ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*much more*

   
102 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: much more, -much more-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I'd... I'd concentrate on the view instead, if I were you. Much more worthwhile.ถ้าผมเป็นคุณ ผมจะเน้นไปที่วิวทิวทัศน์ น่าจะเหมาะกว่า Rebecca (1940)
He'll think you much more of a fool now. You'll have to explain to him and Mrs. Danvers.ตอนนี้เขายิ่งคิดว่าคุณโง่ขึ้นไปอีก คุณต้องไปอธิบายให้เขากับคุณนายเเดนเวอร์สฟัง Rebecca (1940)
- I can't take much more of this.- ผมทนเรื่องนี้ได้อีกไม่นานแล้ว Airplane! (1980)
I didn't even know you, you couldn't have been too much more than tenก่อนฉันรู้จักคุณ คุณมีอายุประมาณสิบปี The Blues Brothers (1980)
How much more of this crap is there ?Seems like they were spendin' a lot of their time... The Thing (1982)
This is so much more comfortable.อย่างนี้สบายดีจังเลย. Return of the Condor Heroes (1983)
How much more time do I have?ฉันจะทำอย่างไรเวลามากขึ้นมี? 2010: The Year We Make Contact (1984)
You are much more than I expected.แกมีฝีมือกว่าที่ข้าคิดไว้ Vampire Hunter D (1985)
But it's going to be so much more moving when I strangle her on our wedding night.แต่มันกลับไม่เป็นอย่างที่คิด เมื่อข้าสังหารเธอในคืนแต่งงาน The Princess Bride (1987)
Much more than just a series of small, isolated incidents it's now apparent that an organized criminal element is at work.มากขึ้นกว่าเพียงแค่ชุดของเล็ก ๆ เหตุการณ์ที่แยก ... ... ก็ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าองค์ประกอบทางอาญาจัดเป็นที่ทำงาน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
These are much more than just a series of random isolated incidents.เหล่านี้มีมากขึ้นกว่าเพียงแค่ชุดของการเกิดอุบัติเหตุที่แยกสุ่ม Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
That's bad enough but they've also lost the opportunity to find out about their mentor and I'm sure that hurts them much more than anything else.ที่ไม่ดีพอ ... ... แต่พวกเขาได้สูญเสียยังมีโอกาสที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้คำปรึกษาของพวกเขา ... ... และฉันแน่ใจว่าพวกเขาเจ็บมากขึ้นกว่าสิ่งอื่น Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
They'd find out, there's so much more to me.ถ้าเขาพบ เขาคงจะดีกว่าฉันมากกว่านี้ Aladdin (1992)
It's much more fun I must confess with lives on the lineสนุกพอแล้ว ฉันคงต้องสารภาพกับชีวิตในแวดวงนี้ The Nightmare Before Christmas (1993)
It's much more attractive. Madam. Hello.คุณภาพปลอกกระสุน... Schindler's List (1993)
I don't know how much more of this I can handle.ฉันไม่รู้ว่าฉันจะรับมือได้นานเท่าไร Junior (1994)
What's between us counts much more.สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเรา ลึกซึ้งเกินกว่านั้น Wild Reeds (1994)
This was revenge... of a much more brutal and cold-blooded nature. Consider this.ที่มีลักษณะรุนแรงมากขึ้นและเลือดเย็น พิจารณานี้ The Shawshank Redemption (1994)
But still... the place you live in is that much more drab and empty that they're gone.แต่ก็ยังคง ... สถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ในที่อื่น ๆ อีกมากมายที่น่าเบื่อและว่างเปล่าว่าพวกเขากำลังหายไป The Shawshank Redemption (1994)
See, the problem is... when I went round to talk to her... it turned out she knew much more than she thought she did.งั้น ปัญหาก็คือ ตอนที่ผมเข้าไปคุยกับภรรยาของคุณ กลายเป็นว่าเธอรู้อะไรมากกว่าที่เธอคิด In the Mouth of Madness (1994)
It's much nicer this way-- much more masculine.มันมากดีกว่านี้ way- - ผู้ชายมากขึ้น The Birdcage (1996)
Of course, Armand is much more sophisticated than I am.แน่นอนอาร์มันด์เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าฉัน The Birdcage (1996)
This one's much more violent!หนึ่งนี้มีความรุนแรงมากขึ้น! Contact (1997)
For God's sake, Rachel, this thing... should have been handled much more discreetly.เพื่อเห็นแก่พระเจ้าราเชล สิ่งนี้ ... ควรจะได้รับการจัดการ สุขุมมากขึ้น Dante's Peak (1997)
How much more have you got to eat?นี่ จะกินกันอีกสักแค่ไหน As Good as It Gets (1997)
There's so much more.ซึ่งก็มากพอแล้ว Pi (1998)
Much more than that, I hope.สำคัญยิ่งกว่านั้นอีก Pola X (1999)
A kiss can be so much more intimate than sex.การจูบสามารถสร้าง ความสนิทชิดเชื้อได้มากกว่าเซ็กส์ The Story of Us (1999)
You know, I find the Ariana much more fragrant than the RaphaeIa.ผมว่า พันธ์ อริน่า หอมกว่า ราแพรล่า นิดหน่อยนะ The Story of Us (1999)
I think personality is much more fun than intelligence.ฉันว่าบุคลิกภาพ สนุกกว่าความคิดมากเลย คุณล่ะ Bicentennial Man (1999)
My fee is much more than that.ค่าว่าความของผมมากกว่านั้นเยอะ Malèna (2000)
-Why? You've covered much more of the alphabet than I have. Who's J.M.?โอ ดูสิ ไม่ใช่แมคแฮะ "จ.ม." Valentine (2001)
You were meant for much more important things than winning football games.ลูกมีความหมายและสำคัญมากกว่าการไปเล่นฟุตบอลนะ Hothead (2001)
Much more flexible, though.งอแขนง่ายขึ้นเยอะ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
You know, your predecessors had much more respect.บรรพบุรุษของแกยังน่าเคารพมากกว่านัก! The Matrix Reloaded (2003)
Sounds much more fun than Maui.โห๋ คิดว่าสนุกกว่าฮาวายเยอะเลย Bringing Down the House (2003)
You sound much more intelligent with your mouth shut.จะดูมีกึ๋นกว่านี้ถ้ารู้จักหุบปากน่า Bringing Down the House (2003)
I have so much more to tell you.หนูยังมีอีกเยอะจะเล่าให้ฟัง Bringing Down the House (2003)
I hope to see much more of you as our countries work toward a better future.ผมหวังว่าจะได้รู้จักคุณมากขึ้น ในขณะที่ประเทศของเราร่วมมือกันเพื่ออนาคตที่ดี Love Actually (2003)
- This is so much more than a bag.-มันเป็นมากกว่าถุง Love Actually (2003)
I think you're making all this much more complicated than it needs to be.ฉันว่าคุณทำให้มันยุ่งเหยิงเกินความจำเป็นไปนะ Hope Springs (2003)
But I have given so much more.แต่ฉันให้เธอมากกว่านั้น Underworld (2003)
It's much more difficult than that, Mrs. Cooper Nichol.มันยุ่งยากกว่านั้นครับคุณคูปเปอร์ นิโคล The O.C. (2003)
It's much more sophisticated and it's much more pervasive.ยุคนี้ซับซ้อนกว่าและครอบงำมากกว่า The Corporation (2003)
I mean, I'd be so much more confident with you there.คือ ถ้าแกไปด้วย ฉันจะมั่นใจกว่านี้น่ะ Wicker Park (2004)
No, Mr. Fogg will lose much more than that.ไม่ คุณฟ็อกก์จะเสียมากกว่านั้น Around the World in 80 Days (2004)
Lord Kelvin, I can offer you something much more precious than a single jade Buddha.ฉันมีของล้ำค่ากว่าพระพุทธรูปหยกมาเสนอ Around the World in 80 Days (2004)
You seemed much more upset than your wife.คุณดูเศร้าใจมากกว่าภรรยาคุณ The Forgotten (2004)
Every year, all the best dancers from all over the world go to England to compete there, She was there last year with her partner - who they say was much more to her than just her partner,ทุกปีนะฮ้า นักเต้นจากทั่วโลก จะไปแข่งที่อังกฤษน่ะฮ่ะ หล่อนไปกับคู่เมื่อปีที่แล้ว ใครๆเค้าก็พูดกันนะฮ้าว่า เป็นมากกว่าคู่เต้น Shall We Dance (2004)
I mean, when I sing them. And I want them to mean so much more, but--ฉันหมายถึง ตอนที่ฉันร้องมันออกมา และฉันอยากให้มันมีความหมายมากกว่านั้น แต่ Raise Your Voice (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
much moreAll human beings are much more intelligent than animals.
much moreA word spoken at the wrong time can do very much more harm than good.
much moreCrawl forward is done much more agilely - scuttle like a cockroach!
much moreEveryone has a right to enjoy his liberty, much more his life.
much moreFar from stopping, the storm became much more intense.
much moreHe can speak English much more fluently than I can.
much moreHe can speak some Spanish, much more English.
much moreHe has much more money than I have.
much moreHe is good at French, much more so at English.
much moreHe is much more of a golf enthusiast than I am.
much moreHe knows French, much more English.
much moreHe likes dancing, much more music.
much moreHer boots wear out much more quickly than mine.
much moreHis story is much more interesting than hers.
much moreHow much more does it cost to return the rental car to another location?
much moreHow much more work do you have?
much moreI felt much more relaxed.
much moreIf he can do it well, so much more can we.
much moreIf planes are dangerous, cars are much more so.
much moreI like cheese, much more cheese cake.
much moreIron is much more useful than gold.
much moreJust how well can masks block the, even smaller than pollen, yellow sand dust? I think it much more of a nuisance than pollen.
much morePreventive measures are much more effective than the actual treatment.
much moreShe can speak French, much more English.
much moreShe can speak Spanish, much more English.
much moreShe speaks French, much more English.
much moreThe countries should aid the countries much more.
much moreThe explanation may be much more complex.
much moreThe gold coin was much more valuable than was supposed.
much moreTheir communication may be much more complex than we thought.
much moreThe movie was much more enjoyable than Hemingway is.
much moreThe original and the copy are easily distinguished since the one is much more vivid than the other.
much moreThe real war is much more horrible than this story.
much moreThere is much more water in this lake now than in the past.
much moreThis book is much more useful than that one.
much moreTravelling was much more difficult in those days.
much moreWe should respect the basic human rights of others much more their lives.
much moreWe should respect the rights of others, much more their lives.
much moreYou must do it much more carefully.
much moreYou will need much more money than you do now.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เยอะ[ADV] much, See also: much more, far more, Syn. มากมาย, มาก, เยอะแยะ, Ant. นิดเดียว, Example: เขามีมรดกเยอะจะตาย ยังมาทำเป็นงกอีก, Thai definition: มากเหลือหลาย, มีถมไป
เป็นกอง[ADV] much, See also: much more, far more, Syn. เยอะ, มากมาย, มาก, ก่ายกอง, Ant. นิดเดียว, Example: พอเพิ่มเวลางานมากขึ้นพวกเราก็ได้งานมากขึ้นเป็นกอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นกอง[adv.] (pen køng) EN: much ; much more ; far more   
ยิ่งไปกว่า[X] (ying pai kwā) EN: much more than ; not only that ; in addition   
เยอะ[adv.] (yoe) EN: much ; much more ; far more ; plenty of ; lots ; heaps ; piles   FR: beaucoup ; plein (de)

Japanese-English: EDICT Dictionary
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
一層[いっそう, issou] (adv,adj-no) (1) (uk) much more; still more; all the more; more than ever; (n,adj-no) (2) single layer (or storey, etc.); (adv) (3) (arch) (See いっそ) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
一段[いちだん, ichidan] (adv-to,adv) (1) more; much more; still more; all the more; (n) (2) step; rung; level; rank; (3) paragraph; passage; (4) (e.g. 食べる) (See 五段・1) Japanese verb group; (5) first rank (in martial arts, etc.); (P) [Add to Longdo]
言わんや;況んや;況や;况や[いわんや, iwanya] (exp) much more; not to mention; not to speak of; to say nothing of; let alone [Add to Longdo]
神代文字[じんだいもじ, jindaimoji] (n) ancient Japanese characters (regarded today as created at a much more recent date) [Add to Longdo]
未だ未だ[まだまだ, madamada] (adv) (uk) still some way to go before the goal; still more to come; much more; not yet [Add to Longdo]
未払いローン[みはらいローン, miharai ro-n] (n) (obsc) (貸付残高 is much more common) (See 貸付残高) outstanding loan [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top