Search result for

*nger*

(718 entries)
(0.2111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nger,-nger-, *nger*.
English-Thai: Longdo Dictionary
doubleganger(n) คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก , S. doppelganger, doppelgänger,
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
dangerous(adj) อันตราย
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), S. lesser ginger, Chinese ginger, krachai,
little finger(n) นิ้วก้อย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bullet-proof passenger carรถยนต์นั่งกันกระสุน
cliff-hanger (n adj ) cliff-hanger (n) นวนิยายเป็นตอน ๆ ที่ตื่นเต้นตรึงจิตใจคนดู หรือ เหตุการณ์ หรือการแข่งขันที่ตื่นเต้นตรึงใจคนดู syn. clifhanger , cliff-hanging, cliffhanging (adj) exciting: you don't know what will happen next. a) Acliffanger is a situation or part of a play or film that is very exciting or frightening because you are left for a long time not knowing what will happen next. b) The election is likely to be a cliff-hanger. c) Cliffhanger ending to keep you in suspense.
See also: S. exciting,
dangerอันตราย
endangered (adj) เป็นอันตราย,ถูกคุกคาม
endangered species (n ) สัตว์ป่าหรือสิ่งมีชีวิตที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (ถ้าแปลตรงตัวคือ สายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่กำลังอยู่ในอันตราย)
hanger[แฮงเกอ] (n ) ไม้แขวนเสื้อ
Harbinger (n ) ผู้นำมา
passenger carรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anger    [VI] โกรธ, See also: โมโห, Syn. lose one's temper, forget oneself, get mad, Ant. calm
anger    [N] ความโกรธ, See also: ความเคือง, Syn. rage, indignation, hot temper, Ant. calm, mildness
anger    [VT] ทำให้โกรธ, See also: ยั่วโมโห, Syn. enrage, infuriate, madden, irritate, Ant. calm, soothe, placate
banger    [N] ไส้กรอก
conger    [N] ปลาไหลขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
danger    [N] คนหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย
danger    [N] อันตราย, See also: ภัย, ภัยอันตราย, ภยันตราย, การเสี่ยงภัย, ความไม่ปลอดภัย, สถานการณ์อันตราย, Syn. peril, hazard, risk safety
finger    [N] นิ้วมือ
finger    [VT] แตะด้วยนิ้ว, See also: สัมผัสด้วยนิ้ว, ลูบ, ไล้, Syn. touch, feel, handle
finger    [VT] ใช้นิ้วมือเล่นดนตรี, See also: ดีด, เล่น(ดนตรี)ด้วยนิ้ว
finger    [N] ส่วนที่สวมใส่นิ้วของถุงมือ
finger    [N] ส่วนที่ยื่นออกมามีลักษณะคล้ายนิ้วมือ, Syn. strip
finger    [VT] แจ้งเบาะแสเรื่องผิดกฎหมายให้ตำรวจรู้ (คำไม่เป็นทางการ)
ginger    [N] ขิง, See also: ขิงผง, ต้นขิง
hunger    [N] ความหิว, See also: ความระโหย, ความอดอยาก, ความโหยหิว
hunger    [N] ความหิว
hunger    [VI] หิว, See also: หิ้วท้อง
linger    [VI] ใกล้ตาย
linger    [VT] ปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างไม่รีบร้อน, See also: เอ้อระเหย
linger    [VI] ยังเหลืออยู่, See also: ไม่รู้จักหาย, ยังค้างอยู่, Syn. persist, stay
linger    [VI] อ้อยอิ่ง, See also: รีรอที่จะไป, Syn. loiter, tarry
manger    [N] รางหญ้า, See also: รางใส่อาหารให้ม้าหรือวัวกิน, Syn. bowl, trough
minger    [SL] คนที่น่ามอง (โดยเฉพาะผู้หญิง)
monger    [N] คนขายของเร่, See also: พ่อค้า, แม่ค้า, Syn. trader, dealer
monger    [VT] ขายของ, Syn. peddle
ranger    [N] เจ้าหน้าที่ดูแลป่าหรืออุทยาน, Syn. forest ranger, warden
ranger    [N] ผู้ท่องเที่ยว, See also: คนท่องเที่ยว, Syn. wanderer
ringer    [N] ผู้สั่นกระดิ่ง
singer    [N] นักร้อง
wanger    [SL] อวัยวะเพศชาย, Syn. whanger
winger    [N] นักฟุตบอลหรือนักรักบี้ที่เล่นในตำแหน่งปีก, Syn. wing
bangers    [SL] ไส้กรอก
clanger    [SL] ข้อผิดพลาดที่เกิดจากความสะเพร่า
granger    [N] ชาวนา
plunger    [N] ผู้กระโดดน้ำ
plunger    [N] เครื่องมือสำหรับดูดท่อน้ำทิ้ง, See also: เครื่องมือที่ปลายด้านหนึ่งมีลักษณะคล้ายถ้วยใช้สำหรับดูดของเสียในท่อน้ำหรือส้วม, Syn. plumber's helper
stinger    [N] สิ่งที่แทงใจดำ, See also: สิ่งที่เสียดแทง
stinger    [N] เหล็กในของสัตว์, Syn. sting
stinger    [N] ค็อกเทลที่ประกอบด้วยบรั่นดีและเมนทอล, Syn. cocktail
stinger    [N] วิสกื้ผสมโซดาและน้ำแข็ง, Syn. whiskey drink
whanger    [SL] อวัยวะเพศชาย, Syn. wanger
wringer    [N] เครื่องบิด, See also: เครื่องคั้น
wronger    [N] ผู้ผิดพลาด, See also: ผู้ทำไม่ถูกต้อง
younger    [ADJ] ลูกสาวหรือลูกชายที่ใช้ชื่อเดียวกับพ่อแม่
younger    [ADJ] มีอายุน้อยกว่า, See also: ี่อ่อนกว่า
endanger    [VT] ทำให้อยู่ในอันตราย, See also: ทำให้เป็นอันตราย, Syn. hazard, imperil, jeopardize, Ant. preserve;protect
gingerly    [ADJ] ระมัดระวัง, See also: ละเอียดรอบคอบ, ประณีต, Syn. forehanded, prudent, wary
gingerly    [ADV] ระมัดระวัง, See also: ละเอียดรอบคอบ, ประณีต, Syn. carefully, cautiously, Ant. incautiously
lingerie    [N] เสื้อและกางเกงของสตรี
malinger    [VI] แกล้งป่วย, Syn. shirk, cheat

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pathomimesis; malingering; pathomimia; pathomimicryการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathomimia; malingering; pathomimesis; pathomimicryการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathomimicry; malingering; pathomimesis; pathomimiaการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passenger liabilityความรับผิดต่อผู้โดยสาร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
passenger listรายชื่อผู้โดยสาร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
plungerลูกสูบ (ของกระบอกฉีดยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plungerพลันเจอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plunger cuspปุ่มกระแทก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
plate heat exchangerเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
public dangerสาธารณภัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public dangerสาธารณภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passengerผู้โดยสาร, คนโดยสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passenger carรถยนต์นั่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lock fingerนิ้วมือหงิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
release fingers; release lever plate; release leversนิ้วคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rotary heat exchangerเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบหมุน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
rocker; finger; rocker armกระเดื่องกดลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rocker arm; finger; rockerกระเดื่องกดลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
shell and tube (heat) exchangerอุปกรณ์แลกเปลี่ยน (ความร้อน) แบบเปลือกและท่อ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
shell and tube (heat) exchangerอุปกรณ์แลกเปลี่ยน (ความร้อน) แบบเปลือกและท่อ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
shell and tube heat exchangerเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
situation of dangerสถานะอันตราย, สถานการณ์อันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stringer beadแนวเชื่อมเส้นเชือก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
spring hanger; hanger bracketแท่นยึดหูแหนบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
strangerบุคคลภายนอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stranger in bloodบุคคลต่างสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obvious dangerภัยที่ปรากฏชัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oedema, alimentary; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, famine; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, famine; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, alimentary; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, hunger; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, nutritional; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, hungerบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aircraft passenger insuranceการประกันภัยผู้โดยสารเครื่องบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
avert the dangerปัดป้องภยันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alimentary oedema; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, famine; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
air hungerอาการพะงาบ, อาการหิวอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alternative dangerอันตรายที่จำเป็นต้องเสี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
messengerผู้แจ้งข่าว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
messenger RNAอาร์เอ็นเอนำรหัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
malingering; pathomimesis; pathomimia; pathomimicryการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malingeringการแสร้งเจ็บ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mallet finger; finger, drop; finger, hammerนิ้วมืองุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clubbed finger; drumstickนิ้วมือปุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centre, feeding; centre, hungerศูนย์หิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centre, hunger; centre, feedingศูนย์หิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carriage of passengersการรับขนคนโดยสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carry passengers for a considerationรับขนคนโดยสารเพื่อบำเหน็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
driving, dangerous and reckless; dangerous and reckless drivingการขับรถอย่างน่ากลัวอันตรายและปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dropsy, famine; dropsy, nutritional; edema, alimentary; edema, famine; edema, hunger; edema, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
danger, publicสาธารณภัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dangerous and reckless driving; driving, dangerous and recklessการขับรถอย่างน่ากลัวอันตรายและปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endangered plantพืชใกล้สูญพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dangerous goodsสินค้าอันตราย [เศรษฐศาสตร์]
Dangerous occupationอาชีพเสี่ยงอันตราย [เศรษฐศาสตร์]
Heat exchangerเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Women singers นักร้องสตรี [TU Subject Heading]
Women jazz singers นักร้องเพลงแจซซ์สตรี [TU Subject Heading]
Airline passenger security screeningการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารสายการบิน [TU Subject Heading]
Angerความโกรธ [TU Subject Heading]
Convention on international Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (1973)อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ค.ศ. 1973) [TU Subject Heading]
DNA fingerprintingลายพิมพ์ดีเอ็นเอ [TU Subject Heading]
DNA fingerprinting of plantsลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืช [TU Subject Heading]
Endangered plantsพืชใกล้สูญพันธุ์ [TU Subject Heading]
Endangered speciesสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ [TU Subject Heading]
Finger injuriesนิ้วมือบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Finger jointข้อนิ้วมือ [TU Subject Heading]
Fingernailsเล็บนิ้วมือ [TU Subject Heading]
Fingerprintsลายนิ้วมือ [TU Subject Heading]
Fingersนิ้วมือ [TU Subject Heading]
Folk singersนักร้องเพลงพื้นเมือง [TU Subject Heading]
Forest rangersพนักงานพิทักษ์ป่า [TU Subject Heading]
Gingerขิง [TU Subject Heading]
Heat exchangersเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน [TU Subject Heading]
Male singersนักร้องชาย [TU Subject Heading]
Messengersบริการรับส่งเอกสาร [TU Subject Heading]
Passenger trafficการขนส่งผู้โดยสาร [TU Subject Heading]
RNA, Messengerเม็สเซนเจอร์ อาร์เอ็นเอ [TU Subject Heading]
Singersนักร้อง [TU Subject Heading]
Tangerineส้มเขียวหวาน [TU Subject Heading]
Trigger finger disorderโรคนิ้วล็อก [TU Subject Heading]
Toxic and Dangerous Waste ของเสียเป็นพิษและอันตราย [สิ่งแวดล้อม]
Waste Toxic and Dangerous ของเสียเป็นพิษและอันตราย [สิ่งแวดล้อม]
Scavenger คนคุ้ยแยก, คนคุ้ยขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Endangered Species สัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์
สัตว์ป่าทุกชนิดที่มีจำนวนลดน้อยลงจนอยู่ ในภาวะที่ล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์ไป และมักมีถิ่นกำเนิดในอาณาเขตจำกัด [สิ่งแวดล้อม]
Dangerous Goods สินค้าอันตราย
สินค้าที่ถูกระบุว่าอันตราย มีกฎหมายจำกัดวิธีการเก็บรักษาและขนส่ง รวมทั้งการกำจัดหรือทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Floraอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ [การทูต]
Finger Rootกระชาย , เลือกรากที่สด อวบอ้วน เนื้อจะมีน้ำมาก กลิ่นหอม รสซ่า ล้างให้สะอาดก่อนใช้ ขูดเอาเปลือกออก แล้วล้างอีกครั้ง สรรพคุณ ช่วยไล่แก๊ส, ช่วยในระบบการย่อยอาหาร บรรเทาอาการจุกเสียดกระเพาะอาหาร กระชายยังอุดมด้วยวิตามิน เอ, บี12 และแคลเซียมด้วย [อื่นๆ]
Agnosia, Fingerไม่รู้จักนิ้ว [การแพทย์]
Air Hungerขาดอากาศ, การหายใจอย่างมาก, การหายใจเฮือก, หายใจเฮือก [การแพทย์]
Angerความโกรธ, โกรธ, อารมณ์โกรธ [การแพทย์]
Anger and Rageโกรธรุนแรง [การแพทย์]
Anger Reaction, Excessiveอารมณ์โกรธเกินควร [การแพทย์]
Anxiety, Strangerแปลกหน้ากับคนไม่คุ้นเคย [การแพทย์]
Blood, Finger Prick Sample ofเลือดเจาะจากปลายนิ้ว [การแพทย์]
Cassette Changersเครื่องเปลี่ยนกล่องฟีล์ม [การแพทย์]
Cassette Changers, Automaticเครื่องเปลี่ยนกล่องฟีล์มอัตโนมัติ [การแพทย์]
Cells of Islets of Langerhansเซลล์ของตับอ่อน [การแพทย์]
Changers, Manual Cassetteเครื่องเปลี่ยนกล่องฟีล์มที่ใช้มือ [การแพทย์]
Chemical Messengersตัวนำข่าวสารทางเคมีสัญญาณเคมี [การแพทย์]
Chinese Finger Trapปลอกสาแหรกนิ้ว3อัน [การแพทย์]
Cut Film Changers, Automaticเครื่องปลี่ยนแผ่นฟีล์มตัดอัตโนมัติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nger"How long does it take to get to Vienna on foot?" "Sorry, I'm a stranger here."
nger"Pet Sematary" was a real cliff-hanger.
nger"I do not regret having gone into the forest and up the mountain," replied the younger brother.
nger"Who is younger, Hanako or Taro?" "Taro is."
nger"In my opinion," said the younger brother, "you are wrong."
ngerngers> Please move to the rear (of the bus).
ngerA passenger fainted, but the stewardess brought him around.
ngerIn the course of a year my son grew stronger.
ngerShe did not decide to be a singer until she reached the age of twenty.
ngerEven three centuries ago, most Western Europeans still used their fingers.
ngerNo less than fifty passengers were injured in the traffic accident.
ngerNo fewer than 50 passengers were killed.
ngerThe seventy year old man kept his twenty year old wife at home all the time; he had a dog in the manger attitude.
ngerOnly 3 out of the 98 passengers survived.
ngerThe magazine Look is no longer being published.
ngerHe is too dumb to fear danger.
ngerThe man sitting over there is a famous singer.
ngerI think it dangerous for you to cross the river.
ngerIt is dangerous for you to travel to a foreign country by yourself.
ngerI think it dangerous for you to drive a car.
ngerOne of the greatest dangers in your human relations is self centeredness.
ngerYou must keep in mind that she's much younger than you.
ngerWere you younger than Ellen?
ngerYou are no longer a baby.
ngerYou know my favorite singer Terry Tate.
ngerThat jumbo jet accommodates 400 passengers.
ngerThe amateur singer won first in the talent show hands down.
ngerThat folk singer is very popular with people in general.
ngerI can't put up with that noise any longer.
ngerThat singer is very popular with people in general.
ngerThe singer no longer has a future.
ngerThat dog is too dangerous to be left loose.
ngerWe were younger then.
ngerIt is dangerous to climb that mountain.
ngerThe agent built up the young singer.
ngerThat girl is a true blue country singer.
ngerThe young boy got sticky fingers when he walked into stores.
ngerI think it dangerous swimming in that river.
ngerThat river is dangerous to swim in.
ngerI can't endure that noise a moment longer.
ngerThat bird is now in danger of dying out.
ngerThat store no longer sells cosmetics.
ngerThose who are suffering from hunger in Africa need urgent help.
ngerIt is dangerous to drink too much.
ngerRegard all art critics as useless and dangerous.
ngerOne morning at breakfast we children were informed to our utter dismay that we could no longer be permitted to run absolutely wild.
ngerOne day she was spoken to by a stranger.
ngerOnce you get used to electronic media, you can no longer do without them.
ngerI'd stop worrying about it and take some action. The anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face.
ngerWe've been through a rough patch but I hope it will have made us stronger.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anger(แอง' เกอะ) n. ความโกรธ,โทสะ,ความฉุนเฉียว, ความ เจ็บปวด. -vt. ทำให้โกรธ, ทำให้ฉุนเฉียว -vi. โกรธ (wrath, ire)
bushrangern. คนที่อาศัยอยู่ในป่า,พราน,โจรที่อาศัยอยู่ในป่า, See also: bushranging n.
butterfingersn. คนงุ่มง่าม,คนส่งต่อลูกบอล
challenger(แชล'ลินเจอะ) n. ผู้ท้าทาย
cheesemongern. พ่อค้าเนย
cliff-hangern. นวนิยายเป็นตอน ๆ ,ที่ตื่นเต้นตรึงจิตใจคนดู,
congeries(คอนเจอ'รีซ) n. กลุ่ม,กอง,คณะ
costermonger(คอส'เทอะ,-มังเกอะ) n. พ่อค้าเร่ขายผลไม้ ผักปลา และอื่น ๆ
crapehanger(เครพ'แฮงเกอะ) n. คนที่มองในแง่ร้าย,คนที่เศร้าหมอง
crepehanger(เครพ'แฮงเกอะ) n. คนที่มองในแง่ร้าย,คนที่มีนิสัยฉุนเฉียว
danger(เดน'เจอะ) n. อันตราย,ภัย,ความไม่ปลอดภัย, Syn. peril
dangerous(เดน'เจอรัส) adj. อันตราย,เป็นภัย,ไม่ปลอดภัย, See also: dangerousness n. ดูdangerous, Syn. risky
dillinger(ดิล'ลิงเกอะ) n. ปืนฉีดน้ำของเด็ก,ภาษาเด็ก
dog in the mangern. คนเห็นแก่ตัว
endanger(เอนเดน'เจอ) vt. ทำให้เกิดอันตราย, See also: endangerment n. การทำให้เกิดอันตราย, Syn. imperil
fellmongern. คนขายหนังสัตว์
finger(ฟิง'เกอะ) n. นิ้วมือ,ความยาวเป็นนิ้วมือ (ประมาณ4 นิ้ว) ,ความกว้างของนิ้วมือ (เป็นหน่วยวัด) ,สิ่งที่คล้ายนิ้วมือ,ส่วนที่ยื่นออกของเครื่องจักร. -Phr. (put one's finger on ระบุ,ชี้บ่ง) vt. แตะด้วยนิ้ว,เล่น (ดนตรี) ด้วยนิ้ว. vt. ใช้นิ้วมือเล่น. คำศัพท์ย่อย:
finger markn. เส้นลายนิ้วมือ
finger postn. ป้ายชี้ทางที่มีเครื่องหมายชี้เป็นนิ้วมือ
fingernailn. เล็บ
fingerprintn. ลายพิมพ์นิ้วมือ. vt. พิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ
fishmonger(ฟิช'มองเกอะ,-มังเกอะ) n. คนขายปลา,พ่อค้าขายปลา
forefinger(ฟอร์ฟิง'เกอะ) n. นิ้วชี้., Syn. index finger
gangern. หัวหน้ากรรมกร,หัวหน้าคนงาน
ginger(จิน'เจอะ) n. ขิง,สีน้ำตาลแดงอมเหลือง
ginger aleเครื่องดื่มโซดาใส่น้ำขิง,น้ำขิงแดง
ginger groupกลุ่มที่ กระฉับกระเ ฉงที่สุดขององค์การ
gingerly(จิน'เจอลี) adv. ระมัดระวัง,คอยเฝ้าดู,รอบคอบ,ประณีต., See also: gingerliness n.
gingery(จิน'จะรี) adj. คล้ายขิง,กลิ่นฉุน,เผ็ดอย่างออกรส,สีขิง (เหลืองอมน้ำตาลแดง)
gossipmonger(n. คนที่ชอบนินทาคนอื่น,คนที่ชอบซุบซิบ
grangerisevt. แทรกภาพในหนังสือ,ตัดภาพแทรก จากหนังสือ, See also: grangerizer,grangeriser n. grangerism n.
grangerizevt. แทรกภาพในหนังสือ,ตัดภาพแทรก จากหนังสือ, See also: grangerizer,grangeriser n. grangerism n.
gunslinger(กัน'สลิงเกอะ) n. นักดวลปืน,นักต่อสู้ด้วยปืน,ผู้ชำนาญการใช้ปืน, Syn. gunfighter
hanger(แฮง'เกอะ) n. ที่แขวน,คนแขวน,ตะขอ
hanger-onn. คนติดสอยห้อยตาม,คนดื้อ,คนประเภทสอพลอ -pl. hangers-on
harbinger(ฮาร์'บินเจอะ) n. ผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้าก่อน,สมาชิกของกองหน้า,ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า,ลาง,ผู้รุกไปข้างหน้า. vt. กระทำเป็นผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้า, Syn. precursor
hatemonger(เฮท'มังเกอะ) n. ผู้ปลุกปั่นความเกลียด, See also: hatemongering n.
hunger(ฮัง'เกอะ) n.ความหิว,ความต้องการมาก. vi. รู้สึกอยาก,รู้สึกหิว., Syn. famine,starvation
index fingerนิ้วชี้, Syn. forefinger)
islets of langerhanดูที่ islet cells
klipspringer(พลิพ'สพิงเกอะ) n. ละมั่งแอฟริกาขนาดเล็ก
linger(ลิง'เกอะ) v. อ้อยอิ่ง,เกร่,เอ้อระเหย,ยังคงมีชีวิตอยู่,ยังเหลืออยู่,ไม่รู้จักหาย,อืดอาด, See also: lingerer n. ดูlinger lingeringly adv. ดูlinger
little fingerนิ้วก้อย
malinger(มะลิน'เจอะ) vt. แสร้งทำเป็นช่วย (โดยเฉพาะเพื่อเลี่ยงงาน) ., See also: malingerer n.
manger(แมน'เจอะ) n. รางหญ้า,รางใส่อาหารให้ม้าหรือวัวกิน
messenger(เมส'เซินเจอะ) n. ผู้ส่งสาร,ผู้ถือจดหมาย,ผู้นำข่าว,ทูตสวรรค์,เครื่องชี้บ่ง,ลาง
monger(มัง'เกอะ,มอง'เกอะ) n. พ่อค้า,คนขาย,คนที่ของกระพือหรือเผยแพร่สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือเรื่องที่ไม่ดี, See also: mongering n.,adj.
newsmonger(นิวซ'มังเกอะ) n. ผู้ซุบซิบ,ผู้นินทา, See also: newsmongering n. newsmongery n.
orangery(ออ'รินเจอรี) n. สวนส้มในเรือนกระชำ,สวนส้ม
passenger(แพส'เซนเจอะ) n. ผู้โดยสาร,คนโดยสาร,คนเดินทาง

English-Thai: Nontri Dictionary
anger(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,โทสะ
avenger(n) ผู้ล้างแค้น,ผู้แก้เผ็ด
challenger(n) ผู้ท้าทาย,ผู้ท้าชิง,ผู้ท้าดวล
danger(n) อันตราย,ภัย,ภยันตราย,ความไม่ปลอดภัย
dangerous(adj) มีอันตราย,ไม่ปลอดภัย,เป็นภัย,เป็นอันตราย,น่ากลัว
endanger(vt) ทำให้เป็นภัย,ทำให้เป็นอันตราย
finger(n) นิ้วมือ
fingerprint(n) ลายมือ,ลายนิ้วมือ
fingerprint(vt) พิมพ์ลายมือ,พิมพ์ลายนิ้วมือ
fishmonger(n) คนขายปลา,พ่อค้าปลา
forefinger(n) นิ้วชี้,ดรรชนี
ganger(n) หัวหน้าคนงาน,หัวหน้ากรรมกร
ginger(n) ขิง
harbinger(n) ผู้ไปล่วงหน้า,ผู้นำ,ผู้เบิกทาง,ลางสังหรณ์,ลาง
harbinger(vt) ประกาศ,นำทาง,เบิกทาง,ไปล่วงหน้า
hunger(n) ความหิว,ความอยาก,ความกระหาย,ความตะกละ,ความโลภ
linger(vi) รีรอ,อ้อยอิ่ง,ชักช้า,เอ้อระเหย
lingerie(n) เสื้อผ้าชั้นในสตรี
manger(n) รางใส่อาหารสัตว์
messenger(n) ผู้ส่งข่าว,ทูตสวรรค์,ผู้ส่งสาร,เครื่องบ่งชี้,ลาง
monger(n) พ่อค้า,คนขาย
passenger(n) ผู้โดยสาร,คนโดยสาร,คนเดินทาง
plunger(n) ผู้กระโดดน้ำ,ลูกสูบ,เครื่องดัน,คนเสี่ยงโชค,คนบ้าระห่ำ
porringer(n) จาน,ชาม,ถ้วย
ranger(n) คนเฝ้าป่า,ตำรวจท้องถิ่น,ผู้ท่องเที่ยวไป
scavenger(n) คนกวาดถนน,คนเก็บขยะ,สัตว์กินของเน่า
singer(n) นักร้อง
stranger(n) คนแปลกหน้า,คนต่างแดน,คนต่างถิ่น,ชาวต่างประเทศ
tangerine(n) ส้มเขียวหวาน,ส้มจีน,สีส้มอมแดง
wringer(n) เครื่องบิดผ้าให้แห้ง,เครื่องคั้น,เครื่องรัด,ผู้ขูดรีด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้องเขย    [N] younger brother-in-law, Example: บ้านของน้องสาวน้องเขยอยู่ในรั้วเดียวกันกับบ้านคุณพ่อคุณแม่, Thai definition: สามีของน้องสาว
ผู้เดินทาง    [N] traveler, See also: passenger, Example: ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ จะต้องเป็นผู้เดินทางออกนอกประเทศไทยก่อนวันที่ 5 มกราคม 2542, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เดินทางครั้งหนึ่งๆ
หิวโหย    [V] hunger for, Example: คนชนบทยากจนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ต้องอดอยากหิวโหยต่อไปเพราะความช่วยเหลือจากรัฐ, Thai definition: อดอยากไม่มีอาหารจะกิน
ท่ามาก    [V] hesitate, See also: hold back affectedly, hedge, turn aside, linger, delay, tarry, dally, Syn. กระบิดกระบวน, Example: หญิงสาวมัวแต่ท่ามากหนุ่มๆ จึงหนีหายหมด, Thai definition: ทำกระบิดกระบวน
แปะโป้ง [V] put a fingerprint on, See also: put/set a thump on, have fingerprint impression, Example: คุณยายแปะโป้งแทนการเซ็นชื่อเพราะคุณยายเขียนหนังสือไม่ได้, Thai definition: พิมพ์ลายนิ้วมือแทนหรือประกอบการลงชื่อ
ภาษามือ    [N] finger language, See also: sign language, finger alphabet, Example: คนใบ้ใช้ภาษามือเพื่อสื่อสารกัน, Thai definition: การใช้กิริยาของมือแสดงความหมายต่างๆ ตามกำหนดของการศึกษาของผู้บกพร่องทางการได้ยิน
รอรี    [ADV] hesitatingly, See also: lingeringly, Syn. รีรอ, ลังเล, ชักช้า, Example: พอเห็นรถเมล์ปรับอากาศแล่นมาจอดที่ป้าย ผมจึงไม่ยืนรอรีอีกต่อไป, Thai definition: คอยอย่างจดๆ จ้องๆ อย่างลังเล
พนักงานส่งเอกสาร    [N] company messenger
ยั่วโมโห    [V] anger, See also: stir up anger, incite anger, instigate, Syn. กวนโทสะ, กวนโมโห, ยั่วยวนกวนประสาท, Example: เด็กคนนี้ยั่วโมโหครูจริงๆ ใช้อย่างหนึ่งกลับทำอีกอย่างหนึ่ง, Thai definition: ทำให้โกรธ
ระเบิดอารมณ์    [V] explode an anger, See also: blow up in anger, Ant. เก็บอารมณ์, Example: หากท่านโมโหขึ้นมาทีไร เป็นต้องระเบิดอารมณ์ออกมา ทั้งทางคำพูดและการกระทำ, Thai definition: เก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่จนต้องระบายออกมาอย่างรุนแรง
ตกอยู่ในอันตราย    [V] be in danger, Example: เธอกำลังตกอยู่ในอันตรายโดยที่เธอเองไม่รู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียว, Thai definition: ประสบกับสถานการณ์ที่ทำให้เดือดร้อนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
พิษภัย    [N] danger, See also: peril, hazard, risk, harm, Syn. อันตราย, ผลร้าย, Example: กลุ่มเยาวชนจำนวนมากต่างตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคม
ลายนิ้วมือ    [N] finger print, Syn. ลายพิมพ์นิ้วมือ, Example: ลายนิ้วมือจะมีความสำคัญต่อการสืบสวนสอบสวนคดีลักทรัพย์อย่างยิ่ง
พ้นขีดอันตราย    [V] be on / off the danger list, Example: ร่างกายเขาอ่อนเพลียเต็มทีแล้ว แพทย์ก็ไม่กล้ารับรองว่าจะพ้นขีดอันตรายหรือไม่
อนุชา    [N] brother, See also: younger brother, Syn. น้องชาย, Example: อนุชาของพระรามชื่อพระลักษณ์, Thai definition: ผู้เกิดทีหลัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สาธารณภัย    [N] public hazard, See also: public danger, Example: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ซึ่งประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ, Thai definition: ภัยที่เกิดกับคนหมู่มาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชกหัว    [V] hit oneself with anger, See also: vent, repress, Syn. ตีอกชกหัว, Example: วันๆ เขาไม่คิดจะทำอะไรนอกจากตีอกชกหัวอย่างนี้, Thai definition: เขกหรือโขกศีรษะด้วยกำปั้นเพราะเจ็บใจตัวเอง
เรื้อรัง [ADJ] chronic, See also: persistents lingering, prolonged, recurrent, Syn. ยืดเยื้อ, Example: รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาหนี้สินเรื้อรังของครู, Thai definition: ที่เป็นไปอยู่นาน
ร้ายกาจ    [ADJ] lethal, See also: deadly, dangerous, Example: นางมีอาวุธอันร้ายกาจสองอย่าง คือ จักรกับตรีศูล, Thai definition: ที่มีประสิทธิภาพร้ายแรง
คุ้มภัย    [V] insure against dangers, Syn. ป้องกันภัย, ระวังภัย, Example: ทุกคนนับถือในความซื่อสัตย์ของสุนัขที่ทำหน้าที่คุ้มภัยให้กับเจ้านายของมัน
ท้องร้อง    [V] (stomach) rumble with hunger, Example: ถึงตอนนี้ความหิวมันทำให้ท้องร้องจนแสบไส้, Thai definition: เสียงดังในกระเพาะอาหารเนื่องจากความหิว
ภยันตราย    [N] danger, See also: risk, peril, harm and danger, hazard, Example: ทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อภยันตรายที่เกิดขึ้นในชุมชน, Thai definition: ภัยและอันตราย, อันตรายที่น่ากลัว, Notes: (บาลี)
ไม้แขวนเสื้อ [N] coat hanger, See also: clothes-hanger, hanger, Example: คนขายปลดชุดจากไม้แขวนเสื้อให้ดูลูกค้าดู, Count unit: อัน
เยื่อใย [N] relationship, See also: bond, tie, attachment, lingering sentiment, Syn. สายสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน, Example: แม้ทั้งสองฝ่ายจะได้แต่งงานไปแล้วแต่เขาก็ยังมีเยื่อใยกันอยู่, Thai definition: ความเกี่ยวพันแม้จะขาดกันไปแล้ว แต่ก็ยังมีอาลัยเหลืออยู่
วิกฤต    [ADJ] critical, See also: risky, serious, dangerous, perilous, Syn. วิกฤต, Example: แม้จะอยู่ในวัยแก่เฒ่า เขาก็ยังจดจำรำลึกถึงเหตุการณ์วิกฤตครั้งนั้นได้, Thai definition: ถึงขั้นอันตราย, ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก
หมอลำ    [N] northeastern-style singer, Example: นักร้องลูกทุ่งคนนี้เป็นหมอลำมาก่อน, Thai definition: ผู้ชำนาญในการขับร้อง, Notes: (ถิ่น-อีสาน)
อดอาหาร    [V] starve, See also: fast, diet, go without food, go on a hunger strike, Ant. กินอาหาร, Example: สัตว์พวกนี้อดอาหารได้เก่ง อดได้ตั้งหลายๆ วัน โดยไม่รู้สึกเดือดร้อน
ล่อแหลม    [V] be dangerous, See also: be risky, be chancy, be perilous, be dicey, be hazardous, be unsafe, Syn. เสี่ยง, Example: ไม่ว่าจะทำอะไรช่างล่อแหลมกับความตายไปเสียทุกอย่าง, Thai definition: อยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่ออันตราย
โหยหา [V] yearn for, See also: long, hunger, crave, desire, Syn. คร่ำครวญหา, Example: เมื่อต้องจากบ้านไปอยู่เมืองนอกเขาจึงโหยหาความอบอุ่นจากใครสักคนเพื่อเป็นเพื่อนในยามเหงา
อันตราย    [N] danger, See also: hazard, Example: ฟ้าผ่านั้นมีอันตรายมากอาจทำให้มนุษย์ถึงแก่ความตายบ้านเรือนพังและลุกไหม้เป็นไฟได้, Thai definition: เหตุที่อาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศ
โทสะ [N] rage, See also: anger, wrath, fury, rampage, Syn. ความโกรธ, ความฉุนเฉียว, ความโมโห, Example: เขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะบันดาลโทสะขึ้นมาเนื่องจากถูกครูผู้หญิงดุด่าจนทำร้ายเธอ
เดือดแค้น [V] be furious, See also: boil with anger, be resentful, be enraged, Syn. โกรธแค้น, แค้น, Example: เขารู้สึกเดือดแค้นแทนเจ้านายที่มาใส่ร้ายกันอย่างไม่มีมูลความจริง, Thai definition: โกรธหรือเจ็บใจอยู่ไม่หาย
คิดหวัง    [V] hope, See also: long, set one's heart on, cross one's fingers, look forward to, desire, Syn. คาดหวัง, Example: เขาคิดหวังเสมอว่าเธอจะต้องรับรักเขาและต้องแต่งงานกับเขาในที่สุด, Thai definition: คาดว่าจะได้, นึกปองไว้, นึกหมายไว้
คู่ชิง    [N] opponent, See also: rival, challenger, competitor, contestant, Syn. คู่ต่อสู้, Example: การแข่งขันนัดนี้ถือว่าเป็นนัดสำคัญของคู่ชิงทั้ง 2 ฝ่ายจะแพ้ไม่ได้, Count unit: คู่, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันเพื่อเอาชัยชนะ
คนร้องนำ    [N] lead singer, See also: lead vocalist, Example: กลุ่มประสานเสียงต้องรอจังหวะจากคนร้องนำก่อนถึงจะร้องตาม
แม่ค้า [N] woman monger, See also: market woman, female street vendor, female shopkeeper, female trader, Syn. คนขาย, คนขายของ, ผู้ขาย, Example: เขานับเศษเหรียญประสมกันส่งให้แม่ค้าเป็นค่าอาหาร, Count unit: คน, Thai definition: หญิงผู้ที่ทำหน้าที่ค้าขาย
พ้นอันตราย    [V] be out of danger, See also: escape danger, Syn. รอดอันตราย, Example: ฉันพ้นอันตรายมาได้ก็เพราะความสามารถของตัวเองล้วนๆ, Thai definition: หลุดได้จากอันตราย, รอดจากอันตราย
ผู้ท้า    [N] challenger, Syn. ผู้ท้าชิง, ผู้ท้าแข่ง, Example: เขาพร้อมที่จะเป็นผู้ท้าก่อน ไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้ประลองกันสักที, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ชวนบุคคลอื่นต่อสู้กันให้รู้แพ้รู้ชนะกัน
ผู้ร่วมแข่งขัน    [N] competitor, See also: contestant, challenger, Syn. ผู้เข้าแข่งขัน, ผู้แข่งขัน, Example: ปีนี้มีผู้ร่วมแข่งขันจากต่างจังหวัดมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เข้าร่วมชิงเอาชนะเพื่อรางวัล, บุคคลที่ต้องการเข้าสู้เอาชนะกัน
ภัย    [N] danger, See also: harm, risk, threat, peril, hazard, Syn. ภัยพิบัติ, ภยันตราย, Example: หากเราไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอาจจะมีภัยมาถึงตัวเองอย่างแน่นอน, Thai definition: สิ่งที่น่ากลัวอันตราย, สิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อน
เกาะกุม    [V] linger, See also: stick, hold, cover, Syn. กุม, เกาะ, Ant. ปล่อย, Example: ความรู้สึกตอนที่ถูกจับไปเมื่อสองปีกำลังหวนกลับเข้ามาเกาะกุมจิตใจแกอีกครั้ง
เกี่ยวก้อย    [V] hook each other's little finger, See also: be hand in hand, Example: เมื่อยามควงคู่ไปกับคู่รักก็อยากจะเกี่ยวก้อย เดินเล่น ไปทุกที่ที่เขาอยากไป, Thai definition: เอานิ้วก้อยคล้องกัน
เกรียก    [N] finger breadth, See also: distance tip of thumb and forefinger, Thai definition: ระยะยาวชั่วนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้กางออก
ขิงแห้ง    [N] dried ginger, Example: เราสามารถเอาขิงแห้งมาต้มเป็นน้ำดื่มได้, Thai definition: ขิงชนิดหนึ่งที่ตากแห้ง ใช้เป็นเครื่องยาไทย
ขิง    [N] ginger, Example: ยาไทยที่มีขิงเป็นส่วนประกอบจะช่วยขับลมได้ดี, Count unit: แง่ง, หัว, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง เหง้ามีกลิ่น รสเผ็ด ใช้ประกอบอาหารและทำยาได้
ขึ้นไม้ขึ้นมือ    [V] make gestures, See also: point finger with rage at someone's face, Syn. ชี้หน้า, ชี้หน้าชี้ตา, Example: อย่ามาขึ้นไม้ขึ้นมือกับฉันนะ ยังไงฉันก็เป็นผู้ใหญ่กว่าแก, Thai definition: ชี้หน้าเวลาโกรธ
ขึ้งเคียด    [V] rage, See also: anger, be wrathful, be furious, frenzy, be irate, Syn. โกรธ, โมโห, ฉุนเฉียว, เดือดดาล, โกรธขึ้ง, Example: ถ้าเธอยังขึ้งเคียดอยู่แบบนี้เราก็อย่าพึ่งคุยกันดีกว่า, Thai definition: โกรธอย่างชิงชัง, อารมณ์ไม่ดีเพราะโกรธเคืองมาก
ขึ้งโกรธ    [V] rage, See also: anger, be vexed, Syn. โกรธ, โมโห, ฉุนเฉียว, เดือดดาล, โกรธขึ้ง, Example: เขาไม่แสดงอาการขึ้งโกรธเธอเลยสักนิด จะมากังวลทำไม, Thai definition: โกรธเอาจริงเอาจัง, โกรธมาก
ขีดอันตราย    [N] limit of danger, Syn. จุดอันตราย, พิกัดอันตราย, ขั้นอันตราย, Example: ชาวไทยต้องอยู่ในภาวะอากาศที่เป็นพิษเกินขีดอันตราย ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อสุขภาพอนามัยอย่างยิ่ง, Thai definition: จุดที่อาจทำให้เกิดความพังพินาศหรือเสียหาย
ขัดแค้น    [V] anger, See also: be angry, resent, Syn. โกรธ, แค้นเคือง, ขัดเคือง, โกรธแค้น, Example: ชาวนาขัดแค้นพวกนายทุนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบมาก, Thai definition: รู้สึกโกรธเจ็บใจอยู่ไม่หาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อาคารที่พักผู้โดยสาร[n. exp.] (ākhān thīphak phūdōisān) EN: passenger terminal   
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm   FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
อันตราย[v.] (antarāi) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize   FR: mettre en péril
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome   FR: dangereux ; risqué ; périlleux
อนุชา[n.] (anuchā) EN: younger brother of a prince ; younger brother   
อาร์แซน เวนเกอร์[n. prop.] (Āsaēn Wēnkoē) EN: Arsène Wenger   FR: Arsène Wenger
อายุยืน[v. exp.] (āyuyeūn) EN: extent life ; live long   FR: allonger la vie ; prolonger l'existence
บรรทุกผู้โดยสาร[v. exp.] (banthuk phūdōisān) EN: transport passengers   
บริโภค[v.] (børiphōk) EN: eat ; partake (of) ; consume   FR: consommer ; manger ; prendre
แช่น้ำ[v. exp.] (chaē nām) EN: soak in water ; be immersed in water   FR: immerger dans l'eau ; plonger dans l'eau
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical   FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; critique ; mortel
ฉกรรจ์[adv.] (chakan) EN: seriously ; badly ; severely ; dangerously ; critically   FR: sérieusement ; sévèrement
ชาวต่างชาติ[n.] (chāo tāngchāt) EN: foreigner   FR: étranger [m] ; étrangère [f]
ชาวต่างประเทศ[n.] (chāo tāngprathēt) EN: foreigner   FR: étranger [m] ; étrangère [f]
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud   FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
ชกหัว[v. exp.] (chok hūa) EN: hit oneself with anger ; vent ; repress   
ชม[v.] (chom) EN: admire ; scrutinize ; look over ; compliment   FR: admirer ; louer ; louanger ; complimenter ; s'extasier
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud   FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; louanger (litt.)
ช่องดาล[n.] (chǿngdān) EN: finger hole for lifting a bolt   
ช่วยให้พ้นภัย[v. exp.] (chūay hai phon phai) FR: sauver d'un danger
ฉุนเฉียว[adj.] (chunchīo) EN: bristly ; easily angered ; irascible   
ชุบ[v.] (chup) EN: soak ; immerse ; dip ; steep ; put in a bathe ; douse   FR: plonger ; tremper ; immerger
ชุดชั้นใน [n. exp.] (chut channai) EN: underwear ; lingerie ; undergarment ; bra ; brassiere   FR: sous-vêtements [mpl] ; lingerie [f]
ดำ[v.] (dam) EN: dive ; submerge ; remain under water   FR: plonger ; s'immerger
ดำน้ำ[v.] (damnām) EN: dive ; submerge ; remain under water   FR: plonger ; immerger
ดรรชนี = ดัชนี[n.] (datchanī) EN: index finger ; forefinger   FR: index [m]
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี[xp] (dek āyu tam kwā sip-søng pī) EN: children younger than 12   FR: les enfants de moins de 12 ans
เดือด[v.] (deūat) EN: be angry ; rage at/against ; be furious ; be wrathful ; boil with anger ; be in a rage   FR: être furieux ; fulminer ; bouillir de colère
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath   FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
เดินเลาะรั้ว[v. exp.] (doēn lǿ rūa) EN: walk along the fence   FR: longer la clôture
โดยสาร[v.] (dōisān) EN: ride (with, by) ; go (by) ; go along ; be a passenger ; be given a lift ; take ; catch   FR: voyager (en) ; prendre
ฝ่าอันตราย[v. exp.] (fā antarāi) EN: risk one's life ; run risks   FR: courir le risque ; affronter le danger ; risquer sa vie
อันตราย[v. exp.] (fangdū antarāi) EN: it sounds dangerous   FR: ça semble dangereux
ฝรั่ง[n.] (Farang = Fárang) EN: Westerner ; White ; Westerner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; foreigner   FR: Occidental [m] ; étranger [m] ; Blanc [m]
ฝรั่ง[adj.] (Farang = Fárang) EN: western   FR: occidental ; étranger
ให้อาหาร[v. exp.] (hai āhān) EN: feed   FR: nourrir ; donner à manger ; alimenter
หันไป[v. exp.] (han pai) EN: change one's mind   FR: changer d'avis
หิว[v.] (hiū) EN: hunger after ; thirst for ; crave   FR: avoir faim de ; avoir très envie de
หิวโหย[v. exp.] (hiū hōi) EN: hunger for   
หิ้วท้อง[v.] (hiuthøng) EN: go with an empty stomach ; put up with hunger   FR: avoir l'estomac dans les talons (fam.)
หิ้วท้อง[adv.] (hiuthøng) EN: in hunger ; with gnawing stomach   
ห้องอาหาร[n. exp.] (hǿng āhān) EN: dining-room ; eating-room   FR: salle à manger [f]
ห้องรับประทานอาหาร[n. exp.] (hǿng rapprathān āhān) EN: dining room   FR: salle à manger [m]
ห้องทานข้าว[n. exp.] (hǿng thān khāo) EN: dining room   FR: salle à manger [f]
อีกสักหน่อย[adv.] (īk saknøi) EN: a little more ; a little longer   FR: un peu plus ; un peu plus longtemps
จำกัดจำนวนผู้โดยสาร[xp] (jamkat jamnūan phūdōisān) EN: limit the number of passengers   FR: limiter le nombre de passagers
จำนวนผู้โดยสาร[n. exp.] (jamnūan phūdōisān) EN: number of passengers   FR: nombre de passagers [m] ; nombre de voyageurs [m]
จับ[v.] (jap) EN: catch ; hold ; grab ; touch (with the fingers)   FR: saisir ; attraper ; prendre en main ; empoigner ; agripper

CMU English Pronouncing Dictionary
INGER    IH1 NG ER0
ANGER    AE1 NG G ER0
UNGER    AH1 NG G ER0
ENGER    EH1 NG G ER0
BUNGER    B AH1 NG ER0
BINGER    B IH1 NG ER0
WENGER    W EH1 NG ER0
DANGER    D EY1 N JH ER0
MONGER    M AH1 NG G ER0
SONGER    S AO1 NG ER0
GINGER    JH IH1 N JH ER0
WINGER    W IH1 NG ER0
LENGER    L EH1 NG ER0
FINGER    F IH1 NG G ER0
ENGERT    EH1 NG G ER0 T
GENGER    JH EH1 NG G ER0
CONGER    K AO1 NG ER0
MINGER    M IH1 NG ER0
GANGER    G AE1 NG ER0
FONGER    F AO1 NG ER0
MENGER    M EH1 N JH ER0
LANGER    L AE1 NG ER0
WANGER    W AE1 NG ER0
HANGER    HH AE1 NG ER0
TANGER    T AE1 NG ER0
JUNGER    JH AH1 NG ER0
RANGER    R EY1 N JH ER0
FENGER    F EH1 NG ER0
SENGER    S EH1 NG ER0
SINGER    S IH1 NG ER0
ANGERT    EY1 NG G ER0 T
LONGER    L AO1 NG G ER0
LUNGER    L AH1 NG ER0
ZANGER    Z AE1 NG ER0
SANGER    S AE1 NG ER0
HINGER    HH IH1 N JH ER0
RINGER    R IH1 NG ER0
ZENGER    Z IY1 N JH ER0
ANGERS    AE1 NG G ER0 Z
LINGER    L IH1 NG ER0
ZINGER    Z IH1 NG ER0
DINGER    D IH1 NG ER0
FANGER    F AE1 NG ER0
YINGER    Y IH1 NG ER0
MANGER    M EY1 N JH ER0
HUNGER    HH AH1 NG G ER0
LINGER    L IH1 NG G ER0
MUNGER    M AH1 NG ER0
BANGER    B AE1 NG ER0
PLUNGER    P L AH1 N JH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anger    (v) (a1 ng g @ r)
Angers    (n) (a1 n zh e@1 z)
angers    (v) (a1 ng g @ z)
banger    (n) (b a1 ng @ r)
conger    (n) (k o1 ng g @ r)
danger    (n) (d ei1 n jh @ r)
finger    (v) (f i1 ng g @ r)
ganger    (n) (g a1 ng @ r)
ginger    (v) (jh i1 n jh @ r)
hanger    (n) (h a1 ng @ r)
hunger    (v) (h uh1 ng g @ r)
linger    (v) (l i1 ng g @ r)
longer    (j) (l o1 ng g @ r)
manger    (n) (m ei1 n jh @ r)
monger    (n) (m uh1 ng g @ r)
ranger    (n) (r ei1 n jh @ r)
ringer    (n) (r i1 ng @ r)
singer    (n) (s i1 ng @ r)
winger    (n) (w i1 ng @ r)
angered    (v) (a1 ng g @ d)
avenger    (n) (@1 v e1 n jh @ r)
bangers    (n) (b a1 ng @ z)
clanger    (n) (k l a1 ng @ r)
congers    (n) (k o1 ng g @ z)
dangers    (n) (d ei1 n jh @ z)
fingers    (v) (f i1 ng g @ z)
gangers    (n) (g a1 ng @ z)
gingers    (v) (jh i1 n jh @ z)
hangers    (n) (h a1 ng @ z)
hungers    (v) (h uh1 ng g @ z)
lingers    (v) (l i1 ng g @ z)
lounger    (n) (l au1 n jh @ r)
mangers    (n) (m ei1 n jh @ z)
mongers    (n) (m uh1 ng g @ z)
plunger    (n) (p l uh1 n jh @ r)
rangers    (n) (r ei1 n jh @ z)
ringers    (n) (r i1 ng @ z)
singers    (n) (s i1 ng @ z)
slinger    (n) (s l i1 ng @ r)
sponger    (n) (s p uh1 n jh @ r)
stinger    (n) (s t i1 ng @ r)
wingers    (n) (w i1 ng @ z)
wringer    (n) (r i1 ng @ r)
younger    (j) (y uh1 ng g @ r)
Salinger    (n) (s a1 l i n g @ r)
Basinger    (n) (b a1 s i n jh @ r)
angering    (v) (a1 ng g @ r i ng)
avengers    (n) (@1 v e1 n jh @ z)
clangers    (n) (k l a1 ng @ z)
endanger    (v) (i1 n d ei1 n jh @ r)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
年下[としした, toshishita] Thai: มีอายุน้อยกว่า อ่อนวัยกว่า English: younger
客船[きゃくせん, kyakusen] Thai: เรือผู้โดยสาร English: passenger boat

German-Thai: Longdo Dictionary
Hunger(n) |der| ความหิว
verlängern(vt) |verlängerte, hat verlängert| ทำให้ยาวขึ้น, ยืดเวลา เช่น den Aufenthalt verlängern, das Visum verlängern ต่ออายุวีซ่า, See also: Ant: verkürzen
Doppelgänger(n) |der, pl. Doppelgänger| คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก เช่น Mein Cousin ist mein Doppelgänger. ลูกพี่ลูกน้องของผมคนหนึ่งเหมือนผมอย่างกับแกะ
Schwangerschaft(n) |die, pl. Schwangerschaften| ภาวะตั้งครรภ์
Finger(n) |der, pl. Finger| นิ้วมือ
Fingerabdruck(n) |der, pl. Fingerabdrücke| รอยนิ้วมือ
Empfänger(n) |der, pl. Empfänger| ผู้รับ, See also: A. Absender,
Schlüsselanhänger(n) |der, pl. Schlüsselanhänger| พวงกุญแจ
Anhänger(n) |der, pl. Anhänger| แฟน(เพลง, กีฬา), ผู้คอยสนับสนุนติดตาม , See also: Related: die Anhängerin/ pl. -nen

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Blindgänger {m} | Blindgänger {pl} (n) ลูกระเบิดด้าน ลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิด
fußgänger {m}ฟุตบาท บาทวีถี ทางเท้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungeheuerlich; ungerecht {adj}iniquitous [Add to Longdo]
ungehorsam; ungeraten {adj} | ungehorsamer; ungeratener | am ungehorsamten; am ungeratenstenundutiful | more undutiful | most undutiful [Add to Longdo]
ungerade [math.] | ungerade Zahl {f}odd | odd number; uneven number [Add to Longdo]
ungeradeunlevel [Add to Longdo]
ungerächtunavenged [Add to Longdo]
ungerechnet; ungezählt {adj}uncounted [Add to Longdo]
ungerecht {adj}inequitable [Add to Longdo]
ungerecht {adj} | ungerechter | am ungerechtestenunjust | more unjust | most unjust [Add to Longdo]
ungerecht {adv}unjustly [Add to Longdo]
ungerechtwrongful [Add to Longdo]
ungerecht {adv}inequitably [Add to Longdo]
ungerecht {adv}iniquitously [Add to Longdo]
ungerecht {adv}wrongfully [Add to Longdo]
ungerechtfertigt {adj} | ungerechtfertigter | am ungerechtfertigtstenunjustified | more unjustified | most unjustified [Add to Longdo]
ungerechtfertigt {adv}unjustifiably [Add to Longdo]
ungeregeltunregulated [Add to Longdo]
ungeregelt; unordentlich {adj}disorderly [Add to Longdo]
ungereiftunseasonabled [Add to Longdo]
ungern {adv}reluctantly [Add to Longdo]
ungern {adv}unwillingly [Add to Longdo]
etw. äußerst ungern tun; etw. mit Widerwillen tunto grudge doing sth. [Add to Longdo]
ungeröstet {adj}unroasted [Add to Longdo]
ungerührt {adj} | ungerührter | am ungerührtestenunmoved | more unmoved | most unmoved [Add to Longdo]
ungerufenuncalled [Add to Longdo]
ungerufen {adv}uncalledly [Add to Longdo]
ungradzahlig; ungerade {adj}odd-numbered [Add to Longdo]
unregelmäßig; ungleich; ungeregeltirregular [Add to Longdo]
variabel langer Blockvariable block [Add to Longdo]
variabel langer Operandvariable operand [Add to Longdo]
variabel langer Satzvariable record [Add to Longdo]
verfallen; zurückgehen; geringer werden; abnehmen; sich verschlechternto decline [Add to Longdo]
verhungernto clem [Add to Longdo]
verhungernto die of hunger; to starve [Add to Longdo]
verhungern | verhungernd | verhungert | verhungerteto famish | famishing | famishes | famished [Add to Longdo]
verlängern | verlängernd | verlängertto lengthen | lengthening | lengthened [Add to Longdo]
verlängern; in die Länge ziehen (zeitlich) | verlängernd | verlängertto prolong | prolonging | prolonged [Add to Longdo]
verlängern | verlängernd | verlängert | verlängerndto elongate | elongating | elongated | prolongable [Add to Longdo]
vermindern; verringern; reduzieren; nachlassen; herabsetzen | vermindernd; verringernd; reduzierend; nachlassend; herabsetzend | vermindert; verringert; reduziert; nachgelassen; herabgesetztto decrease | decreasing | decreased [Add to Longdo]
vermindern; erniedrigen; um eins verringern | vermindernd | vermindertto decrement | decrementing | decremented [Add to Longdo]
vermindern; mindern; verringern; verkleinern; herabsetzen | verminderndto diminish | diminishing [Add to Longdo]
verringern | verringerndto bate | bating [Add to Longdo]
verringern; vermindern; nachlassen; sich legen (Sturm) | verringernd | verringert; vermindertto abate | abating | abated [Add to Longdo]
verringern; reduzierento reduce [Add to Longdo]
verringern; vermindern; dämpfento allay [Add to Longdo]
sich verringern; sich vermindern; sich verkleinern; abnehmento diminish [Add to Longdo]
verringerndlessening [Add to Longdo]
verringertbated [Add to Longdo]
verringertlessened [Add to Longdo]
verweilen | verweilend | verweilt | verweilt | verweilteto linger | lingering | lingered | lingers | lingered [Add to Longdo]
von geringer Qualitätoff-grade [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
étranger(n) |m, f -ère| ชาวต่างชาติ
changer(vt) |je change, tu changes, il change, nous changons, vous changez, ils changent| เปลี่ยน , เปลี่ยนแปลง, แลกเปลี่ยน เช่น (1) Le temps va changer. = อากาศเปลี่ยนแปลง (2) Il a beaucoup changé. = เขาเปลี่ยนไปมาก (3) Il a changé en bien. = เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น, เขาดีขึ้น (4) changer des bahts en euros แลกเงินบาทเป็นเงินยูโร, See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
changer d'adresse(phrase) ย้ายที่อยู่อาศัย, เปลี่ยนที่อยู่, See also: S. déménager,
changer d'avis(phrase) เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนความคิด
changer de vêtements(phrase) เปลี่ยนชุด, เปลี่ยนเสื้อผ้า, See also: S. se changer,
changer de train(phrase) เปลี่ยนรถไฟ, ต่อรถไฟ
changer(argent) แลกเงิน ตัวอย่างเช่น 1°Je voudrais changer des francs en marks. = ผมกรุณาขอแลกเงินจากสกุลฟรังค์ฝรั่งเศส เป็นสกุลมาร์คเยอรมัน
boulangerie(n) |f, pl. boulangeries| ร้านขายขนมปัง, See also: Related: pâtisserie
monnaie étrangère(n) la, = สกุลเงินต่างประเทศ
manger(vt) กิน, See also: S. bouffer,
échanger(vt) |j'échange, tu échanges, il échange, nous échangeons, vous échangez, ils échangent| แลกเปลี่ยน, เปลี่ยน

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
mRNA[エムアールエヌエー, emua-ruenue-] (n) (See メッセンジャーRNA) messenger RNA; mRNA [Add to Longdo]
うぞうぞ[, uzouzo] (adv) (on-mim) fearfully; gingerly [Add to Longdo]
えんがちょ;エンガチョ[, engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt') [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit [Add to Longdo]
かんかん[, kankan] (n,adj-no) (1) anger; flare-up; (2) intense heat; (3) clanging noise [Add to Longdo]
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
けんつくを食わす;剣突を食わす[けんつくをくわす, kentsukuwokuwasu] (exp,v5s) (obsc) to burst out in anger [Add to Longdo]
しょうが茶;生薑茶[しょうがちゃ, shougacha] (n) ginger tea [Add to Longdo]
すっぽ抜ける[すっぽぬける, supponukeru] (v1) (1) to slip out (e.g. from one's fingers); (2) to cleanly forget [Add to Longdo]
するべき[, surubeki] (exp) (longer form of すべき) should do; ought to do [Add to Longdo]
それっ切り;其れっ切り[それっきり, sorekkiri] (n,adv) (1) (uk) (stronger version of それきり) (See それ切り) no more than that; with that; on that note; altogether; (2) since then; ending there [Add to Longdo]
そろそろ(P);そろっと[, sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P) [Add to Longdo]
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem [Add to Longdo]
ちゃぶ台返し;チャブ台返し;卓袱台返し[ちゃぶだいがえし(ちゃぶ台返し;卓袱台返し);チャブだいがえし(チャブ台返し), chabudaigaeshi ( chabu dai kaeshi ; chabudai kaeshi ); chabu daigaeshi ( chabu dai ] (n) (See ちゃぶ台) flipping a table over in anger; overturning a table in anger [Add to Longdo]
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
なごり雪;名残り雪;名残雪[なごりゆき, nagoriyuki] (n) (1) (See 残雪) lingering snow; (2) snowfall at the end of the winter or the beginning of spring [Add to Longdo]
ばね指;発条指[ばねゆび, baneyubi] (n) trigger finger; flexor tendinitis [Add to Longdo]
ぱちっ[, pachitsu] (n,adv-to) snapping (e.g. fingers) sound; with a pop [Add to Longdo]
ぶすっと[, busutto] (adv,vs) (1) (on-mim) sound of something thick and soft being pierced by something sharp and hard; (2) containing sullen anger or discontempt [Add to Longdo]
ぶらつく[, buratsuku] (v5k,vi) to dangle; to swing; to stroll about; to hang around; to linger [Add to Longdo]
ぷりぷりして[, puripurishite] (adv) in an angry mood; in anger; angrily; in a huff [Add to Longdo]
ぷんぷんして[, punpunshite] (adv) in an angry mood; in anger; angrily; in a huff [Add to Longdo]
むかっ腹;向かっ腹;向っ腹[むかっぱら, mukappara] (n) anger; passion [Add to Longdo]
むかむか[, mukamuka] (adv,n,vs) (on-mim) nausea; queasy; surge of anger; (P) [Add to Longdo]
もう一踏ん張り;もうひと踏ん張り[もうひとふんばり, mouhitofunbari] (exp) holding out a little longer [Add to Longdo]
もう少し[もうすこし, mousukoshi] (exp) a bit more; a bit longer [Add to Longdo]
もっと[, motto] (adv) (on-mim) (some) more; even more; longer; further; (P) [Add to Longdo]
やばい[, yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P) [Add to Longdo]
よそ者;余所者;他所者[よそもの, yosomono] (n) stranger; outsider [Add to Longdo]
アイゼンメンゲル症候群[アイゼンメンゲルしょうこうぐん, aizenmengeru shoukougun] (n) Eisenmenger syndrome [Add to Longdo]
アイドル歌手[アイドルかしゅ, aidoru kashu] (n) pop idol; idol singer [Add to Longdo]
アムラー[, amura-] (n) (abbr) young girls who imitate the style of singer Amuro Namie [Add to Longdo]
アルト歌手[アルトかしゅ, aruto kashu] (n) alto (voice or singer) [Add to Longdo]
アレンジャー[, arenja-] (n) arranger [Add to Longdo]
アンゼリカ;アンジェリカ;アンゲリカ[, anzerika ; anjierika ; angerika] (n) angelica (any herb of the genus Angelica, esp. garden angelica, Angelica archangelica) [Add to Longdo]
インスインガー[, insuinga-] (n) inswinger (baseball) [Add to Longdo]
インスタントメッセンジャー[, insutantomessenja-] (n) instant messenger; IM [Add to Longdo]
エトランゼ[, etoranze] (n) stranger (fre [Add to Longdo]
エンゲルの法則[エンゲルのほうそく, engeru nohousoku] (n) Engel's law [Add to Longdo]
エンゲル係数[エンゲルけいすう, engeru keisuu] (n) Engel's coefficient [Add to Longdo]
オートチェンジャー[, o-tochienja-] (n) auto-changer (tape recorder) [Add to Longdo]
オスメス変換器[オスメスへんかんき, osumesu henkanki] (n) {comp} gender changer; sex changer [Add to Longdo]
オペラ歌手[オペラかしゅ, opera kashu] (n) opera singer [Add to Longdo]
カートレーン[, ka-tore-n] (n) passenger and freight train (wasei [Add to Longdo]
カミセン[, kamisen] (n) (abbr) younger members of the group (wasei [Add to Longdo]
ガイドメロディ[, gaidomerodei] (n) guide melody (karaoke melody to help the singer hold the tune) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
一弹指顷[yī tán zhǐ qǐng, ㄧ ㄊㄢˊ ㄓˇ ㄑㄧㄥˇ, / ] a snap of the fingers (成语 saw); in a flash; in the twinkling of an eye [Add to Longdo]
一次生,两次熟[yī cì shēng, ㄧ ㄘˋ ㄕㄥ, liang3 ci4 shu2, / ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers are first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
不再[bù zài, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ, ] no more; no longer [Add to Longdo]
不安全[bù ān quán, ㄅㄨˋ ㄢ ㄑㄩㄢˊ, ] unsafe; dangerous [Add to Longdo]
不服水土[bù fú shuǐ tǔ, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨˇ, ] (of a stranger) not accustomed to the climate of a new place; not acclimatized [Add to Longdo]
不绝如缕[bù jué rú lǚ, ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄨˊ ㄌㄩˇ, / ] hanging by a thread; very precarious; almost extinct; (of sound) linger on faintly [Add to Longdo]
不避斧钺[bù bì fǔ yuè, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄈㄨˇ ㄩㄝˋ, / ] don't avoid the battle-ax (成语 saw); soldier must face danger bravely [Add to Longdo]
不避艰险[bù bì jiān xiǎn, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ, / ] shrink or flinch from no difficulty or danger; make light of difficulties and dangers [Add to Longdo]
中指[zhōng zhǐ, ㄓㄨㄥ ㄓˇ, ] middle finger [Add to Longdo]
乘客[chéng kè, ㄔㄥˊ ㄎㄜˋ, ] passenger [Add to Longdo]
干姜[gān jiāng, ㄍㄢ ㄐㄧㄤ, / ] dried ginger [Add to Longdo]
交浅言深[jiāo qiǎn yán shēn, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˇ ㄧㄢˊ ㄕㄣ, / ] deep in conversation with a comparative stranger [Add to Longdo]
人从[rén cóng, ㄖㄣˊ ㄘㄨㄥˊ, / ] retinue; hangers-on [Add to Longdo]
仔姜[zǐ jiāng, ㄗˇ ㄐㄧㄤ, / ] stem ginger [Add to Longdo]
令人[lìng rén, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, ] to cause sb (to do); to make one (feel sth); (used in constructing words for feelings such as anger, surprise, sympathy etc) [Add to Longdo]
令人发指[lìng rén fà zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄈㄚˋ ㄓˇ, / ] to make one's hair stand up in anger (成语 saw); to raise people's hackles [Add to Longdo]
伴唱[bàn chàng, ㄅㄢˋ ㄔㄤˋ, ] vocal accompaniment; accompany a singer; support of sb; echo sb; chime in with sb [Add to Longdo]
作色[zuò sè, ㄗㄨㄛˋ ㄙㄜˋ, ] to show signs of anger; to flush with annoyance [Add to Longdo]
使[shǐ, ㄕˇ, 使] to make; to cause; to enable; to use; to employ; messenger [Add to Longdo]
信差[xìn chāi, ㄒㄧㄣˋ ㄔㄞ, ] messenger [Add to Longdo]
倒仓[dǎo cāng, ㄉㄠˇ ㄘㄤ, / ] to transfer grain from a store (e.g. to sun it); voice breaking (of male opera singer in puberty) [Add to Longdo]
传话人[chuán huà rén, ㄔㄨㄢˊ ㄏㄨㄚˋ ㄖㄣˊ, / ] messenger; communicator; relay [Add to Longdo]
传递者[chuán dì zhě, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] messenger; transmitter (of information) [Add to Longdo]
充饥[chōng jī, ㄔㄨㄥ ㄐㄧ, / ] to allay one's hunger [Add to Longdo]
充饥[chōng jī, ㄔㄨㄥ ㄐㄧ, / ] to allay one's hunger; also written 充飢|充饥 [Add to Longdo]
凶险[xiōng xiǎn, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄢˇ, / ] dangerous; ruthless; treacherous [Add to Longdo]
内弟[nèi dì, ㄋㄟˋ ㄉㄧˋ, / ] wife's younger brother [Add to Longdo]
六亲[liù qīn, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ, / ] one's immediate relatives, namely father 父, mother 母, elder brother 兄, younger brother 弟, wife 妻, male children 子 [Add to Longdo]
冒着[mào zhe, ㄇㄠˋ ㄓㄜ˙, / ] to brave; to face dangers [Add to Longdo]
出气[chū qì, ㄔㄨ ㄑㄧˋ, / ] to give vent to anger [Add to Longdo]
出险[chū xiǎn, ㄔㄨ ㄒㄧㄢˇ, / ] to get out of trouble; to escape from danger; a danger appears; threatened by danger [Add to Longdo]
切齿[qiè chǐ, ㄑㄧㄝˋ ㄔˇ, 齿 / ] to gnash one's teeth (in anger) [Add to Longdo]
划拳[huá quán, ㄏㄨㄚˊ ㄑㄩㄢˊ, ] finger-guessing game [Add to Longdo]
前怕狼后怕虎[qián pà láng hòu pà hǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄌㄤˊ ㄏㄡˋ ㄆㄚˋ ㄏㄨˇ, / ] lit. to fear the wolf in front and the tiger behind (成语 saw); fig. needless fears; scare mongering; reds under the beds [Add to Longdo]
勤王[qín Wáng, ㄑㄧㄣˊ ㄨㄤˊ, ] to serve the king diligently; to save the country in times of danger; to send troops to rescue the king [Add to Longdo]
半死[bàn sǐ, ㄅㄢˋ ㄙˇ, ] half dead (of torment, hunger, tiredness etc); (tired) to death; (terrified) out of one's wits; (beaten) to within an inch of one's life; (knock) the daylights out of sb [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] danger; to endanger; surname Wei; Taiwan pr. wei2 [Add to Longdo]
危及[wēi jí, ㄨㄟ ㄐㄧˊ, ] to endanger; to jeopardize; a danger (to life, national security etc) [Add to Longdo]
危境[wēi jìng, ㄨㄟ ㄐㄧㄥˋ, ] dangerous situation; venerable old age [Add to Longdo]
危如累卵[wēi rú lěi luǎn, ㄨㄟ ㄖㄨˊ ㄌㄟˇ ㄌㄨㄢˇ, ] precarious as pile of eggs (成语 saw); ready to fall and break at any moment; in a dangerous state [Add to Longdo]
危害[wēi hài, ㄨㄟ ㄏㄞˋ, ] to jeopardize; to harm; to endanger [Add to Longdo]
危楼[wēi lóu, ㄨㄟ ㄌㄡˊ, / ] dangerous housing; building that is about to collapse [Add to Longdo]
危殆[wēi dài, ㄨㄟ ㄉㄞˋ, ] grave danger [Add to Longdo]
危迫[wēi pò, ㄨㄟ ㄆㄛˋ, ] urgent; pressing danger [Add to Longdo]
危途[wēi tú, ㄨㄟ ㄊㄨˊ, ] dangerous road [Add to Longdo]
危险[wēi xiǎn, ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ, / ] danger; dangerous [Add to Longdo]
[shū, ㄕㄨ, ] uncle; father's younger brother; husband's younger brother; Taiwan pr. shu2 [Add to Longdo]
叔公[shū gōng, ㄕㄨ ㄍㄨㄥ, ] great uncle; grandfather's younger brother; husband's father's younger brother [Add to Longdo]
叔叔[shū shu, ㄕㄨ ㄕㄨ˙, ] (informal) father's younger brother; uncle [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フィンガー[ふぃんがー, finga-] finger [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不当[ふとう, futou] ungerecht, nicht_richtig [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] Unrecht, Ungerechtigkeit [Add to Longdo]
久しぶり[ひさしぶり, hisashiburi] lange_Zeit, seit_langer_Zeit, nach_langer_Zeit [Add to Longdo]
久し振り[ひさしぶり, hisashiburi] lange_Zeit, seit_langer_Zeit, nach_langer_zeit [Add to Longdo]
人差し指[ひとさしゆび, hitosashiyubi] Zeigefinger [Add to Longdo]
伸びる[のびる, nobiru] laenger_werden, sich_ausstrecken, wachsen, zunehmen [Add to Longdo]
力士[りきし, rikishi] Ringer [Add to Longdo]
[しゅく, shuku] JUENGERE GESCHWISTER DER ELTERN [Add to Longdo]
坊っちゃん[ぼっちゃん, bocchan] (Ihr, sein, ihr) -Sohn, junger_Herr [Add to Longdo]
奇数[きすう, kisuu] ungerade_Zahl [Add to Longdo]
[にん, nin] EMPFAENGNIS, SCHWANGERSCHAFT [Add to Longdo]
妊娠[にんしん, ninshin] Schwangerschaft, Empfaengnis [Add to Longdo]
妊娠中絶[にんしんちゅうぜつ, ninshinchuuzetsu] Schwangerschaftsabbruch [Add to Longdo]
妊婦[にんぷ, ninpu] schwangere_Frau [Add to Longdo]
妊産婦[にんさんぷ, ninsanpu] hochschwangere_Frauen_und_stillende, Muetter [Add to Longdo]
[いもうと, imouto] juengere_Schwester [Add to Longdo]
[しん, shin] EMPFAENGNIS, SCHWANGERSCHAFT [Add to Longdo]
宗徒[しゅうと, shuuto] Anhaenger_einer_Sekte, Anhaenger_einer_Religion [Add to Longdo]
小僧[こぞう, kozou] junger_Priester, Lehrling, Laufjunge, Junge [Add to Longdo]
届け先[とどけさき, todokesaki] Bestimmungsort, Empfaenger [Add to Longdo]
延ばす[のばす, nobasu] verlaengern, verschieben, aufschieben [Add to Longdo]
延びる[のびる, nobiru] verschoben_werden, sich_verzoegern, verlaengert_werden [Add to Longdo]
延べる[のべる, noberu] verlaengern, verschieben, aufschieben [Add to Longdo]
延期[えんき, enki] Aufschub, Verzoegerung, Verlaengerung [Add to Longdo]
延長[えんちょう, enchou] Verlaengerung [Add to Longdo]
引き延ばす[ひきのばす, hikinobasu] verlaengern, vergroessern (Foto) [Add to Longdo]
[おとうと, otouto] juengerer_Bruder [Add to Longdo]
弟分[おとうとぶん, otoutobun] wie_ein_juengerer_Bruder, aufgenommen_werden [Add to Longdo]
弟妹[ていまい, teimai] juengere_Geschwister [Add to Longdo]
弟子[でし, deshi] Lehrling, Schueler, Juenger [Add to Longdo]
弾む[はずむ, hazumu] zurueckprallen;, angeregt_sein;, freigebig_sein [Add to Longdo]
後輩[こうはい, kouhai] Nachwuchs, juengere_Generation [Add to Longdo]
惜しむ[おしむ, oshimu] bedauern, schaetzen, geizen, missgoennen, ungern_tun [Add to Longdo]
愛惜[あいせき, aiseki] sich_ungern_von_jemanden_trennen [Add to Longdo]
[ゆび, yubi] Finger [Add to Longdo]
指紋[しもん, shimon] Fingerabdruck [Add to Longdo]
指輪[ゆびわ, yubiwa] -Ring, Fingerring [Add to Longdo]
教徒[きょうと, kyouto] Glaeubiger, Anhaenger_einer_Religion [Add to Longdo]
歌姫[うたひめ, utahime] (gute) Saengerin [Add to Longdo]
歌手[かしゅ, kashu] Saenger [Add to Longdo]
歩行者[ほこうしゃ, hokousha] Fussgaenger [Add to Longdo]
歩道橋[ほどうきょう, hodoukyou] Fussgaengerbruecke [Add to Longdo]
渋る[しぶる, shiburu] zoegern, ungern_tun [Add to Longdo]
減らす[へらす, herasu] verringern, kuerzen [Add to Longdo]
漸減[ぜんげん, zengen] allmaehlich_abnehmen, sich_allmaehlich_verringern [Add to Longdo]
狭まる[せばまる, sebamaru] eng_werden, enger_werden [Add to Longdo]
狭める[せばめる, sebameru] eng_machen, enger_machen, beschraenken [Add to Longdo]
珍客[ちんきゃく, chinkyaku] langerwarteter_Gast, willkommener_Gast [Add to Longdo]
発憤[はっぷん, happun] angeregt_sein, inspiriert_sein, sich_aufraffen [Add to Longdo]
相撲取り[すもうとり, sumoutori] Sumo-Ringer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top