Search result for

*gas*

(710 entries)
(1.107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gas,-gas-, *gas*.
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Oil and gas (name ) น้ำมันและก๊าซ

English-Thai: Longdo Dictionary
outgas(vi vt) กำจัดแก๊สออกจากระบบโดยการลดความดันหรือให้ความร้อน
cooking gas cylinder(n) ถังแก๊สหุงต้ม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flabbergasted (adj) แปลกใจและตกใจอย่างมาก
gas cylinder[แก๊ส ไซลินเดอร์] (n) ถังแก๊ส
gasoline (n ) น้ำมันเชื้อเพลิง
gastrointestinal (adj) เกี่ยวกับหรือมีผลต่อกระเพาะอาหารและลำไส้
See also: S. -,
gastrointestinal tractdigestive system ระบบทางเดินอาหาร
Molecular Gastronomy (n name ) การทำอาหารโดยอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และอาศัยวิธีการศึกษาองค์ประกอบของเครื่องปรุงอย่างวิทยาศาสตร์ศึกษาปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำให้เครื่องปรุงเปลี่ยนรสหรือเปลี่ยนสี เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ที่ได้ทั้งรูปทรงใหม่ๆ และรสชาติที่แตกต่างจากของเดิม
nasogastric[นาซโซ-ก๊าซทริค] การรักษาพยาบาลโดยการเสียบท่อพลาสติกเข้าทางรูจมูก ผ่านลำคอ และลงไปถึงกระเพาะอาหาร (ในบางกรณีย์ ทีมแพทย์อาจใช้วิธีการนี้ในการดูดสารพิษออกจากกระเพาะผู้ป่วย ซึ่งเรียกกันว่า การล้างท้อง) Orogastric Intubation (อ่านว่า ออโร-ก๊าซทริค อินทูเบชั่น) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน คือการสอดท่อพลาสติกลงไปในกระเพาะอาหาร หากแต่เสียบท่อพลาสติกเข้าทางปาก ผ่านลำคอเพื่อลงไปสุดที่กระเพาะอาหาร
nasogastric[นาซโซ-ก๊าซทริค] การรักษาพยาบาลโดยการเสียบท่อพลาสติกเข้าทางรูจมูก ผ่านลำคอ และลงไปถึงกระเพาะอาหาร (ในบางกรณีย์ ทีมแพทย์อาจใช้วิธีการนี้ในการดูดสารพิษออกจากกระเพาะผู้ป่วย ซึ่งเรียกกันว่า การล้างท้อง) Orogastric Intubation (อ่านว่า ออโร-ก๊าซทริค อินทูเบชั่น) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน คือการสอดท่อพลาสติกลงไปในกระเพาะอาหาร หากแต่เสียบท่อพลาสติกเข้าทางปาก ผ่านลำคอเพื่อลงไปสุดที่กระเพาะอาหาร
See also: S. nasogastric intubation,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gas    [N] ก๊าซ, See also: แก๊ซ, น้ำมันเชื้อเพลิง
gas    [VT] เติมแก๊ซ, See also: ปล่อยแก๊ซ, Syn. gas up
gas    [VI] ฆ่าด้วยแก๊ส
gas    [VI] พูดไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ), See also: พูดเหลวไหล, Syn. chatter, gabble, Ant. enuciate
gas    [SL] เหล้า (ราคาถูก), See also: สุรา
gash    [N] รอยแผลซึ่งแคบลึกบนผิวหนัง, Syn. slash, slice, wound
gasp    [VI] อ้าปากค้าง (เพราะตกใจหรือเจ็บปวด), Syn. choke, gag
gasp    [VT] พูดกระหืดกระหอบ, See also: อ้าปากหายใจหอบ, Syn. heave, snort
gas up    [PHRV] เติมน้ำมัน (รถหรือเครื่องยนต์), Syn. tank up
gasbag    [SL] คนขี้โม้, See also: คนคุยโต
gasket    [N] วงแหวนอัดลูกสูบ
gasman    [N] ช่างติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับแก๊ซ, See also: คนจดมิเตอร์แก๊ซ, Syn. gas fitter
orgasm    [N] จุดสุดยอดของความรู้สึกทางเพศ
bagasse    [N] ชานอ้อย, Syn. pulp
bagasse    [N] กระดาษชานอ้อย
gaseous    [ADJ] ซึ่งมีลักษณะเป็นแก๊ซ, See also: เต็มไปด้วยแก๊ซ, Syn. vaporous, aeriform
gasp at    [PHRV] อ้าปากค้างกับ
gastric    [ADJ] เกี่ยวกับกระเพาะอาหาร
Pegasus    [N] ม้ามีปีกและบินได้เกิดจากร่างของ Medusa (นิยายกรีกโบราณ), Syn. winged horse
coal gas    [N] ก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ของถ่านหิน
gas lamp    [N] ตะเกียงแก๊ซ
gas main    [N] ท่อส่งแก๊ซขนาดใหญ่ที่ส่งแก๊ซ
gas mask    [N] หน้ากากป้องกันแก๊ซพิษ
gas mask    [N] หน้ากากป้องกันแก๊ซ
gas pipe    [N] ท่อแก๊ซ
gaslight    [N] ตะเกียงแก๊ซ
gasoline    [N] น้ำมันเบนซิน, See also: น้ำมันเชื้อเพลิง, Syn. petrol, motor fuel
gasp for    [PHRV] อ้าปากหายใจเพื่อให้ได้อากาศ, See also: อ้าปากหอบ, Syn. pant for
gasp for    [PHRV] ปรารถนาอย่างมาก, See also: อยากมาก, Syn. pant for
gasp out    [PHRV] เป่าปากทันที, See also: ถอนหายใจทันที
gasp out    [PHRV] เล่าอย่างกระหืดกระหอบ, See also: บอกอย่างหายใจเหนื่อยหอบ, Syn. pant out
gasworks    [N] โรงผลิตแก๊ซ, Syn. gashouse
Malagasy    [N] ชาว Madagascar
megastar    [N] ดาราดัง, See also: ซุปเปอร์สตาร์
Nagasaki    [N] เมืองนางาซากิของประเทศญี่ปุ่น
orgasmic    [ADJ] เหมือนหรือเกี่ยวกับ orgasm
tear gas    [N] ก๊าซน้ำตา
tear-gas    [VT] ฉีดก๊าซน้ำตา
Calor gas    [N] แก๊สชนิดหนึ่งที่เก็บในสภาพที่เป็นของเหลวบรรจุในภาชนะเหล็กสำหรับใช้ในที่ที่ไม่มีเชื้อเพลิง
gas meter    [N] เครื่องวัดและบันทึกปริมาณการใช้แก๊ซ
gas stove    [N] เตาแก๊ซ, Syn. furnace
gasholder    [N] ถังแก๊ซขนาดใหญ่, See also: ที่เก็บแก๊ซ, Syn. gasometer
gaspingly    [ADV] อย่างอ้าปากหายใจหอบ, See also: อย่างกระหืดกระหอบ
gastritis    [N] กระเพาะอาหารอักเสบ (ทางการแพทย์)
inert gas    [N] ก๊าซเฉื่อย
Las Vegas    [N] ลาสเวกัส, See also: ชื่อเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐเนวาด้า
marsh gas    [N] ก๊าซที่ได้จากการเน่าเปื่อยของพืชผัก
nerve gas    [N] แก๊ซพิษที่ใช้ในสงคราม ทำลายระบบประสาทส่วนกลาง
gas fitter    [N] ช่างติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับแก๊ซ
gastronome    [N] นักกิน, See also: นักชิมอาหาร, ผู้พิถีพิถันในการกิน, Syn. gourmet, epicure

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partial gastrectomyการตัดกระเพาะบางส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumophagia; aerophagia; aerophagy; gastrospiryอาการกลืนอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plastic gasket compound; formed-in-place gasketปะเก็นเหลว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium gasolene; super gasoleneแกโซลีนพิเศษ [มีความหมายเหมือนกับ high-grade petrol] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
pressure regulator; gas regulatorตัวคุมค่าความดัน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pyloric antrum; antrum, gastricกระเพาะส่วนปลาย [มีความหมายเหมือนกับ pylorus] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leaded gasoleneแกโซลีนมีสารตะกั่ว [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
leaded gasoleneแกโซลีนมีสารตะกั่ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquefied petroleum gas (LPG; LP-GAS)แก๊สปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี, แอลพีแก๊ส) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
liquefied petroleum gas (LPG; LP-GAS)แก๊สปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี, แอลพีแก๊ส) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
LP-GAS; LPG (liquefied petroleum gas)แอลพีจี, แอลพีแก๊ส (แก๊สปิโตรเลียมเหลว) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
LP-GAS (liquefied petroleum gas); LPGแอลพีจี, แอลพีแก๊ส (แก๊สปิโตรเลียมเหลว) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
LPG; LP-GAS (liquefied petroleum gas)แอลพีจี, แอลพีแก๊ส (แก๊สปิโตรเลียมเหลว) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
LPG; LP-GAS (liquefied petroleum gas)แอลพีจี, แอลพีแก๊ส (แก๊สปิโตรเลียมเหลว) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
room-temperature-vulcanising sealant; aerobic gasket material; rom-temperature-vulcanising sealant; RTV sealantวัสดุปะเก็นแอโรบิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rom-temperature-vulcanising sealant; aerobic gasket material; room-temperature-vulcanising sealant; RTV sealantวัสดุปะเก็นแอโรบิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
return gasแก๊สไหลกลับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
region, epigastricบริเวณยอดอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, gastrocolicรีเฟล็กซ์กระเพาะ-ลำไส้ใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
RTV sealant; aerobic gasket material; rom-temperature-vulcanising sealant; room-temperature-vulcanising sealantวัสดุปะเก็นแอโรบิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrigerant gasแก๊สทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
super gasolene; premium gasoleneแกโซลีนพิเศษ [มีความหมายเหมือนกับ high-grade petrol] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
superheated gasแก๊สร้อนยวดยิ่ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
stimulant, gastric; stimulant, stomachicยาธาตุเจริญอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomachal; gastric-กระเพาะ(อาหาร) [มีความหมายเหมือนกับ stomachic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomachalgia; gastralgia; gastrodynia; stomachodyniaอาการปวดกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomachic stimulant; stimulant, gastricยาธาตุเจริญอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomachodynia; gastralgia; gastrodynia; stomachalgiaอาการปวดกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomachoscopy; gastroscopyการส่องตรวจกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, stomachic; stimulant, gastricยาธาตุเจริญอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subtotal gastrectomyการตัดกระเพาะเกือบหมด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orgasmความเสียวสุดยอดทางเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agastriaสภาพไร้กระเพาะอาหารแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antrum, gastric; antrum, pyloricกระเพาะส่วนปลาย [มีความหมายเหมือนกับ pylorus] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antrum, pyloric; antrum, gastricกระเพาะส่วนปลาย [มีความหมายเหมือนกับ pylorus] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aerobic gasket material; room-temperature-vulcanising sealant; RTV sealantวัสดุปะเก็นแอโรบิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
achylia gastricaภาวะกระเพาะไร้กรดเกลือและเพปซิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aerophagia; aerophagy; gastrospiry; pneumophagiaอาการกลืนอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aerophagy; aerophagia; gastrospiry; pneumophagiaอาการกลืนอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
juice, gastricน้ำหลั่งกระเพาะ, สารน้ำคัดหลั่งกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biogasแก๊สชีวภาพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
burnt gasesไอที่ไหม้แล้ว [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
megasporophyllใบสร้างอับเมกะสปอร์ [มีความหมายเหมือนกับ macrosporophyll] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
microgastriaกระเพาะ(อาหาร)เล็กเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
MAG welding; metal active-gas weldingการเชื่อมแม็ก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
megasporangiumอับเมกะสปอร์ [มีความหมายเหมือนกับ macrosporangium] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
megasporeเมกะสปอร์ [มีความหมายเหมือนกับ macrospore] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
megaspore mother cell; megasporocyteเซลล์กำเนิดเมกะสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
megasporocyte; megaspore mother cellเซลล์กำเนิดเมกะสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
MIG spot welding; inert-gas consumable electrode spot weldingการเชื่อมจุดมิก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gasketปะเก็น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Natural gasก๊าซธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gas turbinesเครื่องยนต์กังหันแก๊ส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biogasก๊าซชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Synthesis gasก๊าซสังเคราะห์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coal gasificationการผลิตก๊าซจากถ่านหิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gastroscopyการส่องตรวจทางเดินอาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gas flowการไหลของก๊าซ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Greenhouse gasก๊าซเรือนกระจก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
An Abandoned Oil or Gas Wellการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ
การสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากเป็นหลุมที่ไม่มีสมรรถนะในเชิงพาณิชย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Natural Gasก๊าซธรรมชาติ
เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดเบา ซึ่งประกอบด้วยธาตุคาร์บอน (C) ตั้งแต่ 1-4 อะตอม กับไฮโดรเจน (H) จับตัวกันเป็นโมเลกุลโดยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ตามชั้นหินดินเป็นเวลาหลายร้อยล้านปี เนื่องจากความร้อนและความกดดันจึงแปรสภาพเป็นก๊าซธรรมชาติ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีสถานะเป็นก๊าซที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ เบากว่าอากาศ ก๊าซธรรมชาติประกอบด้วยก๊าซมีเทน (CH4) เป็นส่วนใหญ่ และอาจมีก๊าซอีเทน (C2H6) โปรเพน (C3H8) และบิวเทน(C4H10) ปนอยู่บ้าง นอกจากนี้ก็อาจมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ฮีเลียม ไอน้ำ ปนอยู่ด้วย ประโยชน์ของก๊าซธรรมชาติ คือ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมี [ปิโตรเลี่ยม]
Natural Gas Liquidก๊าซโซลีนธรรมชาติ
ไฮโดรคาร์บอนซึ่งสามารถแยกออกมาในรูปของเหลวจากการผลิตก๊าซธรรมชาติ มีอีเทน แอลพีจี และเพนเทน เป็นองค์ประกอบหลัก [ปิโตรเลี่ยม]
Natural Gas Vehiclesยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas, CNG) เป็นเชื้อเพลิง
เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีก๊าซมีเทนเป็นส่วนใหญ่ นำมาอัดด้วยความดันสูง (แต่ก็ยังเป็นก๊าซอยู่) บรรจุในถังเพื่อสะดวกในการขนส่งและใช้เป็นเชื้อเพลิงใน ยานพาหนะแทนน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินและดีเซล ซึ่งนำมาทดลองใช้กับรถเมล์โดยสาร ขสมก แล้ว [ปิโตรเลี่ยม]
Non-associated Gasก๊าซธรรมชาติที่ประกอบด้วยก๊าซมีเทนเกือบทั้งหมดไม่มีน้ำมันปนอยู่ด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Associated Gasก๊าซธรรมชาติที่พบร่วมกับน้ำมันในแหล่ง
มีทั้งละลายอยู่ในน้ำมันหรือปิดอยู่บนชั้นน้ำมัน [ปิโตรเลี่ยม]
Biogasก๊าซชีวภาพ
ก๊าซที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรีย์สารในสภาพที่ขาดออกซิเจน เรียกขบวนการที่เกิดขึ้นนี้ว่า การย่อยสลายไร้อากาศ ตามธรรมชาติโดยทั่วไปกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นในที่ลุ่มชื้นแฉะ ก้นทะเลสาบและในที่ลึกลงไปใต้ผิวดิน หรืออาจเกิดจากมนุษย์ เช่น ในบ่อน้ำเสียปศุสัตว์ และในหลุมขยะกลบฝัง เป็นต้น ก๊าซชีวภาพประกอบด้วยก๊าซมีเทน 60-80% คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ 20-40% โดยประมาณ นอกจากนี้อาจมีไนโตรเจน ไฮโดรเจน และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ปนอยู่ในปริมาณเล็กน้อย [ปิโตรเลี่ยม]
Bottled Gasก๊าซโปรเพน (C3) มีก๊าซบิวเทนเป็นส่วนน้อย, ก๊าซโปรเพน (C3) มีก๊าซบิวเทนเป็นส่วนน้อย หรือเป็นส่วนผสมระหว่างโปรเพนและบิวเทน ถูกอัดให้อยู่ในสภาพของเหลว
Bottled gas จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในชนบทสำหรับทำความอบอุ่นในบ้านเรือน การหุงต้ม การเกษตรกรรม กล่าวอีกนัยหนึ่ง bottled gas ก็คือก๊าซ LPG [ปิโตรเลี่ยม]
Carry-Forward Gas
ในปีใดที่รับก๊าซมาเกิน ACQ (Annual Contract Quantity) ผู้ซื้อสามารถนำก๊าซส่วนที่เกินไป ชดเชย Take or Pay ในปีต่อๆไปได้ แต่ต้องไม่เกิน 15% ACQ ของ แต่ละปีและชดเชยได้ไม่เกิน 5 ปี [ปิโตรเลี่ยม]
Gaseก๊าซ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biogasก๊าซชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Natural gasก๊าซธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Natural gas vehicleก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Liquefied petroleum gasก๊าซปิโตรเลียมอัดเหลว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gases, Asphyxiating and poisonousก๊าซพิษ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Degassing Tankถังพักน้ำมันดิบชั่วคราว, ถังพักน้ำมันดิบชั่วคราวเพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมัน
โดยการเติมสารเคมี (Demulsifier) ลงไป สารเคมีจะช่วยให้น้ำแยกออกจากน้ำมันและจมลงสู่ก้นถัง และถูกถ่ายเทไปยังถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ ส่วนน้ำมันที่ลอยอยู่ส่วนบนจะไหลไปยังถังเก็บน้ำมัน (storage tank) สำหรับก๊าซที่ปนขึ้นมากับน้ำมันด้วยในตอนแรกจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางท่อเล็กๆ ด้านบนของ tank [ปิโตรเลี่ยม]
Solution Gasก๊าซธรรมชาติที่ละลายปนอยู่ในน้ำมันดิบ
น้ำมันดิบในแหล่งกักเก็บ เมื่อน้ำมันถูกสูบขึ้นมาบนพื้นผิวและความดันลดลง ก๊าซนี้ก็จะแตกตัวออกมาจากน้ำมัน [ปิโตรเลี่ยม]
Sour Gasก๊าซธรรมชาติที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์
ก๊าซธรรมชาติที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์ปนอยู่ในปริมาณมากเกินเกณฑ์มาตรฐานการซื้อขาย ซึ่งจะให้มีได้ประมาณ 0.25 กรัม/100 ลูกบาศก์ฟุต หรือ 4 ppm sour gas จะมีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่าและมีสภาพเป็นกรด ซึ่งเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์การเจาะและการผลิต โดยทั่วไปจะใช้สาร alkanolamine เพื่อกำจัดธาตุกำมะถันก่อนที่จะนำก๊าซมาใช้หรือก่อนการขนส่ง [ปิโตรเลี่ยม]
Raw Natural Gasก๊าซธรรมชาติที่มีสสารหรือก๊าซอื่นเจือปนอยู่ (Impurities)
เป็นสารที่ไม่ต้องการ เช่น น้ำ ก๊าซไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟล์ ฮีเลียม สารเหล่านี้จะต้องถูกแยกออกก่อนที่จะมีการซื้อขายก๊าซ [ปิโตรเลี่ยม]
Rich Gasก๊าซซึ่งมีมีเทนเป็นส่วนใหญ่ , ก๊าซซึ่งมีมีเทนเป็นส่วนใหญ่
แต่ก็มีสัดส่วนของไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่นอยู่สูง ซึ่งไฮโดรคาร์บอนเหล่านี้สามารถแยกออกมาได้ในรูปของก๊าซเหลว (NGL) หรือ หมายถึงก๊าซธรรมชาติที่มีค่าความร้อน (calorific value) มากกว่า 900 BTU/ft3 [ปิโตรเลี่ยม]
Sweet Oil or Sweet Gasน้ำมันที่แยกเอาก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ออก
น้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติที่ผ่านขบวนการแยกเอาก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ออกแล้ว [ปิโตรเลี่ยม]
Synthetic Gasก๊าซที่ผลิตได้จากน้ำมันและถ่านหินซึ่งมีมีเทนอยู่มาก
คุณสมบัติและองค์ประกอบทางเคมีคล้ายก๊าซธรรมชาติ ก๊าซนี้สามารถส่งไปถึงผู้ใช้ได้แบบก๊าซที่มีค่าความร้อนต่ำหลังจากที่ได้แยกเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกแล้ว [ปิโตรเลี่ยม]
Trip Gasก๊าซธรรมชาติที่ไหลเข้ามาในหลุมเจาะ, ก๊าซธรรมชาติที่ไหลเข้ามาในหลุมเจาะระหว่างที่ดึงก้านเจาะขึ้นจากหลุม
การไหลเข้ามาของก๊าซเกิดขึ้นได้ทั้งการดึงก้านเจาะขึ้นและเนื่องมาจากน้ำหนักน้ำโคลนที่ลดลงและความดันก้นหลุมที่ลดลง [ปิโตรเลี่ยม]
Wet Gasก๊าซธรรมชาติที่มีมีเทนในสัดส่วนที่น้อยลง
ก๊าซธรรมชาติที่มีมีเทนในสัดส่วนที่น้อยลง มีอีเทน โปรเพน และบิวเทนในสัดส่วนที่มากขึ้น และมี C5+ ด้วย ก๊าซธรรมชาติชนิดนี้เมื่อผลิตขึ้นมาส่วนหนึ่งจะมีสภาพเป็นของเหลว (ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของ C5+) [ปิโตรเลี่ยม]
Dissolved Gasก๊าซธรรมชาติที่ละลายปนอยู่ในน้ำมันในแหล่งกักเก็บใต้ดิน
เมื่อมีการผลิตน้ำมันขึ้นมายังผิวดิน ที่ความดันบรรยากาศก๊าซก็จะแตกตัวออกมา [ปิโตรเลี่ยม]
Sale Gasก๊าซดิบ, ก๊าซดิบ (Raw gas)
การแยกเอาก๊าซ แอล พี จี ก๊าซธรรมชาติเหลว และคาร์บอนไดออกไซด์ ออกแล้ว ประกอบด้วยก๊าซมีเทนและอีเทน [ปิโตรเลี่ยม]
Dry Gasก๊าซธรรมชาติ
Dry Gas หรือ Lean Gas คือก๊าซธรรมชาติที่ประกอบด้วยมีเทน (CH4) เกือบทั้งหมด มีอีเทน (C2H6) โปรเพน (C3H8) และบิวเทน (C4H10) น้อยมากหรือเกือบไม่มี และไม่มี C5+ เช่น ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งน้ำพอง [ปิโตรเลี่ยม]
Gas Capแหล่งปิโตรเลียมที่มีทั้งก๊าซและน้ำมัน, ในแหล่งปิโตรเลียมที่มีทั้งก๊าซและน้ำมัน ก๊าซจะอยู่ส่วนบนของแหล่งกักเก็บ เรียกว่า Gas cap [ปิโตรเลี่ยม]
Gas Compressionระบบเพิ่มแรงดันก๊าซ, ระบบเพิ่มแรงดันก๊าซ
ระบบเพิ่มแรงดันก๊าซ จากก๊าซที่มีแรงดันต่ำจะถูกเพิ่มแรงดันให้สูงขึ้นโดยใช้ปั๊มอัดก๊าซ [ปิโตรเลี่ยม]
Gas Dehydrationระบบดูดความชื้นก๊าซ [ปิโตรเลี่ยม]
Gas/Liquid Separatorระบบแยกสถานะ
เป็นระบบที่ใช้แยกก๊าซ น้ำมันและน้ำ ออกจากกัน โดยใช้หลักการของความแตกต่างของสถานะของสสารรวมถึงค่าความถ่วงจำเพาะในกรณีที่เป็นของเหลวเหมือนกัน เช่น แยกน้ำออกจากน้ำมัน ทั้งนี้ขึ้นกับการออกแบบอุปกรณ์ของแต่ละระบบ [ปิโตรเลี่ยม]
Gasolineน้ำมันเบนซิน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นกลุ่มสารประกอบเบา (Light distillates) ซึ่งประกอบด้วย gasoline และ kerosene โดย gasolineใช้เป็นน้ำมันเบนซินที่ใช้กับเครื่องรถยนต์และใช้เป็นน้ำมันเครื่องบินบางชนิด (aviation gasoline) หรืออาจใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี [ปิโตรเลี่ยม]
Gas Separation Plantโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ทำหน้าที่แยกก๊าซธรรมชาติหรือสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งปะปนกันหลายชนิดตามธรรมชาติออกมาเป็นก๊าซชนิดต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดตาม คุณค่าของก๊าซนั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Gas Turbine Generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ [ปิโตรเลี่ยม]
Gas Turbine Power Plantโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ, โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้กังหันก๊าซเป็นเครื่องดันกำลัง
ซึ่งได้พลังงานจากการเผาไหม้ของส่วนผสมระหว่างก๊าซธรรมชาติ หรือน้ำมันดีเซลกับความดันสูง (Compressed air) จากเครื่องอัดอากาศ (air compressor) ในห้องเผาไหม้ เกิดเป็นไอร้อนที่ความดันและอุณหภูมิสูง ไปขับดันใบกังหัน เพลากังหันไปขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซมีประสิทธิภาพประมาณ 25% สามารถเดินเครื่องได้อย่างรวดเร็วเหมาะที่จะใช้เป็นโรงไฟฟ้าสำรองเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (peak load period) และกรณีฉุกเฉิน และมีอายุการใช้งานประมาณ 15 ปี [ปิโตรเลี่ยม]
Gas Initial in Placeปริมาตรของก๊าซในแหล่งที่สภาพเริ่มแรก [ปิโตรเลี่ยม]
Gas to Oil Ratioปริมาตรของก๊าซที่ผลิตได้ที่ความดันบรรยากาศต่อปริมาตรของน้ำมันที่ผลิตได้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Inert Gasก๊าซซึ่งไม่มีปฏิกิริยาทางเคมีกับสารอื่น , ก๊าซซึ่งไม่มีปฏิกิริยาทางเคมีกับสารอื่น ได้แก่ ก๊าซ Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, Radon [ปิโตรเลี่ยม]
Liquefied Natural Gasก๊าซธรรมชาติเหลว
ก๊าซธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่เป็นมีเทน (CH4) ถูกนำมาอัดให้อยู่ในสภาพของเหลวโดยลดอุณหภูมิถึงประมาณ -160 C ใส่ในถังที่ทนความเย็นและความดันเป็นพิเศษ เพื่อสะดวกในการขนส่งในปริมาณมากๆและในระยะทางไกลๆ [ปิโตรเลี่ยม]
Liquefied Petroleum Gasก๊าซธรรมชาติเหลวหรือก๊าซหุงต้ม, ก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ รู้จักกันในนาม "ก๊าซหุงต้ม" เป็นก๊าซโปรเพน (C3H8) ผสมกับก๊าซบิวเทน (C4H10)
นำมาอัดให้เป็นของเหลวใส่ถังเพื่อความสะดวกในการขนส่ง ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มในครัวเรือน หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ หรือเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ [ปิโตรเลี่ยม]
Make-up Gasก๊าซส่วนที่รับคืนมาจากการจ่ายเงินค่าก๊าซไปแล้วในปีก่อนตามข้อผูกพัน Take or Pay, ก๊าซส่วนที่รับคืนมาจากการจ่ายเงินค่าก๊าซไปแล้วในปีก่อนตามข้อผูกพัน Take or Pay (ดูคำ Take or Pay) [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gas'Madame Butterfly' is set in Nagasaki.
gasOh, no! We're running out of gas.
gasI saw you making eyes at Mr Nagashima.
gasThis car of yours is a real gas guzzler.
gasAre you related to the Nagashima family?
gasAmmonia is a colorless liquid or gas with a very strong smell.
gasEdgar Degas was luckier than many painters.
gasI have gas in my abdomen.
gasSee if the gas is turned off.
gasA gas stove provides the most even heat for cooking.
gasThe gas tank suddenly blew up.
gasDo you cook by gas or electricity?
gasPlease turn up the gas.
gasIt was careless of me to leave the gas on.
gasPlease turn off the gas.
gasTurn off the gas.
gasTurn off the gas!
gasDid you turn off the gas?
gasI forgot to turn off the gas!
gasI'm out of gas.
gasI fell back on the reserve tank when the gas ran out.
gasWe have run out of gas.
gasWe're getting out of gas.
gasThe gas is running out.
gasA gas station is one kilometer ahead.
gasLet's find a gas station; we've run out of fuel.
gasThere is a great demand for gasoline.
gasThe price of gasoline is so high that we cannot buy a big car.
gasShould I pay for the gas?
gasThe gasoline truck ran into the gate and blew up.
gasLet's find a gas station; we've run out of fuel.
gasWhere the nearest gas station around here?
gasThis heater burns gas.
gasThis car is very economical on gas.
gasWe need to look for a gas station because this car will soon run out of gas.
gasThis car runs on natural gas.
gasThe other day I ran out of gas in the middle of a busy Interstate.
gasThis room smells of gas.
gasThis room smells of gas.
gasIs there a gas station around here?
gasIs gas available in this neighborhood?
gasThis is the pipeline which supplies the town with gas.
gasThese gases can lead to global warming.
gasLet's meet Edgar Degas and look at his pictures with him.
gasWe ran out of gas on the way there.
gasThe devil destroyed Hiroshima and Nagasaki.
gasThis gas gives off a bad smell.
gasThe gas was compressed into a gas cylinder.
gasThe gas gives off a strong, bad smell.
gasThe car ran out of gas before reaching the city.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chagas disease(ชา'กัส) n. โรคพยาธิtrypanosomiasis
gas(แกส) n. แก๊ส,ดูgasoline. vt. ใส่แก๊ส. vi. ปล่อยแก๊สออกมา,, See also: gas up เติมน้ำมันเบนซินลงในถัง, Syn. vapour,air
gas bladder n.ถุงอากาศ,ถุงอากาศลอยตัวของปลา
gas chambern. ห้องประหารชีวิตนักโทษด้วยแก๊สพิษ
gas firen. เครื่องปรับอากาศให้อุ่นด้วยแก๊ส
gas fittern. ช่างติดตั้งท่อแก๊ส เตาแก๊ส และอุปกรณ์อื่น ๆ
gas mainn. ท่อขนาดใหญ่ สำหรับนำส่งแก๊สไปยังท่อเล็ก
gas plasma displayจอภาพก๊าซพลาสมาหมายถึง จอภาพพิเศษที่ออกแบบให้ใช้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) จอภาพชนิดนี้จะให้ความสว่างเรืองรองออกเป็นสีส้ม ดูคล้าย ๆ กับกัมมันตภาพรังสี ใช้กำลังไฟสูง ราคาแพง และมักจะไม่มีสี (มีแต่สีขาว/ดำ) ปัจจุบันจอโทรทัศน์ก็ใช้จอแบบเดียวกันนี้ แต่มีสีสันสวยงาม
gas stationn. ปั๊มน้ำมัน,สถานที่เติมน้ำมันรถ
gaseous(แก๊ส'เซียส,-เชียส) adj. เป็นแก๊ส,มีลักษณะของแก๊ส., See also: gaseousness n.
gash(แก) vt. ตัดยาวลึก n. แผลตัดยาวลึก
gasify(แก๊ส'ซะไฟ) vt.,vi. เปลี่ยนเป็นแก๊ส,กลายเป็นแก๊ส, See also: gasifiable adj. gasification n. gasifier n.
gasket(แกส'คิท) n. ปะเก็น,วงแหวนอัดลูกสูบให้แน่น,เชือกผูกใบเรือ,เชือกม้วนใบเรือ
gasolene(แกส'ซะลีน) n.น้ำมันเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม เป็นส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน, Syn. petrol, See also: gasolinic adj.
gasolier(แกสซะเลียร์) n. โคมระย้าที่ใช้แก๊ส., Syn. gaselier
gasoline(แกส'ซะลีน) n.น้ำมันเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม เป็นส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน, Syn. petrol, See also: gasolinic adj.
gasometer(แกสซอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดและเก็บแก๊สในการทดลอง
gasp(กาสพฺ) n. การหอบ,การอ้าปากหายใจ,การหายใจไม่ค่อยออก,การอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจ. vi. หายใจหอบ,หอบ,อ้าปากหายใจ,ปรารถนา,อยาก. vt. พูดหอบ., See also: gasply adj., Syn. gulp,pant,sigh
gasser(แกส'เซอะ) n. คนปล่อยแก๊ส,สิ่งที่ปล่อยแก๊ส,สิ่งที่ขบขันมาก,สิ่งที่ประสบความสำเร็จมาก,คนขี้โว
gassing(แก๊ส'ซิง) n. การปล่อยแก๊สออกมา
gassy(แกส'ซี) adj. เต็มไปด้วยหรือประกอบด้วยแก๊ส,ท้องอืด,ท้องเฟ้อ,, See also: gassiness n.
gastight(แกส'ไททฺ) adj. ซึ่งแก๊สเข้าไปไม่ได้, See also: gastightness n.
gastr(o) - Pref. กระเพาะอาหาร
gastralgian. อาการปวดกระเพาะอาหาร, See also: gastralgic adj.
gastrectomyn. ศัลยกรรมตัดเอาส่วนของกระเพาะหรือทั้งหมดออก
gastric(แกส'ทริค) adj. เกี่ยวกับกระเพาะอาหาร
gastric distressอาหารไม่ย่อย
gastric juicen. น้ำย่อยกระเพาะอาหาร
gastric ulcern. แผลผนังกระเพาะ
gastrinn. ฮอร์โมนกระตุ้นการคัดหลั่งของน้ำย่อยกระเพาะอาหาร
gastritis(แกรสไทร'ทิส) n. กระเพาะอาหารอักเสบ (โดยเยื่อบุผิวกระเพาะอาหาร)
gastro-Pref. กระเพาะอาหาร
gastroenteritisn. กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ, See also: gastroenteritic adj.
gastrologyn. รับประทานวิทยา
gastronomyn. การกินดี,วิธีการกิน,วิธีการทำอาหาร, See also: gastronomic (al) adj.
gastropodn.,adj. หอยทาก, Syn. snail
gastroscopen. เครื่องมือตรวจส่องภายในกระเพาะอาหาร, See also: gastroscopic adj.
gasworks(แกส'เวิร์คซฺ) n. โรงงานผลิตแก๊สเชื้อเพลิง, Syn. gashouse
las vegas(ลาสเว'กัส) n. ชื่อเมืองพนันในรัฐเนวาดา
laughing gasn. แก๊สหัวเราะหรือnitrous oxide
lp gasabbr. liquefied petroleum gas
orgasm(ออร์'แกซซึม) n. จุดสุดยอดของความรู้สึกทางเพศ, See also: orgasmic,orgastic adj.
tear gasn. แก๊สน้ำตา
wooden gasn. แก๊สไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
gas(n) ก๊าซ,ควัน,ไอพิษ,ลม,อากาศธาตุ
gaseous(adj) มีก๊าซ,เป็นก๊าซ,เป็นอากาศธาตุ
gash(n) แผลยาวลึก
gash(vt) ทำให้เป็นแผลยาวลึก
gasolene(n) น้ำมันเบนซิน
gasoline(n) น้ำมันเบนซิน
gasp(n) การหอบ,การอ้าปากค้าง,การหายใจไม่ออก
gasp(vi) หอบ,อ้าปากค้าง
GASTRIC gastric juice(n) น้ำย่อย
gastric(adj) เกี่ยวกับกระเพาะอาหาร,เกี่ยวกับการย่อย
gastritis(n) โรคกระเพาะอับเสบ
megascope(n) เครื่องฉายภาพขยาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก๊สหุงต้ม [N] liquefied petroleum gas, See also: liquid gas, Syn. แก๊สเหลว
น้ำมันเบนซินธรรมดา    [N] gasoline, See also: regular grade petrol
น้ำมันเบนซินพิเศษ    [N] gasoline, See also: super grade petrol
เติมน้ำมัน [V] add fuel, See also: put in gasoline, Example: พวกเราต้องย้อนกลับไปที่เดิมเพื่อเติมน้ำมันรถ, Thai definition: ใส่เชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์
ก๊าซชีวภาพ    [N] biogas, Example: นอกเหนือจากก๊าซชีวภาพจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมแล้ว ยังเป็นแหล่งพลังงานในการหุงต้มอีกด้วย, Thai definition: ก๊าซที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาของแบคทีเรียกับของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้
ก๊าซชีวภาพ    [N] biogas, Thai definition: ก๊าซที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาของแบคทีเรียกับของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้
ก๊าซเชื้อเพลิง    [N] fuel gas, Example: ก๊าซจากหอกลั่นซึ่งไม่สามารถกลั่นตัวเป็นของเหลวได้จะถูกแยกออกไปใช้เป็นก๊าซเชื้อเพลิงในโรงกลั่นต่อไป, Thai definition: ก๊าซที่ติดไฟง่ายทำให้เกิดการเผาไหม้
ครึ่งผีครึ่งคน    [ADJ] be on the threshold of death, See also: be at death's door, be on one's death bed, be in one's last gasps, be dying, near death, o, Syn. ร่อแร่, Example: ธุรกิจเหล่านี้โคม่าอยู่ในขั้นครึ่งผีครึ่งคน, Thai definition: จะเป็นจะตายเท่ากัน
แหวน [N] gasket, See also: washer, Example: รถแล่นออกมาได้หน่อยเดียว น้ำมันเครื่องก็แห้ง ลูกสูบติดแหวนจนลูกสูบหัก, Count unit: ตัว, อัน, Thai definition: โลหะหรือแผ่นหนังที่ทำสำหรับรอง เพื่อกันสึกหรอ หรือให้กระชับแน่น
หอบ    [V] pant, See also: gasp for breath, Example: เด็กๆ เล่นวิ่งไล่จับเสียจนหอบไปตามๆ กัน, Thai definition: หายใจถี่ด้วยความเหนื่อย หรืออ่อนเพลีย
จุดสุดยอด    [N] climax, See also: orgasm, Example: เพศหญิงจะถึงจุดสุดยอดได้นานกว่าเพศชาย 4-5 วินาที, Count unit: จุด, Thai definition: ความรู้สึกเสียวกระสันสูงสุดของอารมณ์ทางเพศ
คันเร่ง    [N] accelerator, See also: gas pedal, Example: เขาเหยียบคันเร่งเต็มเท้า รถเก๋งคันงามพุ่งทะยานเหมือนลูกธนูหลุดจากแล่ง, Count unit: อัน, Thai definition: ส่วนของเครื่องยนต์ที่ต่อจากคาร์บูเรเตอร์ ทำหน้าที่เร่งเครื่องยนต์ให้ทำงานแรงขึ้น
ปะหงับๆ [ADV] feebly, See also: gaspingly for breath, Syn. กะปลกกะเปลี้ย, Example: ปลาทองผิดน้ำอ้าปากหายใจปะหงับๆ ต้องรีบให้ออกซิเจน, Thai definition: อาการที่ทำปากหงับๆ, อาการร่อแร่จวนตาย
ปั๊ม    [N] gas station, See also: petrol station, Syn. ปั๊มน้ำมัน, Example: ที่จังหวัดหนึ่งรถยนต์อาตมาไปจอดเติมน้ำมันที่ปั๊ม เด็กปั๊มจำอาตมาได้พากันมาห้อมล้อมขอลายเซ็น, Count unit: ปั๊ม, แห่ง
ฝีเย็บ    [N] part of body between vagina and anus, See also: area between the external sex orgasm and anus, Example: ในการตรวจสุขภาพต่อมลูกหมากของเพศชาย พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการปวดบริเวณก้นกบ ฝีเย็บ ใกล้ท่อทวารหนัก, Thai definition: บริเวณระหว่างอวัยวะเพศกับทวารหนัก สำหรับหญิงมักฉีกขาดได้ง่ายเนื่องจากการคลอดบุตร
พญานาค    [N] King of Nagas, See also: serpent, great Naga, Syn. นาคราช, นาคี, นาคินทร์, นาคา, นาค, นาเคนทร์, Example: คำว่า นาค มีตำนานว่าพญานาคแปลงเป็นมนุษย์มาบวช แต่เวลาหลับจะกลายเป็นนาคตามเดิม, Count unit: ตน, Thai definition: พญางูใหญ่
พะงาบๆ    [V] open, See also: gasp, Syn. พะงาบ, งาบๆ, Example: ฝูงค้างคาวโดนไฟดูดตกมาหลายตัว ตกแล้วยังพะงาบๆ อยู่ ยังไม่ตายดี, Thai definition: อาการที่อ้าปากแล้วหุบเข้าช้าๆ (เป็นอาการของคนและสัตว์ที่จวนจะตาย)
พาสุกรี    [N] king of Nagas, Syn. พญานาค, Thai definition: งูใหญ่มีหงอน เป็นสัตว์ในนิยาย
ไฟธาตุ [N] gastric juice, See also: gastric ulcer, Example: อาการร้อนมากๆ ก่อนตายโบราณเขาเรียกว่า ไฟธาตุแตก, Thai definition: ไฟที่โบราณถือว่ามีในร่างกายมนุษย์และสัตว์ สำหรับย่อยอาหาร
โรคกระเพาะ [N] gastritis, Example: โรคกระเพาะมีสาเหตุหนึ่งมาจากความเครียด ความวิตกกังวลทางจิตใจ
ไอพิษ [N] poison gas, Syn. ควันพิษ, แก๊สพิษ, Example: ถ้าผู้ป่วยถูกควัน หรือไอพิษ ให้นำผู้ป่วยไปยังบริเวณที่อากาศโปร่ง แล้วทำการผายปอด, Thai definition: แก๊ส หรือไอที่มีสมบัติเป็นพิษอย่างร้ายแรง ใช้ในการสู้รบ
เตาแก๊ส [N] gas stove, Example: เดี๋ยวนี้เขาใช้เตาแก๊สกันแล้วละเพราะไม่ต้องมีควันไฟ เร็วด้วย สะดวกด้วย, Count unit: ใบ, ลูก, เตา, Thai definition: เตาหุงต้มที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง
ท่อแก๊ส    [N] gas pipe, Example: เพียงเอาปืนยิงไปที่ท่อแก๊สที่อยู่ในร้านอาหาร ไฟก็ไหม้หมดทั้งเมืองได้, Thai definition: ท่อซึ่งเป็นทางให้แก๊สผ่านไปได้
น้ำมัน    [N] oil, See also: gasoline, Syn. น้ำมันรถ, น้ำมันเชื้อเพลิง, Example: พรุ่งนี้น้ำมันลงอีกลิตรละ 20 สตางค์, Thai definition: ของเหลวที่สกัดออกจากพืช เปลวสัตว์ ไม้ แร่บางชนิด เช่น ถ่านหิน หรือที่สูบขึ้นมาจากแหล่งกำเนิด
บั่น    [V] cut, See also: stab, slash, gash, Example: พ่อครัวบั่นขนมปังชิ้นยักษ์ออกเป็นท่อนๆ เพื่อแจกจ่ายผู้ชมที่มายืนชมกันอยู่, Thai definition: ตัดให้สั้น, ตัดให้เป็นท่อนๆ
บึก    [N] Pangasianodon gigas, See also: scaleless fresh-water, Syn. ปลาบึก, Example: ประเทศไทยกับลาวทำความตกลงร่วมกันในการอนุรักษ์ปลาบึกในลำน้ำโขง, Count unit: ตัว, Thai definition: ปลาน้ำจืดชนิด Pangasianodon gigas ในวงศ์ Schilbeidae ไม่มีเกล็ด ตัวยาว แบนข้างเล็กน้อย ท้องกลม มีหนวดสั้นมากข้างละ 1 เส้นที่มุมปาก ไม่มีฟัน ครีบหลังตอนที่ 2 เป็นแผ่นเนื้อขนาดเล็ก ลำตัวด้านหลังสีเทาปนน้ำตาลแดง ด้านท้องสีขาว
ระเบิดน้ำตา    [N] tear-gas bomb, See also: tear bomb, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกระเบิดซึ่งบรรจุสารเคมีที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแก่เยื่อตา ทำให้น้ำตาไหล ลืมตาไม่ขึ้นอยู่ชั่วขณะ
ชาน    [N] bagasse, See also: trash, quid, dross, refuse, dregs, waste, Syn. ชานอ้อย, ชานหมาก, Example: เขาคายชานอ้อยทิ้งเรี่ยราด, Thai definition: สิ่งที่เป็นกาก เป็นเดน
ชานอ้อย    [N] bagasse, See also: trash, Syn. กากอ้อย, Example: คนที่กินอ้อยควรจะคายและทิ้งชานอ้อยให้เป็นที่เป็นทางเพื่อความสะอาดของบ้านเมือง, Thai definition: กากอ้อยที่เคี้ยวแล้วเป็นต้น
กระหืดกระหอบ    [V] feel breathless, See also: be out of breath, gasp, Syn. หอบ, Example: เจ้าหน้าที่โรงแรมกระหืดกระหอบเข้ามาถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น, Thai definition: มีอาการรีบร้อนอย่างเหนื่อยหอบ
กระดาษชานอ้อย    [N] bagasse, Example: ร้านนี้ขายกระดาษหลายชนิด มีกระดาษแก้ว กระดาษสา กระดาษไข กระดาษแข็ง รวมถึงกระดาษชานอ้อย, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระดาษที่ทำจากกากอ้อย
กระดี่    [N] Trichogaster trichopterus, Syn. ปลากระดี่, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดในสกุล Trichogaster วงศ์ Anabantidae เช่นเดียวกับปลาสลิดแต่มีขนาดเล็กกว่า ครีบท้องยาวยื่นเป็นเส้น
ก๊าซ    [N] gas, Syn. แก๊ส, ก๊าส, Example: ก๊าซอ๊อกซิเจนมีคุณสมบัติช่วยให้ไฟติด
ก๊าซเฉื่อย    [N] inert gas, See also: noble gas, Example: นีออนเป็นก๊าซเฉื่อยอย่างหนึ่ง, Count unit: ก๊าซ
ก๊าซน้ำตา    [N] tear gas, Example: ตำรวจยิงก๊าซน้ำตาใส่คนที่ชุมนุมประท้วง, Count unit: ก๊าซ, Thai definition: ก๊าซที่ทำให้ระคายเคืองลูกตาอย่างรุนแรง
ก๊าซพิษ    [N] poison gas, Example: ก๊าซพิษถูกปล่อยออกมาจากโรงงาน, Count unit: ก๊าซ
แก๊ส [N] gas, Syn. ก๊าซ, Example: แก๊สหมดจึงต้มน้ำไม่ได้, Thai definition: อากาศธาตุ, เรียกไฟซึ่งเกิดจากการจุดอะเซทิลีน (acetylene) ซึ่งได้จากก้อนแคลเซียมคาร์ไบด์ ทำปฏิกิริยากับน้ำว่า ไฟก๊าซ หรือ ไฟแก๊ส, Notes: (อังกฤษ)
แก๊สเฉื่อย [N] inert gas, See also: noble gas, rare gas, Syn. ก๊าซเฉื่อย, Thai definition: ธาตุที่เป็นแก๊ส มีสมบัติไม่ไวต่อปฏิกิริยาเคมี ได้แก่ ฮีเลียม นีออน อาร์กอน คริปทอน ซีนอน และเรดอน
แก๊สน้ำตา [N] tear gas, Example: ทหารใช้แก๊สน้ำตาสลายฝูงชนที่มาประท้วง, Thai definition: สารที่อยู่ในสภาพที่แพร่กระจายเป็นไอหรือควัน ทำให้ระคายเคืองนัยน์ตาอย่างรุนแรง น้ำตาไหล และมองไม่เห็นชั่วขณะหนึ่ง
นักกิน    [N] epicure, See also: gourmet, gastronome, gourmand, glutton, epicurean, connoisseur, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เชี่ยวชาญและสืบเสาะเรื่องอาหารการกิน
นัด    [V] inhale, See also: sniff, breathe in, inbreathe, gasp, Syn. สูด, ดม, นัดยา, Example: คุณลุงนัดยาทุกครั้งเมื่อทานข้าวเสร็จ
เหนื่อยหอบ [V] pant, See also: gasp for breath, puff, Syn. หอบ, เหนื่อย, Example: เขาเหนื่อยหอบจนแทบขาดใจเมื่อวิ่งมาถึงประตูหน้าบ้าน, Thai definition: เหนื่อยจนลิ้นห้อย
ก๊าซหุงต้ม    [N] liquid propane gas, See also: LPG, LNG, liquid natural gas, Syn. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว, Example: ก๊าซหุงต้มมีสถานะเป็นของเหลว ส่วนใหญ่จึงต้องบรรจุใส่ถังเพื่อขนส่งทางรถ ทางเรือ หรือรถไฟ, Thai definition: ก๊าซที่ถูกนำมาอัดให้เป็นของเหลวบรรจุ ในถังภายใต้ความดันเพื่อความสะดวกในการเก็บและขนย้าย
ก๊าซหุงต้ม    [N] liquid propane gas, See also: LPG, LNG, liquid natural gas, Syn. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว, Example: ก๊าซหุงต้มมีสถานะเป็นของเหลว ส่วนใหญ่จึงต้องบรรจุใส่ถังเพื่อขนส่งทางรถ ทางเรือ หรือรถไฟ, Thai definition: ก๊าซที่ถูกนำมาอัดให้เป็นของเหลวบรรจุ ในถังภายใต้ความดันเพื่อความสะดวกในการเก็บและขนย้าย
ตกประหม่า    [V] be flurried, See also: be abashed, fearful or timid, be flabbergasted, Syn. เก้อเขิน, สะทกสะท้าน, พรั่นใจ, หวั่นใจ, Ant. มั่นใจ, Example: พอเผชิญหน้ากับเธอเขาก็ตกประหม่า, Thai definition: รู้สึกสะทกสะท้านพรั่นใจ
ก๊าซหุงต้ม    [N] liquid propane gas, See also: LPG, LNG, liquid natural gas, Syn. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว, Example: ก๊าซหุงต้มมีสถานะเป็นของเหลว ส่วนใหญ่จึงต้องบรรจุใส่ถังเพื่อขนส่งทางรถ ทางเรือ หรือรถไฟ, Thai definition: ก๊าซที่ถูกนำมาอัดให้เป็นของเหลวบรรจุ ในถังภายใต้ความดันเพื่อความสะดวกในการเก็บและขนย้าย
เหลือบ [N] horsefly, See also: Gastrophilus equi, gadfly, Syn. ตัวเหลือบ, Thai definition: ชื่อแมลงหลายชนิดในวงศ์ Tabanidae รูปร่างคล้ายแมลงวันแต่ตัวโตกว่า มีปีกคู่เดียวซึ่งมักใส แต่บางชนิดเป็นลายสีต่างๆ ตาโต ปากมีอวัยวะเป็นแผ่นคมคล้ายใบมีดตัดเนื้อให้ขาด และมีอวัยวะเป็นท่อดูดของเหลวกินได้ ตัวเมียดูดเลือดมนุษย์และสัตว์
ก๊าซธรรมชาติ    [N] natural gas, Syn. ปิโตรเลียม, Example: ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าแร่ธาตุน้ำมันก๊าซธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์, Thai definition: น้ำมันจากดินที่นำมากลั่นเป็น้ำเชื้อเพลิง เป็นน้ำมันดิบที่ประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนและสารอินทรีย์อื่นๆ อีกมาก
กินน้ำมัน    [V] consume gas, See also: consume petrol, Syn. เปลืองน้ำมัน, Example: รถคันใหญ่กินน้ำมันเปลืองกว่ารถคันเล็ก
น้ำมันรถ    [N] petrol, See also: gas, gasoline, Example: พนักงานสามารถเบิกเงินค่าน้ำมันรถได้อีกต่างหาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ[n.] (ai) EN: gas ; vapour; steam   FR: vapeur [f]
ไอพิษ[n. exp.] (ai phit) EN: poison gas   FR: gaz toxique [m]
ไอเสีย[n. exp.] (aisīa) EN: exhaust gas   FR: gaz d'échappement [m]
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab   FR: couper ; sectionner ; ôter
เบนซิน[n.] (bensin) EN: gasoline ; petrol ; benzine   FR: essence [f]
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย[v. exp.] (chaijāi ngoen fumfeūay) EN: waste money ; squander money ; throw one's money away   FR: gaspiller l'argent
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chāng) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose   
ชำ[n.] (cham) EN: grocery ; grocer's store ; dry goods store ; dry grocer's store   FR: épicerie [f] ; magasin d'épices [m]
ชาน[n.] (chān) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid   FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
ดาวเคราะก๊าซ[n. exp.] (dāokhrǿ kāt) EN: gas planet   FR: planète gazeuse [f]
เดินรับแอร์ตามห้างสรรพสินค้า[xp] (doēn rap aē tām hāngsapphasinkhā) FR: prendre l'air frais des grands magasins
ดอกแค[n. exp.] (døk khaē) EN: Vegetable Humming Bird ; Sesban, Agasta   
เฟ้อ[adj.] (foē) EN: full of gas ; inflated   FR: gonflé ; dilaté ; ballonné
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas   FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
ห้าง[n.] (hāng) EN: store ; shop ; mall ; firm ; concern ; business house ; commercial establishment   FR: magasin [m] ; établissement commercial [m]
หางก๊าซ[n. exp.] (hāng kāt) EN: gas tail   
ห้างสรรพสินค้า[n. exp.] (hāngsapphasinkhā) EN: department store ; shopping mall ; hypermarket ; mall   FR: grand magasin [m] ; hypermarché [m]
ห้องเก็บของ[n.] (hǿng kep khøng) EN: storeroom ; closet   FR: remise [f] ; réserve [f] ; magasin [m]
หอบ[v.] (høp) EN: pant ; gasp for breath ; puff and blow ; lose one's breath   
แก๊สโซฮอล์ = แก๊สโซฮอลล์[n.] (kaētsōhø) FR: gazole [m] ; gasoil [m]
แก๊สมีตระกูล[n. exp.] (kaētmi trakūn) EN: noble gas   FR: gaz noble [m]
แก๊สน้ำตา [n. exp.] (kaēt nāmtā) EN: tear gas   FR: gaz lacrymogène
แก๊สเรือนกระจก[n. exp.] (kaēt reūoen krajok) EN: greenhouse gas   FR: gaz à effet de serre [m]
แก๊สแท้[n. exp.] (kaēt thaē) EN: ideal gas   FR: gaz parfait [m]
แก๊สธรรมชาติ[n. exp.] (kaēt thammachāt) EN: natural gas   FR: gaz naturel [m]
กากอ้อย[n.] (kāk øi) EN: bagasse   FR: bagasse [f]
กังหันไอพ่น[n. exp.] (kanghan aiphon) EN: jet turbine ; gas turbine ; turbojet   
การคุยโม้[n. exp.] (kān khui mō) EN: boast   FR: vantardise [f] ; fanfaronnade [f] ; forfanterie [f] ; gasconnade [f] (litt.)
การเปิดร้านใหม่[n. exp.] (kān poēt rān mai) EN: opening of a shop   FR: ouverture d'un nouveau magasin [f]
ก๊าซ[n.] (kāt) EN: gas ; LPG   FR: gaz [m] ; GPL [m]
ก๊าซเชื้อเพลิง[n. exp.] (kāt cheūaphloēng) EN: fuel gas   
ก๊าซเฉื่อย[n. exp.] (kāt cheūay) EN: inert gas ; noble gas   FR: gaz inerte [m]
ก๊าชหัวเราะ[n. exp.] (kāt hūa rǿ) EN: laughing gas   FR: gaz hilarant [m]
ก๊าซหุงต้ม[n. exp.] (kāt hung tom) EN: liquid propane gas ; LPG ; LNG ; liquid natural gas   
ก๊าซน้ำตา[n. exp.] (kāt nāmtā) EN: tear gas   FR: gaz lacrymogène [m]
ก๊าซเรือนกระจก[n. exp.] (kāt reūoen krajok) EN: greenhouse gas (GHG)   FR: gaz à effet de serre [m]
ก๊าซธรรมชาติ[n. exp.] (kāt thammachāt) EN: natural gas   FR: gaz naturel [m]
คันเร่ง[n. exp.] (khanreng) EN: accelerator ; gas pedal (Am.)   FR: pédale d'accélérateur [f] ; accélérateur [m] ; champignon [m] (fam.)
ครึ่งผีครึ่งคน[v.] (khreung phī khreung khon) EN: be on the threshold of death ; be at death's door ; be on one's death bed ; be in one's last gasps ; be dying   
คุยโม้[v. exp.] (khui mō) EN: boast ; brag ; talk big ; blow one's own trumpet ; blow one's own trumpet ; crow   FR: se vanter ; se flatter ; gasconner (vx)
กินน้ำมัน[v. exp.] (kin nāmman) EN: consume gas ; consume petrol ; take a lot of gas ; take a lot of petrol   FR: consommer de l'essence ; consommer du carburant
กระหืดกระหอบ[v.] (kraheūtkrahøp) EN: feel breathless ; be out of breath ; gasp ; pant   FR: haleter ; avoir le souffle coupé
กระหืดกระหอบ[adj.] (kraheūtkrahøp) EN: out of breath ; breathless ; panting ; gasping   FR: essoufflé ; haletant
เลเวล อี[n. exp.] (Lēwēn Ī) EN: Level E (science fiction manga series by Yoshihiro Togashi)   
หมากเหลือง [n. exp.] (māk leūang) EN: Golden cane palm ; Butterfly palm ; Yellow cane palm ; Golden fruited palm ; Yellow palm ; Madagascar palm   
ไนตรัสออกไซด์ [n. exp.] (naitrat øksai) EN: nitrous oxide ; happy gas ; laughing gas   FR: protoxyde d'azote [m] ; oxyde nitreux [m] ; gaz hilarant [m]
นักกิน[n.] (nakkin) EN: epicure ; gourmet ; gastronome ; gourmand ; glutton ; epicurean ; connoisseur   FR: gastronome [m] ; gourmet [m]
น้ำมัน[n.] (nāmman = namman) EN: petrol ; fuel ; gasoline ; essence ; gas   FR: essence [f] ; carburant [m] ; gazole = gasoil [m] ; fioul = fuel [m] ; pétrole [m]
น้ำมันเบนซิน[n.] (nāmman bensin) EN: gasoline ; benzine ; benzene ; regular grade petrol ; petrol ; gas (Am.)   FR: essence [f] ; carburant [m]
น้ำมันรถ[n. exp.] (nāmman rot) EN: petrol ; gas ; gasoline   FR: essence [f] ; carburant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GAS    G AE1 S
GASH    G AE1 SH
GASE    G EY1 Z
GASP    G AE1 S P
GASS    G AE1 S
GAST    G AE1 S T
REGAS    R IY1 G AH0 Z
GASCA    G AA1 S K AH0
GASES    G AE1 S AH0 Z
LIGAS    L AY1 G AH0 Z
GASKA    G AA1 S K AH0
GASPS    G AE1 S P S
SAGAS    S AA1 G AH0 Z
RAGAS    R AA1 G AH0 Z
GASPE    G AE1 S P IY0
RIGAS    R AY1 G AH0 Z
GAS'S    G AE1 S AH0 Z
DUGAS    D UW1 G AH0 Z
DEGAS    D EY1 G AH0 S
VEGAS    V EY1 G AH0 S
VIEGAS    V IY1 G AH0 Z
GASQUE    G EY1 S K
BARGAS    B AA1 R G AH0 Z
GASPER    G AE1 S P ER0
GASPED    G AE1 S P T
GASPAR    G AE1 S P ER0
TOUGAS    T AH1 G AH0 Z
GASNER    G AE1 S N ER0
GASSED    G AE1 S T
GASSEE    G AE1 S IY0
GASSEN    G AE1 S AH0 N
GRIGAS    G R AY1 G AH0 Z
GORGAS    G AO1 R G AH0 Z
KANGAS    K AE1 NG G AH0 Z
MANGAS    M AE1 NG G AH0 Z
ORGASM    AO1 R G AE0 Z AH0 M
GASTON    G AE1 S T AH0 N
GASTER    G AE1 S T ER0
AIRGAS    EH1 R G AE2 S
GASSES    G AE1 S AH0 Z
GASSER    G AE1 S ER0
GASKIN    G AE1 S K IH2 N
GASKET    G AE1 S K AH0 T
GASHED    G AE1 SH T
GASHES    G AE1 SH AH0 Z
GASICH    G EY1 Z IH0 K
VARGAS    V AA1 R G AH0 S
GASIFY    G AE2 S AH0 F AY0
GASIOR    G AE1 S IY0 ER0
AGASSI    AE1 G AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gas    (v) (g a1 s)
gash    (v) (g a1 sh)
gasp    (v) (g aa1 s p)
Vegas    (n) (v ei1 g @ s)
Kgase    (n) (k @ g a1 s ii)
gases    (n) (g a1 s i z)
gasps    (v) (g aa1 s p s)
gassy    (j) (g a1 s ii)
sagas    (n) (s aa1 g @ z)
togas    (n) (t ou1 g @ z)
gasbag    (n) (g a1 s b a g)
gashed    (v) (g a1 sh t)
gashes    (v) (g a1 sh i z)
gasify    (v) (g a1 s i f ai)
gasket    (n) (g a1 s k i t)
gasped    (v) (g aa1 s p t)
gassed    (v) (g a1 s t)
gasses    (v) (g a1 s i z)
omegas    (n) (ou1 m i g @ z)
orgasm    (n) (oo1 g a z @ m)
pangas    (n) (p a1 ng g @ z)
gasbags    (n) (g a1 s b a g z)
gaseous    (j) (g a1 s i@ s)
gashing    (v) (g a1 sh i ng)
gaskets    (n) (g a1 s k i t s)
gasmask    (n) (g a1 s m aa s k)
gasping    (v) (g aa1 s p i ng)
gassier    (j) (g a1 s i@ r)
gassing    (v) (g a1 s i ng)
gastric    (j) (g a1 s t r i k)
orgasms    (n) (oo1 g a z @ m z)
quaggas    (n) (k w a1 g @ z)
coal-gas    (n) - (k ou1 l - g a s)
gas-mask    (n) - (g a1 s - m aa s k)
gas-oven    (n) - (g a1 s - uh v n)
gas-ring    (n) - (g a1 s - r i ng)
gasified    (v) (g a1 s i f ai d)
gasifies    (v) (g a1 s i f ai z)
gaslight    (n) (g a1 s l ai t)
gasmasks    (n) (g a1 s m aa s k s)
gasolene    (n) (g a1 s @ l ii n)
gasoline    (n) (g a1 s @ l ii n)
gassiest    (j) (g a1 s i i s t)
gasworks    (n) (g a1 s w @@ k s)
syringas    (n) (s i1 r i1 ng g @ z)
tear-gas    (n) - (t ii1 @ - g a s)
town-gas    (n) - (t au1 n - g a s)
gas-masks    (n) - (g a1 s - m aa s k s)
gas-meter    (n) - (g a1 s - m ii t @ r)
gas-ovens    (n) - (g a1 s - uh v n z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
忙しい[いそがしい, isogashii] (adj) ยุ่ง, งานยุ่ง
権利が消失する[けんりがしょうしつする, kenrigashoushitsusuru] หมดสิทธิ์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
促す[うながす, unagasu] Thai: กระตุ้น English: to urge
促す[うながす, unagasu] Thai: เสนอแนะ English: to suggest
促す[うながす, unagasu] Thai: บีบให้กระทำ English: to press
見逃す[みのがす, minogasu] Thai: มองพลาด English: to miss
見逃す[みのがす, minogasu] Thai: มองข้าม English: to overlook
逃す[のがす, nogasu] Thai: ปล่อยไป English: to let loose
捜す[さがす, sagasu] Thai: ค้นหา English: to seek
いく[いく, iku] Thai: ถึงจุดสุดยอด English: to orgasm
探す[さがす, sagasu] Thai: หา English: to look for
探す[さがす, sagasu] Thai: ค้นหา English: to search
流す[ながす, nagasu] Thai: ริน

German-Thai: Longdo Dictionary
Gasse(n) |die, pl. Gassen| ตรอก, ซอย
Stammgast(n) |der, pl. Stammgäste| แขกประจำ (ร้านอาหารหรือผับ)
Sackgasse(n) |die, pl. Sackgassen| ทางตัน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Pangasiusปลาหนัง ปลาตระกูลที่ไม่มีเกล็ด มีหลายสายพันธุ์ เช่น ปลายสวาย(Pangasius Sutchi), ปลาสายยู (Pangasius conchophilus), ปลาบึก(Pangasius gigas, Chevey),ปลาเผาะ(Pangasius bocourti), ปลาเทโพหรือปลาปึ่ง(Pangasius Iarnaudiei),ปลาเทพา (Pangasius sanitwongsei),ปลาโมง (Pangasius bocourti Sauvage), ปลาดูก,ปลากด หลายชนิดนิยมนามาทำอาหาร
See also: S. Catfish,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gib Gas!Let her rip! [Add to Longdo]
Epigastralgie {f}; Schmerzen im mittleren Oberbauch [med.]epigastralgia; upper abdomen pain [Add to Longdo]
Gastroenterologie {f}; Lehre der Magen-Darmkrankheiten [med.]gastroenterology [Add to Longdo]
Magengeschwür {n} [med.] | Magengeschwüre {pl}gastric ulcer | gastric ulcers [Add to Longdo]
Magenschleimhautentzündung {f}; Gastritis {f} [med.]gastritis [Add to Longdo]
epigastrisch {adj} [med.]epigastric [Add to Longdo]
gastrointestinal; Magen und Darm betreffend [med.]gastro-intestinal [Add to Longdo]
Madagaskarzwergtaucher {m} [ornith.]Madagascar Little Grebe [Add to Longdo]
Madagaskarreiher {m} [ornith.]Malagasy Heron [Add to Longdo]
Dickschnabelreiher {m} [ornith.]Malagasy Pond Heron [Add to Longdo]
Bernierente {f} [ornith.]Madagascar Teal [Add to Longdo]
Madagaskarente {f} [ornith.]Meller's Duck [Add to Longdo]
Madagaskarmoorente {f} [ornith.]Madagascar Pochard [Add to Longdo]
Madagaskarhabicht {m} [ornith.]Henst's Goshawk [Add to Longdo]
Madagaskarsperber {m} [ornith.]Madagascar Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Lemurenweih {m} [ornith.]Madagascar Cuckoo Hawk [Add to Longdo]
Madagaskarbussard {m} [ornith.]Madagascar Buzzard [Add to Longdo]
Madagaskarweihe {f} [ornith.]Malagasy Marsh Harrier [Add to Longdo]
Schlangenhabicht {m} [ornith.]Madagascar Serpent Eagle [Add to Longdo]
Madagaskarseeadler {m} [ornith.]Madagascar Fish Eagle [Add to Longdo]
Madagaskarhöhlenweihe {f} [ornith.]Madagascar Harrier Hawk [Add to Longdo]
Madagaskarfalke {m} [ornith.]Madagascar Kestrel [Add to Longdo]
Bindenfalke {m} [ornith.]Madagascar Banded Kestrel [Add to Longdo]
Perlwachtel {f} [ornith.]Madagascar Partridge [Add to Longdo]
Schwarzkehl-Laufhühnchen {n} [ornith.]Madagascar Button-Quail [Add to Longdo]
Graukehlralle {f} [ornith.]Madagascar Grey-throated Rail [Add to Longdo]
Hovaralle {f} [ornith.]Madagascar Crake [Add to Longdo]
Malegassensumpfhuhn {n} [ornith.]Olivier's Rail [Add to Longdo]
Madagaskarralle {f} [ornith.]Madagascar Rail [Add to Longdo]
Weißnacken-Blatthühnchen {n} [ornith.]Madagascar Jacana [Add to Longdo]
Madagaskarbrachschwalbe {f} [ornith.]Madagascar Pratincole [Add to Longdo]
Madagaskarregenpfeifer {m} [ornith.]Black-banded Sand Plover [Add to Longdo]
Madagaskarbekassine {f} [ornith.]Madagascar Snipe [Add to Longdo]
Madagaskarflughuhn {n} [ornith.]Madagascar Sandgrouse [Add to Longdo]
Madagaskarfruchttaube {f} [ornith.]Madagascar Blue Pigeon [Add to Longdo]
Madagaskarturteltaube {f} [ornith.]Madagascar Turtle Dove [Add to Longdo]
Graunasen-Grüntaube {f} [ornith.]Madagascar Green Pigeon [Add to Longdo]
Blaucoua [ornith.]Blue Madagascar Coucal [Add to Longdo]
Coquerelcoua [ornith.]Coquerel's Madagascar Coucal [Add to Longdo]
Spitzschopfcoua [ornith.]Crested Madagascar Coucal [Add to Longdo]
Riesencoua [ornith.]Giant Madagascar Coucal [Add to Longdo]
Rotstirncoua [ornith.]Red-footed Madagascar Coucal [Add to Longdo]
Weißkehlcoua [ornith.]Red-capped Madagascar Coucal [Add to Longdo]
Rotbrustcoua [ornith.]Rufous-breasted Madagascar Coucal [Add to Longdo]
Breitschopfcoua [ornith.]Southern Crested Madagascar Coucal [Add to Longdo]
Madagaskarkuckuck {m} [ornith.]Madagascar Cuckoo [Add to Longdo]
Madagaskarohreule {f} [ornith.]Madagascar Long-eared Owl [Add to Longdo]
Madagaskarkauz {m} [ornith.]Madagascar Hawk Owl [Add to Longdo]
Madagaskar-Zwergohreule {f} [ornith.]Madagascar Scops Owl [Add to Longdo]
Malegasseneule {f} [ornith.]Madagascar Masked Owl [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
grand magasin(n) |m| ห้างสรรพสินค้า, ร้านขายของขนาดใหญ่
magasin d'alimentation(n) |m| ร้านขายของอุปโภคบริโภค
magasin(n) |m| ร้านค้า, ร้านขายของ, See also: S. boutique,

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
AGR[エージーアール, e-ji-a-ru] (n) advanced gas-cooled reactor; AGR [Add to Longdo]
Oリング[オーリング, o-ringu] (n) O-ring; loop of elastomer used as a gasket [Add to Longdo]
VXガス[ブイエックスガス, buiekkusugasu] (n) VX gas [Add to Longdo]
いく[, iku] (v5k-s,vi) (X) (col) (See 行く) to have an orgasm; to come; to cum [Add to Longdo]
いちい樫[いちいがし;イチイガシ, ichiigashi ; ichiigashi] (n) (uk) Quercus gilva (species of oak) [Add to Longdo]
いりがしら[, irigashira] (n) (See いりやね) kanji "enter" radical at top (radical 11) [Add to Longdo]
おっ魂消る;押っ魂消る[おったまげる, ottamageru] (v1,vi) (uk) (See たまげる) to be very surprised; to be flabbergasted [Add to Longdo]
お見逃しなく[おみのがしなく, ominogashinaku] (exp) Don't miss it [Add to Longdo]
お腹が空く;お腹がすく[おなかがすく, onakagasuku] (exp,v5k) to become hungry; to get an empty stomach [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
かぶり笠;被り笠[かぶりがさ, kaburigasa] (n) (obsc) conical hat (East-Asian style); coolie hat [Add to Longdo]
かわら状[かわらがさね, kawaragasane] (adj-no) imbricate [Add to Longdo]
がさがさ[, gasagasa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) rustling; dry or rough feeling; (P) [Add to Longdo]
がさごそ[, gasagoso] (n,adj-f) rustling sound [Add to Longdo]
がさっ;ガサッ[, gasatsu ; gasatsu] (adv-to) (on-mim) with a swoosh; at one fell swoop [Add to Longdo]
がさつ[, gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish [Add to Longdo]
がさり[, gasari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) rustling sound; (n) (2) (obsc) (sl) (See がさる) search (esp. a home search by the police) [Add to Longdo]
がさる[, gasaru] (v5r,vt) (obsc) (sl) to search (esp. a home in a police search) [Add to Longdo]
がしかし[, gashikashi] (exp,conj) (See しかし) however; but [Add to Longdo]
がしゃっ[, gashatsu] (adv-to) (on-mim) (with a) crack [Add to Longdo]
がしんたれ[, gashintare] (n) (ksb [Add to Longdo]
がせ;ガセ[, gase ; gase] (n,pref) fake; lie; nonsense [Add to Longdo]
がっしり[, gasshiri] (adv,n,vs) firmly; solidly; tough; (P) [Add to Longdo]
これ見よがし;此れ見よがし;此見よがし;是見よがし[これみよがし, koremiyogashi] (adj-no,adj-na) for show; ostentatious; flaunting; showing off [Add to Longdo]
したい気がする[したいきがする, shitaikigasuru] (exp,vs-i) (See 気がする) to feel like doing [Add to Longdo]
ずる賢い;狡賢い[ずるがしこい, zurugashikoi] (adj-i) sly [Add to Longdo]
ぜいぜい;ぜえぜえ[, zeizei ; zeezee] (adv,adv-to,vs) (on-mim) gasping for breath; puffing and panting; wheezing [Add to Longdo]
ちゃんぽん;チャンポン[, chanpon ; chanpon] (n,adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki) [Add to Longdo]
とろ火[とろび, torobi] (n) low flame (heat, gas) [Add to Longdo]
はあはあ[, haahaa] (n) (on-mim) gasp; pant [Add to Longdo]
はけ口;捌け口;さばけ口[はけぐち(はけ口;捌け口);さばけぐち(捌け口;さばけ口), hakeguchi ( hake kuchi ; hake kuchi ); sabakeguchi ( hake kuchi ; sabake kuchi )] (n) (1) outlet (e.g. for water or gas); (2) market (for something); (3) outlet (e.g. for excess energy); vent (e.g. for emotions) [Add to Longdo]
はっと息を呑む;ハッと息をのむ[はっといきをのむ(はっと息を呑む);ハッといきをのむ(ハッと息をのむ), hattoikiwonomu ( hatto iki wo nomu ); hatsu toikiwonomu ( hatsu to iki wonomu )] (exp,v5m) to gasp in or with surprise [Add to Longdo]
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[, pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P) [Add to Longdo]
アイアイ[, aiai] (n) aye-aye (primate, Daubentonia madagascariensis) [Add to Longdo]
アイスズメダイ[, aisuzumedai] (n) Australian gregory (Stegastes apicalis) [Add to Longdo]
アイランドグレゴリー[, airandoguregori-] (n) island gregory (Stegastes insularis) [Add to Longdo]
アカプルコグレゴリー[, akapurukoguregori-] (n) Acapulco major (Stegastes acapulcoensis); Acapulco gregory; Acapulco damselfish [Add to Longdo]
アクセルペダル[, akuserupedaru] (n) accelerator pedal; gas pedal; throttle pedal [Add to Longdo]
アクメ[, akume] (n) orgasm (fre [Add to Longdo]
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre [Add to Longdo]
アスパラガス[, asuparagasu] (n) asparagus; (P) [Add to Longdo]
アバディーンアンガス種[アバディーンアンガスしゅ, abadei-n'angasu shu] (n) Aberdeen Angus (type of cattle) [Add to Longdo]
アメリカ合衆国(P);亜米利加合衆国[アメリカがっしゅうこく, amerika gasshuukoku] (n) United States of America; (P) [Add to Longdo]
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA [Add to Longdo]
アラレキンチャクフグ[, ararekinchakufugu] (n) spotted sharpnose (Canthigaster solandri, type of pufferfish) [Add to Longdo]
イエローティップダムゼルフィッシュ[, iero-teippudamuzerufisshu] (n) yellowtip damselfish (Stegastes pictus) [Add to Longdo]
イギリス東インド会社[イギリスひがしインドがいしゃ, igirisu higashi indo gaisha] (n) British East India Company [Add to Longdo]
イペリット[, iperitto] (n) (See マスタードガス) mustard gas (fre [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一氧化二氮[yī yǎng huà èr dàn, ㄧ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄦˋ ㄉㄢˋ, ] nitrous oxide N2O; laughing gas [Add to Longdo]
伴生气[bàn shēng qì, ㄅㄢˋ ㄕㄥ ㄑㄧˋ, / ] associated gas [Add to Longdo]
供燃气[gōng rán qì, ㄍㄨㄥ ㄖㄢˊ ㄑㄧˋ, / ] gas supply [Add to Longdo]
倒抽一口气[dào chōu yī kǒu qì, ㄉㄠˋ ㄔㄡ ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, / ] to gasp (in surprise, dismay, fright etc) [Add to Longdo]
倒抽了一口气[dào chōu le yī kǒu qì, ㄉㄠˋ ㄔㄡ ㄌㄜ˙ ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, / ] to gasp (in surprise, dismay, fright etc) [Add to Longdo]
催泪[cuī lèi, ㄘㄨㄟ ㄌㄟˋ, / ] to move to tears (of a story); tear-provoking (gas); lacrimogen [Add to Longdo]
催泪弹[cuī lèi dàn, ㄘㄨㄟ ㄌㄟˋ ㄉㄢˋ, / ] tear bomb; tear-gas grenade [Add to Longdo]
催泪瓦斯[cuī lèi wǎ sī, ㄘㄨㄟ ㄌㄟˋ ㄨㄚˇ ㄙ, / ] tear gas [Add to Longdo]
傻眼[shǎ yǎn, ㄕㄚˇ ㄧㄢˇ, ] stunned; struck dumb by shock; flabbergasted [Add to Longdo]
光气[guāng qì, ㄍㄨㄤ ㄑㄧˋ, / ] phosgene COCl2, a poisonous gas; carbonyl chloride [Add to Longdo]
全身中毒性毒剂[quán shēn zhōng dú xìng dú jì, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄣ ㄓㄨㄥ ㄉㄨˊ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] systemic agent; systemic gas; systemic poison [Add to Longdo]
出气口[chū qì kǒu, ㄔㄨ ㄑㄧˋ ㄎㄡˇ, / ] gas or air outlet; emotional outlet [Add to Longdo]
加油站[jiā yóu zhàn, ㄐㄧㄚ ㄧㄡˊ ㄓㄢˋ, ] gas station [Add to Longdo]
助动车[zhù dóng chē, ㄓㄨˋ ㄉㄨㄥˊ ㄔㄜ, / ] scooter (gas powered) [Add to Longdo]
[chuǎn, ㄔㄨㄢˇ, ] to gasp; to pant; asthma [Add to Longdo]
喘息[chuǎn xī, ㄔㄨㄢˇ ㄒㄧ, ] to gasp for breath; to take a breather [Add to Longdo]
[tàn, ㄊㄢˋ, / ] sigh; gasp; exclaim [Add to Longdo]
叹息[tàn xī, ㄊㄢˋ ㄒㄧ, / ] to sigh; to gasp (in admiration) [Add to Longdo]
叹服[tàn fú, ㄊㄢˋ ㄈㄨˊ, / ] (to gasp) with admiration [Add to Longdo]
叹为观止[tàn wéi guān zhǐ, ㄊㄢˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄓˇ, / ] to gasp in amazement; to acclaim as the peak of perfection [Add to Longdo]
回火[huí huǒ, ㄏㄨㄟˊ ㄏㄨㄛˇ, ] to temper (iron); flare-back (in gas burner) [Add to Longdo]
塔那那利佛[Tǎ nà nà lì fó, ㄊㄚˇ ㄋㄚˋ ㄋㄚˋ ㄌㄧˋ ㄈㄛˊ, ] Antananarivo (capital of Madagascar) [Add to Longdo]
多功能表[duō gōng néng biǎo, ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄅㄧㄠˇ, / ] multifunction meter (e.g. for gas and electricity supply) [Add to Longdo]
天然气[tiān rán qì, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄑㄧˋ, / ] natural gas [Add to Longdo]
天燃气[tiān rán qì, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄑㄧˋ, / ] natural gas (fuel) [Add to Longdo]
奄奄一息[yān yān yī xī, ㄧㄢ ㄧㄢ ㄧ ㄒㄧ, ] dying; at one's last gasp [Add to Longdo]
奥姆真理教[ào mǔ zhēn lǐ jiào, ㄠˋ ㄇㄨˇ ㄓㄣ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄠˋ, / ] Aum Shinrikyo, the Japanese death cult responsible for the 1995 sarin gas attack on the Tokyo subway [Add to Longdo]
废气[fèi qì, ㄈㄟˋ ㄑㄧˋ, / ] waste (exhaust) gas; steam [Add to Longdo]
弥散[mí sàn, ㄇㄧˊ ㄙㄢˋ, / ] to dissipate everywhere (of light, sound, gas etc) [Add to Longdo]
性交高潮[xìng jiāo gāo cháo, ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄠ ㄔㄠˊ, ] orgasm [Add to Longdo]
性欲高潮[xìng yù gāo cháo, ㄒㄧㄥˋ ㄩˋ ㄍㄠ ㄔㄠˊ, / ] orgasm [Add to Longdo]
性乐[xìng lè, ㄒㄧㄥˋ ㄌㄜˋ, / ] sexual pleasure; orgasm [Add to Longdo]
性高潮[xìng gāo cháo, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄠ ㄔㄠˊ, ] orgasm; climax [Add to Longdo]
惰性气体[duò xìng qì tǐ, ㄉㄨㄛˋ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧˋ ㄊㄧˇ, / ] inert gas; noble gas (氦 helium, 氖 neon, 氬|氩 argon, 氪 krypton, 氙 xenon, 氡 radon) [Add to Longdo]
态子[tài zi, ㄊㄞˋ ㄗ˙, / ] state of matter (solid, liquid or gas) [Add to Longdo]
拉斯维加斯[Lā sī Wéi jiā sī, ㄌㄚ ㄙ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄚ ㄙ, / ] Las Vegas, Nevada [Add to Longdo]
挥发油[huī fā yóu, ㄏㄨㄟ ㄈㄚ ㄧㄡˊ, ] volatile oil (in general); gasoline [Add to Longdo]
排放[pái fàng, ㄆㄞˊ ㄈㄤˋ, ] discharge; exhaust (gas etc) [Add to Longdo]
[tàn, ㄊㄢˋ, / ] sigh; gasp; exclaim [Add to Longdo]
叹息[tàn xī, ㄊㄢˋ ㄒㄧ, / ] to sigh; to gasp (in admiration); also written 嘆息|叹息 [Add to Longdo]
毒剂[dú jì, ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] a poison; a toxic agent; poison gas; a chemical weapon [Add to Longdo]
毒剂弹[dú jì dàn, ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ ㄉㄢˋ, / ] gas projectile [Add to Longdo]
毒剂震检[dú jì zhèn jiǎn, ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄢˇ, / ] gas detection [Add to Longdo]
毒气[dú qì, ㄉㄨˊ ㄑㄧˋ, / ] poison gas; toxic gas; manifestation of passion, anger etc (Buddh.) [Add to Longdo]
毒气弹[dú qì dàn, ㄉㄨˊ ㄑㄧˋ ㄉㄢˋ, / ] poison gas shell [Add to Longdo]
毒瓦斯[dú wǎ sī, ㄉㄨˊ ㄨㄚˇ ㄙ, ] poisonous gas; stinking fart [Add to Longdo]
[qì, ㄑㄧˋ, ] air; anger; gas [Add to Longdo]
[nǎi, ㄋㄞˇ, ] neon Ne, noble gas, atomic number 10 [Add to Longdo]
[xiān, ㄒㄧㄢ, ] xenon Xe, noble gas, atomic number 54 [Add to Longdo]
[dōng, ㄉㄨㄥ, ] radon Rn, noble gas, atomic number 86 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガスパネル[がすぱねる, gasupaneru] plasma panel, gas panel [Add to Longdo]
セガサターン[せがさたーん, segasata-n] Sega Saturn [Add to Longdo]
プラズマパネル[ぷらずまぱねる, purazumapaneru] plasma panel, gas panel [Add to Longdo]
画素[がそ, gaso] pixel, picture element, PEL (abbr.) [Add to Longdo]
画素間隔[がそかんかく, gasokankaku] pel spacing [Add to Longdo]
画素進行方向[がそしんこうほうこう, gasoshinkouhoukou] pel path [Add to Longdo]
画素配列[がそはいれつ, gasohairetsu] pel array [Add to Longdo]
行の長さ[ぎょうのながさ, gyounonagasa] line length [Add to Longdo]
高画質[こうがしつ, kougashitsu] high resolution (of an image) [Add to Longdo]
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]
長さオクテット[ながさオクテット, nagasa okutetto] length indicator octets [Add to Longdo]
長さ指示子[ながさしじし, nagasashijishi] length indicator, (LI) [Add to Longdo]
文字列の長さ[もじれつのながさ, mojiretsunonagasa] length of a character string [Add to Longdo]
ペガサス[ぺがさす, pegasasu] Pegasus [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
こうもり傘[こうもりがさ, koumorigasa] Regenschirm [Add to Longdo]
アメリカ合衆国[あめりかがっしゅうこく, amerikagasshuukoku] USA [Add to Longdo]
ガス栓[がすせん, gasusen] Gashahn [Add to Longdo]
乗客[じょうきゃく, joukyaku] Passagier, Fahrgast [Add to Longdo]
亭主[ていしゅ, teishu] Hausherr, Gastgeber, Gastwirt, Ehemann [Add to Longdo]
促す[うながす, unagasu] draengen, mahnen [Add to Longdo]
催涙ガス[さいるいがす, sairuigasu] Traenengas [Add to Longdo]
又貸し[またがし, matagashi] Untermiete, weitervermieten [Add to Longdo]
合唱[がっしょう, gasshou] -Chor [Add to Longdo]
合唱団[がっしょうだん, gasshoudan] -Chor [Add to Longdo]
合宿[がっしゅく, gasshuku] gemeinsame_Unterkunft [Add to Longdo]
合掌[がっしょう, gasshou] die_Haende_falten (zum Gebet) [Add to Longdo]
和菓子[わがし, wagashi] japanisches_Konfekt [Add to Longdo]
[きゃく, kyaku] -GAST [Add to Longdo]
宿屋[やどや, yadoya] Gasthaus [Add to Longdo]
巡業[じゅんぎょう, jungyou] Gastspielreise, Tournee [Add to Longdo]
御用の方[ごようのかた, goyounokata] Kunde, -Gast [Add to Longdo]
忙しい[いそがしい, isogashii] beschaeftigt [Add to Longdo]
恭賀新年[きょうがしんねん, kyougashinnen] Ein_glueckliches_Neues_Jahr! [Add to Longdo]
悪賢い[わるがしこい, warugashikoi] -schlau, raffiniert, durchtrieben [Add to Longdo]
捜し回る[さがしまわる, sagashimawaru] umhersuchen [Add to Longdo]
捜し当てる[さがしあてる, sagashiateru] herausfinden, entdecken [Add to Longdo]
捜す[さがす, sagasu] suchen [Add to Longdo]
排気ガス[はいきがす, haikigasu] Abgas, Abgase [Add to Longdo]
探し回る[さがしまわる, sagashimawaru] ueberall_suchen [Add to Longdo]
探す[さがす, sagasu] suchen [Add to Longdo]
旅客[りょかく, ryokaku] Passagier, Fahrgast, Reisender [Add to Longdo]
日傘[ひがさ, higasa] Sonnenschirm [Add to Longdo]
来賓[らいひん, raihin] -Gast [Add to Longdo]
[ひがし, higashi] Osten [Add to Longdo]
東アジア[ひがしあじあ, higashiajia] Ostasien [Add to Longdo]
気体[きたい, kitai] -Gas [Add to Longdo]
水菓子[みずがし, mizugashi] -Obst [Add to Longdo]
泊り客[とまりきゃく, tomarikyaku] Logiergast [Add to Longdo]
焦がす[こがす, kogasu] anbrennen (lassen), sich_sehnen [Add to Longdo]
珍客[ちんきゃく, chinkyaku] langerwarteter_Gast, willkommener_Gast [Add to Longdo]
袋小路[ふくろこうじ, fukurokouji] Sackgasse [Add to Longdo]
見逃す[みのがす, minogasu] versehentlich_uebersehen, bewusst_uebersehen [Add to Longdo]
訪客[ほうきゃく, houkyaku] Besucher, -Gast [Add to Longdo]
謹賀新年[きんがしんねん, kingashinnen] Ein_glueckliches_Neues_Jahr [Add to Longdo]
貴賓[きひん, kihin] hoher_Gast, Ehrengast [Add to Longdo]
賀正[がしょう, gashou] Neujahrsgruss, Neujahrswunsch [Add to Longdo]
賀詞[がし, gashi] Gratulation, Glueckwunsch [Add to Longdo]
[ひん, hin] GAST [Add to Longdo]
賓客[ひんきゃく, hinkyaku] -Gast, Besucher [Add to Longdo]
賓客[ひんきゃく, hinkyaku] -Gast, Besucher [Add to Longdo]
転がす[ころがす, korogasu] rollen, waelzen, umwerfen [Add to Longdo]
逃がす[にがす, nigasu] freilassen, entkommen_lassen [Add to Longdo]
逃す[のがす, nogasu] freilassen, entkommen_lassen [Add to Longdo]
長崎[ながさき, nagasaki] Nagasaki (Stadt an der Westkueste Kyushus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gas \Gas\ (g[a^]s), v. t. [imp. & p. p. {Gassed} (g[a^]st); p.
   pr. & vb. n. {Gassing}.]
   1. (Textiles) To singe, as in a gas flame, so as to remove
    loose fibers; as, to gas thread.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. To impregnate with gas; as, to gas lime with chlorine in
    the manufacture of bleaching powder.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. to expose to a poisonous or noxious gas "The protest
    threatened to become violent, and the police gassed the
    demonstrators to force them to disperse."
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gas \Gas\ (g[a^]s), n.; pl. {Gases} (g[a^]s"[e^]z). [Invented by
   the chemist Van Helmont of Brussels, who died in 1644.]
   1. An a["e]riform fluid; -- a term used at first by chemists
    as synonymous with air, but since restricted to fluids
    supposed to be permanently elastic, as oxygen, hydrogen,
    etc., in distinction from vapors, as steam, which become
    liquid on a reduction of temperature. In present usage,
    since all of the supposed permanent gases have been
    liquified by cold and pressure, the term has resumed
    nearly its original signification, and is applied to any
    substance in the elastic or a["e]riform state.
    [1913 Webster]
 
   2. (Popular Usage)
    (a) A complex mixture of gases, of which the most
      important constituents are marsh gas, olefiant gas,
      and hydrogen, artificially produced by the destructive
      distillation of gas coal, or sometimes of peat, wood,
      oil, resin, etc. It gives a brilliant light when
      burned, and is the common gas used for illuminating
      purposes.
    (b) Laughing gas.
    (c) Any irrespirable a["e]riform fluid.
      [1913 Webster]
 
   3. same as {gasoline}; -- a shortened form. Also, the
    accelerator pedal of a motor vehicle; used in the term "
    step on the gas".
    [PJC]
 
   4. the accelerator pedal of a motor vehicle; used in the term
    " step on the gas".
    [PJC]
 
   5. Same as {natural gas}.
    [PJC]
 
   6. an exceptionally enjoyable event; a good time; as, The
    concert was a gas. [slang]
    [PJC]
 
   Note: Gas is often used adjectively or in combination; as,
      gas fitter or gasfitter; gas meter or gas-meter, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Air gas} (Chem.), a kind of gas made by forcing air through
    some volatile hydrocarbon, as the lighter petroleums. The
    air is so saturated with combustible vapor as to be a
    convenient illuminating and heating agent.
 
   {Gas battery} (Elec.), a form of voltaic battery, in which
    gases, especially hydrogen and oxygen, are the active
    agents.
 
   {Gas carbon}, {Gas coke}, etc. See under {Carbon}, {Coke},
    etc.
 
   {Gas coal}, a bituminous or hydrogenous coal yielding a high
    percentage of volatile matters, and therefore available
    for the manufacture of illuminating gas. --R. W. Raymond.
 
   {Gas engine}, an engine in which the motion of the piston is
    produced by the combustion or sudden production or
    expansion of gas; -- especially, an engine in which an
    explosive mixture of gas and air is forced into the
    working cylinder and ignited there by a gas flame or an
    electric spark.
    [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Gas [gaːs] (n) , s.(n )
   fluid; gas
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Gas-) [gaːs]
   tap [Br.]
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 gas [xɑs]
   gas
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 gas
   gas
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 gas
   gas
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 gas
   gas
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 gas
    gas
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top