ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*jung'*

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jung', -jung'-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bo-jung's tricking you right now!โบจุง กำลังหลอกนายอยู่นะ Romance of Their Own (2004)
- Bo-jung's really mad.- โอ้ โบจุงโกรธจริงๆแล้ว Romance of Their Own (2004)
That you'd been hearing Hyo-jung's voice.และได้ยินเสียงฮอย-จัง Voice (2005)
First, transfer this house and the stocks to Ms. Jung's name.อย่างแรก โอนบ้านนี้ และหุ้นทั้งหมดให้เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณจง Art of Seduction (2005)
Welcome to Minjung's Salt Village,หมูบ้านนาเกลือมินจอง ยินดีต้อนรับ Arang (2006)
Welcome to Minjung's Salt Villageหมู่บ้านนาเกลือมินจัง ยินดีต้อนรับ Arang (2006)
Song Jungho killed Minjung's boyfriend?ซอง จังโฮฆ่า แฟนของมินจังหรือ Arang (2006)
And the ghost is in the salt house on Minjung's website.และผีอยู่ในโรงเกลือ ในเวปไซท์มิงจัง Arang (2006)
Chul-jung's father passed away.พ่อของโซจุ เสียชีวิตแล้ว Love Now (2007)
National treasures that appear in our textbooks, and the country's biggest art museum is Yi Jung's grandfather's.ขุมทรัพย์โลกยังมีในหนังสือเรียน และประเทศที่พิพิธภัณฑ์ใหญ่ที่สุด เป็นของปู่ของยีจัง Episode #1.1 (2009)
So Yi Jung's new work.ผลงานชิ้นใหม่ของ โซ อี จัง Episode #1.3 (2009)
That person hit you because he is angry over Jung's matter, right?นายคนนั้นชกพี่เพราะเขา โกรธเรื่องจอง, ใช่มั้ยคะ? Shining Inheritance (2009)
Jung's brother.พี่ชายจองค่ะ. Shining Inheritance (2009)
Aigoo, I guess it's come time for Il Jung's factory to close too.อ่า ฉันคิดว่ามันถึงเวลา ที่โรงงานของอิลจุงจะต้องปิดแล้วด้วย Bread, Love and Dreams (2010)
I'll get Miss In Jung's luggage, okay?เพราะผมจะต้องไปรับกระเป๋าคุณอินจอง  ()
If I could think in In Jung's position for just a bit,ถ้าฉันคิดถึงความรู้สึกของอินจองสักนิด  ()
Min Jung's family from Gayangdong.ครอบครัวของมินจองจากกายังดอง Fermentation Family (2011)
Min Jung's mother doesn't like meat.แม่ของมินจองไม่ชอบกินเนื้อ Fermentation Family (2011)
I heard that she was in Hye Jung's class.ได้ยินว่าเธออยู่ชั้นเดียวกับเฮจอง Episode #1.1 (2012)
- What's wrong with his eye?- Was hat'n der Jung' gemacht? Fernweh - 1919-28 (1984)
A Jungian therapist would attempt to retrieve unconscious memories by exploring synchronicities in recent events.Jung'sche Therapeuten versuchen, diese Erinnerungen hochzubringen, indem sie die Synchronizitäten der jüngsten Ereignisse untersuchen. Retrospect (1998)
"A busty, young lassie flashed me a grin.Ein üppig, jung' Madl schenkt' mir ein Grinsen. The Sexless Innkeeper (2009)
Pernell asked me to put an alert on your Jones account.- Ich überwache Ihr Konto bei Jung's. You Can't Go Back (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNG'S Y UH1 NG Z

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jung \Jung\ prop. n.
   Carl Gustav Jung, a noted Swiss psychiatrist and
   Psychologist(1875-1961).
 
   Syn: Carl Jung, Carl Gustav Jung.
     [WordNet 1.5]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 jung /juŋ/
  young; youthfully

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top