Search result for

*master's*

(93 entries)
(0.9286 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: master's, -master's-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
master's degree    [N] ปริญญาโท, See also: ปริญญามหาบัณฑิต, Syn. Master's degree, master's

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
master's degreen. ปริญญามหาบัณฑิต
quartermaster's departmenn. กรมพลาธิการ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
um...gathering my master's armour.ผมมาเอาเสื้อเกราะให้นายของผม Valiant (2008)
Could I ask what is young master's name...ข้าขอทราบชื่อนายน้อย.. Iljimae (2008)
Didn't you like me at the first sight, when you came to my master's house, my lord?ท่านไม่ได้ชอบข้าตั้งแต่แรกเห็น ตอนที่ท่านมาที่บ้านนายข้าหรือ นายท่าน? Iljimae (2008)
You don't exactly need a master's degree.นายไม่จำเป็นต้องได้ประกาศนียบัตรด้วยซ้ำ Bolt (2008)
Two master's degrees, already?คุณได้มาสองปริญญาแล้ว? Passengers (2008)
Right. The Master's coming in two months to taste my son's ramen.ก็ได้ อีกสองเดือนท่านประธานจะมาที่นี่ The Ramen Girl (2008)
Kill your self and become your master's blade.นั่นแหละคือวิถีชีวิตแห่งนินจา Goemon (2009)
Time has come for my master's arrival.อาจารย์ของข้าได้มาถึงแล้ว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I'm sure it's our concertmaster's doing.สงสัยคำสั่งของคอนเสิร์ตมาสเตอร์แหงมๆ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
I will need time to execute the next part of my Master's plan.ข้าต้องการเวลาที่จะดำเนินการ ตามแผนขั้นถัดไปของนายท่าน The Hidden Enemy (2009)
Well, right now i'm thinking i'm just gonna go for my master's,คือ ตอนนี้ฉันคิดว่า ฉันต้องไปหาเจ้านายของฉันก่อน The Grandfather: Part II (2009)
My master's chambers are only upstairs.ห้องพักของนายข้า อยู่ตรงแค่บันใดนี้เอง Beauty and the Beast (2009)
Excuse me, I have a master's degree in engineering from the Massachusetts Institute of Technology.ขอโทษนะ ฉันจบโท ด้านวิศวกรรม จากสถาบันเทคโนโลยี แมสซาชูเซสนะ The Vengeance Formulation (2009)
Old Potions Master's habit, you know.นิสัยเดิมๆ ของอาจารวิชาปรุงยานั่นแหละ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Your master's hand has been at work.หัวหน้าของพวกเจ้ากำลังมีงาน Legends (2010)
Join us at my master's ludusมาเข้าร่วมกับพวกเราสิ Delicate Things (2010)
Enough to wet tongue and cock for my master's men.หามาให้เพียงพอกับลิ้นและไอ้หนูของคนของเจ้านายข้าด้วยล่ะ Delicate Things (2010)
Packmaster's our Alpha.หัวหน้าแพคเป็นเหมือนต้นฉบับ Trouble (2010)
The apprentice heeds his master's call.The apprentice heeds his master's call. Disciple (2010)
My master's gonna kill me. This isn't happening.อาจารย์เอาข้าตายแน่ มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงแน่ Lightsaber Lost (2010)
I received my bachelor's degree from UNM, my master's from the University of Colorado.ผมจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโก ผมจบปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยโคโลราโด Sunset (2010)
I have a master's degree and two doctorates.ที่คุณควรรู้ไว้ ผมมีปริญญาโท และปริญญาเอกอีก 2 ใบ The Robotic Manipulation (2010)
Sheldon tells me you only have a master's degree.Sheldon บอกว่าเธอจบแค่ปริญญาโทเอง The Zazzy Substitution (2010)
I have 18 degrees-- 3 master's, and 4 PhDs.ผมมี 18 ปริญญา ป โท 3 และ ป เอก 4 Katerina (2010)
It means a master's degree, followed by an internship.มันหมายความว่าปริญญาโท ตามด้วยการฝึกงาน Mixology Certification (2010)
I'm coming back with my young master's wedding date.ข้ากลับมาพร้อมกับวันแต่งงานของนายน้อยของข้า Sungkyunkwan Scandal (2010)
What were our master's orders?เจ้านายของเราสั่งว่าอย่างไร Your Highness (2011)
This number eight scoop of vanilla tapioca with a Ph.D in being swell and a master's in "everybody loves me"?นายทัพพีเบอร์แปดของสาคูวนิลา ที่มาพร้อมปริญญาเอกด้านความสำอาง และปริญญาโทด้าน "ใครๆก็รักฉัน" Asian Population Studies (2011)
Josh, I was gonna get my Master's, and now I have nothing to read but stupid blogs over your shoulder.แต่ตอนนี้ฉันไม่มีอะไรอ่านเลย นอกจากอ่านบล็อคไร้สาระ ข้ามไหล่นาย There Goes the Neighborhood: Part 1 (2011)
He was knighted almost immediately after his master's untimely death.เขาถูกแต่งตั้งให้เป็นอัศวิน เกือบจะทันที หลังการตาย ที่ไม่ถูกจังหวะของเจ้านายเขา Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
I have a master's in forensic psych.ผมมีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา Ring Around the Rosie (2011)
I cannot betray my master's trust, my Lord, I'm sorry.ข้าไม่อาจเนรคุณต่อท่านอาจารย์ได้ นายท่าน.. ข้าขอโทษ The Hunter's Heart (2011)
The number of people with Master's and Doctorate degrees is now in the millions.เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตัวเลขของคนจบ ป.โทและ ป.เอก เพิ่มขึ้นเป็นล้านคน Protect the Boss (2011)
I went there to go get my master's in electronics, but somebody said, "You got to go to college first."ผมเข้าไปเพื่อเอา ป.โทสาขาอิเล็กทรอนิกส์ แต่มีคนบอกว่า "ผมต้องจบมหาลัยก่อน" Tower Heist (2011)
AGENT DOWN. IT'S LIKE BEING SUMMONED TO THE HEADMASTER'S STUDY.เจ้าหน้าที่ถูกยิง รู้สึกเหมือนถูกเรียกตัวไปห้องอาจารย์ใหญ่ Skyfall (2012)
Can I please speak to the Principal, Headmaster's Office, please?ฉันโปรดพูดคุยกับครูใหญ สำนักงานอาจารย์ใหญ่โปรด Disconnect (2012)
HE WENT TO MIT AND HAD A MASTER'S DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING.เคยเรียนปริญญาโทสาขาวิศวะเคมีด้วยนะ The Expendables 2 (2012)
Do you but take my master's place.ท่านจะแทนที่เจ้านายข้าหรือ A Place in This World (2012)
Maybe get a master's, study abroad, publish.บางทีอาจจะจบปริญญาโท, เรียนต่อนอก, งานวรสาร Upper West Side Story (2012)
You do not care for your master's affections?คุณไม่ดูแล รักนายของท่าน? Empty Hands (2012)
The Beastmaster's gonna get beat! ♪ No, let's make it last ♪ - Yeah!จ้าวอสูรกำลัง จะถูกโค่น เย้! Safety in Numbers (2012)
They have one son Bradley, who's taking a master's in finance at NYU.พวกเขามีบุตรชายชื่อ แบรดลี่ย์ ผู้ซึ่งกำลังจะจบปริญญาโท ทางการเงินที่ NYU Baby Blue (2012)
Yes, he's also got a master's in history from usd-rapid city, and he's got access to a private regents library there.ใช่ เขายังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์จากเซ้าท์ดาโกต้า และเขาสามารถเข้าห้องสมุดของผู้ว่าการได้ A New Hope (2012)
Now, if the headmaster's not in the gym...ถ้าครูใหญ่ไม่ได้อยู่ที่โรงยิม... There's Always a Downside (2012)
The headmaster's targets.เป้าหมายของครูใหญ่ There's Always a Downside (2012)
It's the Master's business, which makes it my business.เป็นธุรกิจหลักของ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของฉัน The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
I used to read everything she wrote in her master's and phd.ผมอ่านทุกสิ่งที่เธอเขียน ในปริญญาเอกของเธอ Her (2013)
A hero must take my master's book of magic and destroy it, breaking the spell.ฮีโร่ต้องไปเอาหนังสือคาถาของเจ้านายข้า และทำลายมัน จึงจะทำลายคำสาปได้ LARP and the Real Girl (2013)
Better to fall by the sword than by the master's lash.มันจะดีกว่าที่จะตายเพื่อ ดาบแส้กว่าปริญญาโท Victory (2013)
Master's Deputy ?ผู้ว่าราชการอื่น? ไม่ทำให้ฉันหัวเราะ The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
master'sAs soon as the dog heard his master's voice, off he ran like a shot.
master'sHe got a master's degree in law.
master'sHe recoiled before his master's anger.
master'sShe got a master's degree three years ago.
master'sThe dog waited day after day for its master's return.
master'sThe servants tried to carry out their master's order.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหาบัณฑิต    [N] holder of a master's degree, See also: Master (of science, engineering, medicine), Example: ถ้าเขาเรียนจบก็จะได้เป็นมหาบัณฑิต วิถีชีวิตต้องไม่มาเป็นอย่างนี้แน่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ได้รับปริญญาโท
ปริญญาโท    [N] master's degree, See also: master's, Example: งานวิจัยส่วนใหญ่ทางภาษาศาสตร์เป็นผลงานของนิสิตระดับปริญญาโท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มหาบัณฑิต[n.] (mahābandit) EN: holder of a master's degree ; Master (of science, engineering, medicine)   
ปริญญาโท[n. exp.] (parinyā thō) EN: master's degree   FR: maîtrise [f] ; licence [f]
ทนาย[n.] (thanāi) EN: master's representative ; royal officer ; retainer   

CMU English Pronouncing Dictionary
MASTER'S    M AE1 S T ER0 Z
BURGOMASTER'S    B ER1 G AH0 M AE2 S T ER0 Z
TICKETMASTER'S    T IH1 K AH0 T M AE2 S T ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meisterprüfung {f}examination for the master's certificate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
衣鉢[いはつ;えはつ;えはち, ihatsu ; ehatsu ; ehachi] (n) (1) mysteries of one's master's art; (2) {Buddh} (original meaning) robes and a bowl (monk's key possessions auctioned off at his funeral); transmission of the dharma from master to disciple (in Zen) [Add to Longdo]
駅長室[えきちょうしつ, ekichoushitsu] (n) stationmaster's office [Add to Longdo]
主家[しゅか;しゅけ, shuka ; shuke] (n) employer's house; master's house [Add to Longdo]
主思い[しゅうおもい, shuuomoi] (n) worrying about one's master's affairs; one who so worries [Add to Longdo]
主命[しゅめい, shumei] (n) ruler's orders; master's orders [Add to Longdo]
主用[しゅよう, shuyou] (n) the master's business; necessary business [Add to Longdo]
修士[しゅうし, shuushi] (n,adj-no) master's (academic degree); (P) [Add to Longdo]
修士課程[しゅうしかてい, shuushikatei] (n) master's course; (P) [Add to Longdo]
修士号[しゅうしごう, shuushigou] (n) master's degree [Add to Longdo]
修士論文[しゅうしろんぶん, shuushironbun] (n) master's thesis [Add to Longdo]
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) [Add to Longdo]
祖述[そじゅつ, sojutsu] (n,vs) exposition (propagation) of one's master's teachings or doctrines [Add to Longdo]
太刀持ち;太刀持[たちもち, tachimochi] (n) (1) sword-bearer (subordinate whose job it is to hold their master's sword); (2) (sumo) rikishi carrying a sword who follows the yokozuna to the ring during his ring-entering ceremony [Add to Longdo]
寵愛一身[ちょうあいいっしん, chouaiisshin] (n) standing highest in one's master's favor; monopolizing the affection (favor) of the lord; being the lord's favorite lady [Add to Longdo]
特論[とくろん, tokuron] (n) advanced or master's course at university [Add to Longdo]
名人気質[めいじんかたぎ, meijinkatagi] (n) artist's or master's temperament [Add to Longdo]
名人肌[めいじんはだ, meijinhada] (n) artist's or master's temperament [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒座儿[dào zuò er, ㄉㄠˋ ㄗㄨㄛˋ ㄦ˙, / ] in siheyuan (traditional Chinese rectangular courtyard), the north-facing room opposite the master's) [Add to Longdo]
孔丛子[Kǒng cóng zǐ, ㄎㄨㄥˇ ㄘㄨㄥˊ ㄗˇ, / ] Kong family Master's anthology, collection of fictional debates between Confucius, possibly forged in third century by Wang Su 王肅|王肃 [Add to Longdo]
狗仗人势[gǒu zhàng rén shì, ㄍㄡˇ ㄓㄤˋ ㄖㄣˊ ㄕˋ, / ] a dog threatens based on master's power (成语 saw); to use one's position to bully others [Add to Longdo]
硕士[shuò shì, ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ, / ] master's (degree) [Add to Longdo]
硕士学位[shuò shì xué wèi, ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, / ] master's degree (MSc) [Add to Longdo]
硕士生[shuò shì shēng, ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ ㄕㄥ, / ] Master's degree student [Add to Longdo]
考研[kǎo yán, ㄎㄠˇ ㄧㄢˊ, ] Master's course entrance exams; taking a graduate exam [Add to Longdo]
高学历[gāo xué lì, ㄍㄠ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄧˋ, / ] higher education record; record including Master's or Doctoral degree [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top