Search result for

*hf*

(625 entries)
(0.5938 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hf, -hf-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
UHF[ABBR] คำย่อของ ultrahigh frequency
uhf[ABBR] คำย่อของ ultrahigh frequency
vhf[ABBR] คลื่นวิทยุความถี่สูง (คำย่อ very high frequency), See also: คลื่นวิทยุช่วงความถี่ 30 - 300 เมกกะเฮิร์ตซ, Syn. VHF
VHF[ABBR] คลื่นวิทยุความถี่สูง (คำย่อ very high frequency), See also: คลื่นวิทยุช่วงความถี่ 30 - 300 เมกกะเฮิร์ตซ, Syn. vhf
bashful[ADJ] ขี้อาย, See also: กระดาก, ขวยเขิน, ประหม่า, เขินอาย, Syn. shy, coy
ruthful[ADJ] น่าสงสาร, See also: น่าทุกขเวทนา
wishful[ADJ] ซึ่งมีความปรารถนา, See also: ซึ่งแสดงความปรารถนา, Syn. desirous, longing
faithful[ADJ] เชื่อถือได้, See also: เชื่อใจได้, ควรค่าแก่การไว้วางใจ, ไว้ใจได้, Syn. loyal, steadfast, Ant. unfaithful, unloyal
faithful[N] ผู้จงรักภักดี, See also: ผู้ซื่อสัตย์, ผู้ไว้ใจได้, คนน่าเชื่อถือ
faithful[N] ผู้ที่มีศรัทธาในศาสนาอย่างแรงกล้า
mirthful[ADJ] เต็มไปด้วยความรื่นเริง, Syn. happy, merry, Ant. sad, depressed
mouthful[N] เต็มปาก
mouthful[N] (อาหาร) คำหนึ่ง, Syn. bite, morsel, bit, Ant. heap, hunk
mouthful[N] ถ้อยคำที่ยาวและยากที่จะพูด
slothful[ADJ] ขี้เกียจ
truthful[ADJ] ซื่อสัตย์, See also: ถูกต้อง, จริงใจ
watchful[ADJ] ซึ่งเฝ้ามองอย่างะมัดระวัง, See also: ซึ่งเฝ้าดูอย่างระมัดระวัง, ซึ่งเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด, Syn. alert, vigilant, wary, Ant. careless, unguarded, unvigilant
wrathful[ADJ] โกรธมาก, See also: โมโหถึงขีดสุด, โกรธจัด, โกรธเกรี้ยว, Syn. ireful, irate, wroth
pinchfork[N] คราดใช้กวาดฟาง
pitchfork[N] คราด, Syn. hayfork, fork
pitchfork[VT] กวาดหรือตักด้วยคราด
ruthfully[ADV] อย่างน่าเวทนา
wishfully[ADV] อย่างปรารถนา
mirthfully[ADV] อย่างร่าเริง, See also: อย่างเบิกบาน, Syn. cheerfully, humorously
truthfully[ADV] ตามความจริง
unfaithful[ADJ] ซึ่งไม่ซื่อสัตย์, See also: ซึ่งไม่จงรักภักดี, ซึ่งนอกใจ, Syn. faithless, disloyal, Ant. faithful, loyal
unfaithful[ADJ] ซึ่งไม่ถูกต้อง, See also: ไม่ตรง, ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. inexact, inaccurate, Ant. exact, accurate
untruthful[ADJ] ที่พูดโกหก, Syn. lying, dishonest, deceitful, Ant. honest
watchfully[ADV] โดยเฝ้ามองอย่างะมัดระวัง, Syn. carefully
bashfulness[N] ความอาย, See also: ความประหม่า, ความขวยเขิน, Syn. shyness
highfalutin[ADJ] หยิ่ง, See also: ยโส, โอหัง, Syn. grandiose, pompous, pretentious, Ant. humble
reproachful[ADJ] เต็มไปด้วยคำตำหนิ, Syn. censorious, scolding
wishfulness[N] ความปรารถนา
faithfulness[N] ความซื่อสัตย์, See also: ความจงรักภักดี, ความบริสุทธ์ใจ, ความน่าเชื่อถือ, Syn. fidelity, trustworthiness
highfaluting[ADJ] หยิ่ง, See also: ยโส, โอหัง, Syn. grandiose, pompous, pretentious, Ant. humble
mirthfulness[N] ความรื่นเริง, Syn. joy
thoroughfare[N] ถนนในเมือง (โดยเฉพาะสายหลักที่การจราจรคับคั่ง), See also: ถนนหลวง, Syn. freeway, boulevard
truthfulness[N] ความซื่อสัตย์, See also: ความจริงใจ
watchfulness[N] การเฝ้ามองอย่างะมัดระวัง, Syn. vigilance, carefulness, attention
reproachfully[ADV] อย่างกล่าวตำหนิ, See also: โดยทำให้เสื่อมเสีย
say a mouthful[IDM] พูดได้ตรงตามที่เป็นจริงๆ, See also: พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์
untruthfulness[N] การโกหก, Syn. lie
reproachfulness[N] การกล่าวตำหนิ
wishful thinking[IDM] ความเชื่อว่าเป็นจริง, See also: ความเชื่อว่าบางสิ่งจะเกิดขึ้นหรือจะเป็นจริง
wishful thinking[N] ความปรารถนาหรือความเชื่อที่อยู่เหนือเหตุผล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archfiend(อาร์คฟีนดฺ') n. ปีศาจ,ซาตาน
bashful(แบช'ฟูล) adj. อาย,เหนียมอาย,ประหม่า,ขวยเขิน, See also: bashfulness n., Syn. timid ###A. friendly
chfดูที่ congestive heart failure
dishful(ดิช'ฟูล) n.,ปริมาณความจุหนึ่งจาน
ehfabbr. pidermic hemorrhagic fever
faithful(เฟธ'ฟูล) adj. ซื่อสัตย์,รักษาสัจจะ,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ,ยึดมั่นในข้อเท็จจริง. the faithful ผู้ศรัทธา, See also: faithfulness n., Syn. loyal,true
healthful(เฮลธ'ฟุล) adj. เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย,เจริญรุ่งเรือง., See also: healthfulness n., Syn. wholesome
hfabbr. high frequency
hfs(เอชเอฟเอส) ย่อมาจาก hierarchical file system (แปลว่า ระบบการเก็บแฟ้มข้อมูลตามลำดับชั้น) เป็นระบบที่ช่วยทำให้จัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม วิธีการเก็บแบบนี้ เป็นการเก็บแฟ้มข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์ (folder) เราจะเห็นสัญรูป (icon) ของโฟลเดอร์ต่าง ๆ นี้บนจอภาพ และเมื่อเปิดเข้าไปในแต่ละโฟลเดอร์ ก็จะมองเห็นแฟ้มข้อมูล หรืออาจจะมีโฟลเดอร์ย่อย (subfolder) อยู่ภายในโฟลเดอร์อีกทีหนึ่ง การเก็บแฟ้มในระบบนี้ ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายกว่าเรื่อง สารบบ (directory) และสารบบย่อย (subdirectory) ของดอส เพราะเห็นภาพชัดเจนกว่า
highfalutinadj. หยิ่ง,อดสู,โอหัง., Syn. highfalutin,hifalutin
lhfabbr. left heart failure
pathfinder(พาธ'ไฟเดอะ) n. ผู้หาทาง,ผู้บุกเบิก,ผู้สืบเสาะ,ผู้แสวงหา., See also: pathfinding n.
pitchfork(พิช'ฟอร์ค) n. ส้อมเสียบฟางหรือหญ้า,ส้อมเสียบ.
reproachful(รีโพรช'ฟูล) adj. น่าตำหนิ,น่าต่อว่า,น่าประณาม,น่าอับอาย, See also: reproachfully adv. reproachfullness n., Syn. shameful
ruthful(รูธ'ฟูล) adj. น่าเวทนา,น่าสงสาร,น่าเห็นอกเห็นใจ,ทำให้เสียใจ,ทำให้เศร้า., See also: ruthfulness n., Syn. compassionate
slothful(สลอธ'ฟูล) adj. ขี้เกียจ,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา., See also: slothfully adv. slothfulness n., Syn. leisurely,lazy
thoroughfare(เธอ'โรแฟร์) n. ถนนที่ไม่ตัน,ทางสัญจร,ถนนหลวง,ทางสายใหญ่,ทางผ่าน,ช่องแคบที่เป็นทางผ่าน,แม่น้ำที่เป็นทางผ่าน.
truthful(ทรูธ'ฟูล) adj. เกี่ยวกับความจริง., See also: truthfully adv. truthfulness n., Syn. true ###A. false
unfaithful(อันเฟธ'ฟูล) adj. ไม่ซื่อสัตย์,นอกใจ,มีชู้,ไม่แม่นยำ,ไม่สมบูรณ์,ไม่แน่นอน., See also: unfaithfulness n.
unhealthful(อันเฮลธฺ'ฟูล) adj. ไม่ถูกสุขลักษณะ,ผิดหลักอนามัย,ไม่ถูกสุขภาพ
vhfabbr.very high frequency
watchful(วอทชฺ'ฟูล) adj. ระมัดระวัง,คอยเฝ้าดู,เพ่งเล็ง,ตื่นตัว,รู้สึกตัว, See also: watchfully adv. watchfulness n., Syn. alert
wishful(วิช'ฟูล) adj. มีความปรารถนา, See also: wishfully adv. wishfulness n., Syn. desirous,wistful
wishful thinkingn. ความปรารถนาที่อยู่เหนือเหตุผล, See also: wishful thinker.
wrathful(รอธ'ฟูล,ราธ'ฟูล) adj. โกรธเคือง,กริ้วโกรธ,โมโห, See also: wrathfulness n. wrathfully adv., Syn. furious,angry
youthful(ยูธ'ฟูล) adj. หนุ่ม,สาว,อ่อนอายุ,เยาว์,อายุน้อย,ดรุณ, See also: youthfulness n., Syn. young,juvenile

English-Thai: Nontri Dictionary
bashful(adj) อาย,กระดาก,ประหม่า,ขวยเขิน,เหนียมอาย
bashfulness(n) ความอาย,ความอาย,ความกระดาก,ความเหนียมอาย
faithful(adj) ศรัทธา,เลื่อมใส,ซื่อสัตย์,ยึดมั่น,เชื่อถือ
faithfulness(n) ความน่าเชื่อถือ,ความมีสัจจะ,ความซื่อสัตย์,ความยึดมั่น
healthful(adj) บำรุงสุขภาพ,ถูกอนามัย,เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
mirthful(adj) รื่นเริง,สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,สรวลเสเฮฮา
mouthful(n) เต็มปาก,คำหนึ่ง,เต็มคำ
reproachful(adj) น่าตำหนิ,เป็นที่ติเตียน,น่าต่อว่า,น่าประณาม
slothful(adj) เชื่องช้า,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา
thoroughfare(n) ทางสัญจร,ทางผ่าน,ถนนหลวง
truthful(adj) มีสัตย์,โดยความจริง
truthfulness(n) วาจาสัตย์,การพูดจริง,การเปิดเผยความจริง
untruthful(adj) ไม่จริง,ไม่ซื่อสัตย์,เท็จ,หลอกลวง,ไม่จงรักภักดี
watchful(adj) คอยระวัง,คอยเฝ้าดู,ตื่นตัว
wishful(adj) ประสงค์,ปรารถนา,นึกอยาก
wrathful(adj) โกรธเคือง,กริ้ว,โมโห,แค้น
youthful(adj) หนุ่ม,สาว,เยาว์,อ่อนเยาว์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pathfinder๑. หมุดสำรวจ๒. เครื่องตรวจคลองรากฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
party faithfulผู้ยึดมั่นในพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
super high frequency (SHF)ความถี่สูงยิ่งยวด (เอสเอชเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
SHF (super high frequency)เอสเอชเอฟ (ความถี่สูงยิ่งยวด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
youthful offendersผู้กระทำความผิดวัยรุ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
EHF (extremely high frequency)อีเอชเอฟ (ความถี่สูงสุด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
earth flow; earthflowดินไหล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
earthflow; earth flowดินไหล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
extremely high frequency (EHF)ความถี่สูงสุด (อีเอชเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
VHF (very high frequency)วีเอชเอฟ (ความถี่สูงมาก) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
very high frequency (VHF)ความถี่สูงมาก (วีเอชเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
THF (tremendously high frequency)ทีเอชเอฟ (ความถี่สูงสุดยอด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tremendously high frequency (THF)ความถี่สูงสุดยอด (ทีเอชเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hybrid fiber/coaxial (HFC)ระบบเส้นใยนำแสงเชื่อมกับเคเบิลร่วมแกน (เอชเอฟซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
high frequency (HF)ความถี่สูง (เอชเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
HFC refrigerantสารทำความเย็นเอชเอฟซี [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
HFC-134aเอชเอฟซี-๑๓๔เอ มีความหมายเหมือนกับ R-134a [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
HF (high frequency)เอชเอฟ (ความถี่สูง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
HF ignitionการจุดอาร์กด้วยความถี่สูง [มีความหมายเหมือนกับ spark starting] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
HF induction weldingการเชื่อมเหนี่ยวนำความถี่สูง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
HF pressure weldingการเชื่อมกดความถี่สูง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
HF reignitionการจุดอาร์กซ้ำด้วยความถี่สูง [มีความหมายเหมือนกับ spark reignition] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
HF resistance weldingการเชื่อมความต้านทานความถี่สูง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
HF unitชุดสร้างความถี่สูง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
HFC (hydrofluorocarbon)เอชเอฟซี (ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
HFC (hybrid fiber/coaxial)เอชเอฟซี (ระบบเส้นใยนำแสงเชื่อมกับเคเบิลร่วมแกน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hydrofluorocarbon (HFC)ไฮโดรฟูลออโรคาร์บอน (เอชเอฟซี) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ultra high frequency (UHF)ความถี่สูงยิ่ง (ยูเอชเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
UHF (ultra high frequency)ยูเอชเอฟ (ความถี่สูงยิ่ง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bashfulnessความอาย [TU Subject Heading]
Birthflowersดอกไม้ประจำวันเกิด [TU Subject Heading]
Earthflowsดินไหล [TU Subject Heading]
Truthfulness and falsehood ความจริงและความเท็จ [TU Subject Heading]
earthfill damearthfill dam, เขื่อนดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Rolled-earthfill damRolled-earthfill dam, เขื่อนดินถมบดอัด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cashflow (vi) กระแสเงินสด
Handschuhfach {n} ( ) ลิ้นชักหน้ารถ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's all the Elders know. We haven't been able to find out much else.Morris könnte bei der Vermisstenabteilung nachfragen. Charrrmed! (2004)
The Komodo dragon is a dangerous carnivore.Der Komodowaran ist ein gefährlicher Fleischfresser. The Escape Artist (2004)
- I'm doing a little research.Eine kleine Nachforschung. Be Still My Heart (2004)
It's the only yearbook picture of her I ever found.Das einzige Jahrbuchfoto, das ich von ihr habe. Ashes to Ashes (2004)
I better not see any cherry stains on those cushions.Und ich will keine Kirschflecken auf den Kissen finden. Send in the Clown (2004)
Dr. Simmons said that your ass fat is putting his daughter through Yale.Dr. Simmons sagte, dein Arschfett finanziert seiner Tochter Yale. The Shallow End (2004)
- Hi yourself.- Gleichfalls. The Escape Artist (2004)
No, Edie's definitely a carnivore.Nein, Edie ist auf jeden Fall ein Fleischfresser. Ah, But Underneath (2004)
So now that he lives in Litchfield, what's that supposed to mean?Also er wohnt jetzt in Litchfield. Was hat das zu bedeuten? In the Clamor and the Clangor (2004)
A street where our kids can ride their bikes and maybe an ice-cream truck can go by.Und eine Straße, wo Kinder Fahrrad fahren können und manchmal so ein Eiswagen durchfährt. The One Where Chandler Gets Caught (2004)
If you carry out your mission... if you make it back to the 29th century... you'll ignite a war that will devastate the timeline.Wenn Sie Ihre Mission durchführen und es zurück ins 29. Jahrhundert schaffen werden Sie in einem Krieg die Zeitlinie zerstören. Storm Front, Part II (2004)
You too.Gleichfalls. The One with Princess Consuela (2004)
Thank you for asking.Danke der Nachfrage. But Not as Cute as Pushkin (2004)
Supply and demand, my friend.Angebot und Nachfrage, mein Freund. Emily Says Hello (2004)
I'm in Litchfield, the corner of Mason and Pine.Ich bin in Litchfield, an der Ecke Mason und Pine. Girls in Bikinis, Boys Doin' the Twist (2004)
- Litchfield.- Litchfield. In the Clamor and the Clangor (2004)
- You moved to Litchfield?- Du wohnst jetzt in Litchfield? - Ja. In the Clamor and the Clangor (2004)
- Yes. - Three weeks ago you moved to Litchfield?- Du wohnst seit 3 Wochen in Litchfield? In the Clamor and the Clangor (2004)
I've decided to proceed with Lorian's plan to modify our warp engines.Ich werde Lorians Plan durchführen und den Warpantrieb modifizieren. E² (2004)
I believe I can conduct it successfully.Ich glaube, ich kann es erfolgreich durchführen. Awakening (2004)
- And also, Andrew McCarthy at his best.- Und dazu Andrew McCarthy in Hochform. Emily Says Hello (2004)
We've experienced the entire social ritual.Wir sind Fachfrauen für dieses soziale Ritual. Girls in Bikinis, Boys Doin' the Twist (2004)
I'll be supervising another test.Ich werde noch einen Test durchführen. Storm Front (2004)
Our investigation of Stel has revealed he is a Syrrannite.Die Nachforschung über Stel ergab, dass er ein Syrrannit ist. Awakening (2004)
If they use that corridor, their mission will fail.Durchfliegen sie den Spalt, misslingt ihre Mission. E² (2004)
- I got some feedback from the frog director.Dieser froschfressende Regisseur hat sich gemeldet. Entourage (2004)
I know, research takes time.Nachforschungen kosten Zeit. In the Clamor and the Clangor (2004)
- Nice to meet you, too.- Ja, gleichfalls. The Party's Over (2004)
- You, too.- Ja, gleichfalls. The Party's Over (2004)
- I get to ask sometimes, don't I?- Darf ich ab und zu mal nachfragen? Last Week Fights, This Week Tights (2004)
- We're thinking of suing their estates.- Vielleicht verklagen wir ihre Nachfahren. Scene in a Mall (2004)
- Same to you.- Gleichfalls. Nag Hammadi Is Where They Found the Gnostic Gospel (2004)
It helps them hone their tracking skills, and the kids love it.So werden ihre Suchfähigkeiten geschult. Und die Kleinen mögen es. Scene in a Mall (2004)
Well, I figure I'll finish a draft in time for our date tomorrow night.Nehme an, ich kriege die 1. Rohfassung bis morgen Abend fertig. Norman Mailer, I'm Pregnant! (2004)
Thank you for asking.Danke der Nachfrage. The Party's Over (2004)
- Yeah, you, too.- Gleichfalls. Luke Can See Her Face (2004)
And then you enter the album you want in the search field, right?Dann geben wir irgendein Album im Suchfeld ein, klar? Norman Mailer, I'm Pregnant! (2004)
- It was nice to meet you.- Hat mich wirklich gefreut. - Gleichfalls. The Party's Over (2004)
- (sighs)"Mich durchfuhr die profundeste Ekstase, die ich jemals erlebt hatte." Longing (2004)
- Yeah, same here.- Ja, gleichfalls. We Got Us a Pippi Virgin (2004)
We just have to stop for gas and add some oil... and put air in the tires, and we'd have to stop by an ATM.Wir könnten wo hinfahren. Wir müssen nur tanken und Öl nachfüllen und den Reifendruck prüfen und beim Geldautomaten vorbei. You Jump, I Jump, Jack (2004)
Enteroviruses cause diarrhea and flu-like symptoms in adults, maybe a rash, but for newborns, it can be deadly.Entero-Viren verursachen bei Erwachsenen Durchfall und grippeähnliche Symptome. Für Neugeborene können sie tödlich sein. Maternity (2004)
More viscous.- Zähflüssiger. Let's Do It (2004)
Thanks, you too.Gleichfalls. Locked Up (2004)
I have to check and make sure... that Sookie's kitchen stuff made it over here. I have to call the airline, make sure the Reverend got on the plane. I have to check in with the "headstone..." Underwear.Ich muss jetzt checken, ob Sookies Sachen für die Küche da sind, ob der Reverend seinen Flug gekriegt hat, nachfragen, ob der Grabstein in... The Reigning Lorelai (2004)
Why can't businessmen do deals over air hockey?Warum werden Geschäfte nicht beim Tischfußball ausgehandelt? Tick, Tick, Tick, Boom! (2004)
- Right back at you.- Ja, gleichfalls. Tippecanoe and Taylor, Too (2004)
Boy, Pippi is a great make-out movie. Much better than Blood on the Highway... or That's My Daughter's Head.Mann, Pippi ist ein richtig toller Knutschfilm, viel besser als Blood on the Highway oder That's My Daughter's Head. We Got Us a Pippi Virgin (2004)
So, I'm covering the hotel myself, which is fine, except that, uh, I'm having a slight... cash flow problem at the moment, and this manager's being a total dick.Deshalb hab ich das Hotel selbst bezahlt, nur hab ich ein kleines Cashflow-Problem und der Manager ist ein totaler Arsch. Lies, Lies, Lies (2004)
Yearbook photos from every British university taken between '87 and '97.Jahrbuchfotos von jeder britischen Universität, aus den Jahren '87 bis '97. Split Decision (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hfA dog is a faithful animal.
hfA dog is a faithful animal, so it is said to be a friend of man.
hfA dog is faithful.
hfAfter the bushfires, we have independently decided to call off this year's fireworks display.
hfAll dogs are faithful.
hfBecause dogs are more faithful than the cats.
hfBroadly speaking, dogs are more faithful than cats.
hfCough syrup. If I don't drink a mouthful before going on stage I can't settle down!
hfDogs' faithfulness impresses us.
hfHe carried out the scheme faithfully.
hfHe chided her for her unfaithfulness.
hfHe faithfully discharged his duty.
hfHe looked back reproachfully.
hfHe performed his duties faithfully.
hfHer dog is not so much faithful as tame.
hfHe remained faithful to the last.
hfHe stared at the faithful miniature of the dinosaur.
hfHe was always faithful to his wife.
hfHe was watchful for any sign of diabetes.
hfHis report was truthful.
hfI don't think he is truthful.
hfI like a dog better than a cat, for the former is more faithful than the latter.
hfI like dogs better than cats, because the former are more faithful than the latter.
hfI'm the witchfinder general.
hfMatthew Hopkins witchfinder general.
hfNot being watchful, the driver failed to stop in time.
hfShe brought up her children to be truthful.
hfShe is not so much unsociable as bashful.
hfShe was faithful to her promise.
hfSince he's in show business he often goofs around in a showy way, but once in a while he has these bashful mannerisms that are really cute.
hfTake this medicine faithfully, and you will feel better.
hfThe boy is bashful and doesn't talk much.
hfThe dog is a faithful animal.
hfThe news will be a reflection on his truthfulness.
hfThe statue of Hachiko, the faithful dog, stands in front of Shibuya Station.
hfThis business plan of yours seems almost too optimistic. All I can say is I hope it's more than just wishful thinking.
hfThough he is old, he has a youthful spirit.
hfTruthfully at that time I didn't have the first idea about such talk; family links, blood relations or whatever.
hfTruthfully, if I'd said I didn't have any regrets over my snap decision I'd have been lying.
hfYes, truthfully, until it was right in front of me, as it is, I half-doubted it ...
hfYou must, above all, be faithful to your friends.
hfYou must be faithful to your word.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าศรัทธา[ADJ] faithful, See also: pious, Syn. น่าเลื่อมใส, Example: พระพุทธรูปเป็นประติมากรรมชนิดหนึ่งที่ศิลปะเข้าไปช่วยทำให้ผู้ดูรู้สึกว่ามีความงดงามน่านับถือน่าศรัทธา
ผู้ภักดี[N] loyalist, See also: one who is faithful, Syn. ผู้จงรักภักดี, Ant. ผู้ทรยศ, Example: ชาวมุสลิมเป็นผู้ภักดีต่อพระเจ้า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
ระวังตัว[V] be alert, See also: be watchful, be vigilant, be on one's guard, be wide-awake, be on the lookout, Syn. ระวังเนื้อระวังตัว, รักษาตัว, ดูแลตัว, Example: ตลาดหลักทรัพย์ฯเริ่มมีมาตรการบางอย่าง เพื่อเตือนนักลงทุนให้ระวังตัวอยู่เสมอ
กระดี๊กระด๊า[V] giggle mirthfully, See also: tremble, Syn. ดี๊ด๊า, ระริกระรี้, Ant. สลด, Example: เขายังไม่ทันได้พูดจบ เธอก็กระดี๊กระด๊าขึ้นมาอย่างระงับความดีใจไว้ไม่อยู่, Thai definition: แสดงออกถึงอาการดีใจดีดดิ้น, Notes: (ปาก)
สุจริต[ADJ] honest, See also: truthful, trustworthy, Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อสัตย์สุจริต, ซื่อตรง, Ant. ทุจริต
ขึ้ง[V] be angry, See also: rage, be offended, be wrathful, be indignant, be annoyed, be furious, Syn. แค้น, เคือง, โกรธ, Example: หล่อนหึงสามีและขึ้งบิดาจนหน้ามืด
คิดมิดีมิร้าย[V] have evil thoughts, See also: think of betraying one, plot against, be unfaithful, have wicked intention, Syn. คิดร้าย, Example: เขาไม่ได้ทำผิด หรือคิดมิดีมิร้ายกับใคร ทำไมต้องมาถูกขังคุกอยู่แบบนี้
สมจริง[ADV] truthfully, See also: trustworthily, realistically, Syn. เหมือนจริง, น่าเชื่อถือ, Example: เขามักหาเหตุผลและหลักฐานต่างๆ มากล่าวอ้างอย่างสมจริง จนผู้ฟังรู้สึกคล้อยตาม, Thai definition: ควรถือได้ว่าเป็นจริง
สัตย์[ADJ] honest, See also: faithful, truthful, loyal, Syn. สัตย์ซื่อ, ซื่อสัตย์, Ant. เท็จ, Example: พ่อแม่ต้องอบรมเด็กให้เป็นคนสัตย์ซื่อ รักษาชื่อเสียง ทำผิดรับผิด ไม่เห็นแก่ตัว
สะทกสะเทิ้น[V] be shy, See also: be timid, be coy, be bashful, Syn. ขวยเขิน, ขวยอาย, สะเทิ้น, สะเทิ้นเขินอาย, Ant. ด้าน, หน้าด้าน, Example: หญิงจะสะทกสะเทิ้นและสงวนท่าทีเพราะไม่รู้ว่าชายจะจริงจังกับเราเพียงใด, Thai definition: ไม่กล้าสบตาเป็นต้น ด้วยความอาย
สาว[ADJ] young, See also: adolescent, juvenile, youthful, Ant. แก่, Example: เธอคือนางเอกสาวซึ่งเพิ่งก้าวเข้ามาในวงการ, Thai definition: เกี่ยวกับหญิงที่มีอายุพ้นวัยเด็ก นับตามความนิยมตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
สุจริตใจ[ADV] honestly, See also: candidly, frankly, plainly, in all sincerity, truthfully, Syn. บริสุทธิ์ใจ, Example: ผมคบหากับเธออย่างสุจริตใจ, Thai definition: อย่างมีใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง
หนุ่ม[ADJ] young, See also: adolescent, youthful, juvenile, Syn. ชายหนุ่ม, Ant. สาว, ผู้หญิง, สตรี, Example: นักสะสมผู้นี้เริ่มต้นเก็บรวบรวมของเก่าแก่ต่างๆ มาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่ม, Thai definition: เรียกชายที่ยังไม่แก่ตามวัย
ทางคมนาคม[N] road, See also: way, path, course, thoroughfare, track, passage, Syn. ทางสัญจร, ถนน, ถนนหนทาง, Example: ทางคมนาคมถูกตัดขาดหมดเนื่องจากน้ำป่าไหลหลาก
จงรัก[V] be loyal to, See also: be faithful, Syn. จงรักภักดี, ภักดี, Example: ฉันจะจงรักต่อคนที่รักฉันเท่านั้น ฉันจะไม่เฝ้าจงรักคนที่ไม่รักฉัน, Thai definition: ผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือ เลื่อมใสศรัทธาหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
มีชีวิตชีวา[V] be jolly, See also: be merry, be mirthful, be jubilant, be joyous, Syn. ครึ้กครื้น, รื่นเริง, เบิกบานใจ, สดชื่น, กระปรี้กระเปร่า, Example: บ้านกลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งเพราะเสียงร้องหลานชายคนใหม่ของครอบครัว, Thai definition: มีความสดชื่นรื่นเริงกระฉับกระเฉง, ไม่เป็นทุกข์
เกรี้ยว[ADV] angrily, See also: indignantly, wrathfully, irefully, furiously, Syn. โกรธเกรี้ยว, โกรธ, Example: ผมจากโนรีมาอย่างโกรธเกรี้ยว ในวันนั้นผมคิดว่าผมจะไม่ไปหาเธออีกแล้ว, Thai definition: อาการที่แสดงความโกรธอย่างยิ่ง
เกียจคร้าน[V] be lazy, See also: be indolent, be idle, be slothful, be inert, be inactive, Syn. ขี้เกียจ, ขี้คร้าน, คร้าน, Ant. ขยัน, ขยันขันแข็ง, Example: คนบางพวกเกียจคร้านที่จะประกอบสัมมาอาชีพ คอยจ้องแต่จะลักขโมย เบียดเบียนคนอื่น, Thai definition: ความรู้สึกไม่อยากจะทำหรือคิดหรือไม่อยากแสดงอาการใดๆ
เก้อเขิน[V] shy, See also: be awkward, be abashed, shame, be bashful, Syn. เขิน, อาย, กระดาก, ขัดเขิน, เคอะเขิน, ขวยเขิน, Example: เขาตั้งใจอธิบายมากเกินไปจนเก้อเขิน และพูดตะกุกตะกัก
ขึ้งเคียด[V] rage, See also: anger, be wrathful, be furious, frenzy, be irate, Syn. โกรธ, โมโห, ฉุนเฉียว, เดือดดาล, โกรธขึ้ง, Example: ถ้าเธอยังขึ้งเคียดอยู่แบบนี้เราก็อย่าพึ่งคุยกันดีกว่า, Thai definition: โกรธอย่างชิงชัง, อารมณ์ไม่ดีเพราะโกรธเคืองมาก
ขี้อาย[ADJ] bashful, See also: shy, coy, shamefaced, Syn. เขินอาย, เหนียมอาย, Ant. กล้า, Example: ผู้หญิงตะวันออกมีนิสัยขี้อายกว่าผู้หญิงตะวันตก, Thai definition: ที่ไม่กล้าทำเพราะรู้สึกกระดาก
ความอาย[N] shyness, See also: shamefulness, bashfulness, coyness, demureness, Syn. ความขวยเขิน, Example: อาบอบนวดเป็นสถานที่ที่ผู้ชายสามารถเดินเข้าเดินออกหน้าตาเฉยโดยไม่มีความอาย, Thai definition: การรู้สึกกระดาก, การรู้สึกขายหน้า
คบชู้สู่ชาย[V] commit adultery, See also: have a lover, be unfaithful to the husband, Syn. คบชู้, มีชู้, Example: ใครๆ ก็พากันลือทั้งตลาดว่า เธอชอบคบชู้สู่ชาย
ความสัตย์[N] honesty, See also: loyalty, faithfulness, fidelity, Syn. ความซื่อตรง, ความสัตย์ซื่อ, Example: การเป็นคนดีนั้น จะต้องรักษาความสัตย์ประพฤติตนอยู่ในความดีรู้จักละวางความชั่วความทุจริต
มีสัจจะ[V] be honest, See also: be trustworthy, be upright, be truthful, be scrupulous, be virtuous, Syn. มีสัจ, Ant. ไร้สัจจะ, Example: เขาเป็นคนใจนักเลง รักพวกพ้อง มีสัจจะ, Thai definition: มีคุณลักษณะที่ประกอบด้วยความจริง ความแน่แท้ ความซื่อตรงไม่กลับเป็นอย่างอื่น
อาย[V] be shy, See also: be timid, be bashful, Syn. เขินอาย, Example: เธออายจนหน้าแดงเมื่อผมส่งช่อดอกไม้ช่อโตให้เธอ, Thai definition: รู้สึกกระดาก
สัจจะ[N] truth, See also: fact, reality, veracity, truthfulness, genuineness, Syn. สัตย์, ความจริงแท้, Example: แถลงของเขาทำให้ผมเห็นสัจจะของความเป็นมนุษย์อีกหลายๆ บท, Thai definition: คุณลักษณะที่ประกอบด้วยความจริง ความแน่แท้ ความซื่อตรง ไม่กลับเป็นอย่างอื่น
คุมเชิง[ADV] watchfully, See also: cautiously, attentively, vigilantly, warily, circumspectly, heedfully, Example: จ่าไขกุญแจมือออกแล้วยืนคุมเชิงอยู่เบื้องหลัง, Thai definition: คอยระวังท่วงทีของอีกฝ่าย
เงื่อง[ADJ] sluggish, See also: slothful, slow, tardy, inactive, indolent, Syn. เชื่อง, เชื่องช้า, เงื่องๆ, เงื่องหงอย, Ant. รวดเร็ว, ว่องไว, กระฉับกระเฉง, Example: เขาเป็นคนเงื่องหงอย
เงื่องหงอย[ADV] slothful, See also: sluggish, slow, inactive, tardy, indolent, Syn. เซื่องๆ, เฉื่อยชา, ซึมเซา, เซื่องซึม, Ant. ว่องไว, กระฉับกระเฉง, กระตือรือร้น, Example: เราเดินกลับเข้าบ้านอย่างเงื่องหงอย, Thai definition: ซึมเซาไม่ชื่นบาน
จงรักภักดี[V] be loyal, See also: be faithful, Syn. ภักดี, จงรัก, สวามิภักดิ์, Example: ญาติผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าคนหนึ่งจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 5 อย่างมาก, Thai definition: ผูกใจรักด้วยความเคารพหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
ปลากด[N] catfish, See also: sheatfish, sheathfish, Example: ตอนหนึ่งฉันเห็นปลากดโผล่ขึ้นมาหายใจแล้วก็ลอยตัวอยู่เรี่ยๆ ผิวน้ำ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาไม่มีเกล็ด มีหนวด หลายชนิด หลายขนาด ครีบหลังตอนแรกและครีบอกมีก้านครีบเป็นเงี่ยง ครีบหลังตอนที่สองเป็นแผ่นเนื้อ พบมากในเขตน้ำกร่อย
พลุ่งพล่าน[V] burst out, See also: break out, become/get angry, be wrathful, Syn. พล่าน, Example: ปานพลุ่งพล่านหงุดหงิดผุดลุกผุดนั่งเดินงุดๆ อยู่ในห้อง, Thai definition: มีอารมณ์ปั่นป่วน
เพื่อนตาย[N] real friend, See also: true friend, best friend, faithful friend, friend in need, Ant. เพื่อนกิน, Example: เขาเชื่อว่าเพื่อนที่คบๆ กันอยู่ตอนนี้มีเพื่อนตายที่พึ่งได้อยู่ไม่กี่คน, Thai definition: เพื่อนที่ช่วยเหลือกันได้ในยามทุกข์ยาก และสามารถยอมตายแทนกันได้
เพื่อนยาก[N] chum, See also: faithful friend, true friend, Syn. เพื่อนแท้, Example: เขาคิดถึงเพื่อนยากที่อยู่ไกลแสนไกลขึ้นมาอย่างจับใจ, Thai definition: เพื่อนที่ช่วยเหลือกันในยามยาก
ปึงปัง[V] become angry, See also: be wrathful, rage, become violent, Syn. โกรธ, ฉุนเฉียว, โมโห, Example: เขาปึงปังกับฉันทั้งที่ฉันยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย, Thai definition: แสดงความโกรธด้วยการเอ็ดอึง
มิดเมี้ยน[ADV] bashfully, See also: coyly, Syn. กระมิดกระเมี้ยน, Ant. แสดง, Example: นักแสดงต้องแอบทำบางอย่างอย่างมิดเมี้ยน เพราะไม่อยากเป็นข่าว, Thai definition: แสดงอาการซ่อนอายลับๆ ล่อๆ
มีชู้[V] commit adultery, See also: have a lover, be unfaithful to the husband, Syn. คบชู้, คบชู้สู่ชาย, Example: สามีจับได้ว่าภรรยาตัวเองมีชู้, Thai definition: ร่วมประเวณีกับชายอื่นที่มิใช่สามีของตน
รุ่น[ADJ] young, See also: adolescent, youthful, budding, juvenile, immature, Example: กลิ่นแก้มสาวรุ่น หอมยวนใจหนุ่มยิ่งนัก, Thai definition: เพิ่งเป็นหนุ่มเป็นสาว, เพิ่งแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาว
มิดเมี้ยน[ADV] bashfully, See also: coyly, Syn. กระมิดกระเมี้ยน, Ant. แสดง, Example: นักแสดงต้องแอบทำบางอย่างอย่างมิดเมี้ยน เพราะไม่อยากเป็นข่าว, Thai definition: แสดงอาการซ่อนอายลับๆ ล่อๆ
มีชู้[V] commit adultery, See also: have a lover, be unfaithful to the husband, Syn. คบชู้, คบชู้สู่ชาย, Example: สามีจับได้ว่าภรรยาตัวเองมีชู้, Thai definition: ร่วมประเวณีกับชายอื่นที่มิใช่สามีของตน
ละอายใจ[V] be ashamed, See also: feel shame, be timid, be shy, be bashful, Syn. ละอาย, Example: ผมทนละอายใจที่จะต้องขอทานเขากินไม่ไหว, Thai definition: รู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ, ได้สำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้
ลัชชี[N] one who feels shame, See also: one who is shameful/bashful/timid, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีความละอาย, ผู้มีความกระดาก, Notes: (บาลี)
อายเหนียม[V] be bashful, See also: be shy, Syn. เหนียมอาย, Ant. หน้าด้าน, Example: เธอจะอายเหนียมไปทำไมเล่า, Thai definition: กระดากอาย
อางขนาง[V] be embarrassed, See also: be shy, be bashful, Syn. ขวยเขิน, อาย, Ant. กล้า
เอียงอาย[ADJ] shy, See also: bashful, diffident, modest, coy, demure, Syn. อาย, ขวยเขิน, เขิน, Example: เด็กสาวนั่งส่งเสียงหวานใส ครวญเพลงคลอเคล้ากับระนาดเอกด้วยท่าทีเอียงอาย, Thai definition: แสดงท่าขวยเขินโดยก้มหน้าน้อยๆ
เอียงอาย[ADV] shyly, See also: bashful, diffidently, modestly, coyly, demurely, Syn. อาย, ขวยเขิน, เขิน, Example: เธอหลบสายตาของคนที่เดินผ่านไปอย่างเอียงอาย, Thai definition: แสดงท่าขวยเขินโดยก้มหน้าน้อยๆ
เอกภักดิ์[ADJ] loyal, See also: faithful, honest, Syn. ซื่อตรง, Thai definition: จงรักต่อคนคนเดียว
เอียงอาย[V] be shy, See also: be bashful, be diffident, be modest, be coy, be demure, Syn. อาย, ขวยเขิน, เขิน, Example: เด็กน้อยวัยสิบหกเอียงอายที่จะยอมเผยว่าในคราอ่อนวัยครั้งครานั้นได้ตกเป็นของใคร, Thai definition: แสดงท่าขวยเขินโดยก้มหน้าน้อยๆ
สันหลังยาว[ADJ] lazy, See also: indolent, slothful, idle, Syn. ขี้เกียจ, เกียจคร้าน, Ant. ขยัน, Example: เขาทำตัวเป็นคนสันหลังยาว จึงเป็นที่น่ารังเกียจของคนในบ้าน, Thai definition: ที่มีความเกียจคร้านไม่อยากทำงานหรือทำสิ่งต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
ชมดชม้อย[v.] (chamotchamøi) EN: coy ; shy ; bashful   FR: faire les yeux doux
ดรุณ[adj.] (darun) EN: youthful ; adolescent ; young   FR: adolescent ; jeune
เดือด[v.] (deūat) EN: be angry ; rage at/against ; be furious ; be wrathful ; boil with anger ; be in a rage   FR: être furieux ; fulminer ; bouillir de colère
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath   FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
ด้วยความนับถือ[xp] (dūay khwām naptheū) EN: yours sincerily ; yours faithfully   
เอียงอาย[v.] (īeng-āi) EN: be shy ; be bashful ; be diffident ; be modest ; be coy ; be demure   
เอียงอาย[adj.] (īeng-āi) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure   FR: timide ; modeste ; sage
เอียงอาย[adv.] (īeng-āi) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely   FR: timidement ; modestement ; sagement
ใจเดียว[v.] (jaidīo) EN: be faithful ; be constant in love ; be single-minded   FR: être fidèle en amour
ใจจริง[n.] (jaijing ) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness   FR: franchise [f] ; sincérité [f]
จงรัก[v.] (jongrak) EN: be loyal to ; be faithful   FR: être loyal
จงรักภักดี[v.] (jongrakphakdī) EN: be loyal ; be faithful   FR: être loyal
การโกหก[n.] (kān kōhok) EN: deception ; untruthfulness   
กะเรี่ยกะราด[adv.] (karīakarāt) EN: shyly ; bashfully   
กัดปลา[n.] (kat plā) EN: fishfight   FR: combat de poissons [m]
คำ[n.] (kham) EN: mouthful   FR: bouchée [f] ; gorgée [f]
คำ[n.] (kham) EN: [classifier : words ; mouthfuls of food]   FR: [classificateur : mots ; bouchées de nourriture]
ขึ้ง[v.] (kheung) EN: be angry ; rage ; be offended ; be wrathful ; be indignant ; be annoyed ; be furious   FR: être mécontent ; être en colère ; grogner
ขึ้งเคียด[v.] (kheungkhīet) EN: rage ; anger ; be wrathful ; be furious ; frenzy ; be irate   
เขื่อนดิน[n. exp.] (kheūoen din) EN: earthfill dam   
ขี้อาย[adj.] (khī-āi) EN: shy ; timid ; shamefaced ; bashful   FR: timide ; pudique ; intimidé ; timoré ; honteux
ขี้คร้าน[adj.] (khīkhrān) EN: lazy ; indolent ; slothfull (lit.)   FR: indolent ; paresseux
คบชู้สู่ชาย[v. exp.] (khopchū sū chāi) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband   
ขบขัน[adj.] (khopkhan) EN: amusing ; funny ; mirthful ; humorous ; comic ; jocular   FR: amusant ; drôle ; gai ; joyeux
คร้าน[adj.] (khrān) EN: lazy ; indolent ; indifferent ; slothful (lit.)   FR: paresseux ; indolent
ครึกครื้น[v.] (khreukkhreūn) EN: be joyful ; be jubilant ; be jolly ; be hilarious ; be merry ; be mirthful   
ครึกครื้น[adj.] (khreukkhreūn) EN: merry ; jolly ; hilarious ; mirthful   FR: joyeux
ความอาย[n.] (khwām āi) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness   FR: timidité [f] ; embarras [m]
ความจงรักภักดี[n.] (khwām jongrakphakdī) EN: loyalty ; faithfulness ; allegiance   FR: allégeance [f] ; loyauté [f]
ความขี้เกียจ [n.] (khwām khīkīet) EN: laziness ; slothfulness ; indolence ; inactivity   FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f]
กระดี๊กระด๊า[v.] (kradikradā) EN: giggle mirthfully ; exhibit great excitement; to be overly excited ; tremble   
ละอายใจ[v.] (la-āijai) EN: be ashamed ; feel shame ; be timid ; be shy ; be bashful   
เลือดกบปาก[n. exp.] (leūat kop pāk) EN: mouthful of blood   
มีชู้[v.] (mī chū) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband   FR: avoir une liaison extraconjugale
น่าศรัทธา[adj.] (nāsatthā) EN: faithful ; pious ; admirable   
เหนียม[v.] (nīem) EN: feel shy ; be bashful ; be embarrassed ; be timid   FR: être timide
เหนียม[adj.] (nīem) EN: shy ; bashful   FR: intimidé ; embarrassé
นอกใจ[v.] (nøkjai) EN: be unfaithful ; be adulterous ; be philandering ; be incontinent ; be disloyal ; be infidel   FR: être infidèle
หนุ่ม [adj.] (num) EN: young ; adolescent ; youthful ; juvenile ; boyish   FR: jeune ; adolescent ; juvénile ; pubère
เพื่อนตาย[n. exp.] (pheūoen tāi) EN: real friend; true friend ; best friend ; faithful friend ; friend in need ; bosom pal   
เพื่อนยาก[n. exp.] (pheūoen yāk) EN: chum ; faithful friend ; true friend   FR: copain [m]
ผิดผัวผิดเมีย[v. exp.] (phit phūa phit mīa) EN: be unfaithful ; commit adultery ; have an extramarital affair   
พลุ่งพล่าน[v. exp.] (phlung phlān) EN: burst out ; break out ; become/get angry ; be wrathful   
พูดโกหก[adj.] (phūt kōhok) EN: untruthful   
ปลากด[n. exp.] (plā kot) EN: catfish ; sheatfish ; sheathfish   FR: poisson-chat [m]
ปรานี[v.] (prānī) EN: have mercy on ; be kind to ; show compassion for ; be ruthful to ; have pity for   FR: faire preuve de compassion ; avoir pitié ; être indulgent ; compatir
ระรื่น[adj.] (rareūn) EN: delightful ; refreshing ; beaming ; mirthful ; pleasant   FR: agréable ; plaisant
ระวังตัว[v.] (rawang tūa) EN: be alert ; be watchful ; be vigilant ; be on one's guard ; be wide-awake ; be on the lookout   FR: se méfier ; se défier
รุ่น[adj.] (run) EN: young ; adolescent ; growing up ; youthful ; budding ; juvenile ; immature ; budding   FR: adolescent ; jeune ; juvénile

CMU English Pronouncing Dictionary
HFDF    EY1 CH EH1 F D IY1 EH1 F
NUHFER    N UW1 F ER0
MAHFOUZ    M AA0 F UW1 Z
REHFELD    R EH1 F EH2 L D
ASHFORD    AE1 SH F ER0 D
WISHFUL    W IH1 SH F AH0 L
BASHFUL    B AE1 SH F AH0 L
REHFELDT    R EH1 F EH2 L T
TRUTHFUL    T R UW1 TH F AH0 L
ROCHFORD    R AA1 CH F ER0 D
HIGHFILL    HH AY1 F IH2 L
YOUTHFUL    Y UW1 TH F AH0 L
RICHFORD    R IH1 CH F ER0 D
ROTHFUSS    R AO1 TH F AH0 S
MOUTHFUL    M AW1 TH F UH2 L
RACHFORD    R AE1 CH F ER0 D
RUSHFORD    R AH1 SH F ER0 D
CASHFLOW    K AE1 SH F L OW2
FAITHFUL    F EY1 TH F AH0 L
BASHFORD    B AE1 SH F ER0 D
WATCHFUL    W AA1 CH F AH0 L
BRACHFELD    B R AA1 K F EH2 L D
CRIHFIELD    K R IH1 F IY0 L D
HIGHFIELD    HH AY1 F IY2 L D
WISHFULLY    W IH1 SH F AH0 L IY0
LATCHFORD    L AE1 CH F ER0 D
BRUSHFIRE    B R AH1 SH F AY2 R
PITCHFORK    P IH1 CH F AO2 R K
HIGHFLIER    HH AY1 F L AY2 ER0
PITCHFORD    P IH1 CH F ER0 D
MAHFOUZ'S    M AA0 F UW1 Z AH0 Z
HEALTHFUL    HH EH1 L TH F AH0 L
RATCHFORD    R AE1 CH F ER0 D
RICHFIELD    R IH1 CH F IY2 L D
FAITHFULS    F EY1 TH F AH0 L Z
LITCHFORD    L IH1 CH F ER0 D
NORTHFIELD    N AO1 R TH F IY2 L D
BEACHFRONT    B IY1 CH F R AA0 N T
FAITHFULLY    F EY1 TH F AH0 L IY0
PITCHFORKS    P IH1 CH F AO2 R K S
SMITHFIELD    S M IH1 TH F IY0 L D
MARSHFIELD    M AA1 R SH F IY2 L D
HARSHFIELD    HH AA1 R SH F IY2 L D
SOUTHFIELD    S AW1 TH F IY2 L D
BLATCHFORD    B L AE1 CH F ER0 D
HIGHFLIERS    HH AY1 F L AY2 ER0 Z
HIGHFLYING    HH AY1 F L AY2 IH0 NG
HIRSCHFELD    HH ER1 SH F EH0 L D
BURCHFIELD    B ER1 CH F IY0 L D
BRUSHFIRES    B R AH1 SH F AY2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
VHF    (n) (v ii2 ei2 ch e1 f)
Mahfouz    (n) (m aa1 f uu z)
Ashford    (n) (a1 sh f @ d)
bashful    (j) (b a1 sh f u l)
dishful    (n) (d i1 sh f u l)
pushful    (j) (p u1 sh f u l)
wishful    (j) (w i1 sh f @ l)
dishfuls    (n) (d i1 sh f u l z)
faithful    (j) (f ei1 th f @ l)
mirthful    (j) (m @@1 th f @ l)
mouthful    (n) (m au1 th f uh l)
slothful    (j) (s l ou1 th f @ l)
truthful    (j) (t r uu1 th f @ l)
watchful    (j) (w o1 ch f @ l)
wrathful    (j) (r o1 th f @ l)
youthful    (j) (y uu1 th f @ l)
Lichfield    (n) (l i1 ch f ii l d)
bashfully    (a) (b a1 sh f u l ii)
healthful    (j) (h e1 l th f @ l)
highflier    (n) (h ai1 f l ai1 @ r)
highflown    (j) (h ai1 f l ou n)
highflyer    (n) (h ai1 f l ai1 @ r)
mouthfuls    (n) (m au1 th f uh l z)
pitchfork    (v) (p i1 ch f oo k)
wishfully    (a) (w i1 sh f @ l ii)
faithfully    (a) (f ei1 th f @ l ii)
highfliers    (n) (h ai1 f l ai1 @ z)
highflyers    (n) (h ai1 f l ai1 @ z)
highflying    (j) (h ai1 f l ai1 i ng)
mirthfully    (a) (m @@1 th f @ l ii)
pitchforks    (v) (p i1 ch f oo k s)
truthfully    (a) (t r uu1 th f @ l ii)
unfaithful    (j) (uh2 n f ei1 th f @ l)
untruthful    (j) (uh1 n t r uu1 th f @ l)
watchfully    (a) (w o1 ch f @ l ii)
wrathfully    (a) (r o1 th f @ l ii)
youthfully    (a) (y uu1 th f @ l ii)
pitchforked    (v) (p i1 ch f oo k t)
reproachful    (j) (r i1 p r ou1 ch f @ l)
faithfulness    (n) (f ei1 th f l n @ s)
pitchforking    (v) (p i1 ch f oo k i ng)
thoroughfare    (n) (th uh1 r @ f e@ r)
truthfulness    (n) (t r uu1 th f @ l n @ s)
unfaithfully    (a) (uh2 n f ei1 th f @ l ii)
untruthfully    (a) (uh1 n t r uu1 th f @ l ii)
watchfulness    (n) (w o1 ch f @ l n @ s)
youthfulness    (n) (y uu1 th f @ l n @ s)
reproachfully    (a) (r i1 p r ou1 ch f @ l ii)
thoroughfares    (n) (th uh1 r @ f e@ z)
unfaithfulness    (n) (uh2 n f ei1 th f @ l n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
durchfallen(vi) |fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen| สอบตก, See also: A. bestehen,
Nachfolger(n) |der, pl. Nachfolger| ผู้รับช่วงต่อ, ผู้สืบทอดตำแหน่ง เช่น Gerhard Schröder ist der Nachfolger von Helmut Kohl.
durchführen(vt) |führt durch, führte durch, hat durchgeführt, etw.(A)| ดำเนินการทำให้สมบูรณ์, ทำให้สำเร็จ เช่น Das Promotionsverfahren soll bei der Fakultät Chemie durchgeführt werden. ขบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกถูกดำเนินการที่คณะเคมี
durchfallen(vi) |fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen, in/bei etw.(D)| ไม่ผ่าน, (สอบ)ตก, ไม่ประสบความสำเร็จ เช่น Ist er einmal bei irgendeiner Prüfung durchgefallen? เขาเคยสอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งสักครั้งไหม
Durchfall(n) |der, nur Sg.| อาการท้องเสีย, ท้องร่วง เช่น Ihr Kind hat den ganzen Tag Durchfall. ลูกของหล่อนมีอาการท้องเสียทั้งวัน, See also: A. Verstopfung,
rauchfrei[เร๊าค-ไฟร] (adj) ปราศจากการสูบบุหรี่ ปลอดจากการสูบบุหรี่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear [Add to Longdo]
Drehflügel {m}rotor [Add to Longdo]
Abbruchfirma {f}; Abbruchunternehmen {n}demolition firm [Add to Longdo]
Abgleichfehler {m}alignment fault [Add to Longdo]
Abstimmung {f}; Stimmabgabe {f} | Abstimmungen {pl} | neue Abstimmung {f} | namentliche Abstimmung | Abstimmung durch Zuruf | zur Abstimmung kommen | eine Abstimmung durchführenvote | votes | revote | roll-call vote | voice vote | to come to the vote | to take a vote; to hold a ballot [Add to Longdo]
Anruf {m}; Telefonanruf {m} | Anrufe {pl} | einen Anruf durchführen | Anruf durch versehentliches Drücken auf Tasten des Handys in der Taschecall; phone call | calls | to complete a call | pocket call [Add to Longdo]
Angebot {n} und Nachfrage {f}supply and demand [Add to Longdo]
Ankerdurchflutung {f} [electr.]armature ampere-turns; armature flux [Add to Longdo]
Anmachflüssigkeit {f}mixing liquid [Add to Longdo]
Ausführung {f}; Abwicklung {f}; Durchführung {f} | Ausführungen {pl}execution | executions [Add to Longdo]
Arbeitskräftenachfrage {f}demand for labour [Add to Longdo]
Anstrichfarbe {f}paint [Add to Longdo]
Antennennachführsystem {n}antenna tracking system [Add to Longdo]
Bauchfell {n} | Bauchfelle {pl}peritoneum; peritoneal | peritonea [Add to Longdo]
Auslandsnachfrage {f}foreign demand [Add to Longdo]
Ausleihfrist {f}loan period [Add to Longdo]
Bauchflosse {f}ventral fin; pelvic fin [Add to Longdo]
Bauchfellentzündung {f}peritonitis [Add to Longdo]
Baumwolle {f}; Nähfaden {m}cotton [Add to Longdo]
Baugebot {n} | Durchführung eines Baugebotsbuilding order | implementation of a building order [Add to Longdo]
Bedarf {m}; Nachfrage {f} | Bedarf übersteigen | nach Bedarf | über Bedarf | Bedarf weckendemand | to exceed demand | according to demand | in excess of demand | to create demand [Add to Longdo]
Befestigungsniet {m}pushfit rivet [Add to Longdo]
Buchforderungen {pl}book claims [Add to Longdo]
Bitte {f}; Gesuch {n}; Ersuchen {n}; Antrag {m}; Nachfrage {f}; Wunsch {m}; Anliegen {pl} | auf Bitten von; auf Antrag von | auf vielfachen Wunschrequest | at request of | by popular request [Add to Longdo]
Beweissicherung {f} | Beweissicherung durchführenperpetuation of evidence | to collect evidence [Add to Longdo]
Bruchfestigkeit {f}breaking strength [Add to Longdo]
Bruchfestigkeit {f} (Bruchmodul)modulus of rupture [Add to Longdo]
Buchführung {f} und Fakturierung {f}accounting and billing [Add to Longdo]
Buchführer {m}; Buchhalter {m}accountant [Add to Longdo]
Buchführungsrichtlinien {pl}accounting principles [Add to Longdo]
Buchführung {f}; Buchhaltung {f}accounting [Add to Longdo]
Buchhaltungssystem {n}; Buchführungssystem {n}accounting system [Add to Longdo]
Buschfeuer {n}bush fire [Add to Longdo]
Dachfenster {n}dormer; dormer window; roof-light; skylight [Add to Longdo]
Cashflow {m} [econ.]cash flow [Add to Longdo]
Computer {m}; Rechner {m}; Datenverarbeitungsanlage {f} | Computer {pl}; Rechner {pl} | einen Computer hochfahren; starten | arbeitender Rechnercomputer | computers | to boot a computer | active computer [Add to Longdo]
Dachfirst {m}roof ridge [Add to Longdo]
Dachfläche {f}roof area [Add to Longdo]
Devisenausgleichfonds {m}exchange equalization fund [Add to Longdo]
Dreschflegel {m}; Flegel {m} | Dreschflegel {pl}; Flegel {pl}flail | flails [Add to Longdo]
Drehfeder {f}torsional spring; torsion spring [Add to Longdo]
Drehfeld {n} [electr.]rotating field [Add to Longdo]
Drehflügelfenster {n}pivot window [Add to Longdo]
Durchfahrt {f}; Schiffsdurchfahrt {f}lane; shipping lane [Add to Longdo]
Durchfahrt {f}; Durchreise {f}passage [Add to Longdo]
Durchfahrtshöhe {f}overhead clearance [Add to Longdo]
Durchfall {m} [ugs.]gippy tummy [Add to Longdo]
Durchfall habento ride the porcelain god [slang] [Add to Longdo]
Durchfederung {f}elasticity [Add to Longdo]
Durchfluss {m}; Flussrate {f} je Zeiteinheitflow rate; discharge rate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC [Add to Longdo]
UHF[ユーエッチエフ, yu-ecchiefu] (n) ultrahigh frequency; UHF [Add to Longdo]
VHF[ブイエッチエフ, buiecchiefu] (n) very high frequency; VHF [Add to Longdo]
うっ血性心不全[うっけつせいしんふぜん, ukketsuseishinfuzen] (n) congestive heart failure; CHF [Add to Longdo]
うら若い;末若い;裏若い(iK)[うらわかい, urawakai] (adj-i) young; youthful [Add to Longdo]
きまり悪い;決まり悪い;決り悪い;極まり悪い[きまりわるい, kimariwarui] (adj-i) feeling awkward; being ashamed; being bashful [Add to Longdo]
きゃぴきゃぴ[, kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
もじもじ;モジモジ[, mojimoji ; mojimoji] (adv,vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly [Add to Longdo]
ジト目[ジトめ, jito me] (n) (m-sl) (stare or glare with) scornful eyes; reproachful eyes; disgusted eyes [Add to Longdo]
タキゲンロクダイ[, takigenrokudai] (n) highfin butterflyfish (Coradion altivelis); highfin coralfish; altivelis butterfly [Add to Longdo]
ハフニウム[, hafuniumu] (n) hafnium (Hf) [Add to Longdo]
ピッチフォーク[, picchifo-ku] (n) pitchfork [Add to Longdo]
フッ化水素;弗化水素[フッかすいそ(フッ化水素);ふっかすいそ(弗化水素), futsu kasuiso ( futsu ka suiso ); fukkasuiso ( futsu ka suiso )] (n) hydrogen fluoride; HF [Add to Longdo]
マジェラン鮎並;マジェラン鮎魚女[マジェランあいなめ;マジェランアイナメ, majieran ainame ; majieran'ainame] (n) (uk) Patagonian toothfish (Dissostichus eleginoides); Chilean sea bass [Add to Longdo]
ミリメートル波[ミリメートルは, mirime-toru ha] (n) extremely high frequency wave; EHF [Add to Longdo]
一飲み;一呑み[ひとのみ, hitonomi] (n) (1) swallowing in one gulp; downing; mouthful; bite; (2) sipping; sip; (3) thinking nothing of one's opponent; making easy prey of someone [Add to Longdo]
一口(P);ひと口[ひとくち, hitokuchi] (n) (1) mouthful; bite; sip; draft; draught; (2) one word; (P) [Add to Longdo]
一口食べる[ひとくちたべる, hitokuchitaberu] (v1) to eat a mouthful [Add to Longdo]
[つや, tsuya] (n) (1) gloss; glaze; (2) charm; romance; love; youthfulness; (3) color; colour; feeling; (P) [Add to Longdo]
黄口[こうこう, koukou] (n) greenhorn (lit. "yellow mouth", in ref. to the beak of a chick); youthfulness and lack of experience [Add to Longdo]
下部[かぶ, kabu] (n) (1) lower part; substructure; (2) subordinate (office); good and faithful servant; (P) [Add to Longdo]
何気に[なにげに, nanigeni] (adv) (1) (col) inadvertantly; for no special reason; (2) truthfully; unexpectedly; (3) after realizing; without knowing [Add to Longdo]
果糖ぶどう糖液糖[かとうぶどうとうえきとう, katoubudoutouekitou] (n) (See 異性化糖) high fructose corn syrup; HFCS 55 [Add to Longdo]
海浜公園[かいひんこうえん, kaihinkouen] (n) beachfront park; park by the sea [Add to Longdo]
開拓[かいたく, kaitaku] (n,vs) (1) reclamation (of wasteland); cultivation; (2) pioneering; pathfinding; trail-blazing; (P) [Add to Longdo]
幹線道路[かんせんどうろ, kansendouro] (n) main road; main thoroughfare [Add to Longdo]
含羞む[はにかむ, hanikamu] (v5m) (uk) to be shy; to be bashful [Add to Longdo]
希望的[きぼうてき, kibouteki] (adj-na) wishful [Add to Longdo]
希望的観測[きぼうてきかんそく, kiboutekikansoku] (n) wishful thinking [Add to Longdo]
気を配る;気をくばる[きをくばる, kiwokubaru] (exp,v5r) to pay attention; to be watchful [Add to Longdo]
義理を立てる[ぎりをたてる, giriwotateru] (exp,v1) to be faithful; to do one's duty [Add to Longdo]
客気[かっき, kakki] (n) youthful ardor; rashness [Add to Longdo]
魚群探知機[ぎょぐんたんちき, gyoguntanchiki] (n) fishfinder [Add to Longdo]
極超短波[ごくちょうたんぱ;きょくちょうたんぱ, gokuchoutanpa ; kyokuchoutanpa] (n) ultrahigh frequency; UHF; ultrashort waves [Add to Longdo]
勤恪[きんかく, kinkaku] (n) faithful service [Add to Longdo]
血気盛り[けっきざかり, kekkizakari] (adj-na) youthful vigor; youthful vigour [Add to Longdo]
健康的[けんこうてき, kenkouteki] (adj-na) hygienic; healthy; healthful; sanitary [Add to Longdo]
後家を立てる[ごけをたてる, gokewotateru] (exp,v1) to remain faithful to the memory of one's husband and never remarry [Add to Longdo]
厚い(P);篤い[あつい, atsui] (adj-i) (1) (厚い only) thick; deep; heavy; (2) kind; cordial; hospitable; warm; faithful; (3) (篤い only) serious (of an illness); (4) (厚い only) abundant; (P) [Add to Longdo]
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf,ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P) [Add to Longdo]
紅顔可憐[こうがんかれん, kougankaren] (n,adj-na) youthful and endearing; rosy-cheeked and sweet [Add to Longdo]
高周波[こうしゅうは, koushuuha] (n) high frequency; HF [Add to Longdo]
克明[こくめい, kokumei] (adj-na,n) detailed; elaborate; faithfulness; diligence; conscientiousness; (P) [Add to Longdo]
恨みがましい[うらみがましい, uramigamashii] (adj-i) reproachful; resentful; spiteful [Add to Longdo]
恨めしい;怨めしい;怨しい(io);恨しい(io)[うらめしい, urameshii] (adj-i) reproachful; hateful; bitter [Add to Longdo]
恨めし気に[うらめしげに, urameshigeni] (adv) reproachfully [Add to Longdo]
山火事[やまかじ, yamakaji] (n) forest fire (on a mountain); wildfire; bushfire; (P) [Add to Longdo]
志操堅固[しそうけんご, shisoukengo] (n,adj-na) being faithful to one's principles; being of firm purpose and deep commitment; constancy; true blue [Add to Longdo]
実のある;実の有る[みのある, minoaru] (exp) faithful; sincere [Add to Longdo]
若々しい(P);若若しい[わかわかしい, wakawakashii] (adj-i) youthful; young; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一厢情愿[yī xiāng qíng yuàn, ㄧ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] one's own wishful thinking [Add to Longdo]
一相情愿[yī xiāng qíng yuàn, ㄧ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] one's own wishful thinking [Add to Longdo]
不渝[bù yú, ㄅㄨˋ ㄩˊ, ] constant; unchanging; abiding; faithful [Add to Longdo]
出血性登革热[chū xuè xìng dēng gé rè, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄥ ㄍㄜˊ ㄖㄜˋ, / ] dengue hemorrhagic fever (DHF) [Add to Longdo]
[chā, ㄔㄚ, ] fork; pitchfork; prong; pick; cross; intersect; "X" [Add to Longdo]
口感[kǒu gǎn, ㄎㄡˇ ㄍㄢˇ, ] mouthfeel; texture (of food) [Add to Longdo]
坚贞[jiān zhēn, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ, / ] faithful; chaste; loyal to the end [Add to Longdo]
坚贞不屈[jiān zhēn bù qū, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, / ] faithful and unchanging (成语 saw); steadfast [Add to Longdo]
外心[wài xīn, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄣ, ] bad faith (in a marriage); unfaithful intentions [Add to Longdo]
守节[shǒu jié, ㄕㄡˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] faithful (to the memory of betrothed); constant (of widow who remains unmarried) [Add to Longdo]
害臊[hài sào, ㄏㄞˋ ㄙㄠˋ, ] to be bashful; to feel ashamed [Add to Longdo]
年轻化[nián qīng huà, ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄚˋ, / ] make more youthful; promote younger staff [Add to Longdo]
年青[nián qīng, ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄥ, ] youthful [Add to Longdo]
康衢[kāng qú, ㄎㄤ ㄑㄩˊ, ] through street; thoroughfare [Add to Longdo]
别嘴[biè zuǐ, ㄅㄧㄝˋ ㄗㄨㄟˇ, / ] mouthful (awkard speech); tongue-twister [Add to Longdo]
从一而终[cóng yī ér zhōng, ㄘㄨㄥˊ ㄧ ㄦˊ ㄓㄨㄥ, / ] faithful unto death (i.e. Confucian ban on widow remarrying) [Add to Longdo]
忠实[zhōng shí, ㄓㄨㄥ ㄕˊ, / ] faithful [Add to Longdo]
忠心耿耿[zhōng xīn gěng gěng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄍㄥˇ ㄍㄥˇ, ] loyal and devoted (成语 saw); faithful and true [Add to Longdo]
忠贞不渝[zhōng zhēn bù yú, ㄓㄨㄥ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄩˊ, / ] unswerving in one's loyalty (成语 saw); faithful and constant [Add to Longdo]
怕羞[pà xiū, ㄆㄚˋ ㄒㄧㄡ, ] coy; shy; bashful [Add to Longdo]
[ní, ㄋㄧˊ, ] shy, timid, bashful; look ashame [Add to Longdo]
[qú, ㄑㄩˊ, ] bashful; ashamed [Add to Longdo]
探路者[Tàn lù zhě, ㄊㄢˋ ㄌㄨˋ ㄓㄜˇ, ] Pathfinder, NASA spacecraft sent to Mars in 1977 [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, ] valiant; wrathful [Add to Longdo]
[chūn, ㄔㄨㄣ, ] spring (time); gay; joyful; youthful; love; lust; life [Add to Longdo]
朝气蓬勃[zhāo qì péng bó, ㄓㄠ ㄑㄧˋ ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ, / ] full of youthful energy (成语 saw); vigorous; energetic; a bright spark [Add to Longdo]
[chā, ㄔㄚ, ] fork of a tree; pitchfork [Add to Longdo]
款伏[kuǎn fú, ㄎㄨㄢˇ ㄈㄨˊ, ] to obey; faithfully following instructions; to admit guilt [Add to Longdo]
款服[kuǎn fú, ㄎㄨㄢˇ ㄈㄨˊ, ] to obey; faithfully following instructions; to admit guilt [Add to Longdo]
氢氟酸[qīng fú suān, ㄑㄧㄥ ㄈㄨˊ ㄙㄨㄢ, / ] hydrofluoric acid HFl [Add to Longdo]
渴望[kě wàng, ㄎㄜˇ ㄨㄤˋ, ] desirous; wishful; desire [Add to Longdo]
满口[mǎn kǒu, ㄇㄢˇ ㄎㄡˇ, / 滿] a mouthful; (of speech) pure: perfect accent; substance of speech all of a kind (e.g. all lies); unreservedly (accept, agree, promise etc) [Add to Longdo]
满嘴[mǎn zuǐ, ㄇㄢˇ ㄗㄨㄟˇ, / 滿] a mouthful [Add to Longdo]
无网格法[wú wǎng gé fǎ, ˊ ㄨㄤˇ ㄍㄜˊ ㄈㄚˇ, / ] meshless method (numerical simulation); meshfree method [Add to Longdo]
照原样[zhào yuán yàng, ㄓㄠˋ ㄩㄢˊ ㄧㄤˋ, / ] to copy; to follow the original shape; faithful restoration [Add to Longdo]
甚高频[shèn gāo pín, ㄕㄣˋ ㄍㄠ ㄆㄧㄣˊ, / ] very high frequency (VHF) [Add to Longdo]
疾风劲草[jí fēng jìng cǎo, ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, / ] the storm put strong grass to the test (成语 saw); fig. trouble times test a faithful minister; to show one's true colors after a stern test [Add to Longdo]
疾风知劲草[jí fēng zhī jìng cǎo, ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄓ ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, / ] the storm put strong grass to the test (成语 saw); fig. trouble times test a faithful minister; to show one's true colors after a stern test; also written 疾風勁草|疾风劲草 [Add to Longdo]
痴心妄想[chī xīn wàng xiǎng, ㄔ ㄒㄧㄣ ㄨㄤˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] to labor under a delusion (成语 saw); wishful thinking; trad. form 痴心妄想 also used [Add to Longdo]
白日做梦[bái rì zuò mèng, ㄅㄞˊ ㄖˋ ㄗㄨㄛˋ ㄇㄥˋ, / ] day dream; indulge in wishful thinking [Add to Longdo]
笃守[dǔ shǒu, ㄉㄨˇ ㄕㄡˇ, / ] to comply faithfully; sincerely abiding by [Add to Longdo]
[xiū, ㄒㄧㄡ, ] shy; ashamed; shame; bashful [Add to Longdo]
羞涩[xiū sè, ㄒㄧㄡ ㄙㄜˋ, / ] shy; bashful [Add to Longdo]
[sào, ㄙㄠˋ, ] bashfulness [Add to Longdo]
[qú, ㄑㄩˊ, ] thoroughfare [Add to Longdo]
要路[yào lù, ㄧㄠˋ ㄌㄨˋ, ] important road; main thoroughfare; fig. key position [Add to Longdo]
要道[yào dào, ㄧㄠˋ ㄉㄠˋ, ] major road; thoroughfare; main road [Add to Longdo]
诚实[chéng shí, ㄔㄥˊ ㄕˊ, / ] honest; honesty; honorable; truthful [Add to Longdo]
[chén, ㄔㄣˊ, / ] faithful; sincere; surname Chen [Add to Longdo]
变心[biàn xīn, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ, / ] cease to be faithful [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
やり遂げる[やりとげる, yaritogeru] durchfuehren, erreichen [Add to Longdo]
下痢[げり, geri] Diarrhoee, Durchfall [Add to Longdo]
内偵[ないてい, naitei] heimliche_Nachforschungen [Add to Longdo]
励行[れいこう, reikou] strenge_Durchfuehrung, strenge_Einhaltung [Add to Longdo]
受け継ぐ[うけつぐ, uketsugu] nachfolgen, -erben [Add to Longdo]
[し, shi] DURCHFUEHREN, FUEHREN, VERWALTEN [Add to Longdo]
[し, shi] ERBE, NACHFOLGER [Add to Longdo]
執る[とる, toru] nehmen, ergreifen, durchfuehren [Add to Longdo]
実施[じっし, jisshi] ausfuehren, durchfuehren, in_Kraft_setzen [Add to Longdo]
履行[りこう, rikou] Durchfuehrung, Erfuellung [Add to Longdo]
後任[こうにん, kounin] Nachfolger [Add to Longdo]
後継[こうけい, koukei] Nachfolge [Add to Longdo]
成就[じょうじゅ, jouju] durchfuehren, ausfuehren, erreichen [Add to Longdo]
探求[たんきゅう, tankyuu] das_Suchen, Nachforschung [Add to Longdo]
探索[たんさく, tansaku] das_Suchen, Untersuchung, Nachforschung [Add to Longdo]
探訪[たんぼう, tanbou] Erkundigung, Nachforschung [Add to Longdo]
敢行[かんこう, kankou] entschlossen_handeln, -wagen, durchfuehren [Add to Longdo]
施す[ほどこす, hodokosu] Almosen_geben, schenken, spenden, durchfuehren, ausueben [Add to Longdo]
施行[しこう, shikou] ausfuehren, durchfuehren, in_Kraft_setzen [Add to Longdo]
査察[ささつ, sasatsu] Inspektion, Nachforschung [Add to Longdo]
桜色[さくらいろ, sakurairo] kirschfarben [Add to Longdo]
[むね, mune] Dachfirst [Add to Longdo]
検討[けんとう, kentou] Untersuchung, Nachforschung [Add to Longdo]
横隔膜[おうかくまく, oukakumaku] Zwerchfell [Add to Longdo]
洗い立てる[あらいたてる, araitateru] herumstoebern, nachforschen, forschen [Add to Longdo]
[ぎょ, gyo] FISCHFANG [Add to Longdo]
漁業[ぎょぎょう, gyogyou] Fischerei, Fischfang [Add to Longdo]
漁獲[ぎょかく, gyokaku] Fischfang [Add to Longdo]
[り, ri] Diarrhoee, Durchfall [Add to Longdo]
突貫[とっかん, tokkan] Sturmangriff, rasche_Durchfuehrung [Add to Longdo]
簿記[ぼき, boki] Buchfuehrung, Buchhaltung [Add to Longdo]
継ぐ[つぐ, tsugu] nachfolgen, -erben [Add to Longdo]
継承[けいしょう, keishou] Nachfolge [Add to Longdo]
肌色[はだいろ, hadairo] fleischfarben, hautfarben [Add to Longdo]
腹膜[ふくまく, fukumaku] Bauchfell [Add to Longdo]
腹膜炎[ふくまくえん, fukumakuen] Bauchfellentzuendung [Add to Longdo]
[だい, dai] Zeile, durchfuehren [Add to Longdo]
行う[おこなう, okonau] durchfuehren [Add to Longdo]
襲う[おそう, osou] angreifen, ueberfallen, jemandem_folgen, jemandem_nachfolgen [Add to Longdo]
調査[ちょうさ, chousa] Untersuchung, Nachforschung [Add to Longdo]
豊漁[ほうりょう, houryou] guter_Fischfang [Add to Longdo]
貫徹[かんてつ, kantetsu] durchfuehren, durchsetzen [Add to Longdo]
貫流[かんりゅう, kanryuu] durchstroemen, durchfliessen [Add to Longdo]
跡継ぎ[あとつぎ, atotsugi] Nachfolger, -Erbe [Add to Longdo]
通行止め[つうこうどめ, tsuukoudome] Kein_Durchgang!, Keine_Durchfahrt! [Add to Longdo]
通過[つうか, tsuuka] Durchgang, Durchfahrt [Add to Longdo]
遂げる[とげる, togeru] erreichen, vollbringen, durchfuehren [Add to Longdo]
遂行[すいこう, suikou] ausfuehren, durchfuehren, verwirklichen [Add to Longdo]
需給[じゅきゅう, jukyuu] Nachfrage_und_Angebot [Add to Longdo]
需要[じゅよう, juyou] Nachfrage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hydrofluoric \Hy`dro*flu*or"ic\, a. [Hydro-, 2 + fluoric.]
   (Chem.)
   Pertaining to, or containing, hydrogen and fluorine;
   fluohydric; as, hydrofluoric acid.
   [1913 Webster]
 
   {Hydrofluoric acid} (Chem.), a colorless, mobile, volatile
    liquid, {HF}, very corrosive in its action, and having a
    strong, pungent, suffocating odor. It is produced by the
    action of sulphuric acid on fluorite, and is usually
    collected as a solution in water. It attacks all
    silicates, as glass or porcelain, is the agent employed in
    etching glass, and is preserved only in vessels of
    platinum, lead, caoutchouc, or gutta-percha.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 HF
     Have Fun (slang, Usenet, IRC)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top