ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*i can

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: i can, -i can-, *i can*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No animal nor man can scream like I canไม่มีสัตว์ตัวไหน ไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะกรีดร้องได้แบบฉัน The Nightmare Before Christmas (1993)
And I must follow if I canข้าต้องติดตามเมื่อข้าทำได้ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I'll take care of it as soon as I canผมจะพยายามจัดการให้ Infernal Affairs (2002)
I wanna be as far away from you as I canฉันต้องการจะอยู่ห่างๆ จากเธอ A Tale of Two Sisters (2003)
I canได้ครับ Nobody Knows (2004)
Actually I canอ๋อเหรอ ฉันทำได้สิ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Mama says I can't, Daddy says I canMama says I can't, Daddy says I can Music and Lyrics (2007)
I'm hoping by reading it that maybe I canฉันหวังว่าคงได้อ่านมัน เผื่อจะได้เข้าใจว่า Summer Kind of Wonderful (2008)
No, but I canไม่,แต่ฉันไม่แน่ใจ Saw VI (2009)
I'll go as fast as I canเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ Mystery of a Thousand Moons (2009)
I will do everything I canผมจะ พยายามทุกอย่าง เท่าที่ผมทำได้ Air: Part 1 (2009)
But I want to be with you. And I'm going to do everything I canแต่ฉันอยากอยู่กับเธอ และฉันจะทำทุกอย่าง Sectionals (2009)
Get to the city, Link I'll catch up with you as soon as I canไปที่เมืองเลย ลิ้งค์\ แล้วฉันจะตามไปให้เร้วที่สุด Monsters vs. Aliens (2009)
Trying as hard as I canผู้ดื้อรั้นพยายามทำต่อไปทั้งๆที่ Beginner Pottery (2010)
I've been telling Destiny any way I canผมพยายามบอกยานDestinyเท่าที่สามารถบอกได้ Aftermath (2010)
If I can# แล้วถ้าฉันสามารถ # Pilot (2010)
- Oh yea, speaking of the dance, I was wondering if I canถ้าจะพูดเรื่องเต้นๆล่ะก็ ผมก็พอได้อยู่นะ Agents of Secret Stuff (2010)
So when I canแล้วเราจะเริ่มได้เมื่อไหร่คับเนี่ย 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
♪ And I can#และผมสามารถ# Dynamic Duets (2012)
Alright, I'll be there as soon as I canเอาล่ะ ฉันจะไปถึงที่นั่นให้เร็วที่สุด Codename: Jackal (2012)
I'll do whatever I canผมจะทำทุกอย่างที่สามารถทำได้ We Are Family (2013)
I'm here, because I canฉันอยู่ที่นี่เพราะฉันสามารถ The Expendables 3 (2014)
Just as long as I canJust as long as I can Truck Turner (1974)
I'm here to do Whatever I canI'm here to do Whatever I can The Wedding (2001)
Fast as I canFast as I can Jersey Boys (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไตรปิฎก[n. prop.] (Traipidok) EN: Tipitaka ; Tripitaka ; Triple Basket ; Pali Canon   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
未便[wèi biàn, ㄨㄟˋ ㄅㄧㄢˋ, 便] not in a position to do so; I can't do it without authorization, #95,325 [Add to Longdo]
巴利[Bā lì, ㄅㄚ ㄌㄧˋ, ] Pali, language of Theravad Pali canon; Barry (name); Gareth Barry (1981-), English footballer, #104,570 [Add to Longdo]
巴利文[Bā lì wén, ㄅㄚ ㄌㄧˋ ㄨㄣˊ, ] Pali, language of Theravad Pali canon, #445,087 [Add to Longdo]
湘桂运河[Xiāng guì yùn hé, ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄟˋ ㄩㄣˋ ㄏㄜˊ, / ] Hunan-Guanxi canal, another name for Língqú 靈渠|灵渠 canal in Xing'an county 興安|兴安, Guanxi, #768,206 [Add to Longdo]
对不上[duì bù shàng, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄕㄤˋ, / ] to disagree; I can't agree with that. [Add to Longdo]
据我看[jù wǒ kàn, ㄐㄩˋ ㄨㄛˇ ㄎㄢˋ, / ] in my view; in my opinion; from what I can see [Add to Longdo]
真怪[zhēn guài, ㄓㄣ ㄍㄨㄞˋ, ] odd; unusual; I can't believe that ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かどうか[, kadouka] (exp) whether or not (in phrases like "I don't know whether or not I can come"); (P) [Add to Longdo]
叶う(P);適う;敵う[かなう, kanau] (v5u) (1) (esp. 叶う) to come true (wish); (2) (uk) (See 道理に適う) to be suited; (3) (esp. 敵う) to match (implies competition); to rival; to bear (e.g. I can't bear the heat); (P) [Add to Longdo]
帰蔵[きぞう, kizou] (n) Gui Cang (Yin period method of Chinese divination) [Add to Longdo]
言い切れない[いいきれない, iikirenai] (exp) I'm not so sure; I can hardly say with any finality that ... [Add to Longdo]
三易[さんえき, san'eki] (n) three methods of Chinese divination (Lian Shan of the Xia period, Gui Cang of the Yin period and Zhou Yi of the Zhou period) [Add to Longdo]
死んでも死に切れぬ[しんでもしにきれぬ, shindemoshinikirenu] (exp) (id) I can't die and leave things this way [Add to Longdo]
先が思いやられる[さきがおもいやられる, sakigaomoiyarareru] (exp,v1) (I can tell) it's going to be hard going [Add to Longdo]
余の辞書には不可能という言葉は無い[よのじしょにはふかのうということばはない, yonojishonihafukanoutoiukotobahanai] (exp) (id) There is nothing that I can't do [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top