ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*he

HH IY1   
1107 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: he, -he-, *he*
Possible hiragana form:
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
新正如意 新年发财[xīn zhèng rú yì xīn nián fā cái] (phrase ) คำอวยพรสวัสดีปีใหม่ของชาวจีนในวันตรุษจีน ความหมายคือ ขอให้ปีใหม่นี้สมหวังทุกประการ และร่ำรวยมั่งคั่ง คนไทยมักอ่านว่า ซินเจียยู่อี่ซินนี้ฮวดใช้ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสำเนียงแต้จิ๋ว

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
alkylphenol (n ) a family of organic compounds obtained by the alkylation of phenols. The term is usually reserved for commercially important propylphenol, butylphenol, amylphenol, heptylphenol, octylphenol, nonylphenol, dodecylphenol and related "long chain alkylphenols" (LCAPs). Methylphenols and ethylphenols are also alkylphenols, but they are more commonly referred to by their specific names, cresols and xylenols.
Capacity heapedความจุบุ้งกี๋ในการโกยเต็ม
hematemesis (n ) การอาเจียนเป็นเลือด มักเกิดจากภาวะการมีเลือดออกในหลอดอาหารหรือกระเพาะอาหาร
hemathrosis (n ) เลือดออกในข้อ พบบ่อยในโรคฮีโมฟิเลีย
hematochezia (n ) การถ่ายเป็นเลือดเนื่องจากมีเลือดออกในลำไส้ใหญ่ส่วนล่าง
hematologist (n ) นักโลหิตวิทยา
hematoma (n ) ภาวะที่มีเลือดออกในเนื้อเยื่อ มักมีขนาดใหญ่และสามารถคลำได้เป็นก้อน
hematuria (n ) ปัสสาวะเป็นเลือดมีทั้ง microscopic และ macroscopic hematuria
hemopericardium (n ) เลือดออกในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ (pericardial cavity) ส่วนใหญ่เกิดจากการแตกของหลอดเลือดเอออร์ตา หรือห้องหัวใจทะลุ
hemoperitoneum (n ) เลือดออกในช่องท้อง โดยมากเกิดจากการแตกของหลอดเลือดเอออร์ตาโป่งพอง (aortic aneurysm) หรืออุบัติเหตุที่มีการแตกของตับ, ม้าม, หรือเอออร์ตาเอง
hemoptysis (n ) การไอเป็นเลือด สาเหตุที่พบบ่อยคือ การติดเชื้อวัณโรค และมะเร็งปอด
hemothorax (n ) เลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอด อาจเกิดจากอุบัติเหตุซี่โครงหักแล้วมีการฉีกขาดของหลอดเลือดintercostal artery หรือเกิดจากการฉีกขาดของเอออร์ตา
intracerebral hemorrhage (n ) ภาวะเลือดออกในสมอง
lymphoepithelial (adj ) ประกอบด้วย lymphocytes และ epithelial cells
Myelosuppression {f}; Knochenmarkshemmung {f} [med.] (n ) การกดการทำงานของไขกระดูก
postpartum hemorrhage (n ) ภาวะตกเลือดหลังคลอด คือภาวะที่มีเลือดออกทันทีปริมาณมากกว่า 500 มิลลิลิตร ทางช่องคลอด หลังคลอด

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
atheoretical (adj ) Unrelated to or lacking a theoretical basis
cheilitis (n ) Ulcerration and redness at the corners of the lips.
chelation (n ) (med) the process of removing a heavy metal from the bloodstream by means of a chelate as in treating lead or mercury poisoning The process of forming a ring by forming one or more hydrogen bonds
go the extra mile (idioms ) To go above and beyond the call of duty, to do more than is expected or asked of you, or to give extra effort in what you're doing, to make sure your job is done perfectly.
look a gift horse in the mouth1. to be ungrateful to someone who gives you something; to treat someone who gives you a gift badly. (Usually with a negative.), 2.to criticize or refuse to take something that has been offered to you
plainclothesmena plainclothes police officer
right off the bat (slang ) immediately, at once, right away
sheep[sheep] (slang ) what the
young brotheryounger brother
Zecher {m}a person who is enjoying themselves in a lively and noisy way.

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
bears fished หมีขนสีแดง,ตัวใหญ่เป็นนักล่ากลุ่มปลาsalmonที่วายทวนน้ำไปวางไข่ทุกๆปี
by the time[บาย เดอะ ไทม์] (adv prep ) ในขณะที่ ตอนที่
catcher stick[แคชเชอร์ สติ๊ค] (n cather stick ) ไม้สำหรับจับงู
sweetheart contract[สวีทฮ็าร์ต คอนแทร์คท์] (phrase ) หากแปลกันตรงๆ คือ "สัญญารัก" ในเนื้อหาชองสิทธิการจ้างงาน สามารถอธิบายว่าป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับเจ้าพนักงานสหภาพแรงงานที่ซึ่งอำนวยผลประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายบนค่าใช้จ่ายของพนักงาน In the context of employment rights, a sweetheart contract can describe a deal between an employer and trade union officials which benefits them both at the expense of employees.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (org ) ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
See also: S. LDS Church,

Longdo Dictionary ภาษา สเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hearing (n ) การไต่สวน

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - สเปน (ES) (UNAPPROVED version -- use with care )
heart (n ) corazón

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
hempกัญชง

Longdo Dictionary ภาษา ดัชท์ (NL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
het zoogdier (n ) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Rumpelstilzchen {n} (n ) nominee
Sachertorte (e) (n ) Sacher cake

Longdo Dictionary ภาษา มอญ (MNW) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[khe/เคี่ยะ] ဃ พยัญชนะตัวที่ ๔ ของมอญ
[ghe'] พยัญชนะตัวที่ ๔ ของภาษามอญ

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
沙尘暴[shā chén bào, ㄕㄚ ㄔㄣˊ ㄅㄠˋ] พายุทราย (เป็นสภาพอากาศชนิดหนึ่ง ซึ่งอันตรายต่อสุขภาพ)
沙尘暴[shā chén bào, ㄕㄚ ㄔㄣˊ ㄅㄠˋ] (n ) พายุทราย (เป็นสภาพอากาศชนิดหนึ่ง ซึ่งอันตรายต่อสุขภาพ)
[, ㄏㄜˊ] (n ) แม่น้ำ
社会[she4 hui4] (n ) สังคม
[heng] การชั่งน้ำหนัก

Longdo Dictionary ภาษา เกาหลี (KO) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[Chek] (n ) 1. Book 2. Strategy

English-Thai: Longdo Dictionary
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ
cashew nut(n) มะม่วงหิมพานต์
blather(n vi vt) เพ้อเจ้อ, (also written as) blether
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
sheep(n) แกะ
Image:
the john(n slang) ห้องน้ำ, S. toilet, restroom, WC
wave the white flag(phrase) ยอมยกธงขาว ยอมแพ้ ยอมจำนน
on the right trackเป็นสำนวน แปลว่า มาถูกทางแล้ว, อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง
Not for all the tea in China!เป็นสำนวนแปลว่า เอาอะไรทุกอย่างมาแลกก็ไม่ยอม เช่น Would you like to go to Antarctic? - No, not for all the tea in China.
stick them up!(phrase) ยกมือ (ทั้งสองข้าง) ขึ้น เช่น ในภาพยนตร์ เวลาที่โจรจะเข้ามาจี้ หรือตำรวจจะมาจับ และสั่งให้คนนั้นๆ ยกมือขึ้น
have one's feet on the groundยืนบนลำแข้งของตนเอง เช่น Don't worry about him. He has his feet on the ground.
frog in the well(phrase) เทียบได้กับสำนวนไทย กบในกะลา (ถ้าแปลตรงๆคือกบในบ่อหรือในสระน้ำ)
give so. the creeps(colloq) ให้ความรู้สึกที่น่ากลัวสะหวั่นพรั่นพรึง เช่น That black cat gives me the creeps every time I see it.
give so. the creeps(colloq) ไม่ถูกชะตา, ให้ความรู้สึกที่ไม่ชอบ เช่น He really gives me the creeps.
off the shelf(adj) มีจำหน่ายทั่วไป ไม่ต้องพัฒนาประดิษฐ์ใหม่ด้วยตนเอง
theme park(n) สวนสนุก
adhesive tape(n) กระดาษกาว, Scotch tape
heart(n) หัวใจ
less then(adj.) น้อยกว่า, ต่ำกว่า
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
The Holy See(n) นครรัฐวาติกัน (Vatican City State)
on the breadlineในสถานการณ์ที่ยากจนมาก (สำนวนนี้มีที่มาจากการเข้าแถวรอรับขนมปังจากรัฐบาลในสมัยก่อน) เช่น She has been forced to live on the breadline for failing to sign Child Support Agency forms.
a big cheese(slang) เป็นสำนวนแปลว่า คนที่สำคัญมาก
tranche(n) งวด, การจ่ายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นส่วนๆ (โดยเฉพาะงวดการจ่ายเงิน)
aromatherapy(n) สุคนธบำบัด หรือการบำบัดรักษาด้วยกลิ่นหอม
henchman(n) ผู้ติดตาม สมุน
to be on the top of the worldเป็นสำนวนแปลได้สองแบบ คือ มีความสุขอย่างล้นหลาม มีความสุขที่สุด หรือประสบความสำเร็จอย่างสูง
watershed(n) ลุ่มน้ำ
symphony orchestra(n) วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่มักจะประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้, S. philharmonic orchestra, R. chamber orchestra
biosphere(n) ชีวมณฑล, พื้นที่และชั้นบรรยากาศของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater
anesthesiologist(n) วิสัญญีแพทย์
hell money(n) กระดาษเงินกระดาษทอง (ใช้ในพิธีกรรมของคนจีน)
feather(n) ถ้าพูดถึงขนของสุนัข จะหมายถึงแผงขนที่ห้อยลงมาจากส่วนหลังของขาทั้งสี่ และใต้ลำตัว ลักษณะคล้ายชายครุย
father(n) บาทหลวง
atherothrombotic(n) ภาวะเส้นโลหิตแดงตีบเนื่องจากมีลิ่มเลือดในหลอดเลือด
phenomenon(n) |pl. phenomena| ปรากฏการณ์
Office of the Council of State(n org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.krisdika.go.th/
heterogeneous(adj) วิวิธพันธ์, ที่เป็นเนื้อผสม, ที่ไม่เข้ากัน, A. homogeneous
put money where mouth is1. สนับสนุนช่วยเหลือโดยการให้สิ่งของ โดยเฉพาะการบริจาคเงิน 2. ลงมือทำ มากกว่าสักแต่พูด เช่น You can put money where your mouth is by asking all involved to put up $1 per post in a donation to relief organizations.
washed out(adj) ที่มีสีซีดเผือด, ไร้เรี่ยวแรง, ไม่กระฉับกระเฉง เช่น His face was thin and washed out.
in the meantime(phrase) ในขณะเวลาเดียวกัน, ในช่วงนั้น, จนกระทั่งถึงเวลาที่คอย, S. meanwhile
authentication(n) สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่รับรองว่าเป็นของแท้หรือแสดงที่มา
tell the truthพูดความจริง, กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ เช่น I wasn't sure if Bobby was telling the truth.
helpless(adj) ไร้ที่พึ่ง, ขาดที่พึ่งพา
cheese grater(n) ที่ขูดเนยแข็ง
hessian(n) ผ้ากระสอบ
heatstroke(n) ลมแดด
Hessian(adj) แห่งรัฐ Hesse ในประเทศเยอรมนี หรือ แห่งประชาชนจากรัฐ Hesse เช่น The Hessian capital city is Wiesbaden., R. Hesse
Hesse(n uniq) รัฐหนึ่งในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งอยู่ทางตะวันตกตอนกลาง เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของรัฐนี้คือ Frankfurt am Main

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
he[PRON] เขา (ผู้ชาย)
hem[N] ขอบ (ผ้า), See also: ริม (ผ้า), Syn. edging, selvage
hem[VT] เย็บริม (ผ้า)
hem[VI] เย็บริม (ผ้า)
hen[N] แม่ไก่
her[PRON] เธอ, See also: หล่อน
hew[VT] ฟัน, See also: สับ, โค่น, ตัด, Syn. hack
hew[VI] ฟัน, See also: สับ, โค่น, ตัด, Syn. hack
hex[N] คำสาป, See also: เวทมนตร์คาถา, Syn. curse, jinx, spell
hex[N] ผู้ที่นำโชคร้ายมาให้, See also: สิ่งที่นำโชคร้ายมาให้
hex[PRF] หก
hey[INT] คำอุทานแสดงความประหลาดใจ, See also: คำอุทานแสดงความดีใจ, ผิดหวัง ฯลฯ
hey[SL] หวัดดี, See also: เฮ้
she[PRON] เธอ, See also: หล่อน
the[ART] คำนำหน้านามชี้เฉพาะ
the[PRF] พระเจ้า, Syn. theo-
ache[N] ความปวดร้าว, See also: ความเจ็บปวด, ความรู้สึกเจ็บปวด, Syn. dull pain, throbbing, twinge
ache[VI] เจ็บปวด, See also: เจ็บ, ปวด, Syn. pain, be sore, throb
ache[VI] ปรารถนา, See also: ต้องการ, ประสงค์, อยาก
ahem[INT] (คำอุทานที่มีเสียงเหมือนการไอ เพื่อเรียกความสนใจ)
chef[N] หัวหน้าพ่อครัว, Syn. head cook
chew[N] ขนมหวาน (ที่ต้องเคี้ยวก่อนกลืน)
chew[VT] เคี้ยว, Syn. jaw, masticate
chew[VT] บด, Syn. grind, crush
ghee[N] น้ำมันเนย
he'd[VT] คำย่อของ he had, he would, See also: คำย่อของ he would
he's[ABBR] คำย่อของ he is หรือ he has
head[VT] ควบคุม, See also: ดูแล, จัดการ
head[N] จุดวิกฤต
head[VI] มุ่งหน้าไป, See also: มุ่งไปทาง
head[N] ศีรษะ, See also: หัว
head[N] สมอง, See also: ความคิด
head[N] ส่วนบน, See also: ส่วนยอด
head[ADJ] สำคัญที่สุด, See also: ชั้นหนึ่ง, ชั้นนำ, ที่หนึ่ง
head[N] หัวหน้า, See also: ผู้นำ, Syn. boss, chief, leader, Ant. subordinate, underling
heal[VT] รักษา, See also: สมาน, ประสาน, Syn. cure, recuperate, recover, Ant. fail, relapse, worsen
heap[N] กอง, See also: กองพูน, กองสุม, กองสิ่งของที่ทับถมกัน, Syn. mound, pile, stack
heap[VT] กองไว้, See also: สุมไว้, วางกองไว้
heap[N] ปริมาณมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: จำนวนมาก
hear[VI] ได้ยิน, See also: ได้ยินเสียง
hear[VT] ได้ยิน, See also: ได้ยินเสียง
hear[VT] ฟัง, Syn. listen, harken, tune in, Ant. disregard, ignore
heat[N] ความฉุนเฉียว, See also: ความโกรธ, ความตื่นเต้น
heat[N] ความร้อน, Syn. hotness, torridness
heat[N] อุณหภูมิความร้อน
heck[INT] คำอุทานแสดงความไม่พอใจ ความรำคาญหรืออื่นๆ (คำไม่เป็นทางการ)
heed[N] การเอาใจใส่, See also: การระมัดระวัง
heed[VT] เอาใจใส่, See also: ระมัดระวัง, Syn. attend, mind
heed[VI] เอาใจใส่, See also: ระมัดระวัง, Syn. attend, beware
heel[N] คนเลว (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนไม่ดี, Syn. backguard, scoundrel, villain, Ant. gentleman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aachen(อ่า' เค็น) n. ชื่อเมืองในเยอรมันตะวันตก Z a city in W West Germany)
abhenry(แอบเฮน' รี) n. หน่วยการนำไฟฟ้าที่เป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาที และมีค่าเท่ากบ 10-9 henry (centimeter-gram-second unit)
accomplished(อะคอม' พลิชดฺ) adj. สมบูรณ์, ซึ่งบรรลุผล, Syn. proficient, skilled, gifted ###A. amateurish, unskilled)
accouchement(อะดูซมาน) fr. ระยะเก็บตัวในวัยเด็ก, การคลอด
accoucheur(อะคูเซอ') fr. ผู้ช่วยในการคลอด, หมดตำแย, สูติแพทย์
accoucheuse(อะคู; ซูส) fr. หมอตำแย
acetic acid chem.ส่วนประกอบสำคัญองน้ำส้มสายชู; (constituent of vinegar)
acetic anhydride chem.สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการผลิตพลาสติกและใยสังเคราะห์
acetophenetiden(แอสซิดทฟิเนท' ทิดิน) chem. ยาลดไข้และบรรเทาปวด., Syn. phenacetin
acetophenone(แอสซฺโทฟะโนน') chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้แต่งกลิ่นเครื่องหอม., Syn. phenyl methyl ketone, acetylbenzene, hypnone
ache(เอค) vi.,n. รู้สึกปวด, สงสาร, เวทนา, อยาก, ความปวด. -achingly adv., Syn. suffer, yearn, hurt, want)
achelous(แอคคิโล' อัส) n. ชื่อเทพเจ้าแม่น้ำ
achene(เอคีน') n. ผลไม้ชนิดที่มีเม็ดเล็ก ๆ และแข็ง
acheron(แอค' คิรอน) นรก
achilles heelบริเวณหรือส่วนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บ (Achilles hell)
acid headผู้ติดยาเสพติดชนิด ISD
across-the-boardadj. ทั่วทั้งหมด, ทั่วไปตลอดแนว, ทั่วทุกส่วน, Syn. blanket
acts of the apostlesหนังสือหรือบทหนึ่งของพระคัมภีร์ New Testament ของคริสเตียน
acyl group chem. rco-: ###S. acyl radical
adhere(แอดเฮียร์') vi. ติด, เกาะติด, ยึดมั่น, ถือทิฐิ,ร่วมเป็นภาค ี, Syn. cling, stick, join, unite ###A. separate, split)
adherence(แอดเฮีย' เรินซฺ') n. การยึดมั่น, ความเลื่อมใส, การถือทิฐิ, Syn. devotion)
adherent(แอดเฮีย' เรินทฺ,-เฮอ' เรินทฺ) n. ผู้สนับสนุน, ผู้ยึดมั่น,สาวก,ผู้ติดตาม, Syn. follower)
adhesion(แอดฮี' เชิน) n. ภาวะการเกาะติด, ความศรัทธา, การติดตาม,การร่วมเป็นภาคี (assent, coherence ###A. separation)
admiral of the fleetผู้บัญชากองเรือรบของอังกฤษ
aerosphere(แอ' โรสเฟียร์) n. บริเวณเหนือชั้นบรรยากาศของโลก (lighter-than-air craft)
aesthesia(เอสธี' เซีย) n. =esthesia
aesthete(เอส' ธีท) n. ผู้ที่ชอบความงาม (โดยเฉพาะของศิลปะดนตรี กวีและอื่น .), Syn. esthete, connoisseur
aesthetic(al) (เอสเธท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกต่อความงาม,เกี่ยวกับสุนทรีย์ศาสตร์, เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกที่บริสุทธิ์, ทฤษฏีหรือความคิดเห็นที่ถือความงามเป็นใหญ่., Syn. esthetic (al) -esthetician n.
aestheticism(เอสเธท' ทิซิสซึม) การยอมรับความงามเป็นเอก., Syn. estheticism
aesthetics(เอสเธท' ทิคซฺ') n. สุนทรียศาสตร์, สุนทรียภาพ, Syn. esthetics
aether(อี' เธอะ) n. =ether. -aethereal, aetheric adj.
aferothermodynamics(แอโรเธอไมไดแนม' มิคซฺ) aerodynamics ที่เกี่ยวกับสถานะการณ์ที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนในแก๊ส. -aerothermodynamic adj. (aerothermodynamics)
affenpinscher(แอฟ' เฟนพิน' เซอะ) n. สุนัขพันธุ์หนึ่ง มีขนาดเล็ก (monkey pinscher)
ahem(อะเฮม') interj. อือฮื้อ (แสดงความสงสัย,ความสนใจและอื่น) (an utterance)
air-raid shelterที่หลบภัยอากาศ
alcahest(แอล' คะเฮสทฺ) n. = alkahest
alchem.abbr. alchemy
alchemise(แอล' คิไมซ) แปรธาตุโดยขบวนการ alchemy. -alchemist n.
alchemy(แอล' คะมี) n. การเล่นแปรธาตุใสยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต. -alchemic, alchemical, alchemistic, alchemistical adj. -alchemist n.
alkahest(แอล' กะเฮสท) ตัวละลายที่ครอบจักวาล (ละลายได้ทุกอย่าง), Syn. alcahest. -alkahestic (al) adj. (universal solvent)
alkaline earth chem.อ๊อคไซด์ของ barium, strontium, calcium หรือ magnesium
alkene series chem.อนุกรมของ saturated aliphatic hydrocarbons, Syn. methane series. paraffin series
allotheism(แอล' ละธีอซึม) n. การนับถือพระเจ้าต่างองค์
alpheus(แอลพี' อัส) n. ชื่อเทพเจ้าแม่น้ำของกรีก
althea(แอลเธีย') n. พืชจำพวก Althaea (hollyocks, marsh, mallows, etc.), Syn. althaea
altogether(ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely)
aluminothermy(อะลู' มิโนเธอมี) n. ขบวนการเพิ่มอุณหพูมิให้สูง โดยการให้ผงอะลูมิเนียมทำปฏิกริยากับอ็อกซิเจนที่ได้จากอ๊อคไซด์โลหะอื่น., Syn. aluminothermics
amenorrhea(เอเมนนอเรีย') n. ภาวะที่ไร้ประจำเดือน. -amenorrheal, adj.
amnirrhexisเยื่อถุงน้ำคร่ำแตก
amphetamine(แอมเฟท' ทะมีน) n. ยากระตุ้นจิตประสาทชนิดหนึ่งมันกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ใช้เป็นยาลดความอยากอาหาร (ยาบ้าของนายเสนาะ เทียนทอง)

English-Thai: Nontri Dictionary
abashed(adj) อาย,ประหม่า,ขวยเขิน,สะเทิ้นอาย
accomplished(adj) ที่สำเร็จ,ที่เสร็จสิ้น,ที่บรรลุผล,คล่องแคล่ว,ชำนาญ
accouchement(n) การให้กำเนิด,การคลอดลูก
ache(n) ความปวด,ความเจ็บ,ความเจ็บปวด
ache(vi) ปวด,เจ็บ,เจ็บปวด
adhere(vi) เกาะติด,ยึดมั่น
adherence(n) การยึดมั่น,การติดตาม,ความเลื่อมใส
adherent(n) ผู้ติดตาม,พรรคพวก,ภาคี,สาวก,ผู้สนับสนุน
adhesion(n) การติดตาม,ความศรัทธา,ความเหนียวแน่น
adhesive(adj) ติดแน่น,ซึ่งยึดติด,เหนียวแน่น
aesthete(n) คนมีอารมณ์สุนทรีย์
aesthetic(adj) เกี่ยวกับความสวยงาม,เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
aesthetics(n) สุนทรียศาสตร์
aether(n) ท้องฟ้าโปร่ง,อากาศธาตุ,เขตเหนือโลก
ahead(adv) ล่วงหน้า,นำหน้า,ก่อน,ขึ้นหน้า,ตรงไปข้างหน้า
alchemist(n) นักเล่นแร่แปรธาตุ
alchemy(n) การเล่นแร่แปรธาตุ
altogether(adv) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,โดยสิ้นเชิง,พร้อมกัน
amphitheatre(n) อัฒจันทร์,ที่แสดงกลางแจ้ง
anaesthesia(n) การหมดความรู้สึก,การชา
anaesthetic(adj) ซึ่งหมดความรู้สึก
anaesthetic(n) ยาชา,ยาสลบ
anaesthetic(n) ยาสลบ,ยาชา
anathema(n) คำสาปแช่ง,คำแช่ง
anathematize(vt) สาปแช่ง,ประณาม,แช่งด่า
anesthesia(n) การหมดความรู้สึก,การชา
anesthetic(n) ยาสลบ,ยาชา
anopheles(n) ยุงก้นปล่อง
another(adj) อื่น,อีก,อย่างอื่น
another(n) สิ่งอื่น,อย่างอื่น,คนอื่น
anthem(n) เพลงสดุดี,เพลงสรรเสริญ
antithesis(n) การต่อต้าน,ความตรงกันข้าม,สิ่งที่ตรงกันข้าม
anywhere(adv) ในที่ใดๆ,ทุกแห่ง,ที่ไหนก็ตาม
apathetic(adj) ไม่แยแส,เฉยเมย,เฉื่อยชา,ไม่ยินดียินร้าย
apothecary(n) ผู้ผสมยา,เภสัชกร
apprehend(vi,vt) จับกุม,ขัง,เข้าใจความหมาย,กลัว,หวาดหวั่น
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
apprehensive(adj) เข้าใจง่าย,เกรงกลัว,หวาดหวั่น
arched(adj) โค้ง
archer(n) คนยิงธนู,นายขมังธนู
archery(n) การยิงธนู
archetype(n) แม่พิมพ์,แม่แบบ,ตัวอย่างเดิม
ashen(adj) เหมือนขี้เถ้า,ทำด้วยไม้จำพวกมะกอก
astonished(adj) ซึ่งรู้สึกประหลาดใจ,ซึ่งอัศจรรย์ใจ
atheism(n) ความเชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
atheist(n) ผู้ที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
atheistic(adj) ที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
atmosphere(n) บรรยากาศ,อากาศ,ท่าทาง,อาการ
atmospheric(adj) เกี่ยวกับบรรยากาศ,ประกอบด้วยอากาศ
atmospherics(n) การรบกวนคลื่นวิทยุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudoperitheciumเพอริทีเซียมเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
perpetuity of the kingพระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งตลอดกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosthodontics; denture prostheticsวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
prostration, heatภาวะสิ้นกำลังเหตุความร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photosynthetic rootรากสังเคราะห์แสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phototherapy; lucotherapy; therapy, lightการบำบัดด้วยแสง, อาภาบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phototropism; heliotropismการเบนตามแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
peripheradสู่ขอบ, สู่ส่วนขอบ, สู่รอบนอก, สู่ส่วนปลาย, สู่นอกส่วนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peripheral๑. รอบข้าง๒. อุปกรณ์รอบข้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
peripheral; peripheric-ขอบ, -ส่วนขอบ, -รอบนอก, -ส่วนปลาย, -นอกส่วนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peripheral๑. รอบข้าง๒. อุปกรณ์รอบข้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peripheralรอบนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pseudogonorrhea; pseudogonorrhoea; urethritis, nongonococcal; urethritis, nonspecificโรคหนองในเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudogonorrhoea; pseudogonorrhea; urethritis, nongonococcal; urethritis, nonspecificโรคหนองในเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudohaemoptysis; pseudohemoptysisอาการไอเป็นเลือดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudohemoptysis; pseudohaemoptysisอาการไอเป็นเลือดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudohermaphroditeกะเทยเทียม, กะเทยไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoherniaไส้เลื่อนไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panaesthesia; panesthesiaความรู้สึกทุกอย่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phenomena, mentalปรากฏการณ์ทางจิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
phenomenalismปรากฏการณ์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
phenomenologyปรากฏการณ์วิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
phenomenon (เอก.); phenomena (พหู.)ปรากฏการณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phenomenon; phenomena (pl.)ปรากฏการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
phenotypeรูปแบบปรากฏ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phenotypeลักษณะตามสภาพแวดล้อมและพันธุกรรม, ฟีโนไทป์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
phenotypeฟีโนไทป์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
people heatความร้อนจากคน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
polyhedral angleมุมหลายหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pyorrhea; pyorrhoeaเหงือกเป็นหนอง, รำมะนาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyorrhoea; pyorrheaเหงือกเป็นหนอง, รำมะนาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyosalpingo-oophoritis; pyosalpingo-oothecitisท่อนำไข่และรังไข่อักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyosalpingo-oothecitis; pyosalpingo-oophoritisท่อนำไข่และรังไข่อักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, intrathecalความดันน้ำไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, peripheralความดันเลือดส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
probability of separation from the labour forceโอกาสที่จะออกจากกำลังแรงงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probability theoryทฤษฎีความน่าจะเป็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patient, apprehensiveผู้ป่วยหวาดวิตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
putative fatherผู้ถูกอ้างว่าเป็นบิดา (ของบุตรนอกกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pyrosis; heartburnอาการแสบร้อนกลางอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pythagoras'theoremทฤษฎีบทพีทาโกรัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prolapse of the intervertebral disk; prolapse of the intervertebral discหมอนกระดูกสันหลังยื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolapse of the irisม่านตาโผล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolapse of the mitral valveลิ้นไมทรัลปลิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolapse of the rectumไส้ตรงยื่นย้อย, ดากโผล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolapse of the uterusมดลูกยื่นย้อย, มดลูกโผล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolate spheroidทรงคล้ายทรงกลมแบนข้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polymenia; polymenorrhea; polymenorrhoeaอาการระดูถี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polymenorrhea; polymenia; polymenorrhoeaอาการระดูถี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polymenorrhoea; polymenia; polymenorrheaอาการระดูถี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shelving for periodicalการจัดชั้นวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thesaurusศัพท์สัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bibliographerผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thesisวิทยานิพนธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Publisherสำนักพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Microficheไมโครฟิช [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bibliographerผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา, ผู้รวบรวมจัดทำบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fishery libraryห้องสมุดประมง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Adjustable shelfชั้นเลื่อนได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliotheraphyการรักษาด้วยหนังสือ, บรรณบำบัด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book shelfชั้นหนังสือ , ชั้นหนังสือ
Book shelf หมายถึง ชั้นหนังสือ เป็นอุปกรณ์ใช้จัดเก็บหนังสือและสิ่งพิมพ์อื่นในห้องสมุด ชั้นหนังสืออาจมีทั้งแบบยึดตายตัวและแบบปรับระดับชั้นวางได้ ชั้นหนังสือในห้องสมุดและหอจดหมายเหตุควรปรับขยายช่วงชั้นได้ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและจัดชั้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยให้มีที่ว่างจากขอบบนของชั้นหนังสือห่างจากหนังสือเล่มที่สูงที่สุดบนชั้นอย่างน้อยที่สุด 1 นิ้ว และ ไม่มีขอบหยาบหรือยื่นออกมาที่อาจสร้างความเสียหายให้กับการเย็บเล่มหนังสือในพื้นที่ที่ไม่สกปรก ในพื้นที่ที่มีมลพิษมากชั้นหนังสือควรเป็นแบบมีกระจกปิดด้านหน้า ด้านล่างของชั้นหนังสือควรให้สูง เหนือพื้นอย่างน้อย 6 นิ้ว เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและป้องกันความเสียหายจากน้ำในกรณีที่เกิดน้ำท่วม ชั้นหนังสือควรตั้งอยู่ห่างจากแหล่งความร้อนต่างๆ เช่น หม้อน้ำ เป็นต้น เพื่อหลีกเลี่ยงความชื้น การจัดชั้นไม่ควรวางติดกับผนังหรือใต้น้ำหรือท่อไอน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หนังสือถูกรังสีอัลตราไวโอเลต ชั้นหนังสือไม่ควรได้รับแสงแดดโดยตรง ห้องสมุดหลายแห่ง ๆ ใช้ชั้นเหล็กที่ปรับระดับได้และมีสีต่าง ๆ ในการจัดชั้นหนังสือ ส่วนชั้นเอียงใช้ในการจัดแสดงวารสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Close shelf systemการจัดชั้นหนังสือระบบชั้นปิด, ระบบชั้นปิด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Congress of Southeast Asian Librarians การประชุมบรรณารักษ์เอเชียอาคเนย์
<head> HTML Online Editor Sample head>

CONSAL : Congress of Southeast Asian Librarians

การประชุมสภาบรรณารักษ์เอชียอาคเนย์ หรือ การประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อความร่วมมือในระหว่างประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ในการพัฒนาห้องสมุดของแต่ละประเทศ

สมาชิก CONSAL คือ หอสมุดแห่งชาติ ของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ คือ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย

การประชุมสภาบรรณรักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำหนดจัดทุก 3 ปี โดยสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ หมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพ โดยที่ผ่านมาครั้งล่าสุด เป็นการประชุมครั้งที่ 15 วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2555 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเชีย ในหัวข้อเรื่อง Preserving and Disseminating National Heritage และการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 16 ปี 2558 ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมอีกครั้ง ซึ่งประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม CONSAL แล้ว จำนวน 2 ครั้ง ในปี 2521 และ 2536

ประวัติของการรวมกลุ่มสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการประชุมครั้งแรกในปี 2513 ที่ประเทศสิงคโปร์ รายละเอียดหัวข้อการประชุม วันเวลา และประเทศเจ้าภาพการประชุม CONSAL ทั้งหมดที่ผ่านมา รวม 15 ครั้ง ดังนี้

 1. New prospects for Southeast Asians Cooperation วันที่ 14-16 สิงหาคม 2513 ประเทศสิงคโปร์
 2. Education and Training for Librarianship วันที่ 10-14 ธันวาคม 2516 ประเทศฟิลิปปินส์
 3. Integrated Library and Documentation Services within the Framework or NATIS วันที่ 1-5 ธันวาคม 2518 ประเทศอินโดนีเซีย
 4. Regional Cooperation for the Development of National Information Services วันที่ 5-9 มิถุนายน 2521 ประเทศไทย
 5. Access to Information วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2524 ประเทศมาเลเซีย
 6. The Library in the Information Revolution วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2526 ประเทศสิงคโปร์
 7. Libraries for Countryside Development in Southeast Asia วันที่ 12-21 กุมภาพันธ์ 2530 ประเทศฟิลิปปินส์
 8. New Challenges in Library Services in the Developing World วันที่ 11-14 มิถุนายน 2533 ประเทศอินโดนีเซีย
 9. Future Dimensions and Library Development วันที่ 2-7 พฤษภาคม 2536 ประเทศไทย
 10. Libraries in National Development วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2539 ประเทศมาเลเซีย
 11. Stepping into the New Millennium: Challenges for Library and Information Professionals วันที่ 26-28 เมษายน 2543 ประเทศสิงคโปร์
 12. Information Empowerment: Enhancing Knowledge Heritage วันที่ 20-23 ตุลาคม 2546 ประเทศบรูไน
 13. CONSAL at the Crossroads: Challenges for greater regional cooperation วันที่ 25-30 มีนาคม 2549 ประเทศฟิลิปปินส์
 14. Towards Dynamic Libraries and Information Services in Southeast Asian Countries วันที่ 20-23 เวียดนาม 2552 ประเทศเวียดนาม
 15. Preserving and Disseminating National Heritage วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2555 ประเทศอินโดนีเชีย

สนใจกิจกรรมการประชุม CONSAL เข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ www.consal.org

consal height="305" src="http://www.thaiglossary.org/sites/default/files/20120925-consal.png" width="699" />

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Corporate heading (Cataloging)รายการนิติบุคคล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Microficheไมโครฟิช [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Open shelfชั้นเปิด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Publisherสำนักพิมพ์

สำนักพิมพ์ (Publisher) คือ ผู้ที่จัดหาและคัดเลือกหนังสือ รวมทั้งสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ที่จะตีพิมพ์ กำหนดแนวทางหนังสือที่จะพิมพ์ วางมาตรฐานการพิมพ์ของหนังสือ การจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับตรวจอ่านต้นฉบับ กำหนดรูปเล่ม ราคา จำนวนพิมพ์ และอาจได้ลิขสิทธ์เป็นผู้พิมพ์จำหน่าย

ประเภทของสำนักพิมพ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สำนักพิมพ์ของเอกชน และ สำนักพิมพ์ของทางราชการ องค์การ สมาคม และหน่วยงานต่าง ๆ

1. สำนักพิมพ์ของเอกชน หมายถึง สำนักพิมพ์ที่มีเอกชนเป็นเจ้าของจัดดำเนินกิจการเพื่อธุรกิจการค้า สำนักพิมพ์บางแห่งอาจมีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง เช่น บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง เป็นต้น สำนักพิมพ์ของเอกชน แบ่งออกเป็น

1.1 สำนักพิมพ์ทั่วไป หมายถึง สำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือหลายประเภท หลายสาขาวิชา ส่วนมากเป็นสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ ตัวอย่างสำนักพิมพ์ทั่วไปในต่างประเทศ เช่น Doubleday, Harper and Row, Macmillan เป็นต้น ในประเทศไทย เช่น บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง บริษัทนานมีบุ๊คส์ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น เป็นต้น

1.2 สำนักพิมพ์เฉพาะ หมายถึง สำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือเฉพาะบางประเภท หรือเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ตำรา แบบเรียน หนังสือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แพทยศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี ประวัติศาสตร์ และแผนที่ เป็นต้น ตัวอย่างสำนักพิมพ์เฉพาะสาขาวิชาหรือประเภทของหนังสือที่จัดพิมพ์ในต่างประเทศ เช่น Elsevier B.V. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. สำนักพิมพ์ของทางราชการ องค์การ สมาคม และหน่วยงานต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน แถลงนโยบาย และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สิ่งพิมพ์เหล่านี้มีทั้งจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย หรือแจกจ่ายให้แก่บุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือห้องสมุด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

2.1 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จัดพิมพ์ตำรา เอกสารประกอบการเรียน และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

2.2 สำนักพิมพ์ของหน่วยราชการ หน่วยราชการในกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น เช่น สถาบัน องค์การ และสมาคม

บรรณานุกรม

สำนักหอสมุดแห่งชาติ. (2553). คู่มือคัดเลือก จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สำนัก. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Publisher's catalogบัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์

บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ (Publisher's catalog) ใช้สำหรับแสดงรายการสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของสำนักพิมพ์ วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่รายการสิ่งพิมพ์ที่สำนักพิมพ์แต่ละแห่งเป็นเจ้าของ รวมทั้งรายการสิ่งพิมพ์ที่สำนักพิมพ์วางแผนจะผลิตหรือตีพิมพ์จำหน่าย

ในห้องสมุด บรรณารักษ์งานจัดหา ใช้บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ สำหรับการติดตาม และตรวจสอบรายการสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจ ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าห้องสมุด

ตัวอย่าง บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ เช่น ของสมาคม American Chemical Society (ACS) ได้จัดทำบัญชีรายชื่อ ACS Publications Product Catolog 2012 หรือ Karger Libri Catolog 2012 ของสำนักพิมพ์ Karger Libri AG เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Teacher -librarianครูบรรณารักษ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thesaurusศัพท์สัมพันธ์
รายการคำศัพท์ หรือ บัญชีคำศัพท์ มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติศัพท์ให้ใช้ว่า อรรถาภิธาน หมายถึง หนังสืออ้างอิงที่รวบรวมคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายคลึงกันมาไว้ในกลุ่มเดียวกัน แต่ก็มักจะเห็นมีการใช้คำว่า ศัพท์สัมพันธ์ อยู่ด้วยเช่นกัน

องค์ประกอบของอรรถาภิธาน

อรรถาภิธาน จะให้รายการคำศัพท์ตามลำดับอักษร ควบคุมคำที่มีความหมายเหมือนกัน คำพ้องหรือคำที่เขียนเหมือนกัน แต่ความหมายแตกต่างกัน มีรายการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างศัพท์ในกลุ่มลำดับชั้น โดยทั่วไปมีองค์ประกอบ ดังนี้

1. คำหลักของชุด (descriptor) ที่ใช้ในสาขาวิชานั้น

2. คำที่กำหนดให้ใช้และไม่กำหนดให้ใช้ รวมทั้งแนะนำว่า คำใดให้ใช้ได้ และใช้แทนคำอะไรบ้าง ซึ่งมักจะเป็นคำที่มีความหมายพ้องกับคำหลักหรือคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำหลัก แต่ไม่ใช้และได้กำหนดให้ใช้คำหลักแทน (จะใช้สัญลักษณ์ว่า UF หมายถึง Used For) เช่น

Distance education

UF Open learning

3. ข้อความอธิบายคำหลัก หรือคำนิยาม หรือขอบเขตของคำศัพท์ที่ใช้ (ใช้สัญลักษณ์คือ SN หมายถึง Scope Note) เพื่อให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับคำศัพท์นั้นๆ เช่น

Distance learning

SN Systematic use of techbiques line correspondence, radio, television and the Internet to reach off-campus students

4. คำที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง (relationship) กับคำหลัก

4.1 คำที่เป็นคำต้นสกุลของคำหลัก (Top Term) ใช้สัญลักษณ์คือ TT)

4.2 คำที่มีความหมายกว้างกว่าคำหลัก (Broader Term ใช้สัญลักษณ์ คือ BT)

4.3 คำที่มีความหมายแคบกว่าคำหลัก (Narroe Term ใช้สัญลักษณ์คือ NT)

4.4 คำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับคำหลัก (Related Term) ที่ไม่ใช่คำที่มีความหมายกว้างกว่าหรือแคบกว่า (ใช้สัญลักษณ์คือ RT)

ตัวอย่าง

Distance education

SN Systematic use of techbiques line correspondence, radio, television and the Internet to reach off-campus students

UF Open learning

NT Virtual universities

RT Correspondence courses

Educational media

Electronic learning

Open universities

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://stks.or.th/th/knowledge-bank/28-library-science/1231-20110828-thesaurus.html [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Thesisวิทยานิพนธ์
บทนิพนธ์ที่ผู้เรียบเรียงยกเอาหัวข้อเรื่องใดหัวข้อเรื่องหนึ่งขึ้นวิจัยหรือพรรณนาขยายความ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก วิทยานิพนธ์มีรูปแบบและมีส่วนประกอบ 3 ส่วน ดังนี้

1. ส่วนประกอบตอนต้น ( Preliminary Section)

2. ส่วนเนื้อความ (Text Section or Body of Text)

3. ส่วนอ้างอิงหรือส่วนประกอบตอนท้าย (References Section)

1. ส่วนประกอบดอนต้น (Preliminary Section) ส่วนนี้รวมตั้งแต่ปกหน้าไปจนถึงหน้าท้ายสุดก่อนส่วนเนื้อความ มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้

1.1 ปก มีข้อมูลประกอบเฉพาะของวิทยานิพนธ์ คือ ชื่อเรื่องของวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ข้อมูลที่แจ้งว่าวิทยานิพนธ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาปริญญาใด ระดับการศึกษาใด ชื่อปริญญา ภาควิชา สถาบันการศึกษา ปีที่สำเร็จ และการอนุมัติปริญญา

1.2 ปกใน มีข้อมูลเช่นเดียวกับปก จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ

1.3 หน้าอนุมัติ หรือหน้าตรวจรับรอง (Approval page)จะมีข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์ ผู้เขียน ภาควิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ข้อความอนุมัติและลายเซ็นต์คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

1.4 บทคัดย่อ หรือสาระสังเขป (Abstract) ประกอบด้วยข้อความสรุปเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ที่สั้นกระทัดรัด ชัดเจน ทำให้ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาของวิทยานิพนธ์อย่างรวดเร็ว มีทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ

1.5กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) คือ ข้อความแสดงความขอบคุณบุุคคล สถาบัน และ/หรือหน่วยงานที่มีส่วนช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือในการค้นคว้าเพื่อเขียนวิทยานิพนธ์ ตลอดทั้งคณะกรรมการสอบ ผู้สนับสนุนเงินทุนวิจัย ผู้ให้ข้อคิดเห็น ให้ข้อมูล และผู้ที่อนุญานให้ใช้ข้อเขียนหรือเครื่องมือในการวิจัย

1.6 สารบัญ (Contents) เป็นรายการที่แสดงถึงส่วนประกอบสำคัญทั้งหมดของวิทยานิพนธ์

1.7 สารบัญตาราง (List of Tables) (ถ้ามี) เป็นส่วนที่แจ้งตำแหน่งของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์ พิมพ๋เรียงลำดับต่อจากส่วนสารบัญ

1.8 สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิ (List of Figures or List of Illustrations) (ถ้ามี) เป็นส่วนที่แจ้งตำแหน่งหน้าของรูปภาพ (รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ) ทั้งหมดที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์

1.9 คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ (List of Abbreviations) (ถ้ามี) เป็นส่วนที่อธิบายถึงสัญลักษณ์และคำย่อต่างๆ ที่ใช้ในวิทยานิพนธ์

2. ส่วนเนื้อความหรือเนื้อเรื่อง (Body of Text) ประกอบด้วย บทนำ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

3. ส่วนอ้างอิง (Refereces Section) เป็นส่วนท้ายเล่ม ประกอบด้วย บรรณานุกรม ภาคผนวก และประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

รายการอ้างอิง

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Shelf list cardบัตรแจ้งหมู่, บัตรแจ้งหมู่หนังสือ
บัตรแจ้งหมู่หนังสือ หรือ บัตรแจ้งหมู่ (Shelf list card หรือ Shelflist card) คือ บัตรมี่ลักษณะเดียวกับบัตรหลักหรือบัตรยืนพื้น กล่าวคือ จะมีข้อมูลหรือรายละเอียดทางบรรณานุกรมเหมือนกันทุกประการ แต่มีการเพิ่มรายการทะเบียนวัสดุสารสนเทศไว้ที่ด้้านล่างซ้ายของบัตร และอาจเพิ่มรายการเกี่ยวกับการไดัรับ และ/หรือ ราคาไว้ที่ด้านหลังบัตร

การเีรียงบัตรแจ้งหมู่ให้เรียงตามเลขเรียกหนังสือ ตู้ของบัตรแจ้งหมู่นี้ มักจะเก็บไว้ภายในส่วนของการดำเนินการจัดหมวดหมู่หนังสือ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการภายใน

ประโยชน์ของบัตรแจ้งหมู่ คือ

1. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสำรวจหรือ Inventory ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด โดยการใช้บัตรแจ้งหมู่เที่ยบกับทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการอยู่ที่ชั้นหนังสือ เมื่อตรวจสอบแล้วรายการใดไม่ครบหรือตรงตามจำนวนที่ปรากฏในบัตรแจ้งหมู่ จะมีการทำเครื่องหมายกำกับไว้ หรือข้อความกำกับสถานภาพว่า หาย หรือ ซ่อม หรือตามแต่กรณี

2.เพื่อตรวจสอบจำนวนทรัพยากรสารสนเทศในแต่ละเรื่องหรือแต่ละหมวดวิชา เพื่อพิจารณาการจัดหาในหมวดวิชานั้นๆ

3. เพื่อตรวจสอบบรรณานุกรมและเรียกในการทำรายการใหม่ โดยใช้เพื่อเป็นการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการให้เลขเรียกหนังสือ ถ้าพบว่า มีการให้เลขเรียกหนังสือซ้ำกับที่เคยให้แล้ว จะได้มีการกำหนดเลขเรียกหนังสือใหม่ที่ไม่ซ้ำกับรายการเดิม

ทั้งนี้ บัตรแจ้งหมู่ อาจจะไม่มีการดำเนินการแล้ว เนื่องจากปัจจุบันห้องสมุดได้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นส่วนมาก ซึ่งช่วยในการลงรายการต่างๆ ได้อย่างสะดวก และสามารถตรวจสอบความซ้ำซ้อนได้อย่างรวดเร็ว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Shelflisting (Library science)การเรียงหนังสือขึ้นชั้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Shelving for bookการจัดชั้นหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Shelving for periodicalการจัดชั้นวารสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Subject headingหัวเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information theoryทฤษฎีสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Ethernetอีเทอร์เน็ต (ระบบเครือข่ายเฉพาะที่) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Atmosphereบรรยากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mathematical modelแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Heredityพันธุกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Yellow-head virusไวรัสหัวเหลือง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hemorrhagic fever with renal ไข้เลือดออก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mercury in the bodyปรอทในร่างกาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fisheriesประมง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thermoplasticsเทอร์โมพลาสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Heat pumpปั๊มความร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Speech synthesisการสังเคราะห์เสียง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hearing aidsเครื่องช่วยการได้ยิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Speech synthesisการสังเคราะห์เสียง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Synthesis gasก๊าซสังเคราะห์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Text-to-speech synthesisเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงจากข้อความ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thelycumอวัยวะเพศภายนอกของกุ้งกุลาดำเพศเมีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Modified atmosphere packagingบรรจุภัณฑ์แบบปรับบรรยากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
๊Uniform distribution (Probability theory)การแจกแจงเอกรูป (ทฤษฎีความน่าจะเป็น) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Precipitation (Chemistry)การตกตะกอน (เคมี) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Escherichia coli infectionsการติดเชื้อเอสเคอริเคียโคไล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Steam-heatingการทำความร้อนด้วยไอน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Phototheraphyการบำบัดด้วยแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Oxygen therapyการบำบัดด้วยออกซิเจน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*ehnenentzündung {f}; Sehnenscheidenentzündung {f*เอ็นอักเสบ
*tonewashed {adj}; mit Steinen ausgewaschen [textil* (adj) (เสื้อผ้า โดยเฉพาะ jeans) ที่ซักด้วยการใช้หินก้อนเล็กขัดถู ให้ดูว่าเก่าและซีดลงจากเดิม
See also: R. stone wash
5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we h5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we have described so far can be summarized in a simple vector equation, which is called Newton's second law of motion:
a bird in the hand is worth two in the bushสิ่งที่มีอยู่แล้วย่อมดีกว่าสิ่งที่อยากได้
a chip off the old block (phrase ) ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
Abnahmebescheinigung {f}; Abnahmeprotokoll {n} (n ) หนังสือรับรองการรับรอง
See also: S. การยินยอม, A. ไม่ยอมรับ, R. เห้นด้วย
Administrative Organization of the State (uniq) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
Adverse weather (n ) สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
against the backdrops ofสภาพทัวๆไป
agnate brother (n ) พี่น้องต่างแม่ พี่น้องที่พ่อเดียวกันแต่คนละแม่
Agriculture Organisation of the United Nations (n org) (หรือ FAO) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ
all over the placeสับสน (confused)
animal shelter adoptionsการนำ(สัตว์)ไปเลี้ยงจากโรงเลี้ยงสัตว์
antitheism (n) ลัทธิต่อต้านเทวนิยม
antitheist (n) ผู้ต่อต้านลัทธิเทวนิยม
antitheistic (adj) ที่เป็นการเปรียบเทียบ, ซึ่งเกี่ยวกับการต่อต้าน/ การใช้ถ้อยคำที่มีความหมายตรงข้าม
apprehend เกาะกุม
arc shell (n ) หอยชนิดหนึ่ง, red clam
See also: S. red clam,
archetypal (adj ) ซึ่งเป็นตัวอย่าง
See also: S. typical, model, representative, standard, archetypical, classic, exemplary, conve
Ark of the Covenant (n ) หีบแห่งพันธสัญญา บรรจุบัญญัติสิบประการของพระเจ้าไว้
armillary sphere (n uniq ) แบบจำลองซึ่งประกอบด้วยวงแหวนแสดงตำแหน่งดวงดาวในจักรวาล
armillary sphere (n ) วงแหวนจำลองตำแหน่งดวงดาวในจักรวาล
around the corner (Idiom ) ใกล้เข้ามาแล้ว , บางสิ่งที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า Trip is around the corner.
See also: S. imminent,
artisanal fishery (n) ประมงพื้นบ้าน
as and when (phrase) At the time that something happens. as and when (BE) if and when (AE)
as pure as the driven snow ( ) บริสุทธิ์ผุดผ่อง entirely pure
as the case may beตามแต่กรณี
ASEAN meeting to focus on economy Delegates attending the Association of Southeast (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)
Assistant Sub-district Headmanกำนัน
asTalking via the phone (pron. )
at the earliest convenience (n phrase ) โดยเร็วที่สุด, ในทันทีที่สะดวก
authentication unitหน่วยรับรองความน่าเชื่อถือ
Bachelor of Education (n ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต
back then (adv ) ในขณะนั้น
bardiche[ bɑrˈdiːʃ] (n ) ขวานด้ามยาว (long poleaxe)
be called to the barมีคุณสมบัติเป็นทนายความ
beyond helpช่วยไม่ได้แล้ว
bite the bullet (phrase ) ก้มหน้ารับกรรม
bite the dustตาย, ถูกทำลาย
bombshell (n ) บุคคลผู้น่าสนใจ หรือน่าทึ่ง
bottom of the ninth (n) ปลายอินนิ่งที่ 9 (ในการแข่งเบสบอล)
Brasilianischer Wassernabel {m} (Hydrocotyle leucocephala) (n ) ใบบัวบก
Break the ice (phrase ) ละลายพฤติกรรม
buy the farm (slang ) ตาย
by the numbersทำตามแผน ทำตามกฎ ทำตามระเบียบ ทำตามขั้นตอน
can't help (vt ) อดไม่ได้
canceled check (jargon ) เช็คที่ขึ้นเงินแล้ว
cathedral (n ) วัดของคริสต์ศาสนาที่มีสังฆราช (bishop) เป็นประมุขและที่เป็นทีตั้งของ “อาสนะสังฆราช” (bishop's cathedra) เป็นสถานที่ทางศาสนาที่ใช้ในการสักการะบูชา (โดยเฉพาะสำหรับนิกายที่มีระบบฐานันดรการปกครองเช่นนิกาย นิกายโรมันคาทอลิก นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ นิกายอังกลิคัน และ นิกายลูเทอรัน มหาวิหารจะเป็นวัดที่เป็นที่นั่งของสังฆราช (วัดประจำตำแหน่ง) ที่ใช้เป็นศูนย์กลางของสังฆมณฑล (Diocese หรือ See) ที่อยู่ใต้การปกครองของสังฆราชที่กำหนดไว้
cheapskate (adj ) ขี้เหนียว
check into (vt ) ตรวจสอบ ตัวอย่างการใช้ Renrengang check into their dramatic story.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ashes.Asche Repo! The Genetic Opera (2008)
- You didn't listen to the- คุณไม่ได้ฟังทฤษฎี Ow! Pulp Fiction (1994)
How theHow the Sex Is Zero (2002)
America, theIn the Mouth of Madness (1994)
# I only know when he# ฉันเพียงรู้เมื่อเขา The Birdcage (1996)
For purposes of this test Dr. Drumlin will be on top of theสำหรับวัตถุประสงค์ของการทดสอบนี้ ดร. ดรัมลิน จะอยู่ด้านบนของ Contact (1997)
Doctor, both the IMC Board and theหมอทั้งคณะกรรมการ และ ไอเอมสี Contact (1997)
Who is theใครมาว่ะ Sex Is Zero (2002)
It does not matter to theเถอะน่า เชื่อกู Sex Is Zero (2002)
You how theช่วยผมด้วย Sex Is Zero (2002)
Into theคนล่าสุด... Sex Is Zero (2002)
The opening ceremony of the traditional university will now begin theงานมหาวิทยาลัยกำลังจะถูกเปิดขึ้น นะบัดนี้ Sex Is Zero (2002)
How theเอามานี่เลย Sex Is Zero (2002)
I have heard that it is new to theฉันได้ยินว่าจะมีครูฝึกคนใหม่มา Sex Is Zero (2002)
Not to mention theไม่เห็นจะมีใครพูดเลย Sex Is Zero (2002)
You die for theอยากตายรึไง ห๊า Sex Is Zero (2002)
I really do not do so theจริงๆ แล้วผมไม่อยากกระโดดเลยนะ Sex Is Zero (2002)
Said on theใครบอกย่ะ Sex Is Zero (2002)
Is that right, is theคือว่า ความจริงแล้ว Sex Is Zero (2002)
How theทำไรอะไรผิดอีกล่ะ Sex Is Zero (2002)
How do you engage in theแล้วทำไมคุณถึงเปลี่ยนเป็นแบบนี้ล่ะ Sex Is Zero (2002)
I am in the end how theฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี Sex Is Zero (2002)
Do you like to get theเธอทำแบบนั้น ทำไม Sex Is Zero (2002)
It does not matter to theเอาน่า .. ของแบบนี้จะอายทำไม Sex Is Zero (2002)
And how theรอเดวสิ Sex Is Zero (2002)
And how theรอเดวนะ Sex Is Zero (2002)
In the end how theขอสักทีเหอะน่ะ Sex Is Zero (2002)
I can not do theฉันทำไม่ได้อ่ะ Sex Is Zero (2002)
I had seen theฉันพึ่งเคยจะเห็น Sex Is Zero (2002)
And how theรอเดวนะ Sex Is Zero (2002)
Travel to theมันเหมือนการเดินทางน่ะ Sex Is Zero (2002)
At that time he called theที่เขาเรียกกันว่า Sex Is Zero (2002)
How theจะทำอะไรน่ะ Sex Is Zero (2002)
How theจะทำอะไรน่ะ Sex Is Zero (2002)
This how you theนี่คุณ จะทำอะไรเนี่ย Sex Is Zero (2002)
How theมีอะไรกัน Sex Is Zero (2002)
Do not worry too much about theอย่าคิดมากเลยน่า จะสนทำไม Sex Is Zero (2002)
So, you are of theนี่ อะไรของคุณเนี่ย Sex Is Zero (2002)
You drive theคุณขับรถล่ะกัน Sex Is Zero (2002)
As theต้องเตรียมทำไมกัน Sex Is Zero (2002)
Not breaking up theNot breaking up the Sex Is Zero (2002)
This is how theThis is how the Sex Is Zero (2002)
How to come here to theHow to come here to the Sex Is Zero (2002)
How theHow the Sex Is Zero (2002)
You how theYou how the Sex Is Zero (2002)
How theHow the Sex Is Zero (2002)
You how theYou how the Sex Is Zero (2002)
Where her in the end to theWhere her in the end to the Sex Is Zero (2002)
You die for theYou die for the Sex Is Zero (2002)
Do not worry too much about theอย่ากังวลมากไปเลยหน่า Sex Is Zero (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heI cannot run faster than he

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามกฎหมาย[ADV] according to law, See also: according to the law, legally, Syn. โดยชอบด้วยกฎหมาย, Example: หนังสือลาออกของนายพรพจน์ยังไม่ทันมีผลตามกฎหมาย เรื่องราวก็จบลงเสียก่อน, Thai definition: ถูกต้องตามกฎหมาย
แต่บางที[ADV] at other times, Syn. บางที, บางคราว, บางครั้ง, Ant. เสมอ, สม่ำเสมอ, Example: ชาวไร่ควรจะแบ่งชนิดของฝ้ายตั้งแต่ตอนเก็บจากไร่ แต่บางทีชาวไร่อาจเก็บรวมกันก่อนที่จะแบ่งก็ได้
เพื่อประโยชน์ของ[V] for the benefit of, Example: ทหารเหล่านี้ได้ต้อนบังคับให้ชาวบ้านโยกย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของโครงการท่อส่งก๊าซ
คุ้มครองสิทธิ์[V] guard the rights, Syn. รักษาสิทธิ์, ป้องกันสิทธิ์, Ant. ละเมิดสิทธิ์, รุกรานสิทธิ์, Example: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกป้องและ คุ้มครองสิทธิ์ เพื่อสร้างวินัยทางการค้าแก่ผู้ประกอบการ
ในอีกกรณีหนึ่ง[DET] on the other hand, Syn. อีกกรณีหนึ่ง
นอกราชอาณาจักร[N] outside the Kingdom, Ant. ในราชอาณาจักร, Example: การนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมศิลปากรก่อน, Thai definition: ภายนอกรัฐที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
นอกขอบเขต[N] outside the scope of, Ant. ในขอบเขต, ภายในขอบเขต, Example: การกระทำของคุณตอนนี้อยู่นอกขอบเขตแล้วนะ, Thai definition: ออกนอกบริเวณที่กำหนดไว้
ความอบอุ่น[N] warmth, See also: heat, Example: ชาวบ้านเอากิ่งไม้แห้งมาก่อไฟให้เกิดความอบอุ่น, Thai definition: ความอุ่นสบายของอากาศ
คำครหา[N] rumor, See also: hearsay, gossip, Syn. คำติเตียน, ข้อครหา, เสียงครหา, Example: กระบวนการสรรหาผู้สมัครของพรรคทำให้มีคำครหากันว่ามีการเล่นพรรคเล่นพวกกันเกิดขึ้น
ภิญโญภาพ[N] higher excellence, See also: increase, Syn. ความยิ่ง, ความยิ่งขึ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
งานฝีมือ[N] craft, See also: art, skill, technique use of the hands, Example: ผู้หญิงจะมีความถนัดในการทำงานฝีมือมากกว่าผู้ชาย, Thai definition: งานที่ทำด้วยมือซึ่งต้องใช้ความละเอียดอย่างมาก
จัดเก็บ[V] store, See also: hoard, gather, collect, stash, stockpile, accumulate, Example: การนำไมโครคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เป็นที่แพร่หลายอย่างมากทั้งนี้เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและรวดเร็ว
ด้วยเหตุฉะนี้[CONJ] consequently, See also: thus, therefore, for this reason, Syn. เพราะเหตุฉะนี้, เพราะเหตุนี้, เพราะฉะนี้, Example: เขาป่วยไปเล็กน้อยด้วยเหตุฉะนี้เขาจึงไม่มา
ตกราง[V] derail, See also: go off the rails, Example: ในปีหนึ่งๆ ยังมีอุบัติเหตุรถไฟตกรางอยู่บ่อยๆ แต่มักไม่ร้ายแรง, Thai definition: รถไฟแล่นพลาดออกจากราง
ตรงจุด[V] direct to the point, Syn. ถูกจุด, Example: รัฐบาลยังแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดนักทำให้เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว
ต้นเดือน[N] beginning of month, See also: first part of the month, Ant. ปลายเดือน, Example: หนังสือสตรีสารฉบับแรกออกสู่ตลาดในฐานะนิตยสารรายปักษ์เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2491, Thai definition: ช่วงแรกๆ ของเดือน
ตั้งเนื้อตัวตัว[V] prepare, See also: check oneself, Syn. เตรียมตัว, Example: เจ้าศัตรูตัวร้ายวิ่งพรวดออกมาโดยไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัว
ตากผ้า[V] dry clothes in the sun, See also: dry clothes in the air, Example: แม่ตากผ้าไว้กลางแดด
ตีความหมาย[V] interpret, See also: comprehensible, explain, Syn. ตีความ, แปลความ, Example: เด็กจะตีความหมายของรูปร่างสิ่งของแตกต่างกันไปตามอายุของเขา, Thai definition: กำหนดความหมาย, ให้ความหมาย
ถือได้ว่า[V] be held to be, See also: be looked upon as, Syn. ถือว่า, Example: การซื้อภาพสีน้ำมันที่มีชื่อเสียงนั้นอาจถือได้ว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง
ถือตน[V] hold oneself to be, See also: evaluate oneself, look down on others, Example: ในสมัยแรกเริ่มอารยธรรมตะวันตกนั้นพวกกรีกถือตนว่าฉลาดเฉลียวยิ่งกว่าชนชาติอื่น, Thai definition: คิดเอาว่าตนเป็นอย่างไร
ทำนองเดียวกับ[CONJ] likewise, See also: in the same way as, in the same manner as, Syn. เช่นเดียวกับ, Example: แม่บอกว่าตัวฉันขาวขึ้นทำนองเดียวกับเพื่อนบ้านบางคนที่ทักทายฉันในทำนองนี้
น้องเขย[N] younger brother-in-law, Example: บ้านของน้องสาวน้องเขยอยู่ในรั้วเดียวกันกับบ้านคุณพ่อคุณแม่, Thai definition: สามีของน้องสาว
นักปรัชญา[N] philosopher, See also: intellectual, Example: นักปรัชญาหลายคนเชื่อว่าความฉลาดของมนุษย์เป็นสิ่งยากที่คอมพิวเตอร์จะเลียนแบบได้, Thai definition: ผู้รู้, ผู้มีปัญญา
น่าสลดใจ[ADJ] sorrowful, See also: heartbreaking, sad, Syn. น่าเศร้าใจ, Example: คนบุกยิงด้วยปืนลูกซองต่อหน้าคนเป็นร้อยอีกคดีที่น่าสลดใจ
ประจำใจ[V] adhere to, See also: stick fast to, attach, cling to, keep something in mind, Example: เขายึดคติทำดีได้ดีเป็นคติประจำใจเขาในการดำเนินชีวิต, Thai definition: ยึดไว้ในใจ
ปวงประชา[N] all the people, See also: everyone, Syn. หมู่คน, มวลประชา, Example: เราควรช่วยเหลือปวงประชาให้สมกับศักดิ์ศรีของตำรวจไทย
ปูพื้น[V] lay the foundation, See also: provide the basis, Example: บ้านหลังนี้ปูพื้นด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งมาจากต่างประเทศ, Thai definition: ลาดพื้นด้วยวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น เสื่อ, ผ้า, กระเบื้อง
ปูพื้น[V] lay the floor, See also: put down the flooring, Syn. ปูพื้นฐาน, Example: เนื้อหาสาระในวิชานี้ จะปูพื้นให้นิสิตนักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับฐานข้อมูลอย่างกว้างๆ เท่านั้น, Thai definition: ทำให้เข้าใจในสิ่งที่เป็นพื้นฐาน
ผิดกฎหมาย[V] be illegal, See also: be against the law, Ant. ถูกกฎหมาย, Example: กสท. ยืนยันว่าบริการอินเทอร์เน็ตฟรีของทศท. นั้นผิดกฎหมาย, Thai definition: ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้
ผู้ตรวจสอบ[N] examiner, See also: checker, Syn. คนตรวจสอบ, Example: ผู้ผลิตควรจะร่วมมือกับผู้ตรวจสอบของรัฐบาล เพื่อคำแนะนำและความร่วมมือที่ดี, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำหน้าที่ตรวจทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง
ผู้พบเห็น[N] watcher, See also: spectator, witness, Syn. ผู้พบเจอ, คนเห็น, Example: การฟาดฟันกันครั้งนี้สร้างความโกลาหลให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก, Count unit: คน
ผู้ยากไร้[N] pauper, See also: impoverished person, Syn. คนยากไร้, ผู้ยากจน, คนยากจน, Ant. ผู้มั่งคั่ง, ผู้ร่ำรวย, ผู้มีอันจะกิน, Example: รัฐบาลผลักดันให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้ยากไร้ในลักษณะต่างๆ กัน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ไม่มีจะกินและไม่มีที่พึ่ง
ผู้รับใช้[N] servant, See also: domestic helper, Syn. คนรับใช้, คนใช้, Ant. เจ้านาย, Example: เขาให้แม่อยู่บ้านหลังเดิม จัดหาลูกจ้าง ผู้รับใช้ให้พร้อมสรรพ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีหน้าที่รับใช้และอาศัยอยู่ในบ้านเจ้านาย
ผู้ล่วงลับ[N] the deceased, See also: dead person, Syn. ผู้ตาย, ผู้วายชนม์, ผู้เสียชีวิต, Example: การกรวดน้ำเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ, Count unit: คน
ผู้หวังดี[N] well-wisher, See also: well-intentioned person, Syn. ผู้ประสงค์ดี, ผู้ปรารถนาดี, Ant. ผู้หวังร้าย, ผู้ประสงค์ร้าย, Example: ผู้หวังดีเตือนให้ผมหลบหนีไปสักพัก จนกว่าเหตุการณ์เป็นปกติจึงค่อยกลับมา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีเจตนาดี
ผู้นำรัฐบาล[N] government leader, See also: head of government, Example: สื่อมวลชนในประเทศไทยมีเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์นักการเมือง ผู้นำรัฐบาล หรือบุคคลสาธารณะอื่นๆ ภายใต้ทฤษฎีเสรีนิยม, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในรัฐบาล
ผู้ประกอบอาชีพ[N] one who earns his/her living, See also: one who supports himself/herself, Example: การทำโครงการของเรานั้น เราต้องเข้าไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพนั้นด้วยตนเอง, Count unit: คน, ราย, Thai definition: ผู้ที่ทำงานหารายได้เลี้ยงชีพ
ผังงาน[N] plan, See also: scheme, chart, Syn. แผนผังงาน, Example: โปรแกรมที่ซับซ้อนต้องเขียนผังงานหลายหน้ากระดาษ, Count unit: ผัง, Thai definition: แบบที่เขียนย่อหรือขยายจากของต่างๆ เพื่อใช้ในการทำงาน
พระบรมวงศานุวงศ์[N] member of the royal family, See also: royalty, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างเหรียญรัชฎาภิเศกมาลา สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์, Count unit: พระองค์, Thai definition: พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์
พระพุทธประวัติ[N] life of the Buddha, See also: history of the Buddha, Example: ภาพเหล่านั้นแสดงถึงเหตุการณ์ในพระพุทธประวัติ ครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงดำรงพระชนย์ชีพอยู่, Thai definition: ประวัติของพระพุทธเจ้า
พระพุทธภาษิต[N] Buddha's proverbs, See also: saying of the Buddha, Example: พระพุทธภาษิตเป็นถ้อยคำที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกยุคทุกสมัย, Thai definition: ถ้อยคำอันเป็นคำกล่าวของพระพุทธเจ้า
พระพุทธมนต์[N] Buddha's mantra, See also: Buddha's stanza chant of the Buddha, Example: พ่อนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่, Thai definition: คำสำหรับสวดบูชาพระพุทธ
พ้องต้องกัน[V] be identical, See also: be the same, Syn. พ้องกัน, ต้องกัน, ตรงกัน, Ant. ต่างกัน, แตกต่างกัน, Example: ของอย่างนี้มันพ้องต้องกันได้ เพราะใครต่างก็ซื้อมาใช้เหมือนกัน
พุ่งประเด็น[V] get to the point, See also: be to the point, Syn. ยิงประเด็น, มุ่งประเด็น, Example: คดีฆาตกรรมรายนี้ ตำรวจพุ่งประเด็นไปที่เรื่องชู้สาว, Thai definition: มุ่งความสนใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเป็นพิเศษ
พุทโธ[N] Lord Buddha, See also: the Buddha, Syn. พระพุทธเจ้า
ฟากฟ้า[N] sky, See also: horizon, heavens, Syn. ท้องฟ้า, ฟ้า, Example: จันทรุปราคาหรือจันทรคราสเป็นปรากฏการณ์บนฟากฟ้าที่น่าตื่นเต้นอย่างหนึ่ง, Thai definition: ส่วนเบื้องบนที่มองเห็นครอบแผ่นดินอยู่
ภาคใต้[N] the southern part, See also: the South, Ant. ภาคเหนือ, Example: ภาคใต้ตั้งอยู่ในระหว่างทะเลอันดามันในมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้ในมหาสมุทรแปซิฟิค, Thai definition: บริเวณที่อยู่ทางใต้ของประเทศ
ภาคเหนือ[N] the northern part, See also: the North, Ant. ภาคใต้, Example: การดำหัวเป็นวัฒนธรรมอันสูงยิ่งของคนในภาคเหนือ, Thai definition: บริเวณที่อยู่ทางเหนือของประเทศ
ภาคอีสาน[N] the north-eastern part, See also: the Northeast, Syn. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, Example: ภาคอีสานของไทยมีจรรยาปฏิบัติทางสังคมอย่างเคร่งครัดเรียกว่า ฮีตสิบสอง, Thai definition: บริเวณที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
แอ่นอก[v. exp.] (aen ok) EN: throw out one's chest   
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Tøn Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อาหารแห้ง[n. exp.] (āhān haēng) EN: dried food   FR: aliment séché [m] ; nourriture séchée [f]
อาหารกลางวัน[n.] (āhān klāngwan) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อสุดท้าย[n. prop.] (Āhān Meū Sutthāi) EN: The Last Supper   FR: Cène [f]
อาหารหนัก[n. exp.] (āhān nak) EN: heavy meal   FR: repas lourd [m]
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn jān) EN: hearty meal   FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อาหารสุขภาพ[n. exp.] (āhān sukkhaphāp) EN: health food   
อาหารเที่ยง[n.] (āhān thīeng) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m]
อาหารท้องถิ่น[n. exp.] (āhān thøngthin) EN: local dishes   FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f]
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
ไอแห้ง[n. exp.] (ai haēng) EN: dry cough   FR: toux sèche [f]
เหนือ[n. prop.] (Ailaēn Neūa) EN: Northern Ireland   FR: Irlande du Nord [f]
ไอโอโนสเฟียร์[n.] (aiōsnōfīa) EN: ionosphere   FR: ionosphère [f]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer   FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อากาศ[n.] (ākāt) EN: weather ; climate   FR: temps [m] ; météo [f] ; climat [m]
อากาศ[n.] (ākāt) EN: air ; atmosphere   FR: air [m] ; atmosphère [f]
อากาศเลว[n. exp.] (ākāt lēo) EN: bad weather ; foul weather   FR: la météo est médiocre
อากาศหนาว[n. exp.] (ākāt nāo) EN: cold weather   FR: il fait froid ; temps froid [m] ; climat froid [m]
อากาศร้อน[n. exp.] (ākāt røn) EN: hot weather   FR: il fait chaud ; temps chaud [m]
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: air ; wind   FR: air [m] ; atmosphère [f]
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē māk) EN: what awful weather !   FR: quel temps détestable !
อากาศเย็น[n. exp.] (ākāt yen) EN: cool weather   FR: il fait frais ; temps frais [m]
อาคเนย์[n.] (ākhanē) EN: southeast   FR: sud-est [m]
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center   FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
อาเค่น[TM] (Ākhēn) EN: Aachen   FR: Aix-la-Chapelle
อกุศล[n.] (akuson) EN: evil ways ; bad deed ; sin ; vice   FR: péché [m] ; vice [m]
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อาลัยอาวรณ์[v.] (ālai-āwøn) EN: be attached to ; mourn ; miss   
อเล็กซานเดอร์มหาราช[n. prop.] (Alēksāndoē Maharāt) EN: Alexander the Great   FR: Alexandre le Grand
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อเมซอน [n.] (amēsøn) EN: Burhead ; Texas mud baby   
อำนาจศาล[n. exp.] (amnāt sān) EN: jurisdiction of the court   FR: juridiction [f]
อำนาจเต็ม[n. exp.] (amnāt tem) EN: proxy in blank ; carte blanche   FR: carte blanche [f]
อำเภออรัญประเทศ[n. prop.] (Amphoē Aranyaprathēt) EN: Amphoe Aranyaprathet ; Aranyaprathet ; Aran (inf.)   FR: Amphoe Aranyaprathet ; Aranyaprathet ; Aran (inf.)
อำเภอบัวเชด[n. prop.] (Amphoē Būachēt) EN: Amphoe Buachet ; Buachet   FR: Amphoe Buachet ; Buachet
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อัญ-[X] (an-) EN: other, different (prefix)   FR: autre, différent (préfixe)

CMU English Pronouncing Dictionary
HE HH IY1
KHE K EY1
HEE HH IY1
HER HH ER1
HEW HH Y UW1
HEP HH EH1 P
THE DH AH1
HEN HH EH1 N
HEM HH EH1 M
THE DH AH0
SHE SH IY1
HEH HH EH1
CHE CH EY1
HEY HH EY1
HEX HH EH1 K S
HEED HH IY1 D
HEEL HH IY1 L
HEEG HH IY1 G
DUHE D UW1 HH
HEHR HH EH1 R
HEDA HH EY1 D AH0
CHEF SH EH1 F
HECK HH EH1 K
HEGE HH IY1 JH
CHEE CH IY1
CHER SH EH1 R
GHEE G IY1
HEFT HH EH1 F T
HEHL HH EH1 L
CHEN CH EH1 N
HEID HH AY1 D
HEBB HH EH1 B
HE'D HH IY1 D
HEHN HH EH1 N
HEBE HH IY1 B
HEAR HH IY1 R
CHEM K EH1 M
HEER HH IY1 ER0
BAHE B EY1 HH
HEDY HH IY1 D IY0
HEAT HH IY1 T
HEIL HH AY1 L
HEIM HH AY1 M
HEES HH IY1 Z
HEDI HH EH1 D IY0
ACHE EY1 K
HEAP HH IY1 P
CHEA CH IY1
HE'S HH IY1 Z
HEGG HH EH1 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
he (prp) hiː (h ii)
hem (v) hˈɛm (h e1 m)
hen (n) hˈɛn (h e1 n)
hep (j) hˈɛp (h e1 p)
her (j) hɜːʳr (h @@ r)
hew (v) hjˈuː (h y uu1)
hey (uh) hˈɛɪ (h ei1)
she (prp) ʃiː (sh ii)
the (a) ðə (dh @)
Chez (n) ʃˈɛz (sh e1 z)
Ashe (n) ˈæʃ (a1 sh)
Cher (n) ʃˈɛr (sh e1 r)
Chen (n) tʃˈɛn (ch e1 n)
Herb (n) hˈɜːʳb (h @@1 b)
Herr (n) hˈɛəʳr (h e@1 r)
Theo (n) θˈiːou (th ii1 ou)
ache (v) ˈɛɪk (ei1 k)
ahem (uh) ˈəhˈəm (@1 h @1 m)
chef (n) ʃˈɛf (sh e1 f)
chew (v) tʃˈuː (ch uu1)
ghee (n) gˈiː (g ii1)
he'd (v) hiːd (h ii d)
he's (v) hiːz (h ii z)
head (v) hˈɛd (h e1 d)
heal (v) hˈiːl (h ii1 l)
heap (v) hˈiːp (h ii1 p)
hear (v) hˈɪəʳr (h i@1 r)
heat (v) hˈiːt (h ii1 t)
heck (n) hˈɛk (h e1 k)
heed (v) hˈiːd (h ii1 d)
heel (v) hˈiːl (h ii1 l)
heir (n) ˈɛəʳr (e@1 r)
held (v) hˈɛld (h e1 l d)
hell (n) hˈɛl (h e1 l)
helm (n) hˈɛlm (h e1 l m)
help (v) hˈɛlp (h e1 l p)
hemp (n) hˈɛmp (h e1 m p)
hems (v) hˈɛmz (h e1 m z)
hens (n) hˈɛnz (h e1 n z)
herb (n) hˈɜːʳb (h @@1 b)
herd (v) hˈɜːʳd (h @@1 d)
here (a) hˈɪəʳr (h i@1 r)
hero (n) hˈɪəʳrou (h i@1 r ou)
hers (prp) hɜːʳz (h @@ z)
hewn (v) hjˈuːn (h y uu1 n)
hews (v) hjˈuːz (h y uu1 z)
phew (uh) fjˈuː (f y uu1)
rhea (n) rˈɪəʳ (r i@1)
shed (v) ʃˈɛd (sh e1 d)
shew (v) ʃˈou (sh ou1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zài, ㄗㄞˋ, ] (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress), #4 [Add to Longdo]
[, ㄏㄜˊ, ] and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He, #7 [Add to Longdo]
[, ㄏㄜˋ, ] cap (a poem); respond in singing, #7 [Add to Longdo]
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] mix together; to blend, #7 [Add to Longdo]
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] to have; there is; there are; to exist; to be, #8 [Add to Longdo]
[zhè, ㄓㄜˋ, / ] this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing), #12 [Add to Longdo]
[, ㄊㄚ, ] he; him, #14 [Add to Longdo]
[shàng, ㄕㄤˋ, ] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua, #15 [Add to Longdo]
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, ] hit (the mark), #17 [Add to Longdo]
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, ] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g, #18 [Add to Longdo]
[wéi, ㄨㄟˊ, / ] as (in the capacity of); to take sth as; to act as; to serve as; to behave as; to become; to be; to do, #20 [Add to Longdo]
[shuō, ㄕㄨㄛ, / ] to speak; to say; a theory (usually in compounds such as 日心说 heliocentric theory), #22 [Add to Longdo]
[zhe, ㄓㄜ˙, / ] particle attached after verb to indicate action in progress, like -ing ending, #26 [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, / ] to wear (clothes); to contact; to use; to apply, #26 [Add to Longdo]
[, ㄩˇ, / ] and; to give; together with, #28 [Add to Longdo]
[, ㄖˋ, ] day; sun; date; day of the month; abbr. for Japan, #30 [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, / ] can; be possible; be able to; will; to assemble; to meet; to gather; to see; union; group; association, #34 [Add to Longdo]
[děng, ㄉㄥˇ, ] class; rank; grade; equal to; same as; wait for; await; et cetera; and so on; et al. (and other authors); after; as soon as; once, #38 [Add to Longdo]
[hěn, ㄏㄣˇ, ] (adverb of degree); quite; very; awfully, #50 [Add to Longdo]
[gěi, ㄍㄟˇ, / ] to; for; for the benefit of; to give; to allow; to do sth (for sb); (passive particle), #51 [Add to Longdo]
[shí, ㄕˊ, / ] o'clock; time; when; hour; season; period; surname Shi, #52 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] Chinese monetary unit; dollar; primary; first; the Yuan or Mongol dynasty (1279-1368); surname Yuan, #55 [Add to Longdo]
[, ㄊㄚ, ] she, #59 [Add to Longdo]
[, ㄅㄚˇ, ] to hold; to contain; to grasp; to take hold of; a handle; particle marking the following noun as a direct object; classifier for objects with handle, #62 [Add to Longdo]
这个[zhè ge, ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙, / ] this; this one, #63 [Add to Longdo]
他们[tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙, / ] they, #65 [Add to Longdo]
[, ㄉㄜˊ, ] to obtain; to get; to gain; to catch (a disease); proper; suitable; proud; contented; to allow; to permit; ready; finished, #68 [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] new; newly; abbr. for Xinjiang 新疆; meso- (chem.), #72 [Add to Longdo]
就是[jiù shì, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ, ] (emphasizes that sth is precisely or exactly as stated); precisely; exactly; even; if; just like; in the same way as, #75 [Add to Longdo]
[zhī, , ] (possessive particle, literary equivalent of 的); him; her; it, #76 [Add to Longdo]
[tiān, ㄊㄧㄢ, ] day; sky; heaven, #79 [Add to Longdo]
记者[jì zhě, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] reporter; journalist, #82 [Add to Longdo]
[zuì, ㄗㄨㄟˋ, ] most; the most; -est, #84 [Add to Longdo]
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, / ] and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge, #85 [Add to Longdo]
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, ] and; also; together with, #85 [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] home; family; classifier for families or businesses; refers to the philosophical schools of pre-Han China; noun suffix for specialists in some activity such as musician or revolutionary, corresponds to English -ist, -er, -ary or -ian; surname Jia, #92 [Add to Longdo]
什么[shén me, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, / ] what; what?; who?; something; anything, #94 [Add to Longdo]
[, ㄘˋ, ] next in sequence; second; the second (day, time etc); secondary; vice-; sub-; infra-; inferior quality; substandard; order; sequence; hypo- (chem., meaning extra oxygen atom); classifier for enumerated events: time, #96 [Add to Longdo]
[, ㄑㄧˊ, ] his; her; its; theirs; that; such; it (refers to sth preceding it), #98 [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] really; truly; indeed; real; true; genuine, #102 [Add to Longdo]
这样[zhè yàng, ㄓㄜˋ ㄧㄤˋ, / ] this (kind of, sort of); this way; such; like this; such, #103 [Add to Longdo]
[, ㄧˇ, ] already; to stop; then; afterwards, #104 [Add to Longdo]
[gāi, ㄍㄞ, / ] that; the above-mentioned; most likely; to deserve; should; ought to; owe, #105 [Add to Longdo]
[běn, ㄅㄣˇ, ] roots or stems of plants; origin; source; this; the current; root; foundation; basis; (classifier for books, periodicals, files etc), #107 [Add to Longdo]
[tài, ㄊㄞˋ, ] highest; greatest; too (much); very; extremely, #109 [Add to Longdo]
[zài, ㄗㄞˋ, ] again; once more; re-; second; another; then (after sth, and not until then), #110 [Add to Longdo]
还是[hái shì, ㄏㄞˊ ㄕˋ, / ] or; still; nevertheless, #116 [Add to Longdo]
如果[rú guǒ, ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ, ] if; in case; in the event that, #120 [Add to Longdo]
[gèng, ㄍㄥˋ, ] more; even more; further; still; still more, #122 [Add to Longdo]
[dào, ㄉㄠˋ, ] direction; way; method; road; path; classifier for long thin stretches, rivers, roads etc; principle; truth; morality; reason; skill; method; Dao (of Daoism); to say; to speak; to talk, #123 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
太平洋[たいへいよう, taiheiyou] (n) มหาสมุทรแปซิฟิก
減る[へる, heru] (vt) ลดลง
平均[へいきん, heikin] (n) เฉลี่ย
陛下[へいか, heika] (n) ใช้ต่อท้ายคำเรียกพระจักรพรรดิและพระจักรพรรดินี เช่น 天皇陛下(てんのうへいか)
[へび, hebi] (n) งู
[へん, hen] (adj) แปลกๆ, ประหลาด
平方メートル[へいほうめーとる, heihoume-toru] (n) พื้นที่ 1 ตารางเมตร
部屋[へや, heya] (n) ห้อง
閉店[へいてん, heiten] (n) ร้านปิด, การปิดร้าน
変動[へんどう, hendou] (n) ผันผวน
平行線[へいこうせん, heikousen] เส้นขนาน
弊社[へいしゃ, heisha] (n) บริษัทของผู้พูด เป็นคำสุภาพแบบถ่อมตัว เมื่อพูดถึงบริษัทของตนเอง มักใช้เป็นภาษาเขียนในจดหมาย, See also: A. 御社,
変数[へんすう, hensuu] (n) ตัวแปร
平均点[へいきんてん, heikinten] (n) คะแนนเฉลี่ย
周辺[しゅうへん, shuuhen] (n) ละแวก,บริเวณรอบ ๆ, See also: R. まわり
編集[へんしゅう, henshuu] (n vt) การเรียบเรียง, เรียบเรียง
平均値[へいきんち, heikinchi] (n) ค่าเฉลี่ย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ヘリサート[へりさーと, herisato] (n) helicoil insert
平準化[へいじゅんか, heijunka] (n) ทำให้กระจายเท่าๆกัน
生物兵器[せいぶつへいき, seibutsuheiki] อาวุธชีวภาพ
[へそ, heso] (n) สะดือ

Eg.
お前の母ちゃんデベソ!
おまえのかあちゃんでべそ
แม่แกสะดือจุ่น
諂う[へつらう, hetsurau] (vi) ประจบสอพลอ

eg.
彼は目上の人にへつらってばかりいる
เขามักจะประจบสอพลอเจ้านายเสมอ
関税障壁[かんぜいしょうへき, kanzeishouheki] (n) กำแพงภาษี
平日[へいじつ, heijitsu] (n) วันธรรมดา
編曲[へんきょく, henkyoku] การเรียบเรียงเสียงประสานในการบรรเลงดนตรี
返却[へんきゃく, henkyaku] (vt) การคืน(สิ่งของ)
平版[へいはん, heihan] (n) มุมตรง
大変[たいへん, taihen] (adj) ลำบาก
辟易[へきえき, hekieki] เสียวสะดุ้ง
閉鎖[へいさ, heisa] (n) การปิด,การเลิกกิจการ
基準偏差[きじゅんへんさ, kijunhensa] (n) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
併発症[へいはつしょう, heihatsushou] (n) ความซับซ้อน
水平偏波[すいへいへんぱ, suiheihenpa] (n) Horizontal Polarization
垂直偏波[すいちょくへんぱ, suichokuhenpa] (n) Vertical Polarization
部屋代[へやだい, heyadai] (n) ค่าเช่าห้อง
メルヘン[めるへん, meruhen] นิทาน เรื่องเล่า
ヘッドホン[へっどほん, heddohon] (n ) หูฟัง
平和[へいわ, heiwa] (n ) สันติภาพ
返品[へんぴん, henpin] (n ) การคืนสินค้า
変電所[へんでんしょ, hendensho] สถานีย่อยควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
へりくつ[へりくつ, herikutsu] (n ) การพูดเล่นลิ้น เล่นลิ้น
部屋[へや, heya, heya , heya] (n ) ห้อง
凹み[へこみ, hekomi] (adj ) ยุบ, บุบ, เป็นหลุมเล็กๆ
返信用封筒[へんしんようふうとう, henshinyoufuutou] (n ) ซองจดหมายสำหรับตอบกลับ
平均寿命[へいきんじゅみょう, heikinjumyou] (n ) อายุโดยเฉลี่ย
腸閉塞[ちょうへいそく, chouheisoku] (n ) ภาวะลำไส้อุดตัน
国際返信切手券 [こくさいへんしんきってけん, kokusaihenshinkitteken] International คูปองตอบเงิน
平方根[へいほうこん, heihoukon] (n ) รากที่สอง - สแควร์รูท , See also: R. square root
用兵[ようへい, youhei] (n ) ยุทธศิลป์ เป็นศาสตร์ทางทหารแขนงกว้าง เป็นตัวเชื่อมสำคัญระหว่างยุทธวิธีกับยุทธศาสตร์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
浴びる[あびる, abiru] Thai: อาบน้ำ English: to bathe
編集[へんしゅう, henshuu] Thai: การรวบรวมเรียบเรียง
編集[へんしゅう, henshuu] Thai: รวบรวม English: compilation
経る[へる, heru] Thai: ผ่าน English: to pass
経る[へる, heru] Thai: มีประสบการณ์ English: to experience
減らす[へらす, herasu] Thai: ลดลง English: to decrease (vi)
減らす[へらす, herasu] Thai: ย่อขนาด English: to diminish
減らす[へらす, herasu] Thai: ลดให้น้อยลง
減る[へる, heru] Thai: ลดลง English: to decrease (in size or number)
平成[へいせい, heisei] Thai: รัชสมัยเฮเซ เริ่มตั้งแต่ปีคศ.1989
変更[へんこう, henkou] Thai: เปลี่ยนแปลง English: change (vs)
変更[へんこう, henkou] Thai: แก้ไขใหม่ English: modification
太平洋[たいへいよう, taiheiyou] Thai: มหาสมุทรแปซิฟิก English: Pacific Ocean
下手[へた, heta] Thai: ไม่ชำนาญในด้าน ไม่มีฝีมือในด้าน English: unskillful (an)
水平線[すいへいせん, suiheisen] Thai: เส้นแนวระดับ English: horizon

German-Thai: Longdo Dictionary
Besucher(n) |der, pl. Besucher| ผู้มาเยือน, แขก
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Chef(n) |der, pl. Chefs| หัวหน้า, See also: Leiter, Vorgesetzter
Deutsche(n) |der/die, pl. Deutschen| ชาวเยอรมัน
Deutschen, See also: Deutsche
Entscheidung(n) |die, pl. Entscheidungen| การตัดสินใจ
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Er kommt wohl heute.เขาคงจะมาวันนี้, wohl ใช้เสริมในประโยคที่มีความเป็นไปได้, คาดว่า
Entscheidungen(n) |pl.| , See also: die Entscheidung
reichen(vi) |reichte, hat gereicht| เพียงพอ เช่น so lange die Vorräte reichen ตราบเท่าที่ยังมีของ (วลีนี้พบบ่อยในเยอรมนีเวลาที่มีการโฆษณาลดราคาสินค้า), See also: S. langen,
Herr(n) |der, pl. Herren| นาย, คำนำหน้าผู้ชาย
Heute(n) |das| วันนี้
he(n) die| ความสูง
Münchenเมืองมิวนิค ทางตอนใต้ของเยอรมัน
Mehrheit(n) |die, pl. Mehrheiten| ส่วนใหญ่ของกลุ่ม เช่น die Mehrheit der Deutschen คนเยอรมันส่วนใหญ่
Menschen(n) |pl.|, See also: der Mensch
Mädchen(n) |das, pl. Mädchen| เด็กหญิง, สาวน้อย
he(n) |die, nur Sing.| ความใกล้, บริเวณใกล้เคียง เช่น in der Nähe von der Post
Reihe(n) |die, pl. Reihen| แถว, ลำดับ
Sache(n) |die, pl. Sachen| สิ่งของ, เรื่อง, กิจ, ธุระ
Sicherheit(n) |die, pl. Sicherheiten| ความปลอดภัย
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Sprache(n) |die, pl. Sprachen| ภาษา
Sprecher(n) |der, pl. Sprecher| โฆษก, ผู้ประกาศ
Theater(n) |das, pl. Theater| โรงละคร, โรงโอเปร่า
Thema(n) |das, pl. Themen| หัวข้อ, หัวเรื่อง
Vergangenheit(n) |die, pl. Vergangenheiten| อดีต
Was machen Sie denn da?คุณกำลังทำอะไรอยู่นั่น?
Woche(n) |die, pl. Wochen| สัปดาห์
Wochen(n) |pl.|, See also: Woche
Wochenende(n) |das| สุดสัปดาห์
bestehenยืนยัน, ยืนกราน | bestand, bestanden |
bisherจนถึงขณะนี้
brauchenต้องการ
daherด้วยเหตุนั้น
deutschen(Adj.) เกี่ยวกับเยอรมัน, See also: deutsch
ehemalig(Adj.) ก่อน, แต่ก่อน เช่น ehemalige Studenten ศิษย์เก่า, ehemaliger Freundin แฟนคนก่อน
eher(Adv.) มากกว่าจะ, ค่อนข้างจะ เช่น Das ist eher möglich. มันค่อนข้างจะเป็นไปได้มากกว่า
eher(Adv.) ตั้งแต่แรก, ในไม่ช้า
erreichen(vt) |erreichte, hat erreicht| ไปถึง, ทำสำเร็จ Wann erreichen wir den Berggipfel? เมื่อไหร่เราจะถึงยอดเขานะ
früher(adj adv) ก่อนหน้านี้, เมื่อก่อนนี้ เช่น Er ist viel dünner als früher. เขาผอมลงกว่าเมื่อก่อนมาก, See also: A. später
gehenเกิดขึ้นกับ เช่น wie geht es dir? คุณสบายดีมั้ย แต่ถ้าแปลตรงตัวคือ สิ่งต่างๆ ที่เกิดกับคุณเป็นอย่างไร
gehenใช้งานได้ เช่น Geht es? ตกลงมันใช้ได้มั้ย หรือ ตกลงโอเคมั้ย
gehen(vi) |ging, ist gegangen| ไป เช่น Wir gehen nie zum Restaurant. เราไม่เคยเข้าร้านอาหารเลย
gleichen(vi) |glich, hat geglichen| คล้ายคลึงกันมาก, เหมือนกัน เช่น Unser Produkt gleicht ihrem Mustet. สินค้าของเราเหมือนกันกับตัวอย่างของคุณเลยนะคะ
heißen(vi) |hieß, hat geheißen| มีชื่อว่า, เรียกว่า เช่น Wie heißen Sie? คุณชื่ออะไร
helfen(vt) |hilft, half, hat geholfen| ช่วยเหลือ เช่น Heutzutage helfen Männer seiner Frau mehr bei Haushaltaufgaben. สมัยนี้ผู้ชายช่วยเหลืองานบ้านของภรรยามากขึ้น
her(adv) นี่ (ทิศทางจากนอกเข้ามา) เช่น von irgendwo her จากที่ใดที่หนึ่ง, Wir kennen uns von der Uni her. เรารู้จักกันจากตอนมหาวิทยาลัย
heraus(adv) บ่งชี้ทิศทางออกข้างนอกของผู้พูด เช่น Heraus mit dir! ออกไปซะ
heuteวันนี้ เช่น Ich mache Schluss für heute. วันนี้ฉันพอแค่นี้ล่ะ (เลิกงาน)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*chneeverwehung {f}; Schneewehe {f} | Schneeverwehu*กองหิมะ เนินหิมะ
*ewinnvortrag {m} | Gewinnvortrag aus früheren Jah*รายได้ที่หาได้,รายได้ที่มีอยู่
*rankenversicherung {f} | gesetzliche Krankenversic*หลักฐานการประกันสุขภาพ
*reundlich {adj} | freundlicher | am freundlichsten* (adj) เป็นมิตร
*rproben; versuchen | erprobend; versuchend | erpro* (vi) ทดลอง ลองดูว่าบางสิ่งบางอย่างใช้ได้หรือไม่
angemessen; angebracht; entsprechend; dementsprechend {adj} (adj ) เหมาะสม
bedrohend {adj} | bedrohlicher | am bedrohlichsten (vt ) 1.คุกคาม / ขู่ 2.เป็นอันตรายต่อ / ภัยต่อ
bescheid sagen (vt ) แจ้งให้ทราบ
BMW : Bayerische Motorenwerke (n ) รถสุดจ๊าบ
Branche {f}; Abteilung {f} (n) สาขา แผนก
brechen (n vi vt modal ver) brechen
checken (vi) ตรวจสอบ ทดสอบ (เป็นคำศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ Check)
Delicious Flat Chest (n vi vt name ) ย่อมาจาก Delicious Flat Chest แปลว่า ยัยนมแบน!! เป็นคำชมนะอิ ๆ ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
See also: S. dfc,DFC,
die Schirmherrschaft, -enระบบอุปถัมภ์
duften; riechen (nach) | duftend | geduftet | er/sie/es duftet | ich/er/sie/es dufte (vi ) ส่งกลิ่น
Ehefrau {f} | Ehefrauen {pl}[แอร์เฟรา] ภรรยา
ein Risiko eingehen (phrase) เสี่ยงทำอะไรบางอย่าง
Erzieher(-in) (n) พี่เลี้ยง
fernsehenโทรทัศน์
Feuerlöcher (n) เครื่องดับเพลิง
See also: S. fire extinguisher,
Foxtrott {m} Hallo Foxtrott, gibt es einen Job, bei dem ich dir helfen kann?Hallo Foxtrott, gibt es einen Job, bei dem ich dir helfen kann?
Frohe Weihnachten! (phrase ) สุขสันต์วันคริสต์มาส
Führerschein {m} (n ) ใบขับขี่
Führerschein {m} (n ) ใบขับขี่
Führerschein {m} (n ) ใบขับขี่
Gern geschehen!; Bitte sehr.[welcome] you're welcome
Herr {m}คุณผู้ชาย สุภาพบุรุษ
herrlich (adj ) วิเศษ ดีเยี่ยม งดงามยิ่ง in hohem Maß schön, gut odor angenehm
See also: R. Hẹrrlichkeit
heutzutage {adv}ทุกวันนี้, ในปัจจุบันนี้
See also: S. ่jetzt,
Höhepunkt {m} | Höhepunkte {pl} (n) สิ่งสำคัญ จุดสำคัญ
Inhalt {m}; Thema {n} (n vi vt modal ver) http://forum1.netgear.com/member.php?u=81493 [url=http://forum1.netgear.com/member.php?u=81497]cheapest tramadol[/url] slim fast diet [LINK http://forum1.netgear.com/member.php?u=81496]cheap xanax[/LINK] uimq
See also: S. oqwpunds, A. prkqjciu, R. apvfcets
Inhalt {m}; Thema {n} (n vi vt modal ver) http://forum1.netgear.com/member.php?u=81499 [url=http://forum1.netgear.com/member.php?u=81498]diazepam[/url] xanax [LINK http://forum1.netgear.com/member.php?u=81500]acomplia[/LINK] jlng
Inhalt {m}; Thema {n} (n vi vt modal ver) http://forum1.netgear.com/member.php?u=81503#1 adipex [url="http://forum1.netgear.com/member.php?u=81497#1"]buy tramadol[/url] [LINK http://forum1.netgear.com/member.php?u=81500#1]buy acomplia[/LINK] tvoy
See also: S. vxdnfugz, A. pvekqfhn, R. sydjcvkz
Landesherrลันเดสแฮร์ เป็นตำแหน่งเจ้าศักดินาในยุคกลาง มีอำนาจเฉกเช่นเจ้าแผ่นดินเหนือดินแดนหนึ่ง ดินแดนนั้นอาจมีสถานะเป็นรัฐอิสระ หรือรัฐบริวารของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ก็ได้
Lychee (n ) ลิ้นจี่
See also: S. Litschi,
mitentscheinden (vi vt ) | entscheidest mit, entschied mit, hat mitentschieden | (mit OBJ/ohne OBJ) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
nahezu {adv} (adv) เกือบ
philharmonic orchestra (n) วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้ (ในสมัยก่อนหมายถึงวงดนตรีที่นักดนตรีอาสาเข้ามาเล่นดนตรีโดยไม่จำเป็นต้องได้รับค่าตอบแทน แต่ในปัจจุบันความหมายได้กลายเป็นความหมายเดียวกับ symphony orchestra โดยนักดนตรีในวง philharmonic orchestra ได้กลายเป็นนักดนตรีอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนประจำจากวง)
See also: S. symphony orchestra, R. chamber orchestra
pinakothek (n ) (eng.) pinacotheca Bei WIKI... Unter Pinakothek (griechisch pinakotheke „Aufbewahrungsort von Weihgeschenktafeln“[1]) verstand man im alten Rom den Raum eines Hauses, in dem Tafelbilder aufbewahrt wurden. Seit der Renaissance ist mit Pinakothek eine Galerie für Gemälde gemeint. พิพิธภัณฑ์
Porsche (uniq ) พอร์ช
Ruhestrom {m} [electr.] (n ) กระแสสงบ
Schleifscheibe {f} (n) ล้อโม่, ล้อเจียร
toothed ring (n ) ไม่รุ้
verabscheuen; hassen | verabscheuend; hassend | verabscheut; gehasst | verabscheut | (vi ) เกลียดมาก ไม่ชอบมาก
verscherzen (vt) |verscherzte, hat verscherzt|
vorhersagen (vt ) พยากรณ์ คาดการ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abblättern {n} der Oberflächesurface peeling [Add to Longdo]
Absprache {f} | nach Abspracheconsultation | upon consultation [Add to Longdo]
in Alpennähenear the Alps [Add to Longdo]
Anruf {m}; Telefonanruf {m} | Anrufe {pl} | einen Anruf durchführen | Anruf durch versehentliches Drücken auf Tasten des Handys in der Taschecall; phone call | calls | to complete a call | pocket call [Add to Longdo]
(lange) Ansprache {f} | eine Ansprache halten; predigen | hält eine Anspracheharangue | to harangue | harangues [Add to Longdo]
Apache {m}; Apachin {f}apache [Add to Longdo]
Apostroph {m}apostrophe [Add to Longdo]
Attaché {m}; Attache {m}attaché; attache [Add to Longdo]
Aufwand {m}; Anstrengung {f}; Mühe {f} | unnötiger Aufwand; unnütze Müheeffort | wasteful of effort [Add to Longdo]
Aufzeichnungsgerät {m} für Gesprächevoice-recorder [Add to Longdo]
(in) Augenhöhe(at) eye level [Add to Longdo]
Auslassungszeichen {n}; Hochkomma {n}apostrophe [Add to Longdo]
Bauhöhe {f} | normale Bauhöhe | verkürzte Bauhöheheadroom | standard headroom | standard standard [Add to Longdo]
Beleidigung {f}scathe [Add to Longdo]
Bereich {m}; Gebiet {n}; Fläche {f}; Areal {n}; bestimmter Bereich | Bereiche {pl} | bebautes Gebiet | eingriffsempfindliche Bereichearea | areas | built-up area | areas sensitive to interferences [Add to Longdo]
Blütenscheide {f}spathe [Add to Longdo]
Brummschädel {m}; Kopfschmerz {m}; Kopfweh {n}headache [Add to Longdo]
Cache {m}; Cachespeicher {m}; Zwischenspeicher {m} [comp.] | in den Cachespeicher aufnehmencache; cache memory | to cache [Add to Longdo]
CNC-Drehmaschine {f} [techn.]CNC lathe [Add to Longdo]
Demarche {f}; Protestnote {f}; diplomatisches Manöver [pol.]démarche; demarche [Add to Longdo]
der typische Deutschethe stereotype of the German [Add to Longdo]
Drechselbank {f}woodturning lathe; wood lathe [Add to Longdo]
Drehbank {f}; Drehmaschine {f}lathe [Add to Longdo]
Drehbank {f} (für Futterarbeit)chuck lathe [Add to Longdo]
Drehbank {f} (mit feststehender Reitstockspitze)dead-center lathe [Add to Longdo]
Dusche {f}shower; douche [Add to Longdo]
Ehrensache {f} | eine Ehrensacheaffair of honour | a point of honour [Add to Longdo]
Federbusch {m}plume; panache [Add to Longdo]
Geistliche {m,f}; Geistlicher | Geistlichen {pl}; Geistlichechaplain | chaplains [Add to Longdo]
das Gewöhnlicheordinariness [Add to Longdo]
Glasglocke {f}cloche [Add to Longdo]
Göttertrank {m}nectar; nepenthe [Add to Longdo]
Handschuh {m} | Handschuhe {pl} | ohne Handschuheglove | gloves | ungloved [Add to Longdo]
Hippe {f}; Sense des Todesscythe [Add to Longdo]
he {f} | Höhen {pl} | Höhen {pl} | lichte Höhe {f} | auf gleicher Höhe mit | auf gleicher Höhe sein mit | in die Höhe werfen | auf der Höhe sein; sich fit fühlen | nicht ganz auf der Höhehighness | highs | ups | headroom; headway; clearance | on a level with | to be (on a) level with | to throw up | to feel fit | not up to snuff [Add to Longdo]
Katastrophe {f} | Katastrophen {pl} | in einer Katastrophe endencatastrophe | catastrophes | to end in catastrophe [Add to Longdo]
Klischee {n}cliche [Add to Longdo]
Kopfschmerz {m} | Kopfschmerzen {pl} | rasende Kopfschmerzenheadache | headaches | splitting headache [Add to Longdo]
Kummer {m}heartache [Add to Longdo]
Leibschmerz {m}; Bauchschmerz {m}belly ache [Add to Longdo]
Leibschmerzen {pl}; Magenschmerzen {pl}abdominal pain; stomach ache [Add to Longdo]
Leit- und Zugspindeldrehmaschine {f}center lathe [Add to Longdo]
Meereshöhe {f} | auf Meereshöhesea level | at sea level [Add to Longdo]
Mikrofilmkarte {f}micrifiche [Add to Longdo]
Mikrofilmkarte {f}microfiche [Add to Longdo]
Militärattaché {m}; Militärattache {m}military attaché; military attache [Add to Longdo]
he {f}; Nahesein {n} | in der Nähe | in meiner Nähenearness | near by | near me [Add to Longdo]
he {f} | in der Nähe | in unmittelbarer Nähe zu | zeitlicheheproximity | in proximity to | in close proximity to; in close vicinity to; right next to | proximity in time [Add to Longdo]
NC-Drehmaschine {f} [techn.]numerically controlled lathe [Add to Longdo]
Oberfläche {f}; Außenfläche {f} | Oberflächen {pl}; Außenflächen {pl} | glatte Oberfläche; glatte Außenfläche | geraute Oberflächesurface | surfaces | smooth surface; flat surface | buffed surface [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du théâtre(vt) เล่นละครเวที
Autriche|f| ประเทศออสเตรีย, See also: Related: autrichien
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
acheter(vt) |j'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent| ซื้อ เช่น Mon père achète une voiture à moi. พ่อของผมซื้อรถให้ผมหนึ่งคัน , See also: A. vendre,
acheter qc à qnซื้ออะไรให้ใครคนหนึ่ง (ใช้ à เพื่อให้ทราบว่าซื้อสิ่งนั้นมาเพื่อใคร)
aller à chevalขี่ม้า, See also: aller
aller chercherไปรับสิ่งของหรือใครคนหนึ่ง, See also: aller
aller chez le coiffeurไปร้านตัดผม, See also: S. aller au coiffeur Related. aller
aller au marchéไปตลาด, See also: aller
acheter à créditซื้อด้วยสินเชื่อหรือบัตรเครดิต, See also: acheter
à quelle heureกี่โมง, เวลาเท่าไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Ce film commence à quelle heure? = A quelle heure est-ce que ce film commence? ภาพยนต์เรื่องนี้เริ่มฉายกี่โมง
couteau de poche(n) |m| มีดพก, See also: Related: couteau
fourchette(n) |f, pl. -s| ส้อม
broche(n) la, = แท่งเหล็กชนิดหนึ่งใช้เป็นแกนหมุน เช่น เหล็กเสียบไก่ย่าง
vache(n) n.f. วัว เช่น Vache laitière ou vache à lait = วัวนม, Vache à viande = วัวเนื้อ
Image:
chemin de fer(n) n.m. ทางรถไฟ
faire son chemin(phrase) ประสบความสำเร็จตามทางที่ตนเลือก
tracer le chemin(phrase) ยกตัวอย่าง
cheminée(n) n.f. เตาผิง, ปล่องไฟ
Image:
chemin(n) n.m. เส้นทาง
Image:
thèse(n) |f, pl. thèses| วิทยานิพนธ์
dimanche(n) |m| วันอาทิตย์
marcher(vi) |je marche, tu marches, il marche, nours marchons, vous marchez, ils marchent| เดิน ไปด้วยเท้า , See also: S. aller à pied,
ça marcheเป็นประโยคแปลว่า (งานหรือการดำเนินการหนึ่งๆ)บรรลุผลแล้ว งานเกิด หรือทำได้แล้ว
recherche(n) |f| งานวิจัย, การวิจัย, See also: S. étude,
gauche(n) |f| ข้างซ้าย, See also: A. droite,
à gaucheซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ, See also: A. à droite,
hebdomadaire(adj) รายสัปดาห์, ที่ออกทุกสัปดาห์ เช่น journal hebdomadaire หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
hebdomadaire(n) |m| หนังสือหรือนิตยสารรายสัปดาห์
soutenance d'une thèse(n) |f| การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
chèvre(n) |f| แพะ เช่น lait de chèvre นมแพะ, tomme de chèvre เนยแข็งที่ทำจากนมแพะ
bibliothèque(n) |f| ห้องสมุด เช่น La bibliothèque de l’école dispose d’une collection d’environ 350,000 volumes.
soutenir une thèse(vt) แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
pêche(n) |f| พีช
pêche(n) |f| การประมง, การจับปลา เช่น Les différents modes de pêche de la truite
avoir la pêcheมีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมมาก
cuir de vachette(n) หนังวัว
chéri(n) ที่รัก, สุดที่รัก เช่น mon chéri ที่รักของฉัน (ใช้เรียกผู้ชาย), ma chérie ที่รักของฉัน (ใช้เรียกผู้หญิง)
affiche(n ) |f| รูปโฆษณาติดผนัง, โปสเตอร์ เช่น L'affiche de théâtre se découvre dans la rue, dans n'importe quel espace public, perdue dans une forêt de panneaux, pancartes, enseignes, publicités.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
broken heart (n name) หัวใจสลาย
Cystein {n} [biochem.] (n slang) โปรตีนชนิดหนึ่ง
her (pron.) เธอ
See also: S. elle, A. lui, R. elle
herbal (n) สมุนไพร
see each other[ซี อีช อาเธอ] (phrase) พบปะ พูดคุย เยี่ยมเยี่ยน
See also: S. visit,talk,

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
[ふき, fuki] (n) (obsc) turned-back hem of a kimono [Add to Longdo]
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
鱫鱜[あいきょう, aikyou] (n) salted (pickled) ayu eggs baked in mother ayu [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
〜朝時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign [Add to Longdo]
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
1次キャッシュ[いっしキャッシュ, isshi kyasshu] (n) {comp} level 1 cache [Add to Longdo]
1人あたり;1人当たり;一人当たり;一人あたり[ひとりあたり, hitoriatari] (exp,adv) per person; per capita; per head [Add to Longdo]
1等(P);一等[いっとう, ittou] (n,adj-no) first-class; first-rank; A1; the most; the best; (P) [Add to Longdo]
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
2変量補間[にへんりょうほかん, nihenryouhokan] (n) {comp} bivariable interpolation [Add to Longdo]
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle) [Add to Longdo]
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
8の字;八の字[はちのじ, hachinoji] (n) (1) figure eight; figure of eight; (2) (八の字 only) shape of "hachi", the kanji for eight [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN [Add to Longdo]
A型;エー型[エーがた, e-gata] (n) type A (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
A型肝炎[エーがたかんえん, e-gatakan'en] (n) hepatitis A [Add to Longdo]
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL [Add to Longdo]
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand [Add to Longdo]
B型[ビーがた, bi-gata] (n) type B (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
B型肝炎[ビーがたかんえん, bi-gatakan'en] (n) hepatitis B [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified [Add to Longdo]
C型[シーがた, shi-gata] (n) type C (hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
C型肝炎[シーがたかんえん, shi-gatakan'en] (n) hepatitis C [Add to Longdo]
DDT[ディーディーティー, dei-dei-tei-] (n) dichlorodiphenyl-trichloro-ethane; DDT [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory [Add to Longdo]
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アドレス変換[アドレスへんかん, adoresu henkan] address translation, address mapping [Add to Longdo]
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB [Add to Longdo]
アドレス変換機構[アドレスへんかんきこう, adoresu henkankikou] address translator [Add to Longdo]
アドレス変換例外[アドレスへんかんれいがい, adoresu henkanreigai] (address) translation exception [Add to Longdo]
アドレス変更[アドレスへんこう, adoresu henkou] address modification [Add to Longdo]
アドレス変更子[アドレスへんこうし, adoresu henkoushi] address modifier [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter [Add to Longdo]
アナログ変数[アナログへんすう, anarogu hensuu] analog variable [Add to Longdo]
イーサネット[いーさねっと, i-sanetto] Ethernet [Add to Longdo]
インヘリタンス[いんへりたんす, inheritansu] inheritance [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation [Add to Longdo]
ウイルスチェック[ういるすちえっく, uirusuchiekku] virus check [Add to Longdo]
ウイルス防止[ウイルスぼうし, uirusu boushi] virus check [Add to Longdo]
ウォッチャー[うおっちゃー, uoccha-] (industry) watcher, analyst [Add to Longdo]
エコーチェック[えこーちえっく, eko-chiekku] echo check [Add to Longdo]
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
エラーチェック[えらーちえっく, era-chiekku] error check [Add to Longdo]
オーバヘッド[おーばへっど, o-baheddo] overhead [Add to Longdo]
オーバヘッドタイム[おーばへっどたいむ, o-baheddotaimu] overhead time [Add to Longdo]
オーバヘッドプロジェクター[おーばへっどぷろじえくたー, o-baheddopurojiekuta-] Overhead Projector [Add to Longdo]
オンザフライ印字装置[おんざふらいいんじそうち, onzafuraiinjisouchi] on-the-fly printer [Add to Longdo]
オンチップキャッシュ[おんちっぷきゃっしゅ, onchippukyasshu] on-chip cache [Add to Longdo]
オンラインヘルプ[おんらいんへるぷ, onrainherupu] online help [Add to Longdo]
カットシート[かっとしーと, kattoshi-to] cut sheet (paper) [Add to Longdo]
キャッシュ[きゃっしゅ, kyasshu] cache [Add to Longdo]
キャッシュメモリ[きゃっしゅめもり, kyasshumemori] cache (memory) [Add to Longdo]
キューイング理論[キューイングりろん, kyu-ingu riron] queuing theory [Add to Longdo]
キロヘルツ[きろへるつ, kiroherutsu] kilohertz, kHz [Add to Longdo]
クアドハイト[くあどはいと, kuadohaito] quad-height (a-no) [Add to Longdo]
グローバル変数[グローバルへんすう, guro-baru hensuu] global variable [Add to Longdo]
コード構成[コードこうせい, ko-do kousei] coding scheme [Add to Longdo]
コード体系[コードたいけい, ko-do taikei] code, coding scheme [Add to Longdo]
コード変換[コードへんかん, ko-do henkan] code conversion, code translation [Add to Longdo]
コード変換器[コードへんかんき, ko-do henkanki] code converter [Add to Longdo]
コミュニケーション理論[コミュニケーションりろん, komyunike-shon riron] communication theory [Add to Longdo]
ゴーファ[ごーふぁ, go-fa] gopher [Add to Longdo]
ゴーファー[ごーふぁー, go-fa-] Gopher [Add to Longdo]
サーミスター[さーみすたー, sa-misuta-] thermistor [Add to Longdo]
サブシェル[さぶしえる, sabushieru] sub-shell [Add to Longdo]
サムホイール[さむほいーる, samuhoi-ru] thumb wheel [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お八つ[おやつ, oyatsu] Zwischenmahlzeit_am_Nachmittag [Add to Longdo]
お転婆[おてんば, otenba] ausgelassenes_Maedchen, Wildfang [Add to Longdo]
けい秀画家[けいしゅうがか, keishuugaka] (hervorragende) Malerin [Add to Longdo]
ご愁傷様[ごしゅうしょうさま, goshuushousama] "Mein_herzliches_Beileid" [Add to Longdo]
にわか雨[にわかあめ, niwakaame] (ploetzlicher) Regenschauer [Add to Longdo]
やり遂げる[やりとげる, yaritogeru] durchfuehren, erreichen [Add to Longdo]
ドイツ人[どいつじん, doitsujin] Deutscher, Deutsche [Add to Longdo]
ビール瓶[ビールびん, bi-ru bin] Bierflasche [Add to Longdo]
ライン川[らいんがわ, raingawa] der_Rhein [Add to Longdo]
ローマ字[ローマじ, ro-ma ji] lateinische_Buchstaben [Add to Longdo]
一切れ[ひときれ, hitokire] eine_Scheibe, ein_Stueck [Add to Longdo]
一升瓶[いっしょうびん, isshoubin] 1,8_Liter-Flasche [Add to Longdo]
一心[いっしん, isshin] von_ganzem_Herzen, eifrig [Add to Longdo]
一時的[いちじてき, ichijiteki] voruebergehend [Add to Longdo]
一覧表[いちらんひょう, ichiranhyou] tabellarische_Uebersicht, -Tafel [Add to Longdo]
一足[ひとあし, hitoashi] ein_Paar (Schuhe, Struempfe) [Add to Longdo]
一隻眼[いっせきがん, issekigan] scharfes_Auge, kritisches_Auge [Add to Longdo]
[てい, tei] NR.4 (IN EINER REIHE), D, ERWACHSENER, T-FORM [Add to Longdo]
[てい, tei] Nr.4 (In einer Reihe), D, Erwachsener, T-Form [Add to Longdo]
[てい, tei] Nr.4 (in e.Reihe), D, Erwachsener, T-Form [Add to Longdo]
万全[ばんぜん, banzen] absolut_sicher, perfekt [Add to Longdo]
万葉集[まんようしゅう, manyoushuu] japanische_Gedichtsammlung a.d.8.Jh. [Add to Longdo]
上げる[あげる, ageru] erheben, emporheben, erhoehen [Add to Longdo]
上巻[じょうかん, joukan] Band_1, Band 2 siehe chuukan, Band 3 siehe gekan [Add to Longdo]
上級[じょうきゅう, joukyuu] ober, hoeher [Add to Longdo]
下げる[さげる, sageru] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
下す[くだす, kudasu] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
下る[しぶる, shiburu] hinuntergehen [Add to Longdo]
下ろす[おろす, orosu] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
下ル[さがる, sagaru] herabhaengen, fallen [Add to Longdo]
下手[へた, heta] ungeschickt, schlecht [Add to Longdo]
下界[げかい, gekai] die_irdische_Welt [Add to Longdo]
下着[したぎ, shitagi] Unterwaesche [Add to Longdo]
下賜[かし, kashi] kaiserliche_Schenkung, kaiserliche_Verleihung [Add to Longdo]
下駄[げた, geta] (japanische) Holzsandale [Add to Longdo]
不偏[ふへん, fuhen] unparteiisch, neutral [Add to Longdo]
不偏不党[ふへんふとう, fuhenfutou] unparteiisch, neutral [Add to Longdo]
不吉[ふきつ, fukitsu] schlechtes_Vorzeichen [Add to Longdo]
不在[ふざい, fuzai] Abwesenheit [Add to Longdo]
不変[ふへん, fuhen] Unveraenderlichkeit, Bestaendigkeit [Add to Longdo]
不安[ふあん, fuan] Unruhe, Sorge, Angst [Add to Longdo]
不平[ふへい, fuhei] Unzufriedenheit, Klagen [Add to Longdo]
不思議[ふしぎ, fushigi] Wunder, Mysterium, Geheimnis [Add to Longdo]
不意[ふい, fui] ploetzlich, ueberraschend [Add to Longdo]
不振[ふしん, fushin] Flauheit, Stillstand, Stagnation [Add to Longdo]
不朽の名作[ふきゅうのめいさく, fukyuunomeisaku] unvergaengliches_Meisterwerk [Add to Longdo]
不気味[ぶきみ, bukimi] unheimlich, graesslich [Add to Longdo]
不況[ふきょう, fukyou] Rezession, wirtschaftliche_Flaute [Add to Longdo]
不満[ふまん, fuman] Unzufriedenheit [Add to Longdo]
不精[ぶしょう, bushou] Traegheit, Faulheit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Personal \Per"son*al\ (p[~e]r"s[u^]n*al), a. [L. personalis: cf.
   F. personnel.]
   1. Pertaining to human beings as distinct from things.
    [1913 Webster]
 
       Every man so termed by way of personal difference.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to a particular person; relating to, or
    affecting, an individual, or each of many individuals;
    peculiar or proper to private concerns; not public or
    general; as, personal comfort; personal desire.
    [1913 Webster]
 
       The words are conditional, -- If thou doest well, --
       and so personal to Cain.       --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Pertaining to the external or bodily appearance;
    corporeal; as, personal charms. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Done in person; without the intervention of another.
    "Personal communication." --Fabyan.
    [1913 Webster]
 
       The immediate and personal speaking of God. --White.
    [1913 Webster]
 
   5. Relating to an individual, his character, conduct,
    motives, or private affairs, in an invidious and offensive
    manner; as, personal reflections or remarks.
    [1913 Webster]
 
   6. (Gram.) Denoting person; as, a personal pronoun.
    [1913 Webster]
 
   {Personal action} (Law), a suit or action by which a man
    claims a debt or personal duty, or damages in lieu of it;
    or wherein he claims satisfaction in damages for an injury
    to his person or property, or the specific recovery of
    goods or chattels; -- opposed to real action.
 
   {Personal equation}. (Astron.) See under {Equation}.
 
   {Personal estate} or {Personal property} (Law), movables;
    chattels; -- opposed to {real estate} or {real property}.
    It usually consists of things temporary and movable,
    including all subjects of property not of a freehold
    nature.
 
   {Personal identity} (Metaph.), the persistent and continuous
    unity of the individual person, which is attested by
    consciousness.
 
   {Personal pronoun} (Gram.), one of the pronouns {I}, {thou},
    {he}, {she}, {it}, and their plurals.
 
   {Personal representatives} (Law), the executors or
    administrators of a person deceased.
 
   {Personal rights}, rights appertaining to the person; as, the
    rights of a personal security, personal liberty, and
    private property.
 
   {Personal tithes}. See under {Tithe}.
 
   {Personal verb} (Gram.), a verb which is modified or
    inflected to correspond with the three persons.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 He \He\ (h[=e]), pron. [nom. {He}; poss. {His} (h[i^]z); obj.
   {Him} (h[i^]m); pl. nom. {They} ([th][=a]); poss. {Their} or
   {Theirs} ([th][^a]rz or [th][=a]rz); obj. {Them}
   ([th][e^]m).] [AS. h[=e], masc., he['o], fem., hit, neut.;
   pl. h[imac], or hie, hig; akin to OFries. hi, D. hij, OS. he,
   hi, G. heute to-day, Goth. himma, dat. masc., this, hina,
   accus. masc., and hita, accus. neut., and prob. to L. his
   this. [root]183. Cf. {It}.]
   1. The man or male being (or object personified to which the
    masculine gender is assigned), previously designated; a
    pronoun of the masculine gender, usually referring to a
    specified subject already indicated.
    [1913 Webster]
 
       Thy desire shall be to thy husband, and he shall
       rule over thee.            --Gen. iii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt fear the Lord thy God; him shalt thou
       serve.                --Deut. x. 20.
    [1913 Webster]
 
   2. Any one; the man or person; -- used indefinitely, and
    usually followed by a relative pronoun.
    [1913 Webster]
 
       He that walketh with wise men shall be wise. --Prov.
                          xiii. 20.
    [1913 Webster]
 
   3. Man; a male; any male person; -- in this sense used
    substantively. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I stand to answer thee,
       Or any he, the proudest of thy sort. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: When a collective noun or a class is referred to, he is
      of common gender. In early English, he referred to a
      feminine or neuter noun, or to one in the plural, as
      well as to noun in the masculine singular. In
      composition, he denotes a male animal; as, a he-goat.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 He \He\, (Chem.)
   The chemical symbol for {helium}.
   [PJC]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 HE
     HoehenEinheit [1HE = 19"]
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 he /heː/
  hey

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top