ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*foolishly*

F UW1 L IH2 SH L IY0   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: foolishly, -foolishly-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't let him foolishly...ข้าปล่อยให้เขาทำไม่ได้ Vampire Hunter D (1985)
I can't let him foolishly...ข้าปล่อยให้เขาทำไม่ได้ Vampire Hunter D (1985)
Stop it. This is no time to act foolishly.พอเถอะ ไม่ใช่เวลามาเล่นอะไรงี่เง่านะ Inkheart (2008)
This, class, is a classic example of a dog... who has foolishly been allowed to believe... he is the alpha male of the pack... and therefore, he can never be a happy animal.คลาสนี้ เป็นตัวอย่างสุดคลาสสิค ของสุนัข.. ที่ถูกสอนอย่างผิดๆให้เชื่อว่า มันคือเพศผู้สุดพิเศษในครอก Marley & Me (2008)
I foolishly gave my umbrella to a friend.ฉันไม่น่าโง่ให้ร่มหมอนั่นไปเลย Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Should have sacrificed him then, but I foolishly let him go.น่าจะสังเวยเขาซะเดี๋ยวนั้น แต่ฉันโง่ปล่อยเขาไป Beyond Here Lies Nothin' (2009)
And Chuck and Sarah, I know, I know, they may have acted impulsively, recklessly, foolishly even, I don't know, but I do know this- these two were born to be spies- together.ชัค กับ ซาร่า ฉันรู้ เขาอาจจะ ใจร้อน สะเพร่า ซื่อบื้อ แม้ว่าฉันจะไม่รู้ Chuck Versus the Honeymooners (2010)
There's one really great thing about you, and it's that you're foolishly stubborn.มีสิ่งหนึ่งที่ดีเกี่ยวกับเธอและ เธอเป็นคนที่ฉลาด ปากแข็ง Episode #1.16 (2010)
Unless, you sacrifice the princess, you so foolishly compared to the Gods.ที่จะโง่งมกล้ายกขึ้นเทียบเทพเจ้า มีเพียงเลือดนางที่จะดับกระหายเดอะคราเค่น Clash of the Titans (2010)
Now if you decide to listen to my wife, who's foolishly fallen in love with that monster, you're gonna throw all that away.ตอนนี้ ถ้านายตัดสินใจจะฟังเมียฉันนะ ใครจะเป็นไอ้โง่เพราะเรื่องความรักของเธอกับไอ้สัตว์ประหลาดนั้น คุณเป็นคนชี้ชะตาของคุณเอง Betrayal (2011)
Nor rushes foolishly to meet it.หรือไม่รีรอที่จะเผชิญกับมัน Conan the Barbarian (2011)
I have moved foolishly, and with regret.ฉันได้ย้ายเขลา และด้วยความเสียใจ Monsters (2012)
Uh, Dr. Hodgins foolishly inhaled noxious gases emanating from the remains and...ด็อกเตอร์ฮ็อดจิ้นหายใจเอาก๊าซพิษ ที่ถูกปล่อยออกจากซากศพและ The Bod in the Pod (2012)
A minor skirmish foolishly engaged.มีเพียงการต่อสู้เล็กน้อยของพวกหน้าโง่เท่านั้น Blood Brothers (2013)
That way, at least if I'm dead, you can have a nice trip together and foolishly risk your lives.วิธีนั้นจะทำให้ว่าแม้ฉันตาย คุณก็สามารถมีทริปที่ดีด้วยกัน และโง่พอที่จะเสี่ยงชีวิตคุณด้วย The Twist in the Plot (2013)
Mr. Jacques, my son foolishly did her a favor.คุณฌาคส์ ลูกชายผมเอาใจเธอสารพัด The Hundred-Foot Journey (2014)
Troy, you know I don't play foolishly.ทรอย คุณก็รู้ว่าฉันไม่ได้เล่นแบบโง่ๆ Fences (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foolishlyHe acted foolishly.
foolishlyHe killed the goose, foolishly.
foolishlyI foolishly interpreted the idiom according to its literal sense.
foolishlyI'm ashamed because I acted foolishly.
foolishlyI started to think I had behaved foolishly.
foolishlyMary is always acting foolishly.
foolishlyMy brother is always acting foolishly.
foolishlyShe behaved quite foolishly.
foolishlyYou've acted foolishly and you will pay for it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือเติบ[V] lavish, See also: spend foolishly, misspend, expend, waste of money, dissipate, Syn. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Ant. ประหยัด, มัธยัสถ์, Example: แกมือเติบ ซื้อของก็ต้องซื้อทีละมากๆ, Thai definition: ใช้จ่ายมากเกินสมควร
กะเร่อกะร่า[ADV] clumsily, See also: foolishly, sillily, Syn. เร่อร่า, Example: ชายคนนั้นเดินกะเร่อกะร่าเข้ามาในห้องประชุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยิ้มกะเรี่ยกะราด[v. exp.] (yim karīakarāt) EN: smile sheepishly ; grin foolishly   

CMU English Pronouncing Dictionary
FOOLISHLY    F UW1 L IH2 SH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foolishly    (a) fˈuːlɪʃliː (f uu1 l i sh l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
albern {adv}foolishly [Add to Longdo]
dumm; dummerweise {adv}stupidly; foolishly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けたけた[, ketaketa] (adv) laughing foolishly; cackling [Add to Longdo]
戯ける;戲ける(oK)[おどける;たわける, odokeru ; tawakeru] (v1,vi) to jest; to joke; to play the fool; to act indecently; to be silly over; to talk foolishly [Add to Longdo]
馬鹿正直[ばかしょうじき, bakashoujiki] (exp,adj-na) honest to a fault; foolishly honest; naively honest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Foolishly \Fool"ish*ly\, adv.
     In a foolish manner.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top