English: to be surprised
見逃す[みのがす, minogasu] Thai: มองข้าม English: to overlook
特命[とくめい, tokumei] Thai: ภารกิจที่ต้องทำ English: mission
中国人[ちゅうごくじん, chuugokujin] Thai: คนจีน English: Chinese person
割れる[われる, wareru] Thai: แตก English: to be broken
食器[しょっき, shokki] Thai: ภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหาร English: tableware
ぼろ布[ぼろきれ, borokire] Thai: ผ้าขี้ริ้ว English: an old rag
入力[にゅうりょく, nyuuryoku] Thai: การป้อนข้อมูล
行う[おこなう, okonau] Thai: ดำเนินการ English: to perform
滞る[とどこうる, todokouru] Thai: นิ่งเฉย English: to stagnate
滞る[とどこうる, todokouru] Thai: ล่าช้า English: to be delayed
東京行き[とうきょういき, toukyouiki] Thai: (รถเมล์หรือรถไฟ)สายที่ไปโตเกียว English: Tokyo-bound
報告[ほうこく, houkoku] Thai: การรายงาน English: report
本局[ほんきょく, honkyoku] Thai: สำนักงานกลาง English: main office
解ける[とける, tokeru] Thai: คลายออกได้ English: to loosen
その他[そのほか, sonohoka] Thai: และอื่น ๆ English: etc.
題目[だいもく, daimoku] Thai: ชื่อเรื่อง English: title of a book
怒る[おこる, okoru] Thai: โกรธ English: to get angry
見送る[みおくる, miokuru] Thai: ไปส่ง(ที่สนามบิน) English: to see off
見送る[みおくる, miokuru] Thai: อำลา English: to farewell
見送る[みおくる, miokuru] Thai: ผัดผ่อนไปก่อน English: to let pass
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ทั่วประเทศ English: country-wide
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ทั้งประเทศ English: whole country

German-Thai: Longdo Dictionary
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Oktober(n) |der| เดือนตุลาคม
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Kokosnuß(n) |die, pl. Kokosnüsse| มะพร้าว, See also: Kokosmilch
Schokolade(n) |die| ช็อกโกแล็ต, See also: eine Tafel Schokolade
Tafel Schokolade(n) |die, pl. Tafeln Schokolade| ช็อกโกแล็ตแบบแท่ง
Girokonto(n) |das, pl. Girokonten| บัญชีเงินฝากแบบเผื่อเรียก (ระยะสั้นกว่าแบบประจำที่เรียกว่า Sparkonto)
Vokal(n) |der, pl. Vokale| สระ (ในภาษาเยอรมัน a, e, i, o, u, ä, ö, ü)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Karaoke (n ) คาราโอเกะ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gabel {f}yoke [Add to Longdo]
Aalsuppe {f} [cook.]eel soup [Add to Longdo]
Abnahmebescheinigung {f}; Abnahmeprotokoll {n}acceptance certificate [Add to Longdo]
Abnahmeprotokoll {n}test certificate [Add to Longdo]
Abrechnungsprotokolldatei {f}accounting log file [Add to Longdo]
Abreißblock {m}tear-off notebook [Add to Longdo]
Absinth {m} [cook.]absinth [Add to Longdo]
Abwasseranschluss {m}sewage hook-up [Add to Longdo]
Achs-Elastokinematik {f}axial elasto-kinematics [Add to Longdo]
Adressbuch {n}address book; address-book [Add to Longdo]
Advokat {m}; Rechtsanwalt {m}; Rechtsberater {m}lawyer [Add to Longdo]
Änderungsprotokoll {n}activity log [Add to Longdo]
Änderungsprotokoll {n}amendment log [Add to Longdo]
Äquinoktikum {n}; Tagundnachtgleiche {f} [astron.]equinox [Add to Longdo]
Ärger {m}; Sorge {f} | Ärger bekommen | Ärger machen | sich Ärger einhandelntrouble | to run into trouble | to make trouble | to look for trouble [Add to Longdo]
Ahornsirup {m} [cook.]maple syrup [Add to Longdo]
Ajowan-Kümmel {m} [cook.]thymol seed [Add to Longdo]
Aktenzeichen {n}record token [Add to Longdo]
Akzessionsjournal {n}accession book [Add to Longdo]
Alibipolitik {f}tokenism [Add to Longdo]
Alleinherrscher {m}; Autokrat {m} | Alleinherrscher {pl}; Autokraten {pl}autocrat | autocrats [Add to Longdo]
Leipziger Allerlei {n} [cook.]Leipzig mixed vegetable [Add to Longdo]
Allokation {f}; Zuordnung {f}allocation [Add to Longdo]
Allokationsabteilung {f}allocation branch [Add to Longdo]
Almkäse {m} [cook.]cheese from a hill farm [Add to Longdo]
Amok {m} | Amok laufenamok | to run amok [Add to Longdo]
Amokfahrt {f}mad drive [Add to Longdo]
Amoklauf {m}crazed action; killing spree [Add to Longdo]
Amokläufer {m}person running amok [Add to Longdo]
Amokschütze {m}mad gunman [Add to Longdo]
Anfänger {m}rookie [Add to Longdo]
Angebot {n}; Offerte {f} (für, über) | Anbot {n}; Offert {n} [Ös.] | erstaunliches Angebot | günstiges Angebot | im Angebot | ein Angebot unterbreiten | ein Angebot annehmen | ein Angebot widerrufen | verlangtes Angebot | unverlangtes Angebot | an ein angebot gebunden sein | ein Angebot offen lassenoffer; tender (for) | offer | amazing offer | attractive offer | on special offer | to submit an offer | to accept an offer | to revoke an offer | solicited offer | unsolicited offer | to be bound by an offer | to keep an offer open [Add to Longdo]
Angel {f} | Angeln {pl} | an der Angel hängenfishing rod | fishing rods | to be hooked [Add to Longdo]
Angelhaken {m} | Angelhaken {pl}fishhook; fish hook | fishhooks [Add to Longdo]
Annullierungskosten {pl}; Stornokosten {pl}cancellation charges; cancellation expenses [Add to Longdo]
Anschaffungsvorschlag {m} (Bibliothek)book suggestion; recommendation [Add to Longdo]
Anschlag {m} (Schreibmaschine) | 180 Anschläge pro Minutestroke | 180 strokes a minute [Add to Longdo]
Antiquar {m}antique dealer; antiquarian bookseller [Add to Longdo]
Antiquariat {n}antiquarian bookshop; antiquarian book trade [Add to Longdo]
Antiquariat {n} | Antiquariate {pl}second hand bookshop | second hand bookshops [Add to Longdo]
Antiraucher...anti-smoking [Add to Longdo]
Anwendungsdokumentation {f}application documentation [Add to Longdo]
Anwendungsprotokoll {n}application log [Add to Longdo]
Aperitif {m} [cook.]appetizer [Add to Longdo]
Apfelpfannkuchen {m} [cook.]apple pancake [Add to Longdo]
Apokalypse {f} | Apokalypsen {pl}apocalypse | apocalypses [Add to Longdo]
Arbeit {f}; Tätigkeit {f} | Arbeiten {pl} | bei der Arbeit | Arbeit suchen | sich an die Arbeit machen | die Arbeit niederlegenwork | works | at work | to look for work | to set to work | to down tools [Add to Longdo]
Arbeitsheft {n} | Arbeitshefte {pl}workbook | workbooks [Add to Longdo]
Aristokrat {m}aristocrat [Add to Longdo]
Aristokratie {f}aristocracy [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
broken heart (n name) หัวใจสลาย
nokia[โนเกียร์] (n) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อดังแถบยุโรป ในเมืองไทยแพงมาก

Japanese-English: EDICT Dictionary
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
10個1組;十個一組[じっこひとくみ;じっこいちくみ, jikkohitokumi ; jikkoichikumi] (n) {comp} decade [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
1斗缶;一斗缶[いっとかん, ittokan] (n) eighteen litre drum [Add to Longdo]
2か国語;2ヶ国語;二ヶ国語;二か国語;二カ国語;二ヵ国語;二箇国語[にかこくご, nikakokugo] (adj-no) bilingual; in two languages [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] (n) {comp} secondary station [Add to Longdo]
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
2変量補間[にへんりょうほかん, nihenryouhokan] (n) {comp} bivariable interpolation [Add to Longdo]
AT互換機[エーティーごかんき, e-tei-gokanki] (n) {comp} AT-compatible [Add to Longdo]
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation) [Add to Longdo]
C4植物[シーよんしょくぶつ, shi-yonshokubutsu] (n) C4 plant (any plant, such as corn, that uses C4 carbon fixation) [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
DQN[ドキュン, dokyun] (n) (sl) dumb-ass (person or corporation) [Add to Longdo]
F16[エフじゅうろく, efu juuroku] (n) F-16 Fighting Falcon (fighter aircraft) [Add to Longdo]
IH調理器[アイエッチちょうりき, aiecchi chouriki] (n) (IH is induction heating) induction cooker [Add to Longdo]
ITU勧告[アイティーユーかんこく, aitei-yu-kankoku] (n) {comp} ITU Recommendation [Add to Longdo]
LOCA[ロカ, roka] (n) loss-of-coolant accident; LOCA [Add to Longdo]
MOX燃料[モックスねんりょう, mokkusu nenryou] (n) mixed oxide fuel; MOX fuel [Add to Longdo]
NOx[エヌオーエックス;ノックス, enuo-ekkusu ; nokkusu] (n) nitrogen oxide; NOx [Add to Longdo]
OK;おk[オッケー(P);オーケー(P), okke-(P); o-ke-(P)] (n) (col) OK; (P) [Add to Longdo]
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486 [Add to Longdo]
SIMロック解除[シムロックかいじょ, shimurokku kaijo] (n) SIM unlock; SIM lock cancellation [Add to Longdo]
SOx[エスオーエックス;ソックス, esuo-ekkusu ; sokkusu] (n) sulfur oxide (SO, SO2, etc.); sulphur oxide [Add to Longdo]
TOPIX[トピックス, topikkusu] (n) (See 東証株価指数) Tokyo Stock Price Index; TOPIX [Add to Longdo]
UA能力の登録[ユーエーのうりょくのとうろく, yu-e-nouryokunotouroku] (n) {comp} UA capabilities registration [Add to Longdo]
W杯[ワールドカップ(P);ダブルはい, wa-rudokappu (P); daburu hai] (n) World Cup (soccer); (P) [Add to Longdo]
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
X染色体[エックスせんしょくたい, ekkusu senshokutai] (n) X chromosome [Add to Longdo]
Y染色体[ワイせんしょくたい, wai senshokutai] (n) Y chromosome [Add to Longdo]
Y染色体アダム[ワイせんしょくたいアダム, wai senshokutai adamu] (n) Y-chromosomal Adam [Add to Longdo]
ああしろこうしろ[, aashirokoushiro] (exp) do this, do that; dos and don'ts [Add to Longdo]
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity [Add to Longdo]
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
あどけない[, adokenai] (adj-i) innocent; cherubic [Add to Longdo]
あの頃[あのころ, anokoro] (exp) in those days [Add to Longdo]
あの方[あのかた, anokata] (pn,adj-no) that gentleman (lady); he; she; (P) [Add to Longdo]
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
あんちょこ[, anchoko] (n) crib notes; key (to a diagram) [Add to Longdo]
いいとこ;いいところ[, iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
いい子いい子[いいこいいこ, iikoiiko] (n,vs) patting or stroking (pet, child, etc.) [Add to Longdo]
いささ小川;いさら小川;細小小川[いささおがわ(いささ小川;細小小川);いさらおがわ(いさら小川;細小小川), isasaogawa ( isasa ogawa ; sai shou ogawa ); isaraogawa ( isara ogawa ; sai shou og] (n) (arch) (obsc) trickling brook [Add to Longdo]
いささ川;いさら川;細小川[いささがわ(いささ川;細小川);いさらがわ(いさら川;細小川), isasagawa ( isasa kawa ; sai ogawa ); isaragawa ( isara kawa ; sai ogawa )] (n) (arch) trickling brook [Add to Longdo]
いざと言う時;いざという時[いざというとき, izatoiutoki] (exp) (See いざ) when it's important; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
いっその事[いっそのこと, issonokoto] (adv) (See いっそ) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一千零一夜[Yī qiān líng yī yè, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ㄧ ㄧㄝˋ, ] The Book of One Thousand and One Nights [Add to Longdo]
一笔勾销[yī bǐ gōu xiāo, ㄧ ㄅㄧˇ ㄍㄡ ㄒㄧㄠ, / ] to write off at one stroke [Add to Longdo]
一笔抹煞[yī bǐ mǒ shā, ㄧ ㄅㄧˇ ㄇㄛˇ ㄕㄚ, / ] to blot out at one stroke; to reject out of hand; to deny without a hearing [Add to Longdo]
一网打尽[yī wǎng dǎ jìn, ㄧ ㄨㄤˇ ㄉㄚˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] to catch everything in one net (成语 saw); to eliminate at one stroke; to solve the problem at one fell swoop [Add to Longdo]
一举[yī jǔ, ㄧ ㄐㄩˇ, / ] a move; an action; in one move; at a stroke; in one go [Add to Longdo]
七零八落[qī líng bā luò, ㄑㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄌㄨㄛˋ, ] (成语 saw) everything broken and in disorder [Add to Longdo]
三分熟[sān fēn shú, ㄙㄢ ㄈㄣ ㄕㄨˊ, ] cooked three minutes; rare (of steak) [Add to Longdo]
三略[Sān, ㄙㄢlu:e4, ] Three strategies, early Han dynasty book of military strategy by legendary Daoist immortal Huang Shihgong 黃石公; also called 太公兵法 [Add to Longdo]
三点水[sān diǎn shuǐ, ㄙㄢ ㄉㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] three-stroke abbr. of water radical, the right component of characters such as 江, 河 [Add to Longdo]
上野[Shàng yě, ㄕㄤˋ ㄧㄝˇ, ] Ueno, Tokyo [Add to Longdo]
不冻港口[bù dòng gǎng kǒu, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄤˇ ㄎㄡˇ, / ] ice-free port (refers to Vladivostok) [Add to Longdo]
不名一文[bù míng yī wén, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄧ ㄨㄣˊ, ] without a penny to one's name; penniless; stony-broke [Add to Longdo]
不咎既往[bù jiù jì wǎng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, ] not censure sb for his past misdeeds; overlook sb's past mistakes; let bygones be bygones [Add to Longdo]
不堪入目[bù kān rù mù, ㄅㄨˋ ㄎㄢ ㄖㄨˋ ㄇㄨˋ, ] unbearable to look at; an eyesore [Add to Longdo]
不容[bù róng, ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ, ] not tolerate; not allow; not brook; not admit [Add to Longdo]
不容置辩[bù róng zhì biàn, ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄓˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] peremptory; not to be denied; not brooking argument [Add to Longdo]
不择手段[bù zé shǒu duàn, ㄅㄨˋ ㄗㄜˊ ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] by fair means or foul; by hook or by crook; unscrupulously [Add to Longdo]
不是玩儿的[bù shì wán r de, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄨㄢˊ ㄖ˙ ㄉㄜ˙, / ] It's no joke. [Add to Longdo]
不求甚解[bù qiú shèn jiě, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄣˋ ㄐㄧㄝˇ, ] lit. not requiring a detailed understanding (成语 saw); only looking for an overview; not bothered with the details; superficial; content with shallow understanding [Add to Longdo]
不要紧[bù yào jǐn, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˇ, / ] unimportant; not serious; it doesn't matter; never mind; it looks all right; but [Add to Longdo]
世界观[shì jiè guān, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨㄢ, / ] worldview; world outlook; Weltanschauung [Add to Longdo]
中国话[Zhōng guó huà, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] (spoken) Chinese language [Add to Longdo]
中暑[zhòng shǔ, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄨˇ, ] sunstroke; heatstroke [Add to Longdo]
中关村[Zhōng guān cūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄢ ㄘㄨㄣ, / ] Zhongguancun neighborhood of Beijing, containing Beijing University, famous for electronics shops and bookstores [Add to Longdo]
中风[zhòng fēng, ㄓㄨㄥˋ ㄈㄥ, / ] suffer a paralyzing stroke [Add to Longdo]
[fēng, ㄈㄥ, ] buxom; good-looking; appearance and carriage of a person [Add to Longdo]
串烧[chuàn shāo, ㄔㄨㄢˋ ㄕㄠ, / ] to cook on a skewer; barbequed food on a skewer; shish kebab [Add to Longdo]
主料[zhǔ liào, ㄓㄨˇ ㄌㄧㄠˋ, ] main ingredients (in a cooking recipe) [Add to Longdo]
九宫格数独[jiǔ gōng gé shù dú, ㄐㄧㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄍㄜˊ ㄕㄨˋ ㄉㄨˊ, / ] sudoku (Japanese: sū doku) [Add to Longdo]
干饭[gān fàn, ㄍㄢ ㄈㄢˋ, / ] cooked rice [Add to Longdo]
五分熟[wǔ fēn shú, ˇ ㄈㄣ ㄕㄨˊ, ] cooked five minutes; medium (of steak) [Add to Longdo]
五子棋[wǔ zǐ qí, ˇ ㄗˇ ㄑㄧˊ, ] five-in-a-row (game similar to tic-tac-toe); Japanese: gomoku; gobang [Add to Longdo]
五笔[wǔ bǐ, ˇ ㄅㄧˇ, / ] abbr. of 五筆字型|五笔字型, five stroke input method for Chinese characters by numbered strokes, invented by Wang Yongmin 王永民|王永民 in 1983 [Add to Longdo]
五笔字型[wǔ bǐ zì xíng, ˇ ㄅㄧˇ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] five stroke input method for Chinese characters by numbered strokes, invented by Wang Yongmin 王永民|王永民 in 1983 [Add to Longdo]
五笔字形[wǔ bǐ zì xíng, ˇ ㄅㄧˇ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] Chinese character input method for entering characters by numbered strokes; variant of 五筆字型|五笔字型 [Add to Longdo]
五笔编码[wǔ bǐ biān mǎ, ˇ ㄅㄧˇ ㄅㄧㄢ ㄇㄚˇ, / ] five-stroke code, Chinese character input method [Add to Longdo]
五笔输入法[wǔ bǐ shū rù fǎ, ˇ ㄅㄧˇ ㄕㄨ ㄖㄨˋ ㄈㄚˇ, / ] five stroke input method [Add to Longdo]
五经[Wǔ Jīng, ˇ ㄐㄧㄥ, / ] the Five Classics of Confucianism - namely the Book of Songs 詩經|诗经, the Book of History 書經|书经, the Classic of Rites 禮記|礼记, the Book of Changes 易經|易经, and the Spring and Autumn annals 春秋 [Add to Longdo]
五道口[Wǔ dào kǒu, ˇ ㄉㄠˋ ㄎㄡˇ, ] Wudaokou neighborhood of Beijing [Add to Longdo]
亚所[Yà suǒ, ㄧㄚˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] Azor (son of Eliakim and father of Zadok in Matthew 1:13-14) [Add to Longdo]
亚金[Yà jīn, ㄧㄚˋ ㄐㄧㄣ, / ] Achim (son of Zadok in Matthew 1:14) [Add to Longdo]
交口[Jiāo kǒu, ㄐㄧㄠ ㄎㄡˇ, ] (N) Jiaokou (place in Shanxi) [Add to Longdo]
人不可貌相[rén bù kě mào xiàng, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄇㄠˋ ㄒㄧㄤˋ, ] (proverb) You can't judge a man by his looks. [Add to Longdo]
人不为己,天诛地灭[rén bù wèi jǐ, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧˇ, tian1 zhu1 di4 mie4, / ] Look out for yourself, or heaven and earth will combine to destroy you.; Every man for himself, and the Devil take the hindmost. [Add to Longdo]
人才[rén cái, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ, ] a person's talent; talented person; distinguished person; a talent (worth head-hunting); person's looks; an attractive woman; used interchangeably with 人材 [Add to Longdo]
人材[rén cái, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ, ] a person's talent; talented person; distinguished person; a talent (worth head-hunting); person's looks; an attractive woman; used interchangeably with 人才 [Add to Longdo]
人浮于事[rén fú yú shì, ㄖㄣˊ ㄈㄨˊ ㄩˊ ㄕˋ, / ] more hands than needed (成语 saw); too many cooks spoil the broth [Add to Longdo]
代言人[dài yán rén, ㄉㄞˋ ㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, ] spokesman [Add to Longdo]
令牌环[lìng pái huán, ㄌㄧㄥˋ ㄆㄞˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] token ring [Add to Longdo]
令牌环网[lìng pái huán wǎng, ㄌㄧㄥˋ ㄆㄞˊ ㄏㄨㄢˊ ㄨㄤˇ, / ] token ring network [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
けた送り[けたおくり, ketaokuri] shift [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
より大きい[よりおおきい, yoriookii] greater than (>) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
アクセス許可[アクセスきょか, akusesu kyoka] access permission [Add to Longdo]
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
アダルトコンテンツ[あだるとこんてんつ, adarutokontentsu] adult content [Add to Longdo]
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] address resolution protocol [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] addressability [Add to Longdo]
アドレス修飾[アドレスしゅうしょく, adoresu shuushoku] address modification [Add to Longdo]
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB [Add to Longdo]
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier [Add to Longdo]
イベントキュー[いべんときゅー, ibentokyu-] event queue [Add to Longdo]
インターネットプロトコル[いんたーねっとぷろとこる, inta-nettopurotokoru] Internet protocol (IP) [Add to Longdo]
インターネット接続[インターネットせつぞく, inta-netto setsuzoku] Internet connection [Add to Longdo]
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB) [Add to Longdo]
エナジーセーブの即時実行[エナジーセーブそくじじっこう, enaji-se-bu sokujijikkou] quick energy saver [Add to Longdo]
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
オクテット[おくてっと, okutetto] octet [Add to Longdo]
オクテット列型[オクテットれつがた, okutetto retsugata] octet-string type [Add to Longdo]
オブジェクトコード[おぶじえくとこーど, obujiekutoko-do] object code [Add to Longdo]
オブジェクト修飾[オブジェクトしゅうしょく, obujiekuto shuushoku] object modification [Add to Longdo]
オンラインマニュアル[おんらいんまにゅある, onrainmanyuaru] online manual, on-screen electronic book [Add to Longdo]
カードケージ[かーどけーじ, ka-doke-ji] card cage [Add to Longdo]
カード送り機構[カードおくりきこう, ka-do okurikikou] card feed [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
キーボード入力[キーボードにゅうりょく, ki-bo-do nyuuryoku] keyboard input [Add to Longdo]
キー入力検証[キーにゅうりょくけんしょう, ki-nyuuryokukenshou] keystroke verification [Add to Longdo]
キュービック補間[キュービックほかん, kyu-bikku hokan] cubic interpolation [Add to Longdo]
クレームトークン[くれーむとーくん, kure-muto-kun] claim token [Add to Longdo]
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
クロッキング[くろっきんぐ, kurokkingu] clocking [Add to Longdo]
クロック[くろっく, kurokku] clock [Add to Longdo]
クロックサイクル[くろっくさいくる, kurokkusaikuru] clock cycle [Add to Longdo]
クロックスピード[くろっくすぴーど, kurokkusupi-do] clock speed [Add to Longdo]
クロックトラック[くろっくとらっく, kurokkutorakku] clock track [Add to Longdo]
クロックパルス[くろっくぱるす, kurokkuparusu] clock signal, clock pulse [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お母さん[おかあさん, okaasan] Mutter [Add to Longdo]
お菓子[おかし, okashi] Konditorwaren, -Konfekt [Add to Longdo]
そよ風[そよかぜ, soyokaze] leichte_Brise [Add to Longdo]
アメリカ合衆国[あめりかがっしゅうこく, amerikagasshuukoku] USA [Add to Longdo]
デ杯[ではい, dehai] Davis_Pokal [Add to Longdo]
デ杯戦[ではいせん, dehaisen] Davis_Pokalwettbewerb [Add to Longdo]
ドイツ連邦共和国[どいつれんぽうきょうわこく, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]
一億[いちおく, ichioku] 100 Millionen [Add to Longdo]
一切れ[ひときれ, hitokire] eine_Scheibe, ein_Stueck [Add to Longdo]
一刻[いっこく, ikkoku] -Moment, Augenblick, starrsinnig [Add to Longdo]
一族[いちぞく, ichizoku] die_ganze_Familie, die_ganze_Verwandtschaft [Add to Longdo]
一日置き[いちにちおき, ichinichioki] jeden_zweiten_Tag [Add to Longdo]
一時[ひととき, hitotoki] eine_Weile, 1_Uhr [Add to Longdo]
一時[ひととき, hitotoki] eine_Weile, einen_Moment [Add to Longdo]
一言[ひとこと, hitokoto] ein_Wort [Add to Longdo]
一言[ひとこと, hitokoto] ein_Wort [Add to Longdo]
一言二言[ひとことふたこと, hitokotofutakoto] ein_paar_Worte [Add to Longdo]
万博[ばんぱく, banpaku] Weltausstellung, Abk.f.bankoku hakurankai [Add to Longdo]
万国[ばんこく, bankoku] alle_Laender, Welt [Add to Longdo]
上京[じょうきょう, joukyou] nach_Tokyo_fahren [Add to Longdo]
不徳[ふとく, futoku] mangelnde_Tugend, Laster [Add to Longdo]
不足[ふそく, fusoku] Mangel [Add to Longdo]
[おか, oka] -Huegel [Add to Longdo]
両翼[りょうよく, ryouyoku] beide_Fluegel [Add to Longdo]
中国[ちゅうごく, chuugoku] China, (Name einer jap.Provinz) [Add to Longdo]
中央区[ちゅうおうく, chuuouku] (Verwaltungsbezirk_in_Tokio) [Add to Longdo]
中毒[ちゅうどく, chuudoku] Vergiftung [Add to Longdo]
中華人民共和国[ちゅうかじんみんきょうわこく, chuukajinminkyouwakoku] VR China, Volksrepublik_China [Add to Longdo]
乗り遅れる[のりおくれる, noriokureru] verpassen, zu_spaet_kommen [Add to Longdo]
予測[よそく, yosoku] Vorausberechnung, Vorhersage [Add to Longdo]
互恵[ごけい, gokei] gegenseitige_Beguenstigung [Add to Longdo]
五感[ごかん, gokan] die_fuenf_Sinne [Add to Longdo]
五穀[ごこく, gokoku] die_5_Getreidearten, Getreide [Add to Longdo]
交響曲[こうきょうきょく, koukyoukyoku] Symphonie [Add to Longdo]
京浜[けいひん, keihin] Tokyo-Yokohama [Add to Longdo]
人影[ひとかげ, hitokage] Schatten_eines_Menschen, Menschengestalt [Add to Longdo]
人影[ひとかげ, hitokage] Schatten_eines_Menschen, Menschengestalt [Add to Longdo]
人徳[じんとく, jintoku] -Guete, -Tugend, persoenliche_Tugend [Add to Longdo]
[ほとけ, hotoke] Buddha [Add to Longdo]
他国[たこく, takoku] andere_Laender, fremde_Laender [Add to Longdo]
付属[ふぞく, fuzoku] zugehoerig, Neben- [Add to Longdo]
付録[ふろく, furoku] Anhang, Nachtrag, Beilage [Add to Longdo]
仙台[せんだい, sendai] (Stadt_in_Tohoku) [Add to Longdo]
仲良く[なかよく, nakayoku] eintraechtig, harmonisch, vertraut [Add to Longdo]
休息[きゅうそく, kyuusoku] Atempause, -Pause [Add to Longdo]
会則[かいそく, kaisoku] Vereinssatzungen [Add to Longdo]
低所得[ていしょとく, teishotoku] niedriges_Einkommen [Add to Longdo]
住み心地[すみごこち, sumigokochi] Wohnlichkeit [Add to Longdo]
体力[たいりょく, tairyoku] Koerperkraft [Add to Longdo]
余暇[よか, yoka] freie_Zeit, Musse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 OK [ɔk]
   agreed; okay
   just; exactly; okay; right
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 barb
 
 1. olta çengeli
 2. ok ucu
 3. kanca
 4. kuş tüyünün bir kılı
 5. (bot.), (zool.) sakala benzer kısım
 6. kısa ve kalın gagalı güvercin
 7. rahibelerin kullandığı boynu ve göğsü örten keten örtü
 8. (eski.) sakal
 9. Mağrip atı
 10. ok, mızrak vb, ne uç takmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 missile
 
 1. mermi, kurşun
 2. ok, merak
 3. atılan şey
 4. güdümlü mermi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 shaft
 
 1. (ok, mızrak) ince sap
 2. ok gibi şey
 3. (mak.) mil, şaft
 4. sütun gövdesi
 5. dikili taş
 6. maden kuyusu
 7. aydınlık, hava bacası
 8. araba oku
 9. (A.B.D.), (argo.) penis, erkeklik uzvu
 10. (A.B.D.), (argo.) aldatmak. shaft bearing şaft yatağı. elevator shaft asansör boşluğu. get the shaft (A.B.D.), (argo.) aldanmak, (slang) kazığı yemek. main shaft ana şaft, kamalı mil. shaft'ed saplı, kollu
 11. oklu
 12. milli. shaft'ing (mak.) şaft tertibatı.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top