Search result for

*mouse*

(256 entries)
(0.1693 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mouse,-mouse-, *mouse*
Possible hiragana form: *もうせ*
English-Thai: Longdo Dictionary
mousepad(n) แผ่นรองเมาส์ (ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์), S. mouse pad,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mouse    [N] หนู, Syn. rodent, vermin
mouse    [N] เมาส์ (อุปกรณ์เคลื่อนตำแหน่ง) (ทางคอมพิวเตอร์)
mouse    [N] คนขี้ขลาด (คำดูถูก), See also: คนตาขาว
mouse    [VT] ไล่จับหนู, See also: ไล่ฆ่าหนู, Syn. hunt
mouse    [VI] ขยับเมาส์, See also: ใช้เมาส์, เลื่อนเมาส์
mouser    [N] ตัวจับหนู
mousey    [ADJ] (สี) ทึมๆ, See also: ไม่สดใส, Syn. drab, colorless
mousey    [ADJ] ซึ่งมีลักษณะเหมือนหนู, See also: เหมือนหนู
mousey    [ADJ] ขี้อาย, See also: เงียบๆ, ขี้กลัว, ขี้ตื่นเต้น, Syn. fearful, shy, bashful, timorous, timid
dormouse    [N] หนูชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายกระรอก
titmouse    [N] นกกินแมลงชนิดหนึ่ง
mouse mat    [N] แผ่นรองเมาส์, Syn. mouse pad
mouse pad    [N] แผ่นรองเมาส์, Syn. mouse mat
mousebird    [N] นกแอฟริกาอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง, Syn. coly
mousehole    [N] รูหนู, Syn. hole
mousetrap    [N] กับดักหนู, Syn. trap
Mickey Mouse    [ADJ] ง่ายมาก, See also: คุณภาพไม่สูง, ไม่สำคัญ, Syn. unimportant
tufted titmouse    [N] นกเล็กชนิดหนึ่ง
mickey mouse habit    [SL] ติดยาบางอย่าง (ไม่ใช่ยาเสพติด)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mouseเมาส์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mouseเมาส์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mouse-tooth forcepsคีมฟันหนู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forceps, mouse-toothคีมฟันหนู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mouseเมาส์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Mouseเมาส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Mouse เมาส์ [คอมพิวเตอร์]
mouseเมาส์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Brain, Suckling Mouseสมองลูกหนูแรกเกิด [การแพทย์]
mouseเมาส์, อุปกรณ์รับเข้าข้อมูลที่ใช้ร่วมกับจอภาพ เมื่อผู้ใช้เคลื่อนเมาส์ ตัวชี้เมาส์บนจอภาพจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางและความเร็วที่สัมพันธ์กัน รับเข้าข้อมูลโดยเลือกข้อมูลบนจอภาพด้วยการคลิกปุ่มบนเมาส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mites, House Mouseไรหนูหริ่ง [การแพทย์]
Mouse Anti Alopecia Factorไอโนซิตอล [การแพทย์]
Mouse Leukemia Virusesลิวคีเมียไวรัสของหนู; ลิวคีเมียหนู, ไวรัส [การแพทย์]
Mouse Tumor Virusesเนื้องอกหนู, ไวรัส [การแพทย์]
Mouse, Nudeหนูที่ไม่มีไธมัสมาแต่กำเนิด [การแพทย์]
Mousepoxโรคพอกซ์ในหนู [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dormouse(ดอร์'เมาซฺ) n. หนูขนาดเล็กในตระกูล Gliridae คล้ายกระรอกตัวเล็ก ๆ -pl.dormice
mouse(เมาซฺ) n. หนู (pl. mice) อุปกรณ์สำหรับควบคุมเคอร์เซอร์บนจอภาพ, อุปกรณ์นำเข้า (input device) ชนิดหนึ่งมีขนาดพอเหมาะกับมือเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ สามารถเคลื่อนย้ายไปบนผิวพื้นเรียบ ตัวเมาส์นี้ เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จะเป็นตัวทำให้เคลื่อนย้าย cursor ไปในทิศทางที่ต้องการได้ ใต้ตัวเมาส์จะมีลูกกลิ้งกลม ๆ ซึ่งจะทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) เคลื่อนย้ายไปยังทิศทางต่าง ๆ ได้ โดยปกติ เมาส์ของพีซีจะมี 3 ปุ่ม ส่วนใหญ่จะใช้ปุ่มทางด้านซ้าย ระบบวินโดว์ 95 มีการใช้ปุ่มทางขวาของเมาส์มากขึ้น ส่วนเมาส์ของแมคอินทอชจะมีปุ่มเดียว การใช้เมาส์จะมี 3 ลักษณะ คือ กดที่ปุ่มซ้ายหรือขวาเพียงครั้งเดียวเพื่อเลือกคำสั่ง หรือกำหนดภาพ ฯ กด 2 ครั้ง ติด ๆ กันเพื่อเริ่มต้นโปรแกรมหรือเปิดแฟ้มข้อมูล กับกดแล้วลากเพื่อเคลื่อนย้ายข้อความหรือภาพ
mouse buttonปุ่มบนเมาส์หมายถึง ส่วนพื้นที่บนหลังเมาส์ที่ใช้สำหรับกดเพื่อทำให้เกิดการกระทำบางประการ เช่น การเริ่มต้นโปรแกรม การเลือกรายการ การย้ายข้อความหรือภาพ ฯ เมาส์ของเครื่องแมคอินทอชจะมีปุ่มเดียว ส่วนของพีซีจะมีถึงสามปุ่ม ดู mouse ประกอบ
mouse padแผ่นรองเมาส์หมายถึง แผ่นพลาสติกหรือบางทีก็เป็นแผ่นยางบาง ๆ สี่เหลี่ยม ใช้วางตัวเมาส์เพื่อให้เคลื่อนย้ายได้คล่อง และกระชับกว่าที่จะใช้บนผิวโต๊ะทำงานธรรมดา ๆ
mousey(เมา'ซี) adj. คล้ายหนู,สีมอ ๆ ,ทึม,เงียบ,เต็มไปด้วยหนู., See also: mousily adv. mousiness n.
optical mouseเมาส์แสงหมายถึง อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เหมือนเมาส์ แต่แทนที่จะมีลูกกลิ้งกลม ๆ อยู่ด้านล่าง กลับใช้ลำแสง
tufted titmousen. นกเล็ก มีส่วนที่เป็นพู่ที่ศรีษะ

English-Thai: Nontri Dictionary
dormouse(n) หนูชนิดหนึ่ง
mouse(n) หนู,คนน่าเอ็นดู,คนขี้อาย
mousetrap(n) กับดักหนู

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mickey Mouse!มิกกี้ เม้าส์ Gandhi (1982)
Ah, did I ever tell you... about the giant mouse of Minsk?เอ๊ะ พ่อเคยเล่า ให้ลูกฟังรึยังนะ เกี่ยวกับยักษ์ หนูยักษ์แห่งเมืองมินสค์ An American Tail (1986)
Like the mouse with long hair... that the prince climbed up?เป็นเรื่องเกี่ยวกับหนู ที่ขนยาวมาก แล้วเจ้าชายก็ปีนขนนั้น ขึ้นไปได้น่ะเหรอคะ An American Tail (1986)
This mouse, the mouse of Minsk, was tall as a tree.ไม่ใช่, หนูแห่งเมืองมินสค์น่ะ ตัวสูงเหมือนต้นไม้ An American Tail (1986)
In America, there are mouseholes in every wall.ในอเมริกา มีรูหนูอยู่ในทุกๆกำแพง An American Tail (1986)
Family, Mousekewitz.ครอบครัว เมาส์เกอวิทช์ An American Tail (1986)
If we had that mouse with the long hair, we could all climb down.ถ้าเรามีหนูตัวนั้น ตัวที่ขนยาวๆ เราก็เอาขนนั่นหย่อนตรงหน้าต่าง แล้วก็จะปีนลงไปได้ An American Tail (1986)
Fievel Mousekewitz.ไฟเวิล เมาส์เกอวิทช์ An American Tail (1986)
Fillie Mousekewitz!ฟิลลี่ เมาส์เกอวิทช์ An American Tail (1986)
It's a mouse!หนู ! An American Tail (1986)
A mouse!นั่นมันหนู ! An American Tail (1986)
He knows every mouse in the city.เขารู้จักหนูทุกตัวในเมืองนะ An American Tail (1986)
Ooey, the richest and most powerful mouse in New York.หูย หนูที่รวยที่สุด มีอำนาจที่สุดในเมือง An American Tail (1986)
There's a dead mouse on that table.นี่ มีหนูตายอยู่บนโต๊ะ An American Tail (1986)
Do you know the Mousekewitzes?คุณรู้จักครอบครัว เมาส์เกอวิทช์มั้ยคะ An American Tail (1986)
Get me that mouse!จับมันมาให้ฉัน ! An American Tail (1986)
Fievel Mousekewitz.ไฟเวิล เมาส์เกอวิทช์ An American Tail (1986)
# Playing cat and mouse won't get us very far #เป็นแมวต้องไล่จับหนูเหรอ ไม่เห็นได้ความ An American Tail (1986)
Pay no attention to that mouse.อย่าไปสนใจ เจ้าเด็กนั่นเลย An American Tail (1986)
You'll never get another cent... from any mouse anywhere.แกจะไม่ได้ แม้แต่เซนต์เดียว... จากหนูที่ไหนอีก An American Tail (1986)
It's the giant mouse of Minsk!นั่นมันหนูยักษ์ แห่งเมืองมินสค์ ! An American Tail (1986)
We owe it all to Fillie and his Mouse of Minsk!พวกเราทุกคนเป็นหนี้ฟิลลี่ และหนูเมืองมินสค์ของเขา An American Tail (1986)
And you, too, Mousekewitz.แกด้วย เมาส์เกอวิทช์ An American Tail (1986)
Fillie Mousekewitz!ฟิลลี่ เมาส์เกอวิทช์ ! An American Tail (1986)
Fillie Mousekewitz!ฟิลลี่ เมาส์เกอวิทช์ ! An American Tail (1986)
So what? Someone's calling a Fillie Mousekewitz.แล้วไง ใครไม่รู้ร้องหา ฟิลลี่ เมาส์เกอวิทช์ An American Tail (1986)
Fillie Mousekewitz!ฟิลลี่ เมาส์เกอวิทช์ ! An American Tail (1986)
You are calling for Fillie Mousekewitz, right?เธอเรียกหาฟิลลี่ เมาส์เกอวิทช์ใช่มั้ย An American Tail (1986)
No, there are many Fievel Mousekewitzes in New York, maybe thousands.ไม่ มีหนูชื่อฟิลลี่ เมาส์เกอวิทช์ ตั้งหลายตัวในนิวยอร์ก อาจจะหลายพันตัว An American Tail (1986)
It could still be another Fievel Mousekewitz.อาจจะเป็นฟิลลี่ เมาส์เกอวิทช์อีกคนนึงก็ได้ An American Tail (1986)
Hey, Fillie Mousekewitz!เฮ้ ฟิลลี่ เมาส์เกอวิทช์ An American Tail (1986)
My son... now you are a mouse.ลูกพ่อ... ตอนนี้ลูกก็เป็นหนูเต็มตัวแล้ว An American Tail (1986)
Hey, you guys been watching The Mickey Mouse Club lately?เฮ้ พวกเราได้ดูมิกกี้ เมาส์คลับ เมื่อเร็วๆ นี้ป่ะ? Stand by Me (1986)
You think Mighty Mouse could beat up Superman?นายคิดว่าไมตี้เมาส์จะมา สู้ซูเปอร์แมนได้มั้ย? Stand by Me (1986)
Mighty Mouse is a cartoon.ไมตี้เมาส์เป็นการ์ตูน Stand by Me (1986)
Mickey's a mouse. Donald's a duck. Pluto's a dog.มิคกี้เป็นหนู โดนัลเป็นเป็ด พลูโตเป็นหมา Stand by Me (1986)
Like a fucking mouse.ไร้น้ำยา Casualties of War (1989)
But if you are a Scottish lord, then I am Mickey Mouse!แต่ถ้าคุณเป็นท่านลอร์ดชาวสก็อต, งั้น ผมก็เป็น มิ้กกี้ เม้าส์! Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Lethim go! Look what we have here, men--a street mouse.ดูสิว่า เรามีอะไร หนูข้างถนน Aladdin (1992)
George, that's just my mouse.หนูของฉัน Of Mice and Men (1992)
What do you want with a dead mouse anyway?นายจะเอาหนูตายไปทำอะไร Of Mice and Men (1992)
You gonna give me that mouse, or am I gonna have to sock you?นายจะเอาหนูนั่นมาให้ฉัน หรือจะให้ฉันตีนาย Of Mice and Men (1992)
That mouse ain't fresh, Lennie.หนูนั่นตายแล้ว เลนนี่ Of Mice and Men (1992)
Get another mouse that's fresh, I'll let you keep him.หาตัวใหม่ที่ยังเป็น ๆ อยู่สิ แล้วฉันจะให้นายเลี้ยงสักพัก Of Mice and Men (1992)
I don't know where there is no other mouse.ฉันไม่รู้ว่าจะหาตัวอื่นได้ที่ไหนอีก Of Mice and Men (1992)
I haven't got time for this Mickey Mouse bullshit!ผมไม่มีเวลากับเรื่องห่วย ๆนี่ Léon: The Professional (1994)
If I hear so much as a mouse fart in here the rest of the night,ถ้าฉันได้ยินมากเป็นเมาส์ผายลมในที่นี่ส่วนที่เหลือของคืน The Shawshank Redemption (1994)
As in "Mouse"?มินนี่เม้าส์เหรอ The One with the Sonogram at the End (1994)
Still, you say "Minnie," you hear "Mouse."ถึงไง ถ้าพูดมินนี่ ก็ต้องมีเม้าส์ The One with the Sonogram at the End (1994)
They woke up early and tied my hands and feet and they gagged me with a fieldmouse, covered their tracks, went through water so I'd lose their scent, and... who needs 'em, anyway?พวกเขาตื่นแต่เช้า แล้วมัดมือมัดเท้าฉัน แล้วเขาก็อุดปากฉันด้วยหนูนา, ปิดร่องรอยพวกเขาด้วยน้ำ เพื่อให้ฉันไม่ได้กลิ่น, Ice Age (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mouseA cat ran after a mouse.
mouseA dog runs after a cat, and the cat after a mouse.
mouseA mouse is a timid creature.
mouseA mouse is running about in the room.
mouseA mouse scurried out of the hole.
mouseA mouse went for a walk on the table.
mouseBy the way, it also works with the wheel of a wheel mouse.
mouseCheese often lures a mouse into a trap.
mouseClick: Quickly pushing the mouse's right hand side button once.
mouseHe is a lion at home and a mouse outside.
mouseHe is as timid as a mouse.
mouseHe looked piteous, like a drowned mouse.
mouseHe stood up and looked at the mouse.
mouseI'll be as quiet as a mouse.
mouseIs the mouse dead or alive?
mouseIt's a fiddle going to and fro between the keyboard and mouse so are there shortcuts to allow operation using only the keyboard?
mouseIt was a mouse.
mouseI wouldn't push him too far. You don't know what he might do. I'd say you can't be too careful. They say even a doomed mouse will bite a cat if he has no choice.
mouseJohn played cat and mouse with Dick.
mouseShe does Mickey Mouse very well.
mouseStop playing cat and mouse with me and tell me the news.
mouseThe boy was holding a mouse by the tail.
mouseThe cat began to tear at the mouse it caught.
mouseThe cat chased the mouse but couldn't catch it.
mouseThe cat slowly approached the mouse.
mouseThe cat was playing with a live mouse.
mouseThe enemy is caught like a mouse in a trap.
mouseThe man was drunk as a mouse.
mouseThe mountains have brought forth a mouse.
mouseThe mouse ran and the cat ran after him.
mouseThis mouse was killed by my cat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผ่นรองเม้าส์ [N] mouse mat
มูสิก    [N] rat, See also: rodent, mouse, Syn. หนู, มุสิก, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์ขนาดเล็ก มีฟันแทะ หางเรียวยาว
มุสิก    [N] rat, See also: rodent, mouse, Syn. หนู, มูสิก, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์ขนาดเล็ก มีฟันแทะ หางเรียวยาว
หนู    [N] rat, See also: mouse, Example: หนูเป็นสัตว์ที่เกือบไม่มีประโยชน์ต่อมนุษย์เลย, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีฟันแทะ มีอยู่ทั่วไปตามบ้านเรือนและถิ่นธรรมชาติ
ตะเภา    [N] guinea pig, See also: mouse, rat, Cavia porcellus, Syn. หนูตะเภา, Example: คนทั่วไปนิยมเลี้ยงหนูตะเภาไว้ดูเล่น, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อหนูชนิด Cavia porcellus ในวงศ์ Caviidae ขนปุย หางสั้น มีหลายสี เช่น ขาว น้ำตาล ดำ มีถิ่นกำเนิดในประเทศเปรู มักใช้ในการทดลองทางการแพทย์
กระจง    [N] chevrotain, See also: mouse deer, Example: ภูหินร่องกล้าเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหายาก ไม่ว่าจะเป็นหมี เสือ กวาง เก้ง กระจง และนกที่สวยงามนานาชนิด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ชนิดหนึ่งในวงศ์ Tragulidae ที่เล็กที่สุด รูปร่างคล้ายกวางแต่ไม่มีเขา ตัวผู้มีเขี้ยวแหลมคมงอกออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระจง[n.] (krajong) EN: mouse deer ; chevrotain   FR: chevrotain [m] ; agouti [m]
เมาส์[n.] (mao) EN: (computer) mouse   FR: souris (d'ordinateur) [f]
เมาส์คอมพิวเตอร์[n.] (mao khømphiūtoē) EN: computer mouse   FR: souris d'ordinateur [f]
มิกกี้เม้าส์ [n.] (Mikkī Māo) EN: Mickey mouse plant   
มิกกี้เม้าส์ [n. exp.] (Mikkī Māo) EN: Mickey Mouse   
เงียบเป็นเป่าสาก[xp] (ngīep pen pao sāk) EN: noiseless ; completely soundless ; very quiet ; quiet as a mouse   
หนู[n.] (nū) EN: rat ; mouse   FR: rat [m] ; souris [f]
หนูหริ่ง[n.] (nū ring) EN: mouse   FR: lérot [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOUSE    M AW1 S
MOUSEL    M UW0 S EH1 L
MOUSER    M AW1 Z ER0
SMOUSE    S M AW1 S
MOUSERS    M AW1 Z ER0 Z
DORMOUSE    D AO1 R M AW2 S
MOUSEHOLE    M AW1 S HH OW2 L
MOUSETRAP    M AW1 S T R AE2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mouse    (v) (m au1 s)
moused    (v) (m au1 s t)
mouser    (n) (m au1 z @ r)
mouses    (v) (m au1 s i z)
mousers    (n) (m au1 z @ z)
dormouse    (n) (d oo1 m au s)
titmouse    (n) (t i1 t m au s)
mousetrap    (n) (m au1 s t r a p)
mousetraps    (n) (m au1 s t r a p s)
shrew-mouse    (n) - (sh r uu1 - m au s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
耐摩耗性[たいまもうせい, taimamousei] (n ) ความทนทานต่อการเสียดสี(ของเหล็ก)
耐摩耗性[たいまもうせい, taimamousei] (n ) ความทนทานต่อการเสียดสี(ของเหล็กฯลฯ)
耐摩耗性[たいまもうせい, taimamousei] (n ) ความทนทานต่อการเสียดสี(ของเหล็กฯลฯ)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mit jdm. Katz und Maus spielen [übtr.]to play a cat-and-mouse game with sb. [Add to Longdo]
Maus {f} | Mäuse {pl}mouse | mice [Add to Longdo]
Mausefalle {f}mousetrap [Add to Longdo]
Mauseloch {n}mousehole [Add to Longdo]
Mausklick {m} [comp.]mouse click [Add to Longdo]
Mausrad {n} [comp.]mouse wheel [Add to Longdo]
Maustaste {f} [comp.]mouse button [Add to Longdo]
Mausunterlage {f}; Mauspad {n} [comp.]mouse pad [Add to Longdo]
Meise {f} | Meisen {pl}titmouse | titmice [Add to Longdo]
arm wie eine Kirchenmaus [übtr.]poor as a church mouse [Add to Longdo]
mauseartigmousey [Add to Longdo]
Indianermeise {f} [ornith.]Tufted Titmouse [Add to Longdo]
Schlichtmeise {f} [ornith.]Plain Titmouse [Add to Longdo]
Zügelmeise {f} [ornith.]Bridled Titmouse [Add to Longdo]
Haselmaus {f} [zool.] | Haselmäuse {pl}dormouse | dormice [Add to Longdo]
Siebenschläfer {m} [zool.]dormouse [Add to Longdo]
Spitzmaus {f} [zool.] | Spitzmäuse {pl}shrew; shrew mouse | shrews; shrew mice [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SCIDマウス[スキッドマウス, sukiddomausu] (n) SCID mouse (severe combined immune deficiency) [Add to Longdo]
オプティカルマウス[, oputeikarumausu] (n) {comp} optical mouse [Add to Longdo]
オプトメカニカルマウス[, oputomekanikarumausu] (n) {comp} optomechanical mouse [Add to Longdo]
キメラマウス[, kimeramausu] (n) chimeric mouse [Add to Longdo]
シリアルマウス[, shiriarumausu] (n) {comp} serial mouse [Add to Longdo]
スーパーマウス[, su-pa-mausu] (n) super mouse [Add to Longdo]
チューチュー[, chu-chu-] (n) squeak (sound made by a mouse); cheep; peep [Add to Longdo]
ヌードマウス;ヌドマウス[, nu-domausu ; nudomausu] (n) nude mouse [Add to Longdo]
ネズミ捕り;ねずみ取り;鼠取り;鼠捕り[ねずみとり(ねずみ取り;鼠取り;鼠捕り);ネズミとり(ネズミ捕り), nezumitori ( nezumi tori ; nezumitori ; nezumi tori ); nezumi tori ( nezumi tori )] (n) (1) mousetrap; rattrap; (2) speed trap; (3) rat poison [Add to Longdo]
ノックアウトマウス[, nokkuautomausu] (n) knockout mouse [Add to Longdo]
バスマウス[, basumausu] (n) {comp} bus mouse [Add to Longdo]
ヒト疾患モデルマウス[ヒトしっかんモデルマウス, hito shikkan moderumausu] (n) mouse model for human disease [Add to Longdo]
ホイールマウス[, hoi-rumausu] (n) {comp} wheel mouse; computer mouse with a wheel [Add to Longdo]
マイクロマウス[, maikuromausu] (n) micromouse [Add to Longdo]
マウス[, mausu] (n) (1) (lab) mouse; (2) {comp} mouse; (3) mouth; (P) [Add to Longdo]
マウスの左ボタン[マウスのひだりボタン, mausu nohidari botan] (n) {comp} left mouse button [Add to Longdo]
マウスアイコン[, mausuaikon] (n) {comp} mouse icon [Add to Longdo]
マウスオポッサム[, mausuopossamu] (n) mouse opossum [Add to Longdo]
マウスカーソル[, mausuka-soru] (n) {comp} mouse cursor [Add to Longdo]
マウスクリック[, mausukurikku] (n) {comp} mouse click [Add to Longdo]
マウスドライバ[, mausudoraiba] (n) {comp} mouse (device) driver [Add to Longdo]
マウスパッド[, mausupaddo] (n) {comp} mouse pad [Add to Longdo]
マウスボタン[, mausubotan] (n) {comp} mouse button [Add to Longdo]
マウスポインタ[, mausupointa] (n) {comp} mouse pointer [Add to Longdo]
マウスユニット[, mausuyunitto] (n) mouse unit (unit of toxicity in poisons) [Add to Longdo]
メカニカルマウス[, mekanikarumausu] (n) {comp} mechanical mouse [Add to Longdo]
嫁が君[よめがきみ, yomegakimi] (n) (See 三が日) mouse (euphemism used during the first three days of the year) [Add to Longdo]
花毛氈[はなもうせん, hanamousen] (n) figured carpet [Add to Longdo]
萱鼠[かやねずみ;カヤネズミ, kayanezumi ; kayanezumi] (n) (uk) harvest mouse (Mus minutus) [Add to Longdo]
窮鼠[きゅうそ, kyuuso] (n) cornered rat or mouse [Add to Longdo]
啓蒙専制君主[けいもうせんせいくんしゅ, keimousenseikunshu] (n) enlightened despot [Add to Longdo]
光センサーマウス[ひかりセンサーマウス, hikari sensa-mausu] (n) {comp} Optical Sensor Mouse [Add to Longdo]
光学式マウス[こうがくしきマウス, kougakushiki mausu] (n) {comp} optical mouse [Add to Longdo]
紅毛船[こうもうせん, koumousen] (n) (arch) (col) foreign ship (originally only of Dutch ships, but later referring to all foreign ships) [Add to Longdo]
左マウスボタン[ひだりマウスボタン, hidari mausubotan] (n) {comp} left-side mouse button [Add to Longdo]
山雀[やまがら;ヤマガラ, yamagara ; yamagara] (n) (uk) varied tit (species of titmouse, Poecile varius) [Add to Longdo]
山鼠;冬眠鼠[やまね;ヤマネ, yamane ; yamane] (n) (uk) Japanese dormouse (Glirulus japonicus) [Add to Longdo]
消耗戦[しょうもうせん, shoumousen] (n) war of attrition [Add to Longdo]
赤鼠[あかねずみ;アカネズミ, akanezumi ; akanezumi] (n) (uk) large Japanese field mouse (Apodemus speciosus) [Add to Longdo]
[ねずみ(P);ネズミ;ねず, nezumi (P); nezumi ; nezu] (n) (1) mouse; rat; (2) (See 鼠色) dark gray; dark grey; slate (color, colour); (P) [Add to Longdo]
鼠穴[ねずみあな, nezumiana] (n) rathole; mousehole [Add to Longdo]
大山鳴動して鼠一匹;泰山鳴動して鼠一匹;大山鳴動してねずみ一匹[たいざんめいどうしてねずみいっぴき, taizanmeidoushitenezumiippiki] (exp) much ado about nothing; The mountains have brought forth a mouse (Aesop) [Add to Longdo]
追いつ追われつ[おいつおわれつ, oitsuowaretsu] (adj-no) cat-and-mouse (race); lead changing hands many times [Add to Longdo]
田鼠[でんそ, denso] (n) (1) (See 熊鼠・くまねずみ) black rat; roof rat; (2) (See 野鼠・のねずみ) field mouse [Add to Longdo]
豆鹿;矮鹿[まめじか;マメジカ, mamejika ; mamejika] (n) (uk) chevrotain; mouse deer [Add to Longdo]
独楽鼠;高麗鼠[こまねずみ, komanezumi] (n) Japanese dancing mouse (Mus musculus musculus) [Add to Longdo]
内弁慶[うちべんけい, uchibenkei] (n) braggart; someone haughty and boastful at home but meek and reserved outside; a man who is a lion at home and a mouse abroad [Add to Longdo]
南京鼠[ナンキンねずみ, nankin nezumi] (n) Chinese fancy mouse (usu. all-white with red eyes) [Add to Longdo]
二十日鼠;廿日鼠(oK)[はつかねずみ;ハツカネズミ, hatsukanezumi ; hatsukanezumi] (n) (uk) house mouse (Mus musculus) [Add to Longdo]
背筋鼠[せすじねずみ;セスジネズミ, sesujinezumi ; sesujinezumi] (n) (uk) striped field mouse (Apodemus agrarius) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小家鼠[xiǎo jiā shǔ, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄚ ㄕㄨˇ, ] mouse [Add to Longdo]
小鼠[xiǎo shǔ, ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˇ, ] mouse [Add to Longdo]
捕鼠器[bǔ shǔ qì, ㄅㄨˇ ㄕㄨˇ ㄑㄧˋ, ] mousetrap [Add to Longdo]
滑鼠[huá shǔ, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄨˇ, ] mouse (computer) [Add to Longdo]
滑鼠垫[huá shǔ diàn, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄨˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] mouse pad [Add to Longdo]
睡鼠[shuì shǔ, ㄕㄨㄟˋ ㄕㄨˇ, ] dormouse [Add to Longdo]
米老鼠[Mǐ lǎo shǔ, ㄇㄧˇ ㄌㄠˇ ㄕㄨˇ, ] Mickey Mouse [Add to Longdo]
老鼠[lǎo shǔ, ㄌㄠˇ ㄕㄨˇ, ] rat; mouse [Add to Longdo]
[hào, ㄏㄠˋ, ] mouse; new; to waste; to spend; to consume; to squander [Add to Longdo]
耗子[hào zi, ㄏㄠˋ ㄗ˙, ] a mouse [Add to Longdo]
[shǔ, ㄕㄨˇ, ] rat; mouse [Add to Longdo]
鼠标[shǔ biāo, ㄕㄨˇ ㄅㄧㄠ, / ] mouse (computer) [Add to Longdo]
鼠标器[shǔ biāo qì, ㄕㄨˇ ㄅㄧㄠ ㄑㄧˋ, / ] mouse (computer) [Add to Longdo]
[shǔ, ㄕㄨˇ, ] variant of 鼠; rat; mouse [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] mouse [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シリアルマウス[しりあるまうす, shiriarumausu] serial mouse [Add to Longdo]
マウス[まうす, mausu] mouse [Add to Longdo]
マウスの左ボタン[マウスのひだりボタン, mausu nohidari botan] left mouse button [Add to Longdo]
マウスクリック[まうすくりっく, mausukurikku] mouse click [Add to Longdo]
マウスドライバ[まうすどらいば, mausudoraiba] mouse (device) driver [Add to Longdo]
マウスパッド[まうすぱっど, mausupaddo] mouse pad [Add to Longdo]
マウスボタン[まうすぼたん, mausubotan] mouse button [Add to Longdo]
左マウスボタン[ひだりマウスボタン, hidari mausubotan] left-side mouse button [Add to Longdo]
網制御装置[もうせいぎょそうち, mouseigyosouchi] NCU, Network Control Unit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mouse \Mouse\ (mous), n.; pl. {Mice} (m[imac]s). [OE. mous, mus,
   AS. m[=u]s, pl. m[=y]s; akin to D. muis, G. maus, OHG. &
   Icel. m[=u]s, Dan. muus, Sw. mus, Russ. muishe, L. mus, Gr.
   my^s, Skr. m[=u]sh mouse, mush to steal. [root]277. Cf.
   {Muscle}, {Musk}.]
   1. (Zool.) Any one of numerous species of small rodents
    belonging to the genus {Mus} and various related genera of
    the family {Muridae}. The common house mouse ({Mus
    musculus}) is found in nearly all countries. The American
    {white-footed mouse}, or {deer mouse} ({Peromyscus
    leucopus}, formerly {Hesperomys leucopus}) sometimes lives
    in houses. See {Dormouse}, {Meadow mouse}, under {Meadow},
    and {Harvest mouse}, under {Harvest}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.)
    (a) A knob made on a rope with spun yarn or parceling to
      prevent a running eye from slipping.
    (b) Same as 2d {Mousing}, 2.
      [1913 Webster]
 
   3. A familiar term of endearment. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A dark-colored swelling caused by a blow. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   5. A match used in firing guns or blasting.
    [1913 Webster]
 
   {Field mouse}, {Flying mouse}, etc. See under {Field},
    {Flying}, etc.
 
   {Mouse bird} (Zool.), a coly.
 
   {Mouse deer} (Zool.), a chevrotain, as the kanchil.
 
   {Mouse galago} (Zool.), a very small West American galago
    ({Galago murinus}). In color and size it resembles a
    mouse. It has a bushy tail like that of a squirrel.
 
   {Mouse hawk}. (Zool.)
    (a) A hawk that devours mice.
    (b) The hawk owl; -- called also {mouse owl}.
 
   {Mouse lemur} (Zool.), any one of several species of very
    small lemurs of the genus {Chirogaleus}, found in
    Madagascar.
 
   {Mouse piece} (Cookery), the piece of beef cut from the part
    next below the round or from the lower part of the latter;
    -- called also {mouse buttock}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mouse \Mouse\, v. i. [imp. & p. p. {Moused}; p. pr. & vb. n.
   {Mousing}.]
   1. To watch for and catch mice.
    [1913 Webster]
 
   2. To watch for or pursue anything in a sly manner; to pry
    about, on the lookout for something.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mouse \Mouse\, v. t.
   1. To tear, as a cat devours a mouse. [Obs.] "[Death] mousing
    the flesh of men." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) To furnish with a mouse; to secure by means of a
    mousing. See {Mouse}, n., 2.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top