Search result for

*ge*

(1205 entries)
(0.207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ge,-ge-, *ge*
Possible hiragana form: *げ*
Longdo Dictionary จีน (ZH) - อังกฤษ (EN)
哥哥[ge1 ge] (n ) elder brother

Longdo Dictionary ภาษาดัชท์ (NL) - ดัชท์ (NL) (UNAPPROVED version -- use with care )
Dankgebet {n} | Dankgebete {pl} (phrase ) WE GATHER TOGETHER

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
earth leakage breaker (n ) ตัวตัดวงจรเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว
gerontophobia (n ) โรคกลัวความชรา, โรคกลัวคนแก่

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
edgecuterKindly delete the photos.
geschäftsnummer (n ) reference number
jagger (n ) English rock star (born in 1943)
Movable Bridge[มูฟ-ฟะ-เบิ้น บริดจ์] (n ) a bridge in which the deck moves to clear a navigation channel; a swing bridge has a deck that rotates around a center point; a drawbridge has a deck that can be raised and lowered; a bascule bridge deck is raised with counterweights like a drawbridge; and the deck of a lift bridge is raised vertically like a massive elevator
Refugee AgencyUNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, aka UN Refugee Agency
See also: S. UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, UN Refugee Agency, R. UNHCR
United Nations International Children's Emergency Fund[UNICEF.org] United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF - now United Nations Children's Fund) works for children's rights, their survival, development and protection, guided by the Convention on the Rights of the Child. The UNICEF is a United Nations Programme headquartered in New York City, that provides long-term humanitarian and developmental assistance to children and mothers in developing countries. It is one of the members of the United Nations Development Group and its Executive Committee. Donate to help UNICEF meet the urgent needs of children. [en.wikipedia.org/wiki/UNICEF]
See also: S. UNICEF, United Nations Children's Fund, formerly United Nations International Chi
ViRGE (n ) The S, ㄙˇVirtual Reality Graphics Engine (ViRGE) graphics chipset was one of the first 2D/3D accelerators designed for the mass market. Introduced in 1995 by then graphics powerhouse S3, Inc., the ViRGE was S3's first foray into 3D-graphics. The S3/Virge was the successor to the successful Trio64V+. ViRGE/325 was pin compatible with the Trio64 chip, retaining the DRAM-framebuffer interface (up to 4MB), and clocking both the core and memory up to 80 MHz. In Windows, Virge was benchmarked as the fastest DRAM-based accelerator of the era. The VRAM-based version, ViRGE/VX, was actually slower in lower resolutions, but had a faster RAMDAC to support high-resolution modes not available on the 325.

Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
entgueltigenFinal exe.: before making final arrangements
entgueltigenFinal exe.: before making final arrangements (vor einer endgültigen Regelung)
gelten (vi vt ) 1 v/i be valid; Gesetz etc: be in force; Preis: be effective: gelten für apply to; gelten als be regarded as, be considered (to be); gelten lassen accept (als as); 2 v/t: viel (wenig) gelten carry a lot of (little) weight

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Geldautomat {m}; Bankomat {m} (n phrase name ) เช็คยอดเงิน ถอนเงินออก
้ัhydrogen (n ) ธาตุไฮโดรเจน ที่เป็นองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งของน้ำ น้ำประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจนสองส่วน ธาตุออกซิเจนหนึ่งส่วน

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
get under feet ( ) มาเกะกะ มากวน มายุ่งวุ่นวาย
See also: S. get in the way, they annoy you because they are always near you in a way that mak
intracerebral hemorrhage (n ) ภาวะเลือดออกในสมอง
Laparoscopic Surgery (n ) การผ่าตัดผ่านกล้อง
postpartum hemorrhage (n ) ภาวะตกเลือดหลังคลอด คือภาวะที่มีเลือดออกทันทีปริมาณมากกว่า 500 มิลลิลิตร ทางช่องคลอด หลังคลอด
small for gestational ageเด็กที่เมื่อคลอดมีน้ำหนักตัวแรกคลอดต่ำกว่า (SGA) 10rd percentile ของเด็กที่มีอายุครรภ์เท่าเทียมกัน Approprirate for gestational age (AGA) คือเด็กที่คลอดมี น้ำหนักเหมาะสมกับอายุครรภ์คือระหว่าง 10-90 percentile

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - เยอรมัน (DE) (UNAPPROVED version -- use with care )
longevity (n ) Langlebigkeit {f}; langes Leben {n} [med.]

Longdo Dictionary ภาษามอญ (MNW) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[/ge'/] พยัญชนะตัวที่ ๓ ของภาษามอญ
[ŋe/nge/เงี่ยะ] ဃ พยัญชนะตัวที่ ๓ ของมอญ
[ge] (n ) ဂ พยัญชนะตัวที่ ๓ ของมอญ
ငၛ[nge/เงี่ยะ] ငၛ พยัญชนะตัวที่ ๕ ของมอญ

English-Thai: Longdo Dictionary
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต
doubleganger(n) คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก , S. doppelganger, doppelgänger,
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
on a budget(phrase) ต้องประหยัด เช่น If you're on a budget, candles could be a good gift idea.
legendaryซึ่งเป็นตำนาน
General Assembly(phrase) การประชุมสามัญ
road-rage(n) ความเดือดดาลบนถนน(ของผู้คนใช้ถนน) เช่น The attempt to control traffic and cool tempers has been unsuccessful, judging by the number of recent road-rage attacks.
outraged(adj) (ถูกทำให้)ช็อค, ตะลึง, เจ็บแค้น
get(vt) ได้รับ เช่น I got the book yesterday. ฉันได้รับหนังสือเมื่อวานนี้
get(vt) เข้าใจ เช่น Do you get it? คุณเข้าใจ (เรื่องนี้) หรือเปล่า, Oh, I got it now. อ้า ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว
dangerous(adj) อันตราย
fridge(n) ตู้เย็น, S. refrigerator
bourgeoisieชนชั้นกระฎุมพี, ชนชั้นกลาง
ingestion(n) การกิน, การกลืนกิน, ingest
rechargeable(adj) ชาร์จได้ใหม่หลายครั้ง (แบตเตอรี่)
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
genetically(adv) ด้วยกลไกทางพันธุกรรม เช่น scientific and consumer concerns about genetically engineered and modified foods
transgenic(adj jargon) ที่ถูกตัดต่อพันธุกรรม โดยเฉพาะการตัดต่อสารพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิตต่างสปีชีส์ เช่น ยีนเรืองแสงของแมงกระพรุนมาใส่ในหนูให้หนูเรืองแสง เป็นต้น
in charge(adj) ที่อยู่ในความรับผิดชอบในหน้าที่
oxidizing agent(n) ตัวเติมออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ได้รับอิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันลดลง, A. reducing agent,
reducing agent(n) ตัวลดออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ให้อิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น, A. oxidizing agent,
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), S. lesser ginger, Chinese ginger, krachai,
emerge(vi) ออกมา, โผล่ออกมา, ปรากฎออกมา, S. issue,
genesis(n) หนังสือปฐมกาล หนังสือเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), S. The First Book of Moses R. The Old Testament
homogeneous(adj) เอกพันธ์, ที่เป็นเนื้อเดียวกัน
heterogeneous(adj) วิวิธพันธ์, ที่เป็นเนื้อผสม, ที่ไม่เข้ากัน, A. homogeneous
concierge(n) |ที่มา:ภาษาฝรั่งเศส| พนักงานต้อนรับในโรงแรมที่พูดได้หลายภาษา ทำหน้าที่หิ้วกระเป๋าและเปิดประตู
geeky(adj) ที่เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, บ้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, บ้าวิชาการ, ที่หมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก
coccygeal(adj.) ที่ใกล้หรือที่เกี่ยวข้องกับก้นกบ, R. coccyx
geography(n) ภูมิศาสตร์
cutting-edge(adj) ล้ำยุค, นำสมัย, ล้ำหน้า, ไฮเทค, S. newest, up-to-date, latest, fashionable,
geez(colloq) |AE| โอ พระเจ้า (ใช้แสดงความประหลาดใจเล็กน้อย ความพอใจ ความไม่พึงพอใจเล็กน้อย เป็นคำย่อของ Jesus) เช่น Geez, that's cute - the output of a true intellectual. You are so smart.
get someone's feet wetเริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นครั้งแรกที่ค่อนข้างมีความเสี่ยง เช่น If you've never invested money in the stock market, now is the time to get your feet wet.
gewgaw(n) ของกระจุกกระจิก(ที่ราคาถูกๆ) เช่น My mother also came through in her inimitable way. She bought us yet another completely mystifying Christmas gewgaw., S. geegaw
gewgaw(adj) (ข้าวของ เครื่องประดับ)ที่แสดงความโอ้อวดไม่ได้มีค่า, ที่ดูราคาถูก เช่น Everything is very well arranged and it doesn’t look gewgaw. The front hood is modified with three air-shafts with skew lines for perfect harmony.
mugger(n) นักจี้ปล้น, นักขู่กรรโชกทรัพย์ เช่น A mugger armed with a knife had to flee empty handed after his intended victim fought.
get a grip(vi) ใจเย็นๆ, ตั้งสติ, มีสติ เช่น Get a grip on stress and time management.
transgender(n) คนข้ามเพศ, คนที่แสดงออก หรือแต่งกาย หรือผ่านการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเป็นเพศตรงข้าม, คนที่มีลักษณะผิดเพศ , R. queer, heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, asexual
Attorney General(n) รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม (ของสหรัฐฯ)
parentage(n) วงศ์ตระกูล, บรรพบุรุษ, เชื้อสาย เช่น This essay reviews the question whether there should be a general right of knowledge of one's genetic parentage.
rules of engagement(n) กฎการปะทะ ย่อด้วย ROE เช่น And because active combat could be expected at any time, Marines also had "rules of engagement" which they were to follow.
post exchange(n) ร้านค้าสวัสดิการของค่ายทหาร ย่อด้วย PX , S. base exchange (BX)
gear(n) ล้อเครื่องบิน
gear up(vi) เก็บล้อ (เครื่องบิน)
gear down(vi) กางล้อ (เครื่องบิน)
enlarged heart(n) อาการหัวใจโต เช่น An enlarged heart isn'ta condition in itself, but a symptom of an underlying disorder that is causing the heart to work harder than normal., R. cardiomegaly
anthropogenic(adj) เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องการกำเนิดและการวิวัฒนาการของมนุษย์, ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ เช่น The anthropogenic contribution to greenhouse gas has been established as an infinitesimally small amount., R. anthropogenetic
hodgepodge(n) การผสมที่สับสนของสิ่งต่างๆ(เมื่อนำมารวมเข้าด้วยกัน) เช่น I think in that location it is very appropriate because it marries the hodgepodge of architectural styles in that area., S. hotchpotch, hotch pot, hodge podge

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
age    [N] การเป็นผู้ใหญ่ตามกฎหมาย, See also: นิติภาวะ
age    [N] ความแก่, Syn. oldness, old age, elderliness
age    [N] ช่วงชีวิต, See also: ช่วง, ช่วงวัย, Syn. duration, lifetime, span
age    [VT] ทำให้แก่ขึ้น, See also: ทำให้อายุเพิ่มขึ้น
age    [VI] มีอายุเพิ่มขึ้น, See also: มีอายุมากขึ้น, แก่ขึ้น
age    [N] ระดับการพัฒนา
age    [N] รุ่น, Syn. generation
age    [N] สมัย, See also: ยุคสมัย, ยุค, Syn. era, period, epoch
age    [N] อายุ
age    [SUF] เกี่ยวกับภาวะ ตำแหน่ง ราคา
gee    [INT] คำอุทานแสดงความประหลาดใจ, Syn. alas, gosh
gee    [INT] คำร้องสั่งม้าหรือวัวให้เลี้ยวขวา
gee    [VI] เลี้ยวขวา, See also: เบี่ยงไปทางขวา
gee    [SL] เหล้า, See also: สุรา
gee    [SL] ว้าว (คำย่อของ Jesus!), See also: วุ้ย, อุ๊ย
gel    [N] เจลสำหรับแต่งผม, See also: ครีมแต่งผม, สิ่งที่เหมือนวุ้นแข็ง, Syn. jelly
gel    [VI] กลายเป็นเจล, See also: กลายเป็นวุ้น
gel    [VI] เข้ากันได้, See also: ประสานกันได้
gem    [N] อัญมณี, See also: เพชรพลอย, ของมีค่า, Syn. jewel, treasure
gem    [N] คนที่มีค่าที่สุด, See also: คนที่ดีเลิศ, ผู้มีค่า, Syn. jewel, treasure
gem    [VT] ประดับด้วยเพชรพลอย
gem    [ADJ] ล้ำค่า
geo    [PRF] ธรณี, See also: พื้นดิน
get    [VT] ได้, See also: ได้รับ, รับ, Syn. gain, procure
get    [VT] มีอิทธิพลต่อ, See also: มีผลต่อ, กระตุ้น, ชักจูง, Syn. arouse, stimulate
get    [VI] เจริญ, See also: พัฒนา, Syn. grow
get    [VI] เข้าใจ, Syn. comprehend
get    [VI] มาถึง, See also: ไปถึง, บรรลุ, Syn. come to, reach
get    [VT] ทำให้พอใจ, Syn. gratify
gey    [ADV] มาก (ใช้ในสก็อตแลนด์), Syn. very, extremely
aged    [ADJ] ซึ่งถูกกัดเซาะ
aged    [ADJ] ได้ที่ (เช่น เหล้าหรือเนย)
aged    [N] ผู้สูงอายุ
aged    [ADJ] สูงอายุ, See also: สูงอายุ, อายุมาก, อาวุโส, ชรา, สูงวัย, แก่เฒ่า, Syn. old, elderly
aged    [ADJ] อยู่ในช่วงอายุ, See also: ซึ่งมีอายุ
cage    [N] กรง, Syn. pen, enclosure
edge    [N] ขอบ, See also: ริม, เส้นขอบ, Syn. border, boundary, frontier
edge    [N] ขอบหน้าผา
edge    [VT] เขยิบ, See also: เคลื่อนที่ทีละน้อย
edge    [VI] เขยิบ, See also: เคลื่อนที่ทีละน้อย
edge    [N] คมมีด, Syn. blade
edge    [N] ความแข็งแรง, See also: ความกระฉับกระเฉง, Syn. energy, vigor
edge    [VT] ติดขอบ, See also: ใส่ขอบ
edge    [VT] ทำให้คม, Syn. sharpen
gage    [N] ของประกัน, See also: หลักทรัพย์ค้ำประกัน, Syn. pledge, hostage
gage    [N] การท้าทายให้ต่อสู้
gage    [VT] ให้ของไว้เป็นประกัน, See also: เอาของค้ำประกัน
gage    [N] เครื่องวัดระดับ, Syn. gauge
gear    [N] เฟือง, See also: เกียร์, Syn. cog, cogwheel
gear    [N] อุปกรณ์, See also: เครื่องมือ, Syn. apparatus, kit, equipment

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permanently frozen ground; perennially frozen ground; pergelisol; permafrostชั้นดินเยือกแข็งคงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
provocation test; test, challengeการทดสอบท้า, การทดสอบกระตุ้นให้ปรากฏ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pageหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pageเรียกตัว, ตามตัว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Page Down key; PgDn keyแป้นเลื่อนหน้าลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Page Down key; PgDn keyแป้นเลื่อนหน้าลง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
page printerเครื่องพิมพ์รายหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Page Up key; PgUp keyแป้นเลื่อนหน้าขึ้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Page Up key; PgUp keyแป้นเลื่อนหน้าขึ้น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pageantละครขบวนแห่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
parasite, pathogenicปรสิตก่อโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary refrigerantสารทำความเย็นปฐมภูมิ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
phylogenetic classificationการจำแนกตามวิวัฒนาการชาติพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phylogenyวิวัฒนาการชาติพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phylozone; lineage zoneส่วนชั้นสายชีวภาพ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
privileged questionปัญหาที่จะได้รับการพิจารณาก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
privileged willพินัยกรรมในพฤติการณ์พิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peripharyngeal-รอบคอหอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Germanismอุดมการณ์รวมกลุ่มเยอรมัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peonageการบังคับให้ทำงานโยธาแทนค่าปรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peonageการบังคับให้ทำงานโยธาแทนค่าปรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
putative marriageการสมรสโดยสำคัญผิดในตัวบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
process, xiphoid; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, xyphoid; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xiphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-transitional stageขั้นตอนหลังช่วงการเปลี่ยนสภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
postageไปรษณียากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pediatric surgery; surgery, paediatricกุมารศัลยศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalangeal-กระดูกนิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalangectomyการตัดกระดูกนิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalanges (พหู.); phalanx (เอก.)กระดูกนิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
point of tangency; point of contactจุดสัมผัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
perigeeจุดโคจรใกล้สุดจากโลก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parallelogram linkageกลไกก้านต่อแบบขนาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
petty bourgeoisieชนชั้นกระฎุมพี, ชนชั้นนายทุนน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathology, generalพยาธิวิทยาทั่วไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathology, geographicalภูมิศาสตร์พยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathomimesis; malingering; pathomimia; pathomimicryการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathomimia; malingering; pathomimesis; pathomimicryการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathomimicry; malingering; pathomimesis; pathomimiaการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalanx (เอก.); phalanges (พหู.)กระดูกนิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
procedural languageภาษาเชิงกระบวนคำสั่ง [มีความหมายเหมือนกับ imperative language] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
protuberance, laryngeal; Adam's apple; eminence, thyroid; prominence, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
petrogenousเกิดจากหิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumonorrhagia; haemorrhage, pulmonary; pneumorrhagiaการตกเลือดในปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
payment of wagesการชำระค่าจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PBX (private branch exchange)พีบีเอกซ์ (ตู้สาขา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plottageการกำหนดราคาที่ดินเพิ่มขึ้น (เพราะมีที่ดินแปลงข้างเคียง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pregnancy; cyesis; gestation; gravidism; gravidity; syllepsisการตั้งครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protected storageหน่วยเก็บมีการอารักขา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
performance budgetงบประมาณแบบแสดงผลงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Language dictionaryพจนานุกรมภาษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
General reference booksหนังสืออ้างอิงทั่วไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Artificial Intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Metalanguageอภิภาษา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information storage and retrieval systemระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Acknowledgementกิตติกรรมประกาศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Unabridge editionฉบับสมบูรณ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Title pageหน้าปกใน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Knowledge managementการจัดการองค์ความรู้,

การจัดการองค์ความรู้

[เทคโนโลยีการศึกษา]
Copyright pageหน้าลิขสิทธิ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Dedication pageหน้าคำอุทิศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Database managementการจัดการฐานข้อมูล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Geographic information systemระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information resources manegementการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Management information systemระบบสารสนเทศเืพื่อการจัดการ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Controlled languageภาษาควบคุม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Natural languageภาษาธรรมชาติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Acknowledgementกิตติกรรมประกาศ, ประกาศคุณูปการ
คำที่ผู้เขียนกล่าวขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการเขียนหนังสือ บางครั้งอาจแห่ง อาจใช้เป็น กิตติกรรมประกาศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Database managementการจัดการฐานข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
General Material Designation คำระบุประเภทวัสดุอย่างกว้าง ๆ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Geographic information systemระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Half-title pageหน้าชื่อเรื่อง

หน้าชื่อเรื่อง เป็นส่วนประกอบหนึ่งในส่วนต้นเล่มของหนังสือ นอกเหนือจาก หน้าปกใน หน้าลิขสิทธิ์ หน้าคำอุทิศ คำนำ บทนำ สารบัญ บัญชีภาพประกอบ ซึ่งมักปรากฏต่อจาก ใบรองปก (ถ้ามี) หรือ ปกหนังสือ ทั้งนี้หน้าชื่อเรื่องเป็นหน้าที่แสดงเฉพาะชื่อเรื่องของหนังสือ แต่หากมีชื่อชุดหนังสือ (Series) ก็จะแสดงไว้ในหน้านี้ด้วย

ตัวอย่างหน้าชื่อเรื่อง หนังสือ เรื่อง How to do everything with Windows Vista Media Center โดย Joli Ballew and Justin Harrison

Half-title pa<b>ge</b> [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Knowledge management KMการจัดการองค์ความรู้, การบริหารองค์ความรู้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Unabridge dictionaryพจนานุกรมฉบับสมบูรณ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Unabridge editionฉบับสมบูรณ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Abridged dictionaryพจนานุกรมฉบับรวบรัด, พจนานุกรมฉบับย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Artificial Intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Arrangementการจัดลำดับเนื้อเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Catalogerบรรณารักษ์ผู้ทำบัตรรายการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Chronological arrangementการจัดเนื้อเรื่องตามลำดับวันเดือนปี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
College librarianบรรณารักษ์หัองสมุดสถาบันอุดมศึกษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Controlled languageภาษาควบคุม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Copyright pageหน้าลิขสิทธิ์
หน้าลิขสิทธิ์ อยู่ด้านหลังหน้าปกใน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจดลิขสิทธิ์ หนังสือภาษาอังกฤษจะมีสัญลักษณ์ © เพื่อให้ทราบว่าเป็นปีลิขสิทธิ์ ซึ่งหมายถึง หนังสือเล่มนี้หรือผลงานนี้ได้จดลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามผู้อื่นคัดลอกหรือเลียนแบบโดยมิได้รับอนุญาต ระบุข้อความให้ทราบการสงวนลิขสิืทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์ รวมทั้งข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์การจำหน่าย เช่น สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ เป็นต้น และมักจะปรากฏข้อมูล CIP (Cataloging in Publication) อยู่ด้วย

ตัวอย่าง

Copyright © 2004 by the American Library Association. All rights reserved except those which may be granted Section 107 and 108 of the Copyright Revision Act of 1976.

CopyrightPa<b>ge</b>1

จากหนังสือ Protecting your library's digital sources : the essential guide to planning and preservation

ส่วนหนังสือภาษาไทยมักจะใช้คำว่า "สงวนลิขสิทธิ์" ข้อมูลการสงวนลิขสิืทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์ รวมทั้งข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์การจำหน่าย เช่น สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ เป็นต้น และมักจะปรากฏข้อมูล CIP (Cataloging in Publication) อยู่ด้วย

ตัวอย่าง

สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ห้ามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทำซ้ำ จัดพิมพ์ หรือกระทำอื่นใด โดยวิธีการใดๆ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ เพื่อเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาต

CopyrightPa<b>ge</b>2

จากหนังสือ พูดดีไม่ต้องเพาเวอร์พอยต์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Dedication pageหน้าคำอุทิศ

หน้าคำอุทิศ ซึ่งเป็นหน้าที่อยู่ถัดจากหน้าปกใน และมักจะอยู่ก่อนหน้าคำนำ เป็นหน้าที่ผู้เขียนแสดงคำกล่าวว่าต้องการอุทิศหนังสือเพื่อมอบให้แก่ผู้มีอุปการคุณ หรือบุคคลที่รักใคร่สนิทสนม ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มของบุคคลก็ได้ตามที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของบุคคลเหล่านั้นที่มีส่วนสนับ สนุนหรือเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เขียนในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยคำอุทิศอาจจะเป็นประโยคหรือวลีที่มีความกระชับ

ตัวอย่างหน้าคำอุทิศ หนังสือ เรื่อง Enigma โดย Robert Harris

ข้อมูลบรรณานุกรม: Harris, Robert. Enigma. London : Arrow Books, 2001.

Dedication pa<b>ge</b> [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Digestหนังสือย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Enlarge editionฉบับแก้ไข [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Enlargementฉบับขยายตัวพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Identification pageหน้าประทับตราห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information storage and retrieval systemระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ

ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ หรือ ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการที่มีการคัดเลือก ควบคุม โครงสร้างสารสนเทศ การจัดหา การจัดเก็บสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงและกระบวนการใด ๆ ในการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมการค้นหา การดึงสารสนเทศที่เข้าเรื่องจากแหล่งภายในและภายนอก ให้ผู้ใช้ได้รับทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการ โดยเป็นทั้งระบบที่จัดทำด้วยแรงงานคนและด้วยคอมพิวเตอร์ โดยมีสถาบันบริการสารสนเทศมีบทบาทหน้าที่ในการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศในช่องทางที่เป็นทางการ และเป็นตัวกลางที่สำคัญเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้กับทรัพยากรสารสนเทศ

พัฒนาการของการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ มี 2 ช่วงคือ ช่วงก่อนทศวรรษ 1960 และ ตั้งแต่ทศวรรษ 1960

1. ช่วงก่อนทศวรรษ 1960 เป็นการพัฒนาระบบจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในรูปสิ่งพิมพ์ของสถาบันบริการสารสนเทศประเภทห้องสมุด การจัดหมวดหมู่ซึ่งพัฒนามาเป็นระบบหมวดหมู่ทศนิยมดิวอี้ และ ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน รวมทั้งการจัดทำดรรชนีและสาระสังเขปด้วยระบบมือ การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศในยุคเทคโนโลยีระยะแรก มีการพัฒนาเทคโนโลยีไมโครกราฟิก ซึ่งเป็นการถ่ายภาพย่อส่วนสารสนเทศจากสื่อ เช่น กระดาษลงฟิล์ม เทคโนโลยีในการค้นคืนระบบแรก เป็นเทคนิคการทำเครื่องมือค้นประเภทบัตรเจาะบันทึกหัวเรื่อง การทำดรรชนี เช่น ควิก และริเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ทำบัตรรายการ

2. ตั้งแต่ทศวรรษ 1960 เป็นพัฒนาการด้านการวิจัยและพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศที่สำคัญ เช่น การพัฒนากลุ่มความร่วมมือระหว่างสถาบันบริการสารสนเทศและฐานข้อมูลร่วมขนาดใหญ่ คือ โอซีแอลซี (OCLC : Online Computer Library Center) และอาร์แอลไอเอ็น (RLIN : Research Libraries Information Network) บริการค้นคืนสารสนเทศเชิงพาณิชย์ เช่น กลุ่มไดอะลอก ออบิต และอินเทร์เน็ตกับการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ

บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์. (2545). แนวการศึกษาชุดวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ : Information storage and retrieval หน่วยที่ 1-15. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Legendตำนาน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library's pageหน้าลับเฉพาะ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Management information systemระบบสารสนเทศเืพื่อการจัดการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Natural languageภาษาธรรมชาติ
ภาษาธรรมชาติ ในแง่ของการทำดรรชนี เพื่อใช้เป็นตัวแทนสารสนเทศนั้น หมายถึง คำที่มิเกิดจากการถูกกำหนดหรือบังคับใ้ห้ใช้ แต่เป็นการนำคำจากที่ผู้แต่งหรือเจ้าของผลงานกำหนดใช้เอง ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับศัพท์บัญญัติ หรือศัพท์ควบคุมที่กำหนดให้ใช้

ภาษาธรราชาติ มักจะเป็นคำทันสมัยหรือยังมิได้ถูกกำหนดเป็นคำศัพท์ควบคุม ซึ่งสามารถทำให้สืบค้นเรื่องที่ตรงกับปัจจุบัน แต่จะมีข้อเสีย เนื่องจากภาษาธรรมชาติ มิได้มีการควบคุมคำที่มีความหมายเดียวกันและใช้แตกต่างกัน ทำให้เสียเวลาในการสืบค้น เนื่องจากต้องนึกคำที่จะต้องค้นหลายคำ ซึ่งต่างจากภาษาควบคุม ที่จะมีการควบคุมคำศัพท์ ทำให้มีมาตรฐานในการใช้คำดังกล่าวเป็นแนวทางเดียวกัน หมายถึง เรื่องเดียวกัน แต่อาจจะไม่ตรงกับคำที่ปรากฏในเนื้อหาของสารสนเทศและทันสมัย เนื่องจากภาษาควบคุมต้องมีการพิจารณากลั่นกรอง จึงจะสามารถกำหนดใช้ได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Pageหน้า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Title pageหน้าปกใน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information resources managementการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Collection management (Libraries)การจัดการทรัพยากรห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Hard disk managementการจัดการฮาร์ดดิสก์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Image processingการประมวลผลภาพ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Copyright infringementการละเมิดลิขสิทธิ์

การละเมิดลิขสิทธิ์ หมายถึงการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ โดยผู้เป็นเจ้าของผลงานไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ ซึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ วรรณกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ การนำผลงานมาใช้อาจมีเงื่อนไขบางประการเรียกว่าสัญญาอนุญาต ซึ่งกำหนดโดยเจ้าของผลงานหรือกำหนดตามกฎหมาย เมื่อไม่ทำตามเงื่อนไขจึงถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่มีจุดประสงค์มุ่งให้ความคุ้มครองในเรื่องลิขสิทธิ์ และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น สนธิสัญญากรุงเบิร์น สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ และสนธิสัญญาการแสดงและสิ่งบันทึกเสียง นอกจากสนธิสัญญาแล้ว ยังมีองค์กรที่ให้การคุ้มครองเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น องค์การการค้าโลก และกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สำหรับประเทศไทย ได้มีการออกพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 บังคับใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ คือ มาตรา 27 ระบุว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้ (1) ทำซ้ำหรือดัดแปลง (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน

มาตรา 15 ภายใต้บังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 14 เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียว ดังต่อไปนี้ (1) ทำซ้ำหรือดัดแปลง (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน (3) ให้เช่าต้นฉบับ หรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง (4) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น (5) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม (1) (2) หรือ (3) โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะกำหนดในลักษณะที่เป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้ การพิจารณาว่าเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (5) จะเป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

อย่างไรก็ตาม การละเมิดลิขสิทธิ์ มีข้อยกเว้นในประเด็นเรื่อง การใช้โดยเป็นธรรม หรือ การใช้โดยชอบธรรม (Fair use) ที่เป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลทั่วไปมีสิทธิพิเศษที่จะใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หากการใช้นั้นเป็นการใช้ที่เป็นธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของลิขสิทธิ์ และการรักษาประโยชน์ของสาธารณชนในอันที่จะใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งหลักการว่าด้วยดุลยภาพนี้เป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายลิขสิทิ์ของทุกประเทศ โดยมีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และให้สังคมสามารถใช้งานนั้นได้โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของผู้สร้างสรรค์งาน การจะเข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ และเข้าข่ายการใช้โดยเป็นธรรม (Fair use) จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ เป็นการกระทำเพื่อการวิจัยหรือศึกษางานนั้น การกระทำนั้นมิได้เป็นการกระทำเพื่อหากำไร และการกระทำนั้นไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
abridge(อะบริดจฺ') vt. ย่อ, ตัดทอน, ทำให้สั้น, ตัดสิทธิ์. -abridgment, abridgement n., Syn. condense, shorten ###A. expand
abusage(อะบิว' เซจ) n. การใช้ศัพท์อย่างฟุ่มเฟือย, ศัพท์ที่ผิดหรือไม่เหมาะสม
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ,เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
acreage(-ริจฺ) n. จำนวนเนื้อที่เป็นเอเคอร์
acrogen(แอค' โรเจน) n. พืชไร้ดอกจำพวกเฟิร์นหรือมอส
adage(แอด' ดิจฺ) n. คติพจน์, สุภาษิต. -adagial adj., Syn. saying, proverb, precept)
adjudge(อะจัดจฺ') vt. (ศาล) สั่ง, ตัดสินใจ, ชี้ขาด, ตัดสินใจ, Syn. decide, assign, decree)
adjutant general(pl. adjutants general) เสนาธิการผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
adobe pagemakerโปรแกรมอโดบี เพจเมกเกอร์ <คำแปล>PageMakerเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการจัดหน้าสิ่งพิมพ์ เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากโปรแกรมหนึ่ง เดิมใช้ชื่อ Aldus PageMaker
advantage(แอดวาน' ทิจฺ) n.,vt. ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณ, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น. -take advantage of เอาเปรียบ. -to advantage มีประโยชน์หรือกำไร, Syn. profit, benefit, help ###A. hindrance, handicap)
advantageous(แอดแวนเท' เจียส) adj. ได้ประโยชน์, ได้กำไร, มีประโยชน์, Syn. useful)
advertising agencyหน่วยงานโฆษณา, บริษัทโฆษณา
aegean(ไอจี' อัน) adj., n. ชื่อทะเลในเมดิเทเรเนียนอยู่ระหว่างกรีกกับตุรกี., Syn. Aegean Sea
aegeus(อี' เจียส) n. ชื่อกษัตริย์ในกรุงเอเธนส์เป็นบิดาของ Theseus
afro-asiatic languages n.pl. กลุ่มของภาษาที่ใช้กันแพร่หลายในอาฟริกาเหนือ และเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วย Semitic, Egyptian, Berber, Cushitic, Chad., Syn. Hamito-Semitic languages
agamogenesis(แอกกะโมเจน' นิซิส) n. การสืบพันธุ์แบบไร้เพศ. -agamogenetic adj.
age(เอจฺ) n.,vi.,vt. อายุ, วัยชรา, แก่เข้า, เก่า, ยุค, สมัย, นิติภาวะ, ทำให้เก่า,ทำให้สุกงอม, Syn. lifetime, period, ripen, grow)
age of consentขัดอายุอย่างต่ำที่หญิงยินยอมชายได้ในการแต่งงานหรือร่วมเพศ
age of discretionขีดอายุที่คนมีความนึกคิดที่รับผิดชอบได้
age of reasonยุคที่มนุษย์มีเหตุผล
age-group(เอจ' กรูพ) n. ประเภทบุคคลที่มีอายุเท่ากันและมักเป็นเพศเดียวกัน
age-old(เอจ' โอลด) adj. เก่าแก่, โบราณ (an cient)
aged(เอจดฺ) adj. แก่, มีอายุ, เก่าแก่. -agedly adv. -agedness n., Syn. senile,old, advanced -A.: young, new, green)
agee(อะจี') adv. ไปทางข้าหนึ่ง, เฉไป, เบี้ยว,, Syn. ajee (to one side, awry)
ageism(เอจ' จิสซึม) n. การเลือกที่รักมักที่ชังโดยถืออายุเป็นเกณฑ์และโดยเฉพาะกับคนแก่. -adgeist n
ageless(เอจฺ' เลส) adj. ไม่ยอมแก่, ไม่ยอมล้าสมัย, ชั่วกาลปาวสาน, ตลอดไป, Syn. eternal)
agency(เอ'เจนซี) n. หน่วยงานบริการ, สำ-นักงานของตัวแทน, บริษัทตัวแทน,หน่วยงานราชการ, หน้าที่หรือการปฏิบัติงานของตัวแทน, กำลัง, พลัง, Syn. organization, office, means)
agenda(อะเจน' ดะ) n., (pl. -das, -da) ระเบียบวาระการประชุม, หนังสือบันทึกเรื่องราว, พหูพจน์ของ agendum, Syn. schedule, programme, timetable)
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer)
agent nounนามที่หมายถึงผู้กระทำ
agent provocateur(อะซาน' พรอวอคะเทอ') Fr., (pl. agents provocateurs) สายลับ, จารบุรุษ
agential(เอเจน' เชียล) adj. เกี่ยวกับตัวแทน
ageold(เอจฺ' โอลดฺ) adj. เก่าแก่
ageratum(แอจเจอเร' ทัม, -เจอ' ระทัม) พืชไม้ดอกชนิดหนึ่งมีดอกเล็กสีน้ำเงินหรือสีขาว
agger(แอจ' เจอะ) n. กระแสน้ำต่ำที่น้ำลดแล้วค่อย ๆ ชึ้นแล้วลดอีก., Syn. double tide
agiotage(แอจ' จิโอทิจ) n. ธุรกิจการเปลี่ยนเงินตรา, ธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์หรือใบหุ้น
algebra(แอล' จิบรา) n. พืชคณิต
algebraic(แอลจิเบร' อิค) adj. เกี่ยวกับพืชคณิต, Syn. algebraical -algebraist n.
algeria(แอลจี' เรีย) n. ประเทศแอลจีเรียในแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ -Algerian n.,adj.
algerian(แอลจี' เรียน) adj. ซึ่งเกี่ยวกบ Algeria. ชาวอัลจีเรีย (Algerine)
algerine(แอล' เจอรีน) โจรสลัด
alienage(เอ' เลียนเนจ, แอล' เยินเนจ) n. ภาวะที่เป็นคำต่างด้าว, ภาวะที่แตกต่างกับตน, ความแปลกหน้า (state of being an alien)
all get-outสุดขีด, ที่สุด
allege(อะเลจฺ') vt. กล่าวหา, อ้าง,ยืนยัน, แถลง. -allegeable adj. -alleger n.
alleged(อะเลดจฺดฺ') adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งยืนยัน, น่าสงสัย, ซึ่งกล่าวถึง. -alledgedly adv., Syn. assert
allergen(แอล' เลอเจน) n. สารที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้
allergenic(แอลเลอเจน' นิค) adj. ซึ่งทำให้เกิดโรคภูมิแพ้. -allergenicity n.
allergic genegene ที่ควบคุม ABC blood group
alternation of generationการสลับของวงจรชีวิตของรูปแบบต่าง ๆ ของชีวิต เช่น แบบที่ใช้เพศกับแบบที่ไม่ใช้เพศ

English-Thai: Nontri Dictionary
abridge(vt) ทำให้สั้น,ย่อ,ทำให้น้อยลง
abridgement(n) การย่อ,การทำให้สั้น
acknowledge(vt) รับรอง,ยอมรับ,รับว่า
acknowledgement(n) การรับรอง,การยอมรับ,การรับ
acreage(n) หน่วยวัดพื้นที่เป็นเอเคอร์
adage(n) สุภาษิต,ภาษิต,คติพจน์,คำกล่าว
adjudge(vt) พิพากษา,ตัดสิน,ชี้ขาด
advantage(n) ผลประโยชน์,คุณ,ความได้เปรียบ
advantageous(adj) เป็นประโยชน์,ได้เปรียบ
age(n) อายุ,วัยชรา,ความชราภาพ,ความแก่,ยุค,สมัย
aged(adj) มีอายุ,ชรา,แก่,เก่า
ageless(adj) อมตะ,อยู่ชั่วกัลปาวสาน,ตลอดไป
agency(n) ตัวแทน,ผู้แทน,องค์การ,หน่วยงานราชการ,การกระทำ
agenda(n) ระเบียบวาระการประชุม
agent(n) ตัวแทน,ผู้แทนจำหน่าย,นายหน้า,ตัวกระทำ
algebra(n) พีชคณิต
allege(vt) พูดพล่อย,อ้าง,กล่าวหา
altogether(adv) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,โดยสิ้นเชิง,พร้อมกัน
anchorage(n) ที่ทอดสมอ,ที่จอดเรือ
angel(n) เทวทูต,เทวดา,เทพธิดา,ผู้ที่น่ารัก,คนดี
angelic(adj) เกี่ยวกับเทวทูต,เกี่ยวกับเทพธิดา,ดีงาม
anger(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,โทสะ
apologetic(adj) เชิงขอโทษ
appendage(n) ส่วนที่เพิ่มเติม,ส่วนผนวก,สาขา
archangel(n) หัวหน้าเทวทูต,หัวหน้าทูตสวรรค์,ประมุขทูตสวรรค์
argent(adj) ซึ่งทำด้วยเงิน
argent(n) เงิน
arrange(vi,vt) จัดการ,เตรียมการ
arrangement(n) การจัดการ,การเตรียม,การเตรียมการ
assemblage(n) การชุมนุม,การมั่วสุม,ฝูงชน
assuage(vt) ทำให้บรรเทา,ทำให้ผ่อนคลาย
astringent(adj) รัด,หดตัว,บีบ
astringent(n) ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด
astrologer(n) โหร
auger(n) สว่าน,เครื่องเจาะ
avenge(vt) ล้างแค้น,แก้เผ็ดแทน
avenger(n) ผู้ล้างแค้น,ผู้แก้เผ็ด
average(adj) โดยเฉลี่ย,โดยทั่วไป,โดยมาก
average(n) ค่าเฉลี่ย,ส่วนมาก,คนทั่วไป
average(vi) คิดเฉลี่ย,เฉลี่ยเท่าๆกัน
backstage(adv) หลังเวที,หลังฉาก,อย่างลับๆ,ส่วนตัว
badge(n) เหรียญตรา,สัญลักษณ์
badger(n) สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง
badger(vt) ยั่วเย้า,รบกวน,ทำให้รำคาญ
badinage(n) การพูดล้อเลียน,การพูดเย้าแหย่
badinage(vt) ล้อเลียน,เย้าแหย่
baggage(n) หีบห่อ,กระเป๋าเดินทาง,หญิงโสเภณี,หญิงก๋ากั่น
bandage(n) ผ้าพันแผล,ผ้ากอซ
bandage(vt) พันแผล
BANDY-bandy-legged(adj) ขาโก่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*egenwart {f}; Präsens {n} [gramm.] | erweitertes * (n vi vt modal ver) present continuous
*tonewashed {adj}; mit Steinen ausgewaschen [textil* (adj) (เสื้อผ้า โดยเฉพาะ jeans) ที่ซักด้วยการใช้หินก้อนเล็กขัดถู ให้ดูว่าเก่าและซีดลงจากเดิม
See also: R. stone wash
accept mortgageรับจำนอง
accepting pledgeรับจำนำ
age differentiationการจำแนกให้แตกต่างโดยอายุ
agencies see good year for iraqAgencies see good year for Iraq A different kind of helmet? An Iraqi worker aboard an oil-tanker Iraq faces a period of economic growth and political progress, according to assessments by the International Monetary Fund and the UN. The IMF sees 7% growth in 2008 and a similar rise next year, and says oil revenues from buoyant exports should be up by 200,000 barrels a day. The UN envoy to Iraq welcomed dialogue between the Sunni and Shia communities and praised the government's work. But analysts warn much depends on rapid progress in the next six to 12 months.
Archangel (n ) อัครทูตสวรรค์
See also: R. angel
arrangement (n) ข้อตกลง
artificial languageภาษาประดิษฐ์
as arranged (n vt) จัดการ
See also: S. 1, A. 1,
Assumption Collegeโรงเรียนอัสสัมชัญเป็นสถานศึกษาเอกชนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียล ตั้งอยู่ที่ 26 ซอยเจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 สามารถติดต่อได้ที่ 0-2630-7111-25
Assumption College Sriracha[-] (name) โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 038-311055-6
baggage carouselสายพานลำเลียงกระเป๋า
be grudgeกรุณาเอาคำนี้ออกจากเพจเพราะมันเขียนผิดครับ ในภาษาอังกฤษมี to bear/hold a grudge และ to begrudge ด้วย แต่ไม่มีคำว่า to be grudge หรอกครับ
be short changed (adj ) ถูกหลอก
bullet-proof passenger carรถยนต์นั่งกันกระสุน
carcinogen (n ) สารก่อมะเร็ง
carcinogenic effectฤทธิ์ก่อมะเร็ง
chalcogen[ชาโคเจน] (n ) ชื่อธาตุหมู่ 6A (IVA) , ธาตุหมู่ชาโคเจน
challenge (vt) คัดค้าน
challenge (n) การแข่งขัน, อุปสรรค, ปัญหา
change of address (phrase ) เปลี่ยนแปรงที่อยู่, เปลี่ยนแปรงเลขที่บ้านใหม่
charge (vi vt ) คิดเงิน
cliff-hanger (n adj ) cliff-hanger (n) นวนิยายเป็นตอน ๆ ที่ตื่นเต้นตรึงจิตใจคนดู หรือ เหตุการณ์ หรือการแข่งขันที่ตื่นเต้นตรึงใจคนดู syn. clifhanger , cliff-hanging, cliffhanging (adj) exciting: you don't know what will happen next. a) Acliffanger is a situation or part of a play or film that is very exciting or frightening because you are left for a long time not knowing what will happen next. b) The election is likely to be a cliff-hanger. c) Cliffhanger ending to keep you in suspense.
See also: S. exciting,
come of age (vt ) บรรลุนิติภาวะ
comedogenic (adj ) ที่เป็นสาเหตุของการการเกิดสิว
commission agent (n) ตัวแทนค้าต่าง
congenital disease (n ) โรคแต่กำเนิด
congestiveภาวะหัวใจล้มเหลว
contingentรายได้ที่เกิดขึ้น
contingent onที่ทำตัวเข้าด้วยกันทั้ง 2 ข้าง ซึ่งมักไม่เป็นมิตรกัน โดยหวังประโยชน์เพื่อตน
See also: S. dependent on,
contingent worker (n ) พนักงานชั่วคราว,ลูกจ้างชั่วคราว
convergent evolution (n) การวิวัฒนาการแบบเข้าหากัน
cooperage (n) กิจการที่เกี่ยวกับการทำถังไม้ เช่น ถังไม้โอ๊คสำหรับบ่มไวน์ หรือสถานที่สำหรับดำเนินการดังกล่าว หรือสิ่งที่ช่างทำถัง (COOPER) ทำออกมา อ่านว่า คูป-เปอร์-ริจ
Dacoupage (adj adv name) การตัดปะ
dahinvegetieren; rumhängen (slang) นั่ง นอน แช่ เหมือนผัก
See also: R. lying
dangerอันตราย
Declaration of a State of Emergency (n ) ประกาศภาวะฉุกเฉิน
degenerative disc diseaseโรคหมอนรองกระดูกเสื่อม
Did you often change your job (questions ) Did you often change your job
digitaldodge[ดิ-จิ-ตัล-ดอด-จ์] (vt slang ) หลบเเบบดิจิตัล
diligent (n) เบี้ยขยัน
director-generalอธิบดี
disadvantaged child (n phrase ) เด็กด้อยโอกาส
Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occu
Druck {m} von Kollegenความกดกันจากเพื่อน
due diligence (n ) การสอบทานธุรกิจ
eager (adj) กระตือรือล้น
See also: S. enthusiastic,
early stage of labor (n ) ภาวะเจ็บท้องคลอดขั้นต้น
effleurage[เอฟ เรอ ราจ'] (n ) การกดเบาๆในการนวด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll be fascinated to see You work on him.Ich bin schon sehr gespannt, wie Sie ihn bearbeiten werden. The Osterman Weekend (1983)
And i'll be interested To see your progress reports, Mr. Fassett.Und ich bin sehr gespannt auf lhre Berichte. The Osterman Weekend (1983)
You'll see my Requisition list, first. A moment, mr.Zuerst kriegen Sie eine Anforderungsliste. The Osterman Weekend (1983)
In considering your proposal, I have cross--read your files.Bei der Überprüfung Ihres Planes hab ich lhre Akte überflogen. The Osterman Weekend (1983)
Oh, in this matter Of tanner,Oh, das ist noch etwas wegen Tanner. The Osterman Weekend (1983)
I'm sure that the evidence That we have will convince him Intellectually, but i think we Might need something more: Your presence.Unsere Beweise werden ihn sicher... intellektuell überzeugen, aberwir brauchen vielleicht mehr: The Osterman Weekend (1983)
What about the welfare Of the american prisoners, sir? That is not something I can comment on.Wir haben Beweise, dass auch US-Gefangene... The Osterman Weekend (1983)
Then, their wounds Were infected With different kinds of Bacteria And intentionally Left untreated.Aber die Wunden dieserwenigen... wrden mit Bakterien infiziert und absichtlich unbehandelt gelassen. The Osterman Weekend (1983)
Most of these boys Were american. Most of them died.Die meisten der Jungs waren Amerikaner, die meisten sind gestorben. The Osterman Weekend (1983)
Went hunting with mom, Camped out last night.Nachts haben wir gezeltet. The Osterman Weekend (1983)
Get anything?Was gefangen? The Osterman Weekend (1983)
Yeah, they were down In this little ravine, Then they caught Wind of us.Ja, die waren in der kleinen Schlucht, und dann haben sie uns gewittert. The Osterman Weekend (1983)
We needed your help.Du hast uns gefehlt. The Osterman Weekend (1983)
Did you teach Mom to hunt?Hast du das Mami beigebracht? The Osterman Weekend (1983)
Mom says you're a Big trophy hunter. What does she mean?Du bist ein großer Trophäenjäger, sagt Mami. The Osterman Weekend (1983)
There's a war being fought Now, as we speak,Es wird Krieg geführt, auch jetzt, während wir sprechen. The Osterman Weekend (1983)
Times change.Früher haben sie dir gefallen. Nun, die Zeiten ändern sich. The Osterman Weekend (1983)
Joe didn't used to worship Money and hate women,Früher hat Joe nicht Geld angebetet und Frauen gehasst. The Osterman Weekend (1983)
And dick was a doctor Once upon a time. Now, he's a pussy--whipped Mechanic who repairs people.Früher ein wirklicherArzt, heute ein Busen- und Gesichtsmechaniker, der Fassaden repariert. The Osterman Weekend (1983)
To what do i owe The pleasure?Und was verschafft mir das Vergnügen? The Osterman Weekend (1983)
I need a favor of You, mr. Tanner.Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. The Osterman Weekend (1983)
Your trophy buck Just broke cover.Dein Hauptgegner betritt die Arena. The Osterman Weekend (1983)
Sure, i think the system's In need of a radical change.Ja, dieses System braucht radikale Veränderungen. The Osterman Weekend (1983)
It's my job to convince you Of the truth Of these allegations.Es ist meine Aufgabe, Sie von der Wahrheit dieser Behauptung zu überzeugen. The Osterman Weekend (1983)
You could arrest Who for what?Wovon zum Teufel reden Sie da? Wen könnten Sie verhaften? Weswegen? The Osterman Weekend (1983)
If after i've presented you With the initial evidence, You're not convinced, Then of course,Überzeugen Sie meine Beweise nicht, haben Sie das Recht zu gehen. The Osterman Weekend (1983)
You may go, keeping your Mouth shut, of course.Wobei Sie selbstverständlich Stillschweigen zu bewahren haben. The Osterman Weekend (1983)
You have no apprehension Of tanner?Haben Sie keine Angst wegen Tanner? The Osterman Weekend (1983)
Can have No possible danger to us.Also kann er auch keine Gefahr darstellen. The Osterman Weekend (1983)
If he were targeted.Er sollte ausgeschaltet werden. The Osterman Weekend (1983)
[joe] this is our deal, petrov, Nothing happens to tanner.Das ist unsere Angelegenheit, Petrov! Lhm darf aufkeinen Fall was passieren. The Osterman Weekend (1983)
If i ever saw a setup for Doctoring tape, this is it. Be my guest.Wenn ich je einen Apparat gesehen hab, der Bänderfrisiert, dann den hier. The Osterman Weekend (1983)
Cut, cut. The sound's not good Because we had them On a directional.Der Ton ist so schlecht, weil wir das Richtmikro eingesetzt hatten. The Osterman Weekend (1983)
It would take me considerable Time to be ready.Es wird etwas dauern, bis das gingeThe Osterman Weekend (1983)
He just picks up and goes.Packt einfach seine Sachen und geht. The Osterman Weekend (1983)
These are not my concerns.Das sind nicht meine Sorgen. The Osterman Weekend (1983)
I think you will find That when the time comes, You will be able to leave the Country very quickly, indeed.Sie werden noch Gelegenheit haben, selbst festzustellen, wie schnell man ein Land verlassen kann, wenn es darauf ankommt. The Osterman Weekend (1983)
You know him?Ich bitte Sie. Persönlich natürlich. Sofern man "persönlich" sagen kann, wenn man jemanden für 3 Monate beschattet. The Osterman Weekend (1983)
Now, this next bit with Your friend, bernie, Is a real gem.Das jetzt folgende Fernsehspiel mit ihrem Freund Bernie ist ein Juwel. The Osterman Weekend (1983)
I've seen some Of his shows.Ich hab 'n paar Stücke von ihm gesehen. The Osterman Weekend (1983)
Hmm, extreme, violent, Chaotic, apocalyptic,Extrem, gewaltsam, apokalyptisch. The Osterman Weekend (1983)
Are you willing to help Create such conditions, Or are you just A coffee house revolutionary? No.Sind Sie bereit, dabei mitzuhelfen, derartige Bedingungen zu schaffen, oder sind Sie nur ein Cafehausrevoluzzer? The Osterman Weekend (1983)
No, i'm not A revolutionary. What i am Is a nihilistic anarchistIch bin ein ausgebrannterAnarchist, der quasi von Erinnerungen lebt. The Osterman Weekend (1983)
Who lives on residuals. So money would help Form your decision?Wenn ich Sie recht verstanden habe, hilft Ihnen Geld bei lhrer Entscheidung. The Osterman Weekend (1983)
It always has.Ja, das hat immer gute Wirkung getan. The Osterman Weekend (1983)
But what are you Asking me?Aberwas verlangen Sie von mir? The Osterman Weekend (1983)
I will bring you considerable Details next time we meet. Fine.Ich werde Ihnen schon wichtige Einzelheiten mitteilen können, wenn wir uns das nächste Mal treffen. The Osterman Weekend (1983)
All right. What's the bottom line?Also gut, um was geht es? The Osterman Weekend (1983)
This is the official Secrets act. If you want to go For the jackpot,Das Ganze ist Geheimsache höchster Ordnung. The Osterman Weekend (1983)
Then you must sign it.Wenn Sie an den Hauptgewinn wollen, müssen Sie unterschreiben. The Osterman Weekend (1983)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ge2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
ge2. Sew together the shoulder of the garment body.
ge400 million people speak English as their first language.
ge80% of all English words come from other languages.
geA baby has no knowledge of good and evil.
geA bad cold caused the singer to lose his voice.
geA bad habit, once formed, is difficult to get rid of.
geA battle against hunger.
geA bear is a friendly beast in comparison with a tiger.
geA big bridge was built over the river.
geA bill came along with the package.
geA blister rose on one of her left fingers.
geAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
geAbout how many days will it take to get there?
geAbout one hundred and fifty dollars altogether.
geA boy sleeping in bed seems to be an angel.
geA boy your age ought to behave well.
geA bridge gives access to the island.
geAbridge the king's power.
geA bridge was built across the river.
geA budget deficit must be financed somehow.
geA budget deficit will occur because of a revenue shortfall.
geA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
geA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
geA bus driver is responsible for the safety of the passengers.
geA buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low.
geA camel can store a large amount of water in the hump on its back.
geA captain is above a sergeant.
geA captain is in charge of his ship and its crew.
geA car licence can be held from age 18.
geA car lying on its side blocked the passage.
geAccording to an expect, neither mountaineering nor skiing is dangerous.
geAccording to a recent study, the average life span of the Japanese is still increasing.
geAccording to informed sources, ____ Ltd. is preparing for the move up to the first section of the Tokyo Stock exchange.
geAccording to legend, the wood used to be haunted, so people would avoid it.
geAccording to one legend, it gets its name from a priest.
geAccording to scientists, the atmosphere is getting warmer year after year.
geAccording to this magazine, the economic situation in Japan is getting worse year by year.
geA change of air will do you a lot of good.
geA change of air will do you good.
geA child develops rapidly between the ages of 13 and 16.
geA child's education is the charge of his parents.
geA child should not get more spending money than is necessary.
geA child who has first learned to talk will badger his parents with "whys" and "whats".
geA colleague has every advantage over me.
geA commercial airplane allegedly violated military airspace.
geA common way to finance a budget deficit is to issue bonds.
geA 'commuting wife' is just what the name says, it's a form of marriage where the wife travels to her husband's side.
geA comparison of carotid endarterectomy performed under local anaesthetic vs general anaesthetic.
geA considerable number of students want to go to college.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบียบวาระการประชุม    [N] agenda, Syn. วาระการประชุม, ระเบียบวาระ, Example: ระเบียบวาระการประชุมนี้จะผูกพันให้ทั้งสองฝ่ายต้องเจรจา เฉพาะในเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมนั้นเท่านั้น, Count unit: วาระ, Thai definition: ลำดับรายการการประชุมที่กำหนดไว้
เรียกค่าเสียหาย [V] recover damage, Syn. เรียกร้องค่าเสียหาย, Ant. จ่ายค่าเสียหาย, ชดใช้ค่าเสียหาย, Example: การกระทำเช่นนี้ ทายาทของบริษัทมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายฐานละเมิดลิขสิทธิ์ได้สบายๆ
หน่วยงานรัฐ    [N] state agency, Syn. หน่วยงานราชการ, Ant. หน่วยงานเอกชน, Example: หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานได้ยื่นมือเข้าร่วมกระบวนการนี้แล้ว, Count unit: หน่วยงาน
ยาทา    [N] vanishing cream, See also: unguent, warpaint, rouge, Syn. ยาใช้ภายนอก, Ant. ยากิน, Example: สารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสิ่งที่สัมผัสกับร่างกาย ได้แก่ เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เครื่องนุ่งห่ม ยาทา เป็นต้น, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยการทาบริเวณภายนอก
ความสุภาพ    [N] gentleness, See also: tenderness, Syn. ความอ่อนโยน, ความเรียบร้อย, Example: คนไทยเราใช้การไหว้เพื่อแสดงการทักทาย แสดงความเคารพและแสดงความสุภาพ
ความเห็นแก่ได้    [N] exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ค่าโทรศัพท์    [N] telephone bill, See also: telephone charge, telephone statement, Example: ธนาคารให้บริการชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมให้แก่ส่วนราชการและองค์การต่างๆ, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์
ค่าไฟฟ้า    [N] electricity bill, See also: electricity charge, electricity record, Syn. ค่าไฟ, Example: การใช้เครื่องไฟฟ้าที่ประหยัดไฟจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและประหยัดพลังงานได้มาก, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า
ภิกขา    [N] begged food, See also: begged alms, Syn. ภิกษา, Thai definition: อาหารที่ขอมา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกขาหาร    [N] begged food, Syn. ภิกษาหาร, Thai definition: อาหารที่ได้มาด้วยการขอ, Notes: (บาลี)
ภิกษา    [N] begged food, Syn. ภิกขา, Thai definition: อาหารที่ขอมา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกษาหาร    [N] begged food, Syn. ภิกขา, ภิกษา, Thai definition: อาหารที่ได้มาด้วยการขอ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภูตผีปิศาจ [N] ghost, See also: spirit, demon, jinn, jinni, genie, Syn. ปีศาจ, ผี, ภูตผี, Example: ในปัจจุบันยังมีประชาชนบางส่วนยังมีความเชื่อในเรื่องภูตผีปีศาจ, Count unit: ตน, ตัว
งบการเงิน    [N] financial budget, Example: บริษัทและห้างหุ้นส่วนจดทุเบียนทุกแห่งจะต้องมีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีและงบการเงินเพื่อตรวจสอบว่ากิจการทำบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่, Thai definition: ฐานะทางการเงิน
งบประมาณแผ่นดิน    [N] annual government statement of expenditure, See also: budget, Example: รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในวงเงิน 6,000 ล้านบาท, Thai definition: บัญชีแบบกำหนดรายรับรายจ่ายของแผ่นดิน
งานธุรการ    [N] general affairs, Example: งานธุรการมีหน้าที่ประสานเครือข่ายสรุปรายงานประจำวันและติดตามผลการปฏิบัติงาน, Thai definition: การจัดกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย ซึ่งมิใช่งานวิชาการ
จัดระเบียบ    [V] organize, See also: arrange, systematize, Example: ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปจัดระเบียบดูแลแรงงานอพยพทำให้มีปัญหาการทะเลาะวิวาทและการลักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง, Thai definition: จัดการให้เป็นระเบียบ
จุดดี    [N] good point, See also: strength, advantage, benefit, Syn. ข้อดี, จุดเด่น, จุดแข็ง, Ant. จุดด้อย, ข้อด้อย, จุดอ่อน, Example: การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลแบบตามลำดับกับแบบทางตรงต่างก็มีจุดดีและจุดอ่อนไปคนละด้าน
ช่วงอายุ    [N] span of age, See also: span of life, Example: เด็กจะส่งเสียงอืออาเลียนเสียงตัวเองในช่วงอายุ 4-6 เดือน, Thai definition: ช่วงของอายุ
ตกน้ำ    [V] sink, See also: fall, submerge, Example: กล้องถ่ายรูปหลุดมือผมตกน้ำไป, Thai definition: ตกลงไปในน้ำ
ตั้งข้อหา    [V] allege, See also: accuse, charge, Syn. ตั้งข้อกล่าวหา, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาผู้ต้องหาว่าฆ่าผู้อื่นตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, Thai definition: ตั้งคำกล่าวหาบุคคลว่าได้กระทำความผิดอาญา
ตีตื้น    [V] improve, See also: get better, regain (e.g. ability, status), Example: คะแนนนิยมของฝ่ายค้านเริ่มตีตื้นขึ้นมาตามลำดับ, Thai definition: ค่อยดีขึ้น (ใช้ในลักษณะเช่นการแข่งขันที่ตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบแล้วกลับฟื้นตัวขึ้น)
ทางลับ    [N] secret passageway, See also: hidden passage, Example: ทางลับของถ้ำสามารถทะลุไปอีกถ้ำหนึ่งได้
น้องเขย    [N] younger brother-in-law, Example: บ้านของน้องสาวน้องเขยอยู่ในรั้วเดียวกันกับบ้านคุณพ่อคุณแม่, Thai definition: สามีของน้องสาว
นักจัดรายการ    [N] DJ (disc jockey), See also: program manager, program director, Syn. ดีเจ, Example: ยามเช้าพ่อมักจะฟังรายการที่นักจัดรายการท่านนี้จัดเป็นประจำ, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าดำเนินรายการในวิทยุ
บัตรแข็ง    [N] privilege, See also: special privilege, Syn. บัตรเบ่ง, Thai definition: อิทธิพลหรืออำนาจ, Notes: (ปาก)
ประกอบการ    [V] engage in business, See also: invest, run, manage, Syn. ประกอบกิจการ, Example: องค์กรชุมชนมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การดำเนินธุรกิจหรือประกอบการต่างๆ เพื่อให้เกิดกำไร, Thai definition: ดำเนินกิจการ
ประกอบธุรกิจ    [V] run a business, See also: manage a business, Example: บริษัทซีพีขอสัมประทานประกอบธุรกิจโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมาย, Thai definition: ดำเนินธุรกิจ
พระบรมราชูปถัมภ์    [N] patronage, Example: ความรู้นำไปสู่ความเจริญ” คือ พระราชดำรัสที่พระองค์พระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเปิดการประชุมใหญ่ประจำปี 2523, Thai definition: การอุปถัมภ์ของพระเจ้าแผ่นดิน
ผู้จัดทำ    [N] organizer, See also: manager, Syn. คนจัดทำ, Example: ผู้จัดทำขอขอบคุณทุกท่านที่ติชมผลงานของเรา, Count unit: คน
ผู้ดำเนินงาน    [N] manager, See also: operator, supervisor, office foreman, Example: นิทรรศการภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังอีสานจัดขึ้น โดยมีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินงาน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้งานรุดหน้าไป
ผู้เดินทาง    [N] traveler, See also: passenger, Example: ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ จะต้องเป็นผู้เดินทางออกนอกประเทศไทยก่อนวันที่ 5 มกราคม 2542, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เดินทางครั้งหนึ่งๆ
พระบรมราโชวาท    [N] royal guidance/tutelage, Example: ..ความสงบความรู้ความเข้าใจคือหลักใหญ่ในการพัฒนา” คือ พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Count unit: องค์, Thai definition: ถ้อยคำที่พระมหากษัตริย์แนะนำตักเตือนหรือสั่งสอน มักกล่าวแก่ที่ประชุม
พักตากอากาศ    [V] go for a change of air, See also: go to a summer resort, Syn. ตากอากาศ, พักผ่อนตากอากาศ, Example: ก่อนหน้าสงครามจะเกิด พ่อเคยพาไปตากอากาศหัวหินมาแล้วครั้งหนึ่ง, Thai definition: ไปพักผ่อนในที่ที่มีอากาศดี
พุ่งประเด็น    [V] get to the point, See also: be to the point, Syn. ยิงประเด็น, มุ่งประเด็น, Example: คดีฆาตกรรมรายนี้ ตำรวจพุ่งประเด็นไปที่เรื่องชู้สาว, Thai definition: มุ่งความสนใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเป็นพิเศษ
ภาพพจน์    [N] image, See also: word-picture, Thai definition: คำพูดที่เป็นสำนวนโวหารทำให้นึกเห็นเป็นภาพ
พืชผักสวนครัว    [N] backyard garden, See also: home-grown vegetable, Syn. ผักสวนครัว, Example: บ้านคนไทยนิยมปลูกพืชผักสวนครัวไว้หลังบ้าน ช่วยให้มีอาหารรับประทานสะดวกและเป็นการประหยัด, Count unit: ชนิด, Thai definition: พืชที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้
มวน    [N] orange bug, Syn. ตัวมวน, Count unit: ตัว, Thai definition: แมลงหลายชนิด บางชนิดมีปีก 2 คู่ บางชนิดไม่มีปีก ปากเป็นท่อยาวคล้ายเข็ม หลายชนิดปล่อยกลิ่นเหม็นได้และเป็นศัตรูพืช
มาตรวัด    [N] meter, See also: gauge, Syn. มิเตอร์, เครื่องวัด, Example: บ้านที่มีท่อก๊าซควรติดตั้งมาตรวัด เพื่อวัดอัตราการใช้ก๊าซของบ้านหลังนั้น, Count unit: ตัว
ร่วมงาน    [V] work together, Example: ในขณะที่ย้ายไปอยู่หน่วยงานระดับเหนือ ผมก็ยังร่วมงานกับเขาอยู่ในกองทัพบก, Thai definition: ทำงานด้วยกัน
ยังผล    [V] cause, See also: produce, bring about, result in, generate, lead to, Syn. มีผล, Example: จากการเกิดอุทกภัยครั้งนี้ยังผลให้ราษฎรได้รับความความเดือดร้อนในหลายๆ ด้าน เช่น ขาดแคลนอาหาร เจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น, Thai definition: ก่อให้เกิดผล
ยุคมืด    [N] dark age, Example: การเมืองการปกครองของไทยยังอยู่ในยุคมืด
รับคำ    [V] promise, See also: give one's word, vow, pledge, undertake, Example: ผมแน่ใจว่าเธอต้องมา เพราะเธอรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ว, Thai definition: แสดงว่าจะทำตามคำ
รับประโยชน์    [V] gain an advantage, Syn. ได้ประโยชน์, Ant. ให้ประโยชน์, Example: หากชาวบ้านเห็นว่าเขาได้รับประโยชน์จากการป่า ก็ยิ่งทำให้เขารักป่ามากยิ่งขึ้น
ลับหูลับตา    [ADJ] out of sight, See also: out of range, invisible, Syn. ไกลหูไกลตา, ลับตา, Ant. เปิดเผย, Example: เขาเก็บของสำคัญไว้ในที่ลับหูลับตาคนเป็นอย่างดี, Thai definition: ที่ไม่มีใครสามารถเห็นได้
ล้างบาง    [V] eliminate, See also: wipe out, clean up, purge, Example: วันนี้ตำรวจตั้งใจล้างบางขบวนการค้ายาย่านท่าเรือ, Thai definition: ปราบปรามหรือกำจัดให้หมดสิ้นไป
ล้างผลาญ    [V] devastate, See also: destroy, ravage, squander, Syn. ผลาญ, Example: ลูกชายคนโตของหล่อนล้างผลาญสมบัติไปหลายสิบล้าน, Thai definition: ทำลายให้ฉิบหายหมดไปอย่างไม่มีเหลือ
ลืมสนิท    [V] completely forget, Ant. จำได้แม่น, Example: เขาลืมสนิทเลยว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของเขา, Thai definition: นึกไม่ออกเลย, หายไปจากความทรงจำ
วัยคะนอง    [N] wild age, See also: age of high-spirits years, Syn. วัยคึกคะนอง, Example: น้องๆ ที่กำลังอยู่ในวัยคะนอง อย่าเอาแบบอย่างในทีวีมาเล่นกันจนเกิดอันตราย, Count unit: วัย, Thai definition: ระยะของอายุที่อยู่ในช่วงกำลังคึกหรือลำพอง
วัยผู้ใหญ่    [N] adult age, See also: middle age, Ant. วัยเด็ก, วัยเยาว์, Example: ความต้องการไขมันในวัยผู้ใหญ่จะลดลงแต่ต้องการแคลเซียมมากขึ้น, Count unit: วัย, Thai definition: วัยที่มีอายุมากเกินช่วงหนุ่มสาวไปแล้วแต่ยังไม่ถึงชรา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอลเจียร์[n. prop.] (Aēljīa) EN: Algiers   FR: Alger
แอลจีเรีย[n. prop.] (Aēljirīa ) EN: Algeria   FR: Algérie [f]
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อาหารแช่แข็ง[X] (āhān chāe khaeng) EN: frozen food   FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อาหารและที่พัก[n. exp.] (āhān lae thīphak) EN: accommodation ; food and lodging   FR: repas et logement [mpl]
อาหารไม่ย่อย[n.] (āhān mai yøi) EN: indigestion   FR: indigestion [f]
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsawirat) EN: vegetarian food   FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารปาก[n. exp.] (āhān pāk) EN: target for gossip   
อาหารว่าง[n. exp.] (āhānwāng) EN: snack ; light meal ; refreshment   FR: collation [f] ; léger repas [m]
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
ไอคิว[n.] (aikhiu) EN: IQ (intelligence quotient,)   FR: QI (quotient intellectuel) [m]
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อัยการทหาร[n. exp.] (aiyakān thahān) EN: judge advocate.   
อัยการสูงสุด[n. exp.] (aiyakān sūngsut) EN: Attorney-General   
อาร์เจนตินา[n. prop.] (Ājentinā) EN: Argentina   FR: Argentine [f]
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī kheun) EN: be in better condition ; feel better ; get better   FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อาคารที่พักผู้โดยสาร[n. exp.] (ākhān thīphak phūdōisān) EN: passenger terminal   
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility   FR: inimitié [f] ; aversion [f]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion   FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์[n. exp.] (akkharānukrom phūmisāt) EN: gazetteer ; geographical dictionary   
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay prayōt) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   FR: être bénéfique
อมร[n.] (amøn) EN: angel ; deity   
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อาน[n.] (ān) EN: saddle   FR: selle [f] ; siège [m]
อาณาประโยชน์[n.] (anāprayōt) EN: personal advantage ; one's own interest   
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
อัญชลี[v.] (anchalī) EN: saluting by raising one' s hand press together on the face/chest   
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muang khem) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage   
อันดับสุดท้าย[n. exp.] (andap sutthāi) FR: dernière place [f] ; dernière position [f] ; lanterne rouge [f] (loc. fam.)
อ่าง[n.] (āng) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl   FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
อ้างอิง[v.] (āng-ing) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege   FR: citer ; se référer (à)
อ้างอิง[adj.] (āng-ing) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged   
อ่านใจเขาออก[v. exp.] (ānjai khao øk) EN: read sb's mind ; get an insight into sb's mind   FR: lire dans les pensées de qqn
อ่านคำพิพากษาคดี[v. exp.] (ān khamphiphāksā khadī) EN: pronounce a judgement/judgment (Am.)   
อ่านหน้า ...[v. exp.] (ān nā ...) FR: lire à la page ...
อ่านหน้า ๕[xp] (ān nā hā/5) FR: lire en page 5
อานรถ[n.] (ān rot) EN: seat ; saddle   FR: siège [m] ; selle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GEE    JH IY1
IGE    AY1 JH
GEN    JH EH1 N ER0 AH0 L
GET    G IH1 T
GEL    JH EH1 L
GED    JH IY1 IY1 D IY1
GED    G EH1 D
AGE    EY1 JH
EGE    IY1 JH
GEM    JH EH1 M
GEO    JH IY1 OW0
GET    G EH1 T
GEIB    G AY1 B
GEES    JH IY1 S
GEEK    G IY1 K
GAGE    G EY1 JH
GEHL    G EH1 L
AGED    EY1 JH D
AGED    EY1 JH AH0 D
AGEE    EY1 JH IY0
GEIL    G AY1 L
GEAC    JH IY1 IY1 EY1 S IY1
GEIS    G AY1 Z
GEHR    JH EH1 R
GEAR    G IH1 R
GEGG    JH EH1 G
GELS    JH EH1 L Z
ANGE    EY1 N JH
GEER    G IH1 R
EGGE    EH1 G
GEN.    JH EH1 N
GEN.    JH EH1 N ER0 AH0 L
GEMS    JH EH1 M Z
AGER    EY1 JH ER0
EMGE    EH1 M JH
EDGE    EH1 JH
EGER    IY1 G ER0
AUGE    AO1 JH
FUGE    F Y UW1 JH
GEEZ    JH IY1 Z
GEAN    JH IY1 N
GECK    JH EH1 K
GEAC    G IY1 K
AGES    EY1 JH AH0 Z
GEBO    JH EY1 B OW0
GELB    JH EH1 L B
GENA    JH EH1 N AH0
GELL    JH EH1 L
GEHM    JH EH1 M
GENE    JH IY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gen    (n) (jh e1 n r @ l)
age    (v) (ei1 jh)
gee    (uh) (jh ii1)
gel    (v) (jh e1 l)
gem    (n) (jh e1 m)
gen    (v) (jh e1 n)
get    (v) (g e1 t)
Geva    (n) (jh e1 v @)
Gene    (n) (jh ii1 n)
aged    (j) (ei1 jh i d)
aged    (v) (ei1 jh d)
ages    (v) (ei1 jh i z)
cage    (v) (k ei1 jh)
doge    (n) (d ou1 jh)
edge    (v) (e1 jh)
gage    (v) (g ei1 jh)
gear    (v) (g i@1 r)
geld    (v) (g e1 l d)
gels    (v) (jh e1 l z)
gems    (n) (jh e1 m z)
gene    (n) (jh ii1 n)
gens    (v) (jh e1 n z)
gent    (n) (jh e1 n t)
geo-    (j) - (jh i@2 u -)
germ    (n) (jh @@1 m)
gets    (v) (g e1 t s)
geum    (n) (jh ii1 @ m)
huge    (j) (h y uu1 jh)
luge    (n) (l uu1 zh)
page    (v) (p ei1 jh)
rage    (v) (r ei1 jh)
sage    (n) (s ei1 jh)
urge    (v) (@@1 jh)
wage    (v) (w ei1 jh)
Geigy    (n) (g ei1 jh ii)
McGee    (n) (m @ g ii1)
Jorge    (n) (y oo jh)
Alger    (n) (a1 l jh @ r)
Genoa    (n) (jh e1 n ou @)
Geoff    (n) (jh e1 f)
Gerry    (n) (jh e1 r ii)
Hagen    (n) (h aa1 g @ n)
Liege    (n) (l i1 ei1 zh)
Madge    (n) (m a1 jh)
Marge    (n) (m aa1 jh)
Nigel    (n) (n ai1 jh l)
Niger    (n) (n ii1 zh e@1 r)
Roger    (n) (r o1 jh @ r)
adage    (n) (a1 d i jh)
agent    (n) (ei1 jh @ n t)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
限定[げんてい, gentei] (n) จำกัด
現場[げんば, genba] (n) สถานที่เกิดเหตุ
売上[うりあげ, uriage] (n) ยอดขาย
人間[にんげん, ningen] (n) มนุษย์
紀元前[きげんぜん, kigenzen] (n) ก่อนคริสตกาล, See also: B.C.
現職[げんしょく, genshoku] (n) ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน
歓迎[かんげい, kangei] (vt) ต้อนรับ
元気[げんき, genki] (adj) มีสุขภาพดี
おかげ[おかげ, okage] (n) ความช่วยเหลือ-, ความสนับสนุน- (ของท่าน)
買い上げ[かいあげ, kaiage] (vt) ซื้อสินค้า
賞味期限[しゅうみきげん, shuumikigen] (n) วันหมดอายุ, See also: S. Expiry Date,
重量挙げ[じゅうりょうあげ, juuryouage] (n) กีฬายกน้ำหนัก
震源[しんげん, shingen] (n) จุดกำเนิดของแผ่นดินไหว จุดที่เกิดการแตกหักของแผ่นดิน
助言[じょげん, jogen] (n) คำแนะนำ คำปรึกษา
外科[げか, geka] (n) แผนกศัลยกรรม
食い逃げ[くいにげ, kuinige] (n vt) ชักดาบ,กินแล้วหนี,กินแล้วชิ่ง
芸能人[げいのうじん, geinoujin] (n) นักแสดง
土産[みやげ, miyage] (n) ของขวัญ, ของฝาก
ゲーーー[げーーー, ge---] (slang) แหวะ (เสียงการสำรอกออกมา)
[もと、げん, moto , gen] (n) แหล่งกำเนิด รากฐาน ที่มา
満月[まんげつ, mangetsu] (n) พระจันทร์เต็มดวง, เดือนเพ็ญ, จันทร์เพ็ญ
弦楽四重奏[げんがくしじゅうそう, gengakushijuusou] (n) วงดนตรีที่มีเครื่องสายสี่ชนิดด้วยกัน โดยมักจะประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 1 เครื่อง และ เชลโล 1 เครื่อง
有限会社[ゆうげんがいしゃ, yuugengaisha] บริษัทจำกัด, See also: A. 株式会社,
減点[げんてん, genten] (vt) การตัดแต้ม
確言[かくげん, kakugen] (vt) พูดอย่างแน่ชัด
威厳[いげん, igen] (n) ความสง่างาม,ความสูงศักดิ์,ฐานันดรศักดิ์,ความมีเกียรติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
原案[げんあん, gen'an] (n) แผนแม่บท
刺激[しげき, shigeki] (n) การกระตุ้น
棚に上げる[たなにあげる, tananiageru] (vi) ลืมข้อบกพร่องของตนเอง
お手上げだ[おてあげだ, oteageda] หมดตำราแล้ว, ทำอะไรไม่ได้แล้ว
お土産[おみやげ, omiyage] (n) ของฝาก
原紙[げんし, genshi] (n) ต้นฉบับ พิมพ์เขียว
格言[かくげん, kakugen] (n) ภาษิต คำพังเพย คำสอน
限度[げんど, gendo] (n) ข้อจำกัด
土足厳禁[どそくげんいん, dosokugen'in] (n) ถอดรองเท้าก่อนเข้า(บ้าน)
悲劇[ひげき, higeki] ละครเศร้า เรื่องเศร้า
木陰[こかげ, kokage] 1.ใต้ร่มไม้ 2.ใต้ร่มเงา
送迎[そうげい, sougei] การรับส่ง
挙げ句[あげく, ageku] 1.บั้นปลาย 2.ท้ายที่สุดหลังจาก 3.วรรคสุดท้ายของบทกวีโบราณของญี่ปุ่น
無限大[むげんだい, mugendai] (n) ใหญ่โต มากมาย อินฟินิตี้ ∞
手加減[てかげん, tekagen] ออมมือ เช่น 真剣勝負だから手加減はしません
現行[げんこう, genkou] (n) การกระทำหรือใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
温暖化現象[おんだんかげんしょう, ondankagenshou] (n) ภาวะเรือนกระจก
賞味期限[しょうみきげん, shoumikigen] (n) วันหมดอายุ
[かげ, kage] (n) เงา
原低[げんてい, gentei] ลดลง,ลดต่ำลง
蜻蛉[かげろう, kagerou] (n) แมลงเม่า , See also: R. 蜻蛉日記
蜻蛉日記[かげろうにっき, kagerounikki] (n) วรรณกรรมประเภทบันทึกสมัยเฮอัน ที่ได้รับการบันทึกโดยสตรีเล่มแรกของญี่ปุ่น เขียนโดย 道綱の母(みちつなのはは)เนื้อหาพรรณาเกี่ยวกับความเศร้าจากชีวิตแต่งงานของผู้เขียน
現地駐在員[げんちちゅうざいいん, genchichuuzaiin] (n) ผู้มาประจำการในประเทศ
表現[ひょうげん, hyougen] (n vt) การแสดงออก
正弦波[せいげんは, seigenha] (n) คลื่นรูปซายน์ , See also: R. 三角波、矩形波
月光[げっこう, gekkou] (n) แสงจันทร์, แสงเดือน
減衰力[げんすいりょく, gensuiryoku] (n) Damping force
げきちん[げきちん, gekichin] (slang) มุขแป้ก หรือ พูดเรื่องตลกแต่ไม่ขำ
迎賓館[げいひんかん, geihinkan] ห้องรับแขก
めげる[めげる, megeru] (vt) ยอมแพ้ , See also: R. 負ける
温暖化現象[おんだんかげんしょう, ondankagenshou] สภาวะเรือนกระจก
激化[げきか, gekika] (n) แย่ลง, การทำให้แย่ลง
小口現金[こぐちげんきん, koguchigenkin] เงินสดย่อย,เงินสดสำหรับการใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
激闘[げきとう, gekitou] (vi) การต่อสู้อย่างป่าเถื่อน
告口[つげぐち, tsugeguchi] (n) ฟ้อง (ฟ้องคุณครู,ฟ้องแม่,ฟ้องพ่อ,ฟ้องผู้ใหญ่)
現金流動[げんきんりゅうどう, genkinryuudou] (n) กระแสเงินสด
言論[げんろん, genron] (n ) [N] การสนทนา, See also: การปรึกษาหารือ, การอภิปราย, การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย, Syn. consulation, argument, conference, seminar
言論[げんろん, genron] (n ) [N] การสนทนา, See also: การปรึกษาหารือ, การอภิปราย, การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย, Syn. consulation, argument, conference, seminar
[かげ, kage] (n ) n. ร่ม,ที่ร่ม,เงามืด,ความมืด,บังร่ม,โป๊ะโคม,ที่บังแดด,ที่กำบัง,กะบัง,บังตา,เงามืดในภาพ,เครื่องเตือนความจำ,ความคลุมเครือ,ผี,ปีศาจ,ลำดับแลเงา,จำนวนเล็กน้อย,การสัมผัส vt. ทำให้เกิดร่มเงา,ทำให้มืดมัว,ทำให้สลัว,บังเงา,บังร่ม,บังแดด,ระบายเงา,วาดเงามืด vi.
打ち上げ[うちあげ, uchiage] (n vi vt ) (ลอนชฺ) {launched,launching,launches} vt. ปล่อย (เรือ) ลงน้ำปล่อย (ดาวเทียม,ทุ่นระเบิด) ,เหวี่ยง,ยิง,ทำให้เริ่มปฏิบัติการ,เริ่ม,ยื่น (คำคัดค้าน) ,ออกคำสั่ง. vi. เริ่ม,เข้าร่วม,ลงมือ. n. การปล่อย,การเริ่มปฏิบัติการ,การเข้าร่วม,เรือบด,เรือยนต์ คำที่มีความหม
普賢菩薩[ふげんぼさつ, fugenbosatsu] (n ) พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ เป็นโพธิสัตว์ที่ทรงช้างเผือก 6 งา
現役[げんえき, gen'eki] ประจำการ
御機嫌よう[ごきげんよう, gokigenyou] สวัสดี (คำทักทายแบบสุภาพ ภาษาผู้ดี) , See also: S. こんにちは,
焦げ付き[こげつき, kogetsuki] (n ) ไหม้เกรียมจนติด(ก้นกระทะ)แน่น
厳選[げんせん, gensen] (n ) การเลือกอย่าพิถีพิถ้น
ゲレンデ[げれんで, gerende] เนินเล่นสกี,เนินฝึกซ้อมสกี
現像[げんぞう, genzou] พัฒนา
激安[げきやす, gekiyasu] (adj ) ราคาถูกมาก
寒稽古[かんげいこ, kangeiko] (n ) การฝึกซ้อมช่วงกลางฤดูหนาว
ゲラ[げら, gera] (jargon ) proof-reading, พิสูจน์อักษร

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一新[いっしん, isshin] Thai: เปลี่ยนใหม่หมด English: complete change
酔う[よう, you] Thai: เมา English: to get drunk
差し上げる[さしあげる, sashiageru] Thai: ยกขึ้น English: to hold up
整う[ととのう, totonou] Thai: เป็นระเบียบ English: to be arranged
結びつく[むすびつく, musubitsuku] Thai: เชื่อมติดกัน English: to join together
影法師[かげぼうし, kageboushi] Thai: หุ่นเงา English: shadow figure
年月[ねんげつ, nengetsu] Thai: เวลาเป็นเดือนเป็นปี
挑む[いどむ, idomu] Thai: เสี่ยง English: to challenge
現実[げんじつ, genjitsu] Thai: ความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง English: reality
上げる[あげる, ageru] Thai: ยกให้ English: to give
上げる[あげる, ageru] Thai: ยกขึ้น
上げる[あげる, ageru] Thai: ทำให้ดีขึ้น
冷える[ひえる, hieru] Thai: หนาวสั่น English: to get chilly
嘆く[なげく, nageku] Thai: โอดครวญ English: to lament
嘆く[なげく, nageku] Thai: สลดใจ English: to grieve
嘆く[なげく, nageku] Thai: ถอนหายใจ English: to sigh
下げる[さげる, sageru] Thai: สวม English: to wear
持ち込む[もちこむ, mochikomu] Thai: นำเข้ามา English: to lodge (vt)
下げる[さげる, sageru] Thai: แขวน
下げる[さげる, sageru] Thai: ลดให้ต่ำลง English: to lower
下げる[さげる, sageru] Thai: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กลับคืน English: to move back
下げる[さげる, sageru] Thai: ยกให้ต่อ English: to grant
打ち合せ[うちあわせ, uchiawase] Thai: การนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุย English: previous arrangement
忘れる[わすれる, wasureru] Thai: ลืม English: to forget
手掛ける[てがける, tegakeru] Thai: จัดการดูแล English: to manage
揚げる[あげる, ageru] Thai: ชักขึ้น English: to lift
外れる[はずれる, hazureru] Thai: ผิดแผกไป English: to get out of place (vi)
促す[うながす, unagasu] Thai: กระตุ้น English: to urge
促す[うながす, unagasu] Thai: เสนอแนะ English: to suggest
人間[にんげん, ningen] Thai: มนุษย์ English: human being
村人[むらびと, murabito] Thai: ชาวบ้าน English: villager
見上げる[みあげる, miageru] Thai: แหงนมอง English: look up at
見上げる[みあげる, miageru] Thai: เหลือบตามอง English: raise one's eyes
見上げる[みあげる, miageru] Thai: ชื่นชม English: admire
暮らす[くらす, kurasu] Thai: ดำเนินชีวิต English: to get along
揃える[ぞろえる, zoroeru] Thai: จัดเตรียมให้พร้อม English: to arrange
管理[かんり, kanri] Thai: บริหาร English: management (vs)
サービス[さーびす, sa-bisu] Thai: ให้ฟรีไม่คิดค่าบริการ English: no charge
暴く[あばく, abaku] Thai: ตีแผ่ทำให้ได้อาย English: to divulge
湧く[わく, waku] Thai: ตื่นเต้น English: to get excited
村長[そんちょう, sonchou] Thai: ผู้ใหญ่บ้าน English: village headman
結婚[けっこん, kekkon] Thai: การแต่งงาน English: marriage (vs)
言語[げんご, gengo] Thai: ภาษา English: language
今月[こんげつ, kongetsu] Thai: เดือนนี้ English: this month
濡れる[ぬれる, nureru] Thai: เปียก English: to get wet
強まる[つよまる, tsuyomaru] Thai: แข็งแกร่งขึ้น English: to get strong
嘆かわしい[なげかわしい, nagekawashii] Thai: โศกเศร้าเสียใจ English: sad
遂げる[とげる, togeru] Thai: บรรลุผลสำเร็จ English: to accomplish
家系[かけい, kakei] Thai: ชาติตระกูล English: family lineage
大生[だいせい, daisei] Thai: นักศึกษามหาวิทยาลัย English: college student

German-Thai: Longdo Dictionary
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชน
Angebot(n) |das, pl. Angebote| ข้อเสนอ
Augen(n) |pl.|, See also: das Auge
Auge(n) |das, pl. Augen| ดวงตา
Bürger(n) |der, pl. Bürger| พลเมือง, See also: die Bürgerin
Bürgermeister(n) |der, pl. Bürgermeister| ผู้ว่าการเมือง
Ergebnis(n) |das, pl. Ergebnisse| ผลลัพธ์, See also: das Resultat
Entscheidungen(n) |pl.| , See also: die Entscheidung
Folge(n) |die, pl. Folgen| ผลที่ตามมา
Folgen(n) |pl.|, See also: die Folge
Frage(n) |die, pl. Fragen| คำถาม
Fragen(n) |pl.|, See also: die Frage
Gefahr(n) |die, pl. Gefahren| อันตราย
Geld(n) |das| เงิน
Gericht(n) |das| ศาล
Gericht(n) |das, pl. Gerichte| อาหารในความหมายเป็นจานๆ เช่น Fleischgericht อาหารประเภทเนื้อ
Geschichte(n) |die, pl. Geschichten| ประวัติศาสตร์, เรื่องราวความเป็นมา
Geschäft(n) |das, pl. Geschäfte| ร้านค้า, ธุรกิจ
Gesellschaft(n) |die, pl. Gesellschaften| สังคม, ชุมชน
Gesetz(n) |das, pl. Gesetze| กฎหมาย
Gespräch(n) |das, pl. Gespräche| การสนทนา
Gewalt(n) |die| กำลัง, ความรุนแรง
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
Hamburgerชาวเมือง Hamburg, See also: Hamburg
Ich fliege nach Frankfurt.ฉันบินไปแฟรงค์เฟิร์ต
Nagel(n) |der, pl. Nägel| ตะปู, เข็มหมุด
Kollegen(n) |pl.|, See also: der Kollege
Lage(n) |die, pl. Lagen| สถานการณ์, สถานะ, สถานภาพ
Lage(n) |die, pl. Lagen| ตำแหน่ง
Tage(n) |pl.|, See also: der Tag
Vergangenheit(n) |die, pl. Vergangenheiten| อดีต
angesichtsโดยคำนึงถึง, ในมุมของ
bringenนำมา |brachte, gebracht|
dagegenตรงข้ามกับสิ่งนั้น
eigen(Adj.) ของตนเอง เช่น sein eigenes Haus บ้านของเขาเอง (ที่มีเขาเป็นเจ้าของ ไม่ได้เช่า)
eigenen(Adj.) , See also: eigen
eigentlich(Adj. Adv.) เดิมทีแล้ว, จริงๆ แล้ว, โดยเนื้อแท้ เช่น Wer macht eigentlich diese Arbeit? จริงๆ แล้วใครเป็นคนทำงานชิ้นนี้
einigeสองถึงสาม (บ่งจำนวน) เช่น einige Tage ไม่กี่วัน หรือ สองถึงสามวัน
einigen, See also: einige
geben(vt) |gibt, gab, hat gegeben| ให้ เช่น Kannst du mir bitte 10 Euro geben? เธอให้เงินฉันสักสิบยูโรได้ไหม
geführt, See also: führen
gefunden, See also: finden
gegeben, See also: geben
gegen(Präp) ต่อต้าน เช่น ein Medikament gegen Bauchschmezen ยาแก้ปวดท้อง, ein Fußballspiel VfB Stuttgart gegen Bayern München ศึกลูกหนังระหว่างทีมชตุ้ทการ์ทกับบาเยิร์นมึนเช่น
gegenüber(Präp) ตรงข้ามกับ (ตามด้วย Dativ) เช่น Sein Haus ist gegenüber der Bank. เขาอยู่บ้านตรงข้ามกับธนาคาร
gehenเกิดขึ้นกับ เช่น wie geht es dir? คุณสบายดีมั้ย แต่ถ้าแปลตรงตัวคือ สิ่งต่างๆ ที่เกิดกับคุณเป็นอย่างไร
geht, See also: gehen
gehenใช้งานได้ เช่น Geht es? ตกลงมันใช้ได้มั้ย หรือ ตกลงโอเคมั้ย
gehen(vi) |ging, ist gegangen| ไป เช่น Wir gehen nie zum Restaurant. เราไม่เคยเข้าร้านอาหารเลย
gehören(vi) |gehörte, hat gehört| เป็นของ.. เช่น Wem gehört der Rucksack? ใครเป็นเจ้าของกระเป๋าเป้ใบนี้

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*eitragen; beisteuern; spenden | beitragend; beiste*ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ออกเงิน
*estatten; zulassen; bewilligen | gestattend; zulas* (vi) อนุญาต
*ewinnvortrag {m} | Gewinnvortrag aus früheren Jah*รายได้ที่หาได้,รายได้ที่มีอยู่
*hr {n}; Gehör {n} | Ohren {pl} | die Ohren spitze* (n) คนที่พร้อมรับฟังปัญหาของผู้อื่น
*ozent {m}; Vortragende {m}, Dozentin {f}; Vortragender; Lehrbe* (n) ผู้บรรยาย
*rankenversicherung {f} | gesetzliche Krankenversic*หลักฐานการประกันสุขภาพ
*rbeitsgang {m}; Bedienung {f} | Arbeitsgänge {pl}* (n) กระบวนการทางอุตสาหกรรม
*ualitätsmanagement-Beauftragte {m,f}; Qualitätsm* (n) ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ
*üchten | züchtend | gezüchtet | er/sie züchtet* (vi) เพราะพันธุ์ ผสมพันธุ์
*ufgeben; verzichten (auf) | aufgebend; verzichtend*ลาออก, สละ, ยกให้, เลิก, ทิ้ง, หนังสือลาออก, ปล่อยตัว, มอบตัว
Abschaltung {f}; Deaktivierung {f} | Abschaltungen {pl}; Deaktivierungen {pl} (n ) เสื่อม
angemessen; angebracht; entsprechend; dementsprechend {adj} (adj ) เหมาะสม
baggern (slang ) หม้อ, จีบ
See also: S. anbaggern,
belegen (vi ) แนะนำ,ชี้แนะ
belegen (vt ) ให้ข้อมูล , สนับสนุน
bescheid sagen (vt ) แจ้งให้ทราบ
Betriebsfähigkeit {f}; Gebrauchsfähigkeit {f}ไม่รู้เหมือนกัน ว่าแปลว่าอาไร ห้า ๆ ๆ
Blindgänger {m} | Blindgänger {pl} (n) ลูกระเบิดด้าน ลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิด
Charakterzug {m}; Zug {m}; Eigenschaft {f}; Merkmal {n} | Charakterzüge {pl}; Züge { (n ) ลักษณะนิสัย คุณสมบัติเฉพาะ
Drogenhandel (n) การค้าสิ่งเสพย์ติด การค้ายาเสพย์ติด
duften; riechen (nach) | duftend | geduftet | er/sie/es duftet | ich/er/sie/es dufte (vi ) ส่งกลิ่น
Düsenjäger (n ) (Der)เครื่องบินรบไอพ่น
Image:
ein Risiko eingehen (phrase) เสี่ยงทำอะไรบางอย่าง
Entgegenkommen {n}; Respekt {m} (n) ความร่วมมือ
entgegenkommend {adj}ให้ความร่วมมือ
fußgänger {m}ฟุตบาท บาทวีถี ทางเท้า
Geflecht {n} | Geflechte {pl}ตาข่าย
Geige (n ) ไวโอลิน
geil[ไกย] ยอดเยี่ยม ดีเลิศ (เป็นภาษาพูด เหมือนคำว่า เจ๋ง เทพ สุดยอด) เช่น Du bist einfach geil und wunderschön!
Geisel {f} | Geiseln {pl} (n) ตัวประกัน
geizhals (n adv ) ขี้เหนียว คนขี้เหนียว
Gemeinde {f}; Gemeinschaft {f}; Gemeinsamkeit {f} | Gemeinden {pl}; Gemeinschaften { (n slang name ) กีมายด์
geprüft(เก-พรูฟ-เทอะ) vt. ทบทวน,ตรวจสอบอีก,พิจารณาใหม่,วิจารณ์,ตรวจพล,สังเกตการณ์ vi. เขียนบทวิจารณ์,เขียนบทปฏิทัศน์
Geräumigkeit {f} (n) ความกว้างใหญ่
See also: R. ความมีเนื้อที่ใหญ่
Gerechtigkeit {f} (n ) ความยุติธรรม
Gern geschehen!; Bitte sehr.[welcome] you're welcome
heutzutage {adv}ทุกวันนี้, ในปัจจุบันนี้
See also: S. ่jetzt,
im Gegenzug (adv ) โดยแลกกับ/โดยแลกเปลี่ยนกับ
Kybernetik {f}; Regelungstechnik {f} (n) วิชาที่เกี่ยวกับการติดต่อ ควบคุมสัตว์เเล้วเครื่งจักร
Leistungsverzeichnis {n} für ausgeschriebene Bauleistungenใบประมาณราคา
Montagewerkstatt {f}; Montagehalle {f}ร้านค้าที่ร่วมรายการ
Nieselregen {m}; Sprühregen {m} (n ) (ฝน) ตกพรำๆ
Reichsflaggengesetzไรชกิจจานุเบกษา
situationsgerecht (adv ) ตามความเหมาะสม อย่างเหมาะสม ตามสภาพการณ์
Sprachgebrauch {m} (n ) การใช้ภาษา
Stammesgeschichte {f} | Stammesgeschichten {pl} (adj ) ระบบเชื้อชาติ
Tiegel {m}เบ้าหลอม
Uhrengeschäft (n ) ร้านขายนาฬิกา
verabscheuen; hassen | verabscheuend; hassend | verabscheut; gehasst | verabscheut | (vi ) เกลียดมาก ไม่ชอบมาก
Vollmantelgeschoss {n} [mil.] (n ) เจาะเกราะ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gesögtsawn [Add to Longdo]
Plage {f}menace [Add to Longdo]
Unrat {m}garbage [Add to Longdo]
Niue [geogr.]Niue (nu) [Add to Longdo]
Sauerstoff {m} [chem.]oxygen [Add to Longdo]
Aufladung {f}charge [Add to Longdo]
Drehflügel {m}rotor [Add to Longdo]
Geflügel {n}fowl [Add to Longdo]
Gehen {n}going [Add to Longdo]
Gel {n}gel [Add to Longdo]
Geleise {pl}track [Add to Longdo]
Gesindel {n}ragtag [Add to Longdo]
Gewinn {m}asset [Add to Longdo]
Kollegen {pl}peers [Add to Longdo]
Kontingent {n}quota [Add to Longdo]
Morgenrock {m}robe [Add to Longdo]
Sturz {m}plunge [Add to Longdo]
bejahrtaged [Add to Longdo]
genommenkept [Add to Longdo]
grundlegendbasal [Add to Longdo]
inliegendenclosed [Add to Longdo]
klugsage [Add to Longdo]
missgönntgrudged [Add to Longdo]
Aasfresser {m} [biol.]scavenger; carrion eater [Add to Longdo]
Abbau {m}; Demontage {f}dismantling [Add to Longdo]
Abberufung {f} | Abberufungen {pl}recall | recalls [Add to Longdo]
Abbestellung {f}; Widerruf {m} | Abbestellungen {pl}countermand | countermands [Add to Longdo]
Abbild {n}image [Add to Longdo]
Abbildung {f} | Abbildungen {pl}map; mapping | maps; mappings [Add to Longdo]
Abbildungsregister {n}image register [Add to Longdo]
Abbrechen {n} ohne Änderungenabort without change [Add to Longdo]
Abbröckelung {f} [geol.]crumbling away [Add to Longdo]
Abbruchgebot {n}demolition order [Add to Longdo]
Abbruchgenehmigung {f}wrecking permit [Add to Longdo]
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement [Add to Longdo]
Abdankung {f} | Abdankungen {pl}resignations | resignations [Add to Longdo]
Abdeckung {f} | Abdeckungen {pl}access cover; blanking cover | access covers; blanking covers [Add to Longdo]
Abdeckung {f}; Bedeckung {f}; Verhüllung {f} | Abdeckungen {pl}; Bedeckungen {pl}; Verhüllungen {pl}covering | coverings [Add to Longdo]
Abdichtung {f} | Abdichtungen {pl} | kabelseitige Abdichtungsealing; seal | sealings | cable sealing [Add to Longdo]
Abdruck {m}; Gepräge {n} | Abdrücke {pl}imprint | imprints [Add to Longdo]
Abdunkelungsvorrichtung {f} | Abdunkelungsvorrichtungen {pl}dimmer | dimmers [Add to Longdo]
Abdunklung {f} | Abdunklungen {pl}dimout | dimouts [Add to Longdo]
Abfall {m}; Hausabfall {m}garbage [Am.] [Add to Longdo]
Abenddämmerung {f} | Abenddämmerungen {pl}dusk | dusks [Add to Longdo]
Abendmahl {n} [relig.] | das Abendmahl empfangen (reichen) | das Abendmahl empfangen(Holy) Communion; the Lord's Supper | to receive (administer) Holy Communion | to commune [Am.] [Add to Longdo]
Abenteuergeschichte {f}; Abenteurergeschichte {f}adventure story [Add to Longdo]
Abenteuerlustige {m,f}; Abenteuerlustigeradventure seeker [Add to Longdo]
Abenteurergeist {m}adventurous spirit [Add to Longdo]
Aberkennung {f}; Entzug {m}; Entziehung {f} | Aberkennungen {pl}; Entzüge {pl}; Entziehungen {pl}denial | denials [Add to Longdo]
(herumliegender) Abfall {m}; Straßenabfall {m}litter [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
belge(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศเบลเยียม
partir en voyage(vi) ท่องเที่ยว, See also: S. voyager,
étranger(n) |m, f -ère| ชาวต่างชาติ
changer(vt) |je change, tu changes, il change, nous changons, vous changez, ils changent| เปลี่ยน , เปลี่ยนแปลง, แลกเปลี่ยน เช่น (1) Le temps va changer. = อากาศเปลี่ยนแปลง (2) Il a beaucoup changé. = เขาเปลี่ยนไปมาก (3) Il a changé en bien. = เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น, เขาดีขึ้น (4) changer des bahts en euros แลกเงินบาทเป็นเงินยูโร, See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
changer d'adresse(phrase) ย้ายที่อยู่อาศัย, เปลี่ยนที่อยู่, See also: S. déménager,
changer d'avis(phrase) เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนความคิด
changer de vêtements(phrase) เปลี่ยนชุด, เปลี่ยนเสื้อผ้า, See also: S. se changer,
changer de train(phrase) เปลี่ยนรถไฟ, ต่อรถไฟ
sans changement(phrase) (การเดินทางโดยรถไฟ) โดยตรง , ไม่ต้องเปลี่ยนหรือต่อรถไฟ
changer(argent) แลกเงิน ตัวอย่างเช่น 1°Je voudrais changer des francs en marks. = ผมกรุณาขอแลกเงินจากสกุลฟรังค์ฝรั่งเศส เป็นสกุลมาร์คเยอรมัน
Genève(n) la Genève = เมืองเจนีวา ในสวิตเซอร์แลนด์
chauffage,-s(n) le, = เครื่องทำความร้อนในห้อง หรือ ในอาคาร เช่น chauffage au gaz =เครื่องทำความร้อนด้วยแก๊ส, chauffage au fioul = เครื่องทำความร้อนด้วยน้ำมัน, chauffage à l'électricité = เครื่องทำควมร้อนด้วยไฟฟ้า, See also: A. la climatisation,
avec courage(phrase) กล้าหาญ, ด้วยความกล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse,
courage(n) le courage = ความกล้าหาญ
ne pas avoir le courage de faire qch(phrase) ไม่กล้าจะทำอะไรบางอย่าง
perdre courage(phrase) สูญเสียความกล้าหาญ
bon courage!(phrase) ใช้อวยพร เมื่อลากัน แปลว่า ขอให้โชคดี
boulangerie(n) |f, pl. boulangeries| ร้านขายขนมปัง, See also: Related: pâtisserie
orange(n) |f, pl. -s| ส้ม
orange(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีส้ม
rouge(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีแดง
monnaie étrangère(n) la, = สกุลเงินต่างประเทศ
manger(vt) กิน, See also: S. bouffer,
encourager(vt) ให้กำลังใจ, เพิ่มขวัญ
Image:
en généralโดยทั่วไป
ger(adj) เบา(น้ำหนัก)
ger(adj) อ่อนย่อยง่าย(อาหาร) เช่น Prends une salade. C'est léger et frais. ทานสลัดซิจ๊ะ มันเบาและสดดี
surge(n) |m, pl. surgelés| อาหารแช่แข็ง
agence de voyages(n) |f, pl. agences de voyages| สำนักงานท่องเที่ยว, บริษัทจัดการท่องเที่ยว
maquillage(n) |m| การแต่งหน้า , See also: maquiller (v)
lave-linge(n) |m| เครื่องซักผ้า
échanger(vt) |j'échange, tu échanges, il échange, nous échangeons, vous échangez, ils échangent| แลกเปลี่ยน, เปลี่ยน
logement(n) |m| ที่พักอาศัย, See also: S. résidence, habitat, appartement ,
badge(n) |m| บัตรประจำตัว เช่น Le badge personnel est obligatoire pour entrer dans l’École.
intelligence(n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว
fromage(n) |m| เนยแข็ง เช่น Pendant ce temps, râper le fromage puis réserver.; Le fromager de la Lozère propose une sélection de fromages de France à base de lait de vache, chèvre ou brebis.
passage piéton(n) |m| ทางม้าลาย เช่น Il es où le passage pieton, Monsieur?; Traverser le square puis emprunter le tunnel piéton sous la N7. Derrière l’AFM emprunter le passage piéton à gauche.
nuage(n) |m| เมฆ เช่น Ils annoncent nuages et pluie pour lundi, violentes pluies pour mardi, nuages et pluie pour mercredi et violentes pluies pour jeudi. Ça promet!
Genève(n ) ชื่อเมืองจเนีวา

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Benin [geogr.] (n) ประเทศบนฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกของแอฟริกา ในอดีตเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส
éxgèse (n) หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ อย่างเช่น พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หนังสือเบญจบรรณ พระคัมภีร์อัลกุรอ่าน พระไตรปิฏก หรือคัมภีร์พระเวท เป็นต้น
forget (adj) ลืม
fromage[fromage] (n ) เนย
grudge (n) คนขี้หงุดหงิด
intelligence (n) (แอ็งแตร์ค-ลิชอง) สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ไหวพริบ
République et Canton de Genèveสาธารณรัฐแห่งรัฐเจนีวา เป็นหนึ่งในยี่สิบหกรัฐของสมาพันธรัฐสวิส

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
捥げる[もげる, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak [Add to Longdo]
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
2か国語;2ヶ国語;二ヶ国語;二か国語;二カ国語;二ヵ国語;二箇国語[にかこくご, nikakokugo] (adj-no) bilingual; in two languages [Add to Longdo]
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
3D映像[さんディーえいぞう, san dei-eizou] (n) 3D image [Add to Longdo]
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
3次元(P);三次元[さんじげん, sanjigen] (n) three dimensions; three dimensional; 3D; 3-D; (P) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
AI[エーアイ, e-ai] (n) (See 人工知能) artificial intelligence; AI [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand [Add to Longdo]
C++言語[シープラスプラスげんご, shi-purasupurasu gengo] (n) C++; C plus plus [Add to Longdo]
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
CIA[シーアイエー, shi-aie-] (n) (See アメリカ中央情報局) Central Intelligence Agency; CIA [Add to Longdo]
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
C言語[シーげんご, shi-gengo] (n) {comp} C programming language [Add to Longdo]
DBMS[ディービーエムエス, dei-bi-emuesu] (n) {comp} database management system; DBMS [Add to Longdo]
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]
DoS攻撃[ディーオーエスこうげき, dei-o-esu kougeki] (n) {comp} denial-of-service (DoS) attack [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS [Add to Longdo]
FGM[エフジーエム, efuji-emu] (n) (See 女子割礼) female genital mutilation; FGM; female circumcision; female genital cutting [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
GATT[ガット, gatto] (n) (See 関税貿易一般協定) General Agreement on Tariffs and Trade; GATT [Add to Longdo]
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM [Add to Longdo]
Gメン[ジーメン, ji-men] (n) FBI agent (lit [Add to Longdo]
HLA抗原[エッチエルエーこうげん, ecchierue-kougen] (n) human leukocyte antigen [Add to Longdo]
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
HTML[エッチティーエムエル, ecchitei-emueru] (n) {comp} hypertext markup language; HTML [Add to Longdo]
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC [Add to Longdo]
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM [Add to Longdo]
KGB[カーゲーベー;ケージービー, ka-ge-be-; ke-ji-bi-] (n) KGB (former Soviet Union intelligency agency) (rus [Add to Longdo]
LL[エルエル, erueru] (n) language laboratory; LL [Add to Longdo]
MIS[ミス;エムアイエス, misu ; emuaiesu] (n) management information system (MIS) [Add to Longdo]
NAK[ナック;ナク, nakku ; naku] (n) {comp} negative acknowledgement; NAK [Add to Longdo]
NOx[エヌオーエックス;ノックス, enuo-ekkusu ; nokkusu] (n) nitrogen oxide; NOx [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一世[yī shì, ㄧ ㄕˋ, ] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings) [Add to Longdo]
一並[yī bìng, ㄧ ㄅㄧㄥˋ, ] variant of 一併|一并, to lump together; to treat along with all the others [Add to Longdo]
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, / ] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it. [Add to Longdo]
一代[yī dài, ㄧ ㄉㄞˋ, ] generation [Add to Longdo]
一并[yī bìng, ㄧ ㄅㄧㄥˋ, / ] to lump together; to treat along with all the others [Add to Longdo]
一个[yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ, / ] a; an [Add to Longdo]
一个中国政策[yī gè Zhōng guó zhèng cè, ㄧ ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄥˋ ㄘㄜˋ, / ] one China policy [Add to Longdo]
一个人[yī gè rén, ㄧ ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ, / ] alone [Add to Longdo]
一个劲[yī gè jìn, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] continuously; persistently; incessantly [Add to Longdo]
一个劲儿[yī gè jìn r, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一個勁|一个劲, persistently; continuing [Add to Longdo]
一个幽灵在欧洲游荡[yī gè yōu líng zài ōu zhōu yóu dàng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄗㄞˋ ㄡ ㄓㄡ ㄧㄡˊ ㄉㄤˋ, / ] Ein Gespenst geht um in Europa; the opening sentence of Marx and Engels' "Communist manifesto" [Add to Longdo]
一个萝卜一个坑[yī gè luó bo yī gè kēng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙ ㄧ ㄍㄜˋ ㄎㄥ, / ] lit. one turnip, one hole (成语 saw); fig. each person has his own position; each to his own; horses for courses [Add to Longdo]
一共[yī gòng, ㄧ ㄍㄨㄥˋ, ] altogether [Add to Longdo]
一半天[yī bàn tiān, ㄧ ㄅㄢˋ ㄊㄧㄢ, ] in a day or two; when I get around to it [Add to Longdo]
一同[yī tóng, ㄧ ㄊㄨㄥˊ, ] along; together [Add to Longdo]
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
一块[yī kuài, ㄧ ㄎㄨㄞˋ, / ] one block; one piece; one (unit of money); together; in the same place; in company [Add to Longdo]
一块儿[yī kuài er, ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄦ˙, / ] together; in the same place [Add to Longdo]
一块儿[yī kuài r, ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一塊|一块, together; in the same place; in company [Add to Longdo]
一帆风顺[yī fán fēng shùn, ㄧ ㄈㄢˊ ㄈㄥ ㄕㄨㄣˋ, / ] single sail, gentle wind (成语 saw); plain sailing; to go smoothly [Add to Longdo]
一弹指顷[yī tán zhǐ qǐng, ㄧ ㄊㄢˊ ㄓˇ ㄑㄧㄥˇ, / ] a snap of the fingers (成语 saw); in a flash; in the twinkling of an eye [Add to Longdo]
一手交钱,一手交货[yī shǒu jiāo qián, ㄧ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, yi1 shou3 jiao1 huo4, / ] lit. one hand exchanges the cash, the other the goods (俗语 common saying); to pay for what you want in cash; fig. simple and direct transaction [Add to Longdo]
一把抓[yī bǎ zhuā, ㄧ ㄅㄚˇ ㄓㄨㄚ, ] to attempt all tasks at once; to manage every detail regardless of its importance [Add to Longdo]
一拍两散[yì pāi liǎng sàn, ㄧˋ ㄆㄞ ㄌㄧㄤˇ ㄙㄢˋ, / ] lit. on the beat, move apart; fig. break-up (of marriage or business partners); separation [Add to Longdo]
一拍即合[yī pāi jí hé, ㄧ ㄆㄞ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ, ] lit. on the beat, together now (成语 saw); Start dancing!; fig. things fit together at one go; to click together; to chime in easily [Add to Longdo]
一本万利[yī běn wàn lì, ㄧ ㄅㄣˇ ㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] small capital, huge profit (成语 saw); to put in a little and get a lot out [Add to Longdo]
一杯羹[yī bēi gēng, ㄧ ㄅㄟ ㄍㄥ, ] lit. a cup of soup; fig. to get part of the profits; one's share of the action [Add to Longdo]
一概而论[yī gài ér lùn, ㄧ ㄍㄞˋ ㄦˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] (saying) lump different matters together [Add to Longdo]
一次生,两次熟[yī cì shēng, ㄧ ㄘˋ ㄕㄥ, liang3 ci4 shu2, / ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers are first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
一步一个脚印[yī bù yī gè jiǎo yìn, ㄧ ㄅㄨˋ ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄠˇ ˋ, / ] one step, one footprint (成语 saw); steady progress; reliable [Add to Longdo]
一知半解[yī zhī bàn jiě, ㄧ ㄓ ㄅㄢˋ ㄐㄧㄝˇ, ] lit. to know one and understand half (成语 saw); a smattering of knowledge; dilettante; amateur [Add to Longdo]
一级头[yī jí tóu, ㄧ ㄐㄧˊ ㄊㄡˊ, / ] first stage (diving) [Add to Longdo]
一般[yī bān, ㄧ ㄅㄢ, ] same; ordinary; common; general; generally; in general [Add to Longdo]
一般人[yī bān rén, ㄧ ㄅㄢ ㄖㄣˊ, ] average person [Add to Longdo]
一般来说[yī bān lái shuō, ㄧ ㄅㄢ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, / ] generally speaking [Add to Longdo]
一般来讲[yī bān lái jiǎng, ㄧ ㄅㄢ ㄌㄞˊ ㄐㄧㄤˇ, / ] generally speaking [Add to Longdo]
一般原则[yī bān yuán zé, ㄧ ㄅㄢ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, / ] general principle [Add to Longdo]
一般性[yī bān xìng, ㄧ ㄅㄢ ㄒㄧㄥˋ, ] general; in general terms; generalized [Add to Longdo]
一般而言[yī bān ér yán, ㄧ ㄅㄢ ㄦˊ ㄧㄢˊ, ] generally speaking [Add to Longdo]
一般说来[yì bān shuō lái, ㄧˋ ㄅㄢ ㄕㄨㄛ ㄌㄞˊ, / ] generally speaking; in general [Add to Longdo]
一般贸易[yī bān mào yì, ㄧ ㄅㄢ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] general trade (i.e. importing and export without processing) [Add to Longdo]
一触即发[yī chù jí fā, ㄧ ㄔㄨˋ ㄐㄧˊ ㄈㄚ, / ] could happen at any moment; on the verge [Add to Longdo]
一起[yī qǐ, ㄧ ㄑㄧˇ, ] together [Add to Longdo]
一路平安[yī lù píng ān, ㄧ ㄌㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄢ, ] to have a pleasant journey; bon voyage [Add to Longdo]
一道[yī dào, ㄧ ㄉㄠˋ, ] together [Add to Longdo]
一点水一个泡[yī diǎn shuǐ yī gè pào, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˇ ㄧ ㄍㄜˋ ㄆㄠˋ, / ] one drop one bubble [Add to Longdo]
丁韪良[Dīng Wěi liáng, ㄉㄧㄥ ㄨㄟˇ ㄌㄧㄤˊ, / ] William A.P. Martin (1827-1916), American missionary who lived 62 years in China between 1850 and 1916, and helped found many Chinese colleges; the first president of Beijing university [Add to Longdo]
丁香[dīng xiāng, ㄉㄧㄥ ㄒㄧㄤ, ] lilac (Syringia vulgaris); clove (Eugenia aromatica) [Add to Longdo]
七七事变[qī qī shì biàn, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the Marco Polo bridge incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China [Add to Longdo]
七弦琴[qī xián qín, ㄑㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄑㄧㄣˊ, ] guqin or seven-stringed zither [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
ぎざぎざ[ぎざぎざ, gizagiza] jagged (a-no) [Add to Longdo]
けた上げ[けたあげ, ketaage] carry (vs) [Add to Longdo]
けた上げ数[けたあげすう, ketaagesuu] carry digit [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
はん用体[はんようたい, hanyoutai] generic unit [Add to Longdo]
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
アークタンジェント[あーくたんじえんと, a-kutanjiento] arctangent [Add to Longdo]
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management [Add to Longdo]
アクセス権限[アクセスけんげん, akusesu kengen] access authorizations [Add to Longdo]
アクセス料金[アクセスりょうきん, akusesu ryoukin] access charge, access fee [Add to Longdo]
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] assembly language [Add to Longdo]
アセンブリ言語[アセンブリげんご, asenburi gengo] assembly language [Add to Longdo]
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] address generation [Add to Longdo]
アナログ表現[アナログひょうげん, anarogu hyougen] analog representation [Add to Longdo]
アプリオリ法[あぷりおりほう, apuriorihou] gestalt method, a priori method [Add to Longdo]
イメージ[いめーじ, ime-ji] image [Add to Longdo]
イメージサイズ[いめーじさいず, ime-jisaizu] image size [Add to Longdo]
イメージセッター[いめーじせったー, ime-jisetta-] imagesetter [Add to Longdo]
イメージデータ[いめーじでーた, ime-jide-ta] image data [Add to Longdo]
イメージバッファ[いめーじばっふぁ, ime-jibaffa] image buffer [Add to Longdo]
イメージ処理[イメージしょり, ime-ji shori] image processing [Add to Longdo]
インクカートリッジ[いんくかーとりっじ, inkuka-torijji] ink cartridge [Add to Longdo]
インターエクスチェンジ[いんたーえくすちえんじ, inta-ekusuchienji] interexchange [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
インテリジェンス[いんてりじえんす, interijiensu] intelligence [Add to Longdo]
インテリジェントハブ[いんてりじえんとはぶ, interijientohabu] intelligent hub [Add to Longdo]
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
ウィンドウ下限[ウィンドウかげん, uindou kagen] lower window edge [Add to Longdo]
ウィンドウ上限[ウィンドウじょうげん, uindou jougen] upper window edge [Add to Longdo]
エージェント[えーじえんと, e-jiento] agent [Add to Longdo]
エージェントの役割[エージェントのやくわり, e-jiento noyakuwari] agent role [Add to Longdo]
エージント[えーじんと, e-jinto] agent [Add to Longdo]
エラーメッセージ[えらーめっせーじ, era-messe-ji] error message [Add to Longdo]
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content [Add to Longdo]
オフラインストレージ[おふらいんすとれーじ, ofurainsutore-ji] offline storage [Add to Longdo]
オブジェクト指向言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] object- oriented language [Add to Longdo]
オンラインゲーム[おんらいんげーむ, onrainge-mu] on-line game [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
えちん坊[けちんぼう, kechinbou] Geizhals [Add to Longdo]
お転婆[おてんば, otenba] ausgelassenes_Maedchen, Wildfang [Add to Longdo]
けい秀画家[けいしゅうがか, keishuugaka] (hervorragende) Malerin [Add to Longdo]
こうもり傘[こうもりがさ, koumorigasa] Regenschirm [Add to Longdo]
ご飯[ごはん, gohan] gekochter_Reis, Mahlzeit [Add to Longdo]
さお竹[さおだけ, saodake] Bambusstange [Add to Longdo]
だ捕[だほ, daho] kapern, aufbringen [Add to Longdo]
にわか雨[にわかあめ, niwakaame] (ploetzlicher) Regenschauer [Add to Longdo]
ぶん殴る[ぶんなぐる, bunnaguru] hauen, verpruegeln [Add to Longdo]
やり遂げる[やりとげる, yaritogeru] durchfuehren, erreichen [Add to Longdo]
一か月[いっかげつ, ikkagetsu] ein_Monat [Add to Longdo]
一分一厘[いちぶいちりん, ichibuichirin] 1 Bu und 1 Rin, 1,1_Bu, etwas, wenig, gering [Add to Longdo]
一刻[いっこく, ikkoku] -Moment, Augenblick, starrsinnig [Add to Longdo]
一張羅[いっちょうら, icchoura] das_einzige_gute_Kleidungsstueck [Add to Longdo]
一掃[いっそう, issou] wegfegen, beseitigen, ausrotten [Add to Longdo]
一昨日[いっさくじつ, issakujitsu] vorgestern [Add to Longdo]
一時的[いちじてき, ichijiteki] voruebergehend [Add to Longdo]
一瞬[いっしゅん, isshun] ein_Augenblick, ein_Moment [Add to Longdo]
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] 2 Fliegen_mit_einer_Klappe [Add to Longdo]
一般化[いっぱんか, ippanka] Verallgemeinerung [Add to Longdo]
一般的[いっぱんてき, ippanteki] -allgemein [Add to Longdo]
一行[いっこう, ikkou] Reisegruppe, Begleitung, Gefolge [Add to Longdo]
一見[いっけん, ikken] ein Blick, ein_fluechtiger_Blick [Add to Longdo]
一貫[いっかん, ikkan] Folgerichtigkeit, Konsequenz [Add to Longdo]
一隻眼[いっせきがん, issekigan] scharfes_Auge, kritisches_Auge [Add to Longdo]
[てい, tei] GERADE ZAHL, BLATT (PAPIER), STUECK, HAEUSERBLOCK [Add to Longdo]
[てい, tei] gerade_Zahl, Blatt (Papier), Stueck, Haeuserblock [Add to Longdo]
[てい, tei] gerade_Zahl, Blatt (Papier), Stueck, Haeuserblock [Add to Longdo]
丁寧[ていねい, teinei] hoeflich, sorgfaeltig, gewissenhaft [Add to Longdo]
万葉集[まんようしゅう, manyoushuu] japanische_Gedichtsammlung a.d.8.Jh. [Add to Longdo]
[たけ, take] (LAENGENMASS [Add to Longdo]
丈夫[じょうぶ, joubu] gesund, kraeftig, haltbar, dauerhaft [Add to Longdo]
三味線[しゃみせん, shamisen] dreisaitiges_jap.Zupfinstrument [Add to Longdo]
三日[みっか, mikka] 3.(Tag e.Monats), drei_Tage [Add to Longdo]
三権分立[さんけんぶんりつ, sankenbunritsu] Gewaltenteilung [Add to Longdo]
三面鏡[さんめんきょう, sanmenkyou] dreiteiliger_Spiegel [Add to Longdo]
上げる[あげる, ageru] erheben, emporheben, erhoehen [Add to Longdo]
上す[のぼす, nobosu] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
上せる[のぼせる, noboseru] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
上り下り[のぼりくだり, noborikudari] Steigen_und_Fallen, Schwanken [Add to Longdo]
上る[のぼる, noboru] steigen [Add to Longdo]
上ル[あがる, agaru] steigen [Add to Longdo]
上下[じょうげ, jouge] oben_und_unten, Schwanken [Add to Longdo]
上司[じょうし, joushi] vorgesetzte_Behoerde, Vorgesetzter [Add to Longdo]
上巻[じょうかん, joukan] Band_1, Band 2 siehe chuukan, Band 3 siehe gekan [Add to Longdo]
上弦[じょうげん, jougen] das_erste_Mondviertel [Add to Longdo]
上手[じょうず, jouzu] geschickt, gut [Add to Longdo]
上旬[じょうじゅん, joujun] die_ersten_10_Tage_eines_Monats [Add to Longdo]
上昇[じょうしょう, joushou] Anstieg, aufsteigende_Tendenz [Add to Longdo]
上申[じょうしん, joushin] Bericht (an_vorgesetzte_Behoerde) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ge \Ge\ n.
   The chemical symbol for germanium, a metalloid element of
   atomic number 32. See {germanium}. [WordNet sense 1]
 
   Syn: germanium.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ge \Ge\ n. (Mythol.)
   goddess of the earth and mother of Cronus and the Titans in
   ancient mythology. See {Gaea}. [WordNet sense 2]
 
   Syn: Gaea, Gaia.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ge- \Ge-\
   An Anglo-Saxon prefix. See {Y-}.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 GE
     General Electric (manufacturer, GE)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 GE
     GigaBIT Ethernet (ethernet, BIT)
     

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 ge
   give
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 ge [xə]
   thou; you
   ye; you
   thou; you
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top