ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*make peace*

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: make peace, -make peace-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
make peace with[IDM] ยุติสงครามกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's up to you to make peace between me and Sonny.มันขึ้นอยู่กับคุณที่จะทำให้ความสงบสุขระหว่างฉันและซันนี่ The Godfather (1972)
I was trying to make peace in the lamest way.ผมพยายามปรับความเข้าใจ อย่างโง่ ๆ As Good as It Gets (1997)
Do you support your president's agreement to make peace with the rebels?คุณสนับสนุนประธานาธิบดีให้ลง สัญญาเพื่อสันติกับกลุ่มต่อต้านรึไม่ Hotel Rwanda (2004)
"we ain't leaving till we make peace with Laz."\"เราไม่ได้ทิ้งจนกระทั่งเราทำสันติภาพกับ Laz. \" Black Snake Moan (2006)
Make peace with yourself and enjoy freedom.จงมีสติ และใช้ชีวิตอย่างเสรี 200 Pounds Beauty (2006)
I told everybody I know I was comin' over here to make peace.ฉันบอกทุก ๆคนว่าฉันจะมาที่นี่เพื่อสร้างสันติ Out of the Past (2007)
I have to find a way to make peace with all of this.มันต้องมีทางที่เราจะอยู่ด้วยกันอย่างสันติได้ Hello, Little Girl (2008)
- You need to make peace with that.- อย่ากวนตีนกูนะ Strange Love (2008)
This is the man you want to make peace with? .นั่นรึ ชายคนที่ท่านอยาก สร้างสันติด้วย? Outlander (2008)
Mr. Mandela has traveled to Durban in an effort to persuade 100,000 angry young ANC supporters on the frontline to make peace.คุณแมนเดล่าได้เดินทางไป เดอร์บัน.. เพื่อเกลี้ยกล่อมผู้สนับสนุนสมัชชาแห่งชาติแอฟริการุ่นเยาว์ กว่า 1 แสนคน.. ที่กำลังจะไปปะทะกับอีกฝ่ายหนึ่ง Invictus (2009)
I need the two of you to make peace.ฉันอยากให้คุณสองคนดีกันซะที Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
If you need to make peace with your daddy... there he is.เมื่อรายชื่อออกมากจากกล่อง ชาดหนุ่มจะวาดรูปวันรุ่นผู้หญิง แต่วันรุ่นหญิงผู้นั้นต้องเก็บเป็นความลับ My Bloody Valentine (2009)
But you've had 20 years to make peace with this.มีเวลาตั้ง 20 ปี ที่จะบอกความจริง In the Realm of the Basses (2009)
We should try to make peace with him.พวกเราควรจะสร้างสันติกับเขา The Once and Future Queen (2009)
I should grow up and make peace with being here.ผมน่าจะทำตัวเป็นผู้ใหญ่ขึ้นและอยู่ที่นี่ด้วยสันติ Football, Feminism and You (2009)
He said he wanted to make peace with it, but he did not.เค้าบอกว่าเค้าต้องการให้เกิดสันติ แต่เค้าไม่ทำเช่นนั้น The Last Dragonlord (2009)
And you make peace.แต่ฉันเชื่อในมิตรภาพ Comparative Religion (2009)
Showing them compassion may be the only way... to make peace with Romulus, Spock.แสดงความเห็นใจมัน อาจเป็นหนทางเดียวที่เกิดสันติภาพกับโรมูลัส Star Trek (2009)
Nope, "make peace and listen". Asuka, you're going too.ไม่ได้นะ แบบนั้นก็"สามัคคีคือพลัง"ไม่ได้น่ะสิ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
We are here to make peace.เรามาที่นี่เพื่อสร้างสันติ The Karate Kid (2010)
We're trying to make peace here.เรากำลังพยายาม สร้างสันติสุขตรงจุดนี้ The Push (2010)
We're trying to make peace here.เรากำลังพยายามสร้างสันติสุขตรงจุดนี้ Widening Gyre (2010)
Patricia insisted that we make peace for Nadine's sake.แพทริเซียยืนกรานให้เรายุติศึก เพื่อนาดีน Red Sky at Night (2010)
Make peace with whatever demons you got left.ขออโหสิให้กับภูติผีปีศาส Fast Five (2011)
You make peace with God, not me.นายสร้างสันติภาพ ไม่ใช่ฉัน Setup (2011)
If we do not have money for war, then we only have one choice, and that's to make peace with the revolutionaries.เราก็มีอีกแค่ทางเลือกเดียว คือปรองดองกับกลุ่มนักปฏิวัติ กล้าดียังไง 1911 (2011)
Make peace with the dead ♪#Make peace with the dead# It Takes Two to Make a Thing Go Wrong (2011)
Make peace with the dead... ♪# Make peace with the dead... It Takes Two to Make a Thing Go Wrong (2011)
Make peace with the Lannisters.สงบศึกกับ พวกเลนนิสเตอร์ You Win or You Die (2011)
Make peace with the Lannisters, you say...ท่านบอกให้ สงบศึก กับพวกเลนนิสเตอร์ You Win or You Die (2011)
We only make peace with our enemies, My Lord.เราสงบศึกเพียงแต่ กับศัตรูเราเท่านั้น ใต้เท้า You Win or You Die (2011)
Every time we start to make peace with it, someone has to go and say something ugly about her death, about her life.ทุกครั้งที่เราเริ่มจะสร้างความสงบสุขกับมัน บางคนต้องไปและบอกบางอย่างที่มันน่าเกลียด เกี่ยวกับการตายของเธอ และชีวิตของเธอ Never Letting Go (2011)
I want to make peace.ผมอยากสงบศึก Hope (2011)
Make peace with Arthur, but I will not rest until all of Camelot bows before me.แต่ข้าจะไม่หยุดจนกว่าคาเมล็อตจะมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าข้า His Father's Son (2011)
And you're gonna have to make peace with that, just like you're gonna have to make peace with the scars from your shooting.และคุณต้องรับมันให้ได้ เหมือนกับที่ต้องยอมรับ แผลเป็นจากการถูกยิงให้ได้นั่นแหละ Kill Shot (2011)
And why have you come here? To make peace?เจ้ามาที่นี่ทำไม เพื่อสันติภาพเหรอ Thor (2011)
I would make peace with him.แต่ข้าจะสร้างสันติแก่เขา Wrath of the Titans (2012)
PERSEUS: You would make peace with the god of war?เจ้าต้องการขอสันติกับเทพสงครามหรือ? Wrath of the Titans (2012)
If, for the time being, you could make peace with your brother--ถ้าเพียงท่านจะสงบศึกกับน้องชาย ไว้ก่อนในเวลานี้ The North Remembers (2012)
I'll not make peace with Renly while he calls himself King.ข้าไม่มีวันสงบศึกกับเรนลี ตราบใดที่เขายังเรียกตัวเองเป็นพระราชา The North Remembers (2012)
I need to make peace with the fact that it's over.ฉันควรจะทำใจว่าความจริงแล้วมันจบแล้ว The Backup Dan (2012)
Well, Anse, he thinks it'll make peace tween you and Randall.เขาคิดว่านี่จะช่วยให้นาย กับแรนดอลล์สงบศึกกัน Episode #1.2 (2012)
I've tried to make peace with the man that you are, but there's no way to do that.ฉันพยายามทำใจ ว่าคุณเป็นคนแบบนั้น แต่ทำไม่ได้เลย What We Have Is Worth the Pain (2012)
Mother wanted to make peace.แม่อยากจะสงบศึก Don't Fear the Scott (2012)
Do you have any idea what it's like to make peace with being annihilated, ready to kick it and then have to wait?คุณรู้บ้างไหม ว่ามันเป็นยังไง ในการสงบศึกกับการที่จะต้องถูกทำลาย พร้อมที่จะไปแล้ว แต่ก็ต้องรอน่ะ I've Got You Under Your Skin (2012)
I knew that this was where I was gonna die, that I had to accept that, make peace with it, so that's what I did.ผมก็รู้ว่านี่คือที่ที่ผมจะตาย และผมต้องยอมรับมัน อยู่กับมันอย่างสันติ นั่นคือสิ่งที่ผมทำ State of Independence (2012)
If Wayne Randall can make peace with his sentence, who am I to complain?ถ้าเวนส์ แรนดอล สามารถสงบใจได้กับโทษประหารของเค้า แล้วชั้นจะไปบ่นอะไร Sunshine and Frosty Swirl (2012)
And hateful. I need to make peace with her.และน่ารังเกียจ ฉันต้องสงบศึกกับเธอ The Five (2012)
I hate lying, but there's no reason to concern your father if it helps you with your plan to make peace.ฉันเกลียดการโกหก แต่มันไม่มีเหตุผลที่จะให้พ่อของเธอกังวล ถ้ามันจะช่วยเธอกับแผนของเธอเพื่อสร้างความสงบ Portrait of a Lady Alexander (2012)
I hope you make peace with your father soon so we can be a family again.ฉันหวังว่าเธอจะคืนดีกับพ่อของเธอได้ในเร็วๆนี้ เราจะได้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้ง Monstrous Ball (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
make peaceAt long last, the two chiefs of the Indian tribes have decided to make peace.
make peaceMan should make peaceful use of technologies.
make peaceWe can make peaceful use of atomic energy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไกล่เกลี่ย[V] reconcile, See also: conciliate, arbitrate, mediate, smooth, make peace, patch up, Syn. ประนีประนอม, Example: ตำรวจกำลังไกล่เกลี่ยคู่กรณี, Thai definition: พูดจาให้ปรองดองกัน, พูดจาให้ตกลงกัน
คืนดีกัน[V] reconcile, See also: bring about a reconciliation, make peace, restore good relations, patch up a quarrel, Syn. ญาติดีกัน, คืนดี, ดีกัน, Ant. โกรธกัน, ไม่ถูกกัน, Example: พี่น้องคืนดีกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว, Thai definition: โกรธกันแล้วกลับมามีมิตรไมตรีต่อกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไกล่เกลี่ย[v.] (klaiklīa) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene   FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
媾和[gòu hé, ㄍㄡˋ ㄏㄜˊ, ] to make peace, #62,369 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frieden {m} | Frieden schließenpeace | to make peace [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仲直り[なかなおり, nakanaori] (n,vs) reconciliation; make peace with; (P) [Add to Longdo]
和を結ぶ[わをむすぶ, wawomusubu] (exp,v5b) to make peace [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  make peace
      v 1: end hostilities; "The brothers who had been fighting over
           their inheritance finally made peace" [ant: {war}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top