ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*morose*

M ER0 OW1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: morose, -morose-
Possible hiragana form: もろせ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
morose(adj) ซึ่งมีอารมณ์ขุ่นมัว, See also: ซึ่งมีอารมณ์ไม่ดี, ซึ่งมีอารมณ์ร้าย, เจ้าอารมณ์, Syn. moody, bad-tempered, sour, sulky, surly, Ant. cheerful
morosely(adv) อย่างมีอารมณ์ขุ่นมัว, Syn. sadly, silently
moroseness(n) การมีอารมณ์ขุ่นมัว, Syn. depression, stubbornness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
morose(มะโรส') adj. มีอารมณ์ไม่ดี,บูดบึ้ง, See also: morosity n., Syn. sour, Ant. cheerful

English-Thai: Nontri Dictionary
morose(adj) ใจคอหดหู่,พื้นเสีย,บูดบึ้ง,อารมณ์ไม่ดี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าอารมณ์(adj) moody, See also: ill-tempered, morose, sulky, sullen, irascible, Example: เด็กที่มีภาวะตึงเครียดทางอารมณ์จะเป็นเด็กที่หงุดหงิดง่ายและเป็นเด็กเจ้าอารมณ์, Thai Definition: ที่โกรธง่าย, ที่เอาใจยาก
พื้นเสีย(v) be moody, See also: lose temper, be morose, be angry, Syn. อารมณ์เสีย, อารมณ์บูด, โกรธ, Ant. อารมณ์ดี, Example: เขาพื้นเสียตลอดวันเพราะเมื่อเช้าโดนเจ้านายบ่นเรื่องงาน
หน้าตูม(adj) look sullen, See also: look morose, Ant. หน้าบาน, Example: คนหน้าตูมที่เดินมาหลังเวทีพาให้ผู้คนบริเวณนั้นพากันหลีกทางให้เป็นแถว, Thai Definition: มีหน้าไม่เบิกบาน
บอกบุญไม่รับ(adj) unfriendly, See also: morose, sullen, bad-tempered, Syn. บึ้ง, บูดบึ้ง, Ant. ชื่นบาน, เบิกบาน, Example: เขามาหาผมด้วยสีหน้าบอกบุญไม่รับ ผมก็รู้ว่าต้องมีเรื่องอะไรมาแน่ๆ, Thai Definition: แสดงสีหน้าไม่พอใจ หรือไม่สบอารมณ์
บึ้งตึง(adj) sullen, See also: frowning, sulky, stern, morose, serious, Syn. บึ้ง, บูด, หน้ามุ่ย, ปั้นปึ่ง, Ant. ยิ้มระรื่น, Example: เขามีสิทธิ์อะไรมาทำหน้าบึ้งตึงใส่ฉัน, Thai Definition: ลักษณะใบหน้าที่ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะโกรธหรือไม่พอใจ
กะบึงกะบอน(adj) peevish, See also: morose, Syn. กะบอนกะบึง, เง้างอด, งอน, Example: เธอทำท่ากะบึงกะบอนตลอดวัน, Thai Definition: โกรธอย่างแสนงอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกบุญไม่รับ[bøkbun mai rap] (adj) EN: unfriendly ; morose ; sullen ; bad-tempered ; woeful
บูดบึ้ง[būtbeung] (adj) EN: sullen ; wry ; sulky ; grouchy  FR: morose ; morne
หงิม[ngim] (adj) EN: reserved ; silent   FR: taciturne ; morose ; réservé ; taiseux (Belg.)
เศร้าใจ[saojai] (adj) FR: morose ; sombre

CMU English Pronouncing Dictionary
MOROSE M ER0 OW1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
morose (j) mˈərˈous (m @1 r ou1 s)
morosely (a) mˈərˈousliː (m @1 r ou1 s l ii)
moroseness (n) mˈərˈousnəs (m @1 r ou1 s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verdrießlichkeit {f}moroseness [Add to Longdo]
grämlich {adj}morose; surly [Add to Longdo]
mürrisch {adj}morose [Add to Longdo]
mürrisch {adv}morosely [Add to Longdo]
verdrießlich; missmutig; griesgrämig {adj} | verdrießlicher | am verdrießlichstenmorose | more morose | most morose [Add to Longdo]
verdrießlich; missmutig; griesgrämig {adv}morosely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つんつん[tsuntsun] (adv,n,vs) (on-mim) aloof; morose; pointed [Add to Longdo]
むっつり[muttsuri] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Morose \Mo*rose"\ (m[-o]*r[=o]s"), a. [L. morosus, prop.,
   excessively addicted to any particular way or habit, fr. mos,
   moris, manner, habit, way of life: cf. F. morose.]
   1. Of a sour temper; sullen and austere; ill-humored; severe.
    "A morose and affected taciturnity." --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. Lascivious; brooding over evil thoughts. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Sullen; gruff; severe; austere; gloomy; crabbed; crusty;
     churlish; surly; ill-humored.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 morose
   adj 1: showing a brooding ill humor; "a dark scowl"; "the
       proverbially dour New England Puritan"; "a glum, hopeless
       shrug"; "he sat in moody silence"; "a morose and
       unsociable manner"; "a saturnine, almost misanthropic
       young genius"- Bruce Bliven; "a sour temper"; "a sullen
       crowd" [syn: {dark}, {dour}, {glowering}, {glum},
       {moody}, {morose}, {saturnine}, {sour}, {sullen}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top