Search result for

*gaining*

(124 entries)
(1.51 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gaining, -gaining-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bargaining[N] การต่อรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bargaining, collectiveการร่วมเจรจาต่อรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
collective bargainingการร่วมเจรจาต่อรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
collective bargainingการร่วมเจรจาต่อรอง (ระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collective bargainingการร่วมเจรจาต่อรอง [เศรษฐศาสตร์]
Collective bargainingการเจรจาต่อรองร่วม [TU Subject Heading]
Plea bargainingการต่อรองคำรับสารภาพ [TU Subject Heading]
Productivity bargainingการเจรจาต่อรองเพื่อเพิ่มผลผลิต [TU Subject Heading]
Bargainingต่อรอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Repression's gaining a lot of fans.ความนิยมสูงแฟนเยอะ Dying Changes Everything (2008)
I will not be made a separatist bargaining chip.ข้าไม่ยอมเป็นเบี้ยต่อรองให้กบฏแบ่งแยกแน่ๆ Destroy Malevolence (2008)
We only focused on gaining the Myung's favor so the government became like thisเราต้องการการสนับสนุนของ มยอง เท่านั้น ทำให้รัฐบาลกลายเป็นแบบนี้ Iljimae (2008)
My operatives tell me that the thieves are using the photographs as a bargaining chip.ลูกน้องของผมบอกผมว่าพวกขโมย ใช้รูปถ่ายพวกนี้มาเป็นข้อต่อรอง The Bank Job (2008)
Removing Muhyul and King Yuri from power, and gaining control of Jolbon... is an internal matter only Goguryeo people shall be concerned with.ริดรอนอำนาจของมูฮยูลและกษัตริย์ และทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลของโชบล คือเรื่องภายในของโกคูรยอ ที่เราจะจัดการเอง The Kingdom of the Winds (2008)
They're gaining power.ช่วยพวกเขาเพิ่มพลังมากขึ้น Babylon A.D. (2008)
She's gaining on us. She's behind us.เธอไล่ตามมาแล้ว เธออยู่ข้างหลังเรา Pineapple Express (2008)
The weight he started gaining when he began taking Pediapred to treat an acute asthma condition.น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ทำให้เขาเริ่มใช้ยาเพเดียเพรดเพื่อรักษาอาการหอบเฉียบพลัน Pathology (2008)
If we needed a bargaining chip,ถ้าเราต้องการเเบ่งอำนาจการต่อรอง Under & Out (2008)
Yeah, well, putting an "everything must go" sign kind of eroded our bargaining position.อืม ติดป้าย "ทุกๆอย่างต้องขายได้" ส่วนหนึ่งของการกัดกร่อนตำแหน่งการต่อรองของเรา Crime Doesn't Pay (2009)
on this street, The bargaining begins at sunrise... an old woman offers a paperboy a generous tipบนถนนสายนี้ การต่อรองเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น ผู้หญิงแก่เสนอเงินค่่าเสียเวลาให้กับเด็กส่งหนังสือพิมพ์ถ้าเขาโยนหนังสือพิมพ์ไปที่ประตูหน้าบ้านเธอ Bargaining (2009)
The bargaining is finished by sundown... a daughter agrees to go to bed early If her mother lets her dress up in her old gowns... a woman agrees to let her fiancy Spend the night.ลูกสาวตกลงที่จะเข้านอนแต่หัวค่ำ ถ้าแม่ของเธอยอมให้เธอใส่ชุดออกงานเก่า Bargaining (2009)
Or you discover that in gaining one thing,หรือบางทีคุณอาจพบว่าคุณได้รับบางอย่าง Gone with the Will (2009)
Captain, you have nothing we want, and since we're not prisoners anymore, you have no bargaining power.กัปตัน เจ้าไม่มีอะไรที่เราต้องการแล้ว และเมื่อพวกเราไม่ได้เป็นนักโทษอีกต่อไป เจ้าก็หมดอำนาจต่อรองแล้ว The Gungan General (2009)
There's no business without bargaining.เห็นไหม ไม่มีอะไรที่ต่อรองไม่ได้หรอก Episode #1.13 (2009)
It's running three minutes fast, gaining half a second every hour.วิ่งเร็วไปสามนาที เพิ่มขึ้นครึ่งวินาทีทุกชั่วโมง Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
When the bargaining has failed and the anger is too hard to maintain, we fall into depression, despair, untilfinallywe havetoaccept that we have done everything we can.เมื่อการต่อรองล้มเหลว และ ความโกรธก็มากเกินกว่าจะรับไหว เราก็ร่วงหล่นสู่ความสะเทือนใจ สิ้นหวัง Good Mourning (2009)
Bargaining...ฉันก็อยากจะบอกว่า พวกเธอทั้งหมด จะผ่านเรื่องเข้ารวมกันนี่ไปได้ Good Mourning (2009)
When Gabrielle asked you if you were gaining weight,เมือกาเบรียลถามว่าคุณอ้วนขึ้นรึเปล่า Don't Walk on the Grass (2009)
Gaining ground and I-- [coughs]ยอมรับเสียที ผมได้เปรียบกว่า และผม-- . Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
You're gaining control back. That's great.คุณได้ควบคุม การกลับไปแล้ว นั่นเยี่ยมมาก Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
Are you bargaining with me?แกจะต่อลองกับฉันเหรอ? The Book of Eli (2010)
He's gaining on us!มันตามจี้เข้ามาแล้ว TRON: Legacy (2010)
Come on. Planned death is gaining acceptance All over the world.เร็วๆ น่า การวางแผนการตาย กำลังได้รับยอมรับไปทั่วโลกแล้วนะ You Don't Know Jack (2010)
Polls show the measure gaining support in recent months although nearly 20 percent of the country remains undecided.โพลได้แสดงผู้สนับสนุนในเดือนล่าสุด ถึงแม้ 20 เปอร์เซ็นของคนในประเทศยังลังเลอยู่ โอ้ พระเจ้าช่วย! โอ้ พระเจ้า! Everything Is Broken (2010)
They're gaining on us. Luke, fuck, I ain't getting pinched.มันไม่ยอมเปิดทางให้ ใช่มั๊ย.. Death Race 2 (2010)
- Good to see you. - Head trauma, but GCS 15 since regaining consciousness.ดีใจที่พบคุณ ศรีษะถูกกระทบอย่างรุนแรง แต่ GCS อยู่ที่ 15 ตั้งแต่รู้สึกตัว Blink (2010)
The child is not a bargaining chip.เด็กไม่ใช่เครื่องมือการต่อรอง Home (2010)
Now, we do have two very valuable bargaining chips...เรามีของต่อรอง ที่มีค่ายิ่งอยู่สองชิ้น... Hammer of the Gods (2010)
An important piece of our bargaining strategy.เป็นชิ้นส่วนสำคัญของการต่อรอง The Devil You Know (2010)
Don't worry. You're not losing a son. You are gaining a pain in the ass.อย่าใส่ใจ คุณไม่ได้แค่เสียลูกชาย คุณกำลังชักศึกเข้าบ้าน We All Deserve to Die (2010)
He's gaining confidence.เขามีความมั่นใจมากขึ้น Exit Wounds (2010)
You picked the wrong bargaining chip this time, my friend.คราวนี้นายเลือกเบี้ยต่อรองผิดแล้วล่ะเพื่อน Weekend at Bobby's (2010)
And now we're regaining consciousness. Together.และพวกเราเพิ่งได้สติ Accounting for Lawyers (2010)
Something might be gaining on you.ไม่เป็นประโยชน์กับเธอ Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
Okay, he's gaining.โอเค เขากำลังเร่งเครื่อง A Matter of Life and Death (2010)
You're supposed to be gaining their confidence, not blowing it. If you feel uncomfortable, Nikita...เธอควรจะทำให้พวกเขามั่นใจ อย่าทำพลาดล่ะ Rough Trade (2010)
Even though Dark Mark is gaining the lesser states' support, he wouldn't have committed this by itself.แม้ว่าตราสีดำจะได้รับการสนับสนุนจากเผ่าเล็กๆ แต่เขาอย่างนี้ด้วยตนเองไม่ได้ Kim Soo Ro (2010)
They're gaining on us.- พวกคนแคระใกล้เข้ามาแล้ว Your Highness (2011)
They only wish to be taken seriously at the bargaining table.เขาแค่อยากต่อรองเท่านั้นเอง Immortals (2011)
Pierce was having trouble quitting offensive phrases cold Turkey, so we've created a bargaining system.เพียร์ซเขามีปัญหาเลิก พูดจาพาดพิงคนอื่นไม่ได้น่ะ ดังนั้นเราจึงได้สร้างระบบต่อรองขึ้นมา Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
Those creatures are gaining.สิ่งมีชีวิตพวกนั้นก้าวหน้า Citadel Rescue (2011)
Transparency is the key to regaining the voter trust.ความโปร่งใสคือกุญแจที่จะได้มา ซึ่งความไว้ใจของผู้ลงคะแนน And Then There Were More (2011)
Thomas is gaining more and more power.โธมัสมีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆ A Message Back (2011)
She's a pure narcissist, so helping her victims is only about gaining their appreciation and dependence.เธอหลงตัวเองสุด ๆ ดังนั้นการช่วยเหลือเหยื่อของเธอเป็น เพียงเพื่อได้รับความซาบซึ้งใจ และการพึ่งพา Today I Do (2011)
Duquesne starts gaining weight.Duquesne เริ่มที่จะน้ำหนักขึ้น Advanced Dungeons & Dragons (2011)
I can't have other men doing my bargaining for me.ข้าไม่อาจปล่อยให้ คนอื่นทำหน้าที่เจรจาแทนข้า Baelor (2011)
Bargaining.ต่อรอง Hanley Waters (2011)
We make pretty good bargaining chips.เรามีข้อต่อรองทีดี The Outsiders (2011)
We are the stars, glowing, growing, losing ourselves but gaining the universe.เราเป็นดั่งดวงดาว แวววาว เปล่งประกาย ปลดปล่อยตัวเราสู่ห้วงจักรวาล Watch While I Revise the World (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gainingAbove all, Bill was worried about gaining weight.
gainingAdmittedly, models of hegemonic order cannot provide an explanation for all observed successful bargaining strategies.
gainingHe has been gaining weight.
gainingHe studied hard with a view to gaining a scholarship.
gainingHis car is gaining on us.
gainingI'm gaining weight.
gainingOur team is gaining ground.
gainingShe is gaining in weight.
gainingShe's good at bargaining the price down.
gainingThat sports are gaining in popularity all over the world is evidenced by the sports news in the papers by the many sports equipment stores, and by the numbers of runners who participate in marathons or other races.
gainingThe movement is rapidly gaining ground.
gainingThe typhoon is gaining strength as it heads for Kyushu.
gainingWe are gaining a day.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อำนาจต่อรอง[N] bargaining power, Example: การขาดเอกภาพในหมู่กรรมกรด้วยกันเองทำให้ขาดอำนาจต่อรองกับนายจ้าง
สนน[N] price, See also: bargaining price, Syn. ราคาต่อรอง, ราคาซื้อขาย
การเอาเปรียบ[N] taking advantage, See also: gaining advantage, Syn. การเอารัดเอาเปรียบ, Example: พ่อค้าบางคนสร้างกลไกการเอาเปรียบแสวงหาผลประโยชน์จากลูกค้า, Thai definition: การพยายามให้ได้ประโยชน์มากกว่า
การเอารัดเอาเปรียบ[N] taking advantage, See also: gaining advantage, Syn. การเอาเปรียบ, Example: เขาอยู่ในสังคมที่มีแต่การเอารัดเอาเปรียบกัน, Thai definition: การพยายามให้ได้ประโยชน์มากกว่า
การฟื้นตัว[N] recovery, See also: recuperation, convalescence, revival, resurgence, regaining of consciousness, restoration, , Syn. การฟื้นฟูสภาพ, Example: คณะรัฐมนตรีนำนโยบายการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมาใช้ตั้งแต่ต้นปี 2543

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจต่อรอง[n. exp.] (amnāt tørøng) EN: bargaining power   
การต่อรอง[n.] (kān tørøng) EN: bargaining   
สนน[n.] (sanon) EN: price ; bargaining price   FR: prix [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GAINING    G EY1 N IH0 NG
REGAINING    R AH0 G EY1 N IH0 NG
BARGAINING    B AA1 R G AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gaining    (v) (g ei1 n i ng)
gainings    (n) (g ei1 n ii ng z)
regaining    (v) (r i1 g ei1 n i ng)
bargaining    (v) (b aa1 g i n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tarifverhandlung {f} | regionale Tarifverhandlungencollective bargaining | area wide bargaining [Add to Longdo]
Verhandlungsmacht {f}bargaining power [Add to Longdo]
jds. Verhandlungsposition schwächento weaken someones's bargaining hand [Add to Longdo]
Verhandlungsstärke {f}bargaining power; bargaining strength [Add to Longdo]
erringend; gewinnendgaining [Add to Longdo]
gewinnen; erlangen; erwerben; hinzugewinnen | gewinnendto gain | gaining [Add to Longdo]
handelndbargaining [Add to Longdo]
wiedergewinnen; zurückgewinnen | wiedergewinnend; zurückgewinnendto regain | regaining [Add to Longdo]
Er holt auf.He is gaining on us. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃんこ鍋[ちゃんこなべ, chankonabe] (n) weight-gaining stew for sumo [Add to Longdo]
バーゲニングパワー[, ba-geningupawa-] (n) bargaining power [Add to Longdo]
一得一失[いっとくいっしつ, ittokuisshitsu] (n) gaining some and losing some; (something having its) advantages and disadvantages [Add to Longdo]
穎脱[えいだつ, eidatsu] (n,vs) gaining recognition; rising above one's fellows [Add to Longdo]
越境入学[えっきょうにゅうがく, ekkyounyuugaku] (n,vs) gaining admission into a school in a school district other than one's own [Add to Longdo]
格物致知[かくぶつちち, kakubutsuchichi] (n) gaining a perfect knowledge of natural laws [Add to Longdo]
掛け合い;懸け合い;掛合い;懸合い;懸合(io);かけ合い[かけあい, kakeai] (n) (1) negotiations; bargaining; (2) dialogue; duet [Add to Longdo]
詰め開き;詰開き[つめひらき;つめびらき, tsumehiraki ; tsumebiraki] (n,adj-no) (1) bargaining; negotiation; (2) turning one's body to the left or right and standing (when leaving the presence of nobility, etc.); (3) sailing close-hauled; sailing on a close reach [Add to Longdo]
強面談判[こわもてだんぱん, kowamotedanpan] (n) aggressive negotiations; hard-line bargaining [Add to Longdo]
駆け引き(P);駆引き;掛け引き;懸引き[かけひき, kakehiki] (n) (1) bargaining; haggling; (2) tactics; strategy; (P) [Add to Longdo]
交換条件[こうかんじょうけん, koukanjouken] (n,adj-no) bargaining point [Add to Longdo]
再逆転[さいぎゃくてん, saigyakuten] (n) regaining the lead; turning the tables (again); second reversal [Add to Longdo]
司法取引[しほうとりひき, shihoutorihiki] (n) plea bargaining [Add to Longdo]
失地回復[しっちかいふく, shicchikaifuku] (n) the recovery of lost territory; recovering (regaining) lost ground (one' former position); fence-mending [Add to Longdo]
手を打つ[てをうつ, tewoutsu] (exp,v5t) (1) to take measures (in face of events being anticipated); (2) to come to an agreement (in bargaining, etc.); to strike a bargain; (3) to clap one's hands together [Add to Longdo]
制圧[せいあつ, seiatsu] (n,vs) gaining total control (of people or counties); suppression; oppression; control; mastery; ascendancy; supremacy; (P) [Add to Longdo]
大衆団交[たいしゅうだんこう, taishuudankou] (n) mass (labor) negotiation; mass bargaining session; public negotiation [Add to Longdo]
大船に乗る[おおぶねにのる, oobuneninoru] (exp,v5r) metaphor for gaining a reliable foundation and being in a safe condition (lit [Add to Longdo]
樽俎折衝[そんそせっしょう, sonsosesshou] (n) diplomatic negotiations at the dinner table; diplomatic bargaining [Add to Longdo]
団交[だんこう, dankou] (n) (abbr) collective bargaining [Add to Longdo]
団体交渉[だんたいこうしょう, dantaikoushou] (n) collective bargaining [Add to Longdo]
団体交渉権[だんたいこうしょうけん, dantaikoushouken] (n) the right to collective bargaining [Add to Longdo]
地取り[じどり, jidori] (n) (1) laying out (e.g. ground plan, garden); layout; (2) taking space (Go); obtaining land; gaining territory; (3) training done in one's own stable (Sumo); (4) (abbr) (See 地取り捜査) (police) legwork [Add to Longdo]
名誉回復[めいよかいふく, meiyokaifuku] (n) restoring one's impaired reputation; regaining one's honor; redeeming oneself [Add to Longdo]
名誉挽回[めいよばんかい, meiyobankai] (n) restoring one's impaired reputation; regaining one's honor; redeeming oneself [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
势利[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, / ] selfishly concerned with gaining advantages for oneself [Add to Longdo]
筹码[chóu mǎ, ㄔㄡˊ ㄇㄚˇ, / ] bargaining chip [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gain \Gain\, v. t. [imp. & p. p. {Gained} (g[=a]nd); p. pr. &
   vb. n. {Gaining}.] [From gain, n. but. prob. influenced by F.
   gagner to earn, gain, OF. gaaignier to cultivate, OHG.
   weidin[=o]n, weidinen to pasture, hunt, fr. weida pasturage,
   G. weide, akin to Icel. vei[eth]r hunting, AS. w[=a][eth]u,
   cf. L. venari to hunt, E. venison. See {Gain}, n., profit.]
   [1913 Webster]
   1. To get, as profit or advantage; to obtain or acquire by
    effort or labor; as, to gain a good living.
    [1913 Webster]
 
       What is a man profited, if he shall gain the whole
       world, and lose his own soul?     --Matt. xvi.
                          26.
    [1913 Webster]
 
       To gain dominion, or to keep it gained. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       For fame with toil we gain, but lose with ease.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To come off winner or victor in; to be successful in; to
    obtain by competition; as, to gain a battle; to gain a
    case at law; to gain a prize.
    [1913 Webster]
 
   3. To draw into any interest or party; to win to one's side;
    to conciliate.
    [1913 Webster]
 
       If he shall hear thee, thou hast gained thy brother.
                          --Matt. xviii.
                          15.
    [1913 Webster]
 
       To gratify the queen, and gained the court.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To reach; to attain to; to arrive at; as, to gain the top
    of a mountain; to gain a good harbor.
    [1913 Webster]
 
       Forded Usk and gained the wood.    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   5. To get, incur, or receive, as loss, harm, or damage. [Obs.
    or Ironical]
    [1913 Webster]
 
       Ye should . . . not have loosed from Crete, and to
       have gained this harm and loss.    --Acts xxvii.
                          21.
    [1913 Webster]
 
   {Gained day}, the calendar day gained in sailing eastward
    around the earth.
 
   {To gain ground}, to make progress; to advance in any
    undertaking; to prevail; to acquire strength or extent.
 
   {To gain over}, to draw to one's party or interest; to win
    over.
 
   {To gain the wind} (Naut.), to reach the windward side of
    another ship.
 
   Syn: To obtain; acquire; get; procure; win; earn; attain;
     achieve.
 
   Usage: See {Obtain}. -- {To Gain}, {Win}. Gain implies only
      that we get something by exertion; win, that we do it
      in competition with others. A person gains knowledge,
      or gains a prize, simply by striving for it; he wins a
      victory, or wins a prize, by taking it in a struggle
      with others.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top