ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*maxilla*

M AE0 K S IH1 L AH0   
111 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: maxilla, -maxilla-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maxilla[N] ขากรรไกรบน, Syn. jaw
maxillary[ADJ] เกี่ยวกับขากรรไกรบน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maxilla(แมกซิล'ละ) n. ขากรรไกร (โดยเฉพาะขากรรไกรบน) pl. maxillae

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pterygomaxillary fissureรอยแยกเทอริโกแมกซิลลา [มีความหมายเหมือนกับ pterygopalatine fissure] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pterygomaxillary fossaแอ่งเทอริโกแมกซิลลา [มีความหมายเหมือนกับ pterygopalatine fossa] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterior dental canal; alveolar canal of maxillaคลองสู่เบ้าฟันบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterior suface of body of maxilla; infratemporal surface of body of maxillaพื้นผิวขากรรไกรบนด้านหลัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
palatine process of maxillaขากรรไกรบนส่วนเพดานปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lacrimal sulcus of maxillaร่องท่อน้ำตาขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
superior dental arch; maxillary archส่วนโค้งแนวฟันบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
sinusitis, maxillaryโพรงอากาศขากรรไกรบนอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
submaxilla; mandibleขากรรไกรล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbital surface of body of maxillaฟื้นผิวขากรรไกรบนด้านเบ้าตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
antrum, maxillaryโพรง(อากาศ)ขากรรไกรบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apertures of alveolar canals of maxilla; alveolar foramenรูคลองสู่เบ้าฟันขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
alveolar border of maxilla; alveolar arch of maxilla; inferior free border of alveolar process of maxillaโค้งปลายเบ้าฟันขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
alveolar canal of maxilla; posterior dental canalคลองสู่เบ้าฟันบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
alveolar foramen; apertures of alveolar canals of maxillaรูคลองสู่เบ้าฟันขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
alveolar arch of maxilla; alveolar border of maxilla; inferior free border of alveolar process of maxillaโค้งปลายเบ้าฟันขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
alveolar process of maxillaส่วนยื่นเบ้าฟันขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anterior surface of body of maxillaพื้นผิวขากรรไกรบนด้านหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
body of maxilla; maxillary bodyขากรรไกรบนส่วนลำตัว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandible; submaxillaขากรรไกรล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maxillary arch; superior dental archส่วนโค้งแนวฟันบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
maxillary body; body of maxillaขากรรไกรบนส่วนลำตัว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
maxillary hiatus; hiatus maxillaris; hiatus of maxillary sinusรูเปิดโพรง(อากาศ)ขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
maxillary sinusitisโพรงอากาศขากรรไกรบนอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maxillary tooth; tooth, upperฟันบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maxillaขากรรไกรบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maxilla; upper jawขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
maxillary-ขากรรไกรบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maxillary antrumโพรง(อากาศ)ขากรรไกรบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
circumaxillary-รอบรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conchal crest of maxillaสันขากรรไกรบนยึดกระดูกก้นหอย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
frontal process of maxillaส่วนยื่นขากรรไกรบนจดกระดูกหน้าผาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ethmoidal crest of maxillaสันขากรรไกรบนยึดกระดูกเอทมอยด์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
inferior free border of alveolar process of maxilla; alveolar arch of maxilla; alveolar border of maxillaโค้งปลายเบ้าฟันขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
infratemporal surface of body of maxilla; posterior surface of body of maxillaพื้นผิวขากรรไกรบนด้านหลัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
zygomatic process of maxillaส่วนยื่นขากรรไกรบนจดกระดูกโหนกแก้ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth, upper; tooth, maxillaryฟันบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tooth, maxillary; tooth, upperฟันบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tuberosity of maxilla; tuber maxillae; tuber of maxillaปุ่มขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tuber maxillae; tuber of maxilla; tuberosity of maxillaปุ่มขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tuber of maxilla; tuber maxillae; tuberosity of maxillaปุ่มขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hiatus maxillaris; hiatus of maxillary sinus; maillary hiatus; maxillary hiatusรูเปิดโพรง(อากาศ)ขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hiatus of maxillary sinus; hiatus maxillaris; maillary hiatus; maxillary hiatusรูเปิดโพรง(อากาศ)ขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
nasal crest of maxillaสันขากรรไกรบนรองผนังกลางจมูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
nasal surface (of body of maxilla)พื้นผิวด้านจมูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
nasal surface (of body of maxilla)พื้นผิวด้านจมูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
upper tooth; tooth, maxillaryฟันบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
upper jaw; maxillaขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maxillary fracturesขากรรไกรบนหัก [TU Subject Heading]
Maxillary nerveประสาทขากรรไกรบน [TU Subject Heading]
Fixation, Intermaxillaryการยึดขากรรไกรบนและล่างเข้าหากัน [การแพทย์]
Fractures, Nasomaxillary, Unilateralการแตกที่ขอบล่างของกระบอกตา [การแพทย์]
Maxillaขากรรไกรบน, กระดูกขากรรไกรบน, กระดูกกรามบน, ฟันแมกซิลล่า [การแพทย์]
Maxilla Boneกระดูกขากรรไกรบน [การแพทย์]
Maxilla Indexดัชนีกรามบน [การแพทย์]
Maxilla, Floatingกระดูกแมกซิลลาส่วนล่างลอย [การแพทย์]
Maxilla, Fracture ofการหักของกระดูกแมกซิลล่า [การแพทย์]
Maxillaryขากรรไกรบน [การแพทย์]
Maxillary Antrumโพรงอากาศขนาดใหญ่, แมกซิลลารีแอนทรัม, โพรงกระดูกแก้ม [การแพทย์]
Maxillary Arteryหลอดเลือดแดงขากรรไกรบน [การแพทย์]
Maxillary Boneกระดูกขากรรไกรบน [การแพทย์]
Maxillary Branchesแขนงแมกซิลลารี [การแพทย์]
Maxillary Diseasesขากรรไกรบน, โรค [การแพทย์]
Maxillary Divisionประสาทสมองเส้นที่ 5 แขนงที่ 2 [การแพทย์]
Maxillary Fracturesขากรรไกรบนหัก, การหักหรือแตกที่กระดูกขากรรไกรบน [การแพทย์]
Maxillary Neoplasmsขากรรไกรบน, เนื้องอก [การแพทย์]
Maxillary Nerveประสาทขากรรไกรบน, ประสาทแมกซิลลารีย์ [การแพทย์]
Maxillary Processส่วนที่ยื่นของแมกซิลลา [การแพทย์]
Maxillary Sinusโพรงกระดูกขากรรไกรบน, โพรงอากาศขากรรไกรบน, แมกซิลลารีไซนัส, โพรงอากาศใต้แก้ม [การแพทย์]
Maxillary Sinusitisโพรงจมูกอักเสบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Polyps and tumors in the maxillary and sphenoid could have enlarged the cavity.ติ่งเนื้อและเนื้องอก ตรงขากรรไกรบน และกระดูกรูปลิ่ม อาจทำให้โพรงขยาย The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Right here, at the junction of the maxilla and palatine.ตรงนี้ ที่ตรงเชื่อมต่อของขากรรไกรกับเพดานปาก The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
If the boy bit her, there should be some evidence on his maxilla, mandible or his teeth.ถ้าเด็กชายคนนั้นกัดเธอต้องมี ร่องรอยหลักฐานบางอย่าง บนขากรรไกรบน ขากรรไกรล่าง หรือในฟันของเขา The Boy with the Answer (2010)
This also explains why his zygomatic and maxilla are shattered.แบบนี้ยังอธิบายได้ด้วยว่า ทำไมกระดูกเป้าตาและ ขากรรไกรบนของเขา ถึงได้แตกละเอียด The Couple in the Cave (2010)
There's a figure of an upside down man on the victim's left central maxillary incisor.ท่าทางหัวเขาทิ่มลง ตรงกลางซ้ายของ ขากรรไกรบนด้านหน้า The Bones That Weren't (2010)
Remodeled fracturing to the right maxilla, the nasal spine, and the mandibular body.รอยแตกถูกทำขึ้นใหม่ ที่ขากรรไกรบนด้านขวา กระดูกสันจมูก และส่วนขากรรไกรล่าง The Gunk in the Garage (2012)
I'll start by introducing you to the maxillary and mandibular arches.ฉันจะเริ่มด้วยการแนะนำให้คุณรู้จักกับ ขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง The Safe (2012)
They seem to match up perfectly with the abrasions, and the hammer face could be used to smash in the mandible and maxilla.มันจับคู่ได้เหมาะเจาะกับรอยถลอก และด้านหน้าของค้อนยังใช้ ทุบที่ขากรรไกรล่าง The Bod in the Pod (2012)
Multiple radiating fracture lines originating on the glabella, terminated by fracture lines on the maxilla.รอยแตกกระจาย เริ่มตรงที่หว่างคิ้ว บรรจบกับรอยแตกบนขากรรไกรบน The But in the Joke (2012)
Um, fracturing to the dentition, mandible, maxilla, and zygomatic bones.เอ่อ ทำให้ส่วนชุดฟัน ขากรรไกลล่างและบน The But in the Joke (2012)
I'm pretty sure it's the maxilla and mandible.ชั้นค่อนข้างมั่นใจว่าคำตอบคือขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง Mona-Mania (2013)
From the size of the skull and the arch of the maxilla, the victim appears to be a Caucasian female.จากขนาดของกระโหลกและขอบขากรรไกร เหยื่อเป็นผู้หญิงผิวขาว The Diamond in the Rough (2013)
The wear to the maxillary teeth suggests late 30s.ลักษณะฟัน น่าจะสามสิบปลายๆ The Corpse on the Canopy (2013)
The other 6 presented with pseudoaneurysm of the internal maxillary artery, making them unrecognizable.และในเหยื่อ 6 ราย พบว่ามี ภาวะซูโดอันยอริซึ่ม ของหลอดเลือดแดงที่ขากรรไกรบน ซึ่งทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนของเหยื่อได้ Frederick Barnes (No. 47) (2013)
Internal maxillary.Innere MaxillaDear Doctor (2002)
And what is the maxillary connected to?Worin mündet die MaxillaDear Doctor (2002)
Upon external examination, cause of death appears to be a fatal blow to the maxilla, in which a small three-ring pattern lies.Die äußeren Anzeichen deuten auf einen Schlag auf die Maxilla als Todesursache. Die Wunde weist ein Muster von drei kleinen Ringen auf. Improbable (2002)
By fixing those muscles early, his maxilla, his whole upper jaw, will have a real shot at forming properly.Durch die Korrektur der Muskeln in diesem frühen Stadium,... hat sein Maxilla, sein kompletter Oberkiefer... einen echte Chance darauf, sich sauber auszubilden. Take the Lead (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขากรรไกรบน[n. exp.] (khākankrai bon) EN: maxilla ; upper jaw   FR: maxillaire supérieur [m] ; mâchoire supérieure [f]
ขากรรไกรล่าง[n. exp.] (khākankrai lāng) EN: mandible ; lower jaw ; maxilla inferior   FR: mandibule [f] ; maxillaire inférieur [m] ; mâchoire inférieure [f]
กระดูกขากรรไกร[n. exp.] (kradūk khākankrai) EN: jawbones   FR: maxillaire [m]
กระดูกขากรรไกรบน[n. exp.] (kradūk khākankrai bon) EN: maxilla   FR: maxillaire supérieur [m]
กระดูกขากรรไกรล่าง[n. exp.] (kradūk khākankrai lāng) EN: mandible   FR: mandibule [f] ; maxillaire inférieur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAXILLA    M AE0 K S IH1 L AH0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hé, ㄏㄜˊ, / ] maxilla and mandible, #21,851 [Add to Longdo]
上颌[shàng hé, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ, / ] maxilla (upper jaw), #55,846 [Add to Longdo]
上颌骨[shàng hé gǔ, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨˇ, / ] maxilla (upper jaw), #70,910 [Add to Longdo]
下颌下腺[xià hé xià xiàn, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] submandibular gland; submaxillary saliva gland [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Backenknochen {m}; Kinnbackenknochen {m} [anat.]maxillary bone [Add to Longdo]
Kieferhöhle {f} [anat.]maxillary sinus [Add to Longdo]
Kinnbacke {f}; Kinnlade {f} [anat.]maxilla [Add to Longdo]
Kinnbacken...; Kinnladen... [anat.]maxillary [Add to Longdo]
maxillar {adj} [anat.]maxillary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プリステラ[, purisutera] (n) pristella tetra (Pristella maxillaris) (lat [Add to Longdo]
顎下腺[がっかせん, gakkasen] (n) submandibular gland; submaxillary gland [Add to Longdo]
顎動脈[がくどうみゃく, gakudoumyaku] (n) maxillary artery [Add to Longdo]
上顎骨[じょうがくこつ, jougakukotsu] (n) maxilla; upper jawbone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maxilla \Max*il"la\, n.; pl. {Maxillae}. [L., dim. of mala jaw,
   jawbone.]
   1. (Anat.)
    (a) The bone of either the upper or the under jaw.
    (b) The bone, or principal bone, of the upper jaw, the
      bone of the lower jaw being the mandible. [Now
      commonly used in this restricted sense.]
      [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) One of the lower or outer jaws of arthropods.
    [1913 Webster]
 
   Note: There are usually two pairs in Crustacea and one pair
      in insects. In certain insects they are not used as
      jaws, but may form suctorial organs. See Illust. under
      {Lepidoptera}, and {Diptera}.
      [1913 Webster] Maxillar

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top