ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*glomerulonephritis*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: glomerulonephritis, -glomerulonephritis-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glomerulonephritisโกลเมอรุโลเนไพรติส [TU Subject Heading]
Glomerulonephritisโกลเมอรูโลเนไฟรติส, โรค; โกลเมอรุโลเนไฟรติส; โกลเมอรูลัส, โรค; ไตอักเสบ; กลอเมอรูไลภายในอักเสบ; โรคไต; โกลเมอรูโลเนไฟรติส; การอักเสบของกลุ่มหลอดเลือดฝอยในไต; กลอเมอรูไลภายในไตอักเสบ [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Acuteโรคไตอักเสบเฉียบพลัน, [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Chronicโรคไตอักเสบเรื้อรัง, [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Chronic, End Stageโกลเมอรูโลเนไฟรติสเรื้อรังระยะสุดท้าย [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Diffuseการอักเสบของกลอมเมอรูลัสชนิดกระจาย, [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Diffuse, Acuteกลอเมอรูไลอักเสบอย่างเฉียบพลัน, [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Diffuse, Chronicกลอเมอรูไลอักเสบอย่างเรื้อรัง [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Diffuse, Severe Acuteกลอเมอรูไลในไตอักเสบอย่างหนัก [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Exudative, Acuteเอกซูเดทีฟโกลเมอรูโลเนไฟรติสชนิดเฉียบพลัน [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Focalการอักเสบของกลอมเมอรูลัสเฉพาะที่ [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Hemorrhagic, Acuteฮิโมราจิค-โกลเมอรูโลเนไฟรติสเฉียบพลัน [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Membranoproliferativeเมมเบรโนโพรลิเฟอเรทีฟโกลเมอรูโลเนไฟรติส [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Membranous, Idiopathicเมมเบรนัสโกลเมอรูโลเนไฟรติสชนิดไม่ทราบสาเหตุ [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Necrotizing, Acuteเนโครไทซิงโกลเมอรูโลเนไฟรติสชนิดเฉียบพลัน [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Post Streptococcalโกลเมอรูโลเนไฟรติสหลังติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Post Streptococcal, Acuteโกลเมอรูโลเนไฟรติสเฉียบพลันหลังติดเชื้อสเตรปโตคอคค [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Poststreptococcalโรคไตอักเสบ [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Proliferative, Acuteโพรลิเฟอเรทีฟโกลเมอรูโลเนไฟรติสชนิดเฉียบพลัน [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Rapidly Progressiveโรคราปิดลีโปรเกรสซีพโกลเมอรูโลเนไฟรติส [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Slowly Progressiveโปรเกรสซีฟโกลเมอรูโลเนไฟรติสเรื้อรัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Glomerulonephritis?Glomerulonephritis? House Divided (2009)
Glomerulonephritis?Glomerulonephritis? House Divided (2009)
Well, what you have now is called membranous glomerulonephritis.Was du jetzt hast nennt sich interkapilläre Glomerulonephritis. Open Up Your Yenta Mouth and Say Ah (2010)
I think that you have post-streptococcal glomerulonephritis.Ich glaube sie leiden an einer Postinfektiösen Glomerulonephritis. Hammertime (2013)
Looks like your test results have confirmed glomerulonephritis.Sieht aus als wenn ihre Testergebnisse Glomerulonephritis bestätigt haben. Hammertime (2013)

WordNet (3.0)
glomerulonephritis(n) nephritis marked by inflammation of the glomeruli of the kidney; characterized by decreased production of urine and by the presence of blood and protein in the urine and by edema

Japanese-English: EDICT Dictionary
糸球体腎炎[しきゅうたいじんえん, shikyuutaijin'en] (n) glomerulonephritis [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top