Search result for

*loge*

(260 entries)
(0.4729 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: loge, -loge-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loge[N] ห้องเล็ก ๆ, See also: คอก
halogen[N] ธาตุอโลหะจำพวกฟลูออรีน คลอรีน โบรมีน ไอโอดีนและแอสตาทิน
phylogeny[ADJ] ระบบเชื้อชาติ
apologetic[ADJ] ที่แสดงถึงการขออภัย, See also: ที่แสดงการเสียใจต่อ, Syn. regretful, remorseful, sorry
astrologer[N] โหราจารย์, See also: โหร, นักโหราศาสตร์, Syn. horoscopist, astromancer
halogenous[ADJ] ที่เกี่ยวกับธาตุอโลหะจำพวกฟลูออรีน คลอรีน โบรมีน ไอโอดีนและแอสตาทิน
apologetics[N] สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน
phylogenesis[N] การวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
phylogenetic[ADJ] เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apologetic(อะพอล'ละเจท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการขออภัย,เต็มที่หรือต้องการขออภัย, Syn. regretful, sorry ###A. unrepentant)
apologetics(อะพอล'ละเจท'ทิคซฺ) n. สาขาของศาสนาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน
astrologer(แอสทรอล'โลเจอะ) n. นักโหราศาสตร์, Syn. expert in astrology)
chronologer(คระนอล'ละจิสทฺ,-เจอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
horologe(ฮอ'ระโลก) n. เครื่องมือบอกเวลา

English-Thai: Nontri Dictionary
apologetic(adj) เชิงขอโทษ
astrologer(n) โหร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phylogenetic classificationการจำแนกตามวิวัฒนาการชาติพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phylogenyวิวัฒนาการชาติพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ptyalogenic-เกิดจากน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phellogenเฟลโลเจน [มีความหมายเหมือนกับ cork cambium] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sialogenous-ทำให้น้ำลายไหล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
allogeneic graft; allograft; homograft; homotransplantเนื้อเยื่อปลูกถ่ายเอกพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
allogenic-ต่างถิ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
allograft; graft, allogeneic; homograft; homotransplantเนื้อเยื่อปลูกถ่ายเอกพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amylogenesisการทำให้เกิดแป้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quartz-halogen bulbหลอดไฟควอตซ์-แฮโลเจน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
graft, allogeneic; allograft; homograft; homotransplantเนื้อเยื่อปลูกถ่ายเอกพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasculogenesisกำเนิดหลอดเลือด, กำเนิดหลอดน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vitellogenesisการสร้างไข่แดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
homotransplant; allograft; graft, allogeneic; homograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายเอกพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
halogen headlamp; halogen headlightไฟหน้าแฮโลเจน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
halogenated refrigerantสารทำความเย็นประเภทแฮโลเจน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
homograft; allograft; graft, allogeneic; homotransplantเนื้อเยื่อปลูกถ่ายเอกพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catalogerบรรณารักษ์ผู้ทำบัตรรายการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Astrologersนักโหราศาสตร์ [TU Subject Heading]
Halogen กลุ่มธาตุฮาโลเจน
กลุ่มของธาตุ 5 ชนิด ซึ่งไม่ใช่โลหะ ได้แก่ โบรมีน ฟลูออรีน คลอรีน ไอโอดีน และแอสตาติน [สิ่งแวดล้อม]
Antiserum, Allogeneicแอนติบอดีย์จากผู้ป่วยคนอื่น [การแพทย์]
Cells, Allogeneicเซลล์ของบุคคลอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกัน,เซลล์ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมแตกต่างกัน [การแพทย์]
Coagulogensโคเอกูโลเจน [การแพทย์]
Compounds, Interhalogenสารประกอบระหว่างธาตุเฮโลเจน [การแพทย์]
Fluoresceins, Halogenatedสีพวกฮาโลจิเนทเตทฟลูออเรสซีน [การแพทย์]
halogenแฮโลเจน, ธาตุในหมู่ VII ในตารางธาตุได้แก่  ฟลูออรีน คลอรีน  โบรมีน  ไอโอดีน และแอสตาตีน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Interhalogenพันธะระหว่างธาตุฮาโลเจน [การแพทย์]
Iodotyrosine Dehalogenaseเอ็นไซม์ไอโอโดไทโรซีนดีฮาโลจิเนส [การแพทย์]
Leukemia, Myelogenous, Acuteลิวคีเมียแบบเฉียบพลันซึ่งเกิดในไขกระดูก [การแพทย์]
Myelogenic Tumorsเนื้องอกของไขสันหลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's lying!Das ist gelogen! Don Kikhot (1957)
I lied.Ich habe gelogen. The Exorcist (1973)
- I lied.- Ich habe gelogen. Masters of the Universe (1987)
She lied.Hat sie gelogen. Love Hurts (2005)
We lied.Wir haben gelogen. It's a Wonderful Lie (2008)
_Neuausrichtung des analogen Gerätes. Most Likely to... (2014)
I lied.Ich habe gelogen. New York Kids (2014)
"Waste containing halogenated compounds from operations of manufacturing and finishing."ฟังดูดี มันจะซึมซับเข้าไปในดิน เราจะให้เป็นแบบนั้น Gomorrah (2008)
I mean, she sounded apologetic.ฟังจากน้ำเสียงเธอรู้สึกเสียใจมาก Peekaboo (2009)
- Loge tickets.- ตั๋ววีไอพี Pilot (2009)
What do you mean? you're referring to the bu, you're calling your astrologer.เธอหมายความว่ายังไง ที่อ้างถง บู , เธอกำลังโทรหา นักโหราศาสตร์ Enough About Eve (2009)
Since when do you even have an astrologer? i guess ever sinceตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เธอมีนักโหราศาสตร์ ฉันคิดว่า ตั้งแต่ Enough About Eve (2009)
I've cataloged a large number of remodeled fractures along the ribs, plus bilateral flattening of the proximal radii.ผมถ่ายภาพโครงร่างกระดูกช่วงซี่โครง ไว้หลายภาพ รวมทั้งรัศมีความห่างของ ช่วงแขนทั้งสองข้างด้วย The Dwarf in the Dirt (2009)
I'm not apologetic about it.ผมขอโทษ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
I've cataloged the loose tissue, and all the victim's organs and glands are accounted for, but the other testicle seems to have vanished.ฉันมีรายชื่อของเนื้อเยื่อเหลว กับอวัยวะทั้งหมด และอวัยวะคัดหลั่ง ที่รายงานมา The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
You feel apologetic, don't you?ฉันต้องขอโทษเขาแล้ว Episode #1.3 (2010)
If it's because of that, there's no need to thank me... or feel apologetic.ถ้าเป็นเพราะเรื่องนั้น ไม่จำเป็นต้องขอบคุณ... . หรือรู้สึกผิด Sungkyunkwan Scandal (2010)
So I've been feeling apologetic.มันยังติดอยู่ในความคิดของฉัน Episode #1.5 (2010)
An apologetic hug?กอดขอโทษที Shrek Forever After (2010)
And if you land one, sweet, but if you get shot down you lower your requirements day after day as the chicks' desperation grows until they converge and, bam you lock in your level somewhere between front row and loge.ถ้าจีบติด เยี่ยม ถ้าถูกปฏิเสธ ก็ลดสเปค เวลาผ่านไป สาวเริ่มลนลาน ได้ทีก็เปรี้ยง รักษาระดับไว้ที่แถวหนึ่ง ดึงชั้นลอย Mother's Day II (2011)
Geiss kan erde mak harden ob Stein, geiss kan lewf mak krig ob blitz, geiss kan pire mak blud loge raga, geiss kan vass byn skol zum Asajj!. . . Monster (2011)
So Armando was all apologetic. He wanted to reheat the rocks.อแมนโดเลยขอโทษยกใหญ่ เค้าพยายามจะอุ่นหินใหม่ The Art of Making Art (2011)
Then I can feel less apologetic to her.นอกจากนี้ ฉันจะได้รู้สึกผิดต่อเธอน้อยลง My Princess (2011)
I was Dermot Hoggins' publisher, not his shrink or his astrologer and the ruddy, bloody truth is,Ι wоuld lіkе tо thаnk yоu fоr thіѕ fіnаl іntеrvіеw. – Ηеllо. Cloud Atlas (2012)
I'm very apologetic. I think everyone should leave.ผมขอโทษจริงๆ ทุกคนควรถอยไป Re-launch (2012)
I'm feeling apologetic.ฉันรู้สึกเสียใจ The Gunk in the Garage (2012)
Serum exomologesis canaria. It's specifically for canines.เซรุ่มเอ๊กโซโมโลเจซิซ คานาเรีย\ มันสำหรับเขี้ยวที่เจาะจง The Hour of Death (2012)
- Very apologetic.ขอโทษมาก. Paranoia (2013)
Biologists have cataloged a half a million different kinds of beetles alone.นักชีววิทยาได้จัดหมวดหมู่ ครึ่งล้านชนิดที่แตกต่าง กันของด้วงคนเดียว Some of the Things That Molecules Do (2014)
I was weepy and apologetic.ฉันร้องไห้ ขอโทษขอโพยเขา Collateral Beauty (2016)
Well, I think love can be weepy and apologetic.ผมว่าความรักขี้แยและขอโทษได้ Collateral Beauty (2016)
She is our servant. I have an excellent midwife, an astrologer, a doctor.เธอเป็นคนรับใช้ของเรา ฉันมีทั้งแม่นม นักดาราศาสตร์ และหมอ The Red Violin (1998)
But I'm not a naturally apologetic woman, so it takes me longer... to get my thoughts in order.แต่ฉันไม่ชอบขอโทษใคร จึงคิดนานหน่อย The Legend of Bagger Vance (2000)
That's Kirk's astrologer and his physical therapist.แต่เธอสามารถไปกับพวกเมียๆ พวกนั้นได้ ..พวกหล่อนนิสัยดีนะ เหรอ แล้วนั่นใครกันล่ะ Rock Star (2001)
If we install halogen lights up like this the lights will be a spring when you turn it onถ้าเราติดหลอดฮาโลเจนอย่างนี้ แสงไฟก็จะสว่างมากตอนที่เปิด Uninvited (2003)
Usually halogens are hung up straightหลอดฮาโลเจน แขวนอยู่แนวตรงพอดี Uninvited (2003)
- Spera, Calogero, from Realimici.สเปร่าห์ คาโลเจโล่ จากเลียลิมิช ยินดีด้วย Golden Door (2006)
Don't you feel apologetic towards Dad?\i1}แม่ไม่รู้สึกผิดต่อคุณพ่อหรือครับที่พูดอย่างนี้น่ะ Flowers for My Life (2007)
It was those... big ass halogens.มันเป็นไฟตัดหมอกดวงโต Go Your Own Way (2008)
Actually, it wasn't high beams. It was those big-ass halogens.ที่จริงมันไม่ใช่ไฟสูง มันเป็นไฟตัดหมอกดวงโต I Had a Dream (2008)
And I am deeply, deeply apologetic.และผมรู้สึก ขออภัยอย่างสุดซึ้ง The Damage a Man Can Do (2008)
BEFORE THAT, HE WAS ALMOST APOLOGETIC. WHAT'S GOING ON?กว่าสามสิบงานถนนในโซนเกิดเหตุ แค่สองที่เป็นงานเชื่อมทางหลวง Normal (2008)
I lied.Ich hab gelogen. The Villain (1979)
He taught them these stroke against you.Wenn sie getrennt sind, dann ist ihre Chance restlos verflogen. Knockabout (1979)
Maybe, good man, you lied to yourself?Vielleicht hast du dich selbst belogen? Nightmares (1979)
- He flew out?- Ist er weggeflogen, ja? Nightmares (1979)
I think you were lying to me.Ich glaube fast, du hast mich angelogen, Proculus. Caligula (1979)
You lied to me!Sie haben mich angelogen! Don't Go in the House (1979)
The I lied. The I lied.(Er hat dich angelogen. Don't Go in the House (1979)
Now you have to hide.Er hat gelogen. Jetzt musst du dich verstecken.) Don't Go in the House (1979)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
logeHe was very apologetic for the mistake.
logeHe was apologetic for being absent.
logeI'm not interested in apologetics.
loge"I couldn't eat it", she said apologetically.
logeOntogeny recapitulates phylogeny.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำนึก[V] realize, See also: be penitent, be remorseful, be regretful, feel repentant, be apologetic, Syn. สำนึกผิด, รู้สึกผิด, Example: คนทำผิดแล้วสำนึกตน เป็นคนที่น่าให้อภัย, Thai definition: รู้ตัวว่าผิดแล้วไม่คิดจะทำต่อไปอีก
หมอดู[N] fortune teller, See also: astrologer, forecaster, Syn. โหร, ผู้พยากรณ์, ผู้ทำนาย, Example: เป็นที่น่าแปลกใจว่าผู้หญิงสาวๆ ที่ฉลาดปราดเปรื่องหลายคนนิยมไปปรึกษาหมอดู หรือพวกคนทรงเป็นประจำ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำนายโชคชะตาราศี
โหร[N] astrologer, Syn. โหราจารย์, หมอดู, Example: แม่ทัพให้โหรดูฤกษ์ก่อนจะยาตราทัพ, Count unit: ท่าน, คน, Thai definition: ผู้พยากรณ์โดยอาศัยการโคจรของดวงดาวเป็นหลัก, ผู้ให้ฤกษ์และพยากรณ์โชคชะตาราศี
ทับลัคน์[V] astrological event, See also: be of auspicious moment fixed upon by astrologers, Thai definition: ลักษณะที่ดาวพระเคราะห์มีตำแหน่งอยู่ในเรือนเดียวกันหรือจรมาร่วมลัคนา
จักรราศี[N] zodiac, See also: astrologer's chart, Example: ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมดำเนินไปตามจักรราศีของมัน, Count unit: ราศี, Thai definition: อาณาเขตที่ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์, อาณาเขตโดยรอบดวงอาทิตย์ที่ดาวเคราะห์เดิน
นักษัตรปาฐก[N] astrologer, See also: starreader, Syn. นักดาราศาสตร์, Notes: (สันสกฤต)
โหราจารย์[N] astrologer, Syn. โหร, หมอดู, ผู้ทำนาย, คนพยากรณ์, Example: เขาเป็นโหราจารย์มือหนึ่งของประเทศไทย, Thai definition: ผู้ชำนาญในวิชาโหราศาสตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารและที่พัก[n. exp.] (āhān lae thīphak) EN: accommodation ; food and lodging   FR: repas et logement [mpl]
อาศัย [v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay   FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
อาศัยอยู่[v. exp.] (āsai yū) EN: reside ; stay at ; stay in ; stay overnight   FR: loger ; demeurer
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place   FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m]
บ้านพัก[n.] (bānphak) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging   FR: maison [f] ; habitation [f] ; logement [m] ; résidence [f]
ช่างแก้นาฬิกา[n.] (chang kaē nālikā) EN: watchmaker   FR: horloger [m] ; horlogère [f] ; réparateur de montres [m]
ช่างนาฬิกา[n.] (chang nālikā) EN: watchmaker   FR: horloger [m] ; réparateur de montres [m]
แฮโลเจน[n.] (haēlōjēn) EN: halogens   FR: halogène [m]
โหร[n.] (hōn) EN: astrologer   FR: astrologue [m]
โหราจารย์[n.] (hōrājān) EN: astrologer   FR: astrologue [m]
จัดที่ให้อยู่[v. exp.] (jat thī hai yū) EN: accomodate ; provide lodging   FR: procurer un logement
ค้าง[v.] (khāng) EN: stay ; lodge ; stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night   FR: loger ; passer la nuit
กระบอก[n.] (krabøk) EN: cylinder ; pipe ; tube ; barrel ; cylinder ; tube-shaped container   FR: cylindre [m] ; tube [m] ; logement [m] ; cavité [f]
กุฏิ[n.] (kuti = kut) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarter ; kuti   FR: loge monacale [f] ; chambre de méditation [f] ; kuti [m] ; cellule monacale [f]
หมอดู[n.] (mødū) EN: fortune teller ; astrologer ; forecaster   FR: devin [m] ; voyant [m] ; voyante [f] ; astrologue [m] ; diseur de bonne aventure [m] ; diseuse de bonne aventure [f] ; tireuse de cartes [f]
นักษัตรปาฐก[n.] (naksattrapāthok) EN: astrologer   
นาฬิกา[n.] (nālikā) EN: clock ; watch ; timepiece (form.)   FR: horloge [f] ; montre [f]
นาฬิกาแดด[n.] (nālikā daēt) EN: sundial   FR: cadran solaire [m] ; horloge solaire [f]
นาฬิกาแขวน[n. exp.] (nālikā khwaēn) EN: wall clock ; clock   FR: horloge murale [f] ; pendule [f]
พัก[v.] (phak) EN: stay ; stay at ; stay over ; reside ; dwell ; lodge   FR: loger ; résider ; demeurer ; séjourner
พักอาศัย [v. exp.] (phak-āsai) EN: stay ; live ; reside   FR: loger ; demeurer ; gîter (vx - litt.)
พักแรม[v.] (phakraēm) EN: stay ; lodge ; stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night   FR: séjourner ; loger ; passer la nuit
พักอยู่[v.] (phakyū) EN: stay ; stay overnight ; live ; be staying   FR: séjourner ; demeurer ; loger
ปูม[n.] (pūm) EN: astrologer's almanac   FR: almanach [m]
แรม[v.] (raēm) EN: stay the night ; stay overnight ; lodge   FR: passer la nuit ; loger
ร้านขายนาฬิกา[n. exp.] (rān khāi nālikā) FR: horlogerie [f]
เรือน[n.] (reūoen) EN: [classifier : clocks ; watches]   FR: [classificateur : horloges ; montres]
รู้สึกเสียใจ[v. exp.] (rūseuk sīajai) EN: be sorry ; apologize ; be apologetic ; feel sorry   
ที่อาศัย [n.] (thī āsai) EN: shelter   FR: logement [m] ; logis [m] ; abri [m]
ที่พัก[n.] (thīphak) EN: retreat ; lodging ; camp ; temporary living place   FR: logement [m] ; hébergement [m]
ยกย่อง[v.] (yokyǿng) EN: praise ; look up to ; admire ; laud ; eulogize ; acclaim ; hold in esteem   FR: complimenter ; faire l'éloge ; admirer ; respecter
อยู่[v.] (yū) EN: stay ; put up ; lodge ; live ; reside ; dwell ; inhabit   FR: habiter ; vivre ; rester ; demeurer ; loger ; résider ; vivre

CMU English Pronouncing Dictionary
LOGE    L OW1 JH
LOGES    L OW1 JH AH0 Z
HALOGEN    HH AE1 L AH0 JH AH0 N
CALOGERO    K AA0 L OW0 JH EH1 R OW0
PHYLOGENY    F AY0 L AA1 JH AH0 N IY0
CATALOGED    K AE1 T AH0 L AO0 G D
CATALOGER    K AE1 T AH0 L AO2 G ER0
APOLOGETIC    AH0 P AA2 L AH0 JH EH1 T IH0 K
HALOGENATE    HH AE1 L AH0 JH AH0 N EY2 T
CATALOGERS    K AE1 T AH0 L AO2 G ER0 Z
ASTROLOGER    AH0 S T R AA1 L AH0 JH ER0
HALOGENATED    HH AE1 L AH0 JH AH0 N EY2 T AH0 D
ASTROLOGERS    AH0 S T R AA1 L AH0 JH ER0 Z
UNAPOLOGETIC    AH2 N AH0 P AA2 L AH0 JH EH1 T IH0 K
APOLOGETICALLY    AH0 P AA2 L AH0 JH EH1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apologetic    (j) (@1 p o2 l @ jh e1 t i k)
astrologer    (n) (@1 s t r o1 l @ jh @ r)
apologetics    (n) (@1 p o2 l @ jh e1 t i k s)
astrologers    (n) (@1 s t r o1 l @ jh @ z)
apologetically    (a) (@1 p o2 l @ jh e1 t i k l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gynäkologe(n) |der, pl. Gynäkologen| สูตินารีแพทย์, See also: der Frauenarzt
Soziologe(n) |der, pl. Soziologen| นักสังคมศาสตร์ , See also: S. die Soziologin/-nen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angewohnheit {f}; Gewohnheit {f}; Gepflogenheit {f} | Angewohnheiten {pl}; Gewohnheiten {pl}; Gepflogenheiten {pl} | die Angewohnheit haben zu; die Gewohnheit haben zu | mit einer Gewohnheit brechen; sich etw. abgewöhnenhabit | habits | to be in the habit of | to break a habit [Add to Longdo]
Anthropologe {f}; Anthropologin {f}anthropologist [Add to Longdo]
Apologetik {f}apologetics [Add to Longdo]
Archäologe {m}archeologist [Add to Longdo]
Astrologe {m}; Sterndeuter {m} | Astrologen {pl}; Sterndeuter {pl}astrologer | astrologers [Add to Longdo]
Bakteriologe {m} | Bakteriologen {pl}bacteriologist | bacteriologists [Add to Longdo]
Biologe {m}; Biologin {f} | Biologen {pl}biologist | biologists [Add to Longdo]
Chronologe {m}chronologer [Add to Longdo]
Controller {m}; Steuerung {f} [techn.] | analoge Steuerung | elektrohydraulische Steuerung {f} | freiprogrammierbare Steuerung | speicherprogrammierbare Steuerung {f} (SPS)controller | analog controller | electro-hydraulic controller | programmable controller | programmable logic controller [Add to Longdo]
Daten {pl} | analoge Daten | betriebliche Daten {pl} | personenbezogene Daten | strukturierte Daten | ungültige Daten | veraltete Datendata | analogue data | operational data | personal data | structured data | bad data | decaying data [Add to Longdo]
Dendrologe {m}; Dendorologin {f} | Dendrologen {pl}dendrologist | dendrologists [Add to Longdo]
Dialog {m}; Zwiegespräch {n}; Wechselrede {f} | Dialoge {pl}dialogue; dialog [Am.] | dialogues; dialogs [Am.] [Add to Longdo]
Dialogeingriff {m}interaction [Add to Longdo]
Epilog {m}; Nachwort {n} | Epiloge {pl}epilogue; epilog [Am.] | epilogues; epilogs [Am.] [Add to Longdo]
Freimaurerloge {f}Masonic lodge [Add to Longdo]
Genealoge {m} | Genealogen {pl}genealogist | genealogists [Add to Longdo]
Geologe {m}; Geologin {pl} | Geologen {pl}geologist | geologists [Add to Longdo]
Gepflogenheit {f}; Konvention {f}shibboleth [Add to Longdo]
Gepflogenheit {f}; Gewohnheit {f}wont [Add to Longdo]
Gepflogenheit {f} [econ.]practice; practise [Add to Longdo]
Gerontologe {m}; Gerontologin {f}; Alternsforscher {m}; Alternsforscherin {f}gerontologist [Add to Longdo]
Graphologe {m}graphologist [Add to Longdo]
Gynäkologe {m}; Gynäkologin {f}gynecologist; gynaecologist [Add to Longdo]
Halogen {n} [chem.] | Halogene {pl}halogen | halogens [Add to Longdo]
Herpetologe {f}herpetologist [Add to Longdo]
Ideologe {m}ideologist [Add to Longdo]
Ideologe {m}ideologue [Add to Longdo]
Katalog {m} | Kataloge {pl} | gedruckter Katalogcatalogue; catalog [Am.] | catalogues; catalogs [Am.] | printed catalogue [Add to Longdo]
Katalogeintrag {m}catalog entry [Add to Longdo]
Kosmologe {m}cosmologist [Add to Longdo]
Kriminalpsychologe {m}profiler [Add to Longdo]
Kriminologe {m} | Kriminologen {pl}criminologist | criminologists [Add to Longdo]
Lobpreisung {f}; Lobrede {f}; Lobschrift {f}; Eloge {f}eulogy [Add to Longdo]
Meeresbiologe {m}; Meeresbiologin {f}marine biologist [Add to Longdo]
Meteorologe {m}meteorologist [Add to Longdo]
Mikrobiologe {f}; Mikrobiologin {f}microbiologist [Add to Longdo]
Mineraloge {m}mineralogist [Add to Longdo]
Monolog {m}; Selbstgespräch {n}; Rede {f} | Monologe {pl}; Selbstgespräche {pl}; Reden {pl}monologue; monolog [Am.] | monologues [Add to Longdo]
Neurologe {m}; Nervenarzt {m}neurologist [Add to Longdo]
Ökologe {f} | Ökologen {pl}ecologist | ecologists [Add to Longdo]
Ornithologe {m}; Ornithologin {f}; Vogelkundler {m}ornithologist [Add to Longdo]
Pathologe {m}; Pathologin {f}pathologist [Add to Longdo]
Petrologe {m}petrologist [Add to Longdo]
Pförtnerloge {f}poerter's office; lodge [Add to Longdo]
Pharmakologe {m}pharmacologist [Add to Longdo]
Philologe {m}teacher (scholar) of language and literature; philologist [Am.] [Add to Longdo]
Physiologe {m}physiologist [Add to Longdo]
Proktologe {m}proctologist [Add to Longdo]
Psychologe {m}psychologist [Add to Longdo]
Radiobiologe {m}radiobiologist [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
logement(n) |m| ที่พักอาศัย, See also: S. résidence, habitat, appartement ,

Japanese-English: EDICT Dictionary
カタログドプロシジャ[, katarogudopuroshija] (n) {comp} cataloged procedure [Add to Longdo]
ハロゲン[, harogen] (n,adj-no) halogen; (P) [Add to Longdo]
ハロゲンヒーター[, harogenhi-ta-] (n) halogen heater [Add to Longdo]
ハロゲンライト[, harogenraito] (n) halogen light [Add to Longdo]
ハロゲンランプ[, harogenranpu] (n) halogen lamp [Add to Longdo]
ハロゲン化[ハロゲンか, harogen ka] (n,vs) halogenation [Add to Longdo]
ハロゲン族元素[ハロゲンぞくげんそ, harogen zokugenso] (n) halogen family elements [Add to Longdo]
ハロゲン電球[ハロゲンでんきゅう, harogen denkyuu] (n) tungsten halogen lamp [Add to Longdo]
系統学[けいとうがく, keitougaku] (n) phylogenetics [Add to Longdo]
系統発生[けいとうはっせい, keitouhassei] (n,adj-no) phylogeny; phylogenesis [Add to Longdo]
護教論[ごきょうろん, gokyouron] (n) (Christian) apologetics [Add to Longdo]
済まない[すまない, sumanai] (adj-i) (1) (uk) inexcusable; unjustifiable; unpardonable; (2) sorry; remorseful; apologetic; conscience-stricken; contrite; (exp) (3) (See 済みません) excuse me; (I'm) sorry; thank you; (P) [Add to Longdo]
済まなそう[すまなそう, sumanasou] (adj-na) (uk) sorry; apologetic; remorseful [Add to Longdo]
申し訳なさそう[もうしわけなさそう, moushiwakenasasou] (adj-na) (See 申し訳ない) apologetic [Add to Longdo]
相済まない[あいすまない, aisumanai] (adj-i) very sorry; remorseful; apologetic; contrite [Add to Longdo]
相済まぬ[あいすまぬ, aisumanu] (exp) (arch) (See 相済む・あいすむ・2,相済まない・あいすまない) very sorry; remorseful; apologetic; contrite [Add to Longdo]
反復説[はんぷくせつ, hanpukusetsu] (n) biogenetic law; recapitulation theory (theory that ontogeny recapitulates phylogeny) [Add to Longdo]
不徳の致すところ[ふとくのいたすところ, futokunoitasutokoro] (exp) (with an apologetic tone) undesirable state brought about by (my) lack of virtue; feeling morally responsible; mea culpa [Add to Longdo]
弁証学[べんしょうがく, benshougaku] (n) apologetics [Add to Longdo]
弁証論[べんしょうろん, benshouron] (n) apologetics; dialectics [Add to Longdo]
弁明口調[べんめいくちょう, benmeikuchou] (n) apologetic (defensive) tone of voice [Add to Longdo]
慢性骨髄性白血病[まんせいこつずいせいはっけつびょう, manseikotsuzuiseihakketsubyou] (n) chronic myelogenous (myeloid) leukemia; CML [Add to Longdo]
擁護論[ようごろん, yougoron] (n) championship; defense (e.g. of a position in debate); apologetics [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不过意[bù guò yì, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄧˋ, / ] be sorry; feel apologetic [Add to Longdo]
占星家[zhàn xīng jiā, ㄓㄢˋ ㄒㄧㄥ ㄐㄧㄚ, ] astrologer [Add to Longdo]
占星师[zhān xīng shī, ㄓㄢ ㄒㄧㄥ ㄕ, / ] astrologer [Add to Longdo]
抱歉[bào qiàn, ㄅㄠˋ ㄑㄧㄢˋ, ] be sorry; feel apologetic; regret [Add to Longdo]
星命家[xīng mìng jiā, ㄒㄧㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄐㄧㄚ, ] astrologer (esp. Daoist) [Add to Longdo]
星相师[xīng xiàng shī, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄕ, / ] astrologer [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] fluorine F, halogen with atomic number 9 [Add to Longdo]
[lǜ, ㄌㄩˋ, ] chlorine Cl, halogen with atomic number 17 [Add to Longdo]
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, ] bromine Br, halogen with atomic number 35 [Add to Longdo]
石英卤素灯[shí yīng lǔ sù dēng, ㄕˊ ㄌㄨˇ ㄙㄨˋ ㄉㄥ, / ] quartz halogen lamp [Add to Longdo]
[ài, ㄞˋ, ] astatine At, radioactive halogen (or metalloid), atomic number 85 [Add to Longdo]
[diǎn, ㄉㄧㄢˇ, ] iodine I, halogen with atomic number 53 [Add to Longdo]
类金属[lèi jīn shǔ, ㄌㄟˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] metalloid (chem.), element with properties intermediate between metals and nonmetals, usually taken to include Boron B 硼, Silicon Si 硅, Germanium Ge 鍺|锗, Arsenic As 砷, Antimony Sb 銻|锑, Tellurium Te 碲, Polonium Po 釙|钋 (sometimes also the halogen Astatine A [Add to Longdo]
[lǔ, ㄌㄨˇ, / ] alkaline soil; salt; brine; halogen (fluorine, chlorine etc); crass; stupid [Add to Longdo]
卤代烃[lǔ dài tīng, ㄌㄨˇ ㄉㄞˋ ㄊㄧㄥ, / ] haloalkane (obtained from hydrocarbon by substituting halogen for hydrogen, e.g. chlorobenzene or the CFCs) [Add to Longdo]
卤化[lǔ huà, ㄌㄨˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] to halogenate (combine with a halogen such as chlorine); halogenation [Add to Longdo]
卤属[lǔ shǔ, ㄌㄨˇ ㄕㄨˇ, / ] halogen (i.e. fluorine F 氟, chlorine Cl 氯, bromine Br 溴, iodine I 碘, astatine At 砹) [Add to Longdo]
卤族[lǔ zú, ㄌㄨˇ ㄗㄨˊ, / ] halogen (i.e. fluorine F 氟, chlorine Cl 氯, bromine Br 溴, iodine I 碘, astatine At 砹) [Add to Longdo]
卤素[lǔ sù, ㄌㄨˇ ㄙㄨˋ, / ] halogen (i.e. fluorine F 氟, chlorine Cl 氯, bromine Br 溴, iodine I 碘, astatine At 砹) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カタログドプロシジャ[かたろぐどぷろしじゃ, katarogudopuroshija] cataloged procedure [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
日本学者[にほんがくしゃ, nihongakusha] Japanologe [Add to Longdo]
独吟[どくぎん, dokugin] Sologesang, Solovortrag [Add to Longdo]
産婦人科医[さんふじんかい, sanfujinkai] Gynaekologe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Loge \Loge\, n. [F. See {Lodge}.]
     A lodge; a habitation. [Obs.] --Chaucer.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top