Search result for

*fors*

(251 entries)
(3.7607 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fors,-fors-, *fors*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forsake    [VT] ละทิ้ง, Syn. abandon, desert, relinquish
forsake    [VT] ยกเลิก, See also: เลิก
forswear    [VT] สาบานว่าจะไม่กระทำ, Syn. abjure, recant, renounce
forswear    [VI] ให้การเท็จ, See also: เบิกความเท็จ, Syn. perjure
forswear oneself    [IDM] สาบานเท็จ, See also: เป็นพยานเท็จ, Syn. perjure oneself

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ipomoea Aquatica Forskผักบุ้ง [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forsake(ฟอร์เซค') vt. {forsook,forsaken,forsaking,forsakes} ทอดทิ้ง,ละทิ้ง,เลิก., See also: forsaker n., Syn. renounce
forsaken(ฟอร์เซ'เคิน) v. กริยาช่อง 3 ของ forsake. adj. ซึ่งถูกทอดทิ้ง,ซึ่งถูกละทิ้ง, See also: forsakenness n.
forsook(ฟอร์ซุค') v. อดีตกาลของforsake
forsooth(ฟอร์ซูธ') adv. ตามความจริง,จริง ๆ
forspent(ฟอร์สฺเพนทฺ') adj. หมดเรี่ยวแรง
forswear(ฟอร์ซฺแวร์') {forswore,forsworn,forswearing,forswears} vt. สาบานว่าจะเลิก,เบิกความเท็จ,สาบานเท็จ
forsworn(ฟอร์ซฺวอร์น') v. กริยาช่อง 3 ของ forswear. adj. เป็นการสาบานเท็จ, See also: forswornness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
forsake(vt) ละทิ้ง,จากไป,ทิ้ง,ตัดขาด,เลิก,ทอดทิ้ง
forsaken(adj) ที่ถูกทอดทิ้ง,ที่ถูกละทิ้ง,ที่ถูกตัดขาด
forsaken(vt) pp ของ forsake
forsook(vt) pt ของ forsake
forsooth(adv) ตามความจริง,เป็นจริง,แท้จริง,จริงๆ
forswear(vt) ทวนสาบาน,เบิกความเท็จ,เป็นพยานเท็จ
forsworn(vt) pp ของ forswear

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jeff Forster.Jeff Forster. Spin (2005)
Did research.Forschung. Transformers: Dark of the Moon (2011)
This is what kept you sealed up in that God forsaken rock.นี่คือสิ่งที่ผนึกพวกแก่ให้อยู่ในหินน่ะซิ Dead Space: Downfall (2008)
What you need to go online fors, anyways?คุณจะต่อเน็ททำอะไรเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You want me to forsake my family?ลุงอยากให้ผมละทิ้งครอบครัวของผมหรือ? Episode #1.5 (2008)
Don't think of it as forsaking but a pursue for what you've lost.อย่าคิดว่าเป็นการละทิ้ง แต่เป็นการ ไล่ตาม สิ่งที่แกสูญเสียไป Episode #1.5 (2008)
A beggar can only survive by forsaking his pride.ขอทานสักคนสามารถมีชีวิตดยู่ได้ โดยการละทิ้งศักดิ์ศรี Episode #1.9 (2008)
Let's see how this day is going in this godforsaken desert.เข้าใจแล้วว่าเดี๋ยวนี้ ชีวิตกลางทะเลทรายโหดแค่ไหน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Bereft. Forsaken. Wretched.ฉันคิดว่าเราทุกคนรู้แล้ว Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
If it's the last godforsaken thing I do.ถึงมันจะเป็นสิ่งสุดท้าย ที่พระเจ้าทิ้งไว้ให้ผมทำ Family Remains (2009)
And while I hold my tongue, the two of you will devise a brilliant strategy for getting off this godforsaken planet?ถ้าข้าหยุดพูด พวกเจ้าสองคนคงจะคิดแผนฉลาดๆ ที่จะหนีออกจากดาวร้างนี่ได้งั้นสิ? The Gungan General (2009)
Since you've abused, neglected, betrayed and forsaken her love since the moment she could feel.ทั้งๆที่คุณทั้งทำร้าย ทิ้งขว้าง หักหลัง และละเลยความรักจากเธอ ตั้งแต่เธอเริ่มจำความได้ Nothing But the Blood (2009)
Rid eft ond forsleah eft!Rid eft ond forsleah eft! The Fires of Idirsholas (2009)
Rid eft ond forsleah eft!Rid eft ond forsleah eft! The Fires of Idirsholas (2009)
I didn't forsee that.ฉันไม่ลืมเรื่องนั้นหรอก. Shining Inheritance (2009)
Hayden was the low point of my existence and I vowed I would never go back to that godforsaken place!เฮเดน เป็นจุดตกต่ำของชีวิตฉํน และฉันจะไม่มีวันกลับไปที่ ที่สุดอัปยศเช่นนั้นอีก 17 Again (2009)
The gods have forsaken us. We make our own chances now. Aargh!พระเจ้าทอดทิ้งเราแล้ว เราต้องหาโอกาศรอดเอง มาครอส มาครอส Centurion (2010)
That we would fade from memory, forsaken by history.พวกเรากำลังจะกลายเป็นเพียงความทรงจำที่ถูกลบไปจากประวัติศาสตร์ Delicate Things (2010)
Forsake any thoughts of freedom,และครั้งหนึ่งชีวิตของเจ้า อยู่เลยออกไปนอกกำแพงนั่น Mark of the Brotherhood (2010)
And I will forswear ever feeding on you again if that's what it takes to convince you of that.และผมขอสาบานว่า ผมจะไม่ดื่มเลือดคุณอีก ถ้ามันจะทำให้คุณเชื่อผม I Smell a Rat (2010)
Your presence here assures that his memory will not be forgotten as Christ assures that his soul will not be forsaken.เราจะฝังเขาไว้ในความทรงจำ ไม่ใช่การลืม วิญญาณเขา จะไม่ถูกทอดทิ้ง It Hurts Me Too (2010)
They got smart and got the hell out of this godforsaken spot.พวกมันฉลาดพอที่จะหนีไปจากที่นี่กันหมด.. Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
They got smart and got the hell out of this godforsaken spot.พวกมันฉลาดพอที่จะพากันออกไปจากที่นี่หมด Peleliu Landing (2010)
My so-called friends have forsaken me.เพื่อนฉัน\ ทิ้งฉันกันหมด The Excelsior Acquisition (2010)
♪ Linda Evans and John Forsythe ♪นึกถึงโจนส์ คอลลินส์สิ And Then There Were Fewer (2010)
Have you completely forsaken your nature?นายเคยละทิ้งธรรมชาติของนาย อย่างหมดสิ้นรึเปล่า? Memory Lane (2010)
On some God-forsaken planet.บนดาวบ้่าๆนั้น Awakening (2010)
In sadness and in joy, and forsaking all others, keep yourself only unto her for as long as you both shall live?ในยามเศร้า หรือยามสนุก และผลประโยชน์ของทั้งสอง มีเฉพาะเธอเท่านั้น Cloverdale (2010)
I know every corner of that godforsaken slime hole.ผมรู้ทุกมุม ของหลุมที่เต็มไปด้วยตะไคร่นั่น Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
You could have told me that when you said this place was a "godforsaken slime hole,"นายควรจะบอกฉันว่า เมื่อตอนที่นายพูดว่า ไอ้หลุมตะไคร่เนี่ย Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
I mean, why do the most awful, horrible things keep happening in this god-forsaken town?ทำไม เรื่องเลวร้ายพวกนี้ ต้องเกิดขึ้นในเมืองนี้ตลอดเวลา As You Were (2010)
I crafted our lurid reputation in order to fend off the most insidious evil that's been lurking this forsaken country of ours.เราสรรสร้างเรื่องขนหัวลุกต่างๆ ขึ้นไว้เพื่อป้องกันตัว จากปีศาจเจ้าเล่ห์ที่บุกรุกเข้ามา ในดินแดนที่ถูกทอดทิ้งของพวกเรา Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Give me your sword, or do you forsake even that honor?ส่งดาบมาให้ข้าหรือว่าเจ้าจะให้ข้าเอาเอง Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
How could the heavens ever forsake my dear nephew?สวรรค์จะละทิ้งหลานที่ข้ารักไปได้อย่างไร? Episode #1.4 (2010)
Don't forsake mankind.อย่าทอดทิ้งพวกมนุษย์ Immortals (2011)
But the day will never come that we forsake this planet and its people.แต่จะไม่มีวันที่เรา ทอดทิ้งดาวดวงนี้ และคนบนดาวนี้เช่นกัน Transformers: Dark of the Moon (2011)
Will you love her, comfort her, and keep her and, forsaking all others, remain true to her as long as you both shall live?จะรักเธอ, ปลอบโยนเธอ, และจะเก็บเธอไว้ และก็ละทิ้งสิ่ง, ซื่อสัตย์ ต่อเธอ ตราบเท่าที่คุณทั้งสองยังมีชีวิตอยู่? Bridesmaids (2011)
What does forsythia do?forsythia ทำอย่างไร? Contagion (2011)
You're familiar with forsythia?ที่คุณคุ้นเคยกับ forsythia (ดอกไม้ชนิดหนึ่ง)? Contagion (2011)
We tried forsythia, but she wasn't strong.เราพยายาม forsythia แต่เธอไม่แข็งแรง Contagion (2011)
This is forsythia.นี่คือยา forsythia Contagion (2011)
Uh, there are therapies we know are effective right now, like forsythia and they don't even appear on the CDC website.อ้อ มีทางรักษาที่เรารู้ ได้ผลเหมือนยา Forsythia ...และมันไม่ปรากฎแม้กระทั่งบนเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค Contagion (2011)
The CDC is exploring forsythia and other homeopathic treatments.กรมควบคุมโรคกำลังศึกษา forsythia และการรักษาอื่นๆ Contagion (2011)
It's just that studies show that there is no proof that forsythia works.มันแค่ไม่มีการศึกษาใดๆ ที่แสดงว่ายา forsythia ได้ผล Contagion (2011)
Maybe they'd rather roll the dice with forsythia.บางที พวกเขาน่าจะถอยลูกเต๋า ด้วยยา forsythia Contagion (2011)
- It cured me. Forsythia cured me. - We'll see, Alan.มันรักษาฉัน forsythia รักษาฉัน เราจะรู้กัน อลัน Contagion (2011)
Forsythia is a lie.Forsythia คือเรื่องแหกตา Contagion (2011)
Why hast thou forsaken me, O deity whose existence I doubt?โอ้พระเจ้าที่ข้าไม่เชื่อ เหตุไฉนจึงได้ละทิ้งข้าเช่นนี้ The Zarnecki Incursion (2011)
Why have you forsaken me?ทำไมท่านถึงทอดทิ้งฉัน I'm Alive and on Fire (2011)
We're not asking you to forsake your old ways, but you did say you wanted to see how we lived here in Boston, and this is it.เราไม่ได้ขอให้ท่านละทิ้งหนทางดั้งเดิม แต่พวกท่านต้องการเห็นหนทางของเรา วิถีของเราในบอสตัน Going Dutch (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forsWe made a bargain that we wouldn't forsake each other.
forsI can't forsake a friend in trouble.
forsHe could not forsake his friend in trouble.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้าง    [ADJ] deserted, See also: abandoned, desolate, uninhabited, forsaken, vacant, tenantless, empty, unoccupied, Syn. ว่างเปล่า, Example: โรงน้ำแข็งเก่าที่เลิกกิจการไปแล้ว ถูกทิ้งไว้เป็นบ้านร้าง อยู่ติดกับชายทะเล, Thai definition: ลักษณะของการปราศจากผู้คน
ละทิ้ง    [V] leave, See also: abandon, forsake, strand, Syn. ทอดทิ้ง, Ant. เอาใจใส่, ดูแล, Example: ซึ่งการที่สามีละทิ้งภรรยาเป็นภาระแก่สังคมอย่างมาก, Thai definition: ทิ้งไว้ไม่กลับมาเกี่ยวข้องอีก
สละ    [V] leave, See also: abandon, discard, forsake, relinquish, cast off, Syn. ผละออก, ละทิ้ง, ละวาง, Example: เราจำเป็นต้องสละเรือทิ้งไว้ที่นั่น เพราะไม่มีทางเลือกใดที่ดีกว่านั้น
ปล่อยเกาะ    [V] leave, See also: abandon, forsake, Syn. ลอยแพ, ละทิ้ง, Example: ชาวบ้านเหมือนโดนปล่อยเกาะในหน้าฝนเพราะเสบียงอาหารขาดแคลน, Thai definition: ปล่อยให้ตกอยู่ในที่ลำบาก หรือในสถานการณ์ที่ลำบากเพียงลำพัง, Notes: (ปาก)
ผละ    [V] leave, See also: part with, desert, separate, forsake, repel, abandon, Syn. ละ, ทิ้ง, จาก, Example: ทุกคนต่างร้องด้วยความตกใจและผละถอย, Thai definition: แยกหรือละทิ้งไปโดยกะทันหัน
ผักทอดยอด    [N] an aquatic morning glory, See also: Ipomoea aquatica Forssk., Syn. ผักบุ้ง, บุ้ง, Example: ผักทอดยอดใช้ประกอบอาหารได้หลายชนิด และมีสรรพคุณทางสมุนไพรรักษาโรค, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Ipomoea aquatica Forssk. ในวงศ์ Convolvulaceae ทอดเลื้อยตามพื้นดินหรือบนผิวน้ำ ดอกสีขาวหรือม่วงอ่อน ลำต้นกลวง ยอดกินได้, Notes: (ราชา)
เริด [V] part, See also: abandon, forsaken, separate, Syn. เริดร้าง, Thai definition: จาก หรือพรากไปกลางคัน
เริดร้าง [V] leave, See also: abandon, forsake, Syn. ละทิ้ง, ทิ้งไป
ละวาง    [V] desert, See also: abandon, forsake, leave behind, Syn. ปล่อยวาง, ทิ้ง, ละทิ้ง, Example: หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองได้ละวางอบายมุขทั้งปวง, Thai definition: ละด้วยวิธีปล่อยวางหรือปลงแล้ว
วิมุข    [V] ignore, See also: abandon, forsake, Syn. เพิกเฉย, ละทิ้ง, ละเลย, Thai definition: ไม่สนใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทอดทิ้ง    [V] neglect, See also: abandon, desert, forsake, Syn. ละเลย, ทิ้งขว้าง, ละทิ้ง, ไม่เอาใจใส่, ไม่รับผิดชอบ, Ant. ดูแล, ใส่ใจ, เอาใจใส่, Example: แม่ใจร้ายทอดทิ้งลูกสาววัย 5 เดือน ให้อยู่กับพี่สาววัย 5 ขวบตามลำพัง
ทิ้ง    [V] leave, See also: abandon, forsake, Syn. ทิ้งขว้าง, ทอดทิ้ง, ละเลย, Ant. เอาใจใส่, ไยดี, Example: เขาไม่มีความรับผิดชอบ ทิ้งลูกทิ้งเมีย
ทิ้งขว้าง    [V] leave off, See also: abandon, forsake, Syn. ทิ้งขว้าง, ไม่เอาใจใส่, ทอดทิ้ง, ละเลย, ไม่เอาธุระ, ไม่ไยดี, Ant. ดูแล, เอาใจใส่, Example: บางครอบครัว พ่อแม่มีลูกโดยไม่ปรารถนาจึงทิ้งขว้างลูก ไม่ดูแลเอาใจใส่
ทิ้งๆ ขว้างๆ    [V] abandon, See also: leave off, cast off, unsolicitous for, forsake, pay no attention, Syn. ทิ้งขว้าง, ไม่เอาใจใส่, ทอดทิ้ง, ละเลย, ไม่เอาธุระ, ไม่ไยดี, Ant. ทะนุถนอม, ดูแลเอาใจใส่, Example: แม่ทิ้งๆ ขว้างๆ หนู ตั้งแต่แม่เลิกกับพ่อ, Thai definition: ละเลย ไม่เอาใจใส่ดูแล
มละ    [V] discard, See also: abandon, throw away, forsake, Syn. ละ, ทิ้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละทิ้ง[v.] (lathing) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person   FR: abandonner ; déserter ; négliger
ผละ[v.] (phla) EN: leave ; part with ; desert ; separate ; forsake ; repel ; abandon   FR: s'en aller ; se détacher
ปล่อยเกาะ[v.] (plǿikǿ) EN: leave ; abandon ; forsake   
ร้าง[adj.] (rāng) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied   FR: désert ; abandonné
ทิ้ง[v.] (thing) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender   FR: abandonner ; lâcher ; laisser tomber ; plaquer ; balancer (fif. - fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig. - fam.)
ทรยศ[v.] (thørayot) EN: betray ; be a traitor ; stab s.o. in the back ; be treacherous ; forsake ; defect   FR: trahir ; faire défection
ทอดทิ้ง[v.] (thøtthing) EN: neglect ; abandon ; desert ; forsake   FR: jeter ; se débarasser de ; abandonner

CMU English Pronouncing Dictionary
FORS    F ER1 Z
FORST    F AO1 R S T
FORSE    F AO1 R S
BOFORS    B OW1 F ER0 Z
FORSEE    F ER0 S IY1
FORSON    F AO1 R S AH0 N
FORSHAN    F AO1 R SH AH0 N
FORSHEE    F AO1 R SH IY0
FORSHEY    F AO1 R SH IY0
FORSMAN    F AO1 R S M AH0 N
FORSOOK    F AO0 R S UH1 K
FORSTER    F AO1 R S T ER0
FORSYTH    F AO1 R S AY2 TH
FORSETH    F AO1 R S EH0 TH
FORSELL    F AO1 R S AH0 L
FORSAKE    F AO0 R S EY1 K
FORSYTHE    F AO1 R S AY0 DH
BOFORS'S    B OW1 F ER0 Z AH0 Z
FORSWORN    F AO2 R S W AO1 R N
FORSWEAR    F AO0 R S W EH1 R
FORSTROM    F AO1 R S T R AH0 M
FORSTNER    F AO1 R S T N ER0
LINDFORS    L IH1 N D F ER0 Z
FORSAKEN    F AO0 R S EY1 K AH0 N
FORSBERG    F AO1 R S B ER0 G
FORSBURG    F AO1 R S B ER0 G
FORSLUND    F AO1 R S L AH0 N D
FORSGREN    F AO1 R S G R EH0 N
FORSAKING    F AO0 R S EY1 K IH0 NG
FORSYTHIA    F AO0 R S IH1 TH IY0 AH0
FORSCHNER    F AO1 R SH N ER0
FORSTMANN    F AO1 R S T M AH0 N
FORSEEABLE    F AO2 R S IY1 AH0 B AH0 L
FORSBURG'S    F AO1 R S B ER0 G Z
FORSYTHIAS    F AO0 R S IH1 TH IY0 AH0 Z
FORSEEABLE    F ER0 S IY1 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bofors    (n) (b ou1 f @ @ s)
Forster    (n) (f oo1 s t @ r)
forsake    (v) (f @1 s ei1 k)
forsook    (v) (f @1 s u1 k)
forsaken    (v) (f @1 s ei1 k @ n)
forsakes    (v) (f @1 s ei1 k s)
forsooth    (a) (f oo1 s uu1 th)
forswear    (v) (f oo1 s w e@1 r)
forswore    (v) (f oo1 s w oo1 r)
forsworn    (v) (f oo1 s w oo1 n)
forsaking    (v) (f @1 s ei1 k i ng)
forswears    (v) (f oo1 s w e@1 z)
forsythia    (n) (f oo1 s ai1 th i@)
forswearing    (v) (f oo1 s w e@1 r i ng)
godforsaken    (j) (g o1 d f @ s ei k @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Forschung(n) |die, pl. Forschungen| งานวิจัย
erforschen(vt) |erforschte, hat erforscht| (+ A) วิจัยหรือศึกษาทางด้านวิชาการอย่างละเอียด เช่น Die Wissenschaftler erforschen die Verbreitung der Bakterien. นักวิทยาศาสตร์วิจัยการขยายตัวของแบคทีเรียนี้ , See also: Related: forschen
forschen(vi) |forschte, hat geforscht| (nach etw./jmdm.) พยายามเพื่อหาที่มาหรือสาเหตุของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Wissenschaftler forschen seit langem nach der Ursache des Aussterbens von Dinosaurier. นักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาหาสาเหตุของการสูญพันธ์ของไดโนเสาร์มานานแล้ว, See also: Related: erforschen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abforstung {f}; Abholzung {f} | Abforstungen {pl}deforestation; disforestation | deforestations [Add to Longdo]
Ahnenforschung {f}genealogical research [Add to Longdo]
Astronom {m}; Astronomin {f}; Sternforscher {m} | Astronomen {pl}astronomer | astronomers [Add to Longdo]
Atomforscher {m}nuclear scientist [Add to Longdo]
Atomforschung {f}atomic research [Add to Longdo]
Aufforstung {f}; Wiederaufforstung {f}reforestation; afforestation [Add to Longdo]
Begleitforschung {f}accompanying research [Add to Longdo]
Erforscher {m}explorer [Add to Longdo]
Erforscher {m}; Untersuchende {m,f}; Untersuchenderinvestigator [Add to Longdo]
Erforschung {f} | Erforschungen {pl}exploration | explorations [Add to Longdo]
Erforschung {f}investigation [Add to Longdo]
Forscher {m}; Forscherin {f}; Wissenschaftler {m}; Wissenschaftlerin {f} | Forscher {pl}researcher; research scientist | researchers [Add to Longdo]
Forscher {m}explorer [Add to Longdo]
Forschung {f} | Forschung und Entwicklung; F+E | Forschung und technologische Entwicklung (FTE)research | research and development; R&D | research and technological development (RTD) [Add to Longdo]
Forschungsanstalt {f}; Forschungsinstitut {n}institute for scientific research; research institute [Add to Longdo]
Forschungsarbeit {f}research work [Add to Longdo]
Forschungsergebnis {n} | Forschungsergebnisse {pl}research result | results of research [Add to Longdo]
Forschungsfinanzierung {f}research funding [Add to Longdo]
Forschungsförderung {f}research promotion [Add to Longdo]
Forschungsgebiet {n} | Reise zum Forschungsgebietfield of research | field trip [Add to Longdo]
Forschungsgemeinschaft {f}research team [Add to Longdo]
Deutsche Forschungsgemeinschaft {f} (DFG)German Research Foundation [Add to Longdo]
Forschungsgruppe {f}; Forschungsteam {n}research team [Add to Longdo]
Forschungsprojekt {n}; Forschungsvorhaben {n}research project [Add to Longdo]
Forschungsschwerpunkt {m}main research [Add to Longdo]
Forschungsstipendium {n}research fellowship [Add to Longdo]
Forschungszentrum {n}research centre; research center [Add to Longdo]
Forstaufseher {m} | Forstaufseher {pl}forest supervisor | forest supervisors [Add to Longdo]
Forstbeamte {m} | Forstbeamten {pl}forest officer | forest officers [Add to Longdo]
Forstbestand {m}; Waldbestand {m}forest stand; timber stand [Am.] [Add to Longdo]
Forstmann {m} | Forstmänner {pl}forester | foresters [Add to Longdo]
Forstrevier {n} | Forstreviere {pl}forest district | forest districts [Add to Longdo]
Forstwesen {n}; Forstwirtschaft {f}forestry [Add to Longdo]
Forsythie {f} [bot.]forsythia [Add to Longdo]
Genealogie {f}; Ahnenforschung {f}genealogy [Add to Longdo]
Gerontologe {m}; Gerontologin {f}; Alternsforscher {m}; Alternsforscherin {f}gerontologist [Add to Longdo]
Gerontologie {f}; Alternsforschung {f}gerontology [Add to Longdo]
Geschichtsforscher {m}medievalist [Add to Longdo]
Geschichtsforscher {m}; Historiker {m}historian [Add to Longdo]
Geschichtsforschung {f}historical research [Add to Longdo]
Grundlagenforschung {f}basic research; fundamental research [Add to Longdo]
Höhlen erforschendspelunking [Add to Longdo]
Höhlenforscher {m} | Höhlenforscher {pl}speleologist; spelaeologis | speleologists [Add to Longdo]
Höhlenforscher {m} | Höhlenforscher {pl}spelunker; potholer | spelunkers [Add to Longdo]
Höhlenforschung {f}speleology [Add to Longdo]
Kernforschung {f}nuclear research [Add to Longdo]
Klimaforschung {f}climate research [Add to Longdo]
Marktforscher {m}market-researcher [Add to Longdo]
Marktforschung {f}market research [Add to Longdo]
Meinungsforscher {m}; Meinungsforscherin {f}(opinion) pollster; poll-taker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンペラーペンギン[, enpera-pengin] (n) (See 皇帝ペンギン) emperor penguin (Aptenodytes forster) [Add to Longdo]
ホシゴンベ[, hoshigonbe] (n) blackside hawkfish (Paracirrhites forsteri) [Add to Longdo]
レッドシーゴートフィッシュ[, reddoshi-go-tofisshu] (n) Red Sea goatfish (Parupeneus forsskali) [Add to Longdo]
見捨てる(P);見すてる[みすてる, misuteru] (v1,vt) to abandon; to fail; to desert; to forsake; (P) [Add to Longdo]
見切り[みきり, mikiri] (n) abandon; forsake; (P) [Add to Longdo]
見変える[みかえる, mikaeru] (v1,vt) to forsake one thing for another [Add to Longdo]
四面楚歌[しめんそか, shimensoka] (n,adj-no) being surrounded by enemies on all sides; being betrayed (forsaken) by everybody [Add to Longdo]
支那連翹;支那連ぎょう[しなれんぎょう;シナレンギョウ, shinarengyou ; shinarengyou] (n) (uk) Chinese golden bells; Forsythia Vahl [Add to Longdo]
振り捨てる;振捨てる[ふりすてる, furisuteru] (v1,vt) to shake off; to forsake [Add to Longdo]
朝鮮連翹;朝鮮連ぎょう[ちょうせんれんぎょう;チョウセンレンギョウ, chousenrengyou ; chousenrengyou] (n) (uk) Korean golden bells; Forsythia vahl [Add to Longdo]
突き放す;突き離す[つきはなす, tsukihanasu] (v5s,vt) to thrust away; to refuse bluntly; to forsake [Add to Longdo]
班女が閨[はんじょがねや;はんじょがけい, hanjoganeya ; hanjogakei] (exp) (arch) (See 秋の扇) bedroom of a forsaken woman [Add to Longdo]
連翹[れんぎょう;レンギョウ, rengyou ; rengyou] (n) weeping forsythia (Forsythiae fructus, Forsythia suspensa); weeping golden bell [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坦佩雷[Tǎn pèi léi, ㄊㄢˇ ㄆㄟˋ ㄌㄟˊ, ] Tampere (Swedish Tammerfors), Finland's second city [Add to Longdo]
妻子管得严[qī zi guǎn dé yán, ㄑㄧ ㄗ˙ ㄍㄨㄢˇ ㄉㄜˊ ㄧㄢˊ, / ] hen-pecked male (esp. one obliged to forsake male friends) [Add to Longdo]
妻管严[qī guǎn yán, ㄑㄧ ㄍㄨㄢˇ ㄧㄢˊ, / ] hen-pecked male (esp. one obliged to forsake male friends) [Add to Longdo]
抛离[pāo lí, ㄆㄠ ㄌㄧˊ, / ] to desert; to leave; to forsake [Add to Longdo]
杳无人烟[yǎo wú rén yān, ㄧㄠˇ ˊ ㄖㄣˊ ㄧㄢ, / ] dark and uninhabited (成语 saw); remote and deserted; God-forsaken [Add to Longdo]
弃绝[qì jué, ㄑㄧˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] to abandon; to forsake [Add to Longdo]
渺无人烟[miǎo wú rén yān, ㄇㄧㄠˇ ˊ ㄖㄣˊ ㄧㄢ, / ] remote and uninhabited (成语 saw); deserted; God-forsaken [Add to Longdo]
福斯特[Fú sī tè, ㄈㄨˊ ㄙ ㄊㄜˋ, ] Foster or Forster (name); Stephen Collins Foster (1826-1864), American composer [Add to Longdo]
背叛[bèi pàn, ㄅㄟˋ ㄆㄢˋ, ] betray; forsake [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, ] (grass); Themeda forsbali [Add to Longdo]
蒙昧[méng mèi, ㄇㄥˊ ㄇㄟˋ, ] uncultured; uncivilized; God-forsaken; ignorant; illiterate [Add to Longdo]
赫尔辛基[Hè ěr xīn jī, ㄏㄜˋ ㄦˇ ㄒㄧㄣ ㄐㄧ, / ] Helsinki (Swedish Helsingfors), capital of Finland [Add to Longdo]
连翘[lián qiáo, ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄠˊ, / ] Forsythia [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乱伐[らんばつ, ranbatsu] ruecksichtsloses_Abforsten [Add to Longdo]
伐採[ばっさい, bassai] das_Holzfaellen, das_Abforsten, das_Abholzen [Add to Longdo]
内偵[ないてい, naitei] heimliche_Nachforschungen [Add to Longdo]
大学院[だいがくいん, daigakuin] Forschungskursus (einer Universitaet) [Add to Longdo]
山林[さんりん, sanrin] Wald, Forst, Berge_und_Waelder [Add to Longdo]
山林学[さんりんがく, sanringaku] Forstwissenschaft [Add to Longdo]
探検[たんけん, tanken] Erforschung, Expedition [Add to Longdo]
探求[たんきゅう, tankyuu] das_Suchen, Nachforschung [Add to Longdo]
探究[たんきゅう, tankyuu] Forschung, Erforschung [Add to Longdo]
探索[たんさく, tansaku] das_Suchen, Untersuchung, Nachforschung [Add to Longdo]
探訪[たんぼう, tanbou] Erkundigung, Nachforschung [Add to Longdo]
探険[たんけん, tanken] Erforschung, Expedition [Add to Longdo]
[はやし, hayashi] Wald, Forst [Add to Longdo]
林学[りんがく, ringaku] Forstwissenschaft [Add to Longdo]
査察[ささつ, sasatsu] Inspektion, Nachforschung [Add to Longdo]
[もり, mori] Wald, Forst [Add to Longdo]
森林[しんりん, shinrin] Wald, Forst [Add to Longdo]
検討[けんとう, kentou] Untersuchung, Nachforschung [Add to Longdo]
洗い立てる[あらいたてる, araitateru] herumstoebern, nachforschen, forschen [Add to Longdo]
研究[けんきゅう, kenkyuu] Forschung, Untersuchung, Studium [Add to Longdo]
研究所[けんきゅうじょ, kenkyuujo] Forschungsinstitut [Add to Longdo]
究める[きわめる, kiwameru] gruendlich_erforschen, gruendlich_untersuchen [Add to Longdo]
究明[きゅうめい, kyuumei] Erforschung, Ergruendung [Add to Longdo]
考証[こうしょう, koushou] (historische) Erforschung [Add to Longdo]
調査[ちょうさ, chousa] Untersuchung, Nachforschung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  fors [fɔrs]
     firm; robust; sturdy
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top