Search result for

*oceanic*

(90 entries)
(1.349 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: oceanic, -oceanic-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oceanic    [ADJ] แห่งมหาสมุทร
transoceanic    [ADJ] ซึ่งข้ามมหาสมุทร, See also: ซึ่งอยู่อีกฟากของมหาสมุทร, Syn. transatlantic, foreign

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sea-floor trench; oceanic trench; submarine trenchร่องลึกก้นสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
submarine trench; oceanic trench; sea-floor trenchร่องลึกก้นสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oceanic crustเปลือกโลกใต้มหาสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oceanic islandsหมู่เกาะกลางสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oceanic ridge; mid-oceanic ridgeเทือกเขากลางสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oceanic trench; sea-floor trench; submarine trenchร่องลึกก้นสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mid-oceanic ridge; oceanic ridgeเทือกเขากลางสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canals, Interoceanicคลองเชื่อมมหาสมุทร [TU Subject Heading]
Oceanic Island เกาะกลางมหาสมุทร
เกาะที่ตั้งห่างจากทวีปมากๆ และโดยทั่วไปจะอยู่ในมหาสมุทร เกาะประเภทนี้ จะถือกำเนิดตามลำพังไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผืนแผ่นดินใหญ่ ได้แก่ เกาะภูเขาไฟ (Volcanic Island) และเกาะปะการัง (Coral Island) [สิ่งแวดล้อม]
Oceanic Zone น้ำในระบบนิเวศทะเลนับแต่เขตไหล่ทวีปออกไป
บริเวณที่มีความลึกมากกว่า 200 เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของมหาสมุทร และพื้นที่ประมาณร้อยละ 88 มีความลึกมากกว่า 1.5 กิโลเมตร สามารถ แบ่งเป็น Bathyal zone, Euphotic zone, Abyssal zone และ Hadal zone ดู Bathyal zone, Euphotic zone, Abyssal zone และ Hadal zone เพิ่มเติม [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oceanica(โอชีแอน'เนีย,โอชะแอน'นิคะ) n. ชื่อหมู่เกาะในตอนกลางและใต้ของ
transoceanic(แทรนซฺโอชิแอน'นิค) adj. ข้ามมหาสมุทร,เลยมหาสมุทร,อยู่ข้ามมหาสมุทร

English-Thai: Nontri Dictionary
oceanic(adj) เกี่ยวกับมหาสมุทร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm one of the survivors of oceanic flight 815.ผมเป็นผู้รอดชีวิตจาก เที่ยวบินโอเชี่ยนิก 815 The Beginning of the End (2008)
I'm one of the oceanic six!ผมเป็นหนึ่งใน โอเชียนิก ซิกนะ The Beginning of the End (2008)
I'one of the oceanic six!ผมเป็นหนึ่งใน โอเชียนิก ซิกนะ The Beginning of the End (2008)
Is that why you kept shouting, "hey, I'm one of the oceanic six"?แล้วทำไมคุณถึงยังตะโกนละ เฮ้! ผมเป็น หนึ่งใน โอเชียนนิค ซิกละ? The Beginning of the End (2008)
I'm an attorney for oceanic airlines.ผมเป็นทนายความของ สายการบินโอเชี่ยนนิค The Beginning of the End (2008)
So on behalf of oceanic, I'd like to extend you an invitation for a little upgrade.ในช่วงหลังทางโอเชี่ยนนิค กำลังพัฒนาและอยากชวนคุณมาร่วมฟัง The Beginning of the End (2008)
Miss austen and i were both passengers on oceanic flight 815,มิสออสตินและผมต่างก็เป็นผู้โดยสาร\ของสายการบินโอเชียนิค เที่ยวบินที่ 815 Eggtown (2008)
The equalization of the oceanic seabeds has not turned out to be as extreme as we expected.การปรับตัวของพื้นแผ่นดินใต้สมุทร ไม่ได้ออกมารุนแรงมากมายอย่างที่เราคิด 2012 (2009)
The Oceanic Preservation Society, OPS.กลุ่มองค์กรสงวนพันธุ์สัตว์น้ำ OPS (The Oceanic Perservation Society) The Cove (2009)
Oceanic flight 815เที่ยวบินโอเชียนิค 815 Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
This is the story Of the six who came home... ladies and gentlemen, The survivors of oceanic 8-1-5.นี่คือเรื่องราวของทั้ง 6 คนที่ได้กลับบ้าน ท่านผู้มีเกียรติ ผู้รอดชีวิตจากเที่ยวบินโอเชียนิค 815 Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Lost the story of the oceanic 6อสุรกายดงดิบ ตอนพิเศษ : Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
The survivors Of oceanic flight 815 Believed they'd finally Found rescue when a freighter Transporting A team of scientists Arrived near the island. Real Date:ผู้รอดชิวิตจากเที่ยวบินโอเชียนิค 815 เชื่อว่าในที่สุดพวกเขาก็ได้รับการช่วยเหลือ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
An oceanic survivor Who went missing on the island.เธอเป็นผู้รอดชิวิตที่หายไปบนเกาะ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
They're referring to you As the oceanic six.พวกเขาเรียกพวกคุณว่าโอเชียนิคทั้งหก Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
The oceanic six Were finally home, A moment they never dreamed Would arri.โอเชียนิคทั้งหกกลับถึงบ้านในที่สุด ช่วงเวลาที่ไม่คาดฝันก็มาถึงจนได้ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
When he began having encounters With oceanic survivors Who died on the island.เมื่อเขาเริ่มพบเจอผู้รอดชีวิตจากเที่ยวบินโอเชียนิคที่ตายไปแล้วบนเกาะ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
And it wasn't long Before ben made contact With the oceanic six.สิบเดือนในอนาคต และไม่นานก่อนที่เบ็นจะติดต่อกับโอเชียนิค 6 Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
The oceanic survivors And the scientists From the freighter Began flashing through time.ผู้รอดชีวิตและนักวิทยาศาสตร์จากเรือขนส่งเริ่มแว๊บผ่านกาลเวลา Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
...member of The infamous oceanic six.หนึ่งในกลุ่มโอเชยนิกซิกส์ผู้โด่งดัง Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
And the person who knew How to get the oceanic six Back to the island.และเป็นคนที่รู้วิธีที่จะพาพวกโอเชียนิคซิกซ์กลับไปที่เกาะ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
The oceanic six Made it back to the island...โอเชียนิคซิกซ์ได้กลับมาที่เกาะ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
NOAA, the National Oceanic and Atmospheric Administration, remained silent tonight.สภาวะ อากาศ และ มหาสมุทรที่แปรปรวน Knowing (2009)
The National Oceanic and Atmospheric Administration.องค์การบริหารทางอากาศ และทางทะเลแห่งชาติ The Predator in the Pool (2010)
Why would a mountain range cross the oceanic divide to continue on another continent?เพื่อดำเนินการต่อใน ทวีปอื่นได้หรือไม่ และเหตุผลที่คุณจะได้พบ กับรูปแบบที่ไม่ซ้ำกันเดียวกัน The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Years later, when Marie and Bruce placed a map of oceanic earthquake epicenters on a light table over her seafloor map, the earthquakes fell right along the rift valley.ศูนย์กลางการเกิด แผ่นดินไหวบนโต๊ะแสง กว่าแผนที่ก้นของเธอ แผ่นดินไหวลดลงขวาพร้อม The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Then we went after the oceans the great oceanic commons and we created laws and regulations that would allow countries to claim a certain amount of water outside their coastal limits for exploitation.จากนั้นเราก็เอาพื้นน้ำมหาสมุทรที่เป็นสมบัติส่วนรวม มาออกกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ อนุญาตให้แต่ละประเทศ The Corporation (2003)
Oceanic Flight 815 was shot down by surface-to-air.... Work on capitol beneath Denver International Airport reached phase four.งานก่อสร้างศาลากลาง ใต้สนามบินเดนเวอร์ถึงเฟส 4 Chuck Versus the Helicopter (2007)
I've got 20 million in Trans-Oceanic.Ich habe 20 Millionen in Trans-OceanicOver the Limit (1985)
Then the big guys like Trans-Oceanic and InterFish Company brought in huge trawlers.Dann kamen die Großen wie Trans-Oceanic und InterFish Company mit ihren Riesenfangschiffen. Over the Limit (1985)
I want Trans-Oceanic to give it back.Trans-Oceanic soll es uns zurückgeben. Over the Limit (1985)
But Trans-Oceanic's got all the fish since then.Aber die Trans-Oceanic fängt nun alle Fische. Over the Limit (1985)
Trans-Oceanic trawlers hauling up as much in one net as I can get aboard.Trans-Oceanic-Schiffe fangen pro Netz mehr, als ich aufs Boot kriege. Over the Limit (1985)
- Oh, that was Trans-Oceanic Industries.- Ach, das war Trans-Oceanic Industries. Over the Limit (1985)
Elizabeth told me that Rawlings and Trans-Oceanic were like peas in a pod.Laut Elizabeth waren Rawlings und Trans-Oceanic sehr eng miteinander. Over the Limit (1985)
Look, if our murderer is buried inside Trans-Oceanic he's gonna be pretty hard to find.Schau, wenn unser Mörder sich bei Trans-Oceanic versteckt, wird es sehr schwer, ihn zu finden. Over the Limit (1985)
Well, I can't imagine O'Keefe or Trans-Oceanic Industries bothering you folks again.O'Keefe oder Trans-Oceanic Industries werden Sie kaum wieder belästigen. Over the Limit (1985)
Oceanic Flight 343, Athens to Washington now boarding at gate 13.Oceanic-Flug 343 von Athen nach Dulles, Washington ist einsteigebereit. Executive Decision (1996)
Oceanic Flight 343, this is flight leader, U. S. Navy aircraft.Oceanic 343, hier Leader, US-Navy. Executive Decision (1996)
Oceanic Flight 343, this is flight leader, U. S. Navy aircraft.Oceanic 343, hier Leader, US-Navy. Executive Decision (1996)
Oceanic Flight 343.Oceanic 343. Achtung. Executive Decision (1996)
Dulles, this is Oceanic 343 heavy...Oceanic 343... Executive Decision (1996)
He wants to make a big to-do of the Oceanographic Explorer article, possibly give you the front cover, so do be nice to this girl Miss Winslett-Richardson, won't you?Er will den Artikel im Oceanic Explorer ganz groß rausbringen, also sei nett zu dieser Miss Winslett-Richardson. The Life Aquatic with Steve Zissou (2004)
I guess we can all sue Oceanic together.Ich schätze dann können wir wohl alle zusammen die Oceanic verklagen. ...And Found (2005)
Hello, we're survivors of the crash of oceanic flight 815.Hallo, wir sind Überlebende des Absturzes des Oceanic-Flugs 815. Deus Ex Machina (2005)
There were no survivors of oceanic flight 815.Es gab keine Überlebenden des Oceanic-Fluges 815. Deus Ex Machina (2005)
I guess we can all sue Oceanic together.Ich schätze dann können wir ja alle zusammen die Oceanic verklagen. Everybody Hates Hugo (2005)
You're on an Oceanic flight to LA. It leaves in two hours.Sie nehmen den Oceanic-Flug nach L.A. Die Maschine geht in zwei Stunden. The Greater Good (2005)
We're survivors of the crash of Oceanic flight 815.Wir sind Überlebende des Absturzes der Oceanic Flug 815. The Other 48 Days (2005)
- I'm on Oceanic-- flight 815.- Ich bin bei der Oceanic- - Flug 815. Two for the Road (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะโก้    [N] monsoon, See also: name of an oceanic wind blowing from the northwest to the southeast, wind blowing during t, Syn. ลมตะโก้, ลมพัดหลวง, Example: เรือสินค้าของพวกแขกอาศัยลมตะโก้ช่วยเดินเรือจากตะวันตกไปสู่ตะวันออก, Thai definition: ชื่อลมทะเลพัดจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มักมีในปลายฤดูฝน

CMU English Pronouncing Dictionary
OCEANIC    OW2 SH IY0 AE1 N IH0 K
TRANSOCEANIC    T R AE2 N Z OW0 SH IY0 AE1 N IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oceanic    (j) (ou2 sh i a1 n i k)
transoceanic    (j) (t r a2 n z ou2 sh i a1 n i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überseeleitung {f}transoceanic cable [Add to Longdo]
ozeanisch {adj}oceanic [Add to Longdo]
überseeischtransoceanic [Add to Longdo]
Buntfuß-Sturmschwalbe {f} [ornith.]Wilson's Storm-Petrel (Oceanites oceanicus) [Add to Longdo]
Ozeandelfine {pl} [zool.]oceanic dolphins [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーシャニックホワイトティップシャーク;オーシャニック・ホワイトティップ・シャーク[, o-shanikkuhowaitoteippusha-ku ; o-shanikku . howaitoteippu . sha-ku] (n) oceanic whitetip shark (Carcharhinus longimanus) [Add to Longdo]
ガラパゴスザメ[, garapagosuzame] (n) Galapagos shark (Carcharhinus galapagensis, species of circumtropical requiem shark found in the reef environments around oceanic islands) [Add to Longdo]
[よごれ;ヨゴレ, yogore ; yogore] (n) (uk) (See 汚鮫・よごれざめ,オーシャニックホワイトティップシャーク) oceanic whitetip shark (Carcharhinus longimanus) [Add to Longdo]
汚鮫[よごれざめ;ヨゴレザメ, yogorezame ; yogorezame] (n) (uk) (See 汚・よごれ,オーシャニックホワイトティップシャーク) oceanic whitetip shark (Carcharhinus longimanus) [Add to Longdo]
海洋プレート[かいようプレート, kaiyou pure-to] (n) oceanic plate [Add to Longdo]
海洋気象[かいようきしょう, kaiyoukishou] (n) oceanic climate [Add to Longdo]
海洋性[かいようせい, kaiyousei] (adj-no) (1) marine; maritime; oceanic; (n) (2) oceanity [Add to Longdo]
海洋性気候[かいようせいきこう, kaiyouseikikou] (n) oceanic climate [Add to Longdo]
渡洋[とよう, toyou] (n,vs,adj-no) transoceanic [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
东太平洋隆起[Dōng Tài píng yáng lóng qǐ, ㄉㄨㄥ ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄧㄤˊ ㄌㄨㄥˊ ㄑㄧˇ, / ] East Pacific rise (a mid-oceanic ridge stretching from California down to Antarctica) [Add to Longdo]
洋底地壳[yáng dǐ dì qiào, ㄧㄤˊ ㄉㄧˇ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄠˋ, / ] oceanic crust (geol.) [Add to Longdo]
洋壳[yáng qiào, ㄧㄤˊ ㄑㄧㄠˋ, / ] oceanic crust (geol.) [Add to Longdo]
转换断层[zhuǎn huàn duàn céng, ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, / ] transform fault (geol., fault in oceanic crust between two branches of a mid-ocean ridge) [Add to Longdo]
铁镁质[tiě měi zhì, ㄊㄧㄝˇ ㄇㄟˇ ㄓˋ, / ] mafic rock (containing magnesium and iron, so comparatively heavy, making oceanic plates) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oceanic \O`ce*an"ic\ ([=o]`sh[-e]*[a^]n"[i^]k), a. [Cf. F.
   oc['e]anique. See {Ocean}.]
   1. Of or pertaining to the ocean; found or formed in or
    about, or produced by, the ocean; frequenting the ocean,
    especially mid-ocean.
    [1913 Webster]
 
       Petrels are the most aerial and oceanic of birds.
                          --Darwin.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to Oceania or its inhabitants.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top