ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*hearer*

HH IY1 R ER0   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hearer, -hearer-
English-Thai: Nontri Dictionary
hearer(n) ผู้ฟัง,ผู้สดับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Alan Shearer looking to organize a counterattack for Newcastle United.อลัน เชียเร่อร์พยายามจะเล่นเร็ว เพื่อสวนกลับให้นิวคาสเซิ่ล Goal! The Dream Begins (2005)
Trying a give-and-go here with Alan Shearer.ทำชิ่งกับอลัน เชียเร่อร์ Goal! The Dream Begins (2005)
Trying a give-and-go here with Alan Shearer.เขาพยายามเล่นชิ่งกับอลัน เชียร์เรอร์ Goal II: Living the Dream (2007)
I can feel an evil presence in here.Die Stimme des Hauses ist Harry ShearerTwo Cars in Every Garage and Three Eyes on Every Fish (1990)
-Did you know that? -Yes, ma'am.Diese Figur ist Harry ShearerBart Gets an F (1990)
Lisa was great. Her fingering's come a Iong way.Ned und Gottlieb werden beide von Harry Shearer gespielt. Bart the Daredevil (1990)
A bIockaded bishop is of little value, but I think you mean a pawn.- Die Stimme ist von Harry Shearer. - Er war erst eine Frau. Dead Putting Society (1990)
To think I wasted my life in boardrooms and meetings.- Und wer lachte am meisten ? - Harry Shearer. Ja, genau. Bart's Dog Gets an F (1991)
I had to work, washing your dishes and toilets! I remember you.Harry Shearer ist fantastisch mit dieser Stimme. Oh Brother, Where Art Thou? (1991)
I'd raise my hand if I could.Harry Shearer spricht... den Radioactive Man. Three Men and a Comic Book (1991)
His blood is double O-negative. It's rare.Mr. Burns, Harry Shearer, spielte eine tragende Rolle. Blood Feud (1991)
You'll be tormented.Hier spricht Harry Shearer wie Vin Scully. Homer vs. Lisa and the 8th Commandment (1991)
Covet graven images.Da ist Harry Shearer als Teufel. Homer vs. Lisa and the 8th Commandment (1991)
I wish I was an adult so I could break rules. Oh, great.Harry Shearer ahmt hier Keith Jackson nach. Homer vs. Lisa and the 8th Commandment (1991)
Like this performance of Romeo and Juliet featuring Norma Shearer and John Gilbert whose career ended with talking pictures.Wie diese Version von Romeo und Julia mit Norma Shearer und John Gilbert, dessen Karriere mit dem Tonfilm endete. Glorious Technicolor (1998)
- Mrs. Shearer.- Mrs. ShearerThe Pony (2012)
Is this what the Shearer woman wanted to speak to you about?Wollte Mrs. Shearer deshalb mit Ihnen sprechen? The Pony (2012)
There's one for you and one for Mrs. Shearer.Eins für Sie und eins für Mrs. ShearerA Man, a Plan... (2012)
Mrs. Shearer?Mrs. ShearerSpaghetti and Coffee (2012)
Mr. Shearer was set on another boy after three girls in a row.Mr. Shearer wollte unbedingt einen Jungen. Es waren 3 Mädchen hintereinander. Spaghetti and Coffee (2012)
I've looked in on Mrs. Shearer.- Ich war eben bei Mrs. ShearerSpaghetti and Coffee (2012)
Perhaps it has something to do with the care we offer women like Mrs. Shearer. - Or don't.Vielleicht liegt es an der Betreuung von Patienten wie Mrs. ShearerSpaghetti and Coffee (2012)
Mrs. Shearer.Mrs. ShearerBlue Bell Boy (2012)
- Is it Mr. Shearer?- Sind Sie Mr. ShearerBlue Bell Boy (2012)
Somebody stole Norma Shearer's jewels.- Jemand hat Norma Shearers Juwelen gestohlen. The Stolen Jools (1931)
Miss Shearer won't like it.- Miss Shearer wird das nicht mögen. The Stolen Jools (1931)
Miss Shearer she bought it for us.- Miss Shearer hat uns das Eis gekauft. The Stolen Jools (1931)
Miss Shearing.- Miss ShearerThe Stolen Jools (1931)
You stole Miss Shearer's jewels.Sie haben Miss Shearers Juwelen gestohlen. The Stolen Jools (1931)
Norma Shearer's jewels were stolen last night.Norma Shearers Juwelen wurden letzte Nacht gestohlen. The Stolen Jools (1931)
The jewels were stolen from Norma Shearer.Die Juwelen wurden Norma Shearer gestohlen. The Stolen Jools (1931)
Norma Shearer's jewels were stolen last night at the movie ball.Norma Shearers Juwelen wurden letzte Nacht auf dem Filmball gestohlen. The Stolen Jools (1931)
I was then ushered in my lemon silk shorts into the room where there was Norma Shearer, Claudette Colbert and many, many others.Ich wurde anschließend in einen Raum geführt, wo Norma Shearer, Claudette Colbert und andere Stars saßen. The Man Who Came to Dinner (1942)

CMU English Pronouncing Dictionary
HEARER HH IY1 R ER0
HEARERS HH IY1 R ER0 Z
SHEARER SH IH1 R ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hearer (n) hˈɪəʳrər (h i@1 r @ r)
hearers (n) hˈɪəʳrəz (h i@1 r @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hörer {m} | Hörer {pl}hearer | hearers [Add to Longdo]
Schafscherer {m} | Schafscherer {pl}shearer | shearers [Add to Longdo]
Zuhörer {m} | Zuhörer {pl}hearer | hearers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
聴衆[ちょうしゅう, choushuu] (n) audience; attendance; hearers; (P) [Add to Longdo]
聞き手(P);聞手;聴き手;聴手[ききて, kikite] (n) (1) (See 話し手・1) hearer; listener; audience; (2) interviewer; questioner; (P) [Add to Longdo]
傍聴人[ぼうちょうにん, bouchounin] (n) hearer; auditor; audience [Add to Longdo]
理想的な言語使用者[りそうてきなげんごしようしゃ, risoutekinagengoshiyousha] (n) ideal speaker-hearer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Hearer \Hear"er\ (h[=e]r"[~e]r), n.
     One who hears; an auditor.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top