ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*idee*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: idee, -idee-
Possible hiragana form: いでえ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mujahideen(n) ทหารมุสสิม, Syn. mujaheddin

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ideell {adj}(n) นามธรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างคิด[chang khit] (adj) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever  FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
ดอกกล้วยไม้[døk klūaymai] (n) EN: orchid  FR: orchidée [f]
เอื้อง[eūang] (n) EN: Dendrobium ; orchid  FR: orchidée [f]
เจ้าความคิด[jao khwāmkhit] (n, exp) EN: thinker ; originator of the idea ; resourceful person ; idea man  FR: homme d'idées [m] ; débrouillard [m] (fam.)
เจตนารมณ์[jēttanārom] (n) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; spirit  FR: intention [f] ; volonté [f] ; esprit [m] ; idée [f] ; objet [m] ; but [m] ; dessein [m] ; projet [m]
เข้าท่า[khaothā] (adj) FR: convenable ; bonne idée
คิดไม่ออก[khit mai øk] (v, exp) EN: be thoughtless ; have no idea  FR: ne pas avoir d'idée
คิดผิด[khit phit] (v, exp) EN: be misled ; be misguided ; have a wrong idea about  FR: se faire une fausse idée
ข้อคิด[khøkhit] (n) EN: idea ; consideration point ; thought  FR: idée [f] ; vue [f] ; opinion [f]
ข้อคิดเห็น[khøkhithen] (n) EN: opinion ; point of view ; view ; idea ; suggestion  FR: idée [f] ; vue [f] ; opinion [f]
ความเห็น[khwāmhen] (n) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding  FR: opinion [f] ; avis [m] ; idée [f] ; jugement [m] ; appréciation [f] ; point de vue [m]
ความคิด[khwāmkhit] (n) EN: idea ; thought ; notion  FR: idée [f] ; pensée [f]
ความคิดอนุรักษ์นิยม[khwāmkhit anurakniyom] (n, exp) EN: conservative ideas  FR: idées conservatrices [fpl]
ความคิดเห็นไม่ตรงกับ[khwām khithen mai trong kap] (xp) FR: une autre idée que ; une idée différente de
ความคิดจัญไร[khwāmkhit janrai] (n, exp) EN: wicked idea  FR: idée diabolique [f]
ความคิดที่ดี[khwāmkhit thī dī] (n, exp) EN: a good idea  FR: bonne idée [f]
ความคิดที่ดีมาก[khwāmkhit thī dī māk] (n, exp) EN: great idea  FR: excellente idée [f]
ความคิดที่ดีทีเดียว[khwāmkhit thī dī thīdīo] (n, exp) EN: good idea  FR: excellente idée [f] ; idée géniale [f]
กล้วยไม้[klūaymāi] (n) EN: orchid  FR: orchidée [f]
เกิดขึ้นในใจ[koētkheun nai jai] (v, exp) EN: have an idea ; come up with an idea  FR: avoir une idée
มโนคติ[manōkhati] (n) EN: thought ; concept ; idea ; train of thought  FR: idée [f] ; pensée [f]
นึกได้ว่า[neuk dāi wā] (v, exp) FR: l'idée m'est venue que
นกนางนวลแกลบคิ้วขาว[nok nāng-nūan klaēp khiu khāo] (n, exp) EN: Bridled Tern  FR: Sterne bridée [f] ; Sterne à collier [f] ; Petite Sterne brune [f]
เปลี่ยนความคิด[plīen khwāmkhit] (v, exp) EN: change one's idea ; change one's thought  FR: changer d'idée
สมองโปร่ง[samøng prōng] (v, exp) EN: have one's mind clear  FR: avoir les idées claires
สุดคิด[sut khit] (n, exp) FR: à court d'idées
ท่าจะดี[thā ja dī] (xp) EN: it looks good ; it may be good ; a good idée
อุปาทาน[upāthān] (n) EN: conviction ; prejudice ; bias ; partiality ; preconceived notion ; fixed idea  FR: préjugé [m] ; idée préconçue [f] ; conviction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAIDEE HH EY1 D IY0
MUJAHIDEEN M UW2 JH AH0 HH EH0 D IY1 N

German-Thai: Longdo Dictionary
Idee(n) |die, pl. Ideen| ความคิด, ความเห็น, ไอเดีย
Ideen(n) |pl.|, See also: die Idee
Orchidee(n) |die, pl. Orchideen| กล้วยไม้
auf die Idee kommenมีความคิด(บรรเจิด), เกิดไอเดีย เช่น Wie ist er auf die Idee gekommen? เธอได้ความคิดนี้มาอย่างไร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begriff {m}; Gedanke {m}; Idee {f} | Begriffe {pl}notion | notions [Add to Longdo]
Gedanke {m}; Idee {f}; Anschauung {f}; Vorstellung {f} | auf einen Gedanken kommen | eine Vorstellung geben vonidea | to conceive an idea | to give an idea of [Add to Longdo]
Idee {f}; Begriff {m}; Meinung {f}; Anregung {f}; Plan {m} | Ideen {pl} | eine geniale Idee | fixe Idee {f} | neue Idee | von neuen Ideen übersprudelnidea | ideas | a brilliant idea | idee fixe | novel idea | to be brim-full of new ideas [Add to Longdo]
Idee {f}; Gedanke {m} | Ideen {pl}conception | conceptions [Add to Longdo]
Ideenfabrik {f}think-tank [Am.] [Add to Longdo]
Ideenlehre {f}; Ideologie {f} | Ideenlehren {pl}; Ideologien {pl}ideology | ideologies [Add to Longdo]
Ideenlosigkeit {f}without imagination [Add to Longdo]
Ideenmangel {m}; Gedankenarmut {f}dearth of ideas [Add to Longdo]
Ideenreichtum {m}inventiveness [Add to Longdo]
Ideenskizze {f}idea sketch [Add to Longdo]
Lösungsidee {f} | Lösungsideen {pl}solution idea | solution ideas [Add to Longdo]
Marotte {f}; fixe Idee {f}crank [Add to Longdo]
Orchidee {f} [bot.]orchid [Add to Longdo]
Sammlung {f} von Ideenbrainstorming [Add to Longdo]
Schnapsidee {f} | Schnapsideen {pl}crazy idea | crazy ideas [Add to Longdo]
Schneideeinrichtung {f}cutter [Add to Longdo]
Umsturzideen {pl}subversive ideas [Add to Longdo]
Wahnidee {f}; wahnhafte Ideedelusional idea [Add to Longdo]
festhalten (an einer Idee)to cherish [Add to Longdo]
ideell {adj}ideational [Add to Longdo]
ideell {adj}non-material; spiritual [Add to Longdo]
ideell {adv}ideally [Add to Longdo]
ideell; scheinbar {adj} | ideeller | am ideellstenimaginary | more imaginary | most imaginary [Add to Longdo]
sprudeln; blubbern | vor Ideen sprühento bubble | to be bubbling over with ideas [Add to Longdo]
Die Idee gefällt mir.I fancy the idea. [Add to Longdo]
Diese Idee kannst du dir gleich aus dem Kopf schlagen.You can put that idea right out of your mind. [Add to Longdo]
Ich habe eine Idee.I have got an idea. [Add to Longdo]
Ich habe nicht die leiseste Idee.I haven't the remotest idea. [Add to Longdo]
Sie steckt voller guter Ideen.She's full of good ideas. [Add to Longdo]
Von wem stammt eigentlich die Idee?Who originated the idea, by the way? [Add to Longdo]
Wessen Idee ist das?Who's the brain behind? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くじで選ぶ;籤で選ぶ[くじでえらぶ, kujideerabu] (exp,v5b) to choose by lot [Add to Longdo]
ムジャーヒディーン[muja-hidei-n] (n) mujahideen (ara [Add to Longdo]
固着観念[こちゃくかんねん, kochakukannen] (n) (obsc) (See 固定観念) fixed idea; idee fixe; obsession; fixation [Add to Longdo]
固定観念[こていかんねん, koteikannen] (n,adj-no) fixed idea; idee fixe; stereotype; prejudice [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
名案[めいあん, meian] gute_Idee [Add to Longdo]
妄想[もうそう, mousou] -Wahn, Wahnidee, Wahnvorstellung [Add to Longdo]
妙案[みょうあん, myouan] ausgezeichnete_Idee [Add to Longdo]
[ねん, nen] GEDANKE, IDEE, WUNSCH, AUFMERKSAMKEIT, VORSICHT [Add to Longdo]
思想[しそう, shisou] Idee, Gedanke [Add to Longdo]
[そう, sou] IDEE, GEDANKE [Add to Longdo]
[そう, sou] Idee, Gedanke [Add to Longdo]
意匠[いしょう, ishou] Muster, Design, Entwurf, Idee [Add to Longdo]
理念[りねん, rinen] Idee, Doktrin [Add to Longdo]
考案[こうあん, kouan] Entwurf, Idee, Erfindung [Add to Longdo]
観念[かんねん, kannen] Idee, Sinn, Resignation [Add to Longdo]
趣向[しゅこう, shukou] -Plan, -Idee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Idee /iːdeː/ 
   conception; idea; notion

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  idee /ide/
   1. idea
   2. conception; idea; notion

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top