ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*morgue*

M AO1 R G   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: morgue, -morgue-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
morgue[N] ที่เก็บศพ, See also: ห้องเก็บศพ, ห้องดับจิต, Syn. mortuary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
morgue(มอร์ก) n. สถานที่เก็บศพ,ห้องเก็บเรื่องราว ภาพถ่าย เอกสารหรืออื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
morgue(n) ที่เก็บศพชั่วคราว,โรงเก็บศพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
morgueสถานเก็บศพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got a friend in my chemistry class, he works part-time at the morgue.ฉันมีเพื่อนที่ชั้นเรียนเคมี เขาทำงานชั่วคราวที่ห้องชันสูตร. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
A few hours later, a little 12-year-old girl comes into my office... armed to the teeth, with the firm intention of sending me to the morgue.สองสามชั่วโมงต่อมา เด็กผู้หญิง อายุ12-13 มาที่ที่ทำงานของฉัน... มีอาวุธและคิดจะมาฆ่าฉัน Léon: The Professional (1994)
- What morgue did you find this one at?- เหยื่อรายนี้เจอห้องเก็บศพไหน Bringing Down the House (2003)
I was looking at the, um, morgue photos from that boy back in Toledo, Will Clayton.ผมกำลังมองที่ เอ่อ.. รูปถ่ายที่ห้องเก็บศพเด็กชายที่โทลีโด ที่ชื่อวิล เคลย์ตัน English, Fitz or Percy (2005)
All right. So there's no one matching dad at the hospital or morgue.โอเค ไม่มีใครที่ลักษณะตรงกับพ่อที่โรงพยาบาล หรือห้องดับจิต Pilot (2005)
I end up somewhere besides the morgue.Thing of it is, no matter how cIever we think we are, Deja Vu (2006)
February 9, 2000 Morgue, U.S. Army Base9 กุมภาพันธ์ 2000 \ N ห้องเก็บศพฐานทัพอเมริกา The Host (2006)
Know how it feels to come home after 10 years to see your friend in a goddamn morgue?ฉันรู้ดีว่าความรู้สึกเป็นยังไง หลังจากไปสิบปี กลับมาเห็นเพื่อนนอนอยู่ในห้องดับจิต The City of Violence (2006)
If they're full of packets as you say, the morgue will get them soon.ถ้าพวกเขามีของอย่างที่คุณว่า เดี๋ยวหน่วยเก็บศพคงมารับไป Rio (2006)
Yes, I'm terribly sorry to barge in like this, but we need your husband to come down to the morgue.ผมเสียใจที่ต้องเข้ามาขัดจังหวะ แต่เราต้องการให้สามีคุณไปที่ห้องชันสูตร It Takes Two (2006)
I'll brief you on the way to the morgue.ฉันจะสรุปให้ฟังตอนไปห้องเก็บศพ Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
The morgue is listed under government offices, right?The morgue is listed under government offices, right? Distant Past (2007)
Field morgue for the overflow,but it's state-of-the-art.ห้องเก็บศพนอกสถานที่ ,มันล้นน่ะ แต่เป็นที่รวมศิลปะ An Inconvenient Lie (2007)
Drop these dental x-rays at the field morgue for me? Tech should still be there.เอาเอ๊กซ์เรย์ฟันนี่ไปไว้ที่ห้องเก็บศพที พวกเทคนิคน่าจะยังอยู่ An Inconvenient Lie (2007)
Field morgue's this way.ห้องเก็บศพไปทางนั้น An Inconvenient Lie (2007)
Casey, bring chuck with you to e morgue.เคซี่ย์ พาชัคไปดูศพ Chuck Versus the Truth (2007)
I took him to the morgue.ฉันเอาเขาไปที่เก็บศพ 65 Million Years Off (2007)
My guy at the morgue,guillermo, Deals in information and blood.เพื่อนของผมที่ทำงานในห้องเก็บศพ,กิลลิโม ตกลงกันในเรื่องข้อมูลและเลือด No Such Thing as Vampires (2007)
Yeah, right. Not many vampire victims come into the morgue.ใช่ละ ไม่มีเหยื่อแวมไพร์มากนัก ที่เข้ามาในห้องเก็บศพ Dr. Feelgood (2007)
That was her boyfriend you met outside the morgue. Mmm.เธอมีอาการต้าน m.a.o สำหรับโรคซึมเศร้า Alone (2007)
Take his body down To the morgue.Take his body down To the morgue97 Seconds (2007)
Are you sure? Because Mr. Hodge saw her body in the morgue.คุณแน่ใจนะ เพราะคุณฮอดจ์ เคยมาดูเธอที่ห้องดับจิตแล้ว No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
We have some questions about that Jane Doe we showed you in the morgue.ผมมีอะไรบางอย่างจะถามเกี่ยวกับ ศพไร้ญาติที่คุณไปดูที่ห้องดับจิต No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
At the morgue.ที่เก็บศพ Orientación (2007)
PANAMA CITY PANAMA DISTRICT MORGUEเมืองปานามาซิตี้ สถานที่เก็บศพเขตปานามา Orientación (2007)
Go to the fuckin' morgue, 'cause that's where you're goin'.- เข้าใจมั้ย - เออ เข้าใจแล้ว Burning House of Love (2008)
This is the body you have at the morgue? Yep.นี่เป็นศพที่คุณมีในห้องดับจิตเหรอ Knight Rider (2008)
The dead body at the morgue makes me think the opposite.ศพนั่นทำให้ฉันคิดถึงข้อแตกต่าง Knight Rider (2008)
And when my body nwas lying in the morgueแล้วร่างชั้นก็วางอยู่ในห้องดับจิต Are You There, God? It's Me, Dean Winchester (2008)
We got it on its way to the morgue,เราเก็บมันไว้ในห้องดับจิต The Legend (2008)
Not in the morgue.ไม่ใช่ในห้องเก็บศพ Veritas (2008)
Jack has to go to the morgue.แจ๊คต้องไปที่ห้องดับจิต All in the Family (2008)
I have been in warmer morgues.ฉันเคยอยู่ในห้องเก็บศพที่อุ่นกว่านี้ Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
Dr. Price made him a priority,got him to the morgue ASAP.ดร.ไพรซ์ให้ความสำคัญกับศพก่อน เอาไปที่ห้องเก็บศพเร็วที่สุด Cheating Death (2008)
There's a guy in my morgue who isn't laughing.มีร่างคนนึงไม่ขำด้วยในห้องเก็บศพของฉัน Cheating Death (2008)
That happen when you tried to subdue the girl in our morgue?Because maybe you killed these girls. Power Trip (2008)
Is that why you didn't want me in the morgue?เพราะเรื่องนี้ใช่ไหมนายถึงไม่ให้ฉัน เข้าไปในห้องเก็บศพ Old Bones (2008)
Uh,three,run these to the lab,and then go by the morgue and get the forms for an unclaimed body.เขาต้องสอดท่อเข้าไปในหน้าอกใช่ไหมคะ? เพราะว่าฉันอยากจะเข้าร่วมการผ่าตัดเดี่ยวที่กำลังจะมาถึง Rise Up (2008)
We're in the morgue, A Deck.เราอยู่ห้องเก้บศพ ชั้นเอ Dead Space: Downfall (2008)
The captain's body is secure in the morgue.ศพกัปตันอยู่ในห้องเย็น Dead Space: Downfall (2008)
We lost quite a bit of time getting you from the morgue.เราเสียเวลาพักใหญ่ ตอนเอาตัวคุณมาจากห้องเก็บศพ Babylon A.D. (2008)
The body stolen from the morgue was Toorop's.ศพที่ถูกขโมยจากห้องเก็บศพเป็น ศพทูรอฟ Babylon A.D. (2008)
This time won't be infirmary, it'll be the morgue.ครั้งนี้กูไม่อ่อนข้อให้แน่ เตรียมฝังได้เลย Death Race (2008)
Bodies from the morgue have been brought in.ศพที่เอามาจากป่าช้าถูกขนเข้าไปแล้ว Body of Lies (2008)
Bodies in the morgues, bodies in the hospitals, bodies by the side of the road;ศพในห้องดับจิต ตามโรงพยาบาล และแม้แต่ข้างถนน Changeling (2008)
So shoot me, I'd rather stay in a morgue.นี่มันอะไรกัน จะให้ผมอยู่ที่นี่งั้นเหรอ ? Quantum of Solace (2008)
County morgue. Ze real banana.ห้องดับจิตของชุมชน มันบ้าชัดชัด Pathology (2008)
Uh, yesterday at the morgue.เมื่อวานที่ มอรกิล Some Kinda Love (2009)
We talk to the morgue all the time.เราคุยกันถึงเรื่องที่เก็บศพตลอดเวลา Some Kinda Love (2009)
No, what's ridiculous and offensive is that an entire family is lying in a morgue from a murder-suicide, and the last meaningful contact that the murderer had was with you.ไม่, มันไร้สาระหรือไม่ดีอย่างไรละ. คือทั้งครอบครัวต้องไปนอนอยู่ในห้องดับจิต จากการฆ่าตัวตาย The Fourth Kind (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรงทึม[n.] (rōng theum) EN: pavilion for laying the casket before cremation   FR: morgue [f]
ที่เก็บศพ[n. exp.] (thī kep sop) FR: morgue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MORGUE M AO1 R G
MORGUES M AO1 R G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
morgue (n) mˈɔːg (m oo1 g)
morgues (n) mˈɔːgz (m oo1 g z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leichenschauhaus {n}morgue [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モルグ[, morugu] (n) morgue; (P) [Add to Longdo]
遺体安置所[いたいあんちしょ, itaianchisho] (n) morgue [Add to Longdo]
死体安置所[したいあんちじょ, shitaianchijo] (n) morgue; mortuary [Add to Longdo]
死体置き場[したいおきば, shitaiokiba] (n) morgue [Add to Longdo]
死体保管所[したいほかんじょ, shitaihokanjo] (n) morgue [Add to Longdo]
霊安室[れいあんしつ, reianshitsu] (n) morgue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Morgue \Morgue\, n. [F.]
   1. A place where the bodies of dead persons are kept, until
    they are identified, or claimed by their friends; a
    deadhouse.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. (Newspapers) A room containing reference files of older
    material in a newspaper office; also, the material
    contained in such a room.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top